PayPal

>> Az összes megállapodás megtekintése

A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodása

Utolsó frissítés: 2021. június 7.

Nyomtatás

Ezek az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (a továbbiakban PayPal vagy „mi”) között létrejött megállapodás feltételei.

1. A feltételekről

Ezek a feltételek az Alternatív fizetési mód funkció mindennemű használatára érvényesek.

Hivatkozásként:

 • Az Alternatív fizetési mód funkció egy általunk biztosított funkció, amely az Ön online fizetési rendszerébe integrálva lehetővé teszi, hogy ügyfelei alternatív fizetési módokat (APM) válasszanak és használjanak (amelyek használatát mi időről időre lehetővé tesszük) az Ön részére való fizetéshez; és
 • az alternatív fizetési mód (APM) az 1. mellékletben felsorolt bármely fizetési mód lehet, amelynek használatát bárki számára lehetővé tehetjük, hogy Számla nélkül kifizetést teljesíthessen az Ön Számlájára, a jelen feltételek betartása mellett.

A jelen feltételek részét képezi azon ország Felhasználói megállapodása, amelynek lakosaként a PayPalnél regisztrált. A jelen feltételekben nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt fogalmakat az adott Felhasználói megállapodás definiálja. Ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni. Értelmezési ellentmondás esetén az ellentmondást illetően a jelen feltételeket kell figyelembe venni a Felhasználói megállapodással szemben.

A Szolgáltatásaink Felhasználói megállapodásban szereplő definíciója a jelen feltételekkel együtt értelmezve kiterjed az Alternatív fizetési mód funkcióra is.

2. A jelen feltételek elfogadása

Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha integrálja az Alternatív fizetési mód funkciót az online fizetési rendszerébe/platformjába.

Ha az Alternatív fizetési mód funkciót egy másik természetes vagy jogi személy Számlája kapcsán integrálja:

 • azzal megerősíti, hogy engedélyt kapott az adott természetes vagy jogi személytől, hogy jogilag kötelező érvénnyel elfogadja ezeket a feltételeket az ő nevében; és
 • nyilatkozik róla, hogy e feltételek nem Önre, hanem az érintett másik természetes vagy jogi személyre lesznek érvényesek.

3. Az Alternatív fizetési mód funkció használata

Ha az online fizetési rendszerébe integrálja az Alternatív fizetési mód funkciót, a PayPal adott esetben lehetővé teheti, hogy a rendszert használó személyek Alternatív fizetési mód használatával is fizethessenek Önnek (erre azonban semmi nem kötelez minket).

A jelen feltételek 1. mellékletében megtalálja azokat az Alternatív fizetési módokat, amelyek használatát időnként lehetővé tesszük az ügyfeleknek, valamint az Alternatív fizetési módokat használó ügyfelek által teljesített kifizetések nyugtáira vonatkozó további rendelkezéseket. Ezeket a rendelkezéseket minden esetben be kell tartania.

Mivel a fizető fél nem használ PayPal-számlát az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetéshez, Ön sem használhatja a PayPalt az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések proaktív visszatérítéséhez, kivéve, ha erről a jelen feltételek 1. melléklete másként rendelkezik.

Az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetést kizárólag abban a pénznemben fogadhatja, amely az adott Alternatív fizetési módnál a jelen feltételek 1. mellékletében szerepel.

Az Alternatív fizetési mód funkciót kizárólag üzleti számlával használhatja, egyéni számlával nem.

A Felhasználói megállapodásban szereplő, nemzetközi kereskedelmi tranzakciók fogadására vonatkozó további százalékos díj nem érvényes az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések fogadásakor.

4. Az Ön felelőssége a mi irányunkban

Jogosultak vagyunk arra, hogy az Alternatív fizetési módokat biztosító szolgáltatókat és az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések fogadását lehetővé tevő fizetési feldolgozókat ugyanazon szabályok alapján kezeljük, mint amelyek a Felhasználói megállapodásban a banki/kártyás feldolgozókra és/vagy más fizetési feldolgozókra vonatkoznak.

Az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések esetében fennáll annak a kockázata, hogy az Alternatív fizetési módot biztosító szolgáltató visszafordítja a kifizetést, kivéve, ha erről az 1. melléklet másként rendelkezik. Ezekre a visszafordításokra Ön ugyanolyan kötelezettséget és felelősséget vállal felénk, mint a Felhasználói megállapodás szerinti visszafordításokra és/vagy visszaterhelésekre. Az Alternatív fizetési mód szolgáltatója ugyanolyan módon befolyásolhatja az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetés visszafordítását, ahogy a fizető fél bankja a visszafordítást és/vagy a fizető fél kártyakibocsátó cége a visszaterhelést. Az Értékesítői védelem nem vonatkozik az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetésekre.

Ön a jelen feltételek megszűnését követően is felelős felénk az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések az Alternatív fizetési mód szolgáltatója általi visszafordításáért, továbbá az Alternatív fizetési mód funkció használatából eredő, a feltételek megszűnése előtt keletkezett egyéb kötelezettségei sem szűnnek meg.

5. Módosítás és felmondás

Bármikor, előzetes értesítés nélkül új elemeket adhatunk hozzá vagy távolíthatunk el az Alternatív fizetési módok/Alternatív fizetési mód szolgáltatóinak a jelen feltételek 1. mellékletében szereplő listájához/listájáról.

Ezenfelül a Felhasználói megállapodásban lefektetett módosítási eljárást követve bármikor módosíthatjuk, törölhetjük vagy bővíthetjük a jelen feltételeket. Ha nem ért egyet valamelyik módosítással, felmondhatja a feltételeket.

Ezeket a feltételeket Ön bármikor felmondhatja: ehhez távolítsa el az Alternatív fizetési mód funkciót az online fizetési rendszeréből, és kövesse az integrációval kapcsolatban kapott utasításokat, amelyeket a PayPal időről időre elküld Önnek. Ezt követően az ügyfelek nem fognak tudni Alternatív fizetési módokkal fizetni Önnek, de Számlája változatlanul aktív marad, és a Felhasználói megállapodás is érvényben marad.

Jogosultak vagyunk bármikor és bármilyen okból, Ön felé vállalt kötelezettségek nélkül felmondani, megszakítani vagy felfüggeszteni a Szolgáltatás azon részét, amely az Alternatív fizetési mód funkcióra és/vagy az Alternatív fizetési módokra vonatkozik. Ha lehetséges, erről észszerűen elvárható módon előzetes értesítést biztosítunk.

A jelen feltételek olyan mértékben és annyi időre fennmaradnak, ameddig: (i) olyan le nem zárt ügyekkel kell foglalkoznunk, amelyek az Alternatív fizetési mód funkció Ön általi, a feltételek felmondása előtti használatához kapcsolódnak; és/vagy (ii) erre a hatályos jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelés érdekében szükség van.

1. melléklet

Alternatív fizetési módok

Apple Pay webhelyeken
Kifizetés típusa Apple Pay Wallet
Visszaterhelés kockázata Igen
Kifizetési garancia Igen (a hitelkártya-feldolgozási irányelvek szerint)
Visszatérítés lehetősége Igen
Tranzakció minimális összege Nincs adat
Tranzakció maximális összege Nincs adat
Tiltott árucikkek és szolgáltatások Az Apple Pay webes feltételeiben található tiltott árucikkek és szolgáltatások listáját a https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ weboldalon találja.
Kiegészítő feltételek

A további feltételeket a https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ weboldalon találja.

Bancontact

Kifizetés típusa

Bankkártya

A Bancontact egy bankkártyás fizetési mód, amellyel az ügyfelek az arra jogosult hitelintézmények által kibocsátott bankkártyájukkal közvetlenül a bankszámlájukról fizethetnek a megvásárolni kívánt árucikkekért és szolgáltatásokért.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

1,00 EUR/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

BLIK

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A BLIK egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

0,01 PLN/tranzakció

Tranzakció maximális összege

10 000,00 PLN/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

A BLIK nevét vagy védjegyeit a BLIK márkaútmutatójában foglaltaknak megfelelő módon, jól láthatóan kell megjelenítenie a webhelyén vagy eszközén.

EPS

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Az EPS egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról. Az EPS megvalósításáért az EPS programban részt vevő bankok felelnek.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodás feltételeit.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

1,00 EUR/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnek minden olyan esetet, amikor igénybe kellett vennie az EPS Kifizetési garancia szolgáltatását.

Finn online banki átutalás (Verkkopankki)

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A finn online banki átutalás egy banki átutalásos fizetési mód.

A fogadó fél valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

0,65 EUR/tranzakció

Tranzakció maximális összege

20 000,00 EUR/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Megállapodásban felsorolt tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon kívül: illegális szerencsejáték; prostitúció; hamisított árucikkek; kalóztermékek; dohánytermékek vagy pornográf anyagok illegális értékesítése vagy terjesztése vagy súlyos, erőszakos cselekmények ábrázolásának terjesztése; a Nordea Bank nem engedélyezi pénztárcák vagy előre fizetett termékek feltöltését.

Kiegészítő feltételek

1. Az összes szükséges adatot be kell nyújtania a PayPal által megadott előírásoknak megfelelően. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartásának elmulasztása az érintett értékesítések feldolgozásának késedelemével, felfüggesztésével vagy törlésével járhat.

2. Ön köteles a PayPalt kompenzálni a tranzakcióval kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatos költségeket tekintve, amennyiben a PayPal tevékenyen részt vesz az ügyfél és az Ön között folyó közvetítési vagy hasonló eljárásban.

3. A kötelezettség összege a kárhoz közvetlenül kapcsolódó értékesítés (termékek vagy szolgáltatások értékesítése az ügyfél számára) kiszámlázott összegét, illetve az 1000 eurót nem haladhatja meg (attól függően, hogy melyik összeg a kisebb). Az összevont teljes kötelezettség azonban nem haladhatja meg az 5000 eurót. Ezeket a korlátozásokat nem kell figyelembe venni, ha szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság történt.

Giropay

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Giropay egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodás feltételeit.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

1,00 EUR/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül:

fizetési eszközök (készpénz, megtakarítások vagy e-pénz, devizák, beleértve a bitcoinokat is, valamint csekkek), ha a fizetési eszköz fogadó felét Ön nem ismeri, kivéve a kuponokat és az értéket tároló termékeket.

Kiegészítő feltételek

 1. A Giropay szolgáltatást kizárólag azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik hozzáféréssel rendelkeznek egy, a programban részt vevő németországi hitelintézetnél vezetett, online banki szolgáltatások használatára képes számlához. A PayPal nem garantálja, hogy a német bankszámlák mindegyike Giropay-kompatibilis.
 2. Ön köteles betartani a Giropay szabályzatában szereplő felhasználási feltételeket, ideértve a Giropay-embléma használatát is, amely csak Európában engedélyezett.
 3. A Giropay fizetési mód használata esetén Ön nem kérhet adatokat az ügyfelektől, különösen nem személyes adatokat, például IBAN-számot és nevet.
 4. A Giropay Kifizetési garanciájának maximális összege tranzakciónként 10 000 EUR.
 5. Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnek minden olyan esetet, amikor igénybe kellett vennie a Giropay Kifizetési garancia szolgáltatását.
 6. A Giropay Kifizetési garancia a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakció beérkezésétől számított 6 héten belül érvényét veszti, amennyiben ezen a 6 héten belül nem nyújtja be írásos reklamációját.

Mercado Pago 

Kifizetés típusa 

A Mercado Pago egy online fizetési szolgáltató, amely lehetővé teszi, hogy Brazília és Mexikó vásárlói hitelkártyával, bankkártyával, prepaid-kártyával, Mercado Pago-pénztárcaegyenleggel és egyéb fizetési módokkal fizethessenek. 

Visszaterhelés kockázata 

Igen 

Kifizetési garancia 

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön Számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodás feltételeit. 

