PayPal

>> Vis alle aftaler

PayPals aftale om alternative betalingsmetoder

Seneste opdatering: 5. august 2020

Udskriv

Dette er vilkårene i en kontrakt mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luxembourg (i aftalen kaldet PayPal, vi eller os).

1. Om disse vilkår

Vilkårene gælder for din brug af vores ABM-funktionalitet.

Til orientering:

 • ABM-funktionalitet er funktioner, som vi leverer og som, hvis de er integreret på din onlinebetalingsside, gør det muligt for kunden at bruge alternative betalingsmetoder (ABM) (som vi kan tillade fra tid til anden) til at betale dig, og
 • en alternativ betalingsmetode (ABM) er enhver betalingsmetode, der er angivet i bilag 1, som vi kan give alle uden en konto tilladelse til at bruge til at sende en betaling til din konto, i henhold til disse vilkår.

Brugeraftalen for det land, hvor du hos PayPal er registreret som bosat, udgør en del af disse vilkår. Termer, der ikke er defineret i disse vilkår, er defineret i pågældende brugeraftale. Vilkårene og brugeraftalen skal så vidt muligt fortolkes som én samlet tekst. Når der opstår en fortolkningskonflikt, tilsidesætter disse vilkår brugeraftalen i det omfang, der er en konflikt.

Definitionen af vores tjenester i brugeraftalen, når de læses sammen med disse vilkår, omfatter vores ABM-funktionalitet.

2. Sådan accepterer du disse vilkår

Du accepterer disse vilkår ved at integrere vores ABM-funktionalitet på din onlinebetalingsside/-platform.

Hvis du integrerer vores ABM-funktionalitet på en konto, der tilhører en anden person eller juridisk enhed:

 • bekræfter du, at du har tilladelse fra den anden person eller juridiske enhed til at binde dem juridisk til disse vilkår på deres vegne.
 • vil denne anden person eller juridiske enhed være juridisk bundet af disse vilkår i stedet for dig.

3. Brug af ABM-funktionaliteten

Når du integrerer vores ABM-funktionalitet på din onlinebetalingsside, kan vi (men vi er ikke forpligtet til at) give hvem som helst tilladelse til at bruge en ABM til at betale dig.

Bilag 1 i disse vilkår angiver hver ABM, som vi kan stille til rådighed for dine kunder fra tid til anden, samt yderligere bestemmelser vedrørende din modtagelse af betalinger fra kunder, der bruger pågældende ABM. Du skal til enhver tid overholde disse bestemmelser.

Da betaleren ikke bruger en PayPal-konto til at foretage en ABM-betaling, kan du ikke bruge PayPal til proaktivt at tilbagebetale ABM-betalinger, medmindre andet er angivet i Bilag 1 i disse vilkår.

Du kan ikke modtage ABM-betalinger i andre valutaer end dem, der er angivet for den pågældende ABM i Bilag 1 i disse vilkår.

Du kan kun bruge vores ABM-funktionalitet med en erhvervskonto, ikke med en privatkonto.

Det ekstra procentbaserede gebyr for modtagelse af internationale erhvervsbetalinger, som er fastsat i brugeraftalen, gælder ikke, når du modtager ABM-betalinger.

4. Dit ansvar over for os

Vi kan behandle de ABM-udbydere og betalingsbehandlere, som hjælper os med at gøre det muligt for dig at modtage ABM-betalinger, på samme måde, som vi behandler vores bank-/kortindløsere og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til vores brugeraftale.

ABM-betalinger indebærer en risiko for tilbageførsel af ABM-udbyderen, medmindre andet er angivet i Bilag 1. Dine forpligtelser og ansvar over for os i forhold til disse tilbageførsler er de samme som dem, du har for tilbageførsler i henhold til brugeraftalen. ABM-udbyderen kan påvirke tilbageførslen af en ABM-betaling på samme måde som betalerens bank kan påvirke en tilbageførsel og/eller betalerens kortudsteder kan påvirke en tilbageførsel. Sælgerbeskyttelse gælder ikke for ABM-betalinger.

