Đã mua hàng trực tuyến thì nên được trả hàng thoải mái!

Nếu bạn cần gửi trả hàng, chúng tôi sẽ hoàn phí gửi trả cho bạn với những giao dịch mua đủ điều kiện hưởng dịch vụ Hoàn tiền khi trả hàng.*

Kích hoạt miễn phí

Bạn không có tài khoản PayPal? Đăng ký miễn phí

Sau đây là những trường hợp được áp dụng.

Dịch vụ Hoàn tiền khi trả hàng của chúng tôi được áp dụng cho các giao dịch mua của bạn trừ những trường hợp sau:

  • Hàng hóa vô hình
  • Thời hạn trả hàng đã kết thúc hoặc việc trả hàng không tuân thủ các điều kiện trả hàng của bên bán
  • Những mặt hàng mới thanh toán một phần
  • Nếu hàng được gửi trả qua bưu điện thông thường, chuyển phát nhanh hoặc bất kỳ phương thức hoặc dịch vụ vận chuyển thông thường nào khác đã được thanh toán bởi bên bán

Xem toàn bộ chi tiết tại đây.

Cách áp dụng thế nào?


1

Trả lại mặt hàng của bạn
Làm theo hướng dẫn trả hàng của bên bán đối với món hàng của bạn. Nhớ giữ lại bản sao biên nhận gửi trả hàng của bạn.

2

Gửi yêu cầu hoàn tiền
Đăng nhập tài khoản PayPal, chọn giao dịch bạn đã trả hàng và bấm "Yêu cầu hoàn phí trả hàng". Gửi mẫu đơn yêu cầu trả hàng cùng bằng chứng trả hàng trong vòng 30 ngày.

3

Nhận khoản hoàn tiền của bạn
Bạn sẽ nhận khoản hoàn tiền tối đa 20 USD trong số dư PayPal trong vòng 10 ngày làm việc đối với mọi yêu cầu được duyệt.

Nhận khoản hoàn tiền của bạn.

Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ rà soát các thông tin. Nếu yêu cầu được chấp nhận, bạn sẽ được hoàn tiền* vào tài khoản PayPal của mình, thông thường trong vòng 10 ngày làm việc sau khi gửi.

Phí gửi trả hàng của bạn do chúng tôi chi trả.

Đăng ký ngay