Visszatérítés lehetősége 

Igen 

Tranzakció minimális összege 

0,01 MXN/tranzakció 

0,01 BRL/tranzakció 

Tranzakció maximális összege 

1 000 000,00 MXN/tranzakció 

10 000 000,00 BRL/tranzakció 

Tiltott árucikkek és szolgáltatások 

Mexikó esetében:  

A Felhasználói megállapodásban meghatározott tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül a Mercado Pago felhasználási feltételeinek értelmében tiltott árucikkek és szolgáltatások, valamint a következők: vényköteles gyógyszerek, gyógyszeripari termékek, forgalmazási engedéllyel nem rendelkező étrend-kiegészítők, bármilyen típusú szerencsejáték, az illetékes pénzügyi felügyeleti hatóságok által nem engedélyezett pénzügyi termékek és szolgáltatások, kártevő programok (pl. álvírusirtók, vírusok stb.), politikai pártok vagy tevékenységek finanszírozása, direkt marketing, irányítószámokkal kapcsolatos műveletek, bankváltók és postai átutalások, nagykereskedelmi vásárlói csoportok, többszintű értékesítési piramisrendszerek, üdülési jog, behajtóirodák, faktorálócégek, felszámolók, óvadékkötvényekkel foglalkozó cégek, fizetésképtelenséggel foglalkozó ügyvédek, pénzügyi tanácsadók, részvényjogok, befektetési vagyonkezelő alapok, befektetési alapok, pénzváltás, nem pénzügyi intézmények fizetési megbízásai, garancia- és pénzváltó irodák, utazási csekkek, utazási szolgáltatások és hajóutak (kivéve utazási irodák), érmegyűjtemények, bélyegek, érmeboltok, bélyeggyűjtés, AirTran Airways, AirTran Air, csekkbeváltás, automatikus kifizetések és előfizetések, munkaközvetítő ügynökségek és készpénzelőleg vagy hitelek. 

 

Brazília esetében:  

A Felhasználói megállapodásban meghatározott tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül: mindenfajta szolgáltatás tilos.  

Egyes árucikkek a Mercado Pago felhasználási feltételeinek értelmében tiltottak. A tiltott árucikkek és szolgáltatások teljes listájáért látogasson el a https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 weboldalra. 

Kiegészítő feltételek 

Mexikó esetében: A Mercado Pago fizetési szolgáltatásaira a mexikói Mercado Pago felhasználási feltételei érvényesek.  

 

Brazília esetében: A Mercado Pago fizetési szolgáltatásaira a brazil Mercado Pago felhasználási feltételei érvényesek.  

 

Brazília és Mexikó esetében: 

A Mercado Pago fizetési módként történő feltüntetésén kívül Ön nem használhatja a Mercado Pago-márkát, -emblémát, kereskedelmi nevet és az ahhoz kapcsolódó további szellemi tulajdonjogokat. Fenntartjuk a jogot, hogy megvonjuk Öntől a szolgáltatásaink használatának jogát, ha  jogosulatlan módon használja a Mercado Pago szellemi tulajdonjogait. 

 

A Mercado Pago nem felel a nem megfelelő bankadatok megadása miatt felmerülő további költségekért. 

 

A felhasználó a fizetéskezelési szolgáltatásokat nem értékesítheti tovább harmadik feleknek. 

iDEAL

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Az iDEAL egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról. Az iDEAL szolgáltatást kizárólag az iDEAL-kompatibilis, valamely hollandiai banknál vezetett online bankszámlával rendelkező ügyfelek használhatják.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodás feltételeit.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

Nincs adat

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

 1. A panaszbenyújtási eljárással kapcsolatos információkat elérhetővé kell tennie az ügyfeleknek a webhelyén.
 2. E-mailben küldött hivatkozás keretében csak a PayPal előzetes írásos engedélyével teheti elérhetővé ügyfeleinek az iDEAL fizetési módot. Az iDEAL kifizetési hivatkozás egy URL-cím, amely az Ön kifizetési oldalára vezet, ahol az ügyfél elindíthatja az iDEAL-tranzakciót.
 3. Amennyiben a PayPal időnként az iDEAL fizetési móddal kapcsolatos részletesebb vizsgálatok keretében információkat kér Öntől, Ön köteles teljesíteni a kérést.
 4. Az iDEAL kereskedői integrációs útmutatója a https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview weboldalon érhető el; be kell tartania az iDEAL felhasználási feltételeit, ideértve az iDEAL-embléma használatára vonatkozó feltételeket a www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/ weboldalon leírtak szerint.
 5. Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnek minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie az iDEAL Kifizetési garancia szolgáltatását.
 6. Amennyiben a PayPal saját hatáskörében úgy dönt, hogy Ön kiemelt kockázatú ügyfél, a PayPal fenntartja a jogot, hogy előírja Önnek egy ügyfél-regisztrációs eljárás bevezetését, amely legalább az alábbi ügyféladatokat rögzíti:

a) név és e-mail-cím;

b) számlaszám és az iDEAL fizetési móddal történő vásárláshoz használt bankszámlaszámhoz tartozó név;

c) további információk a 2. lépésben végzett hitelesítéshez és a tranzakciók ellenőrzéséhez, például:

i. IP-cím

ii. böngésző-ujjlenyomat

iii. mobiltelefonszám

Multibanco

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Multibanco csak portugál ügyfelek által használható fizetési mód, amely két alternatívát kínál a kifizetésekre: az egyik a banki átutalás az ügyfél online banki portálján keresztül, a másik a különböző portugál bankfiókok ATM-jeinél történő készpénzes kifizetés.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nincs adat

Tranzakció minimális összege

Nincs adat

Tranzakció maximális összege

99 999,99 EUR/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

MyBank

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A MyBank egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

Nincs adat

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A félreértések elkerülése érdekében a Felhasználói megállapodásban szereplő tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül tilos minden olyan tevékenység, amely kiskorúak veszélyeztetése, pedofília, pornográfia, szellemi tulajdonjog megsértése, személyi adatok védelmének megsértése, automatizált adatfeldolgozási rendszerek használata, pénzmosás, szerencsejátékra és fogadásokra, lóversenyekre és sorshúzásokra vonatkozó szabályok megsértése vagy a szabályozott foglalkozások gyakorlására vonatkozó előírások megsértése miatt büntetendő lehet.

Kiegészítő feltételek

A MyBank-embléma és az ahhoz kapcsolódó további szellemi tulajdonok kizárólag az engedélyezett módokon használhatók fel ezen alternatív fizetési mód típusú szolgáltatásoknál. A felhasználás során tartsa be a MyBank üzleti megjelenítési előírásait, amelyek a https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/ weboldalon érhetők el. Fenntartjuk a jogot, hogy megvonjuk Öntől a szolgáltatások használatának jogát, ha jogosulatlan vagy tiltott módon, nem rendeltetésszerűen vagy a fenti előírásokat jelentősen megsértve használja a MyBank emblémáját.

PayU

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A PayU egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

0,01 PLN/tranzakció; 0,01 CZK/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Megállapodásban felsorolt tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon kívül: vényköteles gyógyszerek, gyógyszeripari termékek és forgalmazási engedéllyel nem rendelkező étrend-kiegészítők; kábítószerek, bódítószerek, beleértve a dizájnerdrogokat, valamint a termesztésükhöz, előállításukhoz és értékesítésükhöz stb. használt berendezések és technológiák; engedély nélküli szerencsejáték; fegyverek, lőszerek és gázpisztolyok; pornográf tartalmú online szolgáltatások, pl. csevegőszobák, videokamerák, VOD-filmek; pénzügyi termékek és szolgáltatások, ha az illetékes pénzügyi felügyeleti hatóságok által nem felügyelt tevékenység részeként érhetők el; kártevő programok, pl. álvírusirtók, vírusok stb.; politikai pártok és a támogatásukat szolgáló vagy politikai tevékenységekhez pénzt gyűjtő kapcsolódó webhelyek; közösségi finanszírozás; olyan közvetítők, akik jogi felhatalmazás nélkül több fogadó fél nevében fogadnak el kifizetéseket, vagy nem felelnek meg a kártyatársaságok/közvetítő szervezetek követelményeinek.

