>> Prikaži vse pravne pogodbe

 

Pogoji poslovanja za PayPalov partnerski program za zbiranje sredstev

 

Prenesi PDF

Datum začetka veljavnosti: 1. april 2022

 

Ti pogoji poslovanja (»pogoji«) predstavljajo pravno pogodbo med vami, podjetjem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., v primeru sredstev, ki jih dodeli PayPalov darovalni sklad Irska, pa tudi med PayPalovim darovalnim skladom Irska, registrirano dobrodelno organizacijo (št. 20205692) (s skupnim imenom »mi« ali »PayPal«). Ti pogoji urejajo vašo uporabo PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev.

PayPalova uporabniška pogodba ureja vašo uporabo PayPalovega računa in storitev PayPal. Oddelek »Drugi pravni pogoji« iz PayPalove uporabniške pogodbe je v te pogoje vključen s sklicevanjem.

S pridružitvijo PayPalovi partnerski platformi za zbiranje sredstev se strinjate, da lahko PayPal v vašem imenu zbira sredstva na PayPalovem spletnem mestu (vključno s spletnim mestom, mobilno aplikacijo itd.). Vse donacije, izvedene prek PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev, bodo knjižene neposredno na vaš PayPalov račun.

 

1. Sodelujoči partnerji

Pridružitev PayPalovi partnerski platformi za zbiranje sredstev omogoča tudi neodvisnim partnerjem (»partnerji«), da zbirajo sredstva za vas. Vse takšne partnerje preveri PayPal. Ogledate si lahko seznam partnerjev, opis njihovega podjetja in morebitne povezane provizije. PayPal vas bo o vseh novih partnerjih, dodanih na platformo, obvestil dva tedna vnaprej. Odločite se lahko, da ne želite sodelovati s posameznim partnerjem ali nobenim od njih, kar storite tako, da se obrnete na PayPalovo podporo strankam.

 

2. Provizije

Če sprejmete partnerje v skladu s postopkom, določenim v 1. oddelku zgoraj, se strinjate s provizijami, ki jih zaračunajo takšni partnerji, PayPal pa pooblaščate, da vas zaveže k pogodbi s takšnim partnerjem izključno za ta namen.

V primeru donacij, izvedenih na PayPalovem spletnem mestu, PayPal krije transakcijske provizije za donacije.

Če donacije prejmete na spletnem mestu partnerja, veljajo PayPalove transakcijske provizije. Oglejte si našo stran s provizijami za trgovce.

Poleg PayPalovih provizij vam v primeru prejema donacij na spletnem mestu partnerja partner lahko zaračuna provizije v vrednosti do 5 % zneska transakcije (»partnerske provizije«), pri čemer boste vnaprej obveščeni o provizijah partnerjev in pozvani k njihovemu sprejetju v skladu s postopkom, določenim v 1. oddelku zgoraj.

 

3. Dovoljenja

PayPalu dajete naslednja dovoljenja ter PayPal pooblaščate, da ta dovoljenja (ali podnabor teh dovoljenj) v vašem imenu posreduje obstoječim in prihodnjim partnerjem:

