Hãy thêm nút thanh toán cho doanh nghiệp của bạn.

Cho dù bạn đã chấp nhận thanh toán hay chưa, hãy thêm nút thanh toán vào trang web của bạn để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thanh toán nhanh hơn.

Thêm PayPal vào trang web của bạn.

Bắt đầu chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng và tất nhiên là cả PayPal trên trang web của bạn trong vài phút. Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn trên mỗi bước hành trình. Nhận thanh toán trên trang web của bạn

Cập nhật các nút hiện có.

Nếu bạn đã chấp nhận PayPal trên trang web của mình, chúng tôi có hình ảnh các nút mới cho bạn. Hãy lấy mã và thay thế các nút hiện tại của bạn ngay bây giờ.

Tạo nút mới.

Bạn muốn tạo nút mới để chấp nhận thanh toán? Nếu bạn đã có tài khoản PayPal, các nút Javascript của chúng tôi cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu.

Tạo nút Javascript

Bạn muốn tạo nút mới với các lựa chọn sản phẩm và tùy chọn? Nếu bạn đã có tài khoản PayPal, kho nút HTML của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn mức độ linh hoạt cao nhất.

Tạo biểu mẫu HTML

Bạn muốn tạo nút mới để chấp nhận thanh toán? Nếu bạn đã có tài khoản PayPal, các nút Javascript của chúng tôi cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu.

Bạn muốn tạo nút mới với các lựa chọn sản phẩm và tùy chọn? Nếu bạn đã có tài khoản PayPal, kho nút HTML của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn mức độ linh hoạt cao nhất.