Merchant Gift Certificates Agreement

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Dohoda o darčekových poukazoch obchodníkov

Dátum poslednej aktualizácie: 20. január 2006

 

Popis: Darčekové poukazy obchodníkov sú produktom, ktorý umožňuje obchodníkom ponúkať darčekové poukazy na predaj prostredníctvom svojej vlastnej webovej lokality alebo obchodu. Kupujúci môžu zakúpiť Darčekový poukaz pre určeného príjemcu, ktorý ho môže následne uplatniť pri nákupoch u daného obchodníka. V prípade Darčekových poukazov doručovaných e-mailom musí kupujúci určiť príjemcu poukazu v čase nákupu. Zakúpené Darčekové poukazy doručené e-mailom nie sú prenosné na iného príjemcu.

Upozorňujeme, že tieto pravidlá sa nevzťahujú na Darčekové poukazy eBay, ktoré ponúka na predaj spoločnosť eBay.

Všeobecné obmedzenia pre obchodníkov ponúkajúcich Darčekové poukazy na predaj:

  1. Obmedzený prístup obchodníka k zostatkom Darčekových poukazov. Príjmy z predaja Ddarčekových poukazov sa ukladajú na rezervnom zostatku obchodníka. Po uplatnení Darčekového poukazu sa finančné prostriedky prevedú z rezervného zostatku daného obchodníka do jeho disponibilného zostatku. Ak sa darčekový poukaz neuplatní počas počiatočného 18-mesačného obdobia, je zostávajúci stav prostriedkov na darčekovom poukaze uvoľnený z rezervného zostatku .

  2. Spracovanie darčekových poukazov po uplynutí počiatočného 18-mesačného obdobia. Ak je na darčekovom poukaze zostatok v období 18 mesiacov, bude zostávajúci stav prostriedkov na darčekovom poukaze uvoľnený z rezervy a vložený do disponibilného zostatku daného obchodníka. Keďže darčekové poukazy nestrácajú platnosť, ich príjemca ich bude môcť stále použiť. V tom prípade bude darčekový poukaz slúžiť ako zľava z celkovej sumy nákupu príjemcu, ale predajca nezíska zostatok na darčekovom poukaze. Ak napríklad príjemca použije na nákup v hodnote 15 USD darčekový poukaz v hodnote 10 USD, ktorý je starší ako 18 mesiacov, obchodník dostane iba 5 USD (mínus poplatky), pretože už z darčekového poukazu príjemcu starého 18 mesiacov získal príjem 10 USD (znížený o poplatky spoločnosti PayPal).

  3. Poplatky. Spoločnosť PayPal neúčtuje poplatky pri nákupe darčekového poukazu, ale účtuje obchodníkovi štandardné transakčné poplatky za spracovanie po uplatnení darčekového poukazu. Ak sa darčekový poukaz neuplatní v počiatočnom 18-mesačnom období, je zostávajúci stav prostriedkov na darčekovom poukaze uvoľnený z rezervného zostatku. Štandardné poplatky za spracovanie transakcie sú účtované obchodníkovi v tom prípade a vtedy, keď sú prostriedky prevedené z rezervy do disponibilného zostatku obchodníka.

  4. Povinný účet. Ak chce príjemca darčekového poukazu uplatniť svoj darčekový poukaz, musí si zriadiť účet PayPal.

Podpora zákazníkov: Od obchodníkov, ktorí predávajú Darčekové poukazy sa očakáva, že poskytnú podporu kupujúcim aj príjemcom týchto Darčekových poukazov. Spoločnosť PayPal poskytuje obchodníkom možnosť vrátenia peňazí za Darčekové poukazy alebo ich zrušenia počas prvých 60 dní od ich nákupu.

Súhlas s pravidlami: Predajom alebo poskytnutím Darčekových poukazov obchodníka na predaj dáva obchodník svoj súhlas s ustanoveniami týchto pravidiel.