>> Vis alle aftaler

Aftale om PayPals alternative betalingsmetoder

Sidst opdateret den 28. maj 2024

Download PDF

Dette er vilkårene i en kontrakt mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i aftalen kaldet "PayPal", "vi" eller "os").

1. Om disse vilkår

Vilkårene gælder for din brug af vores ABM-funktionalitet.

Til orientering:

 • ABM-funktionalitet er funktioner, som vi leverer og som, hvis de er integreret på din onlinebetalingsside eller ved udsendelse af faktura som betalingsanmodning, gør det muligt for kunden at vælge og bruge enhver alternativ betalingsmetode (ABM) (som vi kan tillade til enhver tid) til at betale dig, og
 • en alternativ betalingsmetode (ABM) er enhver betalingsmetode, der er angivet i Bilag 1, som vi kan give alle uden en konto tilladelse til at bruge til at sende en betaling til din konto, i henhold til disse vilkår.

Brugeraftalen for det land, hvor du er registreret hos PayPal som bosat, er en del af disse vilkår. Termer, der ikke er defineret i disse vilkår, er defineret i brugeraftalen. Disse vilkår og brugeraftalen skal så vidt muligt tolkes som en sammenhængende helhed. Hvor der måtte opstå en fortolkningskonflikt, skal disse vilkår tilsidesætte brugeraftalen for så vidt angår konfliktens omfang.

Definitionen af vores tjenester i brugeraftalen, når de læses sammen med disse vilkår, omfatter vores ABM-funktionalitet.

2. Accept af disse vilkår

Du accepterer disse vilkår ved at integrere vores ABM-funktionalitet på din onlinebetalingsside/-platform eller ved at sende en faktura som betalingsanmodning.

Hvis du integrerer vores ABM-funktionalitet på en konto, der tilhører en anden person eller juridisk enhed:

 • bekræfter du, at du har tilladelse fra den anden person eller juridiske enhed til at binde dem juridisk til disse vilkår på deres vegne, og
 • vil denne anden person eller juridiske enhed være juridisk bundet af disse vilkår i stedet for dig.

3. Brug af ABM-funktionaliteten

Når du integrerer vores ABM-funktionalitet på din onlinebetalingsside eller sender en faktura som betalingsanmodning, kan vi (men er ikke forpligtet til at) give alle mulighed for at bruge en alternativ betalingsmetode til at betale dig.

Bilag 1 i disse vilkår angiver hver af de alternative betalingsmetoder, som vi til enhver tid kan stille til rådighed for dine kunder, samt yderligere bestemmelser vedrørende din modtagelse af betalinger fra kunder, der bruger pågældende alternative betalingsmetode. Du skal til enhver tid overholde disse bestemmelser.

Da betaleren ikke bruger en PayPal-konto til at foretage en ABM-betaling, kan du ikke bruge PayPal til proaktivt at tilbagebetale ABM-betalinger, medmindre andet er angivet i Bilag 1 i disse vilkår.

Du kan ikke modtage ABM-betalinger i andre valutaer end dem, der er angivet for den pågældende ABM i Bilag 1 i disse vilkår.

Du kan kun bruge vores ABM-funktionalitet med en erhvervskonto og ikke en privatkonto, med undtagelse af din brug af en privatkonto til at sende en faktura som betalingsanmodning for varer og tjenester.

Det ekstra procentbaserede gebyr for modtagelse af internationale erhvervsbetalinger, som er fastsat i brugeraftalen, gælder ikke, når du modtager ABM-betalinger.

4. Dit ansvar over for os

Vi kan behandle de ABM-udbydere og betalingsbehandlere, som hjælper os med at gøre det muligt for dig at modtage ABM-betalinger, på samme måde, som vi behandler vores bank-/korterhververe og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til brugeraftalen.

ABM-betalinger indebærer en risiko for tilbageførsel foretaget af ABM-udbyderen, medmindre andet er angivet i Bilag 1. Dine forpligtelser og dit ansvar over for os i forhold til disse tilbageførsler er de samme som dem, du har for tilbageførsler i henhold til brugeraftalen. ABM-udbyderen kan påvirke tilbageførslen af en ABM-betaling på samme måde, som betalerens bank kan påvirke en tilbageførsel, og/eller betalerens kortselskab kan påvirke en tilbageførsel. Sælgerbeskyttelse gælder ikke for ABM-betalinger.

Efter ophøret af disse vilkår vil du fortsat være ansvarlig over for os i henhold til disse vilkår for tilbageførsler af ABM-betalinger foretaget af ABM-udbyderen og alle dine udestående forpligtelser, som måtte opstå som følge af din brug af ABM-funktionaliteten før ophør.

5. Ændringer og ophør

Vi kan til enhver tid og uden varsel føje til eller fjerne fra listen over alternative betalingsmetoder/ABM-udbydere i Bilag 1 til disse vilkår.

Vi forbeholder os retten til at ændre, slette eller føje nye oplysninger til disse vilkår i overensstemmelse med de retningslinjer for ændringer, der er angivet i brugeraftalen. Hvis der er en ændring, du ikke kan acceptere, kan du bringe disse vilkår til ophør.

Du kan til enhver tid bringe disse vilkår til ophør ved at fjerne vores ABM-funktionalitet fra din onlinebetalingsside og følge andre integrationsrelaterede trin, som PayPal til enhver tid kan stille til rådighed for dig, eller, hvis det er relevant, ved at ophøre med at bruge det faktureringsprodukt, PayPal stiller til rådighed for dig. Dette gør, at du ikke længere giver dine kunder mulighed at bruge en alternativ betalingsmetode til at betale dig, men ellers forbliver din konto åben, og brugeraftalen vil fortsat være i kraft.

Vi kan til enhver tid, uanset årsag og (hvor det er muligt) med rimeligt varsel, afbryde, annullere eller suspendere tjenesten i det omfang, det drejer sig om vores ABM-funktionalitet og/eller alternative betalingsmetoder uden ansvar over for dig.

