Aktualizacje zasad

>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Data publikacji: 29 września, 2020

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie są wymagane żadne dalsze działanie ze strony Użytkownika, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w dniu

16 grudnia 2020.

 

W przypadku gdy Użytkownik woli odrzucić te zmiany i zamknąć konto, może to zrobić przed dniem 16 grudnia 2020 r. bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Wszystkie zmiany i aktualizacje umów prawnych zaznaczono na tej stronie kursywą. Takie zaznaczenie pozwala na łatwiejsze śledzenie wprowadzanych zmian i aktualizacji.

Zmiany wprowadzane ze względów językowych, w celu skorygowania lub usunięcia błędów ortograficznych i gramatycznych, lub zmiany w formatowaniu, nie są zaznaczane. Dotyczy to również korekt lub ujednolicania numeracji i odniesień.

 

AKTUALIZACJE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Data wejścia w życie: 16 grudnia 2020 r.

  • Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną treść zamierzonych zmian.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Informacje dotyczące konta Użytkownika – Otwieranie konta – Status podmiotu handlowego

Zmieniliśmy brzmienie tego punktu, tak aby jasne było, że po osiągnięciu określonych progów lub uwzględnieniu niektórych segmentów lub obszarów działalności firmy Umowy z podmiotem handlowym mogą mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów kont PayPal, które posiada Użytkownik.

Informacje o koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

W tym punkcie dodano wymóg, by w profilu konta PayPal zachowany był zawsze aktualny numer telefonu, którego Użytkownik jest podstawowym użytkownikiem.

Otrzymywanie płatności — zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — opłaty z tytułu sporów

Ustalamy opłatę z tytułu sporów oraz odpowiedni regulamin dla sprzedających.

Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Opłata za obciążenie zwrotne

Dodaliśmy punkt dotyczący opłaty za obciążenie zwrotne w celu wyjaśnienia tego zagadnienia.

Inne warunki prawne — nasze prawa — opłata za brak aktywności

Ustalamy opłatę za brak aktywności w przypadku kont, które nie były aktywne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Załącznik 1: Tabela opłat

A2.2.2 Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji

Usunięto odwołanie do stawki dla handlowców.

A 2.2.3 Stawka dla handlowców

Usunięto punkt A 2.2.3 Stawka dla handlowców.

A3.2. Opłaty za wypłacanie środków z salda

Wprowadziliśmy opłatę z tytułu wypłat na rachunek w banku amerykańskim powiązanym z kontem PayPal.

A3.3. Opłata za obciążenie zwrotne i opłata z tytułu sporów

Podzieliśmy punkt A3.3. na dwa podpunkty — A3.3.1. Opłata za obciążenie zwrotne, który nie uległ zmianie, i A3.3.2. Opłata za z tytułu sporów, który dotyczy nowo wprowadzonych opłat z tytułu sporów.

A3.9.1.1 Opłata stała dla organizacji charytatywnych

Zrównaliśmy opłatę stałą dla organizacji charytatywnych w złotych polskich za płatności krajowe z opłatą stałą dla organizacji charytatywnych w złotych polskich za płatności międzynarodowe.

A3.11. Nieaktywne konta PayPal

Dodaliśmy punkt A3.11. dotyczący nowo wprowadzonej opłaty za brak aktywności.

A4.6. Opłaty stałe za płatności z tytułu transakcji komercyjnych i płatności z tytułu transakcji prywatnych

Zrównaliśmy