Efter disse vilkårs ophør vil du fortsat være ansvarlig over for os i henhold til disse vilkår for tilbageførsler af ABM-betalinger foretaget af ABM-udbyderen og alle dine udestående forpligtelser, som opstår som følge af din brug af ABM-funktionaliteten før ophør.

5. Ændringer og ophør

Vi kan til enhver tid føje til eller fjerne fra listen over ABM/ABM-udbydere i Bilag 1 i disse vilkår uden varsel.

Vi kan også ændre, slette eller føje til disse vilkår i overensstemmelse med processen for ændringer, som kan ses i brugeraftalen. Hvis der er en ændring, du ikke kan acceptere, kan du bringe disse vilkår til ophør.

Du kan til enhver tid bringe disse vilkår til ophør ved at fjerne vores ABM-funktionalitet fra din onlinebetalingsside og følge andre integrationsrelaterede trin, som PayPal kan stille til rådighed for dig fra tid til anden. Dette gør, at du ikke længere giver dine kunder mulighed at bruge en ABM til at betale dig, men ellers forbliver din konto åben, og brugeraftalen vil fortsat være i kraft.

Vi kan til enhver tid, uanset årsag og (hvor det er muligt) med rimeligt varsel, afbryde, annullere eller suspendere tjenesten i det omfang, det drejer sig om vores ABM-funktionalitet og/eller ABM uden ansvar over for dig.

Efter ophør vedbliver disse vilkår med at gælde i det omfang og i så lang tid, vi har brug for det til at: (i) behandle sager, der måtte opstå som følge af din brug af ABM-funktionaliteten inden ophør, og/eller (ii) for at overholde gældende love og bestemmelser.

Bilag 1

ABM'er

Bancontact

Betalingstype

Betalingskort

Bancontact er en kortbetalingsmetode, hvorved et betalingskort udstedes af et autoriseret kreditinstitut, der gør det muligt for kunderne at betale for varer og tjenesteydelser direkte fra deres bankkonti.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant

BLIK

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

BLIK er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

PLN 0,05 pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

10.000,00 PLN pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ingen andre end de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

På dit websted eller din enhed, hvis relevant, skal du tydeligt vise BLIKs navn eller varemærke på en måde, der er i overensstemmelse med BLIK Brand Book.

EPS

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

EPS er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling. EPS leveres af EPS-deltagende banker.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, underlagt disse vilkår og Brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Du skal rapportere eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af EPS-betalingsgaranti til PayPal uden forsinkelse.

Finske onlinebankoverførsler (Verkkopankki)

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Overførsel via finsk netbank er en betalingsmetode til bankoverførsler.

Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

0,65 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

20.000,00 EUR pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ud over de forbudte varer og tjenesteydelser, der er anført i aftalen: ulovligt spil; prostitution; forfalskede varer; piratkopierede varer; ulovligt salg eller distribution af tobaksvarer eller pornografi eller skildring af ekstremt voldelige handlinger, tillader Nordea Bank ikke indsættelse af penge i e-punge eller forudbetalte produkter

Supplerende vilkår

1. Du skal indsende alle nødvendige data i overensstemmelse med specifikationerne fra PayPal. Manglende overholdelse af specifikationerne for levering af data kan medføre en udsættelse, suspension eller annullering af behandling af udførte salg.

2. Du skal kompensere PayPal for rimelige udgifter pådraget som følge af en tvist, der opstår i forbindelse med en betaling, såfremt PayPal aktivt involverer sig i mægling eller andre lignende sager mellem en kunde og dig.

3. Den maksimale grænse for erstatningskravet er fakturabeløbet for salget (salg af varer eller tjenesteydelser foretaget af dig til kunden), som erstatningsbeløbet direkte vedrører, eller 1.000 EUR, afhængigt af hvilket beløb der er det laveste. Dog kan det samlede ansvar ikke overstige 5.000 EUR. Disse begrænsninger gælder ikke, hvis skaden er forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed.

Girobetaling

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

giropay er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, underlagt disse vilkår og Brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Udover forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen:

Betalingsinstrumenter (kontanter, opsparinger eller e-penge, valutaer, herunder virtuelle valuta som bitcoins, samt checks) så længe modtageren af betalingsmetoden ikke kan identificeres af dig, undtagen gavekort og forudbetalte produkter.

Supplerende vilkår

1. Girobetaling er begrænset til kunder med adgang til en netbankskompatibel konto i et autoriseret kreditinstitut i Tyskland. PayPal garanterer ikke, at alle tyske bankkonti er kompatible med girobetaling.

2. Du skal overholde alle vilkår og betingelser i reglerne og bestemmelserne for girobetaling, herunder brugen af girobetalingslogoet, som er begrænset til den europæiske region.

3. Når du bruger girobetaling som betalingsmetode, må du ikke bede om kundedata, navnlig personlige oplysninger som f.eks. IBAN-numre eller navne.

4. Betalingsgarantien for girobetaling er begrænset til 10.000 EUR pr. betaling.

5. Du skal straks rapportere eventuelle hændelser, der kræver afhængighed af betalingsgarantien for girobetaling til PayPal.

6. Betalingsgarantien for girobetaling udløber 6 uger efter modtagelse af en betaling, der er markeret som gennemført eller fuldført, afhængigt af hvad der er relevant, medmindre du har rapporteret kravet skriftligt, inden de 6 uger er gået.

iDEAL

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

iDEAL er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling. iDEAL er begrænset til kunder, der har fået udstedt en netbankkonto, der er kompatibel med iDEAL, og som er i et autoriseret kreditinstitut i Holland.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Ja – Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive betalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, underlagt disse vilkår og Brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

1. Du skal gøre oplysninger om klageproceduren let tilgængelige for kunderne på dit websted.

2. Du har ikke tilladelse til at tilbyde betalingsmetoden iDEAL via e-maillinktjenester, medmindre du opnår forudgående skriftlig tilladelse fra PayPal. Et iDEAL-betalingslink er en webadresse, som fører til din betalingsside, hvor en kunde kan iværksætte en iDEAL-betaling.

3. Du skal samarbejde i forbindelse med anmodninger om oplysninger i situationer, som kræver yderligere undersøgelse i forbindelse med betalingsmetoden iDEAL, som kan blive meddelt til PayPal eller dig fra tid til anden.

4. Integrationsvejledningen til iDEAL til forhandlere kan ses her: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du skal overholde vilkår og betingelser for brug af iDEAL, herunder brugen af iDEAL-logoet, som er beskrevet på www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.

5. Du skal straks rapportere eventuelle begivenheder, der kræver afhængighed af betalingsgarantien for iDEAL til PayPal .

6. Hvis PayPal skønner, at du anses for at udgøre en høj risiko, forbeholder PayPal sig retten til at bede dig om at implementere en kunderegistreringsproces for at registrere følgende oplysninger om kunden som minimum:

a) Navn og e-mailadresse

b) Kontonummer og navnet på det bankkontonummer, som bruges til at handle via betalingsmetoden iDEAL

c) Yderligere oplysninger til bekræftelse i trin 2 og overvågning af betalinger, f.eks.:

i. IP-adresse

ii. Browserfingeraftryk

iii. Mobilnummer

Mercado Pago

Betalingstype

Mercado Pago er en onlinebetalingsudbyder, der giver købere i Brasilien og Mexico mulighed for at foretage betalinger med betalingskort, forudbetalte kort, saldo på Mercado Pago-E-pung og andre betalingsmetoder.

Risiko for tilbageførsel

Ja

Betalingsgaranti

Ja - Betalingsgaranti betyder, at enhver betaling, der er markeret som gennemført eller vellykket (alt efter hvad der er relevant), vil blive indbetalt på din konto, og at pengene ikke kan tilbagekaldes, i henhold ti disse vilkår og brugeraftalen og din overholdelse af disse.

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

MXN 0,01 pr. betaling

BRL 0,01 pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

MXN 1.000.000,00 pr. betaling

BRL 10.000.000,00 pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenester

For Mexico:

I tillæg til de forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: varer og tjenester, der er forbudt i henhold til Mercado Pagos vilkår og betingelser, samt følgende: receptpligtig medicin, farmaceutiske produkter, kosttilskud, der ikke er tilladt til salg, hasardspil af enhver art, finansielle produkter og tjenester, der ikke er godkendt af kompetente finanstilsynsmyndigheder, malware (fx rogueware, vira osv.), finansiering af politiske partier eller aktiviteter, direkte markedsføring, postanvisninger, bankchecks og postoverførsler, indkøbsforeninger, pyramidesalg, timeshare-salg, inkassobureauer, factoring-selskaber, likvidatorer, kautionsselskaber, konkursadvokater, finansielle rådgivere, aktierettigheder, investeringsselskaber, investeringsforeninger, valutaveksling, betalingsanvisninger fra ikke-finansielle institutioner, garanti og pengevekslingskontorer, rejsechecks, rejse-relaterede tjenester og krydstogtselskaber (ekskl. rejsebureauer), møntsamlinger, frimærker, mønthandlere, filateli, AirTran Airways, AirTran Air, indløsning af checks, automatiske betalinger og abonnementer, personaleudvælgelsesfirmaer og kontante forskud eller kreditter.

 

For Brasilien:

I tillæg til forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: tjenester er forbudt.

Nogle varer er forbudt i henhold til vilkårene og betingelserne for Mercado Pago. Hvis du vil have en komplet liste over de forbudte varer og tjenester, skal du gå til: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264

Supplerende vilkår

For Mexico: Mercado Pagos betalingstjenester vil være underlagt Mercado Pagos vilkår og betingelser for Mexico.

 

For Brasilien: Mercado Pagos betalingstjenester vil være underlagt Mercado Pagos vilkår og betingelser for Brasilien.

 

For Brasilien og Mexico:

Du har ikke tilladelse til at bruge Mercado Pagós brand, logo, handelsnavn og yderligere immaterielle rettigheder ud over at angive Mercado Pago som betalingsmetode. Hvis du forsøger at bruge Mercado Pagos immaterielle rettigheder på en uautoriseret måde, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde vores tjenester.

 

Mercado Pago er ikke ansvarlig for eventuelle yderligere gebyrer på grund af din manglende indsendelse af korrekte bankkontooplysninger.

 

Brugeren kan ikke videresælge tjenester til betalingsadministration til tredjeparter.

Multibanco

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Multibanco er en betalingsmetode, der er begrænset til kunder i Portugal, hvor der tilbydes to alternativer til betalinger: et alternativ er en bankoverførsel via kundens netbankportal. Det andet alternativ er kontant betaling i hæveautomater i forskellige portugisiske bankfilialer.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ikke relevant

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

99.999,99 EUR pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ingen andre end de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant

MyBank

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

MyBank er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

Ikke relevant

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

For at undgå enhver tvivl, og udover forbudte varer eller tjenesteydelser, der er beskrevet i Brugeraftalen: Aktiviteter, der kan være strafbare, som at bringe mindreårige i fare, pædofili, pornografi, overtrædelse af værker, der er beskyttet af ophavsret og betalingsmetoder, overtrædelse af regler for beskyttelse af personlige oplysninger, systemautomatiseret databehandling, hvidvaskning af penge, overtrædelse af regler vedrørende hasardspil og væddemål, hestevæddeløb, lotterier og bestemmelser vedrørende betingelser for udøvelse af regulerede erhverv.

Supplerende vilkår

Du har ikke tilladelse til at bruge MyBanks logo og deres andre ophavsrettigheder ud over det, der er tilladt for disse alternative betalingsmetodetjenester. Ved yderligere brug skal du overholde MyBanks Vejledning til virksomheder, der findes på følgende websted https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Hvis du forsøger at bruge MyBank-logoet på en uautoriseret måde, på en måde, der er imod hensigten, ikke er tilladt eller i betydelig grad er i modstrid med disse krav, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde vores tjenester.

