>> Vizualizați toate acordurile juridice

 

Termenele și condițiile Programului de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal

 

Descărcare PDF

Data intrării în vigoare: 1 aprilie 2022

 

Prezentele Termene și condiții („Termene”) constituie un acord juridic între dvs., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. și, pentru fondurile acordate de Fondul de donații PayPal Irlanda, de asemenea, între Fondul de donații PayPal Irlanda, o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 20205692 (numite colectiv „noi” sau „PayPal”). Acestea reglementează utilizarea de către dvs. a Platformei de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal.

Acordul de utilizare PayPal reglementează utilizarea de către dvs. a contului dvs. PayPal și a serviciilor PayPal. Secțiunea „Alte clauze” din Acordul de utilizare al PayPal este încorporată prin trimitere în prezentele Termene.

Prin înscrierea pe Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, sunteți de acord să permiteți PayPal să strângă fonduri în numele dvs. pe site-ul PayPal (inclusiv pe site-ul web, pe aplicația pentru mobil etc.). Toate donațiile efectuate prin intermediul Platformei de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal vor fi creditate direct în contul dvs. PayPal.

 

1. Parteneri participanți

Înscrierea pe Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal permite, de asemenea, Partenerilor independenți („Parteneri”) să strângă fonduri pentru dvs. Toți acești Parteneri sunt verificați de PayPal. Puteți vedea lista Partenerilor, descrierea activității lor, precum și orice comisioane aferente. PayPal vă va notifica cu două săptămâni în avans cu privire la orice noi Parteneri adăugați pe platformă. Puteți alege să nu colaborați cu un anumit Partener sau cu toți Partenerii, contactând serviciul de Asistență clienți PayPal.

 

2. Comisioane

Dacă acceptați Partenerii în conformitate cu procesul prevăzut la secțiunea 1 de mai sus, sunteți de acord cu comisioanele percepute de acești Parteneri și autorizați PayPal să vă angajeze într-un contract cu un astfel de Partener exclusiv în acest scop.

Pentru donațiile efectuate pe site-ul PayPal, PayPal acoperă comisioanele tranzacțiilor pentru donații.

Dacă primiți donații pe site-ul unui Partener, se aplică PayPal comisioanele PayPal pentru tranzacții. Consultați pagina noastră privind comisioanele pentru comercianți.

Pe lângă comisioanele PayPal, în cazul în care primiți donații pe site-ul unui Partener, Partenerul vă poate percepe comisioane de până la 5% din suma tranzacției („Comisioanele Partenerilor”), iar dvs. veți fi informat și va trebui să fiți de acord în prealabil cu comisioanele Partenerilor, în conformitate cu procesul stabilit la secțiunea 1 de mai sus.

 

3. Permisiuni

Acordați PayPal următoarele permisiuni și autorizați PayPal să transmită aceste permisiuni (sau o parte din aceste permisiuni) în numele dvs. Partenerilor existenți și viitori:

 1. instrucțiunile de plată transmise către PayPal de un Partener în legătură cu plățile donatorilor dvs. sunt considerate ca fiind transmise și autorizate de dvs. și/sau în numele dvs.;
 2. instrucțiunile pentru o plată împărțită transmise de Partener vor fi considerate transmise și autorizate de dvs. și/sau în numele dvs. O instrucțiune de plată împărțită reprezintă solicitarea dvs. către noi: (i) de a deduce comisioanele Partenerului (pe care le datorați Partenerului) din plata datorată de PayPal dvs. în legătură cu tranzacțiile dvs. de plată pentru donații; și (ii) de a dispune ca această sumă specifică să fie plătită de noi direct Partenerului, în numele dvs.;
 3. solicitările de rambursare pe care ni le-a trimis Partenerul vor fi considerate ca fiind transmise și autorizate de dvs. și/sau în numele dvs.;
 4. de a ne autoriza să punem automat în așteptare și să vă indisponibilizăm fondurile aferente tranzacțiilor de plată după ce au fost creditate în contul dvs. PayPal în monedă electronică, până la momentul în care oricare dintre următoarele două evenimente survine mai întâi: (1) primim o instrucțiune de efectuare a plății de la Partener sau (2) a expirat perioada de 28 (douăzeci și opt) de zile de la data tranzacției de plată;
 5. de a autoriza Partenerul să ne solicite în numele dvs. să eliberăm fondurile aferente tranzacțiilor de plată în contul dvs. PayPal, după ce acestea au fost puse în așteptare conform celor de mai sus. Această instrucțiune din partea Partenerului către noi privind eliberarea fondurilor aferente tranzacției de plată în contul dvs. PayPal nu poate fi discreționară. Partenerul, în absența oricărui alt criteriu obiectiv convenit, pe care PayPal îl poate conveni cu Partenerul în numele dvs., va declanșa eliberarea fondurilor. În cazul în care Partenerul nostru nu ne-a însărcinat să eliberăm fondurile aferente tranzacției de plată în contul dvs. PayPal după o perioadă de 28 (douăzeci și opt) de zile, vom iniția automat o astfel de eliberare; și
 6. vom autoriza PayPal să partajeze datele privind tranzacția și datele privind disputele PayPal cu Partenerul.

Puteți anula aceste permisiuni în orice moment pentru fiecare Partener căruia i-au fost acordate permisiunile contactând Serviciul PayPal de asistență clienți. Dacă doriți să vă revocați autorizarea pentru toți Partenerii și să nu mai participați la Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, trebuie să contactați Serviciul de asistență clienți. În cazul în care revocați o autorizare sau participarea dvs. la Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, nu veți mai putea beneficia de serviciile noastre prin intermediul Platformei de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal sau al Partenerului specific.

 

4. Eligibilitate

Trebuie să fiți o organizație caritabilă înregistrată pentru a vă înscrie pe Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal.

Pentru a face acest lucru, trebuie să furnizați toate informațiile solicitate în timpul înscrierii, inclusiv: o descriere a organizației dvs. caritabile, a statutului său caritabil, un apel la acțiune pentru organizația dvs. caritabilă, logoul organizației dvs. caritabile, domeniile cărora le aparține cauza organizației dvs. caritabile și orice cuvinte cheie pentru a ajuta donatorii să vă găsească organizația caritabilă. Sunteți de acord să furnizați informații exacte și să vă mențineți informațiile actualizate.

PayPal poate anula sau suspenda participarea dvs. la platformă în orice moment, fără notificare prealabilă, în cazul în care apreciem în mod rezonabil că:

 1. nu îndepliniți cerințele din prezenta secțiune;
 2. informațiile furnizate de dvs. în conformitate cu prezenta secțiune nu sunt actualizate;
 3. vă pierdeți statutul de organizație caritabilă sau nu puteți furniza dovezi actuale privind statutul organizației dvs. caritabile; sau
 4. încălcați oricare dintre obligațiile ce vă revin prin Acordul de utilizare PayPal sau orice alt acord pe care l-ați convenit cu PayPal.

Acest drept de reziliere nu restricționează niciunul dintre drepturile PayPal în temeiul Acordului de utilizare PayPal sau al oricărui alt acord încheiat între dvs. și PayPal.

 

5. Licențe

În perioada în care participați la Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, acordați prin prezenta către PayPal o licență neexclusivă de a vă utiliza numele, sigla și apelul la acțiune pentru a vă identifica organizația pe Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, precum și pe alte site-uri și servicii cu care putem încheia un parteneriat, precum și în materialele de marketing conexe, precum e-mailurile de marketing. Confirmăm că vă mențineți dreptul de proprietate asupra mărcilor dvs. comerciale, a denumirilor dvs. comerciale și a mărcilor dvs. de servicii și asupra oricărui fond comercial asociat.

 

6. Fonduri acordate de Fondul de donații PayPal Irlanda

Participarea la Programul de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal vă permite să beneficiați de granturile acordate dvs. de Fondul de donații PayPal Irlanda, ca rezultat al donațiilor primite de la donatorii din Irlanda și din alte țări, în concordanță cu condițiile prevăzute în prezenta secțiune („Granturi”). Granturile vă vor fi transferate de Fondul de donații PayPal Irlanda în contul dvs. PayPal.

Puteți decide să nu beneficiați de astfel de granturi ale Fondului de donații PayPal Irlanda. Veți avea posibilitatea de a refuza disponibilitatea granturilor de la Fondul de donații PayPal Irlanda în timpul procesului de înscriere în Programul de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal; de asemenea, veți putea să refuzați sau să acceptați din nou, contactând în orice moment Serviciul de asistență clienți PayPal, cu condiția transmiterii unei notificări cu două săptămâni în avans.

Granturile puse la dispoziție în conformitate cu prezenta secțiune trebuie utilizate în următoarele condiții:

Fondurile pe care noi, Fondul de donații PayPal Irlanda, vi le acordăm trebuie să fie utilizate exclusiv în scopuri caritabile, astfel cum se prevede în conformitate cu legile din Irlanda. Pentru informații suplimentare despre aceste scopuri, consultați orientările Charities Regulatory Authority (Autorității de reglementare a organizațiilor caritabile, CRA). Pentru facilitarea consultării, am rezumat aceste cerințe și la Anexa 1 de mai jos.

Sunteți de acord să răspundeți prompt la orice solicitare rezonabilă de informații din partea noastră privind utilizarea de către dvs. a fondurilor pe care vi le-am acordat.

Confirmați că organizația dvs. este înființată în scopuri caritabile în țara care apare în contul dvs. PayPal și este înregistrată și reglementată în mod corespunzător ca organizație caritabilă în jurisdicția respectivă. Dacă organizația dvs. caritabilă nu este înregistrată și are obiecte de activitate ce diferă de cele recunoscute ca fiind caritabile în rezumatul nostru sau în orientările CRA, trebuie să urmați procedura contabilă recomandată și să tratați fondurile pe care le primiți de la noi ca fiind limitate în scopuri contabile, evidențiind fondurile în orice situații contabile publicate.

Legislația irlandeză privind organizațiile caritabile și societățile comerciale vă impune să păstrați evidențe ale chitanțelor și cheltuielilor din fonduri pe o perioadă de cel puțin șapte ani de la efectuarea tranzacției.

Sunteți de acord să ne răspundeți la întrebările rezonabile pe care vi le putem adresa și să furnizați dovezi adecvate, explicații orale sau scrise, inclusiv înregistrările relevante, cu privire la îndeplinirea obligațiilor dvs. în scopul discutării, al monitorizării și al evaluării îndeplinirii obligațiilor dvs. în conformitate cu prezentele clauze.

Vă putem solicita să ne rambursați fondurile în termen de 14 (paisprezece) zile de la notificarea transmisă dvs. de către noi dacă apare oricare dintre următoarele circumstanțe:

 1. vă încetați activitatea, sunteți declarat în stare de faliment, deveniți insolvabil sau intrați în procedură de administrare judiciară, redresare judiciară sau lichidare;
 2. ați acționat în mod fraudulos, neglijent sau necinstit și astfel de acțiuni frauduloase, neglijente sau necinstite au avut, în opinia noastră, un efect advers semnificativ asupra utilizării fondurilor pe care le-ați primit de la noi;
 3. stabilim că fondurile pe care le-ați primit de la noi nu au fost aplicate în scopuri caritabile, în conformitate cu legile din Irlanda, sau ați comis o altă încălcare semnificativă a condițiilor de acordare; sau
 4. v-am plătit o sumă excesivă și v-am notificat în această privință, însă nu ne-ați rambursat suma.

 

7. Revizuirea și rezilierea prezentelor Termene

Putem revizui prezentele Termene sau putem rezilia prezentele Termene și/sau Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, cu înștiințare prealabilă, aplicând aceeași procedură precum cea prevăzută pentru revizuirea Acordului de utilizare PayPal din secțiunea „Bun venit la PayPal” din Acordul de utilizare PayPal.

Dacă încălcați prezentele Termene în orice moment, ne rezervăm dreptul de a înceta, suspenda sau lua orice alte măsuri legate de contul dvs. PayPal și vă putem suspenda accesul la sau vă putem elimina organizația caritabilă din Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal, la discreția noastră absolută. După rezilierea prezentelor Termene, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă elimina prompt organizația caritabilă din Platforma de strângere de fonduri pentru Partenerii PayPal.

 

Anexa 1. Rezumatul scopurilor caritabile în conformitate cu legislația irlandeză

 

Legea din 2009 privind organizațiile caritabile („Legea din 2009”) enumeră patru categorii de scopuri caritabile în conformitate cu legislația irlandeză, iar organizațiile caritabile trebuie să exercite astfel de scopuri doar în beneficiul public. Acestea păstrează și prelungesc definiția de drept comun identificată prima dată în cauza Pemsel1. Acestea sunt:

 1. Prevenirea sau reducerea sărăciei sau a dificultăților economice

Include scutirea de orice formă de nevoie, sărăcie sau neputință. Trebuie să existe suficiente legături între activitățile organizației și un efect măsurabil asupra clasei beneficiare a cărei sărăcie sau dificultate economică este prevenită sau atenuată.

 1. Promovarea educației

Include o gamă largă de organizații din domeniul educației, inclusiv grupuri preșcolare, școli, colegii, instituții educaționale pentru adulți, organisme de cercetare, grupuri de reflecție, institute profesionale, muzee și biblioteci.

 1. Promovarea religiei

Include organizații care promovează, păstrează sau practică religia.

 1. Scopurile care sunt în beneficiul comunității includ:
 • promovarea bunăstării comunității, inclusiv ajutorarea persoanelor aflate în dificultate din motive de vârstă tânără sau avansată, boală sau handicap;
 • promovarea dezvoltării comunității, inclusiv a regenerării rurale sau urbane;
 • promovarea responsabilității civice sau a muncii voluntare;
 • promovarea sănătății, inclusiv prevenirea sau ameliorarea afecțiunilor, a bolilor sau a suferinței umane;
 • promovarea soluționării conflictelor sau a reconcilierii;
 • promovarea armoniei religioase sau rasiale și a relațiilor comunitare armonioase;
 • protejarea mediului natural;
 • promovarea sustenabilității mediului;
 • promovarea utilizării eficiente și eficace a resurselor organizațiilor caritabile;
 • prevenirea sau atenuarea suferinței animalelor;
 • promovarea artelor, a culturii, a patrimoniului sau a științelor;
 • integrarea celor defavorizați și promovarea participării lor complete în societate.

Următoarele nu sunt recunoscute ca scopuri caritabile în conformitate cu Legea din 2009:

 1. promovarea sportului;
 2. promovarea sindicatelor, a organismelor reprezentative ale angajatorilor sau a camerelor de comerț;
 3. promovarea unui partid politic sau a unui organism care militează pentru o cauză politică (cu excepția cazului în care are legătură cu promovarea unui scop caritabil);
 4. un organism care promovează scopuri ilegale sau contrare moralității publice sau politicii publice sau care sprijină terorismul sau activitățile teroriste, fie în interiorul statul, fie în afara statului sau care oferă beneficii unei organizații la care afilierea este ilegală;
 5. promovarea drepturilor omului, a egalității și a diversității;
 6. sprijinirea forțelor de apărare.

1Comisarii pentru scopuri speciale ale impozitului pe venit împotriva Pemsel [1891] A.C. 531.

Informațiile incluse în prezentul document au exclusiv un scop de orientare și nu constituie o interpretare finală a legii. Dacă aveți neclarități, adresați-vă către Charities Regulatory Authority (www.charitiesregulator.ie)sau solicitați consiliere profesională.