การเงินคืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้เงินอยู่ที่ไหน

การคืนเงินที่ออกโดยผู้ขายของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการคืนเงินขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุนที่คุณใช้ในการส่งการชำระเงินเดิม

  • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินนั้นจะคืนไปที่บัตรของคุณ ถ้าบัตรใบนี้ปิดใช้งานหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ออกบัตรเนื่องจากการคืนเงินจะยังคงคืนไปที่บัญชีบัตรเครดิตของคุณ
  • ถ้าชำระเงินด้วยยอดคงเหลือในบัญชี PayPal การชำระเงินนั้นจะคืนกลับไปที่ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
  • ถ้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและยอดคงเหลือในบัญชี PayPal จำนวนเงินที่ชำระผ่านบัตรเครดิตจะคืนไปยังบัตรของคุณ และจำนวนเงินที่เหลือจะถูกคืนไปยังยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
  • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิต การชำระเงินนั้นจะคืนไปที่บัตรเดบิตของคุณ ถ้าการคืนเงินไม่สามารถส่งไปที่บัตรเดบิตได้ เราจะคืนไปที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
การคืนเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิตอาจใช้เวลาถึง 30 วันขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรที่เกี่ยวข้อง