เหตุใดเงินไม่เข้าบัญชีธนาคารของฉัน ในเมื่อสถานะการถอนเงินแสดงว่าเสร็จสมบูรณ์

สถานะ “เสร็จสมบูรณ์แล้ว” หมายความว่า เราได้ประมวลผลคำร้องขอการถอนเงินของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาสองถึงสามวันกว่าจำนวนเงินที่คุณถอนจะปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณเนื่องจากธนาคารอาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลคำขอของคุณ การถอนเงินใช้เวลา 5-7 วันทำการ เงินจึงจะเข้าบัญชีธนาคาร การถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

ถ้าธนาคารพบปัญหาเกี่ยวกับคำขอถอนเงินของคุณ ธนาคารจะแจ้งให้เราทราบภายใน 1 สัปดาห์นับจากเวลาที่คุณขอถอนเงิน และเราจะอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสถานการณ์ ถ้าธนาคารไม่สามารถดำเนินการถอนตามคำขอของคุณได้เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังบัญชี PayPal ของคุณ (ในกรณีนี้อาจมีค่าธรรมเนียมการส่งคืน)