PayPal

 

>> Se alle aftaler

PayPals aftale om lokale betalingsmetoder

Sidste opdatering: 11. december 2018

UdskrivDownload PDF

 

Dette er vilkårene i en kontrakt mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luxembourg (i aftalen kaldet PayPal, vi eller os).  

1. Om disse vilkår

Vilkårene gælder for din brug af vores lokale betalingsmetoder.

Til orientering:

 • LPM-funktionalitet er funktioner, vi leverer, og som, hvis de er integreret på din betalingsside, gør det muligt for kunden at bruge lokale betalingsmetoder (LPM) (som vi kan tillade fra tid til anden) til at betale dig.
 • En lokal betalingsmetode (LPM) er enhver betalingsmetode, der er angivet i bilag 1, som vi kan give enhver, der ikke har en konto, tilladelse til at bruge til at betale til din konto, underlagt disse vilkår.

Brugeraftalen for det land, hvor du på PayPal er registreret som bosat, udgør en del af disse vilkår.  Ord med store forbogstaver, der ikke er defineret i disse vilkår, er defineret i pågældende Brugeraftale. Vilkårene og brugeraftalen skal så vidt muligt fortolkes som én samlet tekst.  Disse vilkår har forrang, hvis der opstår en fortolkningskonflikt med brugeraftalen.

Definitionen af vores Tjenester i Brugeraftalen, når de læses sammen med disse vilkår, omfatter vores LPM-funktionalitet.

2. Accept af vilkårene

Du accepterer vilkårene ved at integrere vores LPM-funktionalitet på din betalingsside/-platform på nettet.

Hvis du integrerer vores LPM-funktionalitet på en konto, der tilhører en anden person eller juridisk enhed:

 • Du bekræfter, at du har tilladelse fra den anden person eller juridiske enhed til at binde dem juridisk til disse vilkår på deres vegne.
 • Den anden person eller juridiske enhed vil være juridisk bundet af disse vilkår i stedet for dig.

3. Brug af LPM-funktionalitet

Når du integrerer vores LPM-funktionalitet på din betalingsside, kan vi (men vi er ikke forpligtet til at) give hvem som helst tilladelse til at bruge LPM til at betale dig.  

Bilag 1 i disse vilkår angiver hver LPM, som vi kan gøre tilgængelige for dine kunder fra tid til anden, samt yderligere bestemmelser vedrørende din modtagelse af betalinger fra kunder, der bruger pågældende LPM.  Du skal til enhver tid overholde disse bestemmelser.  

Da betaleren ikke bruger en PayPal-konto til at foretage en LPM-betaling, kan du ikke bruge PayPal til proaktivt at tilbagebetale LPM-betalinger, medmindre andet er angivet i Bilag 1 i disse vilkår.

Du kan ikke modtage LPM-betalinger i andre valutaer end dem, der er angivet for den pågældende LPM i Bilag 1 i disse vilkår.

Du kan kun bruge vores LPM-funktionalitet med en erhvervskonto, ikke med en privatkonto.

4. Dit ansvar over for os

Vi kan behandle de LPM-udbydere og betalingsbehandlere, som hjælper os med at gøre det muligt for dig at modtage LPM-betalinger, på samme måde som vi behandler vores bankkonto/kort-erhververe og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til vores Brugeraftale.

LPM-betalinger er i risiko for at blive tilbageført af LPM-udbyderen, medmindre andet er angivet i Bilag 1. Dine forpligtelser og ansvar over for os i forhold til disse tilbageførsler er de samme som dem, du har for Tilbageførsler og/eller Chargebacks, i henhold til Brugeraftalen.  LPM-udbyderen kan påvirke tilbageførslen af en LPM-betaling på samme måde som betalerens bank kan påvirke en Tilbageførsel og/eller betalerens kortudsteder kan påvirke en Chargeback.

Efter disse vilkårs ophør vil du fortsat være ansvarlig over for os under disse vilkår for tilbageførsler af LPM-betalinger af LPM-udbyderen og alle dine udestående forpligtelser, som opstår som følge af din brug af LPM-funktionaliteten før ophør.

5. Ændringer og ophør

Vi kan føje til eller fjerne fra listen over LPMs/LPM-udbydere i Bilag 1 i disse vilkår når som helst og uden varsel. 

Vi kan også ændre, slette eller føje til disse vilkår i overensstemmelse med Processen for ændringer, som kan ses i Brugeraftalen.  Hvis der er en Ændring, du ikke kan acceptere, kan du bringe disse vilkår til ophør.

Du kan til enhver tid bringe disse vilkår til ophør ved at fjerne vores LPM-funktionalitet fra din betalingsside på nettet og følge andre integrationsrelaterede trin, som PayPal kan gøre tilgængelige for dig fra tid til anden.  Dette gør, at du ikke længere giver dine kunder mulighed at bruge en LPM til at betale dig, men ellers forbliver din konto åben og Brugeraftalen er fortsat i kraft. 

Vi kan til enhver tid, uanset årsag og (hvor det er muligt) med rimelig varsel, afbryde, annullere eller suspendere tjenesten i det omfang, det drejer sig om vores LPM-funktionalitet og/eller LPM'er uden ansvar over for dig.

Efter ophør vedbliver disse vilkår med at gælde i det omfang og i så lang tid vi har brug for det til at: (i) behandle sager, der opstår som følge af din brug af LPM-funktionaliteten inden ophør, og/eller (ii) for at overholde gældende love og bestemmelser.

 

Bilag 1

LPM'er

Bancontact

Betalingstype

Betalingskort

Bancontact er en kortbetalingsmetode, hvorved et betalingskort udstedes af et autoriseret kreditinstitut, der gør det muligt for kunderne at betale direkte for varer og tjenesteydelser fra deres bankkonti.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

 

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant

 

EPS

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

EPS er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling. EPS leveres af EPS-deltagende banker.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Ja - Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive betalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, underlagt disse vilkår og Brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

 

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen

Supplerende vilkår

Du skal rapportere eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af EPS-betalingsgaranti til PayPal uden forsinkelse.

 

giropay

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

giropay er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Ja - Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive betalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, underlagt disse vilkår og Brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

 

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Udover forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen:

Betalingsinstrumenter (kontanter, opsparinger eller e-penge, valutaer, herunder virtuelle valuta som bitcoins, samt checks) så længe modtageren af betalingsmetoden ikke kan identificeres af dig, undtagen gavekort og forudbetalte produkter.

Supplerende vilkår

 1. giropay er begrænset til kunder med adgang til en netbankskompatibel konto i et autoriseret kreditinstitut i Tyskland. PayPal garanterer ikke, at alle tyske bankkonti er kompatible med giropay.
 2. Du skal overholde alle vilkår og betingelser i giropays Regler og bestemmelser, herunder brugen af giropay-logoet, som er begrænset til den europæiske region.
 3. Når du bruger giropay som betalingsmetode, må du ikke bede om kundedata, navnlig personlige oplysninger som f.eks. IBAN-numre eller navne.
 4. giropays betalingsgaranti er begrænset til 10.000 EUR pr. betaling.
 5. Du skal rapportere eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af giropay-betalingsgaranti til PayPal uden forsinkelse.
 6. giropays betalingsgaranti udløber 6 uger efter modtagelse af en betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført, afhængigt af hvad der er relevant, medmindre du har rapporteret kravet skriftligt, inden de 6 uger er gået.

 

iDEAL

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

iDEAL er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling. iDEAL er begrænset til kunder, der har fået udstedt en netbankskonto, der er kompatibel med iDEAL, og som er i et autoriseret kreditinstitut i Holland.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive betalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, underlagt disse vilkår og Brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen

Supplerende vilkår

 1. Du skal gøre oplysninger om klageproceduren let tilgængelige for kunderne på dit websted.
 2. Du har ikke tilladelse at tilbyde betalingsmoden iDEAL via e-maillinktjenester, medmindre du opnår forudgående skriftlig tilladelse fra PayPal. Et iDEAL-betalingslink er en webadresse, som fører til din betalingsside, hvor en kunde kan indlede en iDEAL-betaling.
 3. Du skal samarbejde i forbindelse med anmodninger om oplysninger i situationer, som kræver yderligere undersøgelse i forbindelse med betalingsmetoden iDEAL, som kan blive meddelt til PayPal eller dig fra tid til anden.
 4. Integrationsvejledningen til iDEAL til forhandlere kan ses her: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du skal overholde vilkår og betingelser for brug af iDEAL, herunder brugen af iDEAL-logoet, som er beskrevet på www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Du skal rapportere eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af iDEAL-betalingsgaranti til PayPal uden forsinkelse.
 6. Hvis PayPal skønner, at du anses for at udgøre en høj risiko, forbeholder PayPal sig retten til at bede dig om at implementere en kunderegistreringsproces for at registrere mindst de følgende oplysninger om kunden:

a) Navn og e-mailadresse

b) Kontonummer og navnet på det bankkontonummer, som bruges til at handle via betalingsmetoden iDEAL

c) Yderligere oplysninger til bekræftelse i trin 2 og overvågning af betalinger, f.eks.:

i. IP-adresse

ii. Browserfingeraftryk

iii. Mobilnummer

 

MyBank

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

MyBank er en betalingsmetode til bankoverførsler.  Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Nej

Mindstebeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

For at undgå enhver tvivl, og udover forbudte varer eller tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen: Aktiviteter, der kan være strafbare, som at bringe mindreårige i fare, pædofili, pornografi, overtrædelse af værker, der er beskyttet af ophavsret og betalingsmetoder, overtrædelse af regler for beskyttelse af personlige oplysninger, systemautomatiseret databehandling, hvidvaskning af penge, overtrædelse af regler vedrørende hasardspil og væddemål, hestevæddeløb, lotterier og bestemmelser vedrørende betingelser for udøvelse af regulerede erhverv.

Supplerende vilkår

Du har ikke tilladelse til at bruge MyBanks logo og deres andre ophavsrettigheder ud over det, der er tilladt for disse lokale betalingsmetodetjenester.  Ved yderligere brug skal du overholde MyBanks Vejledning til virksomheder, der findes på følgende websted https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Hvis du forsøger at bruge MyBank-logoet på en uautoriseret måde, på en måde der er imod hensigten eller ikke er tilladt eller i betydelig grad er i modstrid med disse krav, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde vores tjenester.

 

SOFORT

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung er en betalingsmetode til bankoverførsler.  Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

 

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

 

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant