Marrëveshje ligjore për shërbimet e PayPal

 

Marrëveshje ligjore për shërbimet e PayPal

 

Këto marrëveshje ligjore zbatohen për përdoruesit në Azinë e Paqësorit, në disa shtete evropiane dhe të Amerikës Latine, në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. Për të parë marrëveshjet për shtete apo rajonte të ndryshme, zgjidhni nga lista e mëposhtme.

 

Për të gjithë përdoruesit

 

Për tregtarë dhe biznese

 

Informacione shtesë

 

Përditësimet e politikës

 

Këshillimi i klientit - Shërbimi i pagesës me PayPal konsiderohet si një instrument me vlerë fikse sipas legjislacionit të Singaporit.

PayPal Pte. Ltd., zotërues i instrumentit me vlerë fikse, nuk ka nevojë për miratimin e Autoritetit Monetar të Singaporit. Klientët (përdoruesit) këshillohen të lexojnë me kujdes këto kushte të përgjithshme.

Këto marrëveshje ligjore dhe njoftime përbëjnë kushtet e përgjithshme që lidhen me shërbimet specifike të PayPal.