นโยบายรายงานการละเมิดสิทธิ

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายรายงานการละเมิดสิทธิ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2012

 

PayPal มีนโยบายในการดำเนินการอย่างเหมาะสมในกรณีที่จำเป็นเพื่อถอดถอนจากบริการของ PayPal หรือเพื่อห้ามมิให้ใช้บริการของ PayPal ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับสื่อวัสดุที่อ้างว่าเข้าข่ายการละเมิด หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาและคุณเชื่อว่าเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่ใช้บริการของ PayPal เป็นทางเลือกในการชำระเงินได้จำหน่าย เสนอที่จะจำหน่ายหรือจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดกรอกรายละเอียดลงใน รายงานการละเมิดสิทธิ์ให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์ถึงเราที่หมายเลข 1-402-537-5774 หรือส่งอีเมลมาที่ infringementreport@paypal.com