เพิ่ม อัปเดต หรือลบบัตรได้อย่างไร

เพิ่มบัตร

ต่อไปนี้คือวิธีเชื่อมโยงบัตรกับบัญชี PayPal จากแอป PayPalของคุณ

 1. แตะไอคอน 'การตั้งค่า' รูปเฟืองที่มุมบนขวา
 2. เลือกธนาคารและบัตร
 3. แตะเครื่องหมาย "+" ที่ด้านขวาบนแล้วเลือกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
 4. ป้อนข้อมูลบัตรใหม่ซึ่งรวมถึงวันที่หมดอายุและหมายเลข CVV แล้วแตะ 'เชื่อมโยงบัตร'

ต่อไปนี้คือวิธีเชื่อมโยงบัตรจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิก 'กระเป๋าสตางค์' ที่ด้านบนของหน้าเว็บ
 2. คลิก 'เชื่อมโยงบัตร'
 3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วคลิก 'บันทึก'

ผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเพิ่มบัตรได้สูงสุดถึง 24 บัตร อย่างไรก็ตาม สามารถลงทะเบียนบัตรแต่ละใบกับ บัญชี PayPal ได้ครั้งละหนึ่งบัญชี เท่านั้น

อับเดตบัตร

ต่อไปนี้คือวิธีอัปเดตข้อมูลบัตรจากแอป PayPal ของคุณ

 1. แตะไอคอน 'การตั้งค่า' รูปเฟืองที่มุมบนขวา
 2. เลือกธนาคารและบัตร
 3. เลือกบัตรที่จำเป็นต้องอัปเดตแล้วแตะ 'แก้ไข'

จากคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไปนี้คือวิธีเชื่อมโยงบัตร

 1. คลิก 'กระเป๋าสตางค์' ที่ด้านบนของหน้าเว็บ
 2. คลิกบัตรที่คุณต้องการอัปเดต
 3. คลิก 'แก้ไข'
 4. กรอกข้อมูลที่ต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก 'บันทึก'

ลบบัตรออก

ต่อไปนี้คือวิธีลบบัตรออกจากบัญชี PayPal ของคุณ จากแอป PayPal

 1. แตะไอคอน 'การตั้งค่า' รูปเฟืองที่มุมบนขวา
 2. เลือกธนาคารและบัตร
 3. เลือกบัตรที่จำเป็นต้องอัปเดตแล้วแตะ 'ลบออก'

จากคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไปนี้คือวิธีเชื่อมโยงบัตร

 1. คลิก 'กระเป๋าสตางค์' ที่ด้านบนของหน้าเว็บ
 2. คลิกบัตรที่คุณต้องการอัปเดต
 3. คลิก 'แก้ไข'
 4. คลิก 'ลบบัตร'

ข้อควรทราบ: แต่ละครั้งที่คุณเพิ่มบัตรหรืออัปเดตข้อมูล เราจะบล็อกเงินในบัตรไว้เป็นจำนวนเทียบเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยืนยันว่าบัตรนั้นสามารถใช้งานได้ นี่ไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจริงและเราจะคืนเงินจำนวนเงินดังกล่าวในไม่ช้า ถ้าภายหลังจาก 30 วันนี้ คุณยังเห็นรายการนี้อยู่ โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของคุณ