>> Vis alle juridiske aftaler

Bemærkning om FATCA- og CRS-lovgivning:

 

Download PDF

Bemærkning om FATCA- og CRS-lovgivning:

Ifølge den luxembourgske lovgivning af 24. juli 2015 om den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet ("FATCA-lovgivningen") og lovgivningen af 18. december 2015 vedrørende fælles indberetningsstandarder for OECD ("CRS-lovgivningen"), som hver især er implementeret som en aftale mellem myndighederne i USA og Luxembourg vedrørende efterrettelighed af international skattebetaling og et EU-direktiv om obligatorisk automatisk informationsudveksling vedrørende skatter og afgifter (2014/107/EU), skal vi, som dataansvarlige, orientere dig om, at følgende data indsamles og muligvis udveksles eller på anden vis behandles i forbindelse med førnævnte love (hvor disse gælder) og for at overholde disse: 

  • Dit navn.
  • Din adresse.
  • De lande, der anses for at være dine skattemæssige hjemsteder.
  • Dine skattenumre, som er udstedt af ovenstående lande og dit amerikanske skattenummer, hvis relevant.
  • Din fødselsdato og dit fødested.
  • Dit kontonummer (eller nummeret på den alternative konto, hvor dine penge står).
  • Din kontosaldo eller værdien heraf pr. 31. december i de år, hvor kontoen ejes.

Hvis du betragtes som en amerikansk person ifølge FATCA-lovgivningen og/eller som en indberetningspligtig person ifølge CRS-lovgivningen, og PayPal (som "indberetningspligtig kontoejer") er underlagt visse krav under FATCA-lovgivningen og CRS-lovgivningen, vil PayPal, som et indberetningspligtigt pengeinstitut, automatisk udveksle disse oplysninger med skattemyndighederne i Luxembourg. Disse skattemyndigheder udveksler herefter oplysningerne med det amerikanske skattevæsen, hvis FATCA-lovgivningen er gældende og/eller, hvis CRS-lovgivningen er gældende, med myndighederne i dine skattemæssige hjemsteder, hvor disse er deltagende retskredse ifølge CRS-lovgivningen. 

Ovenstående oplysninger udveksles med skattemyndighederne i Luxembourg for alle kalenderår, hvor du er eller bliver "indberetningspligtig kontoejer" (senest 30. juni i det efterfølgende kalenderår). Dataene vil derefter fortsat blive behandlet af os, indtil dette ikke længere er nødvendigt for det oprindelige formål med behandlingen af dataene.

Ifølge FATCA- og CRS-lovgivningen er du forpligtet til at indsende os evt. supplerende oplysninger, som vi har brug for for at overholde disse love. Hvis du ikke gør dette rettidigt, kan vi være nødsaget til at videregive dine oplysninger til skattemyndighederne i Luxembourg, som herefter kan udveksle oplysningerne med ovennævnte myndigheder. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der udveksles med skattemyndighederne i Luxembourg, og evt. rette oplysningerne, alt efter deres art. Hvis du vil udøve disse rettigheder, skal du følge afsnit 11 i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Henvisninger til FATCA- og CRS-lovgivningen inkluderer henvisninger til evt. regler baseret på aftalerne om fælles indberetningsstandarder, der er gældende ifølge den luxembourgske lovgivning, samt evt. lovgivning, der ændrer eller erstatter disse regler, love og aftaler.