>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás

Utolsó frissítés: 2024. január 16.

 

Ez a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) tartalmazza az Ön (más néven „Kereskedő”) és a PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA („PayPal” vagy „mi”) közötti szerződés feltételeit.

A PayPal Luxemburgban bejegyzett pénzügyi intézmény, amelynek felügyeleti szerve a luxemburgi pénzügyi hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). A CSSF bejegyzett székhelye: L-1150 Luxembourg.

 

A jelen Megállapodásról

Ez a Megállapodás akkor vonatkozik Önre, ha a következő országok valamelyikének lakosaként regisztrált a PayPal használatára: Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Szlovákia, Szlovénia vagy Svédország.

Ez a Megállapodás akkor vonatkozik Önre, ha a PayPalnál írországi lakosként regisztrálta magát a Termék Írországban történő bevezetése után.A PayPal Írországban a Terméket 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal belátása szerint) vezetheti be. A vállalat erről további értesítést fog közzétenni a PayPal webhelyének Irányelv frissítései oldalán, amely a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” hivatkozásán keresztül érhető el.

A Termék és az Online kártyás fizetési szolgáltatás integrálásával vagy használatával Ön magára nézve kötelező érvényűként fogadja el a Megállapodás feltételeit. Ha felajánljuk, és úgy dönt, hogy bármely, a jelen Megállapodásban szereplő Terméket, Online kártyás fizetési szolgáltatást vagy funkciót (a technológiát is beleértve) igénybe vesz, akkor a jelen Megállapodásnak az adott Termékre, Online kártyás fizetési szolgáltatásra vagy funkcióra vonatkozó feltételei lesznek érvényesek.

A Termék a következő:

 • Advanced Credit and Debit Card Payments – egy szolgáltatáscsomag, amely minden esetben tartalmazza az Advanced Credit and Debit Card Payments API-t, és opcionális további szolgáltatásként bővíthető a Csalás elleni védelemmel. Esetenként felajánlhatjuk Önnek a következőket opcionális további szolgáltatásként:
  • bármely Website Payments Pro-funkció;
  • a Tárolóeszköz; és
  • a Számlafrissítési szolgáltatás.

A Termék tartalmaz egy vagy több Online kártyás fizetési szolgáltatást. Az Online kártyás fizetési szolgáltatások a következők:

 • Advanced Credit and Debit Card Payments API – Ez a funkció hitel- és bankkártya-tranzakciók végrehajtására szolgál, amelyek során a kártyaadatokat a kártyabirtokos az interneten keresztül adja meg.
 • Virtuális terminál – a PayPal által biztosított szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Ön számára a kártyás kifizetések olyan típusú fogadását, amely során a kártyabirtokos által Önnek megadott Kártyaadatokat manuálisan viszi be a rendszerbe.

A PayPal-szolgáltatásra vonatkozó Felhasználói megállapodás (amelyet itt „Felhasználói megállapodásnak” nevezünk), a Kereskedelmi jogi megállapodás és az Adatvédelmi nyilatkozat a jelen Megállapodás részét képezik.Az ezen egyéb jogi dokumentumok alkalmazására vonatkozó további rendelkezéseket lásd az 5. szakaszban.

A Felhasználói megállapodásban lefektetett módosítási eljárást követve bármikor módosíthatjuk, törölhetjük vagy bővíthetjük a jelen Megállapodás feltételeit. Ha nem ért egyet valamelyik módosítással, a jelen Megállapodás 8. szakaszában leírtak szerint felmondhatja a Megállapodást.

Tekintse meg, töltse le és mentse ezt a Megállapodást.

 

1. A Termék beállítása és aktiválása

1.1. Az első lépések. A Termék beszerzéséhez és használatához először a következőket kell tennie:

1.1.1. Töltse ki az interneten a Termék használatára vonatkozó jelentkezést, nyisson üzleti PayPal-számlát (ha még nem rendelkezik ilyennel), és kövesse a PayPal online eljárásában leírt utasításokat a Termék eléréséhez és használatához.

1.1.2. Integrálja a Terméket webhelye fizetési folyamatába. A PayPal nem vállal felelősséget az olyan problémákért, amelyek a Terméknek az „élő” webhelybe történő integrálásakor jelentkezhetnek. Kizárólag Ön felelős a Termék kiválasztásáért, beállításáért, integrálásáért és testreszabásáért, valamint annak biztosításáért, hogy az megfeleljen az Ön igényeinek.

1.1.3. Aktiválja a Terméket azáltal, hogy első alkalommal felhasználja egy „élő” fizetési tranzakcióhoz.

Engedélyezhetjük, hogy az Advanced Credit and Debit Card Payments API-t PayPal üzemeltetési integrációként vagy önüzemeltető integrációként integrálja és használja.

Bármelyik üzemeltetési lehetőséget beállíthatjuk alapértelmezettként az Advanced Credit and Debit Card Payments API-nak a webhely fizetési folyamatába való integrálásához.

1.2. Felmondás. A hitelképességi előzmények, a PayPal-előzmények vagy a PayPal belátása szerint bármely más ok miatt elutasíthatjuk a Termék használatára való jelentkezését. Ön beleegyezik abba és tudomásul veszi, hogy mi és/vagy képviselőink fenntartják a jogot, hogy saját belátásunk szerint elutasítsuk az Ön jelentkezését és a Termékre való regisztrációját, és korlátozhatjuk a Termékhez való hozzáférést vagy annak használatát, anélkül, hogy bármiféle további kötelezettség merülne fel Önnel szemben. Az Aktiválás dátuma előtt értesítés útján bármikor megszüntethetjük a Termékhez való hozzáférést és/vagy a Termék használatát, és/vagy felmondhatjuk ezt a Megállapodást.

Vissza a tetejére

 

2. Díjak

2.1. Hogyan zajlik a díjak kifizetése?

Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodásban szereplő díjakat az esedékességükkor beszámítás vagy csökkentés nélkül kifizeti. Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, Ön felhatalmaz bennünket arra, hogy a díjainkat még az Ön Számláján történő jóváírás előtt levonhassuk az általunk átutalt összegekből.

A jelen Megállapodásban szereplő kivételektől eltekintve Ön vállalja, hogy a jelen Felhasználói megállapodásban szereplő díjakat kifizeti.

Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a díjakat a beérkezett kifizetések pénznemében számítjuk fel.

2.2. Tranzakciós díjak normál PayPal-kifizetések esetén

Belföldi tranzakciók fogadása (értékesítés) esetén a Felhasználói megállapodásban meghatározott díjakat kell figyelembe venni minden Ön által kapott belföldi normál PayPal-kifizetés esetén.

2.3. Kártyás fizetések fogadásának tranzakciós díjai

A Felhasználói megállapodásban a PayPal-számlájára kapott kifizetésekhez meghatározott díjak az összes olyan kifizetésre érvényesek, amelyek az Online kártyás fizetési szolgáltatásokat használó kártyákról érkeznek. Ha az Interchange Plus díjstruktúrát választja, a Felhasználói megállapodásban a PayPal-számlájára érkező kifizetésekre vonatkozó díjakat, plusz a bankközi díjat kell megfizetnie.

Csak Speciális hitel- és bankkártya kifizetéseket használók számára: Ön dönthet úgy, hogy az Interchange Plus díjstruktúra szerint számítsuk fel a díjakat. További információért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha Ön úgy dönt, hogy az Interchange Plus Plus díjstruktúrát szeretné alkalmazni, akkor az alábbi 3.2. szakaszban ismertetett további feltételek is alkalmazandóak.

2.4. További tranzakciós díjak

A nemzetközi kifizetések fogadását (értékesítés) a Felhasználói megállapodásban meghatározott díj terheli, azzal a kivétellel, hogy az Interchange Plus vagy Interchange Plus Plus díjstruktúrában ez nem vonatkozik az Online kártyás fizetési szolgáltatásokat, valamint az American Express-kártya típusú tranzakciókat használó kártyákról érkező kifizetésekre.

2.5. Havi jelentések a tranzakciós költségekről

A PayPal havi rendszerességgel jelentéseket biztosít a tranzakciós költségekről (beleértve a bankközi díjakat is) a Termék segítségével feldolgozott kártyatranzakciókra vonatkozóan. Ezek a jelentések a PayPal-számlájából lesznek letölthetők. A jelentések a normál PayPal-kifizetéseket nem tartalmazzák.

Vissza a tetejére

 

3.1 Az Interchange Plus díjstruktúra és a Kevert árazású díjstruktúra közötti választás

Kiválaszthatja az Önre vonatkozó díjstruktúrát a kártyás kifizetések Online kártyás fizetési szolgáltatásokon keresztüli fogadásához a PayPal által elérhetővé tett módszerek vagy eljárások segítségével. Ha nem választ a lehetőségek közül, akkor a meglévő díjstruktúra marad érvényben.

A díjstruktúra csak a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan választható ki; a korábbi tranzakciókat nem érinti.

A bankközi díjakat a Visa és a Mastercard szabja meg. Ezek a kártyatípustól (például a kártya kategóriájától és márkájától) függően változnak. A PayPal mindig felszámítja Önnek a bankközi díjakat a Visa és a Mastercard által meghatározott és a feldolgozó bank által továbbított feltételeknek megfelelően. Az egyszeri bankközi díjak időről időre módosulhatnak. Ha szeretne további tájékoztatást kapni a bankközi díjakról, keresse fel a Mastercard és a Visa webhelyét, illetve tekintse meg egyszerűsített áttekintésünket.

Ha az Interchange Plus díjstruktúrát választja, akkor vállalja, hogy amikor a PayPal megkap egy kártyás kifizetést az Ön részére az Online kártyás fizetési szolgáltatáson keresztül, a PayPal jogosult az összeget az Ön PayPal-számlájának Tartalékszámla részében tartani, mielőtt eléri a PayPal-számlája Fizetési számla részét. Ön utasítja a PayPalt arra, hogy a kérdéses összeget csak azon a munkanapon írja jóvá az Ön Fizetési számláján, amikor a PayPal megkapja a kártyás fizetés bankközi díjára vonatkozó információkat. Amíg a pénzt visszatartjuk az Ön Tartalékszámláján, addig a tranzakció a számlaadatai között „Függőben” állapotúként jelenik meg. Amíg a PayPal meg nem kapta a felszámítandó bankközi díjra vonatkozó információt a feldolgozónktól (ami várhatóan már a kártyabirtokos által kezdeményezett kártyás fizetést követő munkanapon megtörténik), addig a PayPal nem tekinti úgy, hogy a Tartalékszámláján lévő, a kártyás fizetésből származó bevétel az Ön rendelkezésére áll.

