>> ดูข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินทางเลือกของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2022

ดาวน์โหลด PDF

 

"ข้อกำหนด" ฉบับนี้เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ และมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการ PayPal ทั้งหมดของคุณ ("PayPal" หรือ "เรา")

1. เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานทุกอย่างของ ฟังก์ชัน APM

สำหรับการอ้างอิง:

 • ฟังก์ชัน APM เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เรามีให้บริการ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณสามารถเลือกและใช้วิธีการชำระเงินทางเลือก (APM) (ซึ่งเราอาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราว) เพื่อชำระเงินให้คุณได้ถ้าเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงินออนไลน์ของคุณแล้ว และ
 • วิธีการชำระเงินทางเลือก (APM) เป็นวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก 1" ซึ่งเราอนุญาตให้บุคคลใดก็ตามที่ไม่มี "บัญชี" สามารถใช้เพื่อชำระเงินให้กับ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้ ทั้งนี้ โดยต้องอยู่ภายใต้ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

"ข้อกำหนด" เหล่านี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง "นโยบายการใช้บริการ" และ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศที่คุณลงทะเบียนเป็นผู้พักอาศัยไว้กับ PayPal คำที่เป็นชื่อเฉพาะซึ่งไม่ได้ให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีคำนิยามอยู่ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" ฉบับดังกล่าว ควรมีการตีความข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" ให้สอดคล้องกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งในการตีความเกิดขึ้น "ข้อกำหนด" เหล่านี้จะมีความสำคัญเหนือกว่า "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" ภายในขอบเขตของความขัดแย้ง

คำจำกัดความของ "บริการ" ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" เมื่ออ่านพร้อมกันกับข้อกำหนดเหล่านี้ จะรวมถึง ฟังก์ชัน APM ด้วย

2. กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติสำหรับ APM

ไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารับชำระค่าสินค้าหรือบริการ:

 • ที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีที่เป็นของผู้ค้า
 • ที่ไม่ได้ระบุไว้ภายในขอบเขตของการดําเนินธุรกิจตามปกติของผู้ค้า ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ค้า
 • ที่ต้องห้ามตามที่ระบุไว้ด้านล่างหรือภายในข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องของวิธีการชำระเงิน
 • ที่ไม่อนุญาตให้เสนอ ใช้ หรือทำให้วิธีการชำระเงินใช้งานได้สำหรับธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
  • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมาย หรือผลิตภัณฑ์และบริการต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้:
  • ธุรกิจหรือองค์กรที่มีส่วนร่วม กระตุ้น ส่งเสริม หรือเห็นชอบต่อความรุนแรงที่ผิดกฎหมายต่อกลุ่มใดๆ บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติกำเนิด หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • สินค้าปลอมหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ยาและสารเสพติด
  • แผนรวยทางลัดหรือธุรกิจพีระมิด
  • ร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์
  • การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์
  • ผลิตภัณฑ์ที่ประทับตรานาซี เนื้อหาและบทความเกี่ยวกับนาซี
  • เว็บไซต์ที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเว็บไซต์ที่ทำการขายอย่างไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือเอารัดเอาเปรียบ
  • เว็บไซต์แบบจ่ายเงินเพื่อให้ลบข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์หมิ่นประมาท
  • ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่เหยียดผิว กีดกันเพศ เกลียดชังผู้หญิง หรือดูถูกเหยียดหยาม
  • สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน หรือ หรือวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ
 • สินค้าและบริการที่มีการควบคุม (รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับทั่วไป ข้อจำกัดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล และ/หรือข้อจํากัดเกี่ยวกับอายุ):
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุรา
  • โบราณวัตถุและของโบราณ
  • ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชงและกัญชา
  • ร้านขายยาออนไลน์ ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์
  • ดอกไม้ไฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สัตว์มีชีวิต
  • สื่อลามก และสื่อลามกอนาจารอื่นๆ เว็บไซต์ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ เช่น การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว การแชทสดสำหรับผู้ใหญ่ ฯลฯ
  • โลหะมีค่าและอัญมณี
  • สารที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบยาเสพติดผิดกฎหมาย
  • ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • อาวุธ กระสุน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือกฎหมายเป็นพิเศษ:
  • สัญญาประกันตัว
  • ทนายความการล้มละลาย
  • ไบนารี่ออปชั่น
  • เครดิต สินเชื่อ การให้กู้ยืมระยะสั้น และเครื่องมือให้กู้ยืมอื่นๆ
  • การเรียกเก็บหนี้
  • บริษัทกฎหมายที่เรียกเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากเพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่คงค้างแก่บริษัทสำหรับบริการที่บริษัทจัดหาให้
  • การบริหารความมั่งคั่ง
 • เบ็ดเตล็ด
  • บริการเกี่ยวกับคนทรงเจ้าหรือการทำนายโชคชะตา
  • อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการทำดอกไม้ไฟ
  • การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์
  • การขายผู้ติดตาม Twitter, จำนวนไลค์บน Facebook, ยอดวิวบน YouTube และกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

3. การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณยอมรับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ด้วยการเชื่อมโยงระบบ "ฟังก์ชัน APM" เข้ากับการชำระเงินหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ

ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบ ฟังก์ชัน APM สำหรับ "บัญชี" ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

 • คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นให้ผูกพันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ตามกฎหมายและในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้น และ
 • บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นจะผูกพันกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ตามกฎหมายแทนคุณ

4. การใช้ฟังก์ชัน APM

เมื่อคุณเชื่อมโยง "ฟังก์ชัน APM" เข้ากับระบบการชำระเงินออนไลน์ของคุณแล้ว เราอาจ (แต่ไม่เป็นการผูกมัด) อนุญาตให้ใครก็ได้ใช้ APM เพื่อชำระเงินให้คุณ

ภาคผนวก 1 ของข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุถึง APM แต่ละประเภทที่เราอาจมีให้บริการแก่ลูกค้าของคุณเป็นครั้งคราว และบทบัญญัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจากลูกค้าของคุณที่ใช้ APM นั้นๆ โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวตลอดเวลา

เนื่องจากผู้ชำระเงินไม่ได้ใช้บัญชี PayPal ในการชำระเงินด้วย APM คุณจึงไม่สามารถใช้ PayPal ในการคืนเงินที่ชำระด้วย APM เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในภาคผนวก 1 ของข้อกำหนดเหล่านี้

คุณไม่สามารถรับเงินด้วย APM ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ระบุไว้สำหรับ APM ที่กำหนดในภาคผนวก 1 ของ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

คุณจะสามารถใช้ "ฟังก์ชัน APM" ของเราได้เฉพาะกับ "บัญชีธุรกิจ" ซึ่งไม่ใช่ "บัญชีบุคคลทั่วไป" เท่านั้น

ไม่มีเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมข้ามพรมแดนเพิ่มเติมสำหรับการทำรายการ APM ใดๆ

5. ความรับผิดของคุณต่อเรา

เราอาจจะปฏิบัติกับผู้ให้บริการ APM และผู้ประมวลผลการชำระเงินซึ่งช่วยให้เราทำให้คุณสามารถรับเงินด้วย APM ได้ เฉกเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อธนาคารหรือธนาคารผู้ให้บริการร้านค้าในการรับบัตร และ/หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอื่นๆ ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

การชำระเงินด้วย APM มีความเสี่ยงต่อการถูกตีคืนการชำระเงินโดยผู้ให้บริการ APM เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในภาคผนวก 1 ภาระผูกพันและความรับผิดที่คุณมีต่อเราสำหรับการตีคืนการชำระเงินเหล่านี้เหมือนกันกับภาระผูกพันและความรับผิดที่คุณมีต่อเราสำหรับการตีคืนการชำระเงินและ/หรือการปฏิเสธชำระเงินภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" ผู้ให้บริการ APM อาจบังคับการตีคืนเงินที่ชำระด้วย APM ในลักษณะเดียวกันกับที่ธนาคารของผู้ชำระเงินใช้บังคับการตีคืนการชำระเงิน และ/หรือที่บริษัทบัตรของผู้ชำระเงินใช้บังคับ "การปฏิเสธชำระเงิน"

หลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง คุณจะยังคงต้องรับผิดต่อเราภายใต้ข้อกำหนดสำหรับการตีคืนการชำระเงินด้วย APM โดยผู้ให้บริการ APM และภาระผูกพันที่คงค้างอยู่ทั้งหมดของคุณอันเนื่องมาจากการใช้งาน APM ก่อนที่ข้อกำหนดจะสิ้นสุดลง

6. การเปลี่ยนแปลงและการบอกเลิก

เราอาจเพิ่มหรือลบข้อกำหนดเหล่านี้ออกจากรายชื่อของ APM หรือผู้ให้บริการ APM ในภาคผนวก 1 ได้ตลอดเวลา และโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เราอาจแก้ไข ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดเหล่านี้ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถบอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ได้

คุณสามารถบอกเลิก "ข้อกำหนด" เหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยลบ "ฟังก์ชัน APM" ของเราออกจากการชำระเงินออนไลน์ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ที่ PayPal อาจมีให้บริการเป็นครั้งคราว ซึ่งจะเป็นการทำให้ลูกค้าของคุณหยุดใช้ APM เพื่อชำระเงินให้กับคุณ แต่ถ้าไม่ดำเนินการ "บัญชี" ของคุณก็จะยังเปิดอยู่ และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" จะยังคงมีผลบังคับใช้

ด้วยเหตุผลบางประการ เราอาจ ยุติ ยกเลิก หรือระงับ "บริการ" ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม (ถ้าเป็นไปได้) ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ "ฟังก์ชัน APM" ของเรา และ/หรือ APM โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังการยกเลิกภายในขอบเขตและนานตราบเท่าที่เราจำเป็นต้อง: (i) จัดการกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟังก์ชัน APM ของคุณก่อนการยกเลิก และ/หรือ (ii) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้

ภาคผนวก 1

APM

Alipay
ประเภทการชำระเงิน

กระเป๋าสตางค์

Alipay เป็นกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลที่ลูกค้าทุกคนซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Alipay สามารถใช้ได้

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน ไม่
การรับประกันการชำระเงิน ไม่
โอกาสในการคืนเงิน ใช่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ ไม่มี
จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ 50,000 หยวนต่อวัน
สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ ดูข้อกำหนดเพิ่มเติม
ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีการใช้บริการ Alipay สําหรับ:

 1. ผลิตภัณฑ์สื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์ทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย, บัตรและช่องรายการของพวกอนุรักษ์นิยมที่ผิดกฎหมาย, เอกสารและข้อมูลลับของรัฐ, บทความและคําปราศรัยเกี่ยวกับพวกอนุรักษ์นิยมอื่นๆ
 2. เครื่องมือเล่นการพนัน, ล็อตเตอรี่เอกชน, บริการพนัน, สลากกินแบ่ง, การขายแบบพีระมิด, สัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้า, การเสี่ยงโชค, บริการที่มีความเสี่ยงสูง
 3. เครื่องมือเสพยาเสพติด, กระสุนและอาวุธ/อาวุธปืนและอุปกรณ์เสริม, เครื่องมือที่มีการควบคุม, สิ่งของเกี่ยวกับอาชญากรรม, ดอกไม้ไฟและประทัด, วัตถุที่เป็นพิษและสารเคมีอันตราย, ยากระตุ้นความต้องการทางเพศ (เช่น aphrodisiacs)
 4. บริการเก็งกําไรเครดิต (รวมถึงการเก็งกําไรของคะแนนเครดิต Taobao), บริการขึ้นเงินด้วยบัตรเครดิต, เว็บไซต์คราวด์ฟันดิง, สกุลเงินปลอม, การทํารายการผ่านบัญชีธนาคาร (บัตรธนาคาร), หุ้น, กองทุน, การประกันภัย, แพลตฟอร์มประกันภัย, การลงทุนเป็นงวดในทองคำ, ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร, บริการรับเงินคืน, บัตรชำระเงินล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์เดียว, หลักทรัพย์, การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย, บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สกุลเงินเสมือนในบัญชีต่างประเทศ, ใบเสร็จรับเงิน (ใบแจ้งหนี้), Bitcoin, Litecoin, YBcoin และสกุลเงินเสมือนอื่นๆ, การทํารายการ, MCard ฯลฯ, การประมูลสินค้า, โรงรับจํานํา, สถาบันการชําระเงิน, RMB หมุนเวียน, สกุลเงินต่างประเทศ
 5. การวินิจฉัยเพศของทารก, อวัยวะมนุษย์, บริการอุ้มบุญ, บริการตรวจสุขภาพร่างกาย, อุปกรณ์ทางการแพทย์, คอนแทคเลนส์
 6. บริการที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก, มัลแวร์, บริการซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อ Alibaba และบริษัทย่อยของ Alibaba, บริการสนทนาผ่านวิดีโอ, เว็บไซต์ทางศาสนา, บริการสุสานออนไลน์ การบวงสรวงและบริการอื่นๆ, การติดตามตรวจสอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวในคอมพิวเตอร์, เสาอากาศดาวเทียม ฯลฯ, เครื่องมือสอดแนม, บทความหรือบริการอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล, ข้อมูลบัตรประจําตัวและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, การออกใบรับรองและการแกะสลักตราประทับ
 7. บริการจัดหาคู่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ, สินค้าและบริการซึ่งเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวข้อง, อาหารที่มีคุณภาพต่ำ (ปลอม), ยาสูบ, น้ำมันดิบ, องค์กรการกุศล, สินค้าที่ลักลอบนําเข้า, การจัดหาพิเศษสำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น กีฬาโอลิมปิก), โบราณวัตถุ, สินค้าฟุ่มเฟือย, การขายรถยนต์ และบริการเช่า

เว็บ Apple Pay

ประเภทการชำระเงิน

กระเป๋าสตางค์ Apple Pay

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ใช่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ (ตามแนวปฏิบัติในการประมวลผลบัตรเครดิต)

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

โปรดดูรายการสินค้าและบริการต้องห้ามที่อยู่ในข้อกำหนดของเว็บ Apple Pay ที่ https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

โปรดดูข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

ประเภทการชำระเงิน

บัตรเดบิต

Bancontact เป็นวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันเครดิตที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้โดยตรงจากบัญชีธนาคาร

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโร ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

BLIK

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

BLIK เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.01 ซวอตีโปแลนด์ ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

10,000.00 ซวอตีโปแลนด์ ต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณต้องแสดงชื่อ BLIK หรือเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของคุณอย่างชัดเจนตามแต่กรณี ในลักษณะที่สอดคล้องกับ BLIK Brand Book

EPS

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

EPS เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ EPS ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารที่ให้บริการ EPS

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) จะถูกชำระเข้าบัญชีของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโร ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องพึ่งพา "การรับประกันการชำระเงิน" ของ EPS ให้ PayPal ทราบโดยเร็ว

Finnish (Verkkopankki)

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Finnish Online Bank Transfer เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.65 ยูโร ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

20,000.00 ยูโร ต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ ได้แก่ การพนันที่ผิดกฎหมาย การค้าประเวณี สินค้าปลอม การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า การขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือการแจกจ่ายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ สื่ออนาจาร หรือการแสดงภาพการกระทำที่รุนแรง ทั้งนี้ธนาคาร Nordea ไม่อนุญาตให้มีการโหลดกระเป๋าสตางค์หรือสินค้าที่ชำระล่วงหน้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. คุณจะต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PayPal การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการนำส่งข้อมูลอาจทำให้เกิดความล่าช้า ถูกระงับหรือยกเลิกการดำเนินการขายที่เกี่ยวข้อง

2. คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นระหว่างมีข้อพิพาทในการทำรายการให้กับ PayPal ถ้า PayPal เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ระหว่างลูกค้ากับคุณ

3. วงเงินความรับผิดสูงสุดคือจำนวนยอดขายตามใบแจ้งหนี้ (การขายสินค้าหรือบริการโดยคุณให้กับลูกค้า) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายโดยตรงหรือจำนวน 1000 ยูโร ขึ้นอยู่ที่ว่าจำนวนใดน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม วงเงินความรับผิดโดยรวมจะต้องไม่เกิน 5000 ยูโร การจำกัดวงเงินเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้ถ้าความเสียหายเกิดจากการดำเนินการอย่างตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

Giropay

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Giropay เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) จะถูกชำระเข้าบัญชีของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโร ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ภายใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ":

เครื่องมือการชำระเงิน (เงินสด เงินออมทรัพย์หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินซึ่งรวมถึงสกุลเงินเสมือน เช่น บิตคอยน์ และเช็ค) ตราบเท่าที่คุณไม่สามารถระบุตัวตนของผู้รับเครื่องมือการชำระเงินได้ ยกเว้นบัตรกำนัลหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนเงินสด

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. Giropay สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่สามารถเข้าใช้บัญชีธนาคารออนไลน์ของสถาบันเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี PayPal ไม่รับประกันว่าบัญชีธนาคารในเยอรมนีทั้งหมดจะใช้ร่วมกับ Giropay ได้
 2. คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎและข้อบังคับของ Giropay ซึ่งรวมถึงการใช้โลโก้ของ Giropay ซึ่งจำกัดเฉพาะภูมิภาคยุโรป
 3. ในการใช้ Giropay เป็นวิธีการชำระเงิน คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลใดๆ จากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น IBAN หรือชื่อ
 4. การรับประกันการชำระเงินของ Giropay จะจำกัดที่ 10,000 ยูโร ต่อการทำรายการ
 5. คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องพึ่งพา "การรับประกันการชำระเงิน" ของ Giropay ให้ PayPal ทราบโดยเร็ว
 6. "การรับประกันการชำระเงิน" ของ Giropay จะหมดอายุภายใน 6 สัปดาห์หลังจากมีการกำหนดสถานะการรับของการทำรายการเป็น "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) เว้นแต่คุณได้รายงานข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบกำหนดระยะเวลา 6 สัปดาห์

GrabPay

ประเภทการชำระเงิน

กระเป๋าสตางค์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) จะถูกชำระเข้าบัญชีของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

SGD 0.01

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

5,000.00 ดอลลาร์สิงคโปร์

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ภายใน "สัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ" แล้ว โปรดดูข้อกําหนดเพิ่มเติมด้านล่าง

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. ผู้ค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ GrabPay ซึ่งรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของ GrabPay ด้วย (สามารถดูได้ที่ https://www.grab.com/sg/terms-policies/)
 2. ผู้ค้าจะต้องไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับ GrabPay เป็นวิธีการชําระเงินโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GrabPay ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ผู้ค้าเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ
 3. การคืนเงินจะดําเนินการผ่านอินเทอร์เฟซระบบ GrabPay ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ APM เท่านั้น ถ้าผู้ค้าใช้วิธีอื่นในการคืนเงิน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการคืนเป็นเงินสดหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร GrabPay จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคืนเงินดังกล่าว และการคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าเท่านั้น
 4. เมื่อได้รับคําขอ ผู้ค้าจะให้ความร่วมมือตามความจําเป็นในการตรวจสอบการทํารายการ รวมถึงการจัดส่งเอกสารใดๆ และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการให้แก่ผู้ให้บริการ APM ภายในสิบสี่ (14) วัน และถ้าสามารถทำได้ ผู้ค้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความร่วมมือนี้
 5. จากการตรวจสอบนี้ GrabPay จะตัดสินใจว่าจําเป็นต้องคืนเงินการทํารายการให้กับลูกค้าหรือไม่ ผู้ค้าตระหนักและยอมรับว่าการตัดสินใจของ GrabPay ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ให้บริการ APM จะดําเนินการคืนเงินถ้าและตามที่ GrabPay มีคำสั่ง ถ้าจําเป็นต้องคืนเงินให้กับลูกค้า PayPal และผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อจำนวนเงินที่คืนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินดังกล่าวโดยตรง
 6. GrabPay ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดข้อจํากัดสำหรับบริการได้ตลอดเวลา รวมถึงการปฏิเสธหรือจํากัดการทํารายการ
 7. ผู้ค้าจะต้องปฏิบัติต่อ GrabPay ให้เท่าเทียมกับวิธีการชําระเงินอื่นๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์ของผู้ค้า สื่อโฆษณาและโปรโมชั่นและสิ่งพิมพ์ภายนอกอื่นๆ ของผู้ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
  1. ก)  การจัดวางโลโก้ GrabPay และปุ่มเลือกต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับการจัดวางวิธีชําระเงินแบบอื่น และโลโก้รวมทั้งปุ่มเลือกของ GrabPay จะต้องมองเห็นเด่นชัดเท่ากับวิธีการชําระเงินอื่นๆ
  2. ข)  GrabPay ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับวิธีการชำระเงินอื่นในขั้นตอนการชําระเงินที่จุดขายของผู้ค้า รวมทั้งข้อกําหนด เงื่อนไข ข้อจํากัด หรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ค้าเสนอหรือมอบให้แก่ลูกค้า และ
  3. ค)  ไม่มีสิ่งใดขัดขวางหรือทําให้ลูกค้าเสียเปรียบในการเลือก GrabPay หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ผู้ใช้ใช้ GrabPay หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชําระเงินอื่น
 8. ผู้ค้าที่เสนอบริการ GrabPay ให้ลูกค้าของตนยืนยันว่าจะไม่ (i) แสดงลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือดูหมิ่น GrabPay ในฐานะที่เป็นวิธีการชำระเงินหรือเป็นบริษัท หรือ (ii) หรืออ้างว่าวิธีการชําระเงินอื่นดีกว่าหรือสมควรใช้มากกว่า GrabPay หรือแสดงความชื่นชอบวิธีการชําระเงินอื่นๆ มากกว่า GrabPay
 9. ผู้ค้าจะหยุดใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอื่นๆ ของ GrabPay ("เครื่องหมาย GrabPay") ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับคําขอให้ทำเช่นนั้นถ้า GrabPay กำหนดตามดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลของตนว่าการใช้ดังกล่าวทำให้เครื่องหมาย GrabPay แปดเปื้อน มัวหมอง หรือเลือนลาง หรือใช้ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องในทางที่ผิด
 10. วิธีการชําระเงินด้วย GrabPay ไม่สามารถใช้กับสินค้าและบริการบางอย่างที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงในเงื่อนไขการให้บริการของ GrabPay GrabPay ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตเงื่อนไขการให้บริการของ GrabPay ได้ตลอดเวลา และในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างรายการด้านล่างและเงื่อนไขการให้บริการของ GrabPay ให้นำเงื่อนไขการให้บริการของ GrabPay มาใช้เป็นหลัก

ก)  สื่อสําหรับผู้ใหญ่ที่แสดงภาพหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น ภาพอนาจารเด็ก การข่มขืน การร่วมประเวณี ฯลฯ สื่อวัสดุหรือบริการที่มุ่งเน้นทางเพศ สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง อันตราย หรือการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในทุกรูปแบบ

ข)  สายการบินทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสายการบินเชิงพาณิชย์ทั่วไป สายการบินต้นทุนต่ำ ผู้ให้บริการเช่าเหมาลํา และผู้ให้บริการทัวร์เที่ยวบิน เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และเฮลิคอปเตอร์แท็กซี่ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาต โรงแรมและบริการที่พักทุกประเภท (เช่น โฮสเทล อพาร์ตเมนต์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ โมเต็ล รีสอร์ท วิลล่า) การแชร์ที่พัก ไทม์แชร์ การสลับบ้าน การให้เช่าช่วง ที่พักพร้อมอาหารเช้า และธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ผู้จัดงานอีเวนท์ การขาย/ขายต่อตั๋ว การวางแผนงานอีเวนท์ และบริการที่เกี่ยวข้อง

ค)  ผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่และแบตเตอรี่) เครื่องประดับ อัญมณี เพชรพลอย และโลหะมีค่า การขายรถยนต์ (ยานยนต์ใหม่และใช้แล้วทุกชนิด) น้ำมันและแก๊ส ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ บัตรโทรศัพท์เติมเงิน บริการโทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือ สปา บริการผ่อนคลาย และบริการนวด

ง)  สินค้าที่มีแบรนด์ เครื่องหมายการค้า หรือสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ว่าผู้ขายเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา/เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้รับใบอนุญาต บริการหลบเลี่ยงระบบ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้หลบเลี่ยงกฎหมายหรือลบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ สินค้าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในชื่อเสียง หรือความเป็นส่วนตัว หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์หรือเขตอํานาจศาลใดๆ โรงงานผลิตบทความ โรงงานกระดาษ และบริการทำการบ้าน

จ)  ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์และฝ่ายสนับสนุนด้านไอที การแชร์ไฟล์และบริการที่เกี่ยวข้อง การขายกิจกรรมโซเชียลมีเดีย คลิกฟาร์ม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการขายยอดไลค์ Facebook ผู้ติดตาม Twitter ยอดวิว YouTube การบอกรับสมาชิก การสมัครสมาชิก การทดลองใช้งานฟรี และรูปแบบธุรกิจใดๆ ที่คล้ายคลึงกันเมื่อการซื้อสินค้าเป็นเงื่อนไขของการบอกรับสมาชิก

ฉ)  การดําเนินธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง เช่น การต้มตุ๋นแบบแชร์ลูกโซ่/ปิระมิด การตลาดแบบหลายระดับชั้น การรับประกันผลลัพธ์ การลงทุน หรือหลักสูตรและบริการทางการค้า การเสนอให้หรือรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดสินบนหรือการคอร์รัปชั่น สิ่งของที่ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก หรือแนะนําให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สินค้าที่ถูกขโมย รวมถึงสินค้าที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือสินค้าดิจิทัลและสินค้าเสมือนจริงที่ลอกเลียนแบบ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานรัฐของสิงคโปร์ระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือการทํารายการโดยลูกค้าที่เป็นการละเมิดกฎหมายของสิงคโปร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ละเมิดกฎหมายของสิงคโปร์ บริการที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มใดๆ ทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขายต่อข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเพิ่มมูลค่า บริการที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ช)  บริการทางการเงินทุกชนิด เช่น สินเชื่อ, สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย แผนการลงทุน เอสโครว์ หน่วยงานเรียกเก็บเงิน บริการประกันพันธบัตร บริษัทติดตามทวงหนี้ การรวมเครดิต บริการรวมหนี้ การคุ้มครองบัตรเครดิต และบริการที่คล้ายคลึงกัน ธุรกิจคราวด์ซอร์สซิงและคราวด์ไฟแนนซิง ตลาดเงินกู้ออนไลน์ ซึ่งเสนอหุ้นหรือผลตอบแทนทุกรูปแบบ, Cryptocurrency, Bitcoin, สกุลเงินออนไลน์ เหรียญเกม ทองออนไลน์ และสินทรัพย์เสมือนจริงที่คล้ายคลึงกัน การแก้เครดิตบูโร บริการชําระหนี้ การทํารายการเครดิต หรือกิจกรรมการประกันภัย, ธุรกิจบริการด้านการเงิน เช่น การส่งเงิน การโอนเงิน ธนาณัติ บัตรของขวัญ สิ่งแทนเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด เงินตราต่างประเทศ และบริการที่คล้ายคลึงกัน (นอกเหนือจากบริการทางธุรกิจเพื่อส่งเงินระหว่างประเทศตามรายละเอียดในเงื่อนไขการให้บริการของ GrabPay) การจําหน่ายเช็คเดินทางหรือธนาณัติ การให้คําปรึกษาทางกฎหมายและภาษี การล้มละลาย และบริการใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ซ)  หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสถานทูตและสถานกงสุล รัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และสินค้าที่ออกโดยกองทัพ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะชุดเครื่องแบบ เหรียญตรา เครื่องหมายเกียรติยศ เว้นแต่เป็นของทางประวัติศาสตร์และ/หรือไม่ใช่ของแท้หรือเป็นทางการอย่างชัดเจน (เช่น ของเล่น)

ฌ)  การพนัน การเล่นเกม และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเกมคาสิโน การพนันทายผลกีฬา การแข่งม้า หรือแข่งวิ่งเกรย์ฮาวนด์ กีฬาแฟนตาซี ตั๋วสลากกินแบ่ง กิจการอื่นๆ ที่อํานวยความสะดวกให้กับการพนัน เกมทักษะ (ไม่ว่าจะกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าเป็นการพนันหรือไม่ก็ตาม) และการชิงโชค

ญ)  สินค้าหรือบริการใดๆ ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ชิ้นส่วนมนุษย์ทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะอวัยวะ ชิ้นส่วนของร่างกาย ซากมนุษย์ ของเหลวในร่างกาย เซลล์ต้นกําเนิด ตัวอ่อน

ฎ)  การดูแลสุขภาพ เวชภัณฑ์ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการทุกชนิด อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด สารเสพติด สเตียรอยด์ สารควบคุมบางอย่าง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ยาที่ผิดกฎหมาย ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ สารที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการออกฤทธิ์ดังกล่าว อุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการสร้างหรือบริโภคสิ่งดังกล่าว เช่น บ้อง มอระกู่ และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน คลินิกและแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ฏ) องค์กรทางการเมือง ศาสนา จิตวิญญาณ การกุศล และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรทุกชนิด หมอดู บริการโหราศาสตร์ การอ่านไพ่ ไพ่ทาโรต์ การสะกดจิต และบริการที่คล้ายคลึงกัน

ฐ)  การขายสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จากการลักลอบค้าสัตว์ป่า การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย และการล่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เช่น สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม ครีบฉลาม นอแรด งาช้าง มัสค์กวาง ดีหมี อวัยวะเพศเสือ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

ฑ)  อาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธปืน กระสุน มีด กระบองสองท่อน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์ดังกล่าว อาวุธหรือมีดที่ได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ของเล่น ของขวัญ และของจําลองทุกชนิดที่คล้ายกับสิ่งดังกล่าวอย่างมาก วัตถุไวไฟ ระเบิด ดอกไม้ไฟ สารพิษ และวัตถุอันตราย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะประทัด ระเบิด วัสดุและสารกัมมันตภาพรังสี และดินปืน

iDEAL

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

iDEAL เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ iDEAL สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ใช้ร่วมกับ iDEAL ได้ และบัญชีนั้นต้องเป็นของธนาคารที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) จะถูกชำระเข้าบัญชีของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. คุณต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนให้ลูกค้าได้ทราบโดยง่ายผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ
 2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอวิธีการชำระเงินด้วย iDEAL ผ่านบริการลิงก์ที่ส่งทางอีเมล เว้นแต่คุณได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal ลิงก์การชำระเงิน iDEAL เป็น URL ที่นำไปสู่หน้าการชำระเงินของคุณ ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มต้นการทำรายการด้วย iDEAL ได้
 3. คุณต้องให้ความร่วมมือเมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลในบางสถานการณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินด้วย iDEAL ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ PayPal หรือคุณได้ทราบเป็นครั้งคราว
 4. สามารถเข้าถึงคู่มือการเชื่อมโยงระบบของผู้ค้า iDEAL ได้ที่นี่: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน iDEAL รวมถึงการใช้โลโก้ iDEAL ซึ่งระบุไว้ที่ www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/
 5. คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องพึ่งพา "การรับประกันการชำระเงิน" ของ iDEAL ให้ PayPal ทราบโดยเร็ว
 6. ถ้า PayPal พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่าคุณมีความเสี่ยงสูง PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณดำเนินการลงทะเบียนลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

ก) ชื่อและที่อยู่อีเมล

ข) หมายเลขบัญชีและชื่อสำหรับหมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้เพื่อซื้อสินค้าผ่านวิธีการชำระเงินด้วย iDEAL

ค) ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันตัวตนในขั้นตอนที่ 2 และการตรวจสอบการทำรายการ ตัวอย่างเช่น

i. ที่อยู่ IP

ii. ลายนิ้วมือเบราว์เซอร์

iii. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

Mercado Pago 

ประเภทการชำระเงิน 

Mercado Pago เป็นผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อในประเทศบราซิลและเม็กซิโกชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรชำระเงินล่วงหน้า ยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ Mercado Pago และวิธีการชำระเงินอื่นๆ 

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน 

ใช่ 

การรับประกันการชำระเงิน 

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) จะถูกชำระเข้าบัญชีของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ 

โอกาสในการคืนเงิน 

ใช่ 

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ 

0.01 เปโซเม็กซิโก ต่อการทำรายการ 

0.01 เรียลบราซิล ต่อการทำรายการ 

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ 

1,000,000.00 เปโซเม็กซิโก ต่อการทำรายการ 

10,000,000.00 เรียลบราซิล ต่อการทำรายการ 

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ 

สำหรับประเทศเม็กซิโก:  

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามใดๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ": สินค้าและบริการต้องห้ามภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mercado Pago รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาตามใบสั่งแพทย์, ผลิตภัณฑ์ยา, อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย, การพนันทุกประเภท, ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมทางการเงิน, มัลแวร์ (เช่น rogueware, ไวรัส ฯลฯ), เงินทุนสนับสนุนของพรรคการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง, การทำการตลาดโดยตรง, การดำเนินการด้วยรหัสไปรษณีย์, ตั๋วแลกเงินธนาคารและธนาณัติ, ร้านคลังสินค้าจำกัดเฉพาะสมาชิก, การขายในรูปแบบปิรามิดหลายระดับ, ไทม์แชร์, หน่วยงานเรียกเก็บเงิน, บริษัทรับซื้อหนี้การค้า, ผู้ชำระบัญชี, บริษัทค้ำประกันผู้ต้องหา, ทนายความด้านการล้มละลาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, กรรมสิทธิ์ในหุ้นอสังหาริมทรัพย์, กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุน, กองทุนเพื่อการลงทุน, การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, คำสั่งชำระเงินจากสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน, สำนักงานการันตีและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน, เช็คเดินทาง, บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการเดินเรือสำราญ (ยกเว้นบริษัทท่องเที่ยว), การสะสมเหรียญ, แสตมป์, ร้านจำหน่ายเหรียญ, การสะสมดวงตราไปรษณีย์, Airtran Airways, Airtran Air, การขึ้นเช็คเงินสด, การชำระเงินอัตโนมัติและการบอกรับสมาชิก, บริษัทจัดหางาน และ เงินสดล่วงหน้าหรือสินเชื่อ 

 

สำหรับประเทศบราซิล:  

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามใดๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ": ไม่อนุญาตให้ใช้บริการ  

สินค้าบางรายการไม่ได้รับอนุญาตจาก Mercado Pago ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท สำหรับรายการสินค้าและบริการต้องห้ามฉบับเต็ม โปรดดูที่: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม 

สำหรับประเทศเม็กซิโก: บริการชำระเงินของ Mercado Pago จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mercado Pago สำหรับ ประเทศเม็กซิโก  

 

สำหรับประเทศบราซิล: บริการชำระเงินของ Mercado Pago จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mercado Pagoสำหรับ ประเทศบราซิล  

 

สำหรับประเทศบราซิลและเม็กซิโก: 

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ โลโก้ ชื่อเชิงพาณิชย์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Mercado Pago ยกเว้นเพื่อแสดงว่าใช้ Mercado Pago เป็นวิธีการชำระเงิน ถ้าคุณพยายามใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mercado Pago ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบริการของเรา 

 

Mercado Pago จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ส่งรายละเอียดธนาคารที่ถูกต้อง 

 

ผู้ใช้ไม่สามารถขายต่อบริการจัดการการชำระเงินให้บุคคลภายนอกได้ 

Multibanco

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Multibanco เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้เฉพาะลูกค้าในโปรตุเกสที่เสนอทางเลือกสองอย่างสำหรับการชำระเงิน: ทางเลือกหนึ่งคือการโอนเงินผ่านธนาคารทางพอร์ทัลระบบธนาคารออนไลน์ของลูกค้า อีกทางเลือกหนึ่งคือการชำระเป็นเงินสดที่ ATM ของธนาคารโปรตุเกสสาขาต่างๆ

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ไม่มี

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

99,999.99 ยูโร ต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

MyBank

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

MyBank เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย และนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ": กิจกรรมที่มีโทษเนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ โรคใคร่เด็ก สื่อลามก การละเมิดผลงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีการชำระเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ การฟอกเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเดิมพันและการพนัน การแข่งม้า ลอตเตอรี่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้วิชาชีพที่มีการควบคุม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ My Bank และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการของวิธีการชำระเงินทางเลือกเหล่านี้ สำหรับการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดปฏิบัติตาม "คำแนะนำการใช้งาน MyBank สำหรับธุรกิจ" โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/ ถ้าคุณพยายามที่จะใช้โลโก้ MyBank ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ในลักษณะที่ไม่ตรงตามจุดประสงค์การใช้งานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการของเรา

PayU

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

PayU เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.01 ซวอตีโปแลนด์/การทำรายการ 0.01 โครูนาเช็ก/การทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ในข้อตกลง: ยาตามใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ยาเสพติด ของมึนเมา รวมถึงยาเสพติดชนิดดีไซเนอร์ดรักส์ รวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเกษตร การผลิต การค้า ฯลฯ การพนันที่ไม่รับอนุญาตตามกฎหมาย อาวุธ กระสุนปืน และเครื่องยิงลูกระเบิดอัดแก๊ส บริการออนไลน์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร เช่น ห้องสนทนา กล้องวิดีโอ ภาพยนตร์ VOD ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ถ้าเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีอำนาจ มัลแวร์ เช่น rogueware ไวรัส ฯลฯ พรรคการเมืองและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เพื่อสนับสนุนหรือเรียกเก็บเงินสำหรับกิจกรรมทางการเมือง การระดมทุนจากมวลชน การยอมรับการชำระเงินจากคนกลางในนามของผู้รับหลายคนโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสถาบันการเงินผู้ออกบัตร/หน่วยงานตัวกลาง

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับแจ้งในแบบฟอร์มที่เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายอย่างชัดเจนว่าการทำรายการผ่านวิธีการชำระเงินด้วย PayU ไม่สามารถเพิกถอนได้

2. PayPal และ PayU จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ อันเนื่องมาจากรายละเอียดธนาคารที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณไม่ได้รับรองว่าได้ส่งเฉพาะรายละเอียดธนาคารที่ถูกต้องเท่านั้น

3. ผู้ค้าที่ใช้วิธีการชำระเงินด้วย PayU จะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เป็นการฉ้อโกงทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยวิธีการชำระเงินนั้นๆ

4. คุณจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า:

ก) หมายเลขประจำตัวของลูกค้าและ/หรือข้อมูลยืนยันตัวตนที่อาจนำมาใช้ในการสั่งซื้อจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเขียนลงในรูปแบบอื่น

ข) ในระหว่างการป้อนหมายเลขประจำตัวของลูกค้าและ/หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนที่อาจนำมาใช้ในการสั่งซื้อ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ห้ามเปิดเผยหมายเลขประจำตัวของลูกค้าและ/หรือข้อมูลยืนยันตัวตนกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

POLi

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

POLi เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ POLi ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่มีบัญชีกับสถาบันการธนาคารในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น PayPal ไม่รับประกันว่าบัญชีธนาคารนิวซีแลนด์หรือบัญชีธนาคารออสเตรเลียทั้งหมดจะสามารถใช้งานร่วมกันกับ POLi ได้

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ไม่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

10,000.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ภายใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ": การพนัน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

Przelewy24 (P24)

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Przelewy24 เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.05 ซวอตีโปแลนด์ ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

การทำรายการทั้งหมดเชื่อมโยงกับหมายเลขการทำรายการที่ไม่ซ้ำกันและรายละเอียดอื่นๆ ("รายละเอียดการทำรายการ") เพื่อให้เกิดความสะดวกเมื่อมีการสอบถามหรือการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น คุณจะต้องบันทึกรายละเอียดการทำรายการไว้อย่างปลอดภัย เราจะส่งเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ดำเนินการไม่ถูกต้องไปยัง PayPal โดยตรงซึ่งหลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลระบบการชำระเงิน Pzrelewy24 เพื่อทำการตรวจสอบ คุณต้องแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ในการร้องเรียนดังกล่าว

ก) ที่อยู่อีเมล

ข) หมายเลขการทำรายการ

ค) จำนวนเงินที่ทำรายการ

ง) ชื่อเต็มของเจ้าของบัญชีธนาคารต้นทางที่โอนจำนวนเงิน

ที่ทำรายการออกไป

จ) ชื่อธนาคารซึ่งมีบัญชีที่โอนจำนวนเงินที่ทำรายการไปให้หรือ

ที่มีการโอนการทำรายการไปให้ ขึ้นอยู่กับกรณีของคุณ

ฉ) วันที่ทำรายการ และ

ช) ในกรณีที่มีการชำระเงินจากบัตร: ชื่อของบัตร

ซ) ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่าน SMS: หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้า

4. โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ผ่านไปแล้ว 90 วันขึ้นไปก่อนที่จะ

มีการร้องเรียนดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลระบบการชำระเงิน Przelewy24

Safetypay

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Safetypay เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

15000 ยูโร

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณจะต้องไม่ใช้ Safetypay เพื่อยอมรับการชําระเงินสำหรับ หรือชําระเงินให้ หรืออํานวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ การบันทึกเสียงหรือวิดีโอเถื่อน สินค้าปลอม สินค้าที่ถูกห้ามจำหน่าย ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและอุปกรณ์เสพ สื่อวัสดุที่มีเนื้อหาน่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ วัสดุ และ/หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหนังสือและวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ การสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับผู้ใหญ่ เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ บริการเพื่อนเที่ยว บริการนัดเดท (มุ่งเน้นเรื่องเพศ) บริการหาคู่ทางออนไลน์, ความบันเทิงเบ็ดเตล็ดของผู้ใหญ่ เงินสด ความเสียหาย ความสูญเสีย บทลงโทษ หรือค่าปรับทุกชนิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเกินจากราคาปกติของสินค้าหรือบริการของผู้ค้า (ภาษีที่เกี่ยวข้อง) หรือเงินเรียกเก็บที่ลูกค้าไม่ได้อนุมัติเป็นการเฉพาะ จํานวนเงินที่เกินกําหนด หรือจํานวนเงินที่ครอบคลุมเช็คที่ส่งคืนหรือหยุดการหักเงิน การขายโดยบุคคลภายนอก จํานวนเงินที่ไม่แสดงถึงยอดขายสินค้าและบริการที่แท้จริงของธุรกิจของผู้ค้า (เช่น การซื้อสินค้าโดยเจ้าของของผู้ค้า (หรือสมาชิกในครอบครัว) หรือพนักงาน) การทำรายการธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงินหรือการสนับสนุนเงินให้กิจกรรมก่อการร้าย

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

Satispay

ประเภทการชำระเงิน

กระเป๋าสตางค์

Satispay ให้บริการแพลตฟอร์มการชําระเงินผ่านมือถือที่ต้องมีบัญชีธนาคาร

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.01 ยูโร

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณจะต้องไม่ใช้ Satispay เพื่อยอมรับการชําระเงินสำหรับ ชําระเงินให้ หรืออํานวยความสะดวกโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่:

ก)  บริการโทรคมนาคม รวมถึงการโทรภายในประเทศและการโทรทางไกล การโทรโดยใช้บัตรเครดิต การโทรโดยการใช้โทรศัพท์และแฟกซ์ที่อ่านด้วยแถบแม่เหล็ก

ข)  ธนาณัติ - การโอนเงินผ่านธนาคาร

ค)  โรงรับจำนำ

ง)  การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์เชิงรุก

จ)  การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์เชิงรับ

ฉ)  ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว (วิทยุ โทรทัศน์ และนักการตลาดทางตรงอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ที่อื่นใด)

ช)  สถาบันการเงิน — การเบิกจ่ายเงินสดด้วยตนเอง

ซ)  สถาบันการเงิน — การเบิกจ่ายเงินสดอัตโนมัติ

ฌ)  การชำระสินเชื่อ สถาบัน

ญ)  สถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน — สกุลเงินต่างประเทศ ธนาณัติ (ไม่ใช่การโอนเงินผ่านธนาคาร) ใบหุ้นและเช็คเดินทาง

ฎ)  ตัวแทนจําหน่าย — หลักทรัพย์ กองทุนรวม หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร

ฏ)  ไทม์แชร์

ฐ)  บริการหาคู่และบริการเพื่อนเที่ยว

ฑ)  บริการซื้อและเลือกซื้อสินค้าและชมรม

ฒ)  หน่วยงานรายงานเครดิตผู้บริโภค

ณ)  บริษัทจัดหางานและบริการช่วยเหลือชั่วคราว

ด) การพนัน (รวมถึงสลากกินแบ่ง ชิปการเล่นเกมคาสิโน การพนันนอกลู่แข่งขัน และเงินเดิมพัน)

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ผู้ค้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกถ่ายโอนไปยัง Satispay เพื่อประมวลผลการทำรายการ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลโดย Satispay ตามประกาศความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถดูได้ที่: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโร ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เฉพาะสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

Trustly

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่ (เมื่อมีการชำระเงินในบัญชีผู้ค้า)

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.01 ยูโร ต่อการทำรายการ (ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารของลูกค้ากำหนด)

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารของลูกค้ากำหนด

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง: Bitcoin

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

(1) คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลโก้และเครื่องหมายการค้าของ Trustly ได้รับการเปิดเผยและนําเสนอในลักษณะที่น่าสนใจและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกําหนดในการนําเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุไว้ที่ https://trustly.com/en/developer/documents

(2) คุณรับทราบและยอมรับว่า: (ก) บริการ Trustly พึ่งพาฟังก์ชันการทำงานของระบบของบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ธนาคารเป็นหลัก และ Trustly ไม่รับประกันความสามารถในการทำงานของบริการของตนในกรณีที่เกิดความล้มเหลว การทำงานผิดปกติ หรือการปรับปรุงใดๆ ภายใน หรือที่เกี่ยวข้องกับระบบของบุคคลภายนอกดังกล่าว (ข) ความเร็วในการทำรายการอาจได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่มีจำนวนการทำรายการเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือมีจำนวนสูงอย่างมีนัยสำคัญ หรือในระหว่างการบำรุงรักษาบริการ Trustly ตามแผน และ (ค) PayPal และ Trustly ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบของบุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ในข้อย่อย (ก) ในที่นี้ หรือในช่วงที่มีจำนวนการทำรายการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือระหว่างการบำรุงรักษาบริการ Trustly ตามแผน ดังที่อธิบายไว้ในข้อย่อย (ข) ในที่นี้

WeChat Pay
ประเภทการชำระเงิน

กระเป๋าสตางค์

WeChat Pay เป็นกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าทุกคนซึ่งลงทะเบียนกับ WeChat Pay สามารถใช้ได้

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน ไม่
การรับประกันการชำระเงิน ไม่
โอกาสในการคืนเงิน ใช่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ 0.10 หยวน ต่อการทํารายการ
จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ/การทํารายการ 20,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน/ลูกค้า 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี/ลูกค้า
สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ ดูข้อกำหนดเพิ่มเติม
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
 1. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะใช้ WeChat Pay กับสินค้าต่อไปนี้เท่านั้น

ก) เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับตกแต่ง/กระเป๋า

ข) ของขวัญ/ดอกไม้/ของที่ระลึก

ค) อุปกรณ์กลางแจ้ง/กีฬา/อุปกรณ์ออกกําลังกาย/การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องคุ้มครอง

ง) เครื่องดนตรี

จ) นาฬิกาข้อมือ/นาฬิกาแขวนผนัง/แว่นตา/คอนแทคเลนส์สี

ฉ) อัญมณี/เครื่องประดับตกแต่ง

ช) เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน/วัสดุก่อสร้าง/อุปกรณ์ตกแต่ง/ผ้า

ซ) อาหาร

ฌ) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ญ) เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ฎ) การดูแลรักษาส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์คุมกําเนิด

ฏ) เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว/การดูแลส่วนบุคคล

ฐ) งานฝีมือ/กระถาง/การตกแต่งภายใน

ฑ) รถยนต์/รถจักรยานยนต์/จักรยาน/อุปกรณ์เสริม/ยานพาหนะที่ยกเครื่องใหม่

ฒ) ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ณ) อุปกรณ์สํานักงาน

ด) ผลิตภัณฑ์สําหรับแม่และเด็ก/ของเล่นเด็ก

ต) ร้านค้าสำหรับแม่และเด็ก (ออนไลน์)

ถ)หนังสือ/เสียง/เครื่องเขียน หรือ

ท) อาหารสัตว์

 1. คุณต้องแสดงโลโก้ "WeChat" ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการ LPM (Local Payment Method หรือวิธีการชําระเงินในท้องถิ่น) ของจีน บนเว็บไซต์ทางการของคุณ
 2. คุณจะต้องไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้าหรือให้บริการที่ต่ำกว่าเมื่อลูกค้าใช้ WeChat Pay เป็นวิธีการชําระเงิน
 3. คุณจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและบันทึกการทํารายการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อยห้า (5) ปีนับจากวันที่การทํารายการ
 4. คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการ WeChat Pay จะถูกยกเลิก และคุณจะรับผิดทั้งหมดถ้าคุณ:
 1. ดําเนินการโดยละเมิดกฎที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะทําการแก้ไขหลังจากที่ได้รับการร้องขอให้ดําเนินการดังกล่าว
 2. ดําเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผลประโยชน์ของ WeChat Pay หรือ
 3. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือการทํารายการที่ผิดปกติ ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ WeChat Pay