>> Vizualizați toate acordurile juridice

Notificare privind Legea FATCA și Legea CRS

 

Descărcare PDF

Notificare privind Legea FATCA și Legea CRS

Conform legilor din Luxemburg din 24 iulie 2015 privind Foreign Account Tax Compliance Act (Legea privind respectarea impozitelor în conturi externe) din SUA („Legea FATCA”) și din 18 decembrie 2015 privind standardul comun de raportare OCDE („Legea CRS”), adoptate, respectiv, pentru a pune în aplicare un acord între Statele Unite („SUA”) și guvernele luxemburgheze privind conformitatea fiscală internațională și o directivă a UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul impozitării (2014/107/UE), noi, în calitate de operator de date, vă informăm că următoarele date vor fi colectate și pot fi partajate sau prelucrate în sensul legilor menționate mai sus (presupunând că se aplică) și în conformitate cu acestea: 

  • numele;
  • adresa;
  • țara (sau țările) (considerată/e) reședință fiscală
  • numărul de identificare fiscală emis de țara sau țările dvs. de reședință fiscală și, după caz, numărul de identificare fiscală din SUA (TIN SUA);
  • locul și data nașterii;
  • numărul contului (sau numărul contului înlocuitor, identificând fondurile deținute);
  • soldul sau valoarea contului la 31 decembrie a fiecărui an în care contul este deschis.

Dacă îndepliniți condițiile necesare pentru a avea statutul de cetățean al SUA conform Legii FATCA și/sau de persoană raportabilă conform Legii CRS și, presupunând că Legea FATCA și Legea CRS impun obligații asupra PayPal (în ambele cazuri, în calitate de „Deținător de cont raportabil”), aceste informații vor fi partajate automat de PayPal, ca instituție financiară raportoare, în conformitate cu aceste legi, cu autoritățile fiscale din Luxemburg. Acestea din urmă vor partaja informațiile cu Direcția Finanțelor Publice din SUA (U.S. Internal Revenue Service) dacă Legea FATCA se aplică și/sau, dacă se aplică Legea CRS, cu autoritatea sau autoritățile competente din țara respectivă sau țările de reședință fiscală care sunt jurisdicții participante conform Legii CRS. 

Informațiile enumerate mai sus vor fi partajate cu autoritățile fiscale din Luxemburg pentru orice an calendaristic pe parcursul căruia sunteți sau deveniți Deținător de cont raportabil (cel târziu la 30 iunie a anului calendaristic următor). În consecință, aceste date vor continua să fie prelucrate de noi până când nu vor mai fi necesare în scopurile pentru care au fost prelucrate.

Conform legilor FATCA și CRS, sunteți obligat să furnizați orice informații suplimentare care ne-ar putea fi necesare din când în când pentru a aplica aceste legi. Nefurnizarea acestora în timp util poate duce la raportarea informațiilor dvs. către autoritățile fiscale din Luxemburg, care la rândul lor vor partaja aceste informații cu autoritățile menționate mai sus. Aveți dreptul de a accesa informațiile partajate cu autoritățile fiscale din Luxemburg și, după caz, dreptul de a rectifica aceste informații. Pentru a vă exercita aceste drepturi, ar trebui să procedați în conformitate cu secțiunea 11 din Politica de confidențialitate.

Trimiterile la Legea FATCA și Legea CRS includ trimiteri la orice reguli bazate pe acorduri de standarde comune de raportare care pot fi aplicabile în conformitate cu legislația luxemburgheză, precum și orice legislație care poate modifica sau înlocui aceste reguli, legi și acorduri.