นโยบายการรายงานการละเมิดสิทธิ

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายการรายงานการละเมิดสิทธิ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2564

 

PayPal มีนโยบายในการดำเนินการอย่างเหมาะสมในกรณีที่จำเป็นเพื่อถอดถอนสื่อวัสดุที่มีการอ้างว่าละเมิดสิทธิออกจากบริการของ PayPal หรือเพื่อห้ามมิให้ใช้บริการของ PayPal ถ้าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และเชื่อว่าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่ใช้บริการของ PayPal ขาย เสนอขาย ทำให้สินค้าและ/หรือบริการต่างๆ พร้อมใช้้ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อวัสดุที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดกรอกรายงานการละเมิดสิทธินี้ให้ครบถ้วน และส่งอีเมลไปยังinfringementreport@paypal.com