Kiegészítő feltételek

1. Gondoskodnia kell arról, hogy az Ügyfelet egyértelműen felismerhető és könnyen elérhető formában tájékoztassa arról, hogy a PayU fizetési móddal lebonyolított tranzakciók nem vonhatók vissza.

2. A PayPal és a PayU nem vállal felelősséget a hibás bankadatok miatt felmerülő esetleges további költségekért, ha Ön nem gondoskodott arról, hogy csak a pontos adatok elküldésére kerüljön sor.

3. A PayU fizetési módot használó Kereskedők felelősséget vállalnak a fizetési móddal lebonyolított jogosulatlan vagy csalárd tranzakciókért.

4. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy:

a) a megrendeléshez használható, az Ügyfél azonosítására szolgáló adatok és/vagy a hitelesítő adatok elektronikus tárolására vagy más formában történő rögzítésére ne kerüljön sor;

b) a megrendeléshez használható, az Ügyfél azonosítására szolgáló adatok és/vagy a hitelesítő adatok megadása során harmadik felek ne juthassanak hozzá az ilyen adatokhoz.

Szigorúan tilos az Ügyfél azonosítására szolgáló adatok és/vagy a hitelesítő adatok harmadik félnek történő továbbítása.

POLi

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A POLi egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról. A POLi-t csak olyan ügyfelek használhatják, akik Ausztrália vagy Új-Zéland banki intézményeinél vezetnek számlát. A PayPal nem garantálja, hogy az új-zélandi vagy ausztrál bankszámlák mindegyike POLi-kompatibilis.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nem

Tranzakció minimális összege

1,00 AUD vagy NZD/tranzakció

Tranzakció maximális összege

10 000,00 AUD vagy NZD/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül: szerencsejáték.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

Przelewy24 (P24)

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Przelewy24 egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

0,05 PLN/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Minden tranzakcióhoz egyedi tranzakciószám és egyéb részletek vannak társítva (a „Tranzakció részletei”), az információszerzés vagy az esetleges panasztétel megkönnyítése érdekében. A Tranzakció részleteit biztonságos módon kell mentenie. A tévesen végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatos bármely panaszt közvetlenül a PayPalhez kell benyújtani, aki ezt követően kivizsgálásra továbbítja az ügyet a Pzrelewy24 fizetésirendszer-szolgáltatónak. Az ilyen panaszok esetén a következő adatokat kell megadnia:

a) e-mail-cím;

b) tranzakció száma;

c) tranzakció összege;

d) az eredeti bankszámla tulajdonosának teljes neve, ahonnan a tranzakció összegét átutalták;

e) a bank neve, ahol a számla található, ahonnan a tranzakció összegét átutalták, vagy amelyre a tranzakciót utalták (amelyik alkalmazandó);

f) tranzakció dátuma;

g) kártyás fizetés esetén: a kártya neve; illetve

h) SMS-ben történő kifizetés esetén: az ügyfél mobilszáma.

A fentiek ellenére a legalább 90 nappal korábban végrehajtott tranzakciókra vonatkozó panaszok

kivizsgálását a Przelewy24 fizetésirendszer-szolgáltató elutasíthatja.

Safetypay

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Safetypay egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Igen

