PayPal Account Optional

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Voorwaarden voor PayPal-betalingen aan niet-rekeninghouders

 

  1. De service van PayPal-betalingen aan niet-rekeninghouders wordt aan online webwinkels aangeboden door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., dat is erkend door en onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg.
  2. Met deze service kunnen online webwinkels goederen en services verkopen aan online consumenten die geen PayPal-rekening hebben. Hierbij maakt PayPal een elektronisch geldbedrag over aan de online webwinkel overeenkomstig het bedrag van de aankoop wanneer PayPal het geld van de klant ontvangt. Het elektronische geld wordt vervolgens overgemaakt naar de PayPal-rekening van de online webwinkel voor de goederen of services die zijn gekocht.
  3. PayPal opent geen PayPal-rekening voor u wanneer u ons betaalt en we elektronisch geld overmaken naar online webwinkels. PayPal bewaart de informatie die u conform ons Privacybeleid verstrekt om (1) op deze manier in de toekomst betalingen te kunnen verrichten, (2) ons in staat te stellen het gebruik van PayPal-betalingen aan niet-rekeninghouders te controleren ten behoeve van risicomanagement en voor het naleven van regelgeving en (3) het voor u eenvoudiger te maken in de toekomst een PayPal-rekening te openen.
  4. PayPal controleert het aantal transacties en het bedrag hiervan wanneer u ons betaalt en we elektronisch geld overmaken naar online webwinkels. Als dit regelmatige transacties zijn, kunnen we u vragen een PayPal-rekening te openen. Op dat moment dient u in te stemmen met onze standaard gebruikersovereenkomst die voor uw nieuwe relatie met ons geldt.
  5. Het gebruik van PayPal-betalingen aan niet-rekeninghouders geeft u geen recht op de voordelen van een PayPal-rekening. U komt niet in aanmerking voor ons Aankoopbeschermingsbeleid of andere voordelen die deel uitmaken van onze gebruikersovereenkomst. Mogelijk heeft u ook aanvullende rechten krachtens uw overeenkomst met uw kaartuitgevende instantie.