สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

เกี่ยวกับบัญชีของคุณ

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป

ยินดีต้อนรับสู่ PayPal

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ PayPal (ประเทศไทย) จำกัด ("PayPal") บริษัทไทยที่ควบคุมการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณและบริการของ PayPal ถ้าคุณเป็นธุรกิจ ธุรกิจนั้นต้องจัดตั้ง ดำเนินการ หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อเปิดบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดา คุณจะต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุอย่างน้อย 20 ปี

การเปิดและใช้บัญชี PayPal ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมต่อไปนี้และข้อตกลงอื่นๆ แต่ละฉบับในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณ ซึ่งรวมถึง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดของนโยบายเหล่านี้ และข้อตกลงอื่นๆ แต่ละฉบับที่มีผลบังคับใช้กับคุณอย่างละเอียด

เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้และนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นครั้งคราว สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในหน้าการอัปเดตนโยบาย ซึ่งเผยแพร่ไว้แล้วในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนใช้บริการของ PayPal จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้โดยการอ้างอิง และจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในการอัปเดตนโยบาย

ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไข คุณต้องหยุดใช้บริการของ PayPal ปิดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์กับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของเราก่อนหน้านี้ต่อไป

เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเรา

PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงิน และทำหน้าที่ดังกล่าวโดยการสร้าง โฮสต์ ดูแล และให้บริการของ PayPal แก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการของเราทำให้คุณสามารถส่งเงินให้แก่บุคคลใดก็ได้ที่มีบัญชี PayPal และสามารถใช้รับเงินได้ (ถ้ามีการให้บริการ) คุณสามารถดูว่าบริการใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยโดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

บริการของ PayPal นำเสนอโดย PayPal (ประเทศไทย) จำกัด

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ไม่ใช่การชี้ชวนให้ใช้บริการ PayPal และ PayPal ไม่ได้เจาะจงที่ประเทศ/ภูมิภาค หรือตลาดใดๆ ผ่านทางสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การเปิดบัญชี

เราให้บริการบัญชีสองประเภท ได้แก่ บัญชีบุคคลทั่วไป PayPal (หรือ "บัญชีบุคคลทั่วไป") และบัญชีธุรกิจ PayPal (หรือ "บัญชีธุรกิจ")

บัญชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ชำระเงิน และ รับ การชำระเงิน
 • ซื้อ สินค้าและบริการออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์มือถือ
 • ชําระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal หรือวิธีการชําระเงินอื่นๆ ของคุณ
 • ยอมรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ จากผู้อื่น

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและในการควบคุมอย่างเพียงพอสำหรับ ID, รหัสผ่าน, PIN หรือรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal และบริการของ PayPal

ในการเปิดและรักษาบัญชี PayPal คุณต้องระบุประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพักอาศัยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ

คุณต้องอัปเดตที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันในข้อมูลบัญชี PayPal ของคุณ

บัญชีบุคคลทั่วไป

คุณจะสามารถซื้อสินค้าและบริการด้วยบัญชีบุคคลทั่วไปได้ คุณสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อพักยอดคงเหลือไว้และในบางกรณีสามารถใช้เพื่อรับการชําระเงิน คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีบุคคลทั่วไปได้ถ้าคุณเป็นนิติบุคคล

ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลและวางแผนที่จะใช้บัญชี PayPal เพื่อขายสินค้าเป็นหลัก คุณควรพิจารณาเปิดบัญชีธุรกิจ

บัญชีธุรกิจ

เราแนะนําบัญชีธุรกิจสําหรับองค์กรที่ใช้ PayPal เพื่อขายสินค้าหรือบริการเป็นหลัก คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ด้วยบัญชีธุรกิจ

 • ใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อธุรกิจเป็นชื่อในบัญชีธุรกิจของคุณ
 • อนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในบัญชีธุรกิจของคุณ
 • สมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ PayPal ที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

บัญชีธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบัญชีบุคคลทั่วไป บัญชีธุรกิจไม่มีสิทธิ์ได้รับ "การทํารายการส่วนตัว"

การเปิดบัญชีธุรกิจเป็นการรับรองว่าคุณกำลังใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้ PayPal ขอรับรายงานข้อมูลเครดิตธุรกิจของคุณจากหน่วยงานเครดิตบูโรในขณะที่เปิดบัญชี เมื่อคุณร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่าง และเมื่อใดก็ตามที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจของคุณ

สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์

ถ้ากิจกรรมที่ทำผ่านบัญชี PayPal ประเภทใดๆ ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของถึงระดับเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ หรือเกี่ยวข้องกับภาคส่วนหรือกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครือข่ายบัตรที่กำหนดให้คุณยอมรับสัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เพื่อให้คุณรับการชำระเงินผ่าน Visa และ Mastercard ได้ต่อไป ในกรณีนี้ สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการชำระเงินใดๆ ที่ PayPal ดำเนินการในนามของคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การอนุญาตของบุคคลภายนอก

คุณต้องเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบัญชี PayPal ของคุณ และดำเนินธุรกิจในนามของตนเองเท่านั้น

คุณสามารถให้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง ยกเลิก และจัดการการอนุญาตเพื่อให้บุคคลภายนอกบางรายดำเนินการบางอย่างในนามของคุณ ในบางกรณี คุณสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ และในกรณีอื่นๆ คุณสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้กับบุคคลภายนอกโดยตรง คุณรับทราบว่าถ้าคุณอนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการในนามของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณกับบุคคลภายนอกนี้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ดำเนินการดังนี้

 • ให้บริการข้อมูลบัญชีเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในนามของคุณ
 • ยืนยันว่ามีจำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อเริ่มทำรายการชำระเงินโดยใช้บัตรในบัญชีของคุณหรือไม่ หรือ
 • ให้บริการเริ่มต้นการชำระเงินเพื่อเริ่มการชำระเงินจากบัญชีของคุณในนามของคุณ

การให้อนุญาตแก่บุคคลภายนอกในการเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ไม่ได้ทำให้คุณพ้นจากความรับผิดใดๆ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ คุณต้องรับผิดต่อเราสำหรับการดำเนินการที่คุณอนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการ คุณจะไม่ทำให้เราต้องรับผิดชอบ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เรากรณีมีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตที่คุณได้มอบให้ตามสิทธิ์ทางกฎหมายที่บังคับใช้ของคุณ

การปิดบัญชี PayPal ของคุณ

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์กับเราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ แต่คุณยังคงต้องรับผิดต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ แม้จะปิดบัญชี PayPal แล้วก็ตาม เมื่อคุณปิดบัญชี PayPal เราจะยกเลิกการทำรายการที่กำหนดเวลาไว้หรือที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ คุณต้องถอนเงินหรือโอนยอดคงเหลือใดๆ (ถ้ามี) จากบัญชี PayPal ของคุณก่อนทำการปิดบัญชี คุณไม่สามารถถอนเงินหรือโอนการ์ด/บัตรของขวัญดิจิทัลที่มีการซื้อผ่านของขวัญดิจิทัลจาก PayPal และเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการชำระเงินได้ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีบัญชี PayPal คุณยังสามารถใช้รหัสที่คุณได้รับทางอีเมล เมื่อคุณซื้อการ์ด/บัตรของขวัญเพื่อทำการซื้อสินค้า

ในบางกรณี คุณไม่สามารถปิดบัญชี PayPal ของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณมีการทำรายการที่รอดำเนินการหรือข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เปิดอยู่
 • ถ้าบัญชี PayPal ของคุณมียอดเงินติดลบ

ถ้าบัญชี PayPal ของคุณอยู่ภายใต้การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน หรือเงินสำรอง

เชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับบัญชี PayPal ของคุณที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงินได้ โปรดรักษาข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบัน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ) ถ้าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกที่เราสามารถใช้ได้ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินของคุณออกจากบัญชี PayPal ของคุณได้ ถ้าเราอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ในวิธีการชำระเงินดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะยืนยันบัตรของคุณ เพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ว่าบัตรนั้นถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของบัตร

การพักเงินในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal

ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชีธุรกิจของคุณ ยอดคงเหลือดังกล่าวใดๆ ที่คุณถือครอง หมายถึงข้อเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันต่อ PayPal

จำนวนเงินรวมเหล่านี้จะเก็บแยกต่างหากจากเงินของบริษัท PayPal และ PayPal จะไม่นำเงินเหล่านี้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดของบริษัท และจะไม่ยินยอมโดยสมัครใจทำให้เงินเหล่านี้ตกเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ จากจํานวนเงินในยอดคงเหลือของบัญชี PayPal ของคุณ คุณยินยอมให้ PayPal เป็นเจ้าของดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ จากเงินใดๆ ที่ถือครองไว้ในนามของคุณ คุณตกลงที่จะโอนสิทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้จากเงินของคุณให้แก่ PayPal

การถอนเงินจากยอดคงเหลือ

ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถถอนเงินจากบัญชี PayPal ของคุณได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ

เพื่อปกป้องเราและผู้ใช้ของเราจากการสูญเสีย เราอาจชะลอการถอนเงินในบางสถานการณ์ รวมถึงถ้าเราจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณได้อนุญาตให้มีการถอนเงิน หรือถ้าการชำระเงินอื่นๆ ไปยังบัญชี PayPal ของคุณถูกตีคืน (เช่น เป็นผลมาจากการปฏิเสธชำระเงิน การตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือข้อพิพาทจากผู้ซื้อ) ถ้าเราจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ การชำระเงินจะถูกพักไว้ หรือบัญชีของคุณหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องมียอดเงินติดลบในสกุลเงินใดๆ ในขณะที่การถอนเงินจากบัญชี PayPal ของคุณอยู่ระหว่างรอดำเนินการ คุณจะต้องเริ่มการถอนเงินใหม่ เมื่อการจำกัดการใช้งานหรือการพักเงินถูกยกเลิก หรือมีการชำระยอดเงินติดลบครบถ้วนแล้ว

เราอาจกำหนดวงเงินการถอนเงินของคุณ และคุณสามารถดูวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ใดๆ โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ การดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์สามารถช่วยเรายืนยันบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งอาจช่วยให้เรายกเลิกวงเงินสูงสุดในการถอนเงินใดๆ ได้:

 • การยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ และ
 • การเชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ ถ้าบัตรเดบิตของคุณมีสิทธิ์ได้รับการถอนเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะได้รับตัวเลือกเพื่อใช้งานเมื่อคุณโอนเงินออกจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการโอนเงินดังกล่าวซึ่งสามารถดูได้ในหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ จะมีการแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บให้คุณทราบล่วงหน้าในแต่ละครั้งที่คุณเริ่มต้นการถอนเงินดังกล่าว

การจัดการยอดคงเหลือในหลายสกุลเงิน

การถือครองหลายสกุลเงิน

ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณอาจอยู่ในสกุลเงินใดก็ได้ที่ PayPal รองรับ และคุณสามารถถือครองยอดคงเหลือในสกุลเงินใดๆ เหล่านี้ได้มากกว่าหนึ่งสกุลเงินในเวลาเดียวกัน

ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ:

 • เราอาจอนุญาตให้คุณแปลงเงินในยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินอื่น ถ้าคุณแปลงยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) เราอาจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินในยอดคงเหลือที่คุณสามารถแปลงได้ หรือจำนวนการแปลงที่คุณสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราหรือกฎหมายที่บังคับใช้
 • คุณสามารถถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินเริ่มต้นในบัญชีของคุณได้เท่านั้น (กล่าวคือ บาทไทย) ถ้าต้องการถอนยอดคงเหลือในบัญชีของคุณซึ่งถือครองไว้ในสกุลเงินอื่น คุณจะต้องแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทไทย หรือไม่เช่นนั้นจะมีการแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะที่คุณถอนเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา

ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บัญชีของคุณไม่ได้มีการกำหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้นในบัญชี PayPal ของคุณ หรือแปลงเงินในยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินอื่น คุณสามารถรับเงินในบางสกุลเงินได้โดยการแปลงยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงินของยอดคงเหลือ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีหลายสกุลเงินในบัญชี PayPal ของคุณ คุณไม่สามารถจัดการหรือแปลงสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเก็งกำไร การค้ากำไรจากการแปลง ตัวเลือกการแปลง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ PayPal กำหนดว่ามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับหรือสร้างรายได้จากอัตราการแปลงสกุลเงินเป็นหลัก นอกเหนือจากการทำรายการชำระเงินแล้ว คุณจะไม่สามารถโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศในบัญชีของคุณไปยังบัญชี PayPal อื่นๆ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เงินในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวในบัญชีของคุณได้ PayPal อาจพัก ยกเลิก หรือตีกลับการทำรายการใดๆ ที่เราตัดสินใจว่าเป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้

วิธีการแปลงสกุลเงิน

ถ้า PayPal แปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการจะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราเรียกเก็บและหักไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานเพื่อใช้เป็นอัตราสำหรับการแปลงสกุลเงินของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดสกุลเงินขายส่งในวันที่มีการแปลงสกุลเงินหรือวันทำการก่อนหน้า หรือกำหนดอัตราดังกล่าวตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้

สำหรับการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณบางอย่าง PayPal อาจกำหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจำเป็น

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เรียกเก็บได้ในหน้าค่าธรรมเนียมของเราภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ทางเลือกในการแปลงสกุลเงิน

เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้เราแปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการให้ผู้ออกบัตรของคุณดำเนินการแปลงสกุลเงิน ถ้าสามารถใช้ได้กับผู้ออกบัตรและเครือข่ายบัตรนั้นๆ การเลือกการตั้งค่าสกุลเงินนี้อาจแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าสกุลเงินสำหรับบัตรของคุณ เพื่อเป็นตัวเลือกในการนำมาใช้เป็นสกุลเงินสำหรับการทำรายการ ไม่ว่า PayPal หรือผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ดำเนินการแปลงสกุลเงิน หรือมีการใช้อัตราการแปลงสกุลเงินใดสำหรับการทำรายการ เป็นต้น ถ้าผู้ออกบัตรของคุณเป็นผู้แปลงสกุลเงิน ผู้ออกบัตรจะเป็นผู้กำหนดอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บ

PayPal จะดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการที่คุณใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่มีอยู่เสมอ (ถ้ามี)

ใบแจ้งยอดบัญชี

ใบแจ้งยอดบัญชี

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงความเคลื่อนไหวในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การชำระเงินและการซื้อสินค้า

การซื้อสินค้าจาก หรือการคืนสินค้าให้ผู้ขายที่ยอมรับ PayPal

วิธีการซื้อสินค้า

คุณสามารถซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal ในสกุลเงินใดก็ได้ที่ผู้ขายยอมรับ และที่ PayPal รองรับ โดยใช้เงินในบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรือใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ รวมถึงตัวอย่างเช่น

 • การซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกออนไลน์และเลือก PayPal เป็นวิธีการชำระเงินของคุณในขณะทำการชำระเงิน
 • การชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นค่าสินค้าหรือบริการ
 • การใช้บัญชี PayPal ของคุณซื้อสินค้าในร้านค้าของผู้ขายที่มีหน้าร้าน

ถ้าผู้ขายที่คุณกำลังซื้อนั้นขายสินค้าหรือบริการ และผู้ขายนั้นยังไม่มีบัญชี PayPal ผู้ขายสามารถขอรับการชำระเงินจากคุณได้โดยเปิดบัญชี PayPal ถ้าผู้ขายไม่เปิดบัญชี PayPal ภายใน 30 วัน การซื้อสินค้าของคุณจะได้รับการคืนเงิน

เพื่อบริหารความเสี่ยง PayPal อาจจำกัดวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้สำหรับการทำรายการเมื่อคุณซื้อสินค้า นอกจากนี้ วิธีการชำระเงินอาจมีจำกัดสำหรับผู้ขายบางราย หรือถ้าคุณชำระเงินด้วย PayPal ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกบางราย เช่น

 • American Express อาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น สายการบินและผู้ค้าด้านการท่องเที่ยวบางราย
 • บัตรเครดิตบางประเภทอาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น บัตรเครดิตในอุตสาหกรรมการพนัน และ
 • ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อชําระค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือเติมเงินยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

เมื่อคุณอนุญาตการชำระเงินให้กับผู้ขายที่ยอมรับ PayPal ผู้ขายบางรายอาจใช้เวลาถึง 30 วันเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีเหล่านี้ การชำระเงินของคุณอาจปรากฏเป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

ในบัญชี PayPal ของคุณ ในกรณีดังกล่าว การอนุญาตการชำระเงินของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าผู้ขายจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์ (แต่ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) ถ้าคุณใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน ผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณยังอาจแสดงการอนุญาตที่รอดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย จนกว่าจะยกเลิกการระงับหรือได้รับการทำรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าการชำระเงินของคุณจำเป็นต้องให้เราทำการแปลงสกุลเงิน จะมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการและเรียกเก็บตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีการแปลงสกุลเงิน และจะได้รับการกำหนดในเวลาที่ประมวลผลการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal ถ้า Paypal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการซื้อสินค้าของคุณ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเราด้วย)

นอกจากนี้ ผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากคุณสำหรับการทำรายการ

การตรวจสอบการชำระเงิน

เมื่อ PayPal ระบุการทำรายการที่อาจมีความเสี่ยงสูง เราจะตรวจสอบการทำรายการอย่างใกล้ชิดมากขึ้นก่อนอนุญาตให้ดำเนินการต่อ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ PayPal จะพักการทำรายการไว้ และแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ในฐานะผู้ซื้อ กรณีเช่นนี้อาจทำให้คุณได้รับสินค้าที่ซื้อล่าช้า ถ้าเราเคลียร์การทำรายการเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้า ถ้าเราไม่สามารถเคลียร์การทำรายการให้เรียบร้อย เราจะยกเลิกการทำรายการดังกล่าวและคืนเงินให้กับคุณ เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอื่นตามกฎหมาย

การชำระเงินอัตโนมัติ

คุณสามารถตกลงกับผู้ขายที่ยอมรับ PayPal เพื่อใช้ PayPal เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ขายดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับผู้ขาย และอนุญาตให้ผู้ขายใช้เงินจากบัญชี PayPal ของคุณด้วยการอนุมัติจากคุณในลักษณะครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว ตัวอย่างการชำระเงินอัตโนมัติที่คุณสามารถตกลงกับผู้ขายหรือกับ PayPal ได้แก่ การชำระเงินที่ PayPal เรียกว่า "ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน", "การบอกรับสมาชิก" "การชำระเงินเป็นงวด", "การทำรายการอ้างอิง", "การหักหรือ PAD แบบอนุมัติล่วงหน้า", "การโอนแบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า"

คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติได้ไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันที่ครบกำหนดการชำระเงินครั้งต่อไปที่กำหนดไว้จากการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal เมื่อยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว การชำระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงของคุณกับผู้ขายดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ถ้าคุณยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติ คุณอาจยังต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ขาย หรือมีภาระผูกพันเพิ่มเติมต่อผู้ขายสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่คุณได้รับ แต่ยังไม่ได้ชำระเงินและคุณอาจจำเป็นต้องชำระเงินให้ผู้ขายด้วยวิธีอื่น

ถ้าคุณให้การอนุญาตล่วงหน้าแก่ผู้ขายหรือ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ผู้ขายใช้หรือรับการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณในรูปแบบการชำระเงินเป็นงวดเป็นประจำ (เช่น ทุกเดือนหรือตามงวดการเรียกเก็บเงินประจำ) และถ้าการชำระเงินดังกล่าวมีจำนวนเงินแตกต่างกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวนเงินและวันที่โอนจากผู้ขายอย่างน้อย 10 วัน ก่อนทำการโอนเงิน ถ้าผู้ขายเสนอทางเลือกดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งล่วงหน้านี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเงินของการชำระเงินอัตโนมัติอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ระหว่างคุณกับผู้ขาย

ถ้าคุณอนุญาตให้มีการชำระเงินอัตโนมัติและ PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการชำระเงินอัตโนมัติ PayPal จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal) ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการประมวลผลการทำรายการชำระเงินอัตโนมัติ

การคืนเงิน

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายออนไลน์โดยใช้ PayPal และท้ายที่สุดการทำรายการนั้นได้รับการคืนเงิน โดยปกติแล้ว การชำระเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมที่คุณใช้เพื่อทำรายการนั้น ถ้าคุณใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือยอดคงเหลือในบัญชี PayPal

ถ้า PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการของคุณ และมีการอนุมัติการคืนเงิน:

 • ภายใน 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ที่ใช้ ณ เวลาที่ชำระเงินเดิม
 • เกินกว่า 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ Paypal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในวันที่มีการคืนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการอาจถูกนำมาใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินจากการชำระเงินเดิมของคุณเต็มจำนวน เนื่องจากค่าธรรมเนียมข้างต้นและความผันผวนของอัตราการแปลงสกุลเงิน

การชำระเงินจะคืนเป็นสกุลเงินที่คุณได้ชำระไว้ หรือถ้าเราไม่สามารถคืนเงินเป็นสกุลเงินที่คุณชำระไว้ได้ เราจะคืนเงินในสกุลเงินหลักของคุณ

วิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการทำรายการของฉัน

การเลือกวิธีชำระเงินหลัก

คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินหลักในการตั้งค่าบัญชีของคุณ อาจมีบางครั้งที่วิธีชำระเงินหลักของคุณไม่สามารถใช้ได้ เช่น ถ้าคุณเลือกบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินหลักแยกต่างหากสำหรับการทำรายการออนไลน์ การทำรายการในร้านค้า และการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ขาย

ถ้าคุณได้เลือกวิธีชำระเงินหลักไว้ วิธีการชำระเงินดังกล่าวจะแสดงเป็นวิธีชำระเงินหลัก

ความพร้อมใช้งานของวิธีการชำระเงินบางวิธีอาจมีจำกัดโดยขึ้นอยู่กับผู้ขายรายนั้นๆ หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่คุณกำลังใช้เพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณไม่ได้เลือกวิธีชำระเงินหลัก หรือวิธีชำระเงินหลักที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ เราจะแสดงวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่คุณใช้บ่อยที่สุดหรือที่คุณใช้ล่าสุดในขณะที่ทำรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ลิงก์ "จัดการ" เพื่อดูวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ทั้งหมด หรือเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ และเลือกวิธีการชำระเงินระหว่างการทำรายการ

วิธีการชำระเงินสำรอง

บางครั้ง การทำรายการออนไลน์แบบดำเนินการครั้งเดียวอาจกำหนดให้ต้องใช้วิธีการชำระเงินสำรองในกรณีที่วิธีการชำระเงินที่คุณเลือกหรือวิธีชำระเงินหลักไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีเหล่านั้น เราอาจแสดงวิธีการชำระเงินสำรองแก่คุณในหน้าตรวจสอบการทำรายการของคุณ ก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่ากรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกับการทำรายการออนไลน์แบบดำเนินการครั้งเดียวเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับการชำระเงินอัตโนมัติ ถ้า PayPal กำหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจำเป็นต่อการทำรายการที่จำเป็นต้องใช้วิธีการชำระเงินสำรองด้วยเช่นกัน คุณอาจไม่สามารถเลือกได้ว่า PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการแปลงสกุลเงินในวิธีการชำระเงินสำรองของคุณ

การชำระเงินอัตโนมัติ

ผู้ขายบางรายอนุญาตให้คุณจัดเก็บ PayPal เป็นวิธีชำระเงิน เมื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของตน เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้เร็วขึ้น ส่วนใหญ่การทำเช่นนี้มักมีการจัดทำข้อตกลงกับผู้ขายที่อนุญาตให้ผู้ขายขอให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชี PayPal ของคุณทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้า

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ขายเฉพาะรายได้ในเวลาที่จัดทำข้อตกลง หรือในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เช่น คุณสามารถกำหนดให้บริการบอกรับสมาชิกภาพยนตร์รายเดือนของคุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทุกครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน

ถ้าวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ) ข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายไม่เอื้อให้สามารถระบุวิธีการชำระเงิน หรือถ้าคุณยังไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการในอนาคตกับผู้ขาย วิธีการชำระเงินที่ใช้จะเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้ ถ้ามี: 1. ยอดคงเหลือ 2. บัตรเดบิตร่วม PayPal 3. บัตรเครดิตร่วม PayPal 4. บัตรเดบิต และ 5. บัตรเครดิต

คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงใดๆ ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal กรณีที่สามารถใช้ได้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากราคาซื้อสินค้าเต็มจำนวนบวกค่าจัดส่งเดิมที่คุณได้ชำระไว้ ถ้ามี PayPal ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หรือไม่ การตัดสินใจเดิมของ PayPal ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่คุณอาจสามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อ PayPal ได้ถ้าคุณมีข้อมูลใหม่หรือที่น่าสนใจซึ่งไม่มีอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาครั้งแรกหรือถ้าคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขโปรแกรมฉบับเต็มระบุไว้ในหน้า โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การขายและการรับชำระเงิน

การรับชำระเงินจากผู้ซื้อสำหรับสินค้าและบริการ

ถ้าคุณใช้บัญชี PayPal เพื่อรับการชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ คุณต้อง:

 • ชำระค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้ใดๆ สำหรับการรับการชำระเงิน

ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณซึ่งมีฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินให้บัญชี PayPal ของคุณได้โดยไม่ต้องมีบัญชี PayPal คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมทั้งหมดของฟังก์ชันดังกล่าวที่ PayPal ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าใดก็ได้ในเว็บไซต์ของ PayPal หรือ Braintree (รวมทั้งหน้าเว็บสำหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรือที่หน้าข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณตกลงที่จะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชำระเงินด้วย PayPal คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่ได้ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรียกเก็บจากการทำรายการที่ไม่ใช้ PayPal

การนำเสนอ PayPal

คุณจะต้องปฏิบัติต่อวิธีการชำระเงินหรือสัญลักษณ์ของ PayPal ให้เทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่นำเสนอ ณ จุดขายของคุณ ในที่ใดก็ตามซึ่งมีการรวมบริการซึ่งมีตราประทับของ PayPal ไว้ รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง การวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม และการปฏิบัติในเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยแต่ละกรณีต้องเท่าเทียมหรือดีกว่าเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับสัญลักษณ์และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่แสดงวิธีการชำระเงินหรือสัญลักษณ์ในแบบย้อนกลับ (หรือที่จุดก่อนหน้านี้ในประสบการณ์การชำระเงิน) จากการนำเสนอบริการหรือสัญลักษณ์ใดๆ ของ PayPal

ในการนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรือในช่องทางสื่อสารสาธารณะ คุณต้องไม่แสดงคุณลักษณะบริการใดๆ ของ PayPal ว่าเป็นวิธีการชำระเงินโดยไม่ถูกต้อง หรือแสดงความชื่นชอบวิธีการชำระเงินอื่นๆ มากกว่าบริการใดๆ ของ PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด คุณตกลงว่าจะไม่พยายามห้ามหรือขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น ถ้าคุณกำหนดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้กับคุณได้ด้วย PayPal เมื่อใดก็ตามที่คุณนำเสนอหรือแสดงวิธีการชำระเงินที่คุณรับ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหน้าร้านหรือในสื่อวัสดุทางการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม) คุณตกลงว่าจะแสดงสัญลักษณ์การชำระเงินด้วยบริการของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ทั้งหมดเป็นอย่างน้อย

การรายงานข้อมูลภาษี

ค่าธรรมเนียมของเราบางส่วนอาจต้องมีการเสียภาษี การเรียกเก็บภาษี อากร ภาษีอื่นๆ ที่คล้ายกันที่รัฐบาลเรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ที่สามารถประเมินได้โดยเขตอำนาจศาลใดๆ (เรียกรวมกันว่า "ภาษี") และค่าธรรมเนียมของเรายังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งคุณต้องรับภาระจนถึงขอบเขตที่ PayPal ได้รับค่าธรรมเนียมเต็มจํานวนที่ปลอดจากภาษีทั้งหมด ยกเว้นภาษีเงินได้ของตนเอง ถ้ามีภาษีใดที่เรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมได้ตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวตามกำหนดเวลาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทางภาษีทั้งหมดอย่างถูกต้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย PayPal จะรับผิดชอบภาษีเงินได้ของตนที่เกิดจากค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาฉบับนี้ และถ้ากฎหมายกำหนดให้คุณต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายใดๆ จากค่าธรรมเนียม (เว้นแต่ PayPal จะได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดแจ้งเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายของคุณ) คุณจะต้องหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ในนามของ PayPal) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย ในส่วนนี้ คุณจะต้องจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จสำหรับการนำส่งเงินภาษี และเอกสารที่เหมาะสมอื่นๆ ให้แก่ PayPal ตรงตามเวลาเพื่อให้ PayPal ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณไม่สามารถหัก นำส่ง หรือจัดส่งหลักฐานการหักภาษี คุณจะต้องรับผิดต่อการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงินเพิ่ม โทษปรับและค่าปรับซึ่งเกิดขึ้นกับ PayPal อันเป็นผลมาจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว

คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอัตราภาษีประเภทใด (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการชำระเงินหรือรับการชำระเงิน และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมิน ชำระ หัก รายงาน และนำส่งภาษีให้ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม PayPal ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าต้องมีการเก็บภาษีใดๆ จากการทำรายการของคุณหรือไม่ ตลอดจนการคำนวณ ชำระ หัก รายงาน หรือนำส่งภาษีที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ

PayPal อาจขอให้คุณแจ้งหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี และ/หรือส่งเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีของคุณ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวข้างต้น ถ้าคุณไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ขอให้ PayPal คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจถูกจํากัดการใช้งานบัญชีและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่เรียกเก็บสำหรับยอดการชําระเงินรวมที่ได้รับ PayPal จะส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาษีที่เหมาะสม และไม่สามารถคืนเงินจํานวนดังกล่าวได้

การแต่งตั้งให้ PayPal เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย

ถ้าคุณเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ การเข้าทำสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จะถือว่าคุณได้แต่งตั้งให้ PayPal ดำเนินการในนามของคุณในฐานะตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องและภาระหน้าที่ในการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ PayPal ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

PayPal ขอยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวตามและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังที่ระบุไว้ในวรรคต่อไปนี้เว้นแต่คุณและ PayPal ตกลงร่วมกันไว้เป็นอย่างอื่น

ในฐานะตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากคุณเนื่องด้วยค่าธรรมเนียมที่คุณชำระให้แก่เรา PayPal จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ PayPal ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว รวมทั้งส่งการคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องในนามของคุณให้แก่กรมสรรพากร

นอกจากนี้ยังเป็นที่เข้าใจและยอมรับว่า การใช้คำว่า "ตัวแทน" ในที่นี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอำนาจใดๆ หรือภาระหน้าที่โดยนัย (หรือโดยชัดแจ้ง) อื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายอื่นใดของประเทศไทย แต่คำดังกล่าวจะใช้ในฐานะที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในตลาด และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหรือสะท้อนความสัมพันธ์ด้านการจัดการระหว่างคู่สัญญาอิสระเท่านั้น

นโยบายการคืนเงินและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณต้องประกาศนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนด

การตรวจสอบการชำระเงิน

PayPal ตรวจสอบการทำรายการที่อาจมีความเสี่ยงสูง ถ้า PayPal ระบุภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง เราจะพักการชำระเงินไว้และแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณชะลอการจัดส่งสินค้า PayPal จะดำเนินการตรวจสอบ และทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้นหรือยกเลิกการชำระเงิน เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณจัดส่งสินค้า มิฉะนั้น PayPal จะยกเลิกการชำระเงิน และเงินจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อ เว้นแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอื่น การชำระเงินทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบการชำระเงินนี้จนเสร็จสิ้นแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ถ้าผู้ขายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และ/หรือผ่านบัญชี PayPal ของคุณ

การชำระเงินในร้านค้า

ถ้าคุณยอมรับการชำระเงินด้วย PayPal ที่ร้านค้าซึ่งมีหน้าร้านของคุณ คุณต้องแจ้งจำนวนเงินรวมของการทำรายการให้ลูกค้าทราบก่อนชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีของลูกค้าเฉพาะการทำรายการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงถ้าลูกค้าขอด้วย คุณตกลงว่าการทำรายการใดๆ ที่คุณดำเนินการจะมีคำอธิบายที่ถูกต้องและเป็นจริงของสินค้าและบริการที่กำลังทำการซื้อ

ผู้ขายในตลาดสื่อกลาง

ถ้าคุณเป็นผู้ขายในตลาดสื่อกลางหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ PayPal นำเสนอ คุณต้องปฏิบัติตามกฎใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของตลาดสื่อกลางหรือของแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกสำหรับการขายสินค้าที่คุณดำเนินการผ่านฟอรัมนั้นๆ การคุ้มครองดังกล่าวใดๆ อาจกำหนดให้คุณต้องดำเนินการบางอย่าง และอาจส่งผลกระทบต่อวิธีดำเนินการข้อเรียกร้อง

การทำรายการแบบไม่แสดงบัตร

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ซื้อใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการโดยใช้บัญชีของตนเพื่อซื้อสินค้าจากคุณในฐานะผู้ขาย การทำรายการจะได้รับการประมวลผลเป็นการทำรายการแบบ "ไม่แสดงบัตร" แม้ผู้ซื้อจะอยู่ที่ร้านค้าของคุณก็ตาม

การยอมรับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า

ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถยอมรับการชำระเงินจากบัญชีของผู้ซื้อผ่านการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าในลักษณะครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว การทำรายการประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า "ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน", "การบอกรับสมาชิก", "การชำระเงินเป็นงวด", "การทำรายการอ้างอิง", "การหักหรือ PAD แบบอนุมัติล่วงหน้า", "การโอนแบบอนุมัติล่วงหน้า", "การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การชำระเงินอัตโนมัติ"

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ซื้อ

คุณต้อง:

คุณต้องไม่:

ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าแต่ละครั้งจากผู้ซื้อสำหรับจำนวนเงิน ความถี่ และระยะเวลาของการชำระเงินดังกล่าวใดๆ

เริ่มต้นการชำระเงินในอนาคตใหม่อีกครั้งโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อได้หยุดหรือยกเลิกการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแล้ว

 

 

 

กำหนดกระบวนการยกเลิกออนไลน์ที่ดำเนินการได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ถ้าผู้ซื้อสมัครสมาชิกบริการชำระเงินออนไลน์แบบอนุมัติล่วงหน้า

ให้ผู้ซื้อสามารถหยุดการชำระเงินดังกล่าวใดๆ ได้สูงสุด 3 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

แจ้งให้ผู้ซื้อทราบจำนวนเงินและวันที่ของการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ถ้าการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแตกต่างจากจำนวนเงินที่อนุมัติล่วงหน้า หรือ (หากผู้ซื้อได้เลือกไว้) การชำระเงินใดๆ ที่มีจำนวนเงินนอกเหนือจากช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการทำรายการสำหรับการชำระเงินออนไลน์และในร้านค้า

ค่าธรรมเนียมการทำรายการมาตรฐาน

ค่าธรรมเนียมการทำรายการของ PayPal ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมที่คุณชำระเมื่อขายสินค้าหรือบริการ และที่ผู้ซื้อชำระโดยใช้บัญชี PayPal ของตน (หรือใช้กระเป๋าสตางค์อื่นที่ได้รับอนุญาต) สามารถดูได้ในตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ โปรดทราบว่า:

 • เราอาจปรับค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับการทำรายการในอนาคตที่คุณดำเนินการโดยใช้ PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมใดๆ หรือนำค่าธรรมเนียมประเภทใหม่มาใช้
 • หากคุณยอมรับการชำระเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ PayPal (อย่างเช่น PayPal Payments Pro) ค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีผลกับการทำรายการของคุณ

ค่าธรรมเนียม Micropayment

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคิดราคาแบบ Micropayment สำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าการทำรายการของคุณมักจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธิ์ดังกล่าว คุณต้องมีบัญชี PayPal ที่อยู่ในสถานะที่ดี (เช่น ไม่มีการจำกัดการใช้งานหรือยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ) คุณต้องไม่ดำเนินการชำระเงินโดยใช้ PayPal Payments Pro และคุณต้องส่งใบสมัครและให้เราทำการอนุมัติ