PayU

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

PayU er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

PLN 0,01 pr. overførsel; CZK 0,01 pr. overførsel

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ud over de forbudte varer og tjenesteydelser, der er angivet i aftalen, gælder følgende: receptpligtig medicin, farmaceutiske produkter og kosttilskud, som ikke er tilladt til salg. Narkotika, rusmidler, inklusive designerstoffer, samt udstyr og teknologi, der bruges til deres dyrkning, produktion, handel osv. Spil uden juridisk bemyndigelse. Våben, ammunition og gasløfteraketter. Onlinetjenester med pornografisk indhold, fx chatrum, videokameraer, VOD-film. Finansielle produkter og tjenester, hvis de tilbydes som en del af en aktivitet, der ikke er under opsyn af kompetente finanstilsynsmyndigheder. Malware, fx rogueware, vira osv. Politiske parter og relaterede websteder, som bruges til at understøtte dem eller indsamle penge til politiske aktiviteter. Crowdfunding. Forhandlere, som accepterer betalinger på vegne af mange modtagere, som ikke er juridisk kompetente, eller som ikke opfylder kravene fra betalingskortorganisationer eller bemyndigede organisationer.

Supplerende vilkår

1. Du skal sørge for at informere kunden klart og tydeligt om, at betalinger foretaget med PayU som betalingsinstrument er uigenkaldelige.

2. PayPal og PayU er ikke ansvarlige for eventuelle yderligere gebyrer på grund af ukorrekte bankkontooplysninger, hvis du ikke har sikret dig, at der kun er indsendt korrekte bankkontooplysninger.

3. Forhandlere, der bruger PayU som betalingsinstrument, er ansvarlige for alle uautoriserede eller svigagtige betalinger foretaget med betalingsinstrumentet.

4. Du skal sørge for følgende:

a) At kundens identifikation og/eller godkendelsesdata, der kan bruges til at afgive bestillinger, ikke lagres elektronisk eller skrives i en anden formular

b) At mens kundens identifikations- og/eller godkendelsesdata, der kan bruges til at afgive bestillinger, bliver indlæst, forhindres tredjeparter i at indhente sådanne oplysninger.

Videregivelse af kundeidentifikation og/eller godkendelsesdata til tredjeparter er strengt forbudt.

POLi

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

POLi er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling. POLi er begrænset til kunder, der har en bankkonto hos pengeinstitutter i Australien og New Zealand. PayPal garanterer ikke, at alle newzealandske og australske bankkonti er kompatible med POLi.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Nej

Mindstebeløb pr. betaling

1,00 AUD/NZD pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

10.000,00 AUD/NZD pr. betaling

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Udover forbudte varer eller tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: hasardspil.

Supplerende vilkår

Ikke relevant

Przelewy24 (P24)

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Przelewy24 er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

PLN 0,05 pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ingen andre end de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Hver betaling er forbundet med et entydigt betalingsnummer og andre oplysninger ("betalingsoplysninger") for at lette forespørgsler eller potentielle klager. Du skal gemme betalingsoplysningerne på en sikker måde.

Eventuelle klager vedrørende fejlagtigt udførte betalinger skal indsendes direkte til PayPal, som derefter videresender sagen til Pzrelewy24-betalingsordningen til nærmere undersøgelse. I forbindelse med sådanne klager skal du angive følgende oplysninger:

a) E-mailadresse

b) Betalingsnummer

c) Betalingsbeløb

d) Det fulde navn på indehaveren af den oprindelige bankkonto, hvorfra betalingsbeløbet skulle overføres

e) Navn på den bank, der har den konto, hvorfra betalingsbeløbet skal overføres, eller hvortil betalingsbeløbet skulle overføres, hvor det er relevant

f) Betalingsdato

g) I tilfælde af betaling fra et kort: navnet på kortet

h) I tilfælde af en SMS-betaling: kundens mobiltelefonnummer

Uanset ovenstående kan eventuelle klager vedrørende betalinger foretaget 90 eller flere dage forud for en gennemgang af en sådan klage blive afvist af Przelewy24-betalingsordningen.

SOFORT

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

1 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Kun de forbudte varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i brugeraftalen

Supplerende vilkår

Ikke relevant

Trustly

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

Risiko for Chargebacks

Nej (når først pengene er indsat på forhandlerens konto)

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ja

Mindstebeløb pr. betaling

0,01 EUR pr. betaling. (Med forbehold for de vilkår, der pålægges af kundens bank)

Maksimumbeløb pr. betaling

Med forbehold for de vilkår, der pålægges af kundens bank

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ud over disse forbudte varer og tjenesteydelser, der er angivet i aftalen: Bitcoin

Supplerende vilkår

(1) Du skal sikre dig, at Trustlys logoskrifttype(r) og varemærke(r) vises og præsenteres på en appellerende og passende måde og i overensstemmelse med de gældende krav til tjenestepræsentation, der er beskrevet på: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Du anerkender og accepterer, at: (a) Trustly-tjenesten er afhængig af funktionaliteten i tredjepartssystemer, primært banker, og Trustly garanterer ikke funktionaliteten af sin tjeneste i tilfælde af fejl, funktionsfejl eller justering inden for eller i forbindelse med sådanne tredjepartssystemer; (b) Transaktionshastigheder kan blive påvirket negativt på de tidspunkter, hvor transaktionsmængderne øges eller topper markant, eller under den planlagte vedligeholdelse af Trustly-tjenesten; og (c) PayPal og Trustly er ikke ansvarlige for tab eller skade på grund af forringelse af funktionaliteten af tredjepartssystemer som beskrevet i underafsnit (a) heri, eller i forbindelse med betydelige transaktionsmængder eller den planlagte vedligeholdelse af Trustly-tjenesten som beskrevet i underafsnit (b) heri.

TrustPay

Betalingstype

Bankoverførsel i realtid

TrustPay er en betalingsmetode til bankoverførsler. Modtagerne får en realtidsbekræftelse af deres betaling.

Risiko for Chargebacks

Nej

Betalingsgaranti

Nej

Mulighed for tilbagebetaling

Ikke relevant

Mindstebeløb pr. betaling

0,01 EUR pr. betaling

Maksimumbeløb pr. betaling

Ikke relevant

Specifikke forbudte varer og tjenesteydelser

Ud over forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen: våben eller relaterede genstande (f.eks. skydevåben, dele til skydevåben, ammunition, knive), finansielle produkter, der ligner en Ponzi-ordning, illegale stoffer og tilbehør til stoffer, online antikvitetshandlere og sælgere af historiske kopigenstande.

Supplerende vilkår

 1. Du skal give PayPal adgang til dit websted via manuel observation, en automatisk søgerobot eller andre automatiserede søgeteknikker for at bekræfte indholdets nøjagtighed. PayPal er dog ikke forpligtet til at overvåge nøjagtigheden af dit websted.
 2. Din almindelige forhandleraftale skal indeholde bestemmelser for opsigelse af kontrakten med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at en forhandler ikke leverer de varer eller tjenester, der er købt, afviser reklamationer vedrørende varer eller tjenester uden begrundelse, eller afviser at give mulighed for returnering af varer uden begrundelse.
 3. TrustPay-tjenesten kan opsiges uden grund med tre (3) ugers varsel.
 4. Du skal til enhver tid samarbejde med PayPal om at undersøge eventuelle ulovlige, svigagtige eller upassende aktiviteter fra enhver person, der har adgang til TrustPay-tjenesten.
 5. Du skal tydeligt angive på dit websted:
  1. Dine forhandler-id-data
  2. Fuld specifikation af de tilbudte varer og/eller tjenester, herunder deres pris og clearingvalutaen
  3. Beskrivelse af proceduren for reklamation og returnering af varer eller tjenester, herunder oplysninger om forbrugerrettigheder
  4. Metode til tilbagebetaling (tilbagevendende) af betalinger, som er modtaget fra forhandlerens kunder
  5. Kontaktoplysninger til kundeservice
  6. Eventuelle eksportbegrænsninger på de tilbudte varer, og
  7. Leveringsmetode for de leverede varer/tjenester
 6. Du garanterer, at hverken du eller din ledelse eller dine kompetente ejere er underlagt den konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er underlagt EU's økonomiske sanktioner, som offentliggøres af Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.
 7. TrustPay er berettiget til ikke at kreditere eller overføre penge til PayPal til fordel for dig, hvis: (1) oplysningerne om betaleren ikke er tydelige, forståelige og specifikke nok, (2) betalingen strider mod gældende lovgivning, eller (3) der er en rimelig mistanke om, at den pågældende betaling er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet.