นโยบายร้านค้าใน PayPal

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายร้านค้าใน PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 8 มี.ค. 2007

 

เงื่อนไขด้านล่างมีผลโดยเฉพาะต่อการใช้ฟีเจอร์ร้านค้าใน PayPal ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตัวเองแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.paypal.com

 1. ความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งตอนที่ทำการลงทะเบียนร้านค้าใน PayPal ต้องเป็นความจริง รวมถึงชื่อเว็บไซต์ คำอธิบาย ประเภท และข้อมูลที่ร้องขออื่นๆ ทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับข้อมูลลงทะเบียนร้านค้าใน PayPal ของคุณ คุณต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ PayPal ทันที หากคุณไม่ปฏิบัิติตาม เราจะลบการอ้างอิงทั้งหมดถึงเว็บไซต์ของคุณออกจากเว็บไซต์ของ PayPal และจะทำให้คุณหมดคุณสมบัติโดยถาวรในการลงทะเบียนเว็บไซต์กับ PayPal การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทำให้บัญชี PayPal ของคุณถูกล็อคหรือถูกปิด คุณอนุญาตให้ PayPal มีสิทธิ์เข้าใช้เว็บไซต์ของคุณผ่านการเข้าชมด้วยตนเองหรือการ "สืบค้น" อัตโนมัติ หรือเทคนิคการค้นหาแบบอัตโนมัิตอื่นๆ เพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ PayPal ไม่มีข้อผูกพันในการเฝ้าระวังความถูกต้องให้กับเว็บไซต์ของคุณ

 2. เกณฑ์คุณสมบัติ

  1. ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถือว่ามีคุณสมบัติในการลงทะเบียนเว็บไซต์สำหรับร้านค้าใน PayPal:
   1. ผู้ใช้มีบัญชีบุคคลพรีเมียร์หรือบัญชีธุรกิจที่ยืนยันตัวตนแล้ว
   2. ผู้ใช้มีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนแล้วพร้อมกับบัญชี PayPal
   3. ผู้ใช้ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมตลาดเงินใน PayPal แล้ว
   หากเมื่อใดก็ตามที่เจ้าของร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้ มีเงื่อนไขไม่ตรงกับข้อกำหนดแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งในรายการข้างต้น เว็บไซต์นั้นจะถูกระงับไม่ให้แสดงในไดเรกทอรีของร้านค้าใน PayPal

  2. ผู้ใช้ชาวแคนาดา ผู้ใช้ชาวแคนาดาที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถือว่ามีคุณสมบัติในการลงทะเบียนเว็บไซต์สำหรับร้านค้าใน PayPal:
   1. ผู้ใช้มีบัญชีบุคคลพรีเมียร์หรือบัญชีธุรกิจที่ยืนยันตัวตนแล้ว
   2. ผู้ใช้อยู่ในระบบของ PayPal ไม่น้อยกว่า 90 วัน
   3. ผู้ใช้มีหมายเลขสถานะความน่าเชื่อถือของผู้ขายเท่ากับ 10 เป็นอย่างน้อย
   หากเมื่อใดก็ตามที่เจ้าของร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้ มีเงื่อนไขไม่ตรงกับข้อกำหนดแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งในรายการข้างต้น เว็บไซต์นั้นจะถูกระงับไม่ให้ลงทะเบียนกับ PayPal และไม่ให้แสดงในไดเรกทอรีของร้านค้าใน PayPal

  3. ผู้ใช้นอกสหรัฐฯ หรือไม่ใช่ชาวแคนาดา ผู้ใช้นอกสหรัฐฯ และแคนาดาไม่สามารถลงทะเบียนร้านค้าใหม่สำหรับร้านค้าใน PayPal ผู้ใช้ที่มีร้านค้าอยู่แล้วอาจแสดงรายชื่อร้านค้าของตัวเองได้ต่อไปและควรติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงร้านค้าของตัวเอง

  4. เว็บไซต์ต้องยอมรับการชำระเงินผ่าน PayPal เว็บไซต์นี้ต้องยอมรับการชำระเงินผ่าน PayPal หากการตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ยอมรับการชำระเงินผ่าน PayPal เว็บไซต์นั้นจะถูกลบออกจากไดเรกทอรีร้านค้าใน PayPal คุณสามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ของคุณสำหรับร้านค้าใน PayPal ซ้ำได้ เมื่อเว็บไซต์ยอมรับการชำระเงินผ่าน PayPal แล้ว

  5. อื่นๆ โดยการลงทะเบียนร้านค้าใน PayPal หมายความว่าคุณอนุญาตให้ PayPal มีสิทธิ์ในการตรวจสอบเครดิตของคุณหรือธุรกิจของคุณได้ตลอดเวลา PayPal ขอสงวนสิทธิ์์์ในการลบรายชื่อของเว็บไซต์ใดๆ ออกจากไดเรกทอรีของร้านค้าใน PayPal ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 3. ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ คุณยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนซึ่งได้แจ้งให้กับ PayPal แต่โดยการแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ PayPal หมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้ PayPal สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงกับบริการร้านค้าใน PayPal โดยละเอียดหมายความว่าคุณได้ให้สิทธิ์ที่มีัลักษณะไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ใช้ได้ทั่วโลก ใช้ได้ตลอดไป และไม่มีค่าสิทธิ์แก่ PayPal ในการคัดลอก เผยแพร่ และแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเว็บไซต์ของคุณบนเว็บไซต์ของ PayPal หรือในข้อความอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการผ่าน PayPal โดยขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดเมื่อมีการบอกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณสำหรับร้านค้าใน PayPal ไม่ว่าการบอกเลิกนั้นจะเกิดจากคุณหรือ PayPal

 4. ไม่รับรอง การนำเสนอข้อมูลการลงทะเบียนเว็บไซต์ของ PayPal ไม่ได้เป็นการรับรองเว็บไซต์ รวมทั้งสินค้าหรือบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์นั้นๆ ความพยายามใดๆ ที่จะประกาศหรือบอกเป็นนัยว่า PayPal รับรองสินค้าหรือบริการของคุณ จะส่งผลให้มีมูลเหตุในการบอกเลิกการเข้าร่วมร้านค้าใน PayPal ของคุณ

 5. ไม่มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal คุณไม่สามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ที่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการขายสินค้าหรือบริการที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ที่ละเมิดกฎตามที่ปรากฏใน ของ PayPal ได้ การลงทะเบียนเว็บไซต์ดังกล่าวจะส่งผลให้มีมูลเหตุในการบอกเลิกการเข้าร่วมร้านค้าใน PayPal ของคุณและการปิดบัญชี PayPal ของคุณทันที การกระทำดังกล่าวยังเป็นการละเมิดข้อกำหนดของ Wells Fargo และ/หรือข้อกำหนดหรือนโยบายของ Mastercard/VISA และส่งผลให้มีมูลเหตุในการบอกเลิกบัญชีบัตรเครดิตของคุณกับองค์กรเหล่านั้น การบอกเลิกดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนบัญชีใหม่กับธนาคารที่ให้บริการทางบัญชีในการทำรายการขายของ Mastercard หรือ VISA

 6. การซื้อของในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนกับ PayPal ข้อมูลการลงทะเบียนเว็บไซต์ได้มาจากเจ้าของเว็บไซต์ และ Paypal ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการบิดเบือนความจริงใดๆ ในข้อมูลดังกล่าว PayPal ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในการซื้อขายและการรับประกันความถูกต้องในเนื้อหาของข้อมูล PayPal ไม่รับประกันระดับความปลอดภัยใดๆ ในการซื้อของจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ลงทะเบียนกับ PayPal และ PayPal จะไม่รับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์เหล่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการซื้อของบนเว็บไซต์ โปรดไปที่หน้าคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรา

 7. ค่าธรรมเนียม การบรรจุเข้าในร้านค้าใน PayPal ไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะนี้ อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอนาคต แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อน