PayPal Account Optional

>> Prikaži vse pravne sporazume

Pogoji za plačila brez PayPalovega računa

 

 1. PayPalovo storitev »Plačila brez PayPalovega računa« spletnim trgovcem in drugim imetnikom PayPalovega računa (ki želijo prejemati denar na svoj PayPalov račun) zagotavlja družba PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (»PayPal«), ki jo je pooblastila in ki jo zakonsko ureja Komisija za nadzor nad finančnim sektorjem (Commission de Surveillance du Secteur Financier) iz Luksemburga.
   
 2. S pomočjo te storitve lahko spletni trgovci prodajajo blago ali storitve posameznikom, ki nimajo PayPalovega računa (»tretjim osebam« ali »vam«). V sklopu storitve PayPal spletnemu trgovcu izda znesek elektronskega denarja, ki je enak znesku nakupa, ko PayPal prejme sredstva od tretje osebe. Ta elektronski denar je nato plačan na PayPalov račun spletnega trgovca, in sicer kot plačilo za kupljeno blago ali storitve.

  Hkrati lahko s pomočjo storitve drugi imetniki PayPalovega računa (na primer imetniki osebnih računov) zahtevajo plačilo od tretje osebe. V tem primeru tretja oseba plača zahtevani znesek PayPalu, PayPal pa znesek elektronskega denarja, ki je enak zahtevanemu znesku, naloži na imetnikov PayPalov račun.

  Če mora trgovec ali drugi imetnik računa PayPalu za to plačilo plačati provizijo, se provizija samodejno odšteje.
   
 3. Ko nam plačate in ko pošljemo elektronski denar trgovcem ali drugim imetnikom PayPalovega računa, za vas ne odpremo novega PayPalovega računa. Pri PayPalu bomo informacije, ki jih podate, hranili v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, saj bomo tako lahko (1) omogočili opravljanje plačil v prihodnosti, (2) upravljali s tveganji in skladnostjo, povezanimi s PayPalovo storitvijo »Plačila brez PayPalovega računa«, ter (3) vam olajšali odpiranje PayPalovega računa v prihodnosti.
   
 4. PayPal bo spremljal število in zneske transakcij, pri katerih nam boste plačali in pri katerih bomo poslali elektronski denar trgovcem ali drugim imetnikom PayPalovega računa. Če bodo te transakcije redne in če bodo presegale določene vrednosti, lahko zahtevamo, da odprete PayPalov račun. Takrat boste morali skleniti našo standardno uporabniško pogodbo, s katero bo urejeno novo razmerje med vami in nami.
   
 5. Pri uporabi PayPalove storitve »Plačila brez PayPalovega računa« niste upravičeni do ugodnosti, ki jih imajo imetniki PayPalovega računa. Niste upravičeni do sklicevanja na zaščito v skladu z našim Pravilnikom o varstvu kupca ali do drugih ugodnosti v skladu z uporabniško pogodbo. Dodatne ugodnosti vam lahko pripadajo po pogodbi, ki ste jo sklenili z izdajateljem vaše kreditne ali debetne kartice.