Efter ophør vedbliver disse vilkår med at gælde i det omfang og i så lang tid, vi har brug for det til at: (i) behandle sager, der måtte opstå som følge af din brug af ABM-funktionaliteten inden ophør, og/eller (ii) for at overholde gældende love og regler.

 

Bilag 1

Alternative betalingsmetoder

Alipay

Betalingstype

E-pung

Alipay er en digital e-pung, som kan bruges af alle kunder, der er registreret som medlem hos Alipay.

Risiko for tilbageførsel Nej
Betalingsgaranti Nej
Mulighed for tilbagebetaling Ja
Mindstebeløb pr. betaling Ikke relevant
Maksimumbeløb pr. betaling 50.000 RMB pr. dag
Specifikke forbudte varer og tjenester Se de supplerende vilkår
Supplerende vilkår

Du skal sikre dig, at Alipay-tjenesterne ikke vil blive brugt til:

 

 1. Ulovlige politiske av-produkter og -publikationer, ulovlige reaktionære kort og programkanaler, dokumentation af og oplysninger om statshemmeligheder, andre reaktionære artikler og taler.
 2. Redskaber til hasardspil, privat lotteri, tjenester til hasardspil, lotterisedler, pyramidesalg, guld-futures, lodtrækninger, tjenester med høj risiko.
 3. Redskaber til anvendelse af ulovlige stoffer, ammunition og våben/skydevåben samt tilbehør, kontrollerede midler, genstande til brug ved kriminalitet, fyrværkeri og knaldperler, giftige produkter og farlige kemikalier, stoffer til voksne (f.eks. elskovsmidler).
 4. Tjenester til kreditspekulation (herunder spekulation i Taobao-kreditvurdering), tjenester til hævning fra betalingskort, crowdfunding-websteder, forfalsket valuta, bankkontobetaling (bankkort), aktier, fonde, forsikring, forsikringsplatform, periodisk investering i guld, bankfinansielle produkter, bonustjenester, forudbetalte kort til engangsbrug, værdipapirer, ulovlig fundraising, udenlandsk valuta, virtuel valuta på udenlandske konti, kvitteringer (fakturaer), Bitcoin, Litecoin, YBcoin og andre typer virtuel valuta, betalinger, MCard m.m., auktion, pantelån, betalingsinstitutioner, cirkulerende RMB, udenlandske valutaer.
 5. Bestemmelse af et fosters køn, menneskelige organer, surrogatsvangerskab, undersøgelsestjenester, medicinsk udstyr, kontaktlinser.
 6. Hacking-relateret, malware, andre softwaretjenester, der kan være til skade for Alibaba og Alibabas datterselskaber, videochat-tjenester, religiøse websteder, onlinekirkegårde og tilbedelse og øvrige tjenester, overvågning af computerrelaterede privatlivsoplysninger, satellitantenner m.m., produkter til spionage, andre genstande eller tjenester, der kan skade personlige oplysninger, id-kortoplysninger og andre oplysninger, der krænker andres persondata, udstedelse af certifikat og stempelskæring.
 7. Udenlandske ægteskabsmæglertjenester, varer og tjenester, der er i strid med relevante offentlige bestemmelser, dårlig kvalitet (falske) fødevarer, tobak, råolie, velgørende organisationer, smuglervarer, særlige bestemmelser i bestemte perioder (f.eks. De Olympiske Lege), kulturelle relikvier, luksusvarer, bilsalg og -udlejningstjenester.
Apple Pay Web
Betalingstype Apple Pay Wallet
Risiko for tilbageførsel Ja
Betalingsgaranti Ja (i henhold til retningslinjerne for behandling af betalingskort)
Mulighed for tilbagebetaling Ja
Mindstebeløb pr. betaling Ikke relevant
Maksimumbeløb pr. betaling Ikke relevant
Specifikke forbudte varer og tjenester Se listen over forbudte varer og tjenester, der findes i vilkårene for Apple Pay Web på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Supplerende vilkår

Se de yderligere vilkår, der gælder for din integration af ABM-funktionalitet på din onlinebetalingsside/-platform på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Betalingstype

Betalingskort

Bancontact er en kortbetalingsmetode, hvorved et betalingskort udstedes af et autoriseret kreditinstitut, der gør det muligt for kunderne at betale for varer og tjenester direkte fra deres bankkonti.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1,00 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant

Bancomat Pay

Betalingstype Bankoverførsel i realtid
Risiko for tilbageførsel Ja
Betalingsgaranti Nej
Mulighed for tilbagebetaling Ja
Mindstebeløb pr. betaling 1 EUR pr. betaling
Maksimumbeløb pr. betaling Intet loft, afhængigt af den udstedende banks aftale om det maksimale beløbsloft med kunden
Specifikke forbudte varer og tjenester Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen
Supplerende vilkår
 1. Bancomat Pay er begrænset til kunder i Italien, Vatikanstaten og San Marino.
 2. Du skal sikre, at Bancomat Pays varemærke kun vises og bruges i overensstemmelse med de gældende krav, der er fastsat i Bancomat Pay-forordningen for brug af varemærker: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
 3. Før du bekræfter betalingen, skal du give kunden:

i) den nøjagtige beskrivelse af den tjeneste eller de varer, der er købt

ii) det samlede betalingsbeløb

iii) en kvittering (på papir eller elektronisk) med oplysninger om betalingen.

BLIK

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

BLIK er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

PLN 0,01 pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

10.000,00 PLN pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenester

Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

På dit websted eller din enhed, hvis relevant, skal du tydeligt vise BLIKs navn eller varemærke på en måde, der er i overensstemmelse med BLIK Brand Book.

EPS

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

EPS er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen. EPS leveres af EPS-deltagende banker.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, i henhold til disse vilkår og brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1,00 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Du skal indberette eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af EPS-betalingsgarantien, til PayPal uden forsinkelse.