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

Nincs adat

Tranzakció maximális összege

15 000 EUR

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A fentiekben felsorolt tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon kívül nem használható a Safetypay ahhoz, hogy kifizetést fogadjon el vagy indítson a következőket közvetlenül vagy közvetetten elősegítve: bootlegfelvételek; hamisított árucikkek; embargó alatti termékek; illegális kábítószerek és a kábítószer-használathoz kapcsolódó kellékek; sértő, faji vagy kulturálisan érzéketlen anyagok; felnőtt tartalmak, anyagok és/vagy szolgáltatások, ideértve többek között a felnőtt könyveket és videókat, felnőtt telefonbeszélgetéseket, felnőtt webhelyeket, társ- vagy eszkortszolgáltatásokat, (szexuálisan orientált) társkereső szolgáltatásokat, rendelt menyasszonyokat és egyéb felnőtt szórakoztatási formákat; készpénz; bármilyen jellegű károk, veszteségek, büntetések és bírságok; a Kereskedők termékeinek és szolgáltatásainak normál ára feletti díjak (vonatkozó adók), vagy az Ügyfelek által nem jóváhagyott terhelések; késedelmes összegek, vagy visszavont vagy érvénytelenített csekkek összegei; harmadik felek általi értékesítések; olyan összegek, amelyek nem tükrözik a Kereskedő üzleti tevékenységében foglalt valós termék vagy szolgáltatás értékesítését (pl. a Kereskedő tulajdonosai (vagy családtagjaik) vagy alkalmazottjaik vásárlásai); illegális üzleti tranzakció; pénzmosás vagy terrorcselekmények finanszírozása.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

Satispay

Kifizetés típusa

Pénztárca

A Satispay egy bankszámla-kompatibilis mobilfizetési platformot nyújt.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Igen

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

0,01 EUR

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A fentiekben felsorolt tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon kívül nem használható a Satispay ahhoz, hogy kifizetést fogadjon el vagy indítson a következőket közvetlenül vagy közvetetten elősegítve:

a)  távközlési szolgáltatások, beleértve a helyi vagy távolsági hívásokat, hitelkártyás hívásokat, mágnesszalag-olvasós telefonok és faxok használatával lebonyolított hívásokat;

b)  pénzutalványok – elektronikus átutalás;

c)  zálogházak;

d)  kimenő telemarketing;

d)  bejövő telemarketing;

f)  jegyárusítók (rádiós, televíziós és más, nem meghatározott direktmarketingesek);

g)  pénzintézetek – kézi készpénzkifizetések;

h)  pénzintézetek – automatizált készpénzkifizetések;

i)  hitelkifizetések, intézmény;

j)  nem pénzintézetek – külföldi pénznemek, pénzutalványok (nem elektronikus átutalás), csekkek és utazási csekkek;

k)  kereskedők – értékpapír, befektetési alapok, részvények, árutőzsdék, kötvények;

l)  üdülési jogok;

m)  társkereső és eszkortszolgáltatások;

n)  vásárlási szolgáltatások és vásárlói klubok;

o)  fogyasztói hiteljelentő ügynökségek;

p)  munkaközvetítő ügynökségek és ideiglenes munkaerő-szolgáltatások;

q)  fogadások (beleértve a lottószelvényeket, kaszinózsetonokat, pályán kívüli fogadásokat).

Kiegészítő feltételek

A Kereskedők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a személyes adatok továbbítva lesznek a Satispay számára a tranzakciók feldolgozása érdekében. A személyes adatokat a Satispay az adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak szerint dolgozza fel, amely a https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf dokumentumban érhető el.

SOFORT

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A SOFORT Banking/SOFORT Überweisung egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

1,00 EUR/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok az árucikkek és szolgáltatások, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

Trustly

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Visszaterhelés kockázata

Nem (miután az összeget rendezték a kereskedői számlán)

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Tranzakció minimális összege

0,01 EUR/tranzakció. (Az ügyfél bankja által megszabott feltételektől függően.)

Tranzakció maximális összege

Az ügyfél bankja által megszabott feltételektől függően.

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Megállapodásban felsorolt tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon kívül: Bitcoin.

Kiegészítő feltételek

(1) Gondoskodnia kell arról, hogy a Trustly emblémája/emblémái és védjegye/védjegyei jól láthatóan, vonzó és megfelelő módon jelenjen(ek) meg, a szolgáltatásokra vonatkozó megjelenítési követelményeknek megfelelően, amelyek a https://trustly.com/en/developer/documents weboldalon találhatók.

