ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินใน eBay

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินใน eBay

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 8 มี.ค. 2007

 

 1. คู่สัญญาของข้อตกลงนี้

  ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินใน eBay นี้ ('ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน') มีขึ้นระหว่าง PayPal, Inc., PayPal CA Limited และ PayPal Pte. Ltd. (ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า 'PayPal'), eBay Inc. ('eBay') และคุณ

   

 2. การอนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม eBay จากบัญชี PayPal ของคุณ

  โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอนุญาตให้ eBay เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คุณเป็นหนี้ eBay จากบัญชี PayPal ของคุณแบบครั้งเดียว แบบเป็นครั้งคราว หรือแบบเป็นงวด จนกว่าคุณจะยกเลิกข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณอนุญาตให้ PayPal ชำระค่าธรรมเนียมที่ eBay เรียกเก็บเต็มจำนวนจากบัญชี PayPal ของคุณ ภายใต้ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินนี้ PayPal จะไม่เริ่มดำเนินการชำระเงินเอง แต่ PayPal จะชำระก็ต่อเมื่อ eBay เรียกเก็บเท่านั้น eBay จะส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณอย่างน้อย 10 วันก่อนที่จะเรียกเก็บจากบัญชี PayPal ของคุณ

  PayPal จะเป็นวิธีการชำระเงินของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับ eBay สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการขายของ eBay ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณลงทะเบียนวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวิธีอื่นๆ ไว้ก่อนหน้านี้ จะใช้ PayPal แทนวิธีนั้นโดยอัตโนมัติ

  หากคุณเปลี่ยนเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี eBay ของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น คุณเปลี่ยนการลงทะเบียนจาก eBay.com ไปเป็น eBay.ca) ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินนี้จะถูกยกเลิก หากคุณเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชี eBay ของคุณ คุณจะต้องระบุอีกครั้งว่า PayPal เป็นวิธีการชำระเงินโดยอัตโนมัติสำหรับบัญชีของคุณซึ่งใช้สกุลเงินใหม่ หากข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินถูกยกเลิก หรือหากการชำระค่าธรรมเนียม eBay ของคุณผ่านทาง PayPal ไม่อาจทำได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ยังคงค้างชำระแก่ eBay และ eBay อาจเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่คุณได้ลงทะเบียนกับ eBay ไว้ก่อนหน้านี้ เช่น บัตรเครดิต หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขายของคุณ

   

 3. การใช้แหล่งเงิน

  เมื่อ eBay เรียกเก็บเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ PayPal จะพยายามถอนเงินจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ก่อนเสมอ ถ้าเงินในยอดคงเหลือของคุณมีไม่พอ PayPal จะมองหาและพยายามเรียกเก็บจาก'แหล่งเงินที่ต้องการใช้' (Preferred Funding Source) ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นแหล่งเงินสำหรับข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินนี้ หาก'แหล่งเงินที่ต้องการใช้'ที่กำหนดไว้ไม่อาจใช้ได้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ) PayPal จะใช้แหล่งเงินอื่นๆ ในบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะสามารถปิดใช้แหล่งเงินสำหรับการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินนี้ได้ โดยมีข้อยกเว้นว่า คุณต้องมีบัตรเครดิต/เดบิตอย่างน้อยหนึ่งใบหรือมากกว่าเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ เพื่อให้อย่างน้อยมีบัตรใบหนึ่งเปิดใช้และสามารถเรียกเก็บเงินได้

  คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกใช้ 'แหล่งเงินที่ต้องการใช้' และสามารถเปิดหรือปิดใช้แหล่งเงินอื่นๆ ได้ โดยทั้งสองอย่างนี้จะทำได้ในระหว่างการลงทะเบียน และเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ PayPal โดยคลิกที่ลิงก์ 'การหักบัญชีโดยตรง' ภายใต้แท็บ 'ข้อมูลบัญชี'