นโยบายการใช้บริการของ PayPal

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายการใช้บริการของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2563

 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ในการกระทำทุกอย่างของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ PayPal ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายการใช้บริการนี้ด้วย

 

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

คุณไม่สามารถใช้บริการของ PayPal สำหรับกิจกรรมที่

  1. ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฤษฎีกา หรือกฎข้อบังคับ
  2. ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี (ก) สิ่งเสพติด สเตียรอยด์ หรือสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมบางชนิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (ข) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ค) บุหรี่ (ง) สินค้าที่ยุยง ส่งเสริม อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (จ) สินค้าที่ขโมยมา ซึ่งรวมถึงสินค้าดิจิตอลและสินค้าเสมือนจริง (ฉ) การส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ หรือการไม่ยอมรับความแตกต่างในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือการโกงเงินที่เป็นอาชญากรรม (ช) สินค้าที่เข้าข่ายลามกอนาจาร (ซ) สินค้าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของใดๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดก็ตาม (ฌ) สื่อวัสดุหรือบริการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ (ญ) กระสุน อาวุธปืน หรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมบางประเภทสำหรับอาวุธปืน หรือ (ฎ) อาวุธบางประเภทหรือมีดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายที่บังคับใช้
  3. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ (ก) แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (ข) สนับสนุนโปรแกรมแบบปิระมิด แชร์ลูกโซ่ โปรแกรมเมทริกซ์ หรือแผน "รวยเร็ว" อื่นๆ หรือโปรแกรมการตลาดแบบหลายลำดับบางประเภท (ค) เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรหรือสัญญาลอตเตอรี ระบบ Lay-away การธนาคารหรือการทำรายการในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนทางการเงินหรือรีไฟแนนซ์หนี้สินโดยใช้บัตรเครดิต (ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าบางประเภทก่อนที่ผู้ขายจะควบคุมหรือครอบครองสินค้านั้น (จ) ดำเนินการโดยผู้ประมวลการชำระเงินเพื่อรับการชำระเงินในนามของผู้ค้า (ฉ) เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเช็คเดินทางหรือธนาณัติ (ช) เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือธุรกิจการขึ้นเงินสำหรับเช็ค (ซ) เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก้ไขเครดิตหรือชำระหนี้ ธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อ หรือกิจกรรมด้านการประกันภัย หรือ (ฌ) เกี่ยวข้องกับการเสนอหรือรับการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดสินบนหรือคอร์รัปชัน
  4. เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานของรัฐระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าลักษณะการฉ้อโกง

 

กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ

PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับการชำระเงินสำหรับบริการบางประเภทตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

บริการที่ต้องขออนุมติล่วงหน้า

ข้อมูลติดต่อ

สายการบิน และผู้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ/เครื่องบินเจ็ท/แท็กซี่ทางอากาศทั้งแบบมีตารางบินหรือไม่มีตารางบิน การรับเงินบริจาคในฐานะขององค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร การซื้อขายเพชรพลอย โลหะมีค่า และอัญมณี การทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเงินหรือจำหน่ายบัตรสะสมมูลค่า การจำหน่ายหุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ ออปชัน ฟิวเจอร์ (ฟอเร็กซ์) หรือการลงทุนในนิติบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ หรือการให้บริการดูแลผลประโยชน์ต่างๆ

โปรดส่งข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่เว็บไซต์ของธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปมาที่ compliance@paypal.com

การให้บริการแชร์ไฟล์หรือเข้าใช้งานกลุ่มข่าว หรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือยา/อุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์

โปรดส่งข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่เว็บไซต์ของธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปมาที่ aup@paypal.com

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เกมและ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเขัาและรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกมในบ่อนคาสิโน การพนันผลกีฬา การแข่งม้าหรือแข่งวิ่งสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์ กีฬาแฟนตาซี สลากล็อตเตอรี่ การวางเดิมพันอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับการพนัน เกมพัฒนาทักษะ (ไม่ว่าจะมีความหมายในทางกฎหมายตรงกับคำว่าการพนันหรือไม่ก็ตาม) และการจับรางวัล หากผู้ให้บริการรับแทงพนันและลูกค้าต่างอยู่ในเขตอำนาจที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเฉพาะ

โปรดส่งข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่เว็บไซต์ของธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปมาที่ aup@paypal.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้บริการโปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

 

การละเมิดนโยบายการใช้บริการ

เราขอแนะนำให้คุณรายงานการละเมิดนโยบายการใช้บริการให้ PayPal ทราบทันที หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประเภทของการทำงานที่อาจเป็นการละเมิดนโยบายการใช้งาน หรือต้องการรายงาน คุณสามารถดำเนินการได้ ที่นี่