>> Visa alla avtal

Avtal för PayPals utbetalningar

Senaste uppdatering: 10 november 2021

Ladda ner pdf

 

Det här avtalet reglerar din användning av PayPals utbetalningar (tidigare massbetalning). Din användning av PayPals utbetalningar omfattas också av villkoren i PayPals användaravtal, sekretessmeddelandet och andra tillämpliga villkor mellan dig och PayPal.

Du kan använda PayPals tjänst för utbetalningar för att skicka utbetalningar till flera mottagare i en grupp i form av exempelvis provisioner, rabatter, bonusar, incitament och företagsbetalningar i bulk. Eventuellt kan du välja att skicka utbetalningar till PayPal-konton. För att använda den här tjänsten måste du ha:

  • ett väl förvaltat PayPal-företagskonto utan överföringsgränser, och
  • ansökt om och fått vår tillåtelse att använda de här tjänsterna.

Avgifter för PayPals utbetalningar finns på sidan "Avgifter".

Om en avsedd utbetalningsmottagare saknar PayPal-konto kan de göra anspråk på utbetalningen genom att öppna ett. Utbetalningar som den avsedda mottagaren eventuellt inte gjort anspråk på inom trettio (30) dagar kommer att återbetalas till dig. Vi ansvarar inte för belopp som har skickats av misstag via PayPals tjänst för utbetalningar och kommer inte att ta ansvar för att återkalla eventuella utbetalningar.

PayPals utbetalningar har framtagits för kunder som genomför flera betalningar, betalningar i bulk samt återkommande betalningar. För engångsbetalningar ska du använda de PayPal-tjänster som är avsedda för ändamålet. PayPals utbetalningar får inte användas för löneutbetalningar, för att sälja produkter, skicka pengar till familj och vänner, betala en handlare för ett köp, köpa upplåsningskoder eller för någon annan användning vars risknivå vi bedömer vara högre än godtagbar. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande komma att lägga till fler begränsningar.

Du är ensamt ansvarig för att säkerställa att var och en av mottagarna av dina utbetalningar har valt att ta emot betalningar från dig via de tillämpliga tjänsterna och samtyckt till att kontaktas via e-post eller SMS, i förekommande fall. Genom att använda PayPals tjänst garanterar och intygar du att de e-postadresser eller telefonnummer som du använder för att kontakta dina kunder har tillhandahållits av de respektive utbetalningsmottagarna och att din användning av tjänsterna för att kontakta dem följer tillämpliga lagar och regelverk. Du är medveten om att PayPals utbetalningar endast är avsedda för att underlätta betalningar och transaktioner i bulk och inte får användas för att skicka marknadsföringsmeddelanden för ditt företag.

Utan att begränsa våra andra rättigheter och rättsmedel enligt det här avtalet kan vi, efter eget gottfinnande, när som helst avbryta eller avsluta din åtkomst till tjänsten för utbetalningar eller till ditt PayPal-konto om (i) vi fastställer att du missbrukar tjänsten för utbetalningar, (ii) det föreligger en risknivå som är högre än godtagbart för din användning av tjänsten för utbetalningar eller (iii) vid eventuella överträdelser av de här villkoren.