ส่งคืนสินค้าได้ง่ายด้วย PayPal

การส่งคืนสินค้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เปิดใช้งานโปรแกรม “คืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้า” ได้ฟรี และรับเงินค่าส่งสินค้าคืนได้สูงสุดถึง 20 ดอลลาร์สหรัฐ*

ถ้าเป็นสมาชิก PayPal อยู่แล้ว ก็เปิดใช้งานโปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้าได้ทันที

โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้า


1

ส่งสินค้าคืน
ส่งสินค้าคืนตามคำแนะนำของผู้ขาย แล้วเก็บสำเนาใบเสร็จค่าจัดส่งสินค้าไว้

2

ยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดส่งคืน
เข้าสู่บัญชี PayPal เพื่อเปิดการใช้งานโปรแกรม “คืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้า” จากนั้นเลือกสินค้าที่คุณได้ส่งคืน แล้วป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อขอเงินค่าจัดส่งคืน

3

รับเงินค่าจัดส่งคืน
เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินค่าส่งคืน (สูงสุด 20 ดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณภายใน 10 วันทำการ

สินค้าอะไรบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง

เราคุ้มครองเกือบทุกสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนดของนโยบายการคืนสินค้าของผู้ขาย ยกเว้น:

  • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่น เพลงหรือบัตรกำนัล ถ้าสินค้าถูกจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ไม่ได้ เราจะไม่สามารถคืนเงินค่าจัดส่งได้
  • สินค้าที่ผู้ขายระบุไว้ว่าไม่รับคืนภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของผู้ขาย เช่น ชุดว่ายน้ำ เป็นต้น
  • สินค้าที่มีการชำระเงินเพียงบางส่วนเท่านั้น
  • สินค้าที่เลยระยะเวลาในการส่งคืนไปแล้ว
  • สินค้าที่ผู้ขายได้ชำระค่าจัดส่งคืนให้แล้ว

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

รับเงินคืน

เมื่อคุณส่งคำขอแล้ว เราจะตรวจสอบรายละเอียด ถ้าคำขอได้รับการยอมรับ คุณจะได้รับการคืนเงินในบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ส่ง