>> Prikaži vse pogodbe

Dodatek upravljavca varstva podatkov za produkte neposredne obdelave kreditnih kartic

 

Različica 1.0

Ta dodatek upravljavca varstva podatkov (ta »dodatek«) se uporablja za kateri koli produkt, pri katerem subjekt skupine PayPal (»PayPal«) vam kot trgovcu (»trgovec« ali »vi«) zagotavlja Braintree in druga podobna plačila s kartico ter storitve povezave in/ali orodja za preprečevanje goljufij.  To dopolnilo se ne uporablja za storitve denarnice blagovne znamke PayPal, kot je hitra blagajna ali plačevanje z gumbom PayPal.  To dopolnilo je del ustreznega sporazuma med trgovcem in PayPalom, s katerim vam PayPal zagotavlja storitve obdelave plačil ( »pogodba«). V primeru razlik med pogoji tega dopolnila in pogodbe veljajo pogoji tega dopolnila.  Pomeni izrazov z veliko začetnico, ki so uporabljeni v tem dodatku, vendar niso definirani, so določeni v pogodbi.

To dopolnilo začne veljati po (i) datumu začetka veljavnosti, ki je določen v pogodbi, ali (ii) datumu začetka veljavnosti, ki je naveden v obvestilu, ki ste ga prejeli v zvezi s spremembo pogodbe ali tega dopolnila.  To dopolnilo lahko kadar koli spremenimo z objavo spremenjene različice na naši spletni strani. Spremenjena različica bo začela veljati ob sami objavi. Če spremenimo dodatek na način, ki krši vaše pravice ali povečuje vaše odgovornosti, vam bomo v pogodbeno določenem roku posredovali predhodno pisno obvestilo ter obvestilo objavili na našem spletnem mestu na strani »Posodobitve pravilnikov«. O spremembi vas lahko obvestimo tudi prek e-pošte ali drugih sredstev.  Če se s katero koli spremembo dodatka ne strinjate, lahko kadar koli prenehate z uporabo pogodbe.

Opredelitve
Naslednji izrazi imajo v tem dodatku naslednje pomene:   

»Upravljavec« pomeni subjekt, ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov, ali, če je tak izraz (ali pogoji za obravnavanje podobnih funkcij) opredeljen v zakonodaji o varstvu podatkov, ima »upravljavec« pomen, kot je določen v veljavni zakonodaji o varstvu podatkov.

»Stranka« pomeni vaše stranke, ki uporabljajo storitve za obdelavo plačil izven Združenih držav Amerike in so za namene tega dodatka posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

»Podatki o strankah« pomenijo osebne podatke, ki jih (i) stranka posreduje trgovcu, trgovec pa jih posreduje PayPalu s tem, ko uporabi storitve za obdelavo plačil, in (ii) jih PayPal lahko zbere s strankine naprave in brskalnika s tem, ko trgovec uporabi storitve za obdelavo plačil. Podatki o strankah, kot so uporabljeni v tem dodatku, ne vključujejo osebnih podatkov strank trgovcev v ZDA.

»Zakoni o varstvu podatkov« pomenijo vse veljavne zakone o varstvu podatkov, predpise, direktive, regulativne zahteve in kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev obdelave plačil, vključno s spremembami tega dokumenta in vsemi povezanimi predpisi ali instrumenti (npr. Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), avstralski Zakon o zasebnosti 1988 (CTH), Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentov (Kanada), Odlok o (zasebnosti) osebnih podatkih (cap. 486 (Hong Kong), brazilska Splošna uredba o varstvu podatkov, zvezni zakon št. 13709/2018 in Zakon o varstvu osebnih podatkov 2012 (Singapur)).

»Subjekt skupine PayPal« pomeni PayPal, Inc. in vsa podjetja, ki jih ima PayPal ali njegov naslednik občasno neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom.  Ti subjekti brez omejitev vključujejo PayPal (Europe) S. à r. l. et CIE, S.C.A., PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., PayPal Australia Pty Limited, PayPal Hong Kong Ktd., PayPal Canada Co. in PayPal Pte. Ltd.

»Osebni podatki« so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 »Postopek« ali izrazi, ki naslavljajo podobne funkcije, kadar se uporabljajo v tem dodatku, imajo pomen, kot je opredeljen v veljavni zakonodaji o varstvu podatkov.

PayPal kot upravljavec podatkov

PayPal mora delovati v skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu podatkov, ki se uporabljajo za upravljavce v zvezi z uporabo osebnih podatkov v skladu s tem načrtom (kar brez omejevanja vključuje izvajanje in vzdrževanje vseh ustreznih varnostnih ukrepov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov) in zavestno ne sme storiti ničesar ali dovoliti, da bi se karkoli zgodilo v zvezi z osebnimi podatki, kar bi lahko privedlo do trgovčeve kršitve zakonodaje o varstvu podatkov.  PayPal osebne podatke posredujejo tretjim osebam, podobdelovalcem ali članom subjekta skupine PayPal za namene zagotavljanja storitev obdelave plačil in ima s takimi tretjimi osebami in podobdelovaci sklenjene pisne sporazume, ki vsebujejo pogoje za zaščito podatkov o strankah, ki ne ščitijo nič manj od pogojev, določenih v tem dopolnilu.

Obdelava osebnih podatkov v zvezi s storitvami za obdelavo plačil

Pogodbenici potrjujeta in se strinjata, da sta trgovec in PayPal neodvisna upravljavca v zvezi z vsemi osebnimi podatki, obdelanimi v zvezi s storitvami za obdelavo plačil.  PayPal samostojno določa namen in način obdelave teh osebnih podatkov ter teh osebnih podatkov ne obdeluje skupaj s trgovcem.

Pogodbenici potrjujeta in se strinjata, da lahko PayPal uporablja, reproducira in obdeluje podatke o strankah in plačilnih transakcijah za naslednje omejene namene:

  • kot je razumno potrebno za zagotavljanje in izboljševanje storitev obdelave plačil za trgovca in njegove stranke, vključno z orodji za zaščito pred goljufijami;
  • spremljanje, preprečevanje in odkrivanje goljufivih plačilnih transakcij in preprečevanje škode za trgovca, PayPal in tretje osebe;
  • skladnost s pravnimi ali regulativnimi obveznostmi, ki veljajo za obdelavo in hrambo podatkov o plačilu ter se nanašajo na PayPal, vključno z veljavnimi obveznostmi glede preprečevanja pranja denarja in preverjanja identitete;
  • analiza, razvoj in izboljšave produktov in storitev PayPal;
  • notranja uporaba, ki brez omejevanja vključuje analitiko podatkov in meritve;
  • zbiranje in razkrivanje podatkov o strankah in plačilnih transakcijah v zbirki, kjer vaši osebni ali uporabniški osebni podatki niso prepoznavni, vključno z izračunom vaših povprečij po regijah ali panogi;
  • upoštevanje veljavnih zakonskih zahtev in pomoč agencijam za kazenski pregon z odgovori na zahteve za razkritje informacij v skladu z zakoni in
  • kateri koli drug namen za obveščanje trgovca, dokler je ta namen v skladu z zakoni o varstvu podatkov.

Obvestilo trgovca strankam

Trgovec uporablja komercialno razumna prizadevanja za (i) obveščanje strank v svoji politiki zasebnosti, da je PayPal neodvisni upravljavec za namene obdelave podatkov o strankah, kot je opisano v tem dodatku, in (ii) vključitev povezave do veljavne politike zasebnosti PayPala ali Braintreeja v politiki zasebnosti trgovca.

Medsebojna pomoč

Stranki se strinjata, da bosta sodelovali do razumno potrebnega obsega, da bi lahko druga stranka ustrezno izpolnila svojo odgovornost kot neodvisni upravljavec v skladu z zakoni o varstvu podatkov.  Stranki soglašata, da se bo trgovec, ki prejme zahtevo za dostop do predmeta ali uveljavljanje katere koli od pravic stranke v skladu z zakoni o varstvu podatkov, neposredno odzval na takšno zahtevo za dostop te stranke. Trgovec bo prav tako stranko obvestil, da lahko uveljavlja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi s storitvami za obdelavo plačil s PayPalom v skladu z navodili, opisanimi v Izjavi o zasebnosti, ki je na voljo na www.braintreepayments.com za Braintreejeve stranke in www.paypal.com za PayPalove stranke.  Če v zvezi s katerim koli varnostnim incidentom PayPal po svoji lastni presoji določi, da mora obvestiti prizadete stranke in PayPal nima potrebnih kontaktnih informacij o prizadeti stranki za takšno komunikacijo, trgovec uporabi komercialno razumne napore, da bi PayPalu zagotovil informacije o stranki, ki jih ima trgovec, za omejen namen PayPalove skladnosti z veljavnimi obveznostmi obveščanja v zvezi z prizadetimi strankami v skladu z zakoni o varstvu podatkov.

Čezmejni prenosi podatkov

Stranki soglašata, da lahko PayPal osebne podatke, obdelane v skladu s to pogodbo, prenese izven države, kjer so bili zbrani, če je to potrebno za zagotavljanje storitev obdelave plačil. Če PayPal prenese osebne podatke, zaščitene v skladu s tem dodatkom, na jurisdikcijo, za katero veljavni regulativni organ za državo, v kateri so zbrani podatki, ni izdal sklepa o ustreznosti, bo PayPal zagotovil, da so bili izvedeni ustrezni zaščitni ukrepi za prenos osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.  Za namene skladnosti z uredbo GDPR se za prenose osebnih podatkov strank drugim subjektom skupine PayPal zanašamo na primer na zavezujoča poslovna pravila, ki so jih odobrili pristojni nadzorni organi in drugi mehanizmi prenosa podatkov.