>> Vis alle aftaler

PayPals aftale om samlede betalinger

Seneste opdatering: 10. november 2021

Download PDF

 

Denne aftale gælder for din brug af PayPals samlede betalinger (tidligere samlet betaling). Din brug af PayPals samlede betalinger er desuden underlagt vilkårene i PayPals brugeraftale, erklæringen om personlige oplysninger og andre gældende juridiske aftaler mellem dig og PayPal.

Du kan bruge PayPals tjeneste til samlede betalinger til at sende samlede betalinger til flere modtagere i én batch, f.eks. provisioner, rabatter, bonusser, incitamenter og erhvervsbetalinger i stor mængde. Du kan muligvis vælge at sende samlede betalinger til PayPal-konti. For at kunne bruge denne tjeneste skal du have:

  • en PayPal-erhvervskonto uden udeståender og uden loft over, hvor meget du kan hæve og
  • ansøgt om og modtaget vores tilladelse til at bruge disse tjenester.

Gebyrerne for PayPals samlede betalinger kan findes på siden Gebyr.

Hvis en planlagt modtager af samlede betalinger ikke har en PayPal-konto, kan vedkommende gøre krav på de samlede betalinger ved at åbne en konto. Alle samlede betalinger, den planlagte modtager ikke har gjort krav på inden for tredive (30) dage, vil blive tilbagebetalt til dig. Vi er ikke ansvarlige for beløb, der er sendt ved en fejl via PayPals samlede betalinger, og vi har ikke ansvar for tilbageføring af nogen samlede betalinger.

PayPals samlede betalinger er udviklet til kunder, der har behov for at foretage flere betalinger, betalinger i stor mængde samt faste betalinger. Hvis du ønsker at foretage engangsbetalinger, skal du benytte de PayPal-tjenester, der er beregnet til dette formål. PayPals samlede betalinger kan ikke bruges til løn, salg af produkter, overførsel af penge til familie og venner, betaling af en forhandler for et køb eller køb af oplåsningskoder eller til brug, som vi vurderer udgør et højere end acceptabelt risikoniveau. Vi kan efter eget skøn pålægge yderligere begrænsninger.

Du alene er ansvarlig for at sikre, at hver af dine modtagere af samlede betalinger har valgt at modtage betalinger fra dig via de gældende tjenester og har accepteret at blive kontaktet via e-mail eller sms, som det måtte være relevant. Ved at bruge PayPals tjeneste til samlede betalinger erklærer og garanterer du, at de e-mails eller telefonnumre, du bruger til at kontakte dine kunder med, er blevet oplyst til dig af hver enkelt modtager af de samlede betalinger, og at din brug af tjenesterne til at kontakte dine kunder er i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser. Du er indforstået med, at PayPals tjeneste til samlede betalinger kun er beregnet til at gøre det lettere at foretage betalinger og transaktioner i stor mængde, og at de ikke må bruges til at sende marketingmeddelelser for din virksomhed.

Uden at begrænse vores øvrige rettigheder og retsmidler i henhold til denne aftale kan vi til enhver tid efter eget skøn suspendere eller ophæve din adgang til PayPals tjeneste til samlede betalinger eller din PayPal-konto, hvis (i) vi vurderer, at du misbruger PayPals tjeneste til samlede betalinger, (ii) der er et højere end acceptabelt risikoniveau forbundet med din brug af tjenesten til samlede betalinger, eller (iii) for enhver overtrædelse af disse vilkår.