Tìm hiểu cách thức bán hàng dễ dàng trên eBay.

Hãy bắt đầu công việc kinh doanh của bạn với cửa hàng eBay và tiếp cận hàng triệu người mua eBay trên toàn cầu. Cho dù bạn đang bán hàng ở phạm vi trong nước hay toàn cầu, hãy đưa PayPal vào danh mục eBay của bạn để có thể thu hút nhiều người mua hơn.

Bắt đầu ngay

Thiết lập tài khoản người bán eBay

1

Tạo tài khoản người bán trên eBay và liên kết tài khoản đó với tài khoản PayPal của bạn.

2

Xác minh tài khoản PayPal của bạn để tăng độ tin cậy và thiết lập cửa hàng eBay.

3

Tạo danh mục eBay của bạn và bắt đầu bán hàng.

eBay luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đi đến thành công.

Cho dù bạn là một doanh nghiệp lớn hay là một người bán thông thường, eBay là phương thức tuyệt vời để tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới. Khởi đầu thật dễ dàng, và bạn có thể bắt đầu bán hàng ngay khi bạn liệt kê các mặt hàng của mình.

Tìm hiểu thêm về kinh nghiệm bán hàng tốt nhất

Thiết lập cửa hàng eBay.

Phát triển hoạt động kinh doanh của bạn trên phạm vi quốc tế thông qua cửa hàng eBay:

  • Hiển thị tất cả danh mục hàng hóa của bạn—không phân biệt định dạng—tại một địa điểm thuận tiện.
  • Tạo và cá nhân hóa cửa hàng eBay của bạn với một địa chỉ web duy nhất.
  • Truy cập các công cụ trên Cửa hàng eBay để xây dựng, quản lý, quảng cáo và theo dõi hoạt động kinh doanh của bạn.

Tìm hiểu thêm về Cửa hàng eBay

Tự tin bán hàng trên eBay.

Chương trình Bảo vệ người bán của PayPal bảo vệ người bán eBay tránh mọi khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn và đảo ngược đối với trường hợp thanh toán không hợp lệ và không nhận được hàng cho các giao dịch đủ điều kiện đã được thanh toán bằng PayPal.

Tìm hiểu thêm về chính sách Bảo vệ người bán

Bán hàng nhiều hơn. Rủi ro ít hơn.

Bắt đầu cung cấp PayPal

Câu hỏi thường gặp: Làm thế nào để bán hàng trên eBay?

Để bán hàng trên eBay thì cần những yêu cầu gì?

Trước khi bạn có thể đăng bán mặt hàng đầu tiên của mình trên eBay, bạn cần:

Để mở một Cửa hàng eBay Premium hoặc Anchor , mức hiệu suất người bán eBay của bạn không được dưới mức tiêu chuẩn.