Overførsel via finsk netbank (Verkkopankki)

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Overførsel via finsk netbank er en betalingsmetode til bankoverførsler.

Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

0,65 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

20.000,00 EUR pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer og tjenester, der er anført i aftalen: ulovligt spil; prostitution; forfalskede varer; piratkopierede varer; ulovligt salg eller distribution af tobaksvarer eller pornografi eller skildring af ekstremt voldelige handlinger, tillader Nordea Bank ikke indsættelse af penge i e-punge eller forudbetalte produkter

Supplerende vilkår

1. Du skal indsende alle nødvendige data i overensstemmelse med specifikationerne fra PayPal. Manglende overholdelse af specifikationerne for levering af data kan medføre en udsættelse, suspension eller annullering af behandling af udførte salg.

2. Du skal kompensere PayPal for rimelige udgifter, der er pådraget som følge af en tvist, som opstår i forbindelse med en betaling, såfremt PayPal aktivt involveres i mæglingen eller andre lignende sager mellem en kunde og dig.

3. Den maksimale grænse for erstatningsansvaret er det fakturerede beløb for salget (salg af varer eller tjenester foretaget af dig til kunden), som skadeserstatningen direkte vedrører, eller 1.000,00 EUR, afhængigt af hvilket beløb der er det laveste. Dog må det samlede erstatningsansvar ikke overstige 5.000,00 EUR. Disse begrænsninger gælder ikke, hvis skaden er forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed.

giropay

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

giropay er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, i henhold til disse vilkår og brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1,00 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen:

Betalingsmetoder (kontanter, opsparinger eller e-penge, valutaer, herunder virtuelle valutaer som bitcoins, samt checks) så vidt at modtageren af betalingsmetoden ikke kan identificeres af dig, undtagen rabatkuponer eller forudbetalte produkter.

Supplerende vilkår

 1. giropay er begrænset til kunder med adgang til en netbankkompatibel konto hos et autoriseret kreditinstitut i Tyskland. PayPal garanterer ikke, at alle tyske bankkonti er kompatible med giropay.
 2. Du skal overholde alle vilkår og betingelser i reglerne og bestemmelserne for giropay, herunder brugen af giropay-logoet, som er begrænset til det europæiske område.
 3. Når du bruger giropay som betalingsmetode, må du ikke bede om kundedata, navnlig personlige oplysninger som f.eks. IBAN-numre eller navne.
 4. Betalingsgarantien for giropay er begrænset til 10.000,00 EUR pr. betaling.
 5. Du skal indberette eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af betalingsgarantien for giropay, til PayPal uden forsinkelse.
 6. Betalingsgarantien for giropay udløber 6 uger efter modtagelse af en betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført, afhængigt af hvad der er relevant, medmindre du har oprettet kravet skriftligt, inden udgangen af de 6 uger.

GrabPay

Betalingstype

E-pung

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, i henhold til disse vilkår og brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

SGD 0,01

Maksimumbeløb pr. betaling

5.000,00 SGD

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen, skal du se de supplerende vilkår nedenfor.

Supplerende vilkår

 1. Forhandleren skal overholde servicevilkårene for GrabPay, som omfatter GrabPays meddelelse om persondata (som kan findes på https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Forhandleren må ikke pålægge et tillægsgebyr eller noget andet gebyr for at tage imod GrabPay som betalingsmetode uden GrabPays forudgående skriftlige samtykke. Dette forhindrer ikke forhandlere i at opkræve et ekspeditionsgebyr i forbindelse med salg af varer eller tjenester.
 3. Tilbagebetalinger påbegyndes kun via GrabPays systemgrænseflade, som leveres af udbyderen af den alternative betalingsmetode. Hvis en forhandler bruger en alternativ metode til tilbagebetalingen, herunder, men ikke begrænset til, bankoverførsel eller kontant tilbagebetaling, er GrabPay på ingen måde part, og en sådan tilbagebetaling skal være mellem forhandleren og kunden.
 4. På anmodning skal forhandleren samarbejde, så vidt det er nødvendigt for at undersøge en betaling, herunder give udbyderen af den alternative betalingsmetode dokumentation og/eller oplysninger vedrørende en betaling inden for fjorten (14) dage og, hvis relevant, sikre, at alle nødvendige foranstaltninger træffes, for at dette krav om samarbejde kan overholdes.
 5. På baggrund af denne undersøgelse vil GrabPay afgøre, om en betaling skal tilbagebetales til kunden. Forhandleren er klar over og accepterer, at GrabPays afgørelse er endelig, og udbyderen af den alternative betalingsmetode vil gennemføre tilbagebetalingen, hvis og som anvist af GrabPay. Hvis der kræves en tilbagebetaling til kunden, er PayPal og forhandleren fuldt ansvarlige for eventuelle tilbagebetalingsbeløb samt andre omkostninger, der er direkte forbundet med en sådan tilbagebetaling.
 6. GrabPay forbeholder sig til enhver tid ret til at pålægge begrænsninger på tjenesten, herunder afvisning eller begrænsning af betalinger.
 7. Forhandleren skal behandle GrabPay på niveau med alle andre tilbudte betalingsmetoder på forhandlernes websteder, dennes annoncer og salgsfremmende materialer samt andre eksterne publikationer. I særdeleshed:
  1. a)  Placeringen af GrabPay-logoet og -knapperne svarer i væsentlig grad til placeringen af alternative betalingsmetoder, og at synligheden af GrabPay-logoet og -knapperne svarer til andre betalingsmetoder,
  2. b)  GrabPay får en behandling svarende til alternative betalingsmetoder i betalingsflowet på en forhandlers salgssted og i de vilkår, betingelser, begrænsninger eller gebyrer, der tilbydes eller gives af forhandlere til kunder, og
  3. c)  Intet forhindrer eller er til ulempe for en kundes valg af GrabPay, overbeviser brugeren om ikke at bruge GrabPay eller opfordrer kunden til at bruge en alternativ betalingsmetode.
 8. De forhandlere, der tilbyder GrabPay til deres kunder, forpligter sig til ikke at (i) give en forkert beskrivelse af eller nedvurdere GrabPay som betalingsmetode eller som virksomhed, eller (ii) hævde, at en anden betalingsmetode er bedre eller at foretrække frem for GrabPay eller give udtryk for en præference for andre betalingsmetoder end GrabPay.
 9. Forhandleren skal stoppe med at bruge GrabPays logoer, varemærker eller andre mærker ("GrabPay-mærker") inden for tredive dage efter, at denne har modtaget en anmodning herom, hvis GrabPay efter eget skøn afgør, at anvendelsen belaster, skæmmer eller forringer GrabPay-mærkerne eller misbruger den tilknyttede goodwill.
 10. Betalingsmetoden GrabPay må ikke bruges til visse varer og tjenester, der er angivet nedenfor, samt i GrabPays servicevilkår. GrabPay forbeholder sig til enhver tid ret til at opdatere GrabPays servicevilkår, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem nedenstående liste og GrabPays servicevilkår skal GrabPays servicevilkår være gældende.