ถ้าบัญชี PayPal ของคุณได้รับการอนุมัติให้ยอมรับ Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม Micropayment จะมีผลบังคับใช้กับการทำรายการทั้งหมดสำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ แทนค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ ถ้าคุณมีบัญชี PayPal หลายบัญชี คุณต้องกำหนดเส้นทางการทำรายการ Micropayment ของคุณผ่านบัญชีที่เหมาะสม เมื่อประมวลผลการทำรายการแล้ว PayPal จะไม่กำหนดเส้นทางการทำรายการผ่านบัญชีต่างๆ ใหม่

ในการสมัคร Micropayment สำหรับสินค้าดิจิทัลนั้น คุณตกลงว่าในการทำรายการสำหรับสินค้าดิจิทัล คุณจะได้รับเงินในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนตามที่ระบุในตาราง และในกรณีที่ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาท PayPal สามารถยกเลิกการทำรายการ และหักเงินออกจากบัญชีของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ซื้อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง

การคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่มีการคืนเงินหรือเป็นโมฆะในเวลาต่อมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่มีการชำระให้แก่คุณ บวกค่าธรรมเนียมใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีผลบังคับใช้) เมื่อใดก็ตามที่มีการคืนเงินการทำรายการหรือการทำรายการถูกยกเลิก PayPal จะคืนเงินหรือยกเลิกการทำรายการจากบัญชี PayPal ของคุณในสกุลเงินเดียวกันกับการทำรายการเดิม ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal สำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอสำหรับการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน PayPal จะดำเนินการแปลงสกุลเงินเพื่อคืนเงินหรือตีคืนการทำรายการ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในขณะที่มีการดำเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการทำรายการ

ถ้าคุณคืนเงินการทำรายการ เราจะเก็บค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชําระไว้ตามที่ระบุไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมของเรา

การชำระเงินที่เป็นโมฆะและถูกยกเลิก

การชำระเงินให้คุณอาจเป็นโมฆะและถูก PayPal ยกเลิก ถ้า:

 • คุณแพ้ในข้อเรียกร้องตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่ผู้ซื้อส่งให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงผลอันเกิดจากการที่คุณไม่ตอบกลับในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ผู้ซื้อของคุณยื่นการปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร และการทำรายการนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ใช่ PayPal จะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ซื้อจะประสบความสำเร็จหรือไม่เมื่อผู้ซื้อยื่นการปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร
 • คุณไม่ได้ทำรายการให้ครบถ้วนตามที่สัญญาไว้ หรือคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วเมื่อจำเป็น
 • การตรวจสอบการตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคารที่ผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อดำเนินการพบว่าการทำรายการนั้นเป็นการฉ้อโกง
 • PayPal ส่งการชำระเงินให้คุณผิดพลาด
 • การชำระเงินไม่ได้รับการอนุมัติ
 • คุณได้รับการชำระเงินสำหรับกิจกรรมที่ละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือสัญญาอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal

เมื่อคุณได้รับการชำระเงิน คุณต้องรับผิดต่อ PayPal ในจำนวนเงินที่ชำระให้แก่คุณเต็มจำนวนพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม ในกรณีที่การชำระเงินนั้นเป็นโมฆะในภายหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถ้าผู้ซื้อชำระเงินในสกุลเงินอื่น จำนวนเงินที่ชำระให้คุณเต็มจำนวนอาจได้รับการคำนวณในสกุลเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ณ เวลาที่มีการดำเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอต่อการชดใช้จํานวนเงินที่ชำระพร้อมค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรณีนี้จะส่งผลทําให้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณติดลบ ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบหมายถึงจำนวนเงินที่คุณติดหนี้เรา และในสถานการณ์นี้คุณต้องเติมเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณทันทีเพื่อไม่ให้ยอดคงเหลือติดลบ ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว PayPal อาจ:

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจากผู้ขายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับการทำรายการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของผู้ซื้อหรือผ่านการชำระเงินโดยผู้ใช้งานชั่วคราวของ PayPal ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องโดยตรงกับ PayPal ปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรของตน หรือตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคารของตน ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจะถูกเรียกเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน หรืออัตราค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทในสกุลเงินที่คุณเลือกไว้สำหรับการทำรายการเดิม ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมข้อพิพาท ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ จะมีการหักค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจากบัญชี PayPal ของคุณหลังจากที่มีการตัดสินข้อเรียกร้องแล้ว

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจะได้รับการกำหนดเมื่อมีการสร้างข้อพิพาทแล้ว ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจํานวนเงินที่ทำรายการทั้งหมดของข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้าและสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้งหมดที่คุณได้รับเมื่อเทียบกับยอดขายของคุณทั้งหมดในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณรวมถึงข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้าและสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้งหมดซึ่งยื่นโดยตรงและยกระดับเรื่องให้ PayPal ช่วยตรวจสอบ หรือยื่นต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารของผู้ซื้อ ข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณไม่รวมถึงข้อเรียกร้องสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น สำหรับเดือนกันยายน อัตราส่วนข้อพิพาทของคุณจะคำนวณโดยพิจารณาจากอัตราข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม อัตราส่วนข้อเรียกร้องในเดือนกันยายนจะเป็นตัวตัดสินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทของข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นในเดือนตุลาคม

ถ้าอัตราส่วนข้อพิพาทของคุณอยู่ที่ 1.5% หรือมากกว่า และคุณมีการทำรายการขายมากกว่า 100 ครั้งในช่วง 3 เดือนเต็มก่อนหน้านี้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ ไม่เช่นนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานสำหรับข้อพิพาทที่:

 • เป็นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ที่ไม่ได้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องกับ PayPal
 • สามารถระงับได้โดยตรงระหว่างคุณกับผู้ซื้อ และไม่ได้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องกับ PayPal
 • ผู้ซื้อยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • PayPal พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดภายใต้โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal แล้ว
 • ข้อเรียกร้องที่มีมูลค่าการทำรายการน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน
 • PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณตัดสินให้คุณเป็นผู้ชนะ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสำหรับข้อพิพาทที่:

ผู้ขายที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง อาจจำเป็นต้องจัดส่งแผนการเยียวยาแก้ไข ซึ่งประกอบด้วยคำอธิบายสาเหตุของอัตราการเกิดข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อลดข้อพิพาท และกำหนดการในการดำเนินการดังกล่าว

ถ้าคุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ PayPal อาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง สําหรับข้อพิพาทในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงอัตราส่วนข้อพิพาทหรือยอดขายของคุณที่ทําให้ PayPal มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติดังกล่าว

ข้อพิพาทที่ระบุไว้ข้างต้นอาจได้รับการยกเว้นจากการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน หรือ ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง แต่ตัวข้อเรียกร้องเองก็ยังอาจถูกนับรวมในการคำนวณอัตราส่วนข้อพิพาททั้งหมดของคุณ

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน

สำหรับการทำรายการที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านทางบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ หรือผ่านการชำระเงินโดยผู้ใช้งานชั่วคราว และผู้ซื้อยื่นปฏิเสธชำระเงินสำหรับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของตน PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ซื้อประสบความสำเร็จในการดำเนินการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินที่เรียกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินในสกุลเงินของการทำรายการเดิม ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ

ในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นเรื่องการปฏิเสธชำระเงิน ผู้ออกบัตร (ไม่ใช่ PayPal) จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชำระเงิน

ผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองผู้ซื้อต่างๆ ที่มีต่อผู้ขาย

คุณควรอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และถ้าคุณขายสินค้าและบริการให้แก่และรับการชำระเงินจากผู้ซื้อที่มีบัญชี PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณควรทำความคุ้นเคยกับนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่สามารถใช้ได้กับผู้ซื้อในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเหล่านั้นด้วย สิทธิ์ของผู้ซื้อภายใต้โปรแกรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผู้ขาย คุณสามารถดูข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับโปรแกรมของ PayPal ได้ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกที่ตั้งของผู้ซื้อที่ด้านบนของหน้าเว็บ และดูสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่บังคับใช้กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ

ถ้าคุณแพ้ในข้อเรียกร้องภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

 • คุณจะต้องชดใช้คืนให้ PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ
 • ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสินค้าเต็มราคาบวกค่าจัดส่งเดิม (และในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน) และค่าธรรมเนียมของ PayPal ที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการทำรายการดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเป็นผู้ขายหลักหรือผู้ขายรองของสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายตั๋วงานกิจกรรม หรือบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์จะริบเงินที่ซื้อเต็มจํานวนที่ผู้ซื้อได้ชําระไป ในบางกรณี คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน
 • ข้อเรียกร้องตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อจะถือว่าได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้วก็ต่อเมื่อ:
  • ได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อผ่าน PayPal หรือ
  • คุณแสดงหลักฐานที่ PayPal ยอมรับตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าผู้ซื้อได้ยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาทางเลือกที่ให้ไว้แล้ว 
 • คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่คุณชำระไปแล้วจากการขายสินค้า
 • ถ้าเป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน หรือคุณอาจจำเป็นต้องยอมรับสินค้าคืนและชำระค่าส่งคืนสินค้า
 • ถ้าเป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณขายซึ่งเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อและคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

การมีสิทธิ์คืออะไร

ถ้าคุณขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการรักษาจำนวนเงินที่ซื้อไว้เต็มจำนวนเมื่อมีผลบังคับใช้ PayPal ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หรือไม่ ไม่มีการจํากัดจํานวนการชำระเงินที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เมื่อเข้าดูหน้ารายละเอียดการทํารายการในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถระบุการทํารายการที่อาจมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมนี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขโปรแกรมระบุไว้ในหน้า โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ การพักเงิน และการดําเนินการอื่นๆ ที่เราอาจดําเนินการ

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา บัญชี Paypal ของคุณ บริการของ PayPal หรือในระหว่างการติดต่อกับ PayPal ลูกค้า Paypal อื่นๆ หรือบุคคลภายนอก คุณจะไม่

 • ฝ่าฝืนสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ (ถ้ามีผลบังคับใช้กับคุณ) หรือสัญญาอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal
 • ละเมิดกฎหมาย บทกฎหมาย บทบัญญัติ หรือข้อบังคับ (เช่น กฎหมายต่างๆ ที่กำกับดูแลบริการทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาหลอกลวง)
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือบุคคลภายนอก
 • ขายสินค้าปลอม
 • กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายชื่อเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่หรือการก่อกวน
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด
 • ส่งหรือรับสิ่งที่เรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าอาจเป็นเงินฉ้อโกง
 • เข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือการทำรายการอันอาจเป็นการฉ้อโกงและ/หรือน่าสงสัย
 • ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะทำการยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
 • พยายามเรียกร้องเงินซ้ำซ้อนในระหว่างเกิดข้อพิพาทโดยการรับหรือพยายามรับเงินจากทั้ง PayPal และผู้ขาย ธนาคารหรือผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการเดียวกัน
 • เป็นผู้ควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งพัวพันในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้
 • ดำเนินธุรกิจของคุณหรือใช้บริการของ PayPal ในลักษณะที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้เกิด:
  • การร้องเรียน
  • การร้องขอโดยผู้ซื้อ (ทั้งที่ยื่นกับเราหรือผู้ออกบัตร) เพื่อทำให้การชำระเงินแก่คุณเป็นโมฆะ หรือ
  • ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือความรับผิดหรือการสูญเสียอื่นๆ แก่ PayPal ลูกค้า PayPal อื่นๆ บุคคลภายนอก หรือคุณ
 • ใช้บัญชี PayPal หรือบริการของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอันควรเชื่อให้ได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายบัตรเครดิต
 • ปล่อยให้บัญชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือติดลบ
 • เบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตของคุณให้ตัวคุณเอง (หรือช่วยให้ผู้อื่นดำเนินการเช่นนั้น)
 • เข้าใช้บริการของ PayPal จากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการประเทศที่อนุญาตของ PayPal
 • ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ PayPal ทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส ม้าโทรจัน มัลแวร์ เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่พยายามหรืออาจสร้างความเสียหาย ก่อกวน ขัดขวาง ใช้ในทางที่ผิด เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย แอบดักฟัง หรือยึดหรือได้มาซึ่งการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ หรือบริการของ PayPal ใช้พร็อกซีนิรนาม ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือลอกเลียนแบบเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงส่วนหัวที่ยกเว้นการทำงานของโรบอตของเรา หรือแทรกแซงหรือระงับการทำงาน หรือพยายามแทรกแซงหรือระงับการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา บริการใดๆ ของ PayPal หรือการใช้บริการใดๆ ของ PayPal โดยผู้ใช้รายอื่น
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ประมวลผลการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ
 • ใช้บริการของ PayPal เพื่อทดสอบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
 • หลีกเลี่ยงนโยบายใดๆ ของ PayPal หรือการพิจารณาเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ เช่น การระงับการใช้งานชั่วคราวหรือไม่มีกำหนด หรือการพักบัญชี การจำกัดการใช้งาน หรือข้อจำกัดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัวพันในการดำเนินการต่อไปนี้: การพยายามเปิดบัญชี PayPal ใหม่หรือเปิดเพิ่มเติม เมื่อบัญชี PayPal มียอดคงเหลือ หรือถูกจำกัดการใช้งาน ระงับ หรือถูกจำกัดวงเงิน การเปิดบัญชี PayPal ใหม่หรือเปิดเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) หรือการใช้บัญชี PayPal ของบุคคลอื่น
 • ก่อกวน และ/หรือคุกคามพนักงาน ตัวแทนของเรา หรือผู้ใช้รายอื่นๆ
 • การใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเราในทางที่ผิด และ/หรือการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • ทำให้เราได้รับจำนวนข้อเรียกร้องที่ไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนซึ่งถูกปิดเพื่อประโยชน์ของผู้เรียกร้องเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรือธุรกิจของคุณ
 • มีคะแนนเครดิตจากหน่วยงานเครดิตบูโรที่บ่งบอกว่ามีระดับความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal ของคุณ
 • เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้รายนั้นให้กระทำเช่นนั้นได้ หรือเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
 • ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ใช้ หรือใช้บริการของ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลภายนอก
 • คัดลอก ทำซ้ำ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกใดๆ แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียน แสดงหรือเฟรมเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ PayPal ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยรหัสผ่านบัญชีของคุณให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้รหัสผ่านของบุคคลอื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คุณ ซึ่งเกิดจากการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิด

สิ่งที่เราอาจดำเนินการ ถ้าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติใดๆ

ถ้าเราเชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ เหล่านี้ เราอาจดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal, ลูกค้าของ PayPal และบุคคลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินการของเราอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

 • ยกเลิกสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จำกัดการใช้งานบัญชี PayPal และ/หรือปิดหรือระงับบัญชี PayPal ของคุณทันที และโดยที่ไม่มีบทลงโทษแก่เรา
 • ปฏิเสธการให้บริการ PayPal แก่คุณในปัจจุบันและอนาคต
 • จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา บัญชี PayPal ของคุณหรือบริการใดๆ ของ PayPal รวมถึงการจำกัดความสามารถในการชำระเงินหรือส่งเงินด้วยวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชี PayPal ของคุณ อันเป็นการจำกัดสามารถของคุณในการชำระเงินหรือถอนเงิน
 • พักยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณไว้ถ้ามีเหตุผลจำเป็นเพื่อปกป้องความเสี่ยงต่อการรับผิดของ PayPal หรือบุคคลภายนอก หรือถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา การพักเงินอาจยังคงมีอยู่นานกว่า 180 วันตามคําสั่งศาล ข้อกําหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
 • ระงับสิทธิ์ของคุณสำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • ติดต่อผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณโดยใช้ PayPal ธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณ
 • อัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้กับเรา
 • ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ
 • พักเงิน นำไปใช้ หรือโอนเงินในบัญชี PayPal ของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งรวมถึงคำพิพากษาและคำสั่งของศาลในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ และมีผลบังคับต่อ PayPal หรือบริษัทในเครือ
 • ถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา หรือถ้าคุณเป็นผู้ขายและได้รับเงินจากการทำรายการที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อ PayPal อันเนื่องมาจากการละเมิดนโยบายฉบับนี้ด้วย
 • ถ้าคุณเป็นผู้ขายและได้รับเงินสําหรับการทํารายการที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการ และการละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการขายสินค้าที่เป็นของปลอม หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา นอกเหนือจากการดําเนินการข้างต้นแล้ว คุณจะต้องรับผิดต่อ PayPal ตามจํานวนเงินที่เกิดความเสียหายแก่ PayPal จากการละเมิดดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการละเมิดเป็นจํานวนเงินโดยประมาณขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ PayPal ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารภายในที่เกิดขึ้นแก่ PayPal ในการตรวจสอบและติดตามการละเมิด ความเสียหายที่เกิดแก่แบรนด์และชื่อเสียงของ PayPal และบทลงโทษต่อ PayPal โดยคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการขายสินค้าที่เป็นของปลอมหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โดยพิจารณาสถานการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันรวมถึงความสัมพันธ์ของยอดเงินรวมกับช่วงของความเสียหายที่เกิดแก่ PayPal ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่สามารถคำนวณได้หรือคํานวณได้ยากอย่างยิ่งซึ่งมีสาเหตุมาจากลักษณะของการละเมิด PayPal อาจหักค่าเสียหายดังกล่าวได้โดยตรงจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณควบคุมอยู่ หรือ
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสําหรับข้อพิพาทในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงอัตราส่วนข้อพิพาทหรือยอดขายของคุณที่ทำให้ PayPal มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติดังกล่าว

ถ้าเราปิดบัญชี PayPal ของคุณ หรือยุติการใช้บริการ PayPal ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา และทำให้เงินที่ไม่ได้ถูกจำกัดการใช้งานใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณพร้อมสำหรับการถอนเงิน

คุณต้องรับผิดชอบในการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดแก่ PayPal ลูกค้า Paypal ใดๆ หรือบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากหรือเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือการใช้บริการ PayPal ของคุณ

การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรอง

การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรองคืออะไร

ในบางกรณี เพื่อปกป้อง PayPal และความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการของ PayPal ทาง PayPal อาจดำเนินการในระดับบัญชีหรือระดับการทำรายการ เว้นแต่เมื่อระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าเราดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา แต่เราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเหล่านี้ ถ้าต้องการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการใช้งานบัญชี การพักเงิน หรือเงินสำรอง คุณควรไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายหรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลแจ้งเตือนของเราที่เกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน การพักเงิน หรือเงินสำรอง

การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรองอาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรักษาความลับที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงและการคุ้มครอง PayPal ลูกค้า และ/หรือผู้ให้บริการของเรา เราอาจใช้โมเดลป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ นอกจากนี้ ข้อบังคับหรือหน่วยงานรัฐบาลอาจจำกัดไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวต่อคุณ เราไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยรายละเอียดในการบริหารความเสี่ยงหรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของเราให้คุณทราบ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของ PayPal ตามที่อธิบายข้างต้นและช่วยให้เราประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณได้ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอที่สมเหตุสมผลของ PayPal สำหรับใบแจ้งยอดการเงินและเอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นๆ อย่างทันท่วงที

การพักเงิน

การพักเงิน คือการดำเนินการที่ PayPal อาจดำเนินการในบางกรณีทั้งในระดับการทำรายการหรือในระดับบัญชี เมื่อ PayPal พักเงินที่ชำระไว้ชั่วคราว ทั้งผู้ส่งและผู้รับจะไม่สามารถใช้เงินนั้นได้ PayPal ตรวจสอบปัจจัยหลายประการก่อนทำการพักเงินที่ชำระ ซึ่งได้แก่การถือครองบัญชี กิจกรรมการทำรายการ ประเภทธุรกิจ ข้อพิพาทของลูกค้าในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปที่ PayPal มักจะพักเงินที่ชำระไว้ ได้แก่

 • ผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่มีกิจกรรมการขายในจำนวนจำกัด
 • การชำระเงินสำหรับหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือตั๋ว
 • ผู้ขายที่มีปัญหาด้านการดำเนินการ หรือมีอัตราความไม่พึงพอใจของผู้ซื้อหรือข้อพิพาทในระดับสูง

การพักเงินตามการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ PayPal

เราอาจพักการชำระเงินที่ส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าเราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ บัญชี PayPal ของคุณ หรือการทำรายการของคุณ หรือการพักการชำระเงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย เราตัดสินใจว่าจะทำการพักเงินที่ได้รับชำระไว้หรือไม่โดยใช้ปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เรามีอยู่จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในและจากบุคคลภายนอก เมื่อเราพักการชำระเงินไว้ เงินดังกล่าวจะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณโดยมีข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถใช้ได้หรือรอดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านบัญชี PayPal ของคุณ หรือทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่เราพักการชำระเงินไว้

โดยทั่วไปแล้ว การพักการชำระเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงจะมีผลเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณ เว้นแต่ว่า PayPal มีเหตุผลที่จะพักการชำระเงินไว้ต่อไป เราอาจยกเลิกการชำระเงินที่พักไว้เร็วกว่ากำหนดในบางสถานการณ์ (เช่น ถ้าคุณอัปโหลดข้อมูลการติดตามพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ) แต่การยกเลิกการชำระเงินที่พักไว้ก่อนกำหนดจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การพักการชำระเงินไว้อาจมีระยะเวลานานกว่า 30 วันถ้าการชำระเงินดังกล่าวถูกคัดค้านว่าเป็นการชำระเงินที่น่าจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิกเนื่องจากการทำรายการที่เป็นข้อพิพาทดังที่ระบุไว้ในวรรคต่อไปนี้ด้านล่าง ในกรณีนี้เราจะพักการชำระเงินในบัญชี PayPal ของคุณไว้จนกว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไข

การพักเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในตลาดสื่อกลาง

ถ้าคุณเป็นผู้ขายในตลาดสื่อกลางหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ PayPal นำเสนอ อาจมีการพักเงินจากการชำระเงินที่ส่งให้คุณตามคำแนะนำของตลาดสื่อกลางหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อคุณให้การอนุญาตแก่เราในการพักเงินของคุณ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคุณกับบุคคลภายนอก การพักเงินเหล่านี้จะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลที่ตลาดหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสั่งให้ PayPal ทำการพักเงินเหล่านี้ไว้ คุณจะต้องติดต่อตลาดหรือบุคคลภายนอกโดยตรง

การพักเงินเนื่องจากการทำรายการเกิดข้อพิพาท

ถ้าการชำระเงินที่ส่งให้คุณในฐานะผู้ขายถูกคัดค้านว่าเป็นการชำระเงินที่น่าจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิก เราอาจทำการพักเงินในบัญชี PayPal ของคุณไว้ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองยอดเงินที่อาจถูกยกเลิก สถานการณ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน คือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เราพักการชำระเงินไว้ ถ้าเราพิจารณาว่าการทำรายการไม่ควรถูกยกเลิก เราจะยกเลิกการพักเงินชั่วคราวดังกล่าวนั้น ถ้าเราพิจารณาว่าการทำรายการควรถูกยกเลิก เราจะนำเงินออกจากบัญชี PayPal ของคุณ

การจำกัดการใช้งานบัญชี

การจำกัดการใช้งานทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการบางอย่างกับบัญชี PayPal ของคุณได้ เช่น การถอนเงิน การส่งเงิน หรือการรับเงิน การจำกัดการใช้งานเหล่านี้นำมาใช้เพื่อช่วยคุ้มครอง PayPal, ผู้ซื้อ และผู้ขาย เมื่อเราสังเกตเห็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น หรือกิจกรรมที่เราเห็นว่าผิดปกติหรือน่าสงสัย นอกจากนี้ การจำกัดการใช้งานยังช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บัญชี PayPal ของคุณยังคงใช้งานได้

มีเหตุผลหลายประการที่เราอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณหรือบริการของ PayPal และ/หรือจำกัดการเข้าถึงเงินของคุณ รวมถึง:

 • ถ้าเราสงสัยว่ามีคนกำลังใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ เราจะจำกัดการใช้งานบัญชีเพื่อความปลอดภัยของคุณ และตรวจสอบหากิจกรรมการฉ้อโกง
 • ถ้าผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีคนใช้บัตรของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต ในทำนองเดียวกัน ถ้าธนาคารของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการโอนเงินระหว่างบัญชี PayPal ของคุณกับบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • ถ้าเรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดนโยบายการใช้บริการ
 • ผลการดำเนินงานของผู้ขายที่ระบุว่าบัญชี PayPal ของคุณมีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างได้แก่ การแสดงผลการขายที่ไม่ดีเพราะคุณได้รับข้อเรียกร้องและการปฏิเสธชำระเงินในจำนวนที่สูงผิดปกติจากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ราคาสูง หรือถ้าปริมาณยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา และโอกาสที่จะขอกู้คืนการเข้าถึงบัญชีถ้าเราเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจำกัดการใช้งานได้

โดยปกติแล้ว การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณให้ข้อมูลตามที่เราขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หลังจากที่คุณให้ข้อมูลนั้นแก่เราแล้ว เราอาจดำเนินการเพื่อปกป้อง PayPal ผู้ใช้ของเรา บุคคลภายนอก หรือคุณจากการตีคืนการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ ความเสี่ยงทางกฎหมายและ/หรือข้อบังคับ และความรับผิดอื่นใด

เงินสำรอง

เราอาจกันเงินสำรองในบัญชี PayPal ของคุณไว้ ถ้าเราเชื่อว่าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตลอดจนบัญชี PayPal รูปแบบธุรกิจ หรือการทำรายการของคุณ เมื่อเรากันเงินสำรองในบัญชี PayPal ของคุณไว้ นั่นหมายความว่าการทำรายการทั้งหมดหรือบางส่วนจะแสดงผลเป็น "รอดำเนินการ" ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal และคุณจะไม่สามารถถอนเงินที่มีสถานะ "รอดำเนินการ" ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่การทำรายการที่คุณดำเนินการถูกยกเลิก หรือเป็นโมฆะ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal หรือการใช้บริการของ PayPal ของคุณ เราตัดสินใจว่าจะกันเงินสำรองไว้หรือไม่โดยใช้ปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและจากบุคคลภายนอก

PayPal พิจารณาปัจจัยต่างๆ หลายประการ รวมถึงว่าปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ อย่างไร รวมถึง:

 • ระยะเวลาที่คุณอยู่ในธุรกิจ
 • อุตสาหกรรมของคุณมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกปฏิเสธชำระเงินหรือไม่
 • ประวัติการประมวลผลการชำระเงินของคุณกับ PayPal และผู้ให้บริการรายอื่น
 • ประวัติทางธุรกิจ และ/หรือข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ
 • กรอบเวลาในการนำส่งของคุณ
 • คุณมีจำนวนการคืนสินค้า การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทสูงกว่าจำนวนเฉลี่ยทั่วไปหรือไม่

ถ้าเรากันเงินสำรองในบัญชีของคุณไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเราและข้อกำหนดของการสำรองเงิน

เงินสำรองที่อาจถูกกันไว้ในบัญชี PayPal ของคุณมีอยู่สองประเภท และอาจมีการนำหนึ่งในนั้นหรือทั้งสองประเภทไปใช้ในเวลาเดียวกัน:

 • เงินสำรองล่วงหน้า คือเงินสำรองที่เปอร์เซ็นต์ของการทำรายการแต่ละรายการที่คุณได้รับในแต่ละวันถูกพักไว้ แล้วยกเลิกการพักในภายหลังตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เงินสำรองของคุณอาจกำหนดไว้ที่ 10% และพักไว้เป็นเวลา 90 วันในระยะเวลาต่อเนื่องกันไป ซึ่งหมายความว่าเงินที่คุณได้รับในวันที่ 1 จำนวน 10% จะถูกพักไว้ แล้วยกเลิกการพักในวันที่ 91 ส่วนเงินที่คุณได้รับในวันที่ 2 จำนวน 10% จะถูกพักไว้จนถึงวันที่ 92 เป็นต้น เงินสำรองล่วงหน้าเป็นประเภทเงินสำรองเงินที่พบได้บ่อยที่สุด
 • เงินสำรองขั้นต่ำคือจำนวนเงินขั้นต่ำเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องเก็บไว้ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณตลอดเวลา เงินสำรองขั้นต่ำนำมาใช้เป็นจำนวนแรกเริ่มที่ฝากในรวดเดียว (เรียกอีกอย่างว่าเงินสำรอง Upfront) หรือสร้างขึ้นมาในลักษณะต่อเนื่องกันไปจากเปอร์เซ็นต์ของการขายสินค้าจนกระทั่งครบจำนวนเงินสำรองขั้นต่ำ ซึ่งเหมือนกับเงินสำรองล่วงหน้า

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินสำรองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินความเสี่ยงของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่นี้

คำสั่งศาล ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงการอายัดทรัพย์หรือกระบวนการเทียบเคียงใดๆ) ที่ส่งผลต่อคุณ หรือถ้าเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย เราอาจต้องดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการพักการชำระเงินไปยัง/จากบัญชี PayPal, การกันเงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ หรือยกเลิกการระงับเงินของคุณ เราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าเราจำเป็นต้องการดำเนินการเช่นไร เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการเหล่านี้ เว้นแต่ว่าคำสั่งศาล กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่มีภาระผูกพันในการโต้แย้งหรือยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อเราดำเนินการพักเงิน กันเงินสำรอง หรือจำกัดการใช้งานอันเป็นผลจากคำสั่งศาล กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ การพักเงิน การกันเงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานดังกล่าวอาจยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ PayPal พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่ามีความจำเป็น หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การรับผิดสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การป้องกันการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ คุณควรเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณและตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอยู่เสมอ PayPal จะแจ้งการทำรายการแต่ละครั้งให้คุณทราบ โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณที่เรามีข้อมูลอยู่ คุณควรตรวจสอบการแจ้งเตือนการทำรายการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการแต่ละครั้งได้รับอนุญาตและเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

PayPal จะปกป้องคุณจากการกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อมีการดำเนินการปกป้องนี้ PayPal จะคุ้มครองคุณเต็มจำนวนของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ตราบใดที่คุณให้ความร่วมมือกับเราและปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตคืออะไร

"การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต" เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณซึ่งคุณไม่ได้ให้อนุญาตและไม่ได้เป็นประโยชน์แก่คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ขโมยรหัสผ่านของคุณ แล้วใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณและทำการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ ถือว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นแล้ว

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการที่ดำเนินการในสถานการณ์นี้
 • ความเป็นโมฆะและการตีคืนการชำระเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่อธิบายไว้ในหัวข้อการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน

การรายงานการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal ทันทีถ้าคุณเชื่อว่า:

 • มีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ส่งจากบัญชีของคุณ
 • มีการเข้าใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือ
 • อุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกปิดการใช้งาน

คุณต้องให้ข้อมูลที่มีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการใช้บัญชีของคุณอย่างไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อช่วยเหลือ PayPal ในการสืบสวน

หากคุณแจ้งให้เราทราบถึงการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ทำรายการ และเรามั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง 100% สำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น

การแก้ไขข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดคืออะไร

'ข้อผิดพลาด' หมายถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่เกิดจาก PayPal หรือซัพพลายเออร์ ซึ่งบัญชี PayPal ของคุณถูกหักหรือฝากเงินผิดพลาด หรือเมื่อมีการบันทึกการทำรายการไว้ในบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง
 • คุณชำระเงิน และจำนวนเงินที่หักจากบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง
 • การทำรายการหายไปหรือไม่มีการระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอย่างถูกต้อง
 • เราทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด

สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด:

 • ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการที่ดำเนินการในสถานการณ์นี้
 • ความเป็นโมฆะและการตีคืนการชำระเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่อธิบายไว้ในหัวข้อการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน
 • ถ้าคุณชำระเงินให้แก่ผู้รับผิดคน หรือชำระเงินผิดจำนวน (เช่น เนื่องจากการพิมพ์ผิด) (ทางแก้อย่างเดียวของคุณในสถานการณ์นี้คือติดต่อผู้ที่คุณชำระเงินให้และขอให้บุคคลนั้นส่งคืนเงินที่ชำระมาให้คุณ PayPal จะไม่จ่ายเงินคืนให้แก่คุณหรือยกเลิกการชำระเงินที่คุณชำระผิดพลาด)

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเราได้ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของเรา

โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด ถ้าคุณคิดว่าใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จของคุณไม่ถูกต้อง (รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งราคาสินค้าหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ PayPal เรียกเก็บ) หรือถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จ เราต้องได้รับการติดต่อจากคุณภายในเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วันหลังจากที่เราส่งใบแจ้งยอดฉบับแรกที่เกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด ถ้าคุณไม่แจ้งต่อ PayPal ภายในช่วงเวลาดังกล่าว คุณยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง และ PayPal จะไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขใดๆ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 • โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัญชีของคุณ (ถ้ามี) ให้เราทราบ
 • อธิบายข้อผิดพลาดหรือการโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบายให้ชัดเจนที่สุดว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด หรือเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • โปรดแจ้งจำนวนเงินที่สงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดเป็นสกุลเงินดอลลาร์

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณ เราจะตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งระยะเวลาในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้คุณทราบภายใน 7 วัน ถ้าคุณแจ้งเราด้วยวาจา เราอาจขอให้คุณส่งเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเราภายใน 10 วันทำการ เราจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการหลังจากที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีข้อผิดพลาดจากคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณ ถ้าเราตัดสินใจดำเนินการเช่นนี้ เราจะโอนเงินตามจำนวนเงินที่คุณคิดว่าเกิดข้อผิดพลาดเข้าบัญชี PayPal ของคุณภายใน 10 วันทำการ เพื่อให้คุณมียอดเงินชั่วคราวในระหว่างที่เราใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงยอดเงินชั่วคราวภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่โอนเข้าบัญชี ถ้าเราขอให้คุณส่งเรื่องร้องเรียนหรือคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราไม่ได้รับเรื่องภายใน 10 วันทำการ เราอาจไม่โอนเงินชั่วคราวเข้าบัญชี PayPal ของคุณ

สำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ใหม่ การทำรายการที่จุดขาย หรือการทำรายการจากต่างประเทศ เราอาจใช้เวลาถึงเก้าสิบ (90) วันในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณ สำหรับบัญชี PayPal ใหม่ (การทำรายการจากบัญชีของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 30 วันทำการ นับจากวันที่คุณแจ้งให้เราทราบ) เราอาจใช้เวลาถึง 20 วันทำการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

เราจะแจ้งผลลัพธ์ให้คุณทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะส่งคำอธิบายการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณ ถ้าคุณได้รับยอดเงินชั่วคราว เราจะหักยอดเงินชั่วคราวออกจากบัญชีของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันและจำนวนเงินที่หักออกไป คุณสามารถขอสำเนาเอกสารที่เราใช้ในการตรวจสอบได้

ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของคุณทันทีภายใน 1 วันทำการหลังการพิจารณาของเรา หรือในกรณีที่คุณได้รับยอดเงินชั่วคราวแล้ว คุณจะสามารถเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้ได้

ข้อผิดพลาดในการประมวลผล

เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดในการประมวลผลใดๆ ที่เราพบ ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้:

 • คุณได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งหลังจากนั้นเราจะโอนเงินส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณควรได้รับกับยอดที่คุณได้รับจริงเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
 • คุณได้รับเงินมากกว่าจำนวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งหลังจากนั้นเราจะหักเงินส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณได้รับจริงกับยอดที่คุณควรได้รับจากบัญชี PayPal ของคุณ
 • ถ้าเราทำรายการไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดหรือในจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง เราจะรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวนี้โดยตรง เว้นแต่ว่า:
  • คุณไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเรา
  • ระบบของเราไม่ได้ทำงานอย่างเหมาะสม และคุณทราบเกี่ยวกับการหยุดทำงานนี้เมื่อคุณเริ่มทำรายการ หรือ
  • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษนอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) แม้ว่าเราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมแล้ว

ข้อผิดพลาดในการประมวลผลไม่ใช่:

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา

คุณยินยอมให้ PayPal และบริษัทในเครือติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด เมื่อคุณเปิดบัญชี PayPal โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี หรือคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการบอกรับสมาชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรือใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับจากเรา โปรดรอ 7 วันทำการเพื่อให้การยกเลิกมีผล เราจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการของ PayPal แม้คุณเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

ถ้าคุณให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้ PayPal และบริษัทในเครือติดต่อคุณที่หมายเลขดังกล่าวโดยใช้การโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือข้อความตัวอักษรเพื่อ: (i) แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของ PayPal และ/หรือการให้บริการบัญชี PayPal ของคุณ (ii) ตรวจสอบหรือป้องกันการหลอกลวง หรือ (iii) จัดเก็บหนี้ เราจะไม่ใช้การโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือส่งข้อความติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ เราอาจแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับผู้ให้บริการที่ทำสัญญากับเราเพื่อช่วยเหลือเราในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้น แต่จะไม่แบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณไม่จำเป็นต้องยินยอมที่จะรับการโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้และเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ PayPal เสนอให้ คุณสามารถปฏิเสธการรับการโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้หลายวิธี รวมถึงผ่านใบเสร็จการทำรายการทางอีเมล ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal ความถี่ของข้อความอาจแตกต่างกันไปและอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์และการส่งข้อความในอัตรามาตรฐาน ทั้งเราและผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่ล่าช้าหรือข้อความไม่สามารถส่งได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจโทรหาคุณโดยตรง โดยใช้ช่องทางอื่นถ้าเราจำเป็นต้องพูดคุยกับคุณ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์และการส่งข้อความในอัตรามาตรฐาน

PayPal อาจติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรือ-ข้อมูลการทำรายการ PayPal ใดๆ และบริการของ PayPal ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตที่อยู่อีเมลหลักของคุณให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ PayPal สามารถติดต่อสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้า PayPal ส่งการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ได้รับ เนื่องจากที่อยู่อีเมลหลักที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้อง เป็นข้อมูลเก่า ถูกบล็อคโดยผู้ให้บริการ หรือคุณไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหตุผลอื่นใด จะถือว่า PayPal ได้ส่งการติดต่อสื่อสารดังกล่าวถึงคุณแล้ว

โปรดทราบว่า ถ้าคุณใช้ตัวกรองอีเมลขยะที่บล็อคหรือเปลี่ยนเส้นทางอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ได้อยู่ในสมุดที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะต้องเพิ่ม PayPal ลงในสมุดที่อยู่อีเมล เพื่อให้คุณสามารถดูการติดต่อสื่อสารที่เราส่งถึงคุณได้

คุณสามารถอัปเดตที่อยู่อีเมลหลักหรือที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ PayPal ถ้าที่อยู่อีเมลของคุณใช้การไม่ได้และส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal อาจถือว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณได้ จนกว่าเราจะได้รับที่อยู่อีเมลหลักที่สามารถใช้งานได้จากคุณ

PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่เราประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการส่งอีเมลไปถึงคุณ เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่เราส่งไป

เว้นแต่ว่าคุณจะติดต่อสื่อสารกับเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ระบุที่อยู่อื่นสำหรับการบอกกล่าว (เช่น กระบวนการความรับผิดของเราสำหรับการทำรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ) การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง PayPal จะต้องส่งทางไปรษณีย์ไปยัง: บริษัท PayPal (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่: 63 อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้องเลขที่ 27-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณเข้าใจและยอมรับว่า PayPal อาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณกับ PayPal หรือตัวแทนสำหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม หรือเพื่อการคุ้มครองของเราเอง โดยไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและเข้าใจว่า แม้ว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับ PayPal อาจถูกดักฟัง ตรวจสอบ หรือบันทึก PayPal อาจไม่ได้บันทึกสายโทรศัพท์หรือการโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal ไม่รับประกันว่าการบันทึกสายโทรศัพท์เฉพาะใดๆ จะถูกเก็บรักษาหรือสามารถกู้คืนมาได้

สิทธิ์ของ PayPal

สิทธิ์การระงับและการยุติของ PayPal

PayPal ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ PayPal บางส่วนหรือทั้งหมดด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาเมื่อได้แจ้งให้คุณทราบ รวมทั้งการชำระเงินที่ไม่ได้ถูกจำกัดที่อยู่ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ให้แก่คุณเมื่อยุติสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ คุณได้มอบสิทธิยึดหน่วงและสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันต่อยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณซึ่งอยู่ในการครอบครองของ PayPal ให้แก่ PayPal

จำนวนเงินที่เป็นหนี้ PayPal

ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบจะหมายถึงจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal PayPal อาจเริ่มหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินที่คุณเพิ่มลงในบัญชี PayPal ของคุณ หรือการชำระเงินที่คุณได้รับในภายหลัง ถ้าคุณมีบัญชี PayPal มากกว่าหนึ่งบัญชี เราอาจชดเชยยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบหนึ่งบัญชีโดยหักจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal อื่นๆ ของคุณ ถ้าคุณยังคงใช้บัญชี PayPal ต่อไป เมื่อมียอดเงินติดลบ คุณอนุญาตให้ PayPal รวมยอดเงินติดลบกับการหักบัญชีหรือการทำรายการใดๆ ที่ส่งจากบัญชีของคุณเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลการรวมดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มหักบัญชีหรือทำรายการ

ถ้าคุณมีเงินในบัญชี PayPal หลายสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหนึ่งนั้นติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม PayPal อาจหักลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบนั้น กับยอดเงินที่คุณมีในสกุลเงินต่างๆ ได้ ถ้าคุณมียอดเงินติดลบในสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 21 วัน หรือนานกว่านั้น PayPal จะแปลงยอดเงินติดลบนี้เป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การแปลงสกุลเงินมีความจำเป็น และจะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ถ้าคุณมียอดหนี้ที่เลยกำหนดชำระที่คงค้างแก่ PayPal หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา PayPal อาจหักเงินจากบัญชี Paypal ของคุณเพื่อชำระจำนวนเงินที่เลยกำหนดชำระได้ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา เช่น Xoom หรือ Braintree

การดำเนินการในกรณีล้มละลาย

ถ้าคุณได้เริ่มต้นดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายล้มละลายใดๆ เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การเข้าถือสิทธิ

ถ้า PayPal ทำให้การชำระเงินที่คุณส่งให้ผู้รับเป็นโมฆะหรือยกเลิกการชำระเงินนั้น (ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ริเริ่มหรือไม่ก็ตาม) คุณตกลงว่า PayPal จะเข้าถือสิทธิที่คุณมีต่อผู้รับและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินนั้น และอาจใช้สิทธิดังกล่าวโดยตรง หรือในนามของคุณ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ PayPal

ไม่มีการสละสิทธิ์

การที่เราไม่ดำเนินการกับการที่คุณหรือผู้อื่นละเมิดภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการกับการละเมิดภาระผูกพันในครั้งต่อไปหรือการละเมิดที่คล้ายคลึงกัน

การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

ในส่วนนี้ เราใช้คำว่า "PayPal" เพื่ออ้างอิงถึง PayPal (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือของเรา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ร่วมค้า ผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายของบริษัทดังกล่าว บริษัทในเครือของเรารวมถึงหน่วยงานแต่ละหน่วยที่เราควบคุม ที่เป็นผู้ควบคุมเรา หรือที่เราอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ PayPal สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal และการใช้บริการของ PayPal ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และคุ้มครอง PayPal ให้พ้นจากข้อเรียกร้องหรือการทวงสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่ดำเนินการหรือเกิดจากบุคคลภายนอกใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดจากการที่คุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การใช้บริการของ PayPal ที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลภายนอก และ/หรือการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของบุคคลภายนอกใดๆ ที่คุณอนุญาตให้ใช้บัญชี PayPal ของคุณ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการใดๆ ของ PayPal ในนามของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ความรับผิดของ PayPal มีจำกัดในแง่ที่เกี่ยวกับบัญชี PayPal และการใช้บริการของ PayPal ของคุณ PayPal จะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายในกรณีเฉพาะ โดยบังเอิญ หรือโดยสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียธุรกิจ) ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อมอบบริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา บริการใดๆ ของ PayPal หรือสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งจากการละเลย) เว้นแต่ว่าจะเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดที่เรามีต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในทุกกรณีจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินจริงที่เกิดความเสียหายโดยตรง นอกจากนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต PayPal จะไม่รับผิด และคุณตกลงที่จะคุ้มครอง PayPal ให้พ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียเงิน ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง ผลกำไร หรือความสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่นๆ หรือความเสียหายจำเพาะ โดยอ้อม หรือโดยสืบเนื่องใดๆ) ที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจาก: (1) การใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเราที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) หรือบริการใดๆ ของ PayPal (2) ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) และบริการใดๆ ของ PayPal (3) ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายอื่นๆ ที่ได้รับจากการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) บริการใดๆ ของ PayPal หรือเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา (4) ข้อบกพร่อง จุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องทุกประเภทในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) บริการใดๆ ของ PayPal หรือในข้อมูลและกราฟิกที่ได้รับจากสิ่งเหล่านั้น (5) เนื้อหา การดำเนินการ หรือการไม่ดำเนินการของบุคคลภายนอก (6) การระงับหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ หรือ (7) ความจำเป็นของคุณในการแก้ไขวิธีปฏิบัติ เนื้อหา หรือพฤติกรรมของคุณ หรือการสูญเสียหรือการไม่สามารถทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้หรือนโยบายของ PayPal

ข้อความปฏิเสธการรับประกันและการปลดเปลื้อง

ไม่มีการรับประกัน

บริการของ PayPal มอบให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PayPal ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิ

PayPal ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้บริการโดยผู้ขายที่ยอมรับ PayPal เป็นวิธีการชำระเงิน และ PayPal ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่คุณติดต่อด้วยนั้นจะทำรายการจนเสร็จสิ้นอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว PayPal ไม่รับประกันว่าการเข้าใช้บริการของ PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรือปลอดภัย และการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเราอาจถูกรบกวนจากปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา PayPal จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้การขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต และบัตรเครดิตได้รับการดำเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ในส่วนของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริการของ PayPal ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความล่าช้าของระบบธนาคารหรือของบริการไปรษณีย์

การปลดเปลื้อง PayPal

ถ้าคุณมีข้อพิพาทกับเจ้าของบัญชี PayPal อื่นใด คุณต้องปลดเปลื้อง PayPal จากข้อเรียกร้อง คำร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าในทางใด ในการเข้าสู่การปลดเปลื้องนี้ คุณได้สละสิทธิ์การคุ้มครองใดๆ อย่างชัดแจ้งที่จะจำกัดการคุ้มครองของการปลดเปลื้องนี้เพื่อให้มีเฉพาะข้อเรียกร้องที่คุณอาจทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณในเวลาที่ตกลงยอมรับการปลดเปลื้องนี้

ข้อพิพาทกับ PayPal

ติดต่อ PayPal ก่อน

ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal ซึ่งดำเนินการในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป้าหมายของเรา คือการเรียนรู้และแก้ปัญหาเกี่ยวกับความกังวลของคุณ ถ้าเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวจนเป็นที่พอใจแก่คุณได้ เราจะมุ่งหาวิธีที่เป็นกลางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่คุณเพื่อให้สามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว ข้อพิพาทระหว่างคุณกับ PayPal ที่เกี่ยวข้องกับบริการอาจมีการรายงานไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal

อนุญาโตตุลาการ

สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรียกร้องเพื่อขอการคุ้มครองชั่วคราวหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เทียบเท่า) ซึ่งจำนวนเงินรวมที่เรียกร้องต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คุณสามารถเลือกที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องมาปรากฏตัวและคำตัดสินชี้ขาดมีผลผูกพันได้ ถ้าคุณเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวผ่านผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือก ("ADR") ที่ได้รับการยอมรับและโดยความตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับเรา ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ (ก) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว โดยคุณจะเป็นผู้เลือกวิธีการดำเนินการ (ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่กำหนดให้มีการปรากฏตัวของคู่กรณีหรือพยานในการตัดสินชี้ขาด เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นอย่างอื่น และ (ค) คำตัดสินชี้ขาดใดๆ ของอนุญาโตตุลาการสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลใดๆ ก็ได้ที่มีเขตอำนาจ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าของ PayPal

"PayPal.com" "PayPal" และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PayPal หรือผู้ออกใบอนุญาตของ PayPal ห้ามไม่ให้คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้าเว็บ กราฟิกที่กำหนดขึ้นเฉพาะ ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด ถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ PayPal ห้ามไม่ให้คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใช้โลโก้ HTML ที่ได้รับจาก PayPal เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังบริการของ PayPal ได้ ห้ามไม่ให้แก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงโลโก้ HTML เหล่านี้ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม หรือนำไปใช้โดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ PayPal หรือบริการของ PayPal หรือนำไปแสดงในลักษณะใดๆ ก็ตามที่สื่อเป็นนัยว่าได้รับการสนับสนุนหรือการรับรองจาก PayPal สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ PayPal เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ บริการของ PayPal เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่สร้างหรือเกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์สินของ PayPal และผู้ออกใบอนุญาตของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว

การให้สิทธิ์การใช้งานโดยทั่วไป

ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal เช่น API, ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากหรือผสานรวมกับซอฟต์แวร์ ระบบ หรือบริการของผู้ให้บริการของเราที่คุณดาวน์โหลด หรือเข้าถึงผ่านเว็บหรือแพลตฟอร์มมือถือ Paypal จะมอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถออกใบอนุญาตย่อยได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และปลอดค่าสิทธิ์ให้แก่คุณในการเข้าถึง และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal ตามเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว การให้สิทธิ์การใช้งานนี้บังคับใช้กับซอฟต์แวร์ ตลอดจนการอัปเดต การอัปเกรด เวอร์ชันใหม่ และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สามารถเช่า ให้เช่า หรือโอนสิทธิโดยประการอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีให้แก่บุคคลภายนอกได้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำเนินการ การเข้าถึง และการใช้งานที่มีอยู่ในเอกสารประกอบทั้งหมดที่มาพร้อมกับบริการของ PayPal ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำเนินการ การเข้าถึง และการใช้งาน คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดที่ขึ้นแก่คุณ PayPal และบุคคลภายนอก PayPal สามารถอัปเดตหรือหยุดให้บริการซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้เมื่อแจ้งให้คุณทราบ แม้ว่า PayPal อาจ (1) ผสมผสานสื่อวัสดุและเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกเข้ากับเว็บใดๆ หรือแอปพลิเคชันอื่น รวมถึงซอฟต์แวร์ของ PayPal และ/หรือ (2) เข้าถึงและใช้สื่อวัสดุและเทคโนโลยีบางอย่างของบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบบริการของ PayPal ให้แก่คุณ แต่คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในหรือต่อสื่อวัสดุของบุคคลภายนอกดังกล่าวใดๆ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข บิดเบือน ซ่อมแซม คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดง เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา แยกส่วนประกอบ แยกส่วนแฟ้ม หรือพยายามสร้างซอร์สโค้ดใดๆ ก็ตามที่ได้รับมาจากซอฟต์แวร์ หรือสื่อวัสดุหรือเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกใดๆ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใดๆ จากซอฟต์แวร์ใดๆ หรือสื่อวัสดุหรือเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกใดๆ คุณรับทราบว่าสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal เป็นของ PayPal และสื่อวัสดุของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ผสานรวมอยู่ในนั้นเป็นของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของ PayPal แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกอื่นใดที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่คุณตกลงไว้กับบุคคลภายนอกที่ให้บริการซอฟต์แวร์นี้แก่คุณ คุณรับทราบว่า PayPal ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวที่คุณเลือกใช้ในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ใดๆ ของเรา และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal ถ้าคุณใช้บริการของ PayPal ในเว็บไซต์ของ PayPal หรือเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal หรือโดยบุคคลภายนอก และไม่ได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal หรือใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ของ PayPal ข้อสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการที่โฮสต์โดย PayPal

สิทธิ์การใช้งานที่คุณมอบให้แก่ PayPal การรับประกันทรัพย์สินทางปัญญา

PayPal ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณมอบให้ อัปโหลด ยื่น หรือส่งไปยัง PayPal และ PayPal ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณโฮสต์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ใช้บริการของ PayPal เพื่อให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวรรคถัดไป เมื่อคุณมอบเนื้อหาให้แก่ PayPal หรือโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริการของ PayPal คุณได้มอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ สามารถโอนได้ และใช้ได้ทั่วโลกให้ PayPal (และบุคคลที่เราร่วมงานด้วย) ใช้เนื้อหาของคุณและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิในการเผยแพร่ในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือในอนาคต เพื่อช่วยให้เราปรับปรุง ดำเนินการ และส่งเสริมบริการปัจจุบันของเราและพัฒนาบริการใหม่ๆ PayPal จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้คุณสำหรับเนื้อหาใดๆ ของคุณ คุณรับทราบว่าการใช้เนื้อหาของคุณโดย PayPal จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิของเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้ และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมของคุณและสัญญาที่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวกับ PayPal คุณรับรองและรับประกันว่าการกระทำต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ ซึ่งได้แก่ การที่คุณมอบเนื้อหาให้แก่ PayPal การที่คุณโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริการของ PayPal และการที่ PayPal ใช้เนื้อหาดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงงานที่สร้างขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal

สิทธิ์การใช้งานที่ผู้ขายมอบให้แก่ PayPal

โดยไม่คำนึงข้อกำหนดของวรรคก่อนหน้า ถ้าคุณเป็นผู้ขายที่ใช้บริการ PayPal เพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ คุณได้ให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด สามารถโอนได้ สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านหลายลำดับชั้น) และไม่มีค่าสิทธิ์ ชำระแล้วเต็มจำนวนแก่ PayPal และบริษัทในเครือในการใช้และเผยแพร่สู่สาธารณะตลอดอายุของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งเครื่องหมายการค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ชื่อการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และการกำหนดอื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานโดยคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ (1) ระบุว่าคุณเป็นผู้ค้าที่ยอมรับบริการของ PayPal เป็นรูปแบบการชำระเงินและช่วยให้ลูกค้าทำรายการกับคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ (2) การใช้งานอื่นใดที่คุณให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะ

เบ็ดเตล็ด

การโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PayPal ก่อน PayPal อาจโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ

วันทำการ

"วันทำการ" หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจทั่วไปในประเทศไทย

บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเป็นเวลาสองปีหรือมากกว่านั้น PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี PayPal ของคุณและเงินที่ไม่ได้ใช้ในบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายของเราในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

สัญญาทั้งหมดและการคงอยู่ของสัญญา

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ พร้อมด้วยนโยบายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายในเว็บไซต์ PayPal กำหนดความเข้าใจทั้งปวงระหว่างคุณและ PayPal ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการของ PayPal ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดซึ่งโดยสภาพแล้วควรคงอยู่ จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ถ้ามีการพิจารณาว่าข้อกำหนดใดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวและให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป

เจตนาในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ในแบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณยอมรับว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการตกลงยอมรับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้เป็นวิธีที่เชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และเป็นการอนุมัติข้อมูลที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ PayPal ภายใต้สัญญาฉบับนี้

กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจศาล

สัญญาฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับสัญญาที่ทำและดำเนินการทั้งหมดภายในประเทศไทย เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกับ PayPal จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คุณตกลงยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ต่อเขตอำนาจของศาลที่มีสิทธิ์ขาดจำเพาะที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของคดีความใดๆ การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา

การฟ้องร้องคดีที่มีการยื่นอย่างไม่เหมาะสม

ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณยื่นฟ้องต่อ PayPal จะต้องได้รับการยุติตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยขัดต่อสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการยื่นอย่างไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ถ้าคุณยื่นข้อเรียกร้องโดยขัดต่อสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ PayPal อาจเรียกเงินชดใช้ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย (รวมถึงทนายความและผู้ช่วยทนายความภายในบริษัท) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่า PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ยื่นอย่างไม่เหมาะสมแล้ว และคุณไม่ได้ถอนข้อเรียกร้องนั้นโดยทันที

การตรวจสอบยืนยันตัวตน

คุณให้การอนุญาตแก่ PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลภายนอก ทำการสอบถามข้อมูลตามที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวตนของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เช่น วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ทางกายภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล
 • การขอให้คุณดำเนินขั้นตอนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลหรือตราสารทางการเงินของคุณ
 • การขอรายงานข้อมูลเครดิตจากหน่วยงานเครดิตบูโร
 • การยืนยันข้อมูลของคุณกับฐานข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือผ่านแหล่งอื่น หรือ
 • การขอให้คุณแสดงเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินให้ผู้ก่อการร้ายอาจกำหนดให้ PayPal ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนบางอย่าง ถ้าคุณใช้บริการบางอย่างของ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ และ/หรือบริการของ PayPal ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนของคุณ หลังจากได้สอบถามข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น

เราดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น เราไม่:

 • ดำเนินการในฐานะธนาคารหรือให้บริการด้านการธนาคาร
 • ดำเนินการในฐานะตัวแทนดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินใดๆ ที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ
 • ดำเนินการในฐานะตัวแทนหรือทรัสตีของคุณ
 • เข้าร่วมในการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นหุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน ตัวแทน หรือการว่าจ้างงานกับคุณ
 • ควบคุมหรือมีความรับผิดในสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินโดยใช้บริการของ PayPal
 • รับรองตัวตนของผู้ซื้อหรือผู้ขายใดๆ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • กำหนดว่าคุณต้องเสียภาษีหรือไม่ หรือ
 • เก็บหรือชำระภาษีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการของเรา เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การประเมินเว็บไซต์ของคุณ

ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบหรืออ้างอิงถึงบริการ PayPal บนเว็บไซต์ของคุณ PayPal อาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ (เช่น การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์) เพื่อประเมินเว็บไซต์ของคุณและรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่เข้าถึงได้หรือสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และเพื่อรับมือกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือฉ้อโกง

เมื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าว PayPal จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่คุณเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญยิ่งต่อเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ คำแปลสัญญา

เป็นความประสงค์โดยชัดแจ้งของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะให้ข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การแปลสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นการแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (ในฐานะผู้ขาย) กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ถ้าคุณ (ในฐานะผู้ขาย) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า PayPal รายอื่น คุณต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เท่านั้น ห้ามไม่ให้เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ PayPal ให้กับบุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าให้ทำเช่นนั้นได้ หรือเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ห้ามไม่ให้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ให้กับลูกค้าของ PayPal หรือใช้บริการของ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลภายนอก

ภายในขอบเขตที่คุณประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับลูกค้าของ PayPal ตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ทั้งฝ่ายคุณและ PayPal ต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลโดยอิสระ (และไม่ใช่ผู้ควบคุมร่วม) ซึ่งหมายความว่า แต่ละฝ่ายจะแยกกันกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่ละฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎข้อบังคับ คำสั่ง ประมวลหลักการปฏิบัติและข้อบังคับที่บังคับใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณหรือธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ต่างฝ่ายต่างยังมีและจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเองโดยอิสระสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใดๆ ที่เราประมวลผลซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • จัดหานโยบายความเป็นส่วนตัว/ประกาศความเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูลก่อนหรือ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุรายละเอียดทั้งหมดตามที่ PDPA กำหนดไว้
 • ดำเนินการและรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินการและบำรุงรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ผิดกฎหมาย (เช่น การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย) ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
 • มีระบบการตรวจสอบสำหรับการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องหรืออยู่นอกเหนือจุดประสงค์ที่จำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมา หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ขอให้ดำเนินการดังกล่าว หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม เว้นแต่เมื่อสามารถนำข้อยกเว้นมาใช้สำหรับการลบหรือการทำลายดังกล่าวได้
 • มีขั้นตอนการดำเนินการกับการละเมิดข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานที่มีอำนาจและ/หรือเจ้าของข้อมูลทราบตามที่มีผลบังคับใช้ตาม PDPA
 • ทำสัญญาระหว่างคุณและผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณ (ถ้ามี) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลข้อมูลได้ปฏิบัติตาม PDPA
 • รักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และ
 • ไม่จงใจหรือเจตนาดำเนินการใดๆ หรือจงใจหรือเจตนาอนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้อีกฝ่ายละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจากบริการของ PayPal (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลคุณสร้างขึ้น เก็บรวบรวม หรือได้รับผ่านความสัมพันธ์แยกต่างหากระหว่างคุณกับลูกค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal) ภายในขอบเขตจำกัดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากลูกค้าหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้