(2) Tudomásul veszi és elfogadja a következőket: (a) a Trustly szolgáltatás harmadik felektől származó rendszerek, elsősorban bankok működésétől függ, és a Trustly nem garantálja a szolgáltatásának működését a harmadik felek rendszerében vagy azzal kapcsolatosan fellépő meghibásodás, üzemzavar vagy módosítások esetén; (b) a tranzakciósebességet negatívan befolyásolhatja, ha a tranzakciók mennyisége kimagaslóan nagy vagy megugrik, illetve a Trustly szolgáltatás tervezett karbantartása során; és (c) a PayPal és a Trustly nem vonható felelősségre a harmadik felek rendszereinek jelen (a) pontban ismertetett teljesítménycsökkenése, illetve a (b) pontban leírt kiugró mennyiségű tranzakció vagy tervezett karbantartás következtében felmerülő veszteségek és károk miatt.

Trustpay

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Trustpay egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetési garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nincs adat

Tranzakció minimális összege

0,01 EUR/tranzakció

Tranzakció maximális összege

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül: fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó tételek (pl. lőfegyverek, lőfegyveralkatrészek, lőszerek, kések), piramisjátékra hasonlító pénzügyi termékek, illegális kábítószerek és a kábítószer-használathoz kapcsolódó kellékek, online régiségkereskedők és a történelmi replikák értékesítői.

Kiegészítő feltételek

 1. Ön vállalja, hogy a tartalom pontosságának ellenőrzése céljából lehetővé teszi a PayPal számára az Ön webhelyéhez való hozzáférést manuális megfigyelés, automatizált webbejárás vagy más automatizált keresési technikák segítségével. A PayPalnek azonban nem kötelessége figyelni az Ön webhelyének pontosságát.
 2. A szokványos Kereskedői megállapodásának tartalmaznia kell a szerződés megszüntetésére vonatkozó, azonnali hatállyal bíró rendelkezéseket arra az esetre, ha egy Kereskedő nem szállítja ki a megvásárolt termékeket vagy szolgáltatásokat, indoklás nélkül elutasítja az árucikkekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat, vagy indoklás nélkül elutasítja az árucikkek visszaküldésének lehetőségét.
 3. A TrustPay szolgáltatás indoklás nélkül, három (3) hetes felmondási időszakkal mondható fel.
 4. Ön vállalja, hogy mindig együttműködik a PayPallel a TrustPay szolgáltatást használó bármely személy által végzett, vélelmezhetően illegális, csaló szándékú vagy helytelen tevékenység kivizsgálása céljából.
 5. Egyértelműen közzé kell tennie a webhelyén az alábbiakat:
  1. a kereskedői azonosítóadatait;
  2. a kínált árucikkek és/vagy szolgáltatások teljes körű leírását, beleértve az árukat és az elszámolási pénznemet;
  3. a panasztételi eljárás és az árucikkek vagy szolgáltatások visszaküldési módjának leírását, beleértve a fogyasztói jogokkal kapcsolatos információkat;
  4. a Kereskedő Ügyfeleitől fogadott kifizetések visszatérítésének módját;
  5. az ügyfélszolgálat elérhetőségét;
  6. a kínált árucikkekre vonatkozó exportkorlátozásokat, ha vannak ilyenek; valamint
  7. a biztosított árucikkek/szolgáltatások kiszállításának módját.
 6. Ön kijelenti, hogy sem Ön, sem az igazgatói, sem a haszonhúzói nem szerepelnek az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat által közzétett, az EU pénzügyi szankcióival sújtott személyek, csoportok és jogalanyok összevont listáján.
 7. A TrustPaynek jogában áll, hogy ne indítson pénzjóváírást vagy -átutalást a PayPal felé az Ön számára, ha: (1) a fizetővel kapcsolatos adatok nem eléggé egyértelműek, érthetőek és konkrétak, vagy (2) a Tranzakció a vonatkozó jogszabályokba ütközik, vagy (3) észszerűen gyanítható, hogy a vonatkozó Tranzakció pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához vagy más bűnözői tevékenységhez kapcsolódik.