>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา

การอัปเดตนโยบาย

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 26 กันยายน 2022

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดและ/หรือแสดงตัวอย่างการแจ้งให้ผู้ใช้ PayPal ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ในประเทศไทย หรือข้อตกลงออนไลน์ นโยบาย หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้ โปรดทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในข้อตกลงที่แสดงตัวอย่างไว้ในวันที่หรือก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ที่ระบุไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

มีผลบังคับใช้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2022:

  • เรากําลังชี้แจงให้ทราบว่า PayPal อาจจําเป็นต้องจํากัดการใช้งานบัญชีของคุณ และ/หรือหักเงินจากยอดการชําระเงินรวมบางรายการที่ได้รับถ้าคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีตามที่กำหนดไว้

ตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ฉบับปรับปรุงแก้ไข