a)  Medier for voksne, der skildrer eller er relateret til ulovlig aktivitet som f.eks. børneporno, voldtægt, incest osv., seksuelt materiale eller seksuelle ydelser, varer eller tjenester, der fremmer had, vold, overlast eller intolerance i enhver form,

b)  Flyselskaber af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, almindelige kommercielle flyselskaber, lavprisselskaber, charter- og rejseselskaber, private jetfly og helikopter-taxaer, ikke autoriserede rejsebureauer, hoteller og overnatningssteder af enhver art (såsom vandrehjem, lejligheder, lejlighedshoteller, moteller, resorts, villaer), deling af ejendomme, timeshare-ejendomme, husbytte, fremleje, bed & breakfast og lignende virksomheder, eventarrangører, salg/videresalg af billetter, eventplanlægning og relaterede tjenester,

c)  Alkoholiske produkter og drikkevarer, tobaksvarer, cigaretter, cigarer, e-cigaretter og relaterede produkter (f.eks. reservedele og genopladning), smykker, perler og ædelstene, sten og ædelmetaller, bilsalg (nye og brugte motorkøretøjer af enhver art), olie og gas, råolie og afledte produkter, forudbetalte telefonkort, telefontjenester og mobiltelefoner, spabade, afslapnings- og massagetjenester,

d)  Brandede, varemærkebeskyttede eller ophavsretsbeskyttede varer af enhver art, medmindre forhandleren er indehaver af den immaterielle rettighed/ophavsretten eller licensindehaver, omgåelsestjenester, enheder eller software, der bruges til at omgå loven eller fjerne ophavsretsbeskyttelse, varer, der krænker eller overtræder enhver form for ophavsret, varemærke, ret til omtale eller beskyttelse af personlige oplysninger eller enhver anden ejendomsret i henhold til lovgivningen i Singapore eller enhver anden jurisdiktion, tjenester til hjælp med essays og opgaver samt tjenester til lektiehjælp,

e)  It-teknisk support og it-helpdesk, fildeling og relaterede tjenester, salg af sociale medieaktiviteter, kliktjenester, herunder, men ikke begrænset til, salg af Facebook-likes, Twitter-følgere, YouTube-visninger, abonnementer, medlemskaber, gratis prøveperioder og lignende forretningsmodeller, hvor et køb er betinget af et abonnement,

F)  Vildledende forretningspraksis som f.eks. Ponzi-ordninger/pyramidespil, markedsføring på flere niveauer, garanterede resultater, investerings- eller handelskurser og -tjenester, tilbud om eller modtagelse af betalinger med henblik på bestikkelse eller korruption, varer, der tilskynder til, promoverer, faciliterer eller instruerer andre i at deltage i ulovlig aktivitet, stjålne varer, herunder ulovligt erhvervede eller kopierede digitale og virtuelle varer, salg af varer eller tjenester, der er identificeret af Singapores offentlige myndigheder som havende en høj sandsynlighed for at være svigagtige eller blive handlet af kunderne i strid med Singapores lovgivning, tredjeparters personlige oplysninger i strid med Singapores lovgivning, tjenester uden merværdi af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, videresalg af offentlige tilbud uden autorisation eller merværdi, tjenester, der er urimelige, vildledende eller har negative intentioner over for forbrugerne,

g)  Finansielle tjenesteydelser af enhver art, f.eks. udlån, mikrolån, investeringsordninger, betingede kontrakter, inkassobureauer, kautionstjenester, inkassofirmaer, kreditsammenlægning, konsolideringstjenester, kortbeskyttelse og lignende tjenester, crowd sourcing- og crowd funding-virksomheder, låneklubber, der tilbyder aktier eller præmier af enhver art, kryptovaluta, bitcoin, onlinevaluta, spillemønter, onlineguld og lignende virtuelle aktiver, visse former for kreditsanering, tjenester til gældsafvikling, kreditbetalinger eller forsikringsaktiviteter, pengeformidlingsvirksomheder som f.eks. tilbagebetaling, overførsel, postanvisninger, forudbetalte gavekort, faciliteter til værdiopbevaring, kvasi-penge, veksling af valutaer og lignende tjenester (ud over de internationale tilbagebetalingstjenester, der er beskrevet i servicevilkårene for GrabPay), salg af rejsechecks eller postanvisninger, juridisk og skattemæssig rådgivning, konkurs- og lignende tjenester,

h)  Udenlandske offentlige enheder, herunder, men ikke begrænset til, ambassader og konsulater, varer udbudt af det offentlige, retshåndhævende myndigheder og militæret, herunder, men ikke begrænset til uniformer, skilte, dekoreringer, medmindre disse er historiske og/eller tydeligvis ikke er ægte eller officielle (f.eks. legetøj),

i)  Hasardspil, væddemål og/eller enhver anden aktivitet med et adgangsgebyr og en præmie, herunder, men ikke begrænset til, kasinospil, sportsvæddemål, heste- eller hundevæddeløb, fantasy-sport, lotterisedler, andre foretagender, der muliggør hasardspil, færdighedsspil (uanset om det er juridisk defineret som hasardspil eller ej) og lotterier,

j)  Varer eller tjenester, der er underlagt FN's Sikkerhedsråds sanktioner, menneskelige dele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, organer, kropsdele, menneskelige rester, kropsvæsker, stamceller, fostre,

k)  Sundhedstjenester, lægemidler, tilskud, ernæringsprodukter af enhver art, medicinsk udstyr af enhver art, narkotika, steroider, visse former for kontrollerede stoffer eller andre produkter, der udgør en risiko for forbrugernes sikkerhed, illegale stoffer, tobak eller helseprodukter, stoffer, der er beregnet til at efterligne virkningerne af disse, relateret tilbehør og produkter, der bruges til at fremstille eller indtage dem, f.eks. bongs, vandpiber og lignende udstyr, privat lægepraksis og e-læger,

l)  Politiske, religiøse, spirituelle, velgørende og almennyttige organisationer af enhver art, spåkoner, astrologi, kortlæsning, tarot, hypnose og lignende tjenester,

m)  Salg af dyr eller kæledyr af enhver art, produkter fra handel med vilde dyr, ulovlig jagt og krybskytteri af udryddelsestruede arter såsom havpattedyr, hajfinner, næsehornshorn, elfenben, moskus fra hjorte, bjørnegalde, tigerpenis og lignende produkter,

n)  Våben af enhver art, herunder skydevåben, ammunition, knive, nunchakus og relaterede produkter, dele eller tilbehør dertil, våben eller knive, der er reguleret i henhold til Singapores lovgivning, legetøj, gaver og kopier af enhver art, der har tæt lighed med sådanne varer, brandbare, eksplosive, pyrotekniske, giftige og farlige materialer, herunder, men ikke begrænset til, fyrværkeri, sprængstoffer, radioaktive materialer og stoffer samt krudt.

iDEAL

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

iDEAL er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen. iDEAL er begrænset til kunder, der har fået udstedt en netbankskonto, der er kompatibel med iDEAL, og som er oprettet i et autoriseret kreditinstitut i Holland.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, i henhold til disse vilkår og brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

 1. Du skal gøre oplysningerne om klageproceduren lettilgængelige for kunderne på dit websted.
 2. Du har ikke tilladelse at tilbyde betalingsmetoden iDEAL via e-maillinktjenester, medmindre du har fået forudgående skriftlig tilladelse fra PayPal. Et iDEAL-betalingslink er en webadresse, som fører til din betalingsside, hvor en kunde kan iværksætte en iDEAL-betaling.
 3. Du skal samarbejde i forbindelse med anmodninger om oplysninger i særlige situationer, som kræver yderligere undersøgelse i forbindelse med betalingsmetoden iDEAL, som til enhver tid kan blive anmeldt til PayPal eller dig.
 4. Integrationsvejledningen til iDEAL til forhandlere kan ses her: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du skal overholde vilkårene og betingelserne for brug af iDEAL, herunder brugen af iDEAL-logoet, som beskrevet på www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Du skal indberette eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af betalingsgarantien for iDEAL, til PayPal uden forsinkelse.
 6. Hvis PayPal skønner, at du anses for at udgøre en høj risiko, forbeholder PayPal sig retten til at bede dig om at implementere en kunderegistreringsproces for som minimum at registrere de følgende oplysninger om kunden:

a) Navn og e-mailadresse

b) Kontonummer og navnet på det bankkontonummer, som bruges til at foretage køb via betalingsmetoden iDEAL

c) Yderligere oplysninger til bekræftelse i trin 2 og overvågning af betalinger, f.eks.:

i. IP-adresse

ii. Browserfingeraftryk

iii. Mobilnummer

MB Way

Betalingstype

E-pung

MB Way er en betalingsmetode, der er begrænset til kunder i Portugal. MB Way stilles til rådighed ved tilknytning af et kort med et eller flere aliasser (mobiltelefonnummer, e-mailadresse eller andre, PayPal måtte betragte som passende).

Risiko for tilbageførsel Nej
Betalingsgaranti Nej
Mulighed for tilbagebetaling Ja
Mindstebeløb pr. betaling Ikke relevant
Maksimumbeløb pr. betaling Afhænger af banken og brugerens loft
Specifikke forbudte varer og tjenester Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen
Supplerende vilkår Ikke relevant

Mercado Pago 

Betalingstype 

Mercado Pago er en onlinebetalingsudbyder, der giver købere i Brasilien og Mexico mulighed for at foretage betalinger med betalingskort, forudbetalte kort, saldo i Mercado Pagos e-pung og andre betalingsmetoder. 

Risiko for tilbageførsel 

Ja 

Betalingsgaranti 

Ja - Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, i henhold til disse vilkår og brugeraftalen og din overholdelse af disse. 

Mulighed for tilbagebetaling 

Ja 

Mindstebeløb pr. betaling 

MXN 0,01 pr. betaling 

BRL 0,01 pr. betaling 

Maksimumbeløb pr. betaling 

MXN 1.000.000,00 pr. betaling 

BRL 10.000.000,00 pr. betaling 

Specifikke forbudte varer og tjenester 

For Mexico:  

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: varer og tjenester, der er forbudt i henhold til Mercado Pagos vilkår og betingelser, samt følgende: receptpligtig medicin, farmaceutiske produkter, kosttilskud, der ikke er tilladt til salg, hasardspil af enhver art, finansielle produkter og ydelser, der ikke er godkendt af kompetente finanstilsynsmyndigheder, malware (fx rogueware, vira osv.), finansiering af politiske partier eller aktiviteter, direkte markedsføring, postanvisninger, bankchecks og postoverførsler, indkøbsforeninger, pyramidesalg, timeshare-salg, inkassobureauer, factoring-selskaber, likvidatorer, kautionsselskaber, konkursadvokater, finansielle rådgivere, aktierettigheder, investeringsselskaber, investeringsforeninger, valutaveksling, betalingsanvisninger fra ikke-finansielle institutioner, garanti og pengevekslingskontorer, rejsechecks, rejse-relaterede tjenester og krydstogtselskaber (ekskl. rejsebureauer), møntsamlinger, frimærker, mønthandlere, filateli, AirTran Airways, AirTran Air, indløsning af checks, automatiske betalinger og abonnementer, rekrutteringsbureauer og kontante forskud eller kreditter. 

 

For Brasilien:  

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: tjenester er forbudt.  

Nogle varer er forbudt i henhold til vilkårene og betingelserne for Mercado Pago. Hvis du vil have en komplet liste over  de forbudte varer og tjenester, skal du gå til: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Supplerende vilkår 

For Mexico:  Mercado Pagos betalingstjenester vil være underlagt Mercado Pagos vilkår og betingelser for Mexico.  

 

For Brasilien: Mercado Pagos betalingstjenester vil være underlagt Mercado Pagos vilkår og betingelser for Brasilien.  

 

For Brasilien og Mexico: 

Du har ikke tilladelse til at bruge Mercado Pagos brand, logo, handelsnavn og yderligere immaterielle rettigheder ud over at angive Mercado Pago som betalingsmetode. Hvis du forsøger at bruge Mercado Pagos immaterielle rettigheder på en uautoriseret måde, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde vores tjenester. 

 

Mercado Pago er ikke ansvarlig for eventuelle yderligere gebyrer på grund af din manglende indsendelse af korrekte bankkontooplysninger. 

 

Brugeren må ikke videresælge tjenester til betalingsadministration til tredjeparter. 

Multibanco

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Multibanco er en betalingsmetode, der er begrænset til kunder i Portugal, hvor der tilbydes to alternativer til betalinger: Et alternativ er en bankoverførsel via kundens netbankportal. Det andet alternativ er kontant betaling i pengeautomater i forskellige portugisiske bankfilialer.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ikke relevant

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

99.999,99 EUR pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenester

Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant

MyBank

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

MyBank er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

For at undgå enhver tvivl, og i tillæg til de forbudte varer eller tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen: Aktiviteter, der kan være strafbare, såsom at bringe mindreårige i fare, pædofili, pornografi, rettighedskrænkelse i forbindelse med værker, der er beskyttet af ophavsret og betalingsmetoder, overtrædelse af regler for beskyttelse af personlige oplysninger, systemautomatiseret databehandling, hvidvaskning af penge, overtrædelse af regler vedrørende hasardspil og væddemål, hestevæddeløb, lotterier og bestemmelser vedrørende betingelser for udøvelse af regulerede erhverv.

Supplerende vilkår

Du har ikke tilladelse til at bruge MyBanks logo og øvrige immaterielle rettigheder ud over det, der er tilladt for disse alternative betalingsmetodetjenester. Ved yderligere brug skal du overholde MyBanks vejledning til virksomheder, der findes på følgende websted https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Hvis du forsøger at bruge MyBank-logoet på en uautoriseret måde, på en måde, der er imod hensigten, ikke er tilladt eller i betydelig grad er i modstrid med disse krav, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde vores tjenester.

PayU

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

PayU er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

PLN 0,01 pr. betaling, CZK 0,01 pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer og tjenester, der er angivet i aftalen: receptpligtig medicin, farmaceutiske produkter og kosttilskud, som ikke er tilladt til salg, narkotika, rusmidler, inklusive designerstoffer, samt udstyr og teknologi, der bruges til deres dyrkning, produktion, handel osv., spil uden juridisk bemyndigelse, våben, ammunition og gasløfteraketter, onlinetjenester med pornografisk indhold, f.eks. chatrum, videokameraer, VOD-film, finansielle produkter og tjenester, hvis de tilbydes som en del af en aktivitet, der ikke er under opsyn af kompetente finanstilsynsmyndigheder, malware, f.eks. rogueware, vira osv., politiske partier og relaterede websteder, som bruges til at støtte dem eller indsamle penge til politiske aktiviteter, crowdfunding, forhandlere, som accepterer betalinger på vegne af mange modtagere, som ikke er juridisk kompetente, eller som ikke opfylder kravene fra betalingskortorganisationer eller bemyndigede organisationer.

Supplerende vilkår

1. Du skal sikre dig, at kunden på en tydeligt genkendelig og lettilgængelig måde informeres om, at betalinger, der er foretaget via betalingsmetoden PayU, er uigenkaldelige.

2. PayPal og PayU er ikke ansvarlige for eventuelle yderligere gebyrer på grund af ukorrekte bankkontooplysninger, hvis du ikke har sikret dig, at der kun er indsendt korrekte bankkontooplysninger.

3. Forhandlere, der bruger PayU som betalingsmetode, er ansvarlige for alle uautoriserede eller svigagtige betalinger foretaget med betalingsmetoden.

4. Du skal sørge for følgende:

a) at kundens identifikations- og/eller godkendelsesdata, der kan bruges til at afgive bestillinger, ikke lagres elektronisk eller skrives ned på anden måde

b) at det under indlæsningen af kundens identifikations- og/eller godkendelsesdata, der kan bruges til at afgive bestillinger, forhindres, at tredjeparter kan indhente sådanne oplysninger.

Videregivelse af kundeidentifikation og/eller godkendelsesdata til tredjeparter er strengt forbudt.

POLi

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

POLi er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen. POLi er begrænset til kunder, der har en bankkonto hos pengeinstitutter i Australien og New Zealand. PayPal garanterer ikke, at alle newzealandske eller australske bankkonti er kompatible med POLi.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Nej

Mindstebeløb pr. betaling

1,00 AUD/NZD pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

10.000,00 AUD/NZD pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: hasardspil.

Supplerende vilkår

Ikke relevant

Przelewy24 (P24)

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Przelewy24 er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

PLN 0,05 pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

Ingen andre end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Hver betaling er forbundet med et entydigt betalingsnummer og andre oplysninger ("betalingsoplysninger") for at muliggøre forespørgsler eller potentielle klager. Du skal gemme betalingsoplysningerne på en sikker måde. Eventuelle klager vedrørende fejlagtigt udførte betalinger skal indsendes direkte til PayPal, som derefter videresender sagen til Pzrelewy24-betalingsordningen til nærmere undersøgelse. I forbindelse med sådanne klager skal du angive følgende oplysninger:

a) E-mailadresse

b) Betalingsnummer

c) Betalingsbeløb

d) Det fulde navn på indehaveren af den oprindelige bankkonto, hvorfra betalingsbeløbet skulle overføres

e) Navn på den bank, der har den konto, hvorfra betalingsbeløbet skulle overføres, eller hvortil betalingen blev overført, hvor det er relevant

f) Betalingsdato

g) I tilfælde af betaling fra et kort: navnet på kortet og

h) I tilfælde af en sms-betaling: kundens mobilnummer.

Uanset ovenstående kan eventuelle klager vedrørende betalinger foretaget 90 dage eller mere før en sådan

klage blive afvist til gennemgang af Przelewy24 betalingsordningen.

Safetypay

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Safetypay er en betalingsmetode til bankoverførsel. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Ja

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

15.000,00 EUR

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er nævnt ovenfor, må du ikke bruge Safetypay til at tage imod betaling for, foretage betaling til eller, direkte eller indirekte, muliggøre: piratindspilning af film eller musik, forfalskede varer, forbudte varer, illegale stoffer og tilbehør til stoffer, stødende, racemæssigt eller kulturelt ufølsomt materiale, indhold, materiale og/eller tjenester, der er uegnede for børn, herunder, men ikke begrænset til, bøger og videoer, der er uegnede for børn, telefonsamtaler, der er uegnede for børn, websteder, der er uegnede for børn, escorttjenester, datingtjenester (seksuelt orienterede), internationale ægteskabsbureauer, diverse underholdning, der er uegnet for børn, kontanter, skadeserstatning, tab, sanktioner eller bøder af enhver art, omkostninger eller gebyrer over den normale pris for forhandleres varer eller tjenester (gældende afgifter) eller gebyrer, som kunderne ikke specifikt har godkendt, forfaldne beløb eller beløb, der dækker tilbageførte checks eller spærring af checks, salg foretaget af tredjeparter, beløb, der ikke repræsenterer salg i god tro af varer og tjenester fra forhandlerens virksomhed (f.eks. køb foretaget af forhandlerens ejere (eller deres familiemedlemmer) eller medarbejdere), ulovlig erhvervsbetaling, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Supplerende vilkår

Ikke relevant

Satispay

Betalingstype

E-pung

Satispay tilbyder en mobilbetalingsplatform med bankkonto.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Ja

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

0,01 EUR

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til de forbudte varer og tjenester, der er nævnt ovenfor, må du ikke bruge Satispay til at tage imod betaling for, foretage betaling til eller, direkte eller indirekte, muliggøre:

a)  Telekommunikationstjenester, herunder lokale opkald og fjernopkald, opkald via betalingskort, opkald via telefoner og faxer med læsning af magnetstriber

b)  Postanvisninger - overførsel af penge

c)  Pantelånere

d)  Udgående telemarketing

e)  Indgående telemarketing

f)  Billetbureauer (radio, tv og andre, der udbyder direct marketing, som ikke er klassificeret andre steder)

g)  Finansielle institutioner – manuelle kontantudbetalinger

h)  Finansielle institutioner – automatiske kontantudbetalinger

i)  Lånebetalinger, institution

j)  Ikke-finansielle institutioner – udenlandsk valuta, postanvisninger (ikke overførsel af penge), andelsbevis og rejsechecks

k)  Forhandlere – værdipapirer, investeringsforeninger, aktier, handelsvarer, obligationer

l)  Timeshare-salg

m)  Dating- og escorttjenester

n)  Handels- og shoppingtjenester og klubber

o)  Kreditoplysningsbureauer for forbrugere

p)  Rekrutteringsbureauer og vikarbureauer

q)  Væddemål (inkl. lotterisedler, jetoner til kasinospil, væddemål uden for banen)

Supplerende vilkår

Forhandlere anerkender og accepterer, at personlige oplysninger vil blive overført til Satispay til behandling af betalinger. Sådanne personlige oplysninger vil blive behandlet af Satispay i overensstemmelse med dennes meddelelse om persondata, som kan findes på: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

Trustly

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Risiko for tilbageførsel

Nej (når først pengene er indsat på forhandlerens konto)

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

0,01 EUR pr. betaling (på betingelser, der er pålagt af kundens bank)

Maksimumbeløb pr. betaling

På betingelser, der er pålagt af kundens bank

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til disse forbudte varer og tjenester, der er angivet i aftalen: Bitcoin

Supplerende vilkår

(1) Du skal sikre dig, at Trustlys logo(er) og varemærke(r) vises og præsenteres på en appellerende og passende måde og i overensstemmelse med de gældende krav til tjenestepræsentation, der er beskrevet på: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Du anerkender og accepterer, at: (a) Trustly-tjenesten er afhængig af funktionaliteten i tredjepartssystemer, primært banker, og Trustly garanterer ikke funktionaliteten af sin tjeneste i tilfælde af fejl, funktionsfejl eller justering inden for eller i forbindelse med sådanne tredjepartssystemer, (b) Betalingshastigheder kan blive påvirket negativt på de tidspunkter, hvor antallet af betalinger øges eller topper markant, eller under den planlagte vedligeholdelse af Trustly-tjenesten, og (c) PayPal og Trustly er ikke ansvarlige for tab eller skade på grund af forringelse af funktionaliteten af tredjepartssystemer som beskrevet i underafsnit (a) heri, eller i forbindelse med betydelige stigninger i antallet af betalinger eller den planlagte vedligeholdelse af Trustly-tjenesten som beskrevet i underafsnit (b) heri.

