>> Prikaži vse sporazume

Sporazum o PayPalovih izplačilih

Zadnja posodobitev: 10. november 2021

Prenesi PDF

 

Ta sporazum ureja vašo uporabo PayPalovih izplačil (prej: masovno plačilo). Za vašo uporabo PayPalovih izplačil veljajo tudi pogoji PayPalovega uporabniškega sporazuma, izjave o zasebnosti in drugih veljavnih pravnih sporazumov med vami in PayPalom.

S storitvijo PayPalovih izplačil lahko več prejemnikom v seriji pošljete izplačila, kot so provizije, popusti, nagrade, bonusi in množična poslovna plačila. Izplačila boste morda lahko pošiljali na PayPalove račune. Za uporabo te storitve morate:

  • imeti PayPalov poslovni račun v dobrem stanju in brez limitov za dvige; in
  • zaprositi za naše dovoljenje za uporabo teh storitev in ga prejeti.

Provizije za PayPalova izplačila so na voljo na strani o provizijah.

Če predvideni prejemnik izplačila nima PayPalovega računa, lahko izplačilo zahteva z odprtjem računa. Izplačila, ki jih predvideni prejemnik ne zahteva v tridesetih (30) dneh, vam bodo vrnjena. Ne sprejemamo odgovornosti za zneske, ki bi jih s storitvijo PayPalovih izplačil poslali pomotoma, in nismo odgovorni za povračilo morebitnih izplačil.

PayPalova izplačila so namenjena strankam, ki morajo opravljati večkratna, množična in ponavljajoča se plačila. Za enkratna plačila uporabite temu namenjene storitve PayPal. PayPalova izplačila se ne smejo uporabljati za izplačevanje plač, prodajo izdelkov, pošiljanje denarja družinskim članom in prijateljem, plačevanje trgovcu za nakup ali kupovanje kod za odklepanje oziroma za kakršno koli drugo uporabo, za katero določamo, da je povezana z višjo stopnjo tveganja od sprejemljive. Po lastni presoji lahko kadar koli uvedemo dodatne omejitve.

Sami morate zagotoviti, da je vsak od vaših prejemnikov izplačil privolil v prejem vašega plačila prek ustreznih storitev in da se je strinjal, da z njim vzpostavimo stik po e-pošti ali z besedilnim sporočilom, kakor je primerno. Z uporabo storitve izplačil izjavljate in jamčite, da so vam e-poštne naslove ali telefonske številke, ki jih uporabljate za stik s svojimi strankami, posredovali vsi posamezni prejemniki izplačil in da storitve uporabljate za stik s svojimi strankami v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Razumete, da so PayPalova izplačila namenjena samo lažjemu opravljanju množičnih plačil in transakcij ter se ne smejo uporabljati za pošiljanje trženjskih sporočil vašega podjetja.

Brez omejevanja naših drugih pravic in pravnih sredstev vam v skladu s tem sporazumom lahko po lastni presoji kadar koli začasno ali trajno onemogočimo dostop do storitve izplačil ali vašega PayPalovega računa, če (i) ugotovimo, da ste storitev PayPalovih izplačil zlorabili, (ii) je z vašo uporabo storitve izplačil povezana višja stopnja tveganja od sprejemljive ali (iii) kakor koli kršite te pogoje.