PayPal

 

>> Alle overeenkomsten weergeven

Lokale betaalmethodenovereenkomst van PayPal

Laatst gewijzigd op 11 december 2018

Afdrukken PDF downloaden

 

Dit zijn de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('PayPal', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze').

1. Over deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze LPM-functionaliteit.

Ter referentie:

 • LPM-functionaliteit is functionaliteit die door ons wordt geboden en die, indien geïntegreerd in uw online betaalproces, de klant de mogelijkheid biedt een lokale betaalmethode (Local Payment Method, of LPM) te selecteren en te gebruiken om u te betalen (zoals we mogelijk zo nu en dan toestaan); en

 

 • een lokale betaalmethode of (LPM) is een van de betaalmethodes die worden genoemd in Bijlage 1 en die mogelijk door ons wordt toegestaan voor gebruik door iemand zonder een rekening om een betaling over te maken naar uw rekening, onderworpen aan deze voorwaarden.

De Gebruikersovereenkomst voor het land dat u als woonland hebt opgegeven bij PayPal vormt onderdeel van deze voorwaarden. Woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, maar niet zijn gedefinieerd in deze voorwaarden, zijn gedefinieerd in die Gebruikersovereenkomst. Deze Voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst moeten zoveel mogelijk als een samenhangend geheel worden geïnterpreteerd. Waar een interpretatiegeschil ontstaat, hebben deze voorwaarden voorrang op de gebruikersovereenkomst betreffende het conflict.

De definitie van onze Services in de Gebruikersovereenkomst, indien gelezen samen met deze voorwaarden, omvat tevens onze LPM-functionaliteit.

2. Aanvaarding van deze voorwaarden

U gaat akkoord met deze voorwaarden door onze LPM-functionaliteit in uw online betaalprocedure/platform te integreren.

Indien u onze LPM-functionaliteit integreert in de rekening van een andere persoon of rechtspersoon:

 • bevestigt u dat u toestemming heeft van de andere persoon of rechtspersoon om deze voor en namens hen te binden aan deze voorwaarden; en
 • bevestigt u dat deze persoon of rechtspersoon, en niet u, wettelijk zal zijn gebonden aan deze voorwaarden.

3. Gebruik van LPM-functionaliteit

Wanneer u onze LPM-functionaliteit integreert in uw online betaalproces, is het ons toegestaan (maar zijn we niet verplicht) iedereen gebruik te laten maken van een LPM om betalingen aan u te verrichten. 

In bijlage 1 bij deze voorwaarden worden alle LPM's vermeld die we mogelijk van tijd tot tijd toegankelijk maken voor onze klanten, en verdere bepalingen met betrekking tot uw ontvangst van betalingen van klanten die gebruikmaken van deze LPM's. U dient zich te allen tijde te houden aan deze bepalingen.  

Aangezien de betaler geen PayPal-rekening gebruikt voor het overmaken van een LPM-betaling, kunt u PayPal niet gebruiken voor proactieve terugbetalingen van LPM-betalingen, tenzij anders bepaald in bijlage 1 van deze voorwaarden.

U kunt geen LPM-betalingen ontvangen in andere valuta dan de valuta die voor een bepaalde LPM worden vermeld in bijlage 1 van deze voorwaarde.

U kunt onze LPM-functionaliteit alleen gebruiken met een zakelijke rekening, niet met een privérekening.

4. Uw aansprakelijkheid jegens ons

We kunnen de LPM-leveranciers en de betaalservices die ons helpen u in staat te stellen LPM-betalingen te ontvangen op dezelfde wijze behandelen als onze betalingenverwerkende instanties en/of andere betaalservices krachtens de Gebruikersovereenkomst.

LPM-betalingen zijn onderhevig aan het risico van terugboekingen door de LPM-leverancier, tenzij anders bepaald in bijlage 1. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid jegens ons voor deze terugbetalingen zijn gelijk aan de verplichtingen en aansprakelijkheid die u jegens ons heeft met betrekking tot terugboekingen krachtens de Gebruikersovereenkomst. De LPM-leverancier kan de terugboeking van een LPM-betaling op dezelfde wijze beïnvloeden als waarop de bank en/of de creditcardmaatschappij van de betaler een terugboeking kan beïnvloeden.

Nadat deze voorwaarden zijn beëindigd, blijft u krachtens deze voorwaarden aansprakelijk jegens ons voor terugboekingen van LPM-betalingen door de LPM-leverancier en voor al uw uitstaande verplichtingen voortvloeiend uit uw gebruik van de LPM-functionaliteit voorafgaande aan de beëindiging.

5. Wijzigingen en beëindiging

We kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving vermeldingen toevoegen aan of verwijderen uit de lijst van LPM's/LPM-leveranciers in bijlage 1. 

We kunnen overigens ook toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, overeenkomstig het wijzigingsproces dat wordt beschreven in de Gebruikersovereenkomst. Als u niet akkoord gaat met een Wijziging, kunt u deze voorwaarden beëindigen.

U kunt deze voorwaarden op elk moment beëindigen door onze LPM-functionaliteit te verwijderen uit uw online betaalproces en eventuele andere stappen met betrekking tot de integratie uit te voeren die PayPal mogelijk van tijd tot tijd aan u verstrekt. Hiermee zorgt u ervoor dat uw klanten niet meer een LPM kunnen gebruiken om u te betalen, maar verder blijft uw rekening open en blijft de Gebruikersovereenkomst van kracht. 

We kunnen de Service op elk moment, om welke reden dan ook en (waar mogelijk) met redelijke voorafgaande kennisgeving, annuleren of opschorten voor zover deze betrekking heeft op onze LPM-functionaliteit en/of LPM's, zonder aansprakelijkheid jegens u.

