การอัปเดตนโยบาย

 

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา

การอัปเดตนโยบาย

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 29 ตุลาคม 2021

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้ของ PayPal สำหรับประเทศไทย หรือข้อตกลง นโยบาย หรือข้อความออนไลน์อื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ทราบต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2021 เราจะดำเนินการต่อไปนี้:

  • ย้ายโปรแกรมนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ และข้อกำหนดของโปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPalไปยังหน้าเว็บที่แยกกัน ข้อกำหนดของโปรแกรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับเมื่อคุณยอมรับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ และยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ การย้ายในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทำการค้นหาและไปยังข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น
  • การแก้ไขโปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงว่าหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วจะต้องมีหมายเลขติดตามพัสดุที่ตรวจสอบได้ทางออนไลน์ด้วย
  • ชี้แจงว่าการละเมิดกระบวนการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เป็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้

ตรวจสอบข้อตกลงผู้ใช้ฉบับปรับปรุง

 

การแก้ไขบทต่อท้ายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์การประมวลผลบัตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021 เราจะดำเนินการต่อไปนี้:

  • ปรับปรุงบทต่อท้ายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์การประมวลผลบัตรเพื่อรวมข้อสัญญามาตรฐานฉบับใหม่ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในเดือนมิถุนายน 2021

ตรวจสอบบทต่อท้ายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลสําหรับผลิตภัณฑ์การประมวลผลบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข