PayPal Acceptable Use Policy

>> Vis alle juridiske avtaler

PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

Siste oppdatering: 19. mars 2020

Du er alene ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover for alle handlinger knyttet til bruk av PayPals tjenester, uavhengig av formålet for bruken. I tillegg må du følge vilkårene i disse retningslinjene for akseptabel bruk.

 

 

Forbudte aktiviteter

Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten for aktiviteter som:

  1. er i strid med lov, forskrift, vedtekt eller retningslinjer.
  2. er relatert til transaksjoner som involverer (a) narkotika, steroider, visse lovregulerte stoffer eller andre produkter som utgjør en risiko for forbrukersikkerhet, (b) legemiddeltilbehør, (c) sigaretter, (d) varer som oppfordrer til, fremmer, tilrettelegger for eller ber andre om å drive ulovlig virksomhet, (e) tyvegods, herunder digitale og virtuelle varer, (f) fremming av hat, vold eller rasisme eller annen diskriminering, eller økonomisk utnyttelse av en forbrytelse, (g) varer som anses som obskøne, (h) varer som krenker eller bryter opphavsrett, varemerker, rettigheter knyttet til personvern eller publisitet, eller andre immaterielle rettigheter i henhold til lover i alle jurisdiksjoner, (i) visse seksuelt orienterte materialer eller tjenester, (j) ammunisjon, skytevåpen og visse deler til skytevåpen eller tilbehør, eller (k) bestemte våpen eller kniver regulert i henhold til gjeldende lov.
  3. er relatert til transaksjoner som (a) viser tredjeparts personopplysninger når dette er i strid med gjeldende lovgivning, (b) støtter pyramidespill, ponzi-systemer, matriseprogrammer, andre «bli rik fort»-systemer eller enkelte multi-level marketing programmer, (c) er forbundet med kjøp av annuitets- eller lotterikontrakter, avbetalingssystemer, utenlandsk bankvirksomhet eller transaksjoner som finansierer eller refinansierer gjeld finansiert med kredittkort, (d) gjelder salg av visse varer før selgeren kontrollerer eller er i besittelse av varen, (e) skjer gjennom betalingsbehandlere som innkasserer betalinger på vegne av forhandlere, (f) er forbundet med salg av reisesjekker eller postanvisninger, (h) omfatter valutautveksling eller sjekkinnkasseringsvirksomheter, (i) innebærer visse kredittforbedrings- eller gjeldsordningstjenester, eller kredittransaksjoner eller forsikringsaktiviteter, eller (k) innebærer tilbud eller mottak av betaling forbundet med bestikkelser eller korrupsjon.
  4. omfatter salg av produkter eller tjenester som høyst sannsynlig, etter offentlige myndigheters vurdering, anses for å være svindel.

 

Aktiviteter som krever godkjenning

PayPal krever forhåndsgodkjenning for å akseptere betalinger for visse tjenester, som angitt i oversikten nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

Flyselskaper og regelmessige eller uregelmessige charter-/jet-/lufttaxiflygninger; innsamling av donasjoner til en veldedig organisasjon eller ideell organisasjon; handel med smykker, edelt metall og edelsteiner; opptreden som pengeoverfører eller salg av verdikort; salg av aksjer, obligasjoner, verdipapirer, opsjoner, futures (valuta) eller investeringsrente i en enhet eller eiendom; eller ytelse av deponeringstjenester (escrow-tjenester).

Send kontaktopplysninger, nettadressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til compliance@paypal.com

Ytelse av fildelingstjenester eller tilgang til nyhetsgrupper; eller salg av alkoholholdige drikker, andre tobakksprodukter enn sigaretter, e-sigaretter eller reseptbelagte legemidler/utstyr.

Send kontaktopplysninger, nettadressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

Aktiviteter som omfatter gambling, spill og/eller enhver annen aktivitet med deltakelsesavgift og premie, inkludert, men ikke begrenset til kasinospill, sportsveddemål, heste- eller hundeløp, fantasisport, lodd, andre forretningsplaner som tilrettelegger for pengespill, ferdighetsspill (uavhengig av om det juridisk er definert som gambling) og konkurranser, hvis operatøren og kundene utelukkende befinner seg i jurisdiksjoner der slike aktiviteter er tillatt ved lov.

Send kontaktopplysninger, nettadressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om retningslinjene for akseptabel bruk ved å gå til hjelpesenteret vårt.

 

Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk

Vi oppfordrer deg til å rapportere brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk til PayPal umiddelbart. Hvis du har spørsmål om hvorvidt en transaksjonstype kan være i strid med retningslinjene for akseptabel bruk, eller ønsker å sende inn en rapport, gjør du det her.