TrustPay

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

TrustPay er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne kan få en realtidsbekræftelse af betalingen.

Risiko for tilbageførsel

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ikke relevant

Mindstebeløb pr. betaling

0,01 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenester

I tillæg til eventuelle forbudte varer eller tjenester, der er angivet i brugeraftalen: Våben eller relaterede varer (f.eks. skydevåben, dele til skydevåben, ammunition, knive), finansielle produkter, der ligner en Ponzi-ordning, illegale stoffer og tilbehør til stoffer, onlineforhandlere af antikviteter og forhandlere af historiske kopier.

Supplerende vilkår

 1. Du skal give PayPal adgang til dit websted via manuel observation, en automatisk søgerobot eller andre automatiserede søgeteknikker for at bekræfte indholdets nøjagtighed. PayPal er dog ikke forpligtet til at overvåge nøjagtigheden af dit websted.
 2. Din standardforhandleraftale skal indeholde bestemmelser om opsigelse af kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis en forhandler ikke leverer de købte varer eller tjenester, afviser klager over varer eller tjenester uden gyldig grund eller afviser at muliggøre returnering af varer uden gyldig grund.
 3. TrustPay-tjenesten kan opsiges uden grund med tre (3) ugers varsel.
 4. Du skal til enhver tid samarbejde med PayPal om at undersøge eventuelle ulovlige, svigagtige eller upassende aktiviteter fra enhver person, der har adgang til TrustPay-tjenesten.
 5. Du skal tydeligt angive følgende på dit websted:
  1. dine forhandler-id-data
  2. den fulde specifikation af de tilbudte varer og/eller tjenester, herunder deres pris og clearingvalutaen
  3. en beskrivelse af klageproceduren og returnering af varer eller tjenester, herunder oplysninger om forbrugerrettigheder
  4. en metode til tilbagebetaling (returnering) af betalinger, der er modtaget fra forhandlerens kunder
  5. kontaktoplysningerne til kundeservice
  6. eventuelle eksportbegrænsninger på de tilbudte varer og
  7. en leveringsmetode for varerne/tjenesterne
 6. Du garanterer, at hverken du eller din ledelse eller dine kompetente ejere er underlagt den konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er underlagt EU's økonomiske sanktioner, som offentliggøres af Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.
 7. TrustPay er berettiget til ikke at kreditere eller overføre penge til PayPal til fordel for dig, hvis: (1) oplysningerne om betaleren ikke er tydelige, forståelige og specifikke nok, eller hvis (2) betalingen strider mod gældende lovgivning, eller hvis (3) der er en rimelig mistanke om, at den pågældende betaling er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet.

WeChat Pay

Betalingstype

E-pung

WeChat Pay er en e-pung, der kan bruges af alle kunder, der er registreret hos WeChat Pay.

Risiko for tilbageførsel Nej
Betalingsgaranti Nej
Mulighed for tilbagebetaling Ja
Mindstebeløb pr. betaling 0,10 RMB pr. betaling
Maksimumbeløb pr. betaling 10.000,00 USD/betaling, 20.000,00 USD/dag/kunde 50.000,00 USD/år/kunde
Specifikke forbudte varer og tjenester Se de supplerende vilkår
Supplerende vilkår
 1. Du skal sikre dig, at WeChat Pay kun vil blive brugt til følgende varer:
 1. Beklædning/tilbehør/tasker
 2. Gaver/blomster/souvenirs
 3. Udendørs-/sport-/fitnessudstyr/sikkerhed og beskyttelse
 4. Musikinstrumenter
 5. Ure/briller/kosmetiske linser
 6. Smykker/tilbehør
 7. Indretnings-/byggematerialer/dekoration/stof
 8. Mad
 9. Sundhedsprodukter/kosttilskud
 10. Husholdningsapparater
 11. Produkter til personlig pleje og prævention
 12. Skønhedsprodukter og makeup/hudpleje/personlig pleje
 13. Kunsthåndværk/keramik/indretning
 14. Bil/motorcykel/cykel/tilbehør/ombyggede køretøjer
 15. Digitale produkter
 16. Kontorudstyr
 17. Graviditets- og babyprodukter/legetøj til børn
 18. (Online)butikker til mødre og børn
 19. Bøger/lyd/papirvarer eller
 20. Foder til kæledyr
 1. Du skal vise "WeChat"-logoet i forbindelse med brugen af de kinesiske LPM-tjenester (Local Payment Methods) på dit officielle websted.
 2. Du skal ikke opkræve noget ekstra gebyr fra kunderne eller yde lavere service, når kunden bruger WeChat Pay som betalingsmetode.
 3. Du skal opbevare de oprindelige kvitteringer og relevante betalingsoversigter i mindst fem (5) år fra betalingsdatoen.
 4. Du anerkender og accepterer, at WeChat Pay-tjenesten opsiges, og du vil påtage dig alt ansvar, hvis du:
 1. driver virksomhed i strid med de relevante regler og afviser at foretage afhjælpning efter anmodning herom
 2. begår enhver handling, der skader WeChat Pays interesse, eller
 3. er involveret i risikohændelser eller unormale betalinger, efter WeChat Pays eget skøn.