Allmänna villkor för användning av
PayPals tjänst Ersättning för returkostnader

Dessa allmänna villkor för användning (nedan kallade ”AV”) beskriver de regler och villkor som gäller för den av PayPal Pte. Ltd. tillhandahållna tjänsten Ersättning för returkostnader (nedan kallad ("PayPals tjänst Ersättning för returkostnader" eller ”tjänsten”) för vissa användare av PayPals betaltjänst. PayPal Pte. Ltd. ("PayPal") är ett företag registrerat i Singapore under registreringsnr 200509725E och med huvudkontor på adressen 5 Temasek Boulevard 09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

PayPals tjänst Ersättning för returkostnader hanteras av CallPoint New Europe AD (med firmanamnet Telus International Europe, nedan kallat ”tjänstleverantören") å PayPals vägnar. CallPoint New Europe AD är ett företag registrerat i Bulgarien under registreringsnr 9829/2004, momsnummer BG175138361, med huvudkontor på Alabin Street 1-3, 1000 Sofia, Bulgarien.

PayPals tjänst Ersättning för returkostnader gäller endast, och utan extra kostnad, för PayPal-kontoinnehavare som har aktiverat tjänsten genom att ange sin e-postadress på https://www.paypal.se/retur/ (nedan kallade ”du” i dessa AV). Genom att använda tjänsten bekräftar och godkänner du uttryckligen att du är bunden av dessa AV. AV utgör reglerna och villkoren för avtalet mellan dig och PayPal och reglerar din användning av tjänsten.

Dessa AV beskriver PayPals tjänst Ersättning för returkostnader med verkan från den 1 januari 2017. Dessa AV upphäver och ersätter alla tidigare versioner du kan ha mottagit eller innehar.

När du registrerar dig för tjänsten måste du läsa, samtycka till och godkänna samtliga regler och villkor i AV. AV tillhandahålls dig och sluts på svenska. Du samtycker till att all eventuell användning av tjänsten från din sida innebär att du godkänner AV och vi rekommenderar att du sparar en utskrift av AV (inklusive alla övriga policyer) för framtida bruk.

Det är viktigt för oss att skydda din integritet. Läs gärna PayPals sekretessmeddelande så får du veta mer om vårt åtagande när det gäller att upprätthålla din integritet och om hur vi använder och lämnar ut din personliga information. Du samtycker till och godkänner att PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (enhet som erbjuder PayPals betaltjänst för användare bosatta i EU) och PayPal lämnar ut din e-postadress och annan information som är nödvändig för att utföra tjänsten (inklusive, utan begränsning, för att ersätta fraktkostnaderna för det returnerade objektet) till varandra, till andra dotterbolag till PayPal Inc. (ett Delaware-bolag) (”PayPals koncernbolag”) och till tjänstleverantören.

När kan jag använda PayPals tjänst Ersättning för returkostnader?

I enlighet med villkoren i dessa AV kan du endast få återbetalningar enligt PayPals tjänst Ersättning för returkostnader om samtliga följande villkor är uppfyllda: Du har ett konto registrerat på PayPal som boende i Sverige och ditt PayPal-konto är inte spärrat eller begränsat. Du har köpt ett objekt på nätet och har använt ovanstående PayPal-konto som enda betalningsmedel för hela det köpet.Du har aktiverat tjänsten på webbplatsen https://www.paypal.se/retur/.Du har påbörjat din retur av det köpta objektet ovan inom returperioden och i enlighet med returvillkoren som har godkänts av säljaren (en fysisk eller juridisk person som säljer varor via en marknadsplats, t.ex. eBay-säljare, nedan kallade ”säljare”) eller av handlaren (andra fysiska eller juridiska personer som säljer varor utanför marknadsplatser, t.ex. e-butiker, nedan kallade ”handlare”). Du har skickat tillbaka varan till säljaren eller handlaren via Posten, en budfirma eller någon annan sedvanlig frakttjänst.Du har skickat en ansökan om ersättning för fraktkostnader (nedan kallad ”ansökan om ersättning”) som avser den returen inom 30 kalenderdagar efter att du returnerade objektet i enlighet med villkoren i dessa AV och processer som publicerats av PayPal från tid till annan.PayPal har godkänt din ansökan om ersättning.

Vad omfattas inte av PayPals tjänst Ersättning för returkostnader?

PayPals tjänst Ersättning för returkostnader gäller inte för: Köp som görs i strid med PayPals policy för godtagbar användning eller PayPals användaravtal för PayPal-tjänsten.Köp av immateriella produkter och kuponger (t.ex. Groupon), licenser för digitalt innehåll och tjänster. Objekt för vilka returen via Posten, en budfirma eller någon annan sedvanlig frakttjänst redan har betalats av säljaren eller handlaren. Kontanter, resecheckar, biljetter, betalkort eller andra omsättningsbara instrument.Objekt som inte får returneras enligt säljarens eller handlarens allmänna försäljningsvillkor (t.ex. om säljarens eller handlarens tidsfrist för returer har gått ut).Kostnader i samband med förlust, stöld eller skada på objektet som uppstår när det returneras. Objekt som har betalats helt eller delvis med kontanter eller någon annan betalningsmetod än PayPal (endast returkostnaderna för varor som har betalats helt och hållet med PayPal kan återbetalas enligt PayPals tjänst Ersättning för returkostnader).Alla objekt som är berättigade till återbetalning av fraktkostnaderna inom något liknande system (oavsett om det tillhandahålls av PayPal eller av en tredje part). Köp som gjorts mer än etthundrafemtio (150) dagar innan datumet för ansökan om ersättning av returkostnader.

Kan jag använda PayPals tjänst Ersättning för returkostnader om säljaren eller handlaren redan erbjuder en liknande tjänst?

Nej. PayPals tjänst Ersättning för returkostnader gäller endast när säljaren eller handlaren som du köpte objektet av inte erbjuder en gratis eller återbetalbar returservice via Posten, en budfirma eller någon annan sedvanlig frakttjänst. Om säljaren eller handlaren som du köpte objektet av erbjuder en gratis eller återbetalbar returservice via Posten, en budfirma eller någon annan sedvanlig frakttjänst måste du använda den tjänsten.

Finns det ett tak för ersättningen som erbjuds av PayPals tjänst Ersättning för returkostnader?

Ja. Det finns ett tak på 250 kr per ansökan om ersättning.
Om du returnerar flera exemplar av samma objekt samtidigt kommer de att betraktas som en retur och taket på 250 kr gäller.

Hur många gånger kan jag få ersättning med PayPals tjänst Ersättning för returkostnader?

Du kan få ersättning upp till 12 gånger per person per kalenderår med PayPals tjänst Ersättning för returkostnader. Tre (3) återbetalningar är tillåtna per PayPal-transaktions-ID. Om du returnerar flera objekt från samma köp vid tre olika tidpunkter, anses de som tre returer och då gäller det relevanta taket för ersättning av returkostnader.

Vem ska jag kontakta om jag har en fråga om PayPals tjänst Ersättning för returkostnader?

Om du har frågor om PayPals tjänst Ersättning för returkostnader kan du skicka ett e-postmeddelande till: paypalretur@telusinternational.com.

Kostar PayPals tjänst Ersättning för returkostnader något?

Nej. Du betalar inga avgifter för att använda den här tjänsten. Men uppfyllandet av dina skyldigheter sker helt på egen bekostnad (inklusive, utan begränsningar, att uppfylla villkoren ovan för att ha rätt till ersättning genom tjänsten).

Hur gör jag en ansökan om ersättning med PayPals tjänst Ersättning för returkostnader?

Logga in på ditt PayPal-konto och välj transaktionen för varan som du returnerat. I transaktionsdetaljerna klickar du på "Be om ersättning för returkostnader" och samlar in och skickar de dokument som efterfrågas.
Om något dokument saknas i ansökan har du 14 kalenderdagar från datumet för den ursprungliga återbetalningsbegäran på dig för att överföra dem.
Om du vill ändra en begäran loggar du bara in på ditt konto, väljer transaktionen för varan som du har returnerat och klickar på "Be om ersättning för returkostnader".

Vilken information måste jag skicka in tillsammans med min ansökan om ersättning?

1)Det fullständigt ifyllda formuläret för ansökan om ersättning.
2)Du måste göra returen via Posten, en budfirma eller någon annan sedvanlig frakttjänst. Beroende på hur du betalade kostnaderna för returen måste du skicka följande:

a.Om du använde en post- eller budtjänst med spårning för att returnera objektet ska du bifoga en kopia eller ett foto på kvittot som visar hur mycket du har betalat samt handlarens/säljarens leveransadress.
b. Om du använde vanlig post för att returnera objektet (utan spårning) bifogar du en kopia eller ett foto på kvittot på fraktkostnaden samt ett foto av paketet som visar handlarens/säljarens postadress.
c. Om returkostnaderna drogs av från återbetalningen av objektet ska du bifoga följande två dokument:
En kopia av e-postmeddelandet om betalning från handlaren eller PayPal, där det ursprungliga priset på objektet som du har returnerat framgår.

En kopia av e-postmeddelandet om återbetalning från handlaren eller PayPal, där det belopp som har återbetalats till dig framgår.

Kopior, foton eller skannade versioner av originaldokumenten är endast godtagbara om de är tydligt läsbara. De här dokumenten ska överföras från formuläret för återbetalningsbegäran som finns bland dina transaktionsdetaljer. I samtliga fall ska du behålla originaldokumenten, eftersom du kan bli ombedd att visa dem under verifieringsprocessen för din återbetalningsbegäran om de tillhandahållna kopiorna inte är tillräckligt läsbara.

Hur får jag tillbaka pengarna?

Om din ansökan om ersättning godkänns av PayPal får du in motsvarande belopp på ditt PayPal-konto.

Hur vet jag om min ansökan om ersättning har godkänts?

Vi informerar dig per e-post under varje steg i behandlingen av din ansökan om ersättning:

Vi bekräftar att din ansökan om ersättning har kommit fram samma dag som vi får in den (eller på den första arbetsdagen efter att din ansökan om ersättning tagits emot om vi fått den efter 18.00 eller på en helgdag).

Ett meddelande om godkännande eller avslag kommer inom fem arbetsdagar från mottagandet av din fullständiga ansökan om ersättning.

Återbetalning sker inom fem arbetsdagar från meddelandet om att din ansökan om ersättning blivit godkänd.

Kompletterande bestämmelser som gäller PayPals tjänst Ersättning för returkostnader

Genom att använda PayPals tjänst Ersättning för returkostnader godkänner du följande: Att varje ansökan om ersättning är fullständig, sanningsenlig och korrekt.Att du har läst igenom AV och godkänner innehållet förbehållslöst.
Du måste meddela oss om du tror att det har skett eller kommer att ske ett fel, en obehörig transaktion, eller en bedräglig eller obehörig användning av tjänsten. Varje ansökan om ersättning som av någon anledning inte följer de villkor och förfaranden som anges i dessa AV kommer automatiskt att avslås och du kommer inte att få någon ersättning.

Även ansökan om ersättning som initieras eller baseras på felaktig eller falsk information/dokumentation avslås, och vi kan utesluta dig från PayPals tjänst Ersättning för returkostnader samt upphäva och annullera alla förmåner som är förknippade med tjänsten. Vi meddelar dig per e-post om vi spärrar eller upphäver spärren till din tillgång till tjänsten.

PayPal och/eller dess tjänstleverantör kommer att kommunicera med dig per e-post. Det innebär att du regelbundet måste kontrollera din e-postinkorg för att ta del av eventuella meddelanden som skickats från PayPal och/eller dess tjänstleverantörer.

PayPal (och dess tjänstleverantör) ska vidta alla åtgärder för att se till att PayPals tjänst Ersättning för returkostnader är helt tillgänglig och av hög kvalitet vid alla tidpunkter.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska PayPal, PayPals koncernbolag och tjänstleverantören:
endast vara ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som uppkommit direkt och varit rimligen förutsebar vid deras brott mot AV, och oaktat direkt ovanstående punkt, under inga omständigheter hållas ansvariga för:
några förseningar eller fel vid tillhandahållandet av tjänsterna, ellernågon av följande typer av förlust eller skada som uppstår genom eller i samband med AV (oavsett om det gäller kontrakt, kränkning (inklusive, utan begränsningar, vårdslöshet) eller på annat sätt): förlust av vinster, goodwill, affärer, avtal, intäkter eller förväntade besparingar även om vi har informerats om risken för sådana skador, förlust av vinster, goodwill, affärer, avtal, intäkter eller förväntade besparingar, förlust och korruption av data, förlust eller skada av något slag som inte härrör direkt från vårt brott mot AV, och förlust eller skada av något slag som är utöver det som har orsakats som en direkt följd av vårt brott mot AV (oavsett om du kan bevisa en sådan förlust eller skada eller ej).


Vi kan när som helst ändra, ta bort eller göra tillägg i AV (en ”ändring”) genom att publicera en reviderad version av AV på PayPals webbplats(er). En ändring görs ensidigt av oss och du kommer att anses ha godtagit ändringen om du inte invänder mot den inom en månad. Uppsägningstiden på en månad gäller inte om ändringen krävs enligt lag eller gäller tillägget av en ny tjänst, extra funktioner till den befintliga tjänsten eller någon annan förändring som, enligt vår rimliga mening, varken inskränker dina rättigheter eller ökar ditt ansvar. I sådana fall kan ändringen utföras utan föregående meddelande och får effekt omedelbart. Om du inte godkänner en ändring ska du inte använda PayPals tjänst Ersättning för returkostnader.

Den tjänst som beskrivs här erbjuds från 1 januari 2017. PayPal kan när som helst och av vilken orsak som helst ändra, upphäva eller avsluta PayPals tjänst Ersättning för returkostnader (eller någon del eller något innehåll i den) utan att hållas ansvarig inför dig eller inför tredje part. Så långt det är möjligt kommer du att informeras per e-post minst trettio (30) dagar i förväg.

Språket som ska användas för PayPals tjänst Ersättning för returkostnader ska vara svenska.

PayPals tjänst Ersättning för returkostnader och AV ska regleras av engelsk lagstiftning. Tvister som uppstår vid användningen av PayPals tjänst Ersättning för returkostnader är under engelska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion. Enkelt uttryckt innebär ”engelska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion” att du, om du kan föra ett krav på oss baserat på detta avtal till domstol, så skulle en godkänd domstol vara belägen i England, men du kan även välja att istället föra kravet till domstol i ett annat land. Engelsk lag ska tillämpas på alla ärenden.

Om du har några allmänna frågor om PayPals tjänst Ersättning för returkostnader kan du skicka ett e-postmeddelande till: paypalretur@telusinternational.com.

PayPals tjänst Ersättning för returkostnader är en tjänst som tillhandahålls av PayPal Pte. Ltd., ett företag registrerat i Singapore under registreringsnr 200509725E, registrerat på adressen 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

Tjänstleverantör är CallPoint New Europe AD (med firmanamnet Telus International Europe), som företräder PayPal Pte Ltd.