โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2021

 

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ซึ่งมีข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ กรณีที่สามารถใช้ได้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากราคาซื้อสินค้าเต็มจำนวนบวกค่าจัดส่งเดิมที่คุณได้ชำระไว้ ถ้ามี PayPal ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดในการได้รับสิทธิ์ ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ให้ไว้ระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท หรือข้อมูลอื่นใดที่ PayPal เห็นว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การตัดสินใจเดิมของ PayPal ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่คุณอาจสามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อ PayPal ได้ถ้าคุณมีข้อมูลใหม่หรือที่น่าสนใจซึ่งไม่มีอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาครั้งแรกหรือถ้าคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ

ข้อสำคัญ: คุณอาจจำเป็นต้องคืนสินค้าให้กับผู้ขายหรือบุคคลอื่นที่เราระบุเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยุติข้อเรียกร้องของคุณ โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนสำหรับค่าส่งคืนสินค้าที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ

โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal อาจมีผลบังคับใช้เมื่อคุณประสบปัญหาใดๆ เหล่านี้กับการทำรายการ:

 • คุณไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้า") หรือ
 • คุณได้รับสินค้า แต่เป็นสินค้าที่คุณไม่ได้สั่งซื้อ (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน")

ถ้าคุณเชื่อว่าการทำรายการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของคุณไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ข้อเรียกร้องประเภทนี้แตกต่างจากโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อ และมีการอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้ความรับผิดต่อการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า

ข้อเรียกร้องของคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า ถ้า:

 • คุณไปรับสินค้าด้วยตนเอง หรือนัดหมายให้มีการรับสินค้าในนามของคุณ รวมถึงถ้าคุณใช้ PayPal ในสถานที่ตั้งซึ่งเป็นร้านค้าของผู้ขาย หรือ

ถ้าผู้ขายแสดงหลักฐานว่าได้มีการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณแล้ว PayPal อาจตัดสินให้ผู้ขายเป็นฝ่ายชนะข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า แม้คุณจะอ้างว่าไม่ได้รับสินค้านั้นก็ตาม

 

ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

สินค้าอาจถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า:

 • สินค้ามีลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากคำอธิบายสินค้าของผู้ขาย
 • คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ซื้อโดยสิ้นเชิง
 • บรรยายสภาพของสินค้าบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น บรรยายว่าเป็นสินค้า "ใหม่" แต่กลับเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว
 • โฆษณาว่าสินค้าเป็นของแท้ แต่กลับไม่ใช่ของแท้ (กล่าวคือ เป็นของปลอม)
 • สินค้าไม่มีชิ้นส่วนหรือฟีเจอร์ที่สำคัญ และข้อเท็จจริงเหล่านั้นไม่ได้มีการเปิดเผยในคำอธิบายสินค้าเมื่อคุณซื้อสินค้า
 • คุณซื้อสินค้าจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับสินค้าครบทั้งหมด
 • สินค้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ได้รับ และไม่ได้มีการเปิดเผยให้คุณทราบ

สินค้าไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า:

 • สินค้ามีลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับคำอธิบายสินค้าของผู้ขาย
 • ผู้ขายได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าไว้ในคำอธิบายของสินค้าอย่างถูกต้อง
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่ต้องการสินค้านั้นหลังจากที่ได้รับแล้ว
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังไว้
 • สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและมีการอธิบายว่าเป็นสินค้า "ใช้แล้ว"

 

สินค้าและการทำรายการที่ไม่มีสิทธิ์

สินค้าหรือการทำรายการต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:

 • อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
 • ยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านบ้านเคลื่อนที่ เครื่องบินหรือเรือ ยกเว้นยานพาหนะขนาดเล็กเพื่อการพกพาส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันทนาการ เช่น จักรยานและโฮเวอร์บอร์ด
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อหรือลงทุนในธุรกิจ)
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • การชำระเงินที่เทียบเท่ากับเงินสด รวมถึงสินค้าแทนเงินสด เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับทองคำ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่จับต้องได้หรือในรูปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยน)
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนทุกประเภท
 • การพนัน การเล่นเกม และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและของรางวัล
 • การบริจาค รวมถึงการชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุนและการชำระเงินที่ทำบนแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงิน
 • การชำระเงินให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการโดยภาครัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกที่กระทำการในนามของหน่วยงานที่ดำเนินการโดยภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
 • การชำระเงินไปยังบริการชำระค่าสินค้าและบริการใดๆ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับสินค้าที่สั่งทำทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้าสำหรับสินค้าที่จับต้องได้ที่คุณรับด้วยตนเองหรือจัดให้มีการรับแทนคุณ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ซื้อในสถานที่ตั้งซึ่งเป็นร้านค้าของผู้ขาย ยกเว้นกรณีที่ชำระเงินสำหรับการทำรายการด้วยตนเองโดยใช้รหัส QR ของสินค้าและบริการของ PayPal
 • สิ่งอื่นๆ ที่ต้องห้ามตามนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • การชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการชำระเงินที่ส่งโดยใช้ฟังก์ชันเพื่อนและครอบครัวของ PayPal
 • การชำระเงินที่คุณไม่ได้ส่งโดยใช้บัญชี PayPal
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อ รวมถึงการทำรายการสินค้าชิ้นเดียวหรือการทำรายการที่มีสินค้าหลายชิ้น

 

สิทธิ์การทำรายการสำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • มีบัญชี PayPal อยู่ในสถานะที่ดี
 • ชำระเงินซื้อสินค้าที่มีสิทธิ์จากบัญชี PayPal ของคุณ
 • พยายามติดต่อผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรงก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้องภายใต้นโยบายคุ้มครองการซื้อสินค้าของ PayPal ผ่านทางศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 • ตอบรับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ
 • เปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายภายใน 180 วัน นับจากวันที่คุณชำระเงิน และปฏิบัติตามกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเรา
 • ไม่ได้รับเงินคืนหรือตกลงให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยทางเลือกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณจากแหล่งอื่น

 

กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเรา

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการกับผู้ขายได้โดยตรง คุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเราผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อยื่นข้อเรียกร้องภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่นข้อเรียกร้อง (ขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง) ได้โดยโทรหาเราและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามมีการอธิบายไว้ด้านล่าง และถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ข้อเรียกร้องของคุณอาจถูกปฏิเสธ:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดข้อพิพาทภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณทำการชำระเงิน ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถเริ่มการสนทนาโดยตรงกับผู้ขายเกี่ยวกับปัญหาการทำรายการของคุณที่อาจช่วยระงับข้อพิพาทได้ ถ้าคุณไม่สามารถระงับข้อพิพาทกับผู้ขายได้โดยตรง ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 เราจะพักเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในบัญชี PayPal ของผู้ขายจนกว่าข้อพิพาทจะยุติหรือปิดลงแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอรับเงินคืน โดยดำเนินการภายใน 20 วันหลังจากเปิดข้อพิพาท ในกรณีที่คุณและผู้ขายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ หรือไม่เช่นนั้นเราจะปิดข้อพิพาทโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอเงินคืนได้โดยผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ผู้ขายหรือ PayPal สามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้เช่นกันในขั้นตอนนี้ PayPal อาจขอให้คุณรออย่างน้อย 7 วันนับจากวันที่ทำรายการก่อนจะยกระดับข้อพิพาท

ขั้นตอนที่ 3: ตอบกลับคำขอเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal หลังจากที่คุณ ผู้ขาย หรือ PayPal ยกระดับข้อพิพาทของคุณเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอรับเงินคืน PayPal อาจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงิน การประเมินโดยบุคคลที่สาม หลักฐานการแจ้งความกับตำรวจ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ PayPal ระบุ คุณจะต้องตอบกลับคำขอเหล่านี้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในจดหมายโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา

ขั้นตอนที่ 4: ปฏิบัติตามคำขอจัดส่งสินค้าของ PayPal ภายในเวลาที่กำหนด ถ้าคุณยื่นข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน PayPal อาจขอให้คุณจัดส่งสินค้าคืนให้กับผู้ขาย PayPal หรือบุคคลที่สาม (ซึ่ง PayPal จะเป็นผู้ระบุไว้) โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งส่งหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว หมายถึง:

สำหรับการทำรายการที่มีมูลค่ารวมไม่ถึง 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางด้านล่าง) การยืนยันที่สามารถเรียกดูได้ออนไลน์ซึ่งระบุที่อยู่นำส่งที่แสดงชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ วันที่นำส่ง และตัวตนของบริษัทส่งสินค้าที่คุณใช้เป็นอย่างน้อย

สำหรับการทำรายการที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางด้านล่าง) หรือมากกว่า คุณต้องแสดงหลักฐานการนำส่งที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อมีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล หรือยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้) ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะต้องมีการยืนยันด้วยลายเซ็นเมื่อการชำระเงินเกินกว่ามูลค่าที่เทียบเท่ากับ 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำรายการ

เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รีลบราซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์:

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก:

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย:

48,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนาสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เชเกิลอิสราเอล:

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น:

77,000 JPY

บาทไทย:

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย:

3,100 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

750 USD

ขั้นตอนที่ 5: PayPal จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย(รวมถึงการปิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ โดยอัตโนมัติ) โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ให้ไว้ระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ PayPal เห็นว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

โปรดทราบว่าเมื่อคุณซื้อสินค้าดิจิทัลแบบ Micropaymentจะมีกฎพิเศษที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเราอาจยกเลิกการทำรายการโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เราอาจจำกัดจำนวนการตีคืนการชำระเงินอัตโนมัติที่คุณได้รับประโยชน์ แต่แม้ว่าจะเป็นกรณีนี้ คุณก็ยังสามารถปฏิบัติตามกระบวนการระงับข้อพิพาทมาตรฐานของ PayPal ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นได้

ในกรณีที่ PayPal ตัดสินในขั้นสุดท้ายให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของ PayPal

ถ้า PayPal ตัดสินให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายชนะ PayPal จะจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อเท่ากับค่าซื้อสินค้าเต็มจำนวน บวกค่าจัดส่งเดิม

ถ้าผู้ขายเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนั้น

ถ้าผู้ขายเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากสินค้าที่ขายเป็นของปลอม ผู้ขายจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ซื้อและคุณจะไม่ได้รับสินค้าคืน

 

ข้อพิพาทกับ PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณ

ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ และคุณไม่พอใจกับการทำรายการ คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของคุณ สิทธิ์ในการปฏิเสธชำระเงินผ่านบัตรที่มีผลบังคับใช้อาจกว้างเกินกว่าสิทธิ์ที่คุณใช้ได้ภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal เช่น ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของคุณ คุณอาจสามารถขอรับเงินที่คุณชำระให้แก่สินค้าที่ไม่น่าพึงพอใจได้ แม้ลูกค้าจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนกับเราก็ตาม

คุณต้องเลือกว่าจะยื่นข้อพิพาทกับ PayPal ภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อ หรือยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณ ทั้งนี้คุณไม่สามารถดำเนินการทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันหรือขอเงินคืนสองครั้งได้ ถ้าคุณยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องกับเรา และคุณยังยื่นข้อพิพาทสำหรับการทำรายการเดียวกันกับผู้ออกบัตรของคุณ เราจะปิดข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องของคุณกับเรา การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการระงับข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณ นอกจากนี้ ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณ คุณจะไม่สามารถยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องกับเราในภายหลังได้

ถ้าคุณเลือกที่จะยื่นข้อพิพาทการทำรายการกับ PayPal และเราตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการตามที่คุณขอ คุณสามารถยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณได้ในภายหลัง ถ้า PayPal ไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของคุณจนกระทั่งเลยกำหนดเวลาในการยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรแล้ว และเนื่องจากความล่าช้าทำให้คุณได้รับเงินคืนน้อยกว่ายอดเต็มของจำนวนเงินที่คุณควรมีสิทธิ์ได้รับจากผู้ออกบัตร เราจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่คุณ (หักลบด้วยจำนวนเงินใดๆ ที่คุณได้รับแล้วจากผู้ขายหรือผู้ออกบัตรของคุณ) ก่อนจะติดต่อกับผู้ออกบัตรของคุณ หรือยื่นข้อพิพาทกับ PayPal คุณควรติดต่อผู้ขายเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของคุณก่อน โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าของผู้ขาย