 1. navodila za plačilo, ki jih PayPalu predloži partner v zvezi s plačili vaših donatorjev, se štejejo kot predložena in odobrena z vaše strani in/ali v vašem imenu;
 2. navodila za razdeljeno plačilo, ki jih predloži partner, se štejejo kot predložena in odobrena z vaše strani in/ali v vašem imenu, pri čemer je navodilo za razdeljeno plačilo vaša zahteva, da (i) odštejemo partnerske provizije (ki jih dolgujete partnerju) od plačila, ki vam ga dolguje PayPal v zvezi z vašimi plačilnimi transakcijami donacij, ter (ii) poskrbimo, da bomo ta znesek plačali neposredno partnerju v vašem imenu;
 3. zahtevki za vračilo, ki nam jih predloži partner, se štejejo za predložene in odobrene z vaše strani in/ali v vašem imenu;
 4. pooblaščate nas, da samodejno zadržimo sredstva plačilne transakcije in vam jih ne damo na voljo po tem, ko so knjižena na vaš PayPalov račun za e-denar, dokler ne pride do enega od naslednjih dogodkov: (1) od partnerja prejmemo navodilo za izplačilo oziroma (2) obdobje osemindvajsetih (28) dni od datuma plačilne transakcije poteče;
 5. partnerja pooblaščate, da nam v vašem imenu izda navodilo za sprostitev sredstev plačilne transakcije na vaš PayPalov račun po tem, ko so bila zadržana v skladu z zgoraj navedenim. Takšno navodilo, ki nam ga izda partner za sprostitev sredstev plačilne transakcije na vaš PayPalov račun, ne sme biti diskrecijsko. Partner sproži sprostitev sredstev, če ni drugih objektivnih dogovorjenih meril, glede katerih se lahko PayPal dogovori s partnerjem v vašem imenu. Če nam partner ne izda navodila za sprostitev sredstev plačilne transakcije na vaš PayPalov račun po obdobju osemindvajsetih (28) dni, bomo takšno sprostitev sprožili samodejno;
 6. PayPal pooblaščate, da lahko s partnerjem deli podatke o transakcijah in PayPalove podatke o sporih.

Ta dovoljenja lahko kadar koli prekličete za vsakega partnerja, za katerega ste dovoljenja odobrili, kar storite tako, da se obrnete na PayPalovo službo za pomoč strankam. Če želite preklicati svoje pooblastilo za vse partnerje in prekiniti sodelovanje v okviru PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev, se morate obrniti na službo za pomoč strankam. Če prekličete pooblastilo ali svoje sodelovanje v okviru PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev, ne boste več mogli prejemati naših storitev prek PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev ali določenega partnerja.

 

4. Upravičenost

Za pridružitev PayPalovi partnerski platformi za zbiranje sredstev morate biti registrirana dobrodelna organizacija.

Če se želite pridružiti, morate posredovati vse podatke, ki se zahtevajo pri pridružitvi, kar vključuje: opis dobrodelne organizacije, njen status dobrodelne organizacije, poziv k ukrepanju za dobrodelno organizacijo, logotip in področje delovanja dobrodelne organizacije ter ključne besede, prek katerih bodo donatorji lažje našli vašo dobrodelno organizacijo. Strinjate se, da boste navedli točne podatke in jih sproti posodabljali.

PayPal lahko kadar koli odpove ali začasno onemogoči vaše sodelovanje v okviru platforme brez predhodnega obvestila, če upravičeno meni, da:

 1. ne izpolnjujete zahtev iz tega oddelka;
 2. so vaši podatki, posredovani v skladu s tem oddelkom, zastareli;
 3. ste izgubili status dobrodelne organizacije ali ne morete zagotoviti stalnih dokazov za takšen status;
 4. kršite katero koli od obveznosti iz PayPalove uporabniške pogodbe ali katere koli druge pogodbe, ki ste jo sklenili s PayPalom.

Ta pravica do odpovedi ne omejuje drugih PayPalovih pravic v skladu s PayPalovo uporabniško pogodbo ali katero koli drugo pogodbo med vami in PayPalom.

 

5. Licence

Za čas, ko sodelujete v okviru PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev, podeljujete PayPalu neizključno licenco za uporabo svojega imena, logotipa in poziva k ukrepanju, na podlagi katerih bo mogoče vašo organizacijo prepoznati na PayPalovi partnerski platformi za zbiranje sredstev ter na drugih spletnih mestih in v drugih storitvah, s katerimi lahko sodelujemo, pa tudi v povezanem trženjskem gradivu, kot so trženjska e-sporočila. Priznavamo, da vaše blagovne znamke, trgovska imena in storitvene znamke ter povezano dobro ime ostanejo v vaši lasti.

 

6. Sredstva, ki jih dodeli PayPalov darovalni sklad Irska

Sodelovanje v PayPalovem partnerskem programu za zbiranje sredstev vam omogoča, da izkoristite dotacije, ki vam jih dodeli PayPalov darovalni sklad Irska na podlagi donacij donatorjev na Irskem in v drugih državah, pri čemer veljajo pogoji, določeni v tem oddelku (»Dotacije«). PayPalov darovalni sklad Irska bo dotacije prenesel na vaš PayPalov račun.

Odločite se lahko, da ne želite izkoristiti takšnih dotacij PayPalovega darovalnega sklada Irska. Med postopkom pridružitve PayPalovemu partnerskemu programu za zbiranje sredstev imate na voljo možnost, da zavrnete razpoložljivost dotacij PayPalovega darovalnega sklada Irska; prav tako lahko kadar koli zavrnete dotacije ali se znova prijavite zanje, kar storite tako, da se obrnete na PayPalovo podporo strankam, za kar je potrebno predhodno obvestilo dva tedna vnaprej.

Dotacije, ki so dane na voljo v skladu s tem oddelkom, se morajo uporabiti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Sredstva, ki vam jih dodelimo mi, PayPalov darovalni sklad Irska, se morajo uporabiti izključno za dobrodelne namene, kot so priznani v skladu z irsko zakonodajo. Za nadaljnje informacije o teh namenih glejte smernice irskega regulativnega organa za dobrodelne organizacije (Charities Regulatory Authority, »CRA«). Poleg tega smo za večjo priročnost povzeli zahteve v Prilogi 1 spodaj.

Strinjate se, da se boste takoj odzvali na vsako našo razumno zahtevo za predložitev informacij glede uporabe sredstev, ki smo vam jih dodelili.

Potrjujete, da je vaša organizacija ustanovljena za dobrodelen namen v državi, navedeni v vašem PayPalovem računu, ter je ustrezno registrirana in regulirana kot dobrodelna organizacija v tej jurisdikciji. Če vaša dobrodelna organizacija ni registrirana in ima namene, ki se razlikujejo od namenov, ki so priznani kot dobrodelni v našem povzetku ali smernicah organa CRA, morate upoštevati priporočeno računovodsko prakso in sredstva, ki jih prejmete od nas, obravnavati kot omejena za računovodske namene, pri čemer morate sredstva pripoznati v vseh objavljenih izkazih.

Irska zakonodaja s področja dobrodelnih organizacij in gospodarskih družb zahteva, da vodite evidenco o prejemu in porabi sredstev vsaj sedem let po izvedeni transakciji.

Strinjate se, da se boste odzvali na razumna vprašanja, ki vam jih lahko zastavimo, ter nam zagotovili primerne dokaze, ustna ali pisna pojasnila, vključno z ustreznimi evidencami, glede izvajanja svojih obveznosti za namene obravnave, spremljanja in ocenjevanja vašega izpolnjevanja obveznosti v skladu s temi pogoji.

Zahtevamo lahko, da nam sredstva vrnete v 14 dneh od našega obvestila, če pride do katere koli od naslednjih okoliščin:

 1. prenehate delovati, je za vas razglašen stečaj, postanete plačilno nesposobni ali se nad vami začne stečajni postopek, postopek prisilne uprave ali likvidacije;
 2. ravnali ste goljufivo, malomarno ali nepošteno, pri čemer je imela takšna goljufija, malomarnost ali nepoštenost po našem mnenju bistven negativni učinek na vašo uporabo sredstev, ki ste jih prejeli od nas;
 3. ugotovimo, da sredstva, ki ste jih prejeli od nas, niso bila uporabljena za namene, ki so dobrodelni v skladu z irsko zakonodajo, ali pa ste kako drugače bistveno kršili pogoje za dotacije;
 4. nakazali smo vam preplačilo in vas o njem obvestili, vendar nam preplačanega zneska niste vrnili.

 

7. Sprememba teh pogojev in odpoved

Te pogoje lahko spremenimo oziroma lahko odpovemo te pogoje in/ali PayPalovo partnersko platformo za zbiranje sredstev po predhodnem obvestilu v skladu z enakim postopkom, kot je določen za spremembe PayPalove uporabniške pogodbe v oddelku »Dobrodošli v PayPalu« v PayPalovi uporabniški pogodbi.

Če kadar koli prekršite te pogoje, si pridržujemo pravico, da odpovemo ali začasno onemogočimo vaš PayPalov račun oz. sprejmemo kateri koli drug ukrep v zvezi z njim, pri čemer vam lahko po lastni presoji začasno onemogočimo dostop do PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev ali vašo dobrodelno organizacijo odstranimo z nje. Po odpovedi teh pogojev si bomo razumno prizadevali za takojšno odstranitev vaše dobrodelne organizacije s PayPalove partnerske platforme za zbiranje sredstev.

 

Priloga 1. Povzetek dobrodelnih namenov v skladu z irsko zakonodajo

 

Zakon o dobrodelnih organizacijah (Charities Act) iz leta 2009 (»zakon iz leta 2009«) navaja štiri kategorije dobrodelnih namenov v skladu z irsko zakonodajo, dobrodelne organizacije pa lahko delujejo samo za te namene v javno korist. Nameni ohranjajo in razširijo opredelitev po občem pravu (common law), ki je bila prvič določena v primeru Pemsel1.

 1. Preprečevanje ali blažitev revščine ali ekonomske stiske

Vključuje blažitev kakršne koli oblike pomanjkanja ali nemoči. Obstajati mora zadostna povezava med dejavnostmi organizacije in merljivim učinkom na upravičence do pomoči, katerih revščina ali ekonomska stiska se preprečuje ali blaži.

 1. Razvoj izobraževanja

Vključuje širok nabor izobraževalnih organizacij, vključno s predšolskimi skupinami, šolami, visokošolskimi ustanovami, izobraževanjem odraslih, raziskovalnimi organizacijami, možganskimi trusti, strokovnimi inštituti, muzeji in knjižnicami.

 1. Razvoj vere

Vključuje organizacije, ki spodbujajo ali ohranjajo ali prakticirajo vero.

 1. Nameni, ki koristijo skupnosti, kar vključuje:
 • spodbujanje blaginje v skupnosti, vključno z zagotavljanjem pomoči tistim, ki jo potrebujejo zaradi mladosti, starosti, slabega zdravstvenega stanja ali invalidnosti;
 • spodbujanje razvoja skupnosti, vključno s ponovno oživitvijo podeželja ali mest;
 • spodbujanje državljanske odgovornosti ali prostovoljnega dela;
 • spodbujanje zdravja, vključno s preprečevanjem ali lajšanjem bolezni ali človeškega trpljenja;
 • spodbujanje reševanja konfliktov ali sprave;
 • spodbujanje verskega ali rasnega sožitja in složnih odnosov v skupnosti;
 • varstvo naravnega okolja;
 • spodbujanje okoljske trajnostnosti;
 • spodbujanje uspešne in učinkovite uporabe lastnine dobrodelnih organizacij;
 • preprečevanje ali lajšanje trpljenja živali;
 • spodbujanje umetnosti, kulture, dediščine ali znanosti;
 • vključevanje prikrajšanih v družbo in spodbujanje njihovega polnega sodelovanja v njej.

V skladu z zakonom iz leta 2009 se naslednje ne priznava za dobrodelne namene:

 1. spodbujanje športa;
 2. spodbujanje sindikatov, predstavniških organov delodajalcev ali gospodarskih zbornic;
 3. spodbujanje politične stranke ali združenja, ki si prizadeva za politični cilj (razen če gre za prizadevanje za dobrodelni namen);
 4. združenje, ki si prizadeva za namene, ki so nezakoniti ali v nasprotju z javno moralo ali javnim redom oziroma podpirajo terorizem ali teroristične dejavnosti v državi ali zunaj nje ali koristijo organizaciji, v kateri je članstvo nezakonito;
 5. spodbujanje človekovih pravic, enakopravnosti in raznolikosti;
 6. podpora obrambnim silam.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Tukaj navedene informacije so zgolj smernice in ne dokončna razlaga zakona. Če ste v dvomih, se posvetujte z irskim regulativnim organom za dobrodelne organizacije (www.charitiesregulator.ie) ali poiščite strokovni nasvet.