Deze voorwaarden blijven na beëindiging van kracht voor zover en zolang dit voor ons noodzakelijk is om: (i) zaken af te handelen voortkomend uit uw gebruik van de LPM-functionaliteit voorafgaande aan de beëindiging; en/of (ii) ons te houden aan toepasselijke wetten en voorschriften.

 

Bijlage 1

LPM's

Bancontact

Betalingstype

Bankkaart

Bancontact is een betaalmethode waarbij een betaalkaart wordt verstrekt door een geautoriseerde kredietinstelling waarmee klanten rechtstreeks vanaf hun bankrekening kunnen betalen voor goederen en diensten.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

 

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

 

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

 

EPS

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

EPS is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime. EPS wordt gefaciliteerd door aan EPS deelnemende banken.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naar gelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

 

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

 

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de EPS-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.

 

Giropay

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

Giropay is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naar gelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

 

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

 

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast de goederen of services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst:

Betaalinstrumenten (contant, spaargeld of e-geld, valuta, inclusief virtuele valuta zoals bitcoins, en cheques) voor zover de identiteit van de ontvanger van het betaalinstrument niet door u kan worden bepaald, uitgezonderd coupons of producten waarin een waarde is opgeslagen.

Aanvullende voorwaarden

 1. Giropay is alleen beschikbaar voor klanten met toegang tot een rekening bij een geautoriseerde kredietinstelling in Duitsland met mogelijkheden voor online bankieren. PayPal garandeert niet dat giropay kan worden gebruikt bij alle Duitse bankrekeningen.
 2. U dient zich te houden aan alle voorwaarden van de regels en voorschriften van giropay, met inbegrip van het gebruik van het giropay-logo, dat beperkt is tot de Europese regio.
 3. Wanneer u giropay gebruikt als betaalmethode, mag u niet vragen om klantgegevens, met name gegevens als naam of IBAN.
 4. Voor de betaalgarantie van giropay geldt een limiet van 10.000 EUR per transactie.
 5. Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de giropay-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.
 6. De giropay-betaalgarantie vervalt 6 weken na ontvangst van de mededeling dat een bepaalde transactie is gemarkeerd als voltooid of geslaagd, al naar gelang hetgeen van toepassing is, tenzij u binnen de periode van 6 weken schriftelijk een claim heeft ingediend.

 

iDEAL

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

iDEAL is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime. iDEAL is alleen beschikbaar voor klanten met een online bankrekening die geschikt is voor iDEAL bij een bank die is gevestigd in Nederland.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naar gelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

 

N.v.t.

Maximum transactie

 

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

 1. U dient ervoor te zorgen de informatie over de klachtenprocedure eenvoudig op uw website toegankelijk is voor uw klanten.
 2. Het is niet toegestaan de betaalmethode iDEAL aan te bieden via e-maillinkservices, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van PayPal. Een iDEAL-betaallink is een URL die leidt naar uw betaalpagina, waarop de klant een iDEAL-transactie kan uitvoeren.
 3. U bent verplicht uw samenwerking te verlenen bij verzoeken om informatie in specifieke situaties waar nader onderzoek noodzakelijk is in verband met het gebruik van de betaalmethode iDEAL. PayPal kan u zo nu en dan hierom vragen.
 4. De iDEAL Merchant Integratie Gids is hier te raadplegen: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; u dient zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van iDEAL, met inbegrip van het gebruik van het iDEAL-logo, zoals beschreven op www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de iDEAL-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.
 6. Als PP u naar eigen oordeel als risicovol beschouwt, behoudt PP zich het recht om u te vragen een klantenregistratieproces te implementeren. Hierin moeten tenminste de volgende gegevens van de klant worden vastgelegd:

a) naam en e-mailadres;

b) rekeningnummer en naam van het bankrekeningnummer dat wordt gebruikt voor het verrichten van aankopen via de betaalmethode iDEAL;

c) aanvullende informatie voor verificatie in stap 2 en monitoring van transacties, bijvoorbeeld:

i. IP-adres

ii. Digitale vingerafdruk van browser

iii. Mobiel nummer

 

MyBank

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

MyBank is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving.  Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Nee

Minimum transactie

 

N.v.t.

Maximum transactie

 

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Voor alle duidelijkheid en naast de goederen of services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst: activiteiten die mogelijk strafbaar zijn omdat ze minderjarigen in gevaar brengen, pedofilie, pornografie; activiteiten die inbreuk maken op werken die worden beschermd door het intellectueeleigendomsrecht en voorschriften met betrekking tot betaalmiddelen; activiteiten waarbij de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens niet worden nageleefd, bij systemen met geautomatiseerde gegevensverwerking; activiteiten waarbij de voorschriften met betrekking tot kansspelen en wedden niet worden nageleefd, paardenrennen, loterijen; en bepalingen betreffende voorwaarden voor het uitoefenen van gereguleerde beroepen.

Aanvullende voorwaarden

Het is niet toegestaan gebruik te maken van het MyBank-logo en andere intellectueeleigendomsrechten, anders dan is toegestaan voor deze lokale betaalmethoden. Houd u bij het gebruik verder aan de MyBank Style Guide for Businesses, te vinden op de volgende website https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Als u probeert het MyBank-logo te gebruiken op ongeautoriseerde wijze, anders dan bedoeld of toegestaan, of wezenlijk in strijd met deze vereisten, behouden we ons het recht voor onze services in te trekken.

 

SOFORT

Betalingstype

Realtime bankoverschrijving

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

 

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

 

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.