3.2 Az Interchange Plus Plus díjstruktúra további feltételei

Ahol elérhető, ott választhatja azt is, hogy az Interchange Plus Plus díjstruktúra („IC++”) szerint számítsuk fel Önnek a díjakat. Ha úgy dönt, hogy az Interchange Plus Plus díjstruktúra szerint számítsuk fel Önnek a díjakat, akkor a következő feltételek vonatkoznak Önre

 1. Összesített elszámolás. A PayPal havonta számlázza Önnek („Díjszámla”) az összes olyan díjat, költséget és egyéb összeget, amely az Online kártyás fizetési szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban merült fel („Összesített elszámolás”).
 2. Pénznemváltás. (a) A PayPal lehetővé teheti, hogy kiválaszthassa a Díjszámla számlázásának pénznemét („Számlázás pénzneme”). Ha a Számlázás pénznemétől eltérő pénznemben fogadott el tranzakciókat, akkor a PayPal ezeket a pénznemeket a díjszámla létrehozásakor átváltja a Számlázás pénznemére. (b) A PayPal lehetővé teheti, hogy a Díjszámlát az Ön által a PayPal felé fennálló tartozások levonásához kijelölt társított bankszámla pénznemében fizesse ki („Társított bankszámla pénzneme”). Ha a Számlázás pénzneme eltér a társított bankszámla pénznemétől, a PayPal a terhelés időpontjában átváltja a Díjszámla összegét a társított bankszámla pénznemére. Ha a PayPal a jelen szakasz értelmében pénznemet vált, akkor azt az adott pénznemváltáshoz beállított átváltási árfolyamon hajtja végre. Az átváltási árfolyam a nagykereskedelmi devizapiacokon elérhető árfolyamokon, vagy ha törvény vagy rendelet előírja, az átváltás napján vagy az azt megelőző munkanapon érvényes kormányzati referencia-árfolyam(ok)on alapul.
 3. Ön felhatalmazza a PayPalt arra, hogy a jelen Megállapodás, valamint a bankszámla szolgáltatója által a meghatalmazás létrehozásához és fenntartásához használt bármely megbízás (pl. banki terhelés) feltételei alapján a PayPal összegeket vonjon le a társított bankszámlájáról, és az adott bankszámlát a tartozás ellentételezésre használja fel. Szükség esetén felhatalmazza PayPal arra is, hogy számláján jóváírja a hibás terhelések kijavítását, valamint az Online kártyás fizetési szolgáltatások használatából eredő díjakat, költségeket és egyéb összegeket. Ön vállalja, hogy megadja a PayPal számára az összes szükséges bankszámlaadatot, és engedélyezi a PayPal számára, hogy a PayPal által közölt napon, vagy ha a fizetés sikertelen, akkor a PayPal által bejelentett további dátum(ok)on esedékes terhelési, ellentételezési, illetve jóváírási összegeket vonjon le a bankszámlájáról („Terhelési engedélyezés”). Ön megerősíti, hogy a PayPal számára megadott bankszámlaadatok az Ön tulajdonát képezik.
 4. Ha mindkét terhelési kísérlet sikertelen, a PayPal:
  • ezeket az összegeket levonhatja az Ön PayPal-számla egyenlegéből;
  • behajtást eszközölhet az esedékes összeg Öntől történő behajtása érdekében; vagy
  • végrehajthatja az itt vagy a „Felhasználói megállapodásban” meghatározott bármely vagy minden egyéb műveletet.
 5. Az IC++-t bármikor kikapcsolhatja a PayPal fiókja beállításaiban. A PayPal azonban továbbra is levonhatja, jóváírhatja vagy ellentételezheti a társított bankszámlájáról az elmúlt hónapban esedékes összegeket.
 6. Ön tudomásul veszi, hogy az IC++ kikapcsolása nem szünteti meg, nem törli, nem csökkenti és más módon sem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyekkel Ön a jelen Megállapodás, a Felhasználói megállapodás vagy bármely más, a PayPallal kötött megállapodás alapján a PayPalnek tartozik.

Vissza a tetejére

 

4. Adatbiztonság; adatvédelem; adathordozhatóság

4.1. Megfelelés az adatbiztonsági előírásoknak. Ön (mint „Kereskedő”) beleegyezik abba, hogy betartja a jelen Megállapodás részét képező, alábbi 1. mellékletben foglaltakat.

4.2. Az Ön PCI DSS-megfelelősége. Ön vállalja, hogy eleget tesz a PCI Data Security Standard (PCI Adatbiztonsági Szabvány – PCI DSS) előírásainak. Ön köteles az ellenőrzése alá kerülő minden Kártyaadatot a PCI DSS előírásainak megfelelően védeni, és webhelyét és egyéb rendszereit a PCI DSS szabályainak betartása mellett kell megterveznie, karbantartania és üzemeltetnie. Ön köteles biztosítani, hogy az alkalmazottai megfelelő képzésben és továbbképzésekben részesüljenek ahhoz, hogy tisztában legyenek a PCI DSS előírásaival, és teljesíteni tudják az azokban megszabott követelményeket. A PayPal semmilyen, a PCI DSS-megfelelőség biztosításához kapcsolódóan Önt terhelő összeg megfizetéséért nem felelős. A PCI DSS-re vonatkozóan további információt a PCI Security Standards Council webhelyén talál: https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/

4.3. A PayPal PCI DSS-megfelelősége. A PayPal szavatolja, hogy a PayPal és a Termék megfelel és a jövőben is meg fog felelni a PCI DSS előírásainak. A PayPal megfelelősége és az Ön Termékének megfelelősége azonban nem elégséges ahhoz, hogy Ön, a rendszerei és a folyamatai is megszerezzék a PCI DSS-megfelelőséget.

4.4. 3D Secure. Az Európai Központi Bank és a PayPal banki szabályozó testületei bizonyos körülmények között előírják a 3D Secure használatát, és a kártyatársaságok szintén kötelezővé tehetik azt, hogy csökkentsék a kártyabirtokos által jóvá nem hagyott kártyatranzakciók egyre növekvő számát. A PayPal értesítheti Önt arról, hogy Önnek minden vagy bizonyos kártyatranzakciókra vonatkozóan kötelező bevezetnie a 3D Secure használatát. Ön vállalja, hogy amennyiben értesítjük e kötelezettségéről, akkor Ön bevezeti a 3D Secure használatát, ha az adott kártya kibocsátója támogatja a 3D Secure-t a szóban forgó kártya esetében.

4.5. Ár és pénznem. Előfordulhat, hogy nem indíthat olyan fizetési tranzakciókat, ahol az összeg dinamikus pénznemváltásból származik. Ez azt jelenti, hogy nem tüntethet fel egy tételt egy adott pénznemben úgy, hogy a fizetést egy másik pénznemben fogadja. Ha több pénznemben fogad kifizetéseket, akkor pénznemenként külön fel kell tüntetnie az árat.

4.6. Megfelelés az Adatvédelmi függeléknek. Ön (mint „Kereskedő”), valamint mi is beleegyezünk, hogy betartjuk a jelen Megállapodás részét képező és itt található Adatvédelmi függelékben foglaltakat. Az Adatvédelmi függelékben szereplő feltételek elsőbbséget élveznek a jelen Megállapodásban foglalt, az adatvédelemre vonatkozó, azoknak esetlegesen ellentmondó feltételekkel szemben.

4.7. Adathordozhatóság. A jelen Megállapodás bármilyen megszűnésekor vagy lejáratakor a PayPal vállalja, hogy a Kereskedő írásbeli kérésére a Kereskedő új átvevő bankjának vagy fizetési szolgáltatójának („Adatok címzettje”) rendelkezésére bocsátja az elérhető hitelkártya-információkat, ideértve a Kereskedő ügyfeleivel kapcsolatos személyes adatokat is („Kártyainformációk”). Ennek érdekében a Kereskedő kötelezett minden kért információt megadni a PayPal részére, beleértve annak igazolását is, hogy az Adatok címzettje megfelel a társaságok PCI-DSS-követelményeinek és az 1. szintű PCI-szabványoknak. A PayPal beleegyezik abba, hogy a Kártyaadatokat az Adatok címzettjének továbbítja, feltéve, hogy a következők teljesülnek: (a) a Kereskedő egy minősített szolgáltató által kiállított, a Társaság PCI-DSS-követelményeinek való megfelelést igazoló tanúsítvány vagy jelentés, valamint a PayPal által észszerű mértékben igényelt egyéb információk átadásával igazolja a PayPal számára, hogy az Adatok címzettje megfelel a Társaság PCI-DSS-követelményeinek (megfelel az 1. szintű PCI-szabványoknak); (b) az ilyen Kártyaadatok átadása megfelel a Társaság PCI-DSS-követelményei legújabb verziójának; és (c) az ilyen Kártyaadatok átadása a Társaság vonatkozó szabályai, valamint az alkalmazandó jogszabályok, rendeletek vagy szabályozások (beleértve az adatvédelmi jogszabályokat is) alapján megengedett.

Vissza a tetejére

 

5. A többi jogi dokumentum alkalmazása

5.1. A jelen Megállapodást, a Felhasználói megállapodást, a Kereskedelmi jogi megállapodást és az Adatvédelmi nyilatkozatot a Jogi megállapodások oldalon találja a PayPal weboldalainak alján, a Jogi tudnivalók hivatkozásra kattintva.

5.2. Felhasználói megállapodás. A Felhasználói megállapodás a jelen Megállapodás részét képezi. Ezt a Megállapodást és a Felhasználói megállapodást – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni. Értelmezési ellentmondás felmerülése esetén az ellentmondást illetően ezt a Megállapodást kell figyelembe venni a Felhasználói megállapodással szemben, kivéve a Terméknek vagy az Online kártyás fizetési szolgáltatásnak a Felhasználói megállapodásban meghatározott új fizetési megoldás részeként történő felhasználásának vonatkozásában.

A jelen Megállapodásban nem meghatározott, nagy kezdőbetűvel írt fogalmakat az adott Felhasználói megállapodás definiálja. A Felhasználói megállapodásban szereplő „Szolgáltatások” és „Megállapodás” kifejezés definíciója a jelen feltételekkel együtt értelmezve kiterjed a Termék és a jelen Megállapodás leírására is.

A Felhasználói megállapodás további fontos rendelkezéseket tartalmaz, amelyek:

5.2.1. Engedélyezik a PayPal részére, hogy tartalékot érvényesítsen számláján a visszaterhelések, visszafordítások és díjak kifizetésével kapcsolatos kötelezettségei fedezésére;

5.2.2. Kötelezik Önt arra, hogy a PayPal használata során betartsa a PayPal Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatát;

5.2.3. Érvénybe léptetik a PayPal Adatvédelmi nyilatkozatát, amely megszabja, hogyan használjuk fel és tesszük közzé az Ön és a Közös ügyfelek adatait; és

5.2.4. Engedélyezik a PayPal részére, hogy a Felhasználói megállapodásban felsorolt körülmények esetén korlátozzon egy kifizetést vagy az Ön PayPal-számláját.

Ön felelős a visszaterhelésekért, a visszafordításokért és az érvénytelenített kifizetésekért a Felhasználói megállapodásban foglaltak szerint függetlenül attól, hogyan használja és konfigurálja a Terméket, beleértve a csalásszűrési technológiát és a hasonló megelőző eszközöket is (ha vannak ilyenek). Ezek az eszközök hasznosak lehetnek a csalások felderítésében és a sikertelen fizetések elkerülésében, de nem befolyásolják az Ön Felhasználói megállapodás szerinti felelősségét és kötelezettségeit a más módon érvénytelenített visszaterhelések, visszafordítások és kifizetések tekintetében.

5.3. Kereskedelmi jogi megállapodás. Azáltal, hogy Ön magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen Megállapodást, elfogadja a Kereskedelmi jogi megállapodásokat is. Ezek közvetlenül a Feldolgozó intézmények, a PayPal banki szolgáltatásokat biztosító partnerei és az Ön közötti megállapodások, amelyek lehetővé teszik, hogy kártyás fizetéseket és kártyával fedezett PayPal-kifizetéseket fogadjon.

5.4. Adatvédelmi nyilatkozat. Ön megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta a PayPal azt ismertető Adatvédelmi nyilatkozatát (továbbá hozzájárulását adta a benne foglaltakhoz), hogy milyen információkat gyűjtünk Önről és az Ön online vállalkozásáról. Részletesebben: Ön elfogadja és hozzájárul, hogy a PayPal harmadik féltől beszerezheti az Ön hitelképességi előzményeit és a jelen Megállapodás keretében Önre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének képességét igazoló pénzügyi adatait; a PayPal Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza az ilyen, hitellel kapcsolatos információcserében részt vevő vállalatokat. A PayPal folyamatosan ellenőrizni fogja az Ön hitelképességét és más, a Számlájával kapcsolatos kockázati tényezőket (visszafordításokat, visszaterheléseket, ügyfélpanaszokat, reklamációkat stb.), valamint ellenőrizhetjük az Ön webhelyét és az ott értékesítésre kínált termékeket is. A PayPal minden, Önről birtokában lévő adatot a PayPal Adatvédelmi nyilatkozatában foglalt előírásoknak megfelelően tárol, használ fel és tesz közzé.

5.5. Az American Express-kártya elfogadásának további feltételei

Ez az 5.5. szakasz kizárólag akkor vonatkozik Önre, ha az ország, ahol PayPal-számláját regisztrálták Finnország, Hollandia vagy Svédország, és engedélyezzük Önnek, hogy American Express-kártyáról indított kifizetéseket fogadjon.

5.5.1. Kereskedelmi célú marketinganyagok. Az American Express felhasználhatja az alkalmazásában az üzembe helyezéskor szerzett információkat, hogy Önt kártyákkal kapcsolatos marketinggel és adminisztrációval kapcsolatos célból ellenőrizze/felügyelje. A jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy marketinganyagokat kapjon az American Expresstől. Lemondhatja ezeket, ha erről a szándékáról értesít bennünket. Ha tudni szeretné, hogyan léphet kapcsolatba velünk, keresse fel a PayPal súgóközpontot, amely a Felhasználói megállapodásból és a PayPal webhelyének legtöbb oldaláról elérhető. Ha leiratkozik a kereskedelmi célú marketinganyagokról, attól még továbbra is meg fogja kapni a fontos, tranzakciókra vagy a fennálló kapcsolatra vonatkozó üzeneteket az American Expresstől.

5.5.2. Közvetlen kártyaelfogadás. Ön tudomásul veszi, hogy ha elér az American Expressre vonatkozóan egy bizonyos havi és/vagy éves értékesítési mennyiséget (amelyet az American Express határoz meg időről időre), az American Express kérheti, hogy közvetlen szerződéses kapcsolatot létesítsen velük. Ebben az esetben az American Express szabja meg az American Express-tranzakciók árát, Ön pedig közvetlenül az American Expressnek fog díjakat fizetni az American Express-tranzakciók után.

5.5.3. Az auditálás joga. Az American Express bármikor ellenőrizheti, hogy Ön betartja-e az American Express szabályait.

5.5.4. Tranzakcióindítás és -fogadás joga. Ön felhatalmazza a PayPalt arra, hogy tranzakciókat indítson az American Express felé, és onnan pénzt fogadjon, valamint tranzakciós és kereskedői információkat továbbítson az American Expressnek elemzések elvégzése és jelentések készítése céljából, illetve bármilyen más jogszerű üzleti cél érdekében, ideértve a kereskedelmi marketingkommunikációs célokat és a fontos tranzakciós vagy kapcsolati kommunikációt is. A Kereskedő előzetes értesítés után bármikor úgy dönthet, hogy többé nem fogadja el az American Expresst.

5.5.5 Kedvezményezett harmadik fél. Az American Express a jelen Megállapodásban kedvezményezett harmadik félnek számít az American Express-kártya elfogadásának szempontjából. Kedvezményezett harmadik félként az American Express fenntartja a jogot, hogy közvetlenül tartassa be Önnel a jelen Megállapodásnak az American Express-kártyára vonatkozó feltételeit. Ön elismeri és elfogadja, hogy az American Expressnek semmilyen felelőssége nincs a PayPalnak a jelen Megállapodásban lefektetett kötelezettségeivel kapcsolatban.

5.5.6. Kártya bemutatása, felügyelet nélküli terminálok és fizetőautomaták

Ön nem fogadhat el American Express-kártyát a jelen Megállapodás szerinti fizetéshez, amennyiben a kártyát (i) a vásárlás vagy a tranzakció fizikai helyszínén mutatják be; (ii) felügyelet nélküli létesítményekben (pl. ügyfél által aktivált termináloknál) használják; vagy (iii) fizetőautomatáknál használják. Továbbá tilos az Ön számára a fizikai helyszínére érkező American Express-kártyabirtokosok rendelkezésére bocsátani bármilyen olyan számítógépet vagy online felületet, amely lehetővé tenné az American Express-kártyabirtokos számára, hogy hozzáférjen a PayPal-számlájához.

5.6. Harmadik felek feltételei az Advanced Credit and Debit Card Payments kiegészítő funkciókhoz

Ha úgy dönt, hogy integrálja a jogosult harmadik féltől származó pénztárcákat Advanced Credit and Debit Card Payments (a meghatározását lásd alább) kiegészítő funkcióként, akkor elfogadja a harmadik felek alábbi vonatkozó feltételeit is:

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a harmadik felek funkcióit és feltételeit kizárólag az érintett harmadik fél (nem pedig a PayPal) biztosítja, tartja naprakészen és küld róluk tájékoztatást, és hogy a PayPal semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen Ön által elszenvedett vagy viselt olyan kárért, veszteségért vagy költségért, amely az ilyen harmadik felek funkcióinak használatából vagy az ilyen harmadik felek feltételeinek elfogadásából ered.

Vissza a tetejére

 

6. Szellemi tulajdon és azonosító kódok

6.1. Engedély. A PayPal ezúton nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható, tovább nem engedélyezhető, korlátozott engedélyt ad Önnek: (a) a Termék használatára a PayPal webhelyén található dokumentációnak megfelelően; és (b) a PayPal által a Termékhez mellékelt dokumentáció használatára, illetve annak kizárólag a vállalkozásán belüli használatra való reprodukálására. Az Ön által engedéllyel használt Terméket módosíthatjuk, és a PayPal rendszer többi részével együtt folyamatosan fejlesztjük; lásd a 9.1. szakaszt. Önnek meg kell felelnie a PayPal által kibocsátott összes PayPal-dokumentációban és a Termékhez mellékelt utasításokban foglalt alkalmazási és használati előírásoknak (korlátozás nélkül ideértve minden olyan alkalmazási és használati előírást is, amelyet a hatályos jogszabályoknak és a kártyás rendszerekre vonatkozó szabályoknak és rendelkezéseknek való megfelelés érdekében teszünk kötelezővé Önnek).

6.2. Azonosító kódok. A PayPal bizonyos egyéni azonosító kódokat biztosít az Ön számára. A kódok azonosítják Önt, és hitelesítik részünkre az Ön üzeneteit és utasításait, beleértve a PayPal szoftveres felületein végrehajtott működési utasításokat is. A kódokra szüksége lehet a PayPal rendszerének, hogy fel tudja dolgozni az Öntől (vagy az Ön webhelyétől) érkező utasításokat. Ön köteles biztonságban tartani a kódokat, és megakadályozni azok közlését olyan felekkel, akiket nem hatalmazott fel arra, hogy az Ön nevében bonyolítsanak le üzletet a PayPallal. Ön vállalja, hogy követi a PayPal által időről időre kért észszerű óvintézkedéseket, amelyek ezen azonosító kódok védelmét szolgálják. Amennyiben nem sikerült biztosítania a kódok védelmét a kért módon, akkor a lehető leghamarabb értesítenie kell a PayPalt, hogy a PayPal visszavonja a kódokat, és új kódokat adjon ki. A PayPal az Ön értesítését követően – amennyiben az értesítésre észszerű keretek között mód nyílik – akkor is visszavonhatja a kódokat és újakat adhat ki, ha oka van feltételezni, hogy a kódok biztonsága veszélybe került.

6.3. Az Advanced Credit and Debit Card Payments-információk és -anyagok tulajdonjoga. A Termékhez való hozzáférése és annak használata részeként a rendelkezésére bocsátunk bizonyos adatokat és anyagokat (ezek a „Pro anyagok”), hogy azokat a Termékkel együtt tudja használni. Az ilyen anyagokkal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a PayPal vagy a kapcsolódó Feldolgozó intézmény tulajdona marad (az adott esetnek megfelelően). Ön vállalja, hogy a Pro anyagot (sem részben, sem egészében) senki részére nem adja át, nem ruházza át, nem bocsátja senki rendelkezésére, nem újítja meg, nem értékesíti és nem értékesíti tovább.

6.4. A PayPal üzemeltetési integrációi és az Ön szellemi tulajdonhoz fűződő joga. Ön a PayPalnak jogdíjmentes, világszintű, nem kizárólagos jogot ad az Ön és az Ön kapcsolt vállalkozásai azon neveinek, képeinek, emblémáinak, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek és/vagy kereskedelmi neveinek használatára, amelyeket a Termék használatakor bocsát a PayPal rendelkezésére („az Ön megjelölései”) azzal a kizárólagos céllal, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Termék használatát (korlátozás nélkül beleértve az Ön üzemeltetett Termékének testreszabását). Az Ön megjelöléseinek jogcíme és tulajdonjoga, valamint a Megállapodásban lefektetett használatból származó cégérték Önnél marad. Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön a megfelelő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy a PayPal számára biztosítsa a jogot az Ön megjelöléseinek használatára, és a felmerüléskor és utána is folyamatosan teljes mértékben kártalanítja a PayPalt bármilyen, az Ön megjelöléseinek a Termékkel kapcsolatos használatából eredő követelések vagy veszteségek felmerülése esetén.

Vissza a tetejére

 

7. Bizonyos funkciók használati feltételei

7.1. Csalás elleni védelem. A 2. melléklet feltételei vonatkoznak a Csalás elleni védelem igénybevételére.

7.2. Tárolóeszköz. Ha a Tárolóeszközt használja, ügyfelei Kártyaadatainak összegyűjtése előtt:

7.2.1. értesíti ügyfeleit a következőkről:

7.2.1.1. az összegyűjtött adatok mentve lesznek, és Ön lekérheti őket az ügyféltől érkező jövőbeli kifizetésekhez, ideértve esetlegesen a vevő távollétében történő kifizetéseket;

7.2.1.2. az ügyfél frissítheti az információkat; és

7.2.1.3. az ügyfél visszavonhatja a hozzájárulását; és

7.2.2. megszerzi ügyfelei hozzájárulását az információk gyűjtéséhez és felhasználásához a fenti alapon; és

7.2.3. gondoskodik arról, hogy amikor ügyfelei a hozzájárulásukat adják, azt explicit és rögzített művelettel teszik, például egy opcionális gombra kattintanak vagy bejelölnek egy olyan jelölőnégyzetet, amely alapértelmezés szerint nincs bejelölve.

7.3. Számlafrissítési szolgáltatás

7.3.1. Leírás. A jelen 7.3. szakasz feltételei értelmében a PayPal elérhetővé teheti Önnek a Számlafrissítési szolgáltatást, és ehhez a PayPal az arra jogosult kártyák Kártyaadatait elküldi egy vagy több harmadik félnek (nem kizárólagosan ideértve a Kártyatársaságokat), és a PayPal számára elérhető információk segítségével ellenőrzi és frissíti a vonatkozó Kártyaadatokat. Az ellenőrzéseket követően az ügyfelekhez kapcsolódó frissített Kártyaadatokat (ha vannak) a PayPal az Ön útmutatása szerint és nevében kezeli és tárolja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy Ön a Termékek használatával rendszeres számlákat, rendszeres kifizetéseket vagy egyéb jogosult tranzakciókat fogadjon a frissített Kártyaadatokkal rendelkező ügyfelektől. Ha a Számlafrissítési szolgáltatást elérhetővé tesszük Önnek, a PayPal e-mailben értesítést küld arról, hogy a Számlafrissítési szolgáltatás aktiválva lett a számláján/számláin, vagy lehetővé teszi Önnek a Számlafrissítési szolgáltatás engedélyezését a számlájához/számláihoz a PayPal-számla beállításaiban. Bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem veszi igénybe a Számlafrissítési szolgáltatást, ha erről a döntéséről írásban vagy a PayPal által kijelölt egyéb módon értesíti a PayPalt.

 

7.3.2. Engedélyezett használat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Számlafrissítési szolgáltatás kizárólag a vonatkozó Kártyaadatok frissítéséhez érhető el abból a célból, hogy a Termékek használatával könnyebben fogadhassa el a tranzakciókat. A Számlafrissítési szolgáltatást semmilyen más célra nem használhatja fel, korlátozás nélkül beleértve a Számlafrissítési szolgáltatás adatai bármely részének felhasználását egy másik szolgáltatás vagy termék kifejlesztésével kapcsolatban.

 

7.3.3. Az Ön kötelezettségei. Teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak és a kártyához kapcsolódó szabályoknak a Számlafrissítési szolgáltatás használatával kapcsolatban. Továbbá azon ügyfelei számára, akiknek a kártyája/kártyái jogosultak a Számlafrissítési szolgáltatás használatára, biztosítania kell a vonatkozó jogszabályok értelmében szükséges teljes tájékoztatást, hogy Ön a Számlafrissítési szolgáltatást az ügyfél kártyájának/kártyáinak frissítésére használhassa. Ebbe korlátozás nélkül beletartozik, hogy az Ön általános felhasználási feltételeinek, adatvédelmi nyilatkozatának és/vagy az ügyfelek számára elérhető más dokumentumainak tartalmazniuk kell a vonatkozó jogszabályok és a kártyára vonatkozó szabályok értelmében szükséges összes szövegezést. Megfelelő tájékoztatást kell biztosítania az ügyfeleknek, amelyből egyértelműen kiderül, hogy ha nem szeretnék frissíteni a vonatkozó Kártyaadataikat, kérhetik Öntől a PayPal által tárolt kártyájuk eltávolítását és/vagy felmondhatják az Önnel fennálló rendszeres számlázási vagy rendszeres fizetési megállapodásukat.

 

7.3.4. Titoktartás. Ön beleegyezik abba, hogy a Számlafrissítési szolgáltatáson keresztül biztosított összes információt és Kártyaadatot (ha van) szigorúan bizalmasan kezeli. Az ilyen információkat vagy Kártyaadatokat nem közölheti harmadik féllel, és nem használhatja fel ezeket az információkat vagy Kártyaadatokat a kifejezetten megengedett céloktól eltérő célra.

 

7.3.5. Kármentesítés. Ön vállalja, hogy mentesíti a PayPalt a jelen szakaszban a Számlafrissítési szolgáltatás használatához kapcsolódóan meghatározott saját kötelezettségei megszegése miatt felmerülő bármely kártól.

 

7.3.6. Az információk pontossága. Ön tudomásul veszi, hogy a Számlafrissítési szolgáltatás pontossága a kártyakibocsátó bank és az ügyfél részvételének függvénye, és számos kártyakibocsátó bank és ügyfél nem vehet részt a szolgáltatásban. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Számlafrissítési szolgáltatás a PayPalnak harmadik felek által biztosított információkra, Kártyaadatokra és szolgáltatásokra támaszkodhat.

7.3.7. A Számlafrissítési szolgáltatás megszüntetése és elérhetősége. A PayPal bármikor megszüntetheti a Számlafrissítési szolgáltatást, ha erről Önnek e-mailben értesítést küld. A PayPal nem biztosítja, hogy a Számlafrissítési szolgáltatás minden Kártyaadat esetén elérhető lesz.

Vissza a tetejére

 

8. Megszüntetés és felfüggesztés

8.1. Ön által kezdeményezve.

8.1.1. A Termék használatát bármikor megszüntetheti. Ehhez előzetesen értesítenie kell a PayPal ügyfélszolgálatát arról a szándékáról, hogy kizárólag a Termék használatát kívánja megszüntetni. Ha tudni szeretné, hogyan léphet kapcsolatba velünk, keresse fel a PayPal súgóközpontot, amely a Felhasználói megállapodásból és a PayPal webhelyének legtöbb oldaláról elérhető. A PayPal ügyfélszolgálata e-mailben fogja megerősíteni az Ön számára a Termék használatának megszüntetését. Ebben az esetben Ön megszüntetheti a Termék használatát, és a továbbiakban nem kell fizetnie a tranzakciók után, de a PayPal-számlája aktív marad, és a jelen Megállapodás és a Felhasználói megállapodás továbbra is hatályban marad. A Terméket bármikor újra elkezdheti használni, a jelen Megállapodásban és annak esetleges módosításaiban lefektetett feltételeknek megfelelően.

8.1.2. Az American Express-kártyával való kifizetéseknek a Termékkel történő fogadását bármikor megszüntetheti. Erről előzetesen értesítenie kell a PayPal ügyfélszolgálatát. Ha tudni szeretné, hogyan léphet kapcsolatba velünk, keresse fel a PayPal súgóközpontot, amely a Felhasználói megállapodásból és a PayPal webhelyének legtöbb oldaláról elérhető.

8.1.3. A jelen Megállapodást bármikor felmondhatja. Ehhez előzetesen értesítenie kell a PayPal ügyfélszolgálatát arról a szándékáról, hogy meg kívánja szüntetni azt a PayPal-számláját, amelyet a Termékhez használ (további információt a Felhasználói megállapodásban talál). Ha tudni szeretné, hogyan léphet kapcsolatba velünk, keresse fel a PayPal súgóközpontot, amely a Felhasználói megállapodásból és a PayPal webhelyének legtöbb oldaláról elérhető. A PayPal ügyfélszolgálata e-mailben fogja megerősíteni az Ön számára a Megállapodás felmondását. Ebben az esetben a jelen Megállapodás megszűnik, Ön megszüntetheti a Termék használatát, és a továbbiakban nem kell fizetnie a tranzakciók után, illetve elindul a PayPal-számla lezárási folyamata. A Felhasználói megállapodás a PayPal-számla lezárásáig marad érvényben. A PayPal-számla lezárására a Felhasználói megállapodásban ismertetett feltételek vannak érvényben.

8.2. A PayPal által kezdeményezve. A PayPal a jelen Megállapodást vagy annak bármely, a Termékre vonatkozó részét az alábbi módokon mondhatja fel:

8.2.1. Két hónappal korábban e-mailben értesítést küld az Ön számlájához megadott e-mail-címre, amelyben tájékoztatja Önt arról, hogy a PayPal fel szeretné mondani ezt a Megállapodást vagy annak a Termékre vonatkozó részét. Eltérő értesítés hiányában a jelen Megállapodás felmondása nem érinti a Felhasználói megállapodást, és PayPal-számlája is aktív marad.

