การอัปเดตนโยบาย

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา

การอัปเดตนโยบาย

 

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงสำหรับประเทศไทย

ออกเมื่อ: 11 สิงหาคม 2021

 

หน้านี้

หน้านี้แสดงการอัปเดตนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศไทย หรือข้อตกลง นโยบาย หรือคำแถลงออนไลน์อื่นๆ โปรดไปที่ "การอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา" เพื่อดูการอัปเดตนโยบายก่อนหน้านี้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น จะไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องดำเนินการเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

มีผลบังคับใช้วันที่ 27 กันยายน 2021

  • เรากำลังแก้ไขโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อชี้แจงถึงสิทธิ์บางประการสำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับตั๋วเดินทางที่จำหน่ายโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทาง
  • เรากำลังกําหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการกําหนดราคาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่สามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดของบัญชีหรือข้อมูลกิจกรรมทางบัญชีอื่นๆ ของผู้ขาย
  • เรากำลังชี้แจงประเภทของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคํานวณการประมาณขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลซึ่งเราอาจเรียกเก็บหากคุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

ถ้าต้องการตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการใช้บริการของ PayPal

  • เรากำลังแก้ไขนโยบายเพื่อชี้แจงว่าการละเมิดอาจส่งผลให้คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มรายการกิจกรรมต้องห้ามที่มีอยู่และชี้แจงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

 

การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินทางเลือกของ PayPal
  • เรากำลังแก้ไขข้อตกลงเพื่อห้ามไม่ให้มีการยอมรับการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่าง