>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายการใช้บริการของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2022

ดาวน์โหลด PDF

 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ในการกระทำทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ PayPal ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายการใช้บริการนี้ การละเมิดนโยบายการใช้บริการนี้ถือเป็นการละเมิดสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ PayPal

 

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

คุณต้องไม่ใช้บริการของ PayPal เพื่อการทำกิจกรรมที่

  1. ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฤษฎีกา หรือกฎข้อบังคับ
  2. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี (ก) สิ่งเสพติด สเตียรอยด์ หรือสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมบางชนิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (ข) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ค) บุหรี่ (ง) สินค้าที่ยุยง ส่งเสริม อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (จ) สินค้าที่ขโมยมา ซึ่งรวมถึงสินค้าดิจิทัลและสินค้าเสมือนจริง (ฉ) การส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ หรือการไม่ยอมรับความแตกต่างในรูปแบบอื่นๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินที่เป็นอาชญากรรม (ช) สินค้าที่เข้าข่ายลามกอนาจาร (ซ) สินค้าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของใดๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดก็ตาม (ฌ) สื่อวัสดุหรือบริการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ (ญ) กระสุน อาวุธปืน หรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมบางประเภทสำหรับอาวุธปืน หรือ (ฎ) อาวุธบางประเภทหรือมีดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายที่บังคับใช้
  3. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ (ก) แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (ข) สนับสนุนธุรกิจต้มตุ๋นแบบปิระมิดหรือแชร์ลูกโซ่ โปรแกรมเมทริกซ์ หรือแผน “รวยทางลัด” อื่นๆ หรือโปรแกรมการตลาดแบบหลายระดับชั้นบางประเภท (ค) เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรหรือสัญญาล็อตเตอรี, ระบบ Lay-away, การธนาคารหรือการทำรายการในต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน หรือการรีไฟแนนซ์หนี้สินโดยใช้เงินจากบัตรเครดิต (ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าบางประเภทก่อนที่ผู้ขายจะมีสิทธิ์ควบคุมหรือครอบครองสินค้านั้น (จ) ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงินในนามของผู้ค้า (ฉ) เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเช็คเดินทางหรือธนาณัติ (ช) เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือธุรกิจการขึ้นเงินสำหรับเช็ค (ซ) เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก้ไขเครดิตหรือชำระหนี้บางประเภท การทำรายการเกี่ยวกับสินเชื่อ หรือกิจกรรมด้านการประกันภัย หรือ (ฌ) เกี่ยวข้องกับการเสนอหรือรับการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดสินบนหรือคอร์รัปชัน
  4. เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานของรัฐระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าข่ายการฉ้อโกง
  5. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว

 

กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ

PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับการชำระเงินสำหรับบริการบางประเภทตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับเงินค่าสินค้าและบริการบางรายการตามรายละเอียดด้านล่าง

ส่วน

หมวดหมู่

สินค้าหรือบริการที่ต้องขออนุมัติล่วงหน้า
(ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อมูลทั้งหมด)

ข้อมูลติดต่อ

1

การขนส่ง

สายการบิน และผู้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่มีเที่ยวบินประจำหรือไม่ประจำ/ผู้ให้บริการเครื่องบินเจ็ท/ผู้ให้บริการแท็กซี่ทางอากาศ

ถ้ามีข้อสงสัยทั่วไป โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอการอนุมัติล่วงหน้าหรือการเปิดบัญชี PayPal Business ใหม่ซึ่งมีบริการที่กำหนดให้ต้องขอการอนุมัติล่วงหน้า โปรดติดต่อทีมขายของเรา

2

องค์กรการกุศล/ไม่แสวงหากําไร

การรวบรวมเงินบริจาคในฐานะองค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหากําไร

3

สินค้ามูลค่าสูง

การประกอบธุรกิจในฐานะตัวแทนจําหน่ายเพชรพลอย โลหะมีค่า และอัญมณี

4

ผู้ให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร

การให้บริการชำระเงินซึ่งตรงกับคำจำกัดความของธุรกิจบริการด้านการเงินหรือสถาบันทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริการยังรวมถึงการจำหน่ายบัตรแทนเงินสดและบริการเอสโครว์ด้วย

5

การลงทุน

การซื้อ การขาย หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ ออปชัน ตัวเลข สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง/เงินตราต่างประเทศ กองทุนรวม หรือดอกเบี้ยการลงทุนในนิติบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ

6

การพนัน การเล่นเกมพนัน การเสี่ยงโชค และการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การเล่นเกมพนันและ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและของรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงของรางวัลที่เป็นทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ เกมในบ่อนคาสิโน การพนันผลกีฬา การแข่งม้าหรือแข่งวิ่งสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์ กีฬาแฟนตาซี สลากกินแบ่ง กิจการเสี่ยงโชคอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับการพนัน เกมพัฒนาทักษะ (ไม่ว่าจะมีความหมายในทางกฎหมายตรงกับคำว่าการพนันหรือไม่ก็ตาม) และการจับรางวัล หากผู้ให้บริการรับแทงพนันและลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

7

Cryptocurrency

สิ่งที่แสดงมูลค่าแบบดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแบบดิจิทัล โอน หรือใช้ในการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สกุลเงิน Crypto สกุลเงินเสมือนจริงในเกม หรือโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

8

สินค้าที่ต้องมีใบสั่งแพทย์

การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กําหนดให้ต้องมีใบสั่งแพทย์หรือบริการจ่าย

ตามใบสั่งแพทย์

9

บริการโทรเวชกรรม

การให้บริการและคำปรึกษาทางการแพทย์จากทางไกล

10

เนื้อหาสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ใดๆ ที่จัดส่งแบบดิจิทัล รวมถึงวิดีโอตามความต้องการ (VOD) และกิจกรรมผ่านกล้องเว็บแคม PayPal อาจถูกจำกัดไม่ให้ประมวลผลการชำระเงินค่าดีวีดี นิตยสารสำหรับผู้ใหญ่ และสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่บางแห่ง

11

การนัดเดทออนไลน์

บริการนัดเดทใดๆ ที่ช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาและแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาว

12

การแพร่ภาพ/สตรีมมิงแบบสด

กิจกรรมใดๆ ที่ผู้คนส่งเนื้อหาเป็นวิดีโอ เสียง หรือข้อความในสภาพแวดล้อมแบบสดที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการโต้ตอบจากผู้ใช้

13

การแชร์ไฟล์

การให้บริการแชร์ไฟล์ รวมถึงบริการพื้นที่เก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตและบริการแชร์ไฟล์แบบดิจิทัลจากระยะไกลที่คล้ายกันซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่อัปโหลดได้ หรือบริการจะจ่ายเงินค่าเนื้อหาให้แก่ผู้ที่อัปโหลด

14

แอลกอฮอล์

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

15

ยาสูบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ซิการ์

16

สินค้าหรือบริการทางการแพทย์

สินค้าทั้งหมดที่จัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริการหรือการรักษาทั้งหมดที่ได้รับจากบุคคลหรือองค์กรที่เรียกตัวเองว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริการดูแลสุขภาพทั้งหมดที่ต้องมีใบอนุญาตจากภาครัฐในเขตพื้นที่ของผู้ให้บริการหรือในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

หมวดหมู่นี้รวมถึง "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์" ที่เกี่ยวข้องกับการมอบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยนอกประเทศบ้านเกิดของผู้ป่วยดังกล่าว

17

องค์กรการตลาดหลายระดับชั้นและการขายตรง

องค์กรขายตรง (Direct Sales Organizations หรือ "DSO") และการตลาดแบบหลายระดับชั้น (Multi-Level Marketing หรือ "MLM") เป็นโมเดลการจัดจำหน่ายและการตลาดที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนที่เป็นอิสระ โมเดล DSO และ MLM อาศัยการขายส่วนบุคคลและมักกําหนดให้ผู้จัดจำหน่ายอิสระสรรหาผู้จัดจำหน่ายรายใหม่เพื่อให้มีความก้าวหน้าภายในองค์กรหรือได้รับค่าตอบแทนจูงใจ

18

ตลาดสื่อกลาง

ตลาดสื่อกลาง คือโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ผู้ขายบุคคลที่สามสามารถขายสินค้าหรือบริการของตนให้กับลูกค้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้บริการ โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

 

การละเมิดนโยบายการใช้บริการ

เราขอแนะนำให้คุณรายงานการละเมิดนโยบายการใช้บริการนี้ให้ PayPal ทราบทันที หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประเภทของการทำรายการที่อาจละเมิดนโยบายการใช้บริการ หรือต้องการยื่นเรื่องรายงาน คุณสามารถดำเนินการได้ ที่นี่