Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn

Bạn đã thiết lập để sử dụng số điện thoại di động của mình để đăng nhập? Nhập vào bên dưới. Nếu không, nhấp vào liên kết để đăng nhập bằng email.

PayPal One Touch™ chỉ khả dụng khi thanh toán. Vui lòng đăng nhập bằng email của bạn.

Đã xảy ra lỗi ở phía chúng tôi. Vui lòng đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.

VN+84

Bắt buộc

Định dạng email hoặc số điện thoại di động không đúng

Đăng nhập bằng email của bạn như bình thường sau đó bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng dữ liệu sinh trắc học trên điện thoại của mình.

Bắt buộc

Quên mật khẩu?
hoặc
hoặc

Mở ứng dụng PayPal

Mở ứng dụng PayPal, chạm Có khi được nhắc, sau đó bấm {twoDigitPin} trên điện thoại để đăng nhập.

Mở ứng dụng PayPal và bấm Có trên lời nhắc để đăng nhập.

phone

Vui lòng sử dụng mật khẩu

Gửi lạiĐã gửi

Rất tiếc, chúng tôi không thể xác nhận đó là bạn

Chúng tôi không nhận được phản hồi vì vậy không thể xác nhận danh tính của bạn.

Rất tiếc, chúng tôi không thể xác nhận đó là bạn

Bạn cần trợ giúp?, Chúng tôi có thể giúp bạn.