จะเพิ่มบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรชำระเงินล่วงหน้าในบัญชี PayPal ได้อย่างไร

บัตรเครดิต –คุณสามารถเพิ่มบัตรเครดิต Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือ UnionPay จากธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยเข้าในบัญชี PayPal ของคุณได้
บัตรเดบิต – คุณสามารถเพิ่มบัตรเดบิตที่มีโลโก้ Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือ UnionPay เข้าในบัญชี PayPal ของคุณได้ถ้าเป็นบัตรจากธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
บัตรชำระเงินล่วงหน้า – คุณสามารถเพิ่มบัตรชำระเงินล่วงหน้าที่มีโลโก้ Visa, Mastercard หรือ UnionPay จากธนาคารในประเทศไทยลงในบัญชี PayPal ได้ ความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรรายนั้นๆโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่ 'กระเป๋าสตางค์' ของคุณ
  2. คลิก 'เชื่อมโยงบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต'
  3. ป้อนข้อมูลบัตรของคุณและคลิก 'เชื่อมโยงบัตร'

หลังจากที่เชื่อมโยงบัตรแล้ว คุณสามารถยืนยันบัตรใบนี้ได้

ข้อควรทราบ:
  • เมื่อเพิ่มบัตร คุณอาจได้รับแจ้งว่ามีการเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ 1 บาท เราเรียกเก็บเงินนี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าบัตรของคุณพร้อมที่จะชำระเงินออนไลน์กับ PayPal ได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วคุณจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรภายในเวลาไม่กี่นาที แต่บางครั้งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรของคุณค่ะ
  • ถ้าบัตรของคุณมีสิทธิ์รับการอัปเดตอัตโนมัติกับ PayPal เราอาจอัปเดตข้อมูลบัตรในนามของคุณเมื่อมีการออกบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรที่มีอยู่ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชี PayPal ของคุณ ข้อตกลงการเรียกเก็บเงินและการตั้งค่าการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่มีอยู่นี้จะถูกย้ายไปยังบัตรใหม่

วิดีโอแนะนำการเพิ่มบัตรในบัญชี PayPal มีดังนี้