8.2.2. Felmondja a Termékkel használt PayPal-számlára vonatkozó Felhasználói megállapodást. A Felhasználói megállapodás a PayPal-számla lezárásáig marad érvényben. A PayPal-számla lezárására a Felhasználói megállapodásban ismertetett feltételek alkalmazandók.

8.3. Események alapján. A PayPal értesítés nélkül azonnal felmondhatja a Megállapodást, amennyiben Ön:

8.3.1. Nem tesz eleget a jelen Megállapodásban vagy a Felhasználói megállapodásban foglaltaknak;

8.3.2. Nem tud fizetni vagy eleget tenni kötelezettségeinek, amikor azok esedékessé válnak;

8.3.3. Fizetésképtelenné válik bármely, Önre vonatkozó fizetésképtelenségi jogszabály alapján;

8.3.4. Amennyiben Önnel vagy vagyonával szemben lefoglalás, végrehajtás, elkobzás vagy hasonló intézkedés áll fenn, vagy valamilyen bírósági letiltási végzést bocsátottak ki Ön ellen;

8.3.5. Bármilyen benyújtott petíció, végzés vagy vitarendezési határozat tárgyává válik, amelynek célja olyan, Önre vonatkozó fizetésképtelenségi jogszabály alapján történő eljárás kezdeményezése, amely üzleti vállalkozásának egészét vagy annak jelentős részét érinti, kivéve azokat az eseteket, amelyekben fizetőképességet megőrző fúziót vagy reorganizációt javasolnak a PayPal által korábban jóváhagyott feltételekkel;

8.3.6. Elveszíti teljes és korlátlan ellenőrzését vagyonának egésze vagy annak egy része felett felszámolóbiztos, csődgondnok, vagyonkezelő vagy hasonló tisztviselő kinevezése miatt;

8.3.7. Hitelezőivel (vagy a hitelezők bármely csoportjával) kiegyezésre vagy megegyezésre jut, vagy ilyet javasol fennálló tartozásaival kapcsolatban;

8.3.8. Jelentős negatív változás lép fel üzletmenetében, működésében vagy pénzügyi helyzetében; vagy

8.3.9. Pontatlan információkat szolgáltat a Termék használatára való jelentkezéskor vagy a velünk folytatott kommunikáció során.

8.4. A megszüntetés következményei. Ha a jelen Megállapodás vagy annak bármely része megszűnik, Ön köteles azonnal abbahagyni a megszüntetett Termék használatát, és a PayPal megakadályozhatja, hogy a megszüntetés után Ön azt használja. Ha a Terméket a jelen Megállapodás megszűnését követően is használja, a jelen Megállapodás a Termék további használati ideje alatt is érvényben marad, és csak a Termék használatának valódi befejezését követően szűnik meg. A jelen Megállapodás következő szakaszai teljes hatállyal érvényben maradnak a Megállapodás megszüntetését követően is: 2., 4.1., 8.2. és 8.4. A jelen Megállapodás vagy annak bármely részének felmondása nem befolyásolja a felek azon jogait, jogorvoslati lehetőségeit és kötelezettségeit, amelyek a megszüntetés előtt keletkeztek vagy váltak esedékessé, és Ön nem lesz jogosult a megszüntetés előtti időszakban befizetett havi díj bármely időszakra vonatkozó visszatérítésére.

8.5. Szerződésszegés és felfüggesztés. Ha megsérti a jelen Megállapodás vagy a Felhasználói megállapodás feltételeit, vagy nem tesz eleget a PCI DSS által előírt valamely biztonsági követelménynek, a PayPal azonnal felfüggesztheti a Termék használatát (más szóval ideiglenesen működésképtelenné tehetjük a Termékét). A PayPal megkövetelheti, hogy bizonyos korrekciós intézkedéseket tegyen a jogsértés orvoslására és a felfüggesztés feloldásához, azonban a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a PayPalt abban, hogy más jogorvoslati eszközzel éljen a jogsértéssel kapcsolatban. Ezenkívül ha a PayPalnak oka van azt feltételezni, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás feltételeit vagy a PCI DSS előírásait, a PayPal további vizsgálatok elvégzéséig felfüggesztheti a Termék használatát.

Ha a PayPal felfüggeszti a Termékhez való hozzáférését, a PayPal értesíti Önt, és ismerteti a PayPal által a Termék használatának felfüggesztése során tett lépések okát, és korrekciós intézkedéseket írhat elő a jogsértés orvoslására és a felfüggesztés feloldására. A PayPal egészen addig felfüggeszti az Ön Termékhez való hozzáférését vagy a Termék használatát, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön orvosolta a felmerült jogsértés(eke)t.

 

Vissza a tetejére

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Termék jövője. A PayPal kizárólagos és feltétlen mérlegelési jogkörrel rendelkezik a következők meghatározásakor: (a) a Termék jövőbeni iránya és fejlesztése; (b) a szükséges fejlesztések természete és időzítése; valamint (c) a hibák kijavításának, illetve az új funkciók bevezetésének szükségessége és ideje. A PayPal örömmel fogadja a felhasználók visszajelzéseit a Termék jövőjének megtervezéséhez, de nem köteles a kapott visszajelzésekkel összhangban cselekedni. Ha visszajelzést küld részünkre, azzal beleegyezik abba, hogy a visszajelzésében leírtak szellemi tulajdonjogára nem tart igényt.

9.2. Szavatosság kizárása. Az Ön Termékét és minden kapcsolódó dokumentációt adott állapotában biztosítunk az Ön részére.

A PayPal semmilyen kifejezett vagy vélelmezett, jogszabályi vagy más úton működő szavatosságot nem vállal és nem kínál a következőkre vonatkozóan:

 • az Ön Terméke;
 • a licencelt program; és
 • a mellékelt felhasználói dokumentáció.

Semmi, amit a PayPal a jelen Megállapodás alapján vagy más módon biztosít az Ön Termékéhez, nem tartalmazza a PayPal arra vonatkozó felhatalmazását, hogy jótállást foglaljon magában.

Nem merül fel kötelezettség vagy felelősség, amikor a PayPal:

 • műszaki tanácsot;
 • programozási tanácsot; és
 • egyéb tanácsot vagy szolgáltatást nyújt

a rendelkezésre bocsátott Termékkel, licenc hatálya alá tartozó szoftverrel és felhasználói dokumentációval kapcsolatban. Ez többek között magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is, amelyek a Termék testreszabásában nyújtanak segítséget.

A PayPal javasolja, hogy alaposan tesztelje a Termék implementálását, mert a PayPal nem felelős az abban felmerülő hibákból származó esetleges veszteségekért.

Ha a Termékét a PayPal üzemelteti (vagyis ha webes szolgáltatás formájában futtatjuk a szoftvert az Ön részére), akkor a PayPal nem szavatolja a folyamatos, megszakítás nélküli és biztonságos hozzáférést az üzemeltetett Termékhez.

A PayPal semmilyen, a Termék üzemeltetésével kapcsolatos késedelemért vagy abban tapasztalható kimaradásért nem felelős.

Ön tudomásul veszi, hogy a Terméke alkalmanként csak korlátozottan lesz elérhető a javítások, karbantartások vagy az új létesítmények vagy szolgáltatások bevezetése miatt.

Egyes országok nem teszik lehetővé a közvetett szavatosságokra vonatkozó jogi nyilatkozatok alkalmazását, így a fentiekben felsorolt jogi nyilatkozatok nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

9.3. Kártalanítás. Ön beleegyezik abba, hogy folyamatosan és teljes mértékben kártalanítja a PayPalt bármilyen közvetlen veszteség, kár és felelősség, valamint bármely harmadik féllel (ideértve a Közös ügyfelet is) kapcsolatban felmerült követelések, igények vagy költségek (ideértve az észszerű ügyvédi díjakat is) esetén, amely a jelen Megállapodás, a Felhasználói megállapodás és az abban hivatkozott, ezáltal hozzá tartozó dokumentumok (beleértve a Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatot is) vagy bármely jogszabály megsértéséből adódnak.

9.4. Átruházás, módosítás és jogokról való lemondás. Ön nem ruházhatja át a jelen Megállapodást a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A PayPal átruházhatja, megújíthatja, vagy más módon átadhatja a jelen Megállapodást az Ön értesítése és hozzájárulása nélkül. Egy mindkét fél által aláírt dokumentum nélkül egyik fél sem módosíthatja a jelen Megállapodást vagy mondhat le az abban foglalt jogairól.

9.5. Angol jog és joghatóság. A jelen Megállapodást Anglia és Wales jogszabályai szabályozzák. Ön és mi alávetjük magunkat az angol és walesi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.

 

Vissza a tetejére

 

10. Fogalommeghatározások

Az ebben a szakaszban nem szereplő nagybetűs kifejezéseket a Felhasználói megállapodás határozza meg.

3D Secure: olyan biztonsági eljárás, amely lehetővé teszi a kártyakibocsátó bank számára a kifizetés elvégzésekor a kártyatranzakciót engedélyező kártyabirtokos hitelesítését. A 3D Secure más márkanevekkel is rendelkezik attól függően, hogy melyik kártyatársaság márkajelzése szerepel a kártyán; a 3D Secure márkanevei közé tartozik a Verified by Visa és a Mastercard SecureCode.

Számlafrissítési szolgáltatás: Egy szolgáltatás, amelynek részletesebb meghatározása a 7.3. szakaszban található.

Feldolgozó intézmény: Olyan pénzintézet vagy bank, amely Ön és a PayPal számára szolgáltatásokat nyújt, hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy (a) a kártyát használó kártyabirtokosoktól kifizetést tudjon fogadni; és (b) a kártyatranzakciók ellenértékét megkapja.

Aktiválás dátuma: Az a dátum, amelyen a fenti 1. szakasz „Az első lépések” című részében leírt összes lépést végrehajtja.

Advanced Credit and Debit Card Payments: Egy olyan szolgáltatáscsomag, amely minden esetben tartalmazza az Advanced Credit and Debit Card Payments API-t (standard online felületként), és opcionális további szolgáltatásként bővíthető a Csalás elleni védelemmel. Ez a szolgáltatáscsomag opcionális kiegészítő funkciókat (pl. az arra jogosult harmadik felek pénztárcáinak integrálását) is tartalmazhat, amelyek használatához Önnek el kell fogadnia további, harmadik felek által szabott használati feltételeket. Dönthetünk úgy is, hogy az Advanced Credit and Debit Card Payments funkciócsomag részeként egyéb PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokat is kínálunk Önnek.

Advanced Credit and Debit Card Payments API: Online kártyás fizetési szolgáltatás, amelynek részletesebb meghatározása „A jelen Megállapodásról” című részben található.

Speciális csaláskezelési szűrők: a PayPal által biztosított technológia, amely lehetővé teszi, hogy (a) a kártyás fizetést például a kártyabirtokos számlázási címe (Címellenőrzési szolgáltatás vagy AVS), a kártya CVV2-adatai, valamint gyanús címeket, azonosítókat és mintázatokat tartalmazó adatbázisok alapján hitelesítse. További információkat a PayPal webhelyén és a termékdokumentációban talál. A Speciális csaláskezelési szűrők magasabb fokú tranzakciószűrést biztosítanak, és a szűrők beállításaitól függően lehetőség van a tranzakciók automatikus megjelölésére, ellenőrzésére vagy elutasítására.

AVS-adatok: A kártyatársaságok által vagy azok nevében működtetett olyan Címellenőrző rendszer által visszaküldött információk, amely összehasonlítja a tényleges kártyabirtokos által megadott címadatokat a kártyakibocsátónál a kártyával kapcsolatosan tárolt címadatokkal.

Kártyatársaság: olyan társaság vagy pénzintézeti konzorcium, amely a társaság vagy a konzorcium márkajelzését hordozó kártyákkal végrehajtott kártyatranzakciókat szabályozó előírásokat tesz közzé. Ide tartoznak például a Visa USA, a Visa Europe és a további Visa-régiók; a Mastercard International Incorporated; az American Express vállalat és más hasonló szervezetek.

Kártyaadatok: A kártyatranzakció szempontjából releváns összes személyes vagy pénzügyi adat, beleértve a magán a kártyán rögzített adatokat (akár ember által olvasható formában, akár digitálisan), a kártyabirtokos nevével és címével, valamint a kártyatranzakció feldolgozásához szükséges egyéb adatokkal együtt.

Kártyatranzakció: hitel- vagy bankkártya, American Express-kártya vagy bármilyen más fizetési mód felhasználásával történő fizetés olyan fizikai adathordozó eszköz használatával, amelynek a kifizető birtokában kell lennie. A Termék csak bizonyos típusú kártyatranzakciókat támogat; erről további információkat a PayPal webhelyén talál.

Kritikus rendszerek: A Termék működtetéséhez Ön által használt információtechnológia (hardver és szoftver egyaránt), amellyel a Terméket és az online értékesítési helyeket a behatolással és beavatkozással szemben védi, és amellyel tárolni lehet a fizetéssel kapcsolatos és személyes adatokat, beleértve az Ön által megőrzött Kártyaadatokat, illetve a Közös ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat.

CVV2-adatok: a kártya hátoldalán, az aláírási sáv területén, a kártya számától jobbra található nyomtatott, háromjegyű szám. (American Express-kártyák esetén a kód egy négyjegyű, nem dombornyomott szám, amely az American Express-kártya elején, a kártya száma fölött található.) Minden egyes plasztikkártyához egyéni CVV2-adat tartozik, amely a kártyaszámlaszámot a plasztikkártyához köti.

Adatvédelmi incidens: a Kártyaadatok tárolására szolgáló számítógépes rendszerbe történő behatolás vagy a rendszer meghibásodása, amikor is a behatolás vagy a hibás működés miatt (a) a rendszerben tárolt kártyaadatok részben vagy egészben veszélybe kerülnek, módosulnak vagy megsemmisülnek; vagy (b) adatbiztonsággal foglalkozó képzett szakértő véleménye szerint komoly kockázata van annak, hogy a rendszerben található összes Kártyaadat vagy azok egy része veszélybe kerülhet, módosulhat vagy megsemmisülhet. A Kártyaadatok akkor kerülnek veszélybe, ha engedély nélkül kikerülnek a rendszer szokásos hozzáférési felügyelete alól, vagy ha elérhetővé válnak egy vagy több illetéktelen személy számára.

Általános adatvédelmi rendelet: Az EU 2016/679. sz. rendelete (Általános adatvédelmi rendelet) vagy az annak helyébe lépő bármely rendelet, valamint az Európai Gazdasági Térség azon tagállamainak polgárai vagy lakosai személyes adatainak védelmére vonatkozó minden egyéb jogszabály, ahol Ön él, vagy ahol a vállalkozásának székhelye található.

Gyors fizetés: Az online kiskereskedelmi kifizetést az Önnek a PayPal által biztosított információkkal meggyorsító szolgáltatás. A Gyors fizetés részletei a PayPal webhelyén és a PayPal által a Termékhez biztosított dokumentációban találhatók meg.

Csalás elleni védelem: A PayPal által biztosított technológia, amely lehetővé teszi, hogy (a) a kártyás fizetést például a kártyabirtokos számlázási címe (Címellenőrzési szolgáltatás vagy AVS), a kártya CVV2-adatai, valamint a gyanús címeket, azonosítókat és mintázatokat tartalmazó adatbázisok alapján hitelesítse. A technológiát az Advanced Credit and Debit Card Payments API-val együtt biztosítjuk a Speciális csaláskezelési szűrők alternatívájaként.

Üzemeltetési lehetőség: a következők bármelyike: (i) PayPal üzemeltetési integráció; vagy (ii) önüzemeltető integráció.

Online kártyás fizetési szolgáltatás: olyan, a PayPal által kereskedők részére biztosított online szolgáltatás, amelynek segítségével a kereskedők közvetlenül a fizető fél kártyájáról fogadhatnak kifizetéseket (anélkül, hogy a pénz a fizető fél PayPal-számláján átmenne) anélkül, hogy a kártyának a webhelyen vagy egyéb értékesítési helyen jelen kellene lennie. Az Online kártyás fizetési szolgáltatások a Termék szerves részét képezik. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás meghatározását lásd „A jelen Megállapodásról” című részben.

PayPal üzemeltetési integráció: Az Ön webhelyén a fizetési folyamatba az 1. szakasz szerint integrált PayPal Advanced Credit and Debit Card Payments API, amelynek funkcióit (beleértve az üzemeltetett kártyabeviteli mezőt) teljes egészében a PayPal kiszolgálói üzemeltetik (nem pedig az Ön webhelye).

A PayPal webhelye: A PayPal által biztosított webhely az Ön tartózkodási helye szerinti országban. Például Franciaország esetében a PayPal webhelye jelenleg a http://www.paypal.fr, Németország esetében pedig a PayPal webhelye jelenleg a www.paypal.de. Egyéb országok PayPal-webhelyei a bármely PayPal-oldal alján található hivatkozás segítségével érhetők el.

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard, egy adatbiztonsági szabvány, amely a Kártyatársaságok által előírt specifikációkat tartalmazza a kártyatranzakciók adatbiztonsága érdekében. A PCI DSS online példánya elérhető a https://www.pcisecuritystandards.org/ címen.

Termék: az „Ön Terméke” az a Termék, amelyhez a jelen Megállapodás elfogadása után hozzáfér, és amelyet használ. A Termék bővebb meghatározását lásd „A jelen Megállapodásról” című részben.

A Képesített biztonsági elemző (Qualified Security Assessor – QSA) kifejezés jelentése a PCI DSS-ben van meghatározva.

Rendszeres fizetés eszköz: a PayPal által biztosított technológia olyan kifizetések beállításához, amelyek a fizető engedélyével meghatározott időközönként vagy gyakorisággal megismétlődnek. További információkat a PayPal webhelyén és a termékdokumentációban talál.

Önüzemeltető integráció: Az Ön webhelyén a fizetési eljárásba az 1. szakasz szerint integrált Termék, amelynek funkcióit (beleértve az üzemeltetett kártyabeviteli mezőt is) legalább részben az Ön webhelye üzemelteti.

Közös ügyfél: olyan személy, aki rendelkezik PayPal-számlával, ugyanakkor az Ön ügyfele is.

Normál PayPal-kifizetések: minden olyan kifizetés, amely egy másik PayPal-számláról vagy választható PayPal-számlás szolgáltatásról vagy helyi fizetési módok használatával érkezik az Ön részére.

Felhasználói megállapodás: a PayPal-számla létrehozásához szükséges online regisztrációs folyamat keretében elfogadott szerződés. Az aktuális Felhasználói megállapodást a PayPal webhelyéhez tartozó majdnem minden oldal alján található hivatkozásra kattintva bármikor elolvashatja. Ez a dokumentum több olyan szabályzatot is tartalmaz (például a Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatot és az Adatvédelmi irányelveket), amelyek külön is elérhetők a PayPal webhelyén.

Tárolóeszköz: A PayPal által biztosított API-alapú technológia, amely lehetővé teszi, hogy a megadott időközönként vagy a fizető fél engedélyével megismétlődő kifizetésekhez a kártyaadatokat tárolja és lekérje. További információkat a PayPal webhelyén és a termékdokumentációban talál.

Virtuális terminál: Online kártyás fizetési szolgáltatásként kínált funkció, amelynek részletesebb meghatározása „A jelen Megállapodásról” című részben található.

Website Payments Pro-funkció: Egy funkciócsomag, amely a Virtuális terminálból, a Csaláskezelési szűrőkből, a Csalás elleni védelemből, a Speciális csaláskezelési szűrőkből és a Rendszeres fizetési eszközből áll.

 

1. melléklet

Adatbiztonsági követelmények

 

A PayPal Advanced Credit and Debit Card Payments segítségével online kifizetéseket fogadhat közvetlenül bank- és hitelkártyákról, amely fizetési eszközök biztonsága a Kártyaadatok közlésének ellenőrzésétől függ. Ha valaki elég Kártyaadattal rendelkezik, akkor úgy is tud a kártyabirtokos számlájára terhelt kártyás kifizetéseket küldeni vagy fogadni, hogy arra a kártyabirtokos nem hatalmazta fel. Annak érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a Közös ügyfelek Kártyaadataival történő visszaélések, a Kártyaadatokat mindenkor bizalmasan kell kezelnie. Az Általános adatvédelmi rendelet előírja azt is, hogy a Közös ügyfelek személyes adatait biztonságban kell tartani.

A PayPal határozottan javasolja, hogy vegye igénybe egy adatbiztonság területén jártas szakértő szolgáltatásait, aki tanácsokkal tudja ellátni Önt, és segíteni tud Önnek a webhelye és más értékesítési helyei biztonságos kialakításával kapcsolatban.

Az adatbiztonság alapelvei

 1. Tervezés és fejlesztés. Kritikus rendszereit és minden, kifizetéssel kapcsolatos folyamatát úgy kell megterveznie és fejlesztenie, hogy azok illetéktelen személyek általi behatolásoktól és beavatkozásoktól történő védelme biztosított legyen. A rendszere valamennyi felhasználója részére elő kell írni, hogy hitelesítse magát az Ön kritikus rendszerein, és e rendszereknek korlátozniuk kell a felhasználóik hozzáférését és jogosultságait. Ezenkívül a vállalkozását úgy kell megszerveznie, hogy elkülönítse egymástól a kritikus feladatokat, és a műveleteibe felügyeleti lehetőségeket és ellenőrzési pontokat építsen, ahelyett, hogy egyetlen személyt a rendszerei és a műveletei feletti túlzott felügyeleti hatókörrel ruházna fel. Soha ne biztosítson egyetlen felhasználó részére több felügyeleti hatókört a rendszerei és a folyamatai felett, mint amennyi az adott felhasználó részére kijelölt szerepkör végrehajtásához feltétlenül szükséges.
 2. Behatolás elleni védelem. A műveleteit két alapvető kategóriára kell felosztania: (1) a minden felhasználó, köztük a szervezetén kívüli felhasználók részére is elérhető funkciók; és a (2) kizárólag a szervezetén belül található megbízható személyek részére elérhető funkciók. Tűzfal alkalmazásával kell blokkolnia azt, hogy a nem megbízható felhasználók használni tudják a kritikus rendszerei kizárólag belső használatra szánt funkcióit. Webkiszolgálóinak és a kritikus rendszerei más, kívülről is elérhető részeinek jól megtervezett és alaposan tesztelt technológiákat kell alkalmazniuk, és csak azokat a funkciókat szabad külső felhasználóknak is elérhetővé tenniük, amelyek a Közös ügyfelek és más külső felhasználók részére szükségesek. Távolítson el minden felesleges funkciót a külső felhasználók számára is elérhető kiszolgálókról, hogy védje (megerősítse) őket, és csökkentse a külső támadásokkal szembeni kitettségüket.
 3. A hozzáférés felügyelete. Kritikus rendszereinek a szervezetén belüli megbízható személyekre kell korlátoznia a Kártyaadatokhoz és minden más személyes vagy fontos adathoz való hozzáférést, és senki nem rendelkezhet szélesebb körű hozzáféréssel az ilyen adatokhoz, mint amennyire azt az általa betöltött munkakör megköveteli. Rendszerei kötelesek nyomon követni és naplózni a Kártyaadatokat és más személyes vagy fontos adatokat érintő valamennyi hozzáférést, felhasználást, módosítást és törlést, hogy minden ilyen tevékenységnél biztosított legyen az ellenőrzési visszakövethetőség. Köteles továbbá korlátozni a hozzáférést a kritikus rendszereihez és azokhoz az erőforrásokhoz – például hálózatokhoz, tűzfalakhoz és adatbázisokhoz –, amelyektől a kritikus rendszerek függnek.
 4. Adatminimalizálás. Általános irányelvként ne gyűjtsön és ne őrizzen meg több Kártyaadatot és más bizalmas adatot, mint amennyi szükséges. A Kártyaadatok és személyes adatok tárolása az Ön felelősségre vonhatóságának a kockázatát vonja maga után, és ez a kockázat kevesebb begyűjtött és tárolt adat mellett alacsonyabb. Amennyiben Ön Kártyaadatokat tárol, alaposan mérlegelje ennek szükségességét: a PayPalnak minden olyan kifizetést vissza kell térítenie, amelynél hiányzik a fizető fél engedélye, és ha a felhasználó további kifizetést szeretne engedélyezni, akkor a felhasználó általában ismételten megadja Önnek a naprakész Kártyaadatait, ezért a Kártyaadatok jövőbeli felhasználás céljából történő tárolása valójában nem igazán szükséges. Ha nem tárol Kártyaadatokat, akkor azok egy esetleges adatvédelmi incidens esetén nem tudnak kiszivárogni.
 5. Módosítások és tesztelés. A vészhelyzetek kivételével kerülje a kritikus rendszerek előzetes tervezés, tesztelés és dokumentáció nélküli módosítását, hacsak nem rutinszerű módosításról van szó (pl. felhasználó hozzáadása, jelszó módosítása, készletek és árak frissítése). A nagyobb, rendszerszintű módosításokat és a kritikus rendszerei elérhetőségét vagy biztonságát érintő tervezett módosításokat a módosítások tervezői helyett célszerű magas beosztású vezetők felé továbbítani jóváhagyásra. A tervezett módosításokat csak a nem éles környezetben lebonyolított alapos tesztelést követően vezesse be az éles rendszereiben. Minden ilyen tesztelést a kockázatkezelési részlegének, vagy a vállalata más, az esetleges károkért kifejezett felelősséggel bíró tagjainak a felügyelete mellett hajtsa végre.
 6. Ellenőrzések. Évente legalább egyszer köteles ellenőrizni a kritikus rendszerei működését és biztonságát. A rendszerek ilyen jellegű ellenőrzésének a pénzügyi ellenőrzéstől függetlenül kell történnie. Csak megbízható, független szakértőket bízzon meg a kritikus rendszerei ellenőrzésével, ha pedig saját alkalmazottakkal végezteti el az ellenőrzést, biztosítsa számukra a függetlenséget azáltal, hogy munkaviszonyukat megvédi a megtorlásoktól, és hogy elkülöníti őket a kritikus rendszerei felügyeletét, üzemeltetését, módosítását és tesztelését magában foglaló munkáktól.
 7. Kiszervezett tevékenységek és szervezeti felügyelet. Ön köteles gondoskodni arról, hogy minden olyan személy, aki hozzáféréssel rendelkezik az Ön kritikus rendszereihez, vagy aki részt vesz a kritikus rendszerei tervezésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, karbantartásában, módosításában, tesztelésében és ellenőrzésében, betartsa a jelen Megállapodás és a PCI DSS előírásait. Ön akkor is felelős e megfelelőség biztosításáért, ha az ilyen személyek nem állnak az Ön alkalmazásában.

Mi a teendő Adatvédelmi incidens esetén?

 1. Adatvédelmi incidens. Ha Adatvédelmi incidenst észlel, Ön vállalja az alábbi lépések mindegyikének végrehajtását:
  1. Az adatvédelmi incidens észlelését követően haladéktalanul megtesz minden olyan lépést, amellyel az adatvédelmi incidens leállítható, és a következményei mérsékelhetők.
  2. Az Adatvédelmi incidens észlelését követően haladéktalanul értesíti a PayPalt a számlakezelője értesítésével (amennyiben van kijelölt számlakezelője), vagy az ügyfélszolgálatunkon keresztül (a kapcsolatfelvétel módjáról a kapcsolatfelvételi oldalon található további tájékoztatás). Ha nem tudja egyszerre végrehajtani az (a) lépést és értesíteni a PayPalt, akkor először az (a) lépést hajtsa végre, majd értesítse a PayPalt.
  3. Értesítsen minden Közös ügyfelet, akinek a Kártyaadatai biztonsága sérült vagy valószínűsíthetően sérült, hogy az érintett Közös ügyfelek végrehajthassák a Kártyaadataikkal történő visszaélés megelőzéséhez szükséges lépéseket. Ön vállalja továbbá, hogy ezt az értesítést a fenti (a) és (b) lépés végrehajtását követően haladéktalanul végrehajtja, az értesítés teljesítéséről tájékoztatja a PayPalt, és átadja az értesített Közös ügyfelek listáját. Amennyiben az Adatvédelmi incidenst követően nem hajtja haladéktalanul végre ezt a lépést, akkor a PayPal értesítheti a Közös ügyfeleket az Adatvédelmi incidensről az Ön PayPal-számláján lévő, a korábban kártyával fizető felhasználókra vonatkozó adatok alapján.
  4. Amennyiben a PayPal erre kéri, Ön megbíz egy független, a PayPal által jóváhagyott külső auditort a kritikus rendszerei felülvizsgálatával és azokról jelentés készítésével. Ön vállalja, hogy a saját költségén teljesíti a PayPal jelen szakaszban meghatározott kérését. Az auditori jelentés egy példányát a PayPal rendelkezésére kell bocsátania, és a PayPal ennek másolatát a PayPal részére kártyás tranzakciók feldolgozását végző bankok (korlátozás nélkül beleértve a Feldolgozó intézményeket is) és kártyatársaságok rendelkezésére bocsáthatja. Ha a PayPal kérését követő 10 munkanapon belül nem kezdeményezi a biztonsági auditot, akkor azt a PayPal az Ön költségére elvégeztetheti vagy megszerezheti. Lásd még az 1. melléklet audittal kapcsolatos részét.
  5. Együttműködik a PayPallal, és követ minden, a PayPaltól érkező észszerű utasítást, hogy elkerülje vagy mérsékelje az adatvédelmi incidens következményeit, hogy kritikus rendszereit a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelő szintre fejlessze, és hogy megelőzze a későbbi adatvédelmi incidenseket. A PayPal azonban nem követelhet többet Öntől, mint amennyit a jelen Megállapodás alapján elvárhat, kivéve, ha a Közös ügyfelek esetében felmerülő kockázat vagy az online kiskereskedelem bevett gyakorlatai észszerű kiegészítő rendelkezések megtételét indokolják.
  6. Csak akkor állítja vissza a kritikus rendszereinek normál működését, ha már megállapította, hogyan került sor az Adatvédelmi incidensre, és minden elvárható lépést megtett az Adatvédelmi incidenst lehetővé tévő és esetleges további incidensekhez vezető biztonsági rések kiküszöbölése érdekében.
  7. Jelenti az Adatvédelmi incidenst a bűnüldöző szervek részére, együttműködik az általuk lefolytatott nyomozásban, és együttműködik a szervekkel, ha azok az Adatvédelmi incidens elkövetőjének azonosításával és letartóztatásával kapcsolatban kéréseikkel Önhöz fordulnak.
  8. Ne használja fel az Adatvédelmi incidens során kiszivárgott vagy módosított Kártyaadatokat. A jelen szakasz azonban nem akadályozza meg Önt abban, hogy újból megszerezze és használja az Adatvédelmi incidensben érintett Közös ügyfelek Kártyaadatait, ha a fenti (f) bekezdés előírásainak megfelelően a kritikus rendszereiben található biztonsági réseket kiküszöbölte.

Adatvédelem

 1. Az adatvédelemre vonatkozó feltételekkel kapcsolatban lásd a 4. szakaszt.
 2. Ez a hely szándékosan maradt üresen.

Kártyaadatok és a PCI DSS

 1. A Kártyaadatok megőrzése. A kártyabirtokos erre vonatkozó kifejezett engedélyének megszerzése és nyilvántartása hiányában Ön semmilyen Kártyaadatot nem őrizhet meg, követhet nyomon, felügyelhet vagy tárolhat. Onnantól számítva, hogy az adott Kártyaadat szempontjából releváns kibocsátótól megkapta az engedélyezési döntést, minden megőrzött vagy tárolt Kártyaadatot 24 órán belül teljes körűen és biztonságosan köteles megsemmisíteni.

  Ha a kártyabirtokos beleegyezése mellett rövid távon megőrzi a Kártyaadatokat, azt kizárólag olyan mértékben teheti meg, amely mértékben a Kártyaadatok a fizetési tranzakcióknak a kártyabirtokos engedélyével történő feldolgozásához szükségesek. A megőrzött Kártyaadatokat soha – még a vállalkozásának értékesítése keretében – sem adhatja át vagy közölheti másokkal. Továbbá, és minden ettől eltérő rendelkezés ellenére, Ön soha nem őrizheti meg vagy teheti közzé a kártya ellenőrzésére és azonosítására használt, a kártya hátoldalán lévő aláírási sávra nyomtatott adatokat (például a CVV2-adatokat), még a kártyabirtokos hozzájárulása esetén sem.
 2. Kártyaadatok, amelyek tárolása tilos. Függetlenül a közvetlenül ezt megelőző szakaszban foglaltaktól, Ön vállalja, hogy egyetlen kártyabirtokos személyes azonosító számra vonatkozó (PIN-) adatát, AVS-adatát, CVV2-adatát vagy a kártya mágnescsíkjáról vagy más tárolási eszközéről beszerzett adatát sem tárolja (hacsak az adott adat nem szerepel kinyomtatva vagy dombornyomás formájában a kártya elülső oldalán). A kártyatársaságok pénzbírsággal sújthatják, ha megsérti a jelen, a kártyatársaságok szabályait rögzítő szakasz előírásait. A jelen szakaszban a „tárolás” kifejezés jelentése bármely digitális, elektronikus, papíralapú vagy egyéb típusú megőrzésre kiterjed, de nem foglalja magában az adatoknak az aktív feldolgozás során történő (de azután nem folytatódó) ideiglenes rögzítését és megtartását.
 3. A Kártyaadatok Kereskedők általi használata. Ön vállalja, hogy nem használhatja fel és nem közölheti a Kártyaadatokat a következő célokat leszámítva: engedély kérése a kártya kibocsátójától, illetve annak a kártyatranzakciónak a végrehajtása és kiegyenlítése, amelynek céljából a Kártyaadatokat az Ön rendelkezésére bocsátották, beleértve az esetleges visszaterhelési vagy visszavonási vitás ügyeket, vagy hasonló, a kártyatranzakciókkal kapcsolatos problémákat. A banki jogszabályok értelmében a PayPal köteles visszatéríteni a kifizető engedélye nélkül végrehajtott kifizetéseket, ezért a Kártyaadatokat Ön csak a kártyabirtokos engedélyével használhatja fel kártyatranzakciók céljából, különben sor kerülhet a tranzakció visszavonására.
 4. Kártyaadatok biztonságos tárolása és megsemmisítése. Ön vállalja, hogy:
  1. megfelelő felügyeletet alakít ki és tart fenn a Kártyaadatokat tartalmazó bejegyzésekhez való hozzáférés korlátozására;
  2. semmilyen, kártyatranzakcióval kapcsolatban kapott Kártyaadatot és egyéb információt nem értékesít és nem közöl harmadik féllel;
  3. semmilyen Kártyaadatot nem tárol sem papíron, sem hordozható digitális tárolóeszközön, például USB-tárolóeszközön vagy cserélhető lemezeken;
  4. a kártyabirtokos elektronikusan rögzített semmilyen aláírását nem reprodukálja, kivéve, ha a PayPal kifejezetten erre kéri; és
  5. megsemmisíti a Kártyaadatokat akár a Kártyaadatok tárolására szolgáló adathordozó megsemmisítésével, akár a Kártyaadatok törlésével, vagy úgy, hogy azokat teljes mértékben és visszafordíthatatlanul olvashatatlanná és értelmetlenné teszi.

   Amennyiben vállalkozását átruházza, a kártyatársaságok előírásai értelmében a Kártyaadatokat és a kártyatranzakciókkal kapcsolatos semmilyen információt nem ruházhat át a vállalkozása eszközeként. Ilyen esetekben vállalja, hogy kérésre a Kártyaadatokat és minden tranzakciós adatot a PayPal rendelkezésére bocsát. Ha a PayPal nem kéri ezeket az adatokat, akkor a vállalkozás átruházásakor köteles azokat megsemmisíteni.
 5. PCI DSS-ellenőrzés. A PayPal kérése esetén Ön hozzájárul ahhoz, hogy egy Képesített biztonsági elemző biztonsági ellenőrzést hajtson végre az Ön rendszerein, irányításán és létesítményein, és jelentést készítsen a PayPal és a társaságok részére. Ön vállalja, hogy az ellenőrzés lebonyolításában teljes körűen együttműködik, és minden, az auditor által az ellenőrzéshez kért információt és a rendszereihez való hozzáférést biztosít az auditor részére. Ön vállalja továbbá, hogy viseli az ellenőrzés észszerű költségeit. Ha a PayPal erre vonatkozó kérését követően nem kezdeményezi az ellenőrzés lebonyolítását, azzal felhatalmazza a PayPalt, hogy e lépést a Kereskedő költségére hajtsa végre, vagy a PayPal azonnali hatállyal felfüggesztheti a Termékére vonatkozó használati jogát. Az ellenőrzési jelentés egy példányát megkapja, és a PayPalnak is kapnia kell egy példányt, továbbá átadja a jelentés egy példányát bármely Feldolgozó intézmény vagy kártyatársaság részére, amelyik ezt kéri.

 

2. melléklet

A Csalás elleni védelem („Csalásmegelőzést támogató eszköz”) használati feltételei

1. Hogyan működik a Csalásmegelőzést támogató eszköz?

A Csalásmegelőzést támogató eszköz csalárd tranzakciók kezelését szolgáló eszközként áll a rendelkezésére, amelynek segítségével az Ön által az eszközben kiválasztott beállítások alapján kiszűrheti a potenciálisan csaló tranzakciókat. Az eszköz lehetővé teszi, hogy szűrési szabályokat állítson be, azaz hogy absztrakt kritériumok alapján utasítson minket arról, hogy az eszköz mely tranzakciókat utasítsa el az Ön nevében.

Javaslatot vagy ajánlást tehetünk arra vonatkozóan, hogy milyen szűrőket és beállításokat érdemes használnia a Csalásmegelőzést támogató eszközben, amelyek megfelelnek vállalkozása igényeinek. Ennek során figyelembe vesszük az Ön korábbi tranzakcióit is.

A szűrési szabályok beállítása az Ön felelőssége. Megjegyzés: Ha a megadott szűrési szabályok túlzottan korlátozó jellegűek, csökkenhet az értékesítések mennyisége. Javasoljuk, hogy folyamatosan figyelje a szűrési szabályokat és a beállításokat.

2. Szavatosság kizárása és a felelősség korlátozása

Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy a Csalásmegelőzést támogató eszköz hibamentes, vagy azonosítani fogja az összes potenciálisan csalárd tranzakciós tevékenységet.

Nem vállalunk felelősséget az Ön veszteségeiért (például az elmaradt nyereségért) vagy az olyan károkért, amelyek a Csalásmegelőzést támogató eszköz használatából származnak, vagy azzal kapcsolatosak, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben.

A Felhasználói megállapodás 15.3. és 15.4. szakasza alkalmazandó.

3. Adatvédelem

A Csalásmegelőzést támogató eszközt kizárólag a csalási kockázat kezelésére használhatja, más célra nem.

A Csalásmegelőzést támogató eszközt nem használhatja mással közösen, és senkivel nem közölheti a Csalásmegelőzést támogató eszköz által nyújtott kategóriákat, illetve a Csalásmegelőzést támogató eszköz használatából származó eredményeket.

4. Vegyes rendelkezések

A Csalásmegelőzést támogató eszközhöz megadott beállításai ellenére továbbra is fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználói megállapodás feltételei szerint bármilyen tranzakciót visszautasítsunk vagy felfüggesszünk.

A jelen feltételek kiegészítik a Felhasználói megállapodást, amely általánosságban szabályozza a szolgáltatásaink Ön általi használatát. A Szolgáltatások Felhasználói megállapodásban szereplő definíciója a jelen feltételekkel együtt értelmezve kiterjed a Csalásmegelőzést támogató eszközre is.

A Felhasználói megállapodásban lefektetett módosítási folyamatot követve bármikor módosíthatjuk, törölhetjük vagy bővíthetjük a jelen feltételeket. Ha nem ért egyet valamelyik módosítással, felmondhatja a feltételeket.

A jelen feltételeket bármikor felmondhatja, ha eltávolítja a Csalásmegelőzést támogató eszközt az integrációból, és megtesz minden más, általunk az Ön rendelkezésére bocsátott, az integrációval kapcsolatos lépést. Ez lehetővé teszi, hogy a Csalásmegelőzést támogató eszköz használatát megszüntesse; ellenkező esetben azonban számlája aktív marad, és a Felhasználói megállapodás (és az Ön számára a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos minden egyéb releváns megállapodás) hatályban marad.

A Szolgáltatást az Ön észszerű időben történő előzetes értesítése mellett (amennyiben ez lehetséges) bármikor megszüntethetjük, megszakíthatjuk vagy felfüggeszthetjük – anélkül, hogy ezért bennünket felelősség terhelne az Ön irányába –, amennyiben a Szolgáltatás a Csalásmegelőzést támogató eszközhöz kapcsolódik.

A jelen feltételek olyan mértékben és annyi időre fennmaradnak, ameddig: (i) olyan le nem zárt ügyekkel kell foglalkoznunk, amelyek a Csalásmegelőzést támogató eszközünk Ön általi, a feltételek felmondása előtti használatához kapcsolódnak; és/vagy (ii) erre a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében szükség van.