ทำไมฉันจึงไม่สามารถเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของฉันในบัญชี PayPal ของฉัน

ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบเมื่อเชื่อมโยงและยืนยันบัตรของคุณมีดังนี้

  • บัตรของคุณอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบของ PayPal ได้ ดู บัตรที่คุณสามารถใช้กับบัญชี PayPal ของคุณ
  • ในแต่ละครั้งคุณสามารถเพิ่มบัตรเครดิตหนึ่งใบกับหนึ่งบัญชี PayPal ถ้าบัตรนี้ได้ถูกเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal อื่นของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้อง ลบบัตรออก จากบัญชีนั้นก่อน จึงจะสามารถใช้บัตรนั้นในบัญชี PayPal อื่นได้
  • ถ้าบัตรของคุณไม่มีรหัสยืนยันการใช้บัตร (โดยปกติจะเป็นรหัส 3 ตัวด้านหลังบัตร) คุณจะไม่สามารถใช้บัตรดังกล่าวกับบัญชี PayPal ของคุณได้
  • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่คุณระบุจะต้องตรงกับที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัตรของคุณทุกประการ ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อยืนยันว่าที่อยู่นั้นตรงกัน
  • คุณมีบัตร 8 ใบที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถมีบัตรที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณได้เป็นจำนวน 8 ใบเท่านั้น โปรดลบบัตรที่คุณไม่ใช้กับ PayPal อีกต่อไป