>> Visa alla juridiska avtal

PayPals villkor för alternativa betalningsmetoder

Senaste uppdatering: 5 augusti 2020

Det här är villkoren i ett avtal mellan dig och PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L–2449 Luxemburg (”PayPal”, ”vi” eller ”oss”).

 1. Om villkoren

Dessa villkor gäller din användning av alla våra APM-funktioner.

För referens:

 • APM-funktioner är funktioner som tillhandahålls av oss och som, om de integreras med din kassalösning på nätet, gör det möjligt för dina kunder att välja och använda olikaalternativa betalningsmetoder (APM) (som vi kan tillåta) för att göra betalningar till dig; och
 • alternativa betalningsmetoder (APM) är även betalningsmetoder som anges i bilaga 1, som vi kan låta vem som helst använda utan konto för att skicka en betalning till ditt konto enligt dessa villkor.

Användaravtalet för det land där du är registrerad hos PayPal som hemmahörande är en del av dessa villkor. Alla termer med versal som inte definieras i dessa villkor definieras i Användaravtalet. I största möjliga mån ska villkoren och Användaravtalet tolkas som en sammanhängande helhet. Om det uppstår en tolkningskonflikt åsidosätter de här villkoren Användaravtalet gällande konflikten.

Definitionen av våra tjänster i användaravtalet, tillsammans med dessa villkor, omfattar vår APM-funktion.

 1. Godkänna villkoren

Du godkänner villkoren genom att integrera våra APM-funktioner i din kassalösning/plattform på nätet.

Om du integrerar vår APM-funktion för ett konto som tillhör en annan person eller juridisk person gäller följande:

 • Att du har tillstånd från den andra person eller juridiska personen att juridiskt binda dem till dessa villkor å deras vägnar;
 • Att den andra personen eller juridiska personen kommer att vara juridiskt bunden av dessa villkor i stället för dig.
 1. Använda APM-funktionen

När du integrerar vår APM-funktion i din kassalösning på nätet kan vi (men är inte skyldiga att) låta vem som helst använda en APM för att betala dig.

I bilaga 1 av de här villkoren listas alla alternativa betalningsmetoder som vi kan göra tillgängliga för dina kunder och ytterligare bestämmelser som rör ditt mottagande av betalningar från kunder som använder aktuell APM. Du måste alltid följa dessa bestämmelser.

Eftersom betalaren inte använder ett PayPal-konto för att skicka en APM-betalning kan du inte använda PayPal för att proaktivt återbetala APM-betalningar, såvida inte annat anges i bilaga 1 av dessa villkor.

Du kan inte ta emot APM-betalningar i andra valutor än de som anges för aktuell APMi bilaga 1 av dessa villkor.

Du kan endast använda vår APM-funktion med ett företagskonto, inte ett personkonto.

Den ytterligare procentuella avgiften för att ta emot internationella kommersiella transaktioner som anges i användaravtalet gäller inte när du tar emot APM-betalningar.

 1. Dina skyldigheter till oss

Vi kan behandla APM-leverantörer och betalningshanterare som hjälper oss att göra det möjligt för dig att ta emot APM-betalningar på samma sätt som vi behandlar våra bank-/kortinlösare och/eller andra betalningshanterare enligt användaravtalet.

APM-betalningar kan återföras av APM-leverantören om inte annat anges i bilaga 1. Dina skyldigheter och ansvar gentemot oss för dessa återföranden är desamma som för återföranden och/eller chargebacks enligt Användaravtalet. APM-leverantören kan påverka återförandet av en APM-betalning på samma sätt som betalarens bank kan påverka ett återförande och/eller betalarens kortutfärdare kan påverka en återbetalning (chargeback). Säljarskydd gäller inte för APM-betalningar.

När dessa villkor sägs upp fortsätter du att vara ansvarig gentemot oss enligt villkoren för återföringar av APM-betalningar av APM-leverantören och alla dina utestående skyldigheter som uppstår till följd av din användning av APM-funktionen före uppsägningen.

 1. Ändringar och uppsägning

Vi kan lägga till eller ta bort alternativa betalningsmetoder/APM-leverantörer från listan i bilaga 1 av dessa villkor när som helst och utan förvarning.

I annat fall kan vi ändra, ta bort eller lägga till punkter i dessa villkor i enlighet med den Ändringsprocess som anges i Användaravtalet. Om du inte godkänner en ändring kan du säga upp dessa villkor.

Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att ta bort vår APM-funktion från din kassalösning på nätet och följa andra integreringsrelaterade steg som PayPal kan tillhandahålla dig. På detta sätt slutar du låta dina kunder använda en APM för att betala dig, men i övrigt förblir ditt konto öppet och användaravtalet giltigt.

Vi kan när som helst, oavsett anledning och (där detta är möjligt) efter rimlig förvarning avsluta, avbryta eller avaktivera tjänsten i den mån det gäller vår APM-funktion och/eller alternativa betalningsmetoder utan ansvar gentemot dig.

De här villkoren fortsätter att gälla till den mån och så länge vi behöver för att: (i) behandla ärenden som uppstår till följd av din användning av funktionen för alternativa betalningsmetoder innan uppsägningen; och/eller (ii) följa tillämpliga lagar och regler.

Bilaga 1

APM:er

Bancontact

Betalningstyp

Betalkort

Bancontact är en betalningsmetod för betalkort, där ett betalkort utfärdas av ett behörigt kreditinstitut, vilket gör så att kunderna kan betala direkt för varor och tjänster från sina bankkonton.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som anges i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

BLIK

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

BLIK är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 PLN per transaktion

Transaktionsmaximum

10 000,00 PLN per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Du måste tydligt visa, på din webbplats eller enhet beroende på vad som är tillämpligt, BLIK-namn eller -varumärken på ett sätt som är förenligt med BLIKs regelbok för grafisk profil.

EPS

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

EPS är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid. EPS tillhandahålls av EPS-medverkande banker.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Ja – Garanterad betalning innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt Konto och att betalningarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som anges i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Du ska rapportera eventuella händelser som kräver användning av EPS betalningsgaranti till PayPal utan dröjsmål.

Finsk banköverföring över internet (Verkkopankki)

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Finsk banköverföring över internet är en betalningsmetod via banköverföring.

Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,65 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

20 000,00 EUR per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Förutom de förbjudna varor och tjänster som anges i avtalet: illegalt spelande; prostitution; förfalskade varor; piratkopiering av produkter; illegal försäljning eller distribution av tobaksprodukter eller pornografi eller skildringar av grova våldshandlingar; tillåter Nordea Bank inte laddning av e-betalningsmetoder eller förbetalda varor

Kompletterande villkor

1. Du ska tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter i enlighet med specifikationer som tillhandahålls av PayPal. Om du inte följer specifikationerna för inlämning av uppgifter kan det leda till att behandlingen av genomförd försäljning försenas eller avbryts.

2. Du ska ersätta PayPal för skäliga utgifter som uppkommer vid en tvist som uppstår i samband med en transaktion om PayPal aktivt deltar i medling eller andra liknande processer mellan en kund och dig.

3. Den högsta gränsen för det ekonomiska ansvaret är det fakturerade beloppet för försäljningen (försäljning av varor eller tjänster från dig till kunden) till vilka skadorna direkt relaterar eller till 1000 EUR beroende på vilket belopp som är lägst. Det totala sammanlagda beloppet får dock inte överskrida 5000 EUR. Dessa begränsningar gäller inte om skadorna har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

Girobetalning

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Giropay är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Ja – Garanterad betalning innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt Konto och att betalningarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver förbjudna varor eller tjänster som beskrivs i Användaravtalet:

Betalningsinstrument (kontanter, sparkonto eller e-betalningarna, valutor inklusive virtuella valutor såsom Bitcoin, samt checkar) om mottagaren av betalningsinstrumentet inte kan identifieras av dig, förutom kuponger eller förbetalda produkter.

Kompletterande villkor

1. Giropay är begränsat till kunder som har tillgång till ett konto som är kompatibelt med internetbank på ett godkänt kreditinstitut i Tyskland. PayPal garanterar inte att alla tyska bankkonton är kompatibla med Giropay.

2. Du måste följa alla regler och villkor för Giropay, inklusive användningen av Giropay-logotypen som är begränsad till Europa.

3. Vid användning av Giropay som betalningsmetod ska du inte be om kundernas uppgifter, i synnerhet inte personuppgifter såsom IBAN eller namn.

4. Giropays betalningsgaranti är begränsad till 10 000 EUR per transaktion.

5. Du ska rapportera eventuella händelser som kräver användning av Giropays betalningsgaranti till PayPal utan dröjsmål.

6. Giropays betalningsgaranti upphör att gälla sex veckor efter mottagning av en transaktion som flaggats som slutförd eller framgångsrik, beroende på vad som är tillämpligt, såvida du inte har rapporterat kravet skriftligen innan de sex veckorna har gått.

iDEAL

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

iDEAL är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid. iDEAL kan endast användas av kunder som har utfärdats ett onlinebankkonto som är kompatibelt med iDEAL hos en bank i Nederländerna.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Ja – Garanterad betalning innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt Konto och att betalningarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som anges i Användaravtalet

Kompletterande villkor

1. Du måste se till att information om klagomålsprocedur är lättillgänglig för kunder på din webbplats.

2. Du får inte erbjuda iDEAL-betalningsmetoden via e-postlänktjänster utan föregående skriftligt tillstånd från PayPal. En iDEAL-betalningslänk är en webbadress som leder till din betalningssida där kunden kan påbörja en iDEAL-transaktion.

3. Du måste samarbeta med förfrågningar om information i vissa situationer som kräver ytterligare undersökning i samband med iDEAL-betalningsmetoden som kan meddelas till PayPal eller dig då och då.

4. iDEAL:s integreringsguide för handlare finns tillgänglig här: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du måste följa reglerna och villkoren för användning av iDEAL, inklusive användningen av iDEAL:s logotyp, enligt beskrivningen på www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.

5. Du ska rapportera eventuella händelser som kräver användning av iDEALs betalningsgaranti till PayPal utan dröjsmål.

6. Om du enligt PayPals gottfinnande anses innebära hög risk förbehåller PayPal sig rätten att be dig genomföra en process för kundregistrering för att registrera åtminstone följande uppgifter om Kunder:

a) Namn och e-postadress

b) Kontonummer och namn för det bankkontonummer som används för att göra köp via iDEAL-betalningsmetoden

c) Ytterligare information för verifiering i steg 2 och övervakning av Transaktioner, till exempel:

i. IP-adress

ii. Digitalt fingeravtryck

iii. Mobilnummer

Mercado Pago 

Betalningstyp 

Mercado Pago är en leverantör av betalningar på nätet som gör det möjligt för köpare i Brasilien och Mexiko att göra betalningar med kreditkort, betalkort, förbetalda kort, Mercado Pago-e-plånbokssaldo och andra betalningsmetoder. 

Risk för chargeback 

Ja 

Betalningsgaranti 

Ja – betalningsgaranti innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt konto och att betalningarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet samt din efterlevnad av dessa. 

Återbetalningsmöjlighet 

Ja 

Transaktionsminimum 

MXN 0,01 per transaktion 

BRL 0,01 per transaktion 

Transaktionsmaximum 

MXN 1 000 000,00 per transaktion 

BRL 10 000 000,00 per transaktion 

Specifika förbjudna varor och tjänster 

För Mexiko:  

Utöver eventuella förbjudna varor eller tjänster som anges i användaravtalet: varor och tjänster som förbjuds enligt Mercado Pagos regler och villkor, samt följande: receptbelagda läkemedel, läkemedelsprodukter, kosttillskott som inte är tillåtna att sälja, spel av något slag, finansiella produkter och tjänster som inte godkänts av behöriga myndigheter för finansiell övervakning, skadlig kod (t.ex. rogueware, virus osv.), finansiering av politiska partier eller aktiviteter, direktmarknadsföring, postnummeråtgärder, bankcheckar och postledningar, grossistföreningar, pyramidförsäljning på flera nivåer, tidsdelat boende, inkassoföretag, factoringföretag, likvidatorer, borgensföretag, konkursadvokater, finansrådgivare, aktietitlar, förvaltningsfonder, investeringsfonder, valutaväxling, betalningsorder från icke-finansiella institut, garanti- och valutaväxlingskontor, resecheckar, reserelaterade tjänster och kryssningsföretag (exklusive resebyråer), myntsamlingar, frimärken, mynthandlare, filateli, AirTran Airways, AirTran Air, checkinlösen, automatiska betalningar och abonnemang, arbetsförmedlingar och kontantförskott eller krediter. 

 

För Brasilien:  

Utöver eventuella förbjudna varor eller tjänster som anges i användaravtalet: tjänster är förbjudna.  

Vissa varor förbjuds av Mercado Pago enligt dess regler och villkor. En fullständig lista över förbjudna varor och tjänster finns på: https://www.mercadopago.com.br/Ajuda/3264 

Kompletterande villkor 

För Mexiko: Mercado Pagos betaltjänster omfattas av Mercado Pagos regler och villkor för Mexiko.  

 

För Brasilien: Mercado Pagos betaltjänster omfattas av Mercado Pagos regler och villkor för Brasilien.  

 

För Brasilien och Mexiko: 

Du får inte använda Mercado Pagos varumärke, logotyp, kommersiella namn och andra immateriella rättigheter annat än för att lista Mercado Pago som en betalningsmetod. Om du försöker använda Mercado Pagos immateriella rättigheter på ett obehörigt sätt förbehåller vi oss rätten att återkalla våra tjänster. 

 

Mercado Pago kan inte hållas ansvarigt för eventuella extra avgifter på grund av att du inte har skickat in korrekt bankuppgifter. 

 

Användaren kan inte sälja vidare betalningshanteringstjänster till tredje parter. 

Multibanco

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Multibanco är en betalningsmetod som är begränsad till kunder i Portugal som erbjuder två betalningsmetoder: Den ena metoden är banköverföring via kundens internetbank, den andra metoden är betalning i kontanter vid de olika portugisiska bankernas uttagsautomater.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ej tillämpligt

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

99 999,99 euro per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

MyBank

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

MyBank är en betalningsmetod för banköverföring.Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

För att undvika tvivel och utöver förbjudna varor eller tjänster som beskrivs i Användaravtalet: Aktiviteter som kan vara straffbara som utsättning av minderåriga för fara, pedofili, pornografi, överträdelse av verk som skyddas av immateriella rättigheter och betalningsmetoder, icke-efterlevnad av skydd av personuppgifter, system för automatisering av databehandling, penningtvätt, icke-efterlevnad gällande hasardspel och vadslagning, hästkapplöpning, lotterier och bestämmelser om villkor för utförande av reglerade yrken.

Kompletterande villkor

Du får inte använda My Banks logotyp och andra immateriella rättigheter på annat sätt än de som tillåts för dessa tjänster för alternativa betalningsmetoder. För ytterligare användning ska du följa MyBanks stilguide för företag som finns på följande webbplats: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Om du försöker använda MyBanks logotyp på obehörigt sätt, på sätt som inte är avsett eller tillåtet eller på sätt som betydande strider mot dessa krav förbehåller vi oss rätten att återkalla våra tjänster.

PayU

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

PayU är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 PLN/transaktion; 0,01 CZK/transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Förutom de förbjudna varor och tjänster som anges i avtalet: receptbelagda mediciner, receptbelagda läkemedelsprodukter och kosttillskott som inte får säljas; droger, berusningsmedel, däribland syntetiska droger, samt utrustning och teknik som används för odling, produktion, handel osv.; spelverksamhet utan lagstadgat tillstånd; vapen, ammunition och gaspistoler; onlinetjänster med pornografiskt innehåll, t.ex. chattrum, videokameror, video på begäran-filmer; finansiella produkter och tjänster om de erbjuds som en del av en verksamhet som inte övervakas av behöriga finansiella tillsynsmyndigheter; skadlig kod, t.ex. rogueware, virus osv.; politiska partier och webbplatser som används för att stödja dem eller samla in ekonomiska medel för politiska aktiviteter; crowdfunding; mellanhänder som tar emot betalningar för flera olika mottagares räkning utan lagstadgat tillstånd eller som inte uppfyller kraven för kortorganisationer/förmedlingsorganisationer.

Kompletterande villkor

1. Du ska säkerställa att kunden informeras på ett tydligt och lättillgängligt sätt om att transaktioner som görs via betalningsmetoden PayU är oåterkalleliga.

2. PayPal och PayU är inte ansvariga för eventuella extra avgifter på grund av felaktiga bankuppgifter om du inte har säkerställt att endast korrekta bankuppgifter skickas in.

3. Handlare som använder betalningsmetoden PayU är ansvariga för alla obehöriga eller bedrägliga transaktioner som görs med betalningsmetoden.

4. Du ska säkerställa att:

a) kundens identifierings- och/eller autentiseringsuppgifter som skulle kunna användas för att göra beställningar inte lagras elektroniskt eller skrivs ner i någon annan form;

b) vid inmatning av kundens identifierings- och/eller autentiseringsuppgifter som skulle kunna användas för att göra beställningar, hindras tredje part från att inhämta sådana uppgifter.

Utlämnande av kundens identifierings- och/eller autentiseringsuppgifter till tredje part är strikt förbjudet.

POLi

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

POLi är en betalningsmetod via banköverföring. Mottagare kan ta emot en transaktionsbekräftelse i realtid. POLi är begränsat till kunder som innehar konton hos bankinstitut i Australien och Nya Zeeland. PayPal garanterar inte att alla nyzeeländska eller australiska bankkonton är POLi-kompatibla.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Nej

Transaktionsminimum

AUD/NZD 1,00 per transaktion

Transaktionsmaximum

10 000,00 AUD/NZD per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver förbjudna varor eller tjänster som beskrivs i Användaravtalet: spel.

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

Przelewy24 (P24)

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Przelewy24 är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,05 PLN per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Varje transaktion är kopplad till ett unikt transaktionsnummer och andra uppgifter ("transaktionsdetaljer") för att underlätta förfrågningar eller potentiella klagomål. Du ska spara transaktionsdetaljerna på ett säkert sätt.

Eventuella klagomål som rör felaktigt genomförda transaktioner ska skickas direkt till PayPal som sedan vidarebefordrar ärendet till betalningssystemet Pzrelewy24 för undersökning. När det gäller sådana klagomål måste du tillhandahålla följande uppgifter:

a) E-postadress;

b) Transaktionsnummer;

c) Transaktionsbelopp;

d) Fullständigt namn på innehavaren av bankkontot från vilket transaktionsbeloppet skulle överföras;

e) Namn på banken från vars konto transaktionsbeloppet skulle överföras eller till vilket transaktionen överfördes som tillämpligt;

f) Transaktionsdatum;

g) Vid betalning från ett kort: kortets namn; och

h) Vid betalning via SMS: kundens mobiltelefonnummer.

Oaktat det ovannämnda kan eventuella klagomål som rör transaktioner som gjorts 90 eller fler dagar före klagomålet nekas för granskning av betalningsmetoden Przelewy24.

SOFORT

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung är en betalningsmetod för banköverföring.Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som anges i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

Trustly

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Risk för chargeback

Nej (när pengarna väl har kommit in på företagskontot)

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 EUR per transaktion. (Omfattas av villkor som ställs av kundens bank)

Transaktionsmaximum

Omfattas av villkor som ställs av kundens bank

Specifika förbjudna varor och tjänster

Förutom de förbjudna varor och tjänster som anges i avtalet: Bitcoin

Kompletterande villkor

(1) Du ska säkerställa att Trustlys logotyp(er) och varumärke(n) exponeras och presenteras på ett tilltalande och lämpligt sätt samt i enlighet med de tillämpliga krav för presentation av tjänst som specificeras på https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Du bekräftar och samtycker till att: (a) tjänsten Trustly är beroende av funktionaliteten i tredjepartssystem, främst banker, och Trustly garanterar inte att tjänsten fungerar i händelse av avbrott, fel eller justeringar inom, eller kopplade till, sådana tredjepartssystem; (b) transaktionshastigheter kan påverkas negativt vid de tidpunkter då transaktionsvolymen väsentligt ökar eller når toppar, eller under planerat underhåll av tjänsten Trustly; och (c) PayPal och Trustly är inte ansvariga för eventuella förluster eller skador till följd av en eventuell försämring av funktionaliteten i tredjepartssystem enligt beskrivningen i underavsnitt (a) häri, eller under betydande toppar av transaktionsvolymer eller planerat underhåll av tjänsten Trustly enligt beskrivningen i underavsnitt (b) häri.

Trustpay

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Trustpay är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en transaktionsbekräftelse i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ej tillämpligt

Transaktionsminimum

0,01 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver förbjudna varor eller tjänster som beskrivs i Användaravtalet: Vapen eller relaterade föremål (t.ex., skjutvapen, skjutvapendelar, ammunition, knivar), finansiella produkter som liknar Ponzibedrägerier, olagliga droger och drogtillbehör, antikhandlare och säljare av historiska kopior på nätet.

Kompletterande villkor

 1. Du ger PayPal åtkomst till din webbplats via manuell observation, automatisk "spindelsökning" eller annan automatisk sökningsteknik för att bekräfta riktigheten i innehållet. PayPal är dock inte skyldig att kontrollera riktigheten på din webbplats.
 2. Ditt standardavtal för handlare måste innehålla bestämmelser om uppsägning av avtalet, med omedelbar verkan, i händelse av att handlaren inte levererar de varor eller tjänster som köpts, avvisar klagomål om varor eller tjänster utan motivering, eller vägrar att möjliggöra en retur av varor utan motivering.
 3. Tjänsten TrustPay kan sägas upp utan orsak med en uppsägningstid på tre (3) veckor.
 4. Du ska vid alla tillfällen samarbeta med PayPal för att undersöka misstänkt olaglig, bedräglig eller olämplig aktivitet av en person som använder tjänsten TrustPay.
 5. Du måste tydligt ange på din webbplats:
  1. handlares identifieringsuppgifter;
  2. fullständig specifikation av erbjudna varor och/eller tjänster, inklusive pris och clearingvaluta;
  3. beskrivning av klagomålsförfarandet och retur av varor eller tjänster, inklusive information om konsumenträttigheter;
  4. metod för återbetalning (retur) av betalningar från handlarens kunder;
  5. kontaktinformation för kundtjänst;
  6. eventuella exportrestriktioner som ålagts de erbjudna varorna samt
  7. leveransmetod för varor/tjänster.
 6. Du garanterar att varken du eller dina chefer eller verkliga ägare omfattas av den konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som är föremål för finansiella sanktioner från EU:s sida som offentliggjorts av Europeiska kommissionen och Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.
 7. TrustPay har rätt att inte kreditera eller överföra pengar till PayPal till din fördel om: (1) uppgifterna om betalaren inte är tydliga, begripliga och tillräckligt specifika, (2) transaktionen strider mot tillämplig lagstiftning eller (3) det finns en rimlig misstanke om att transaktionen ifråga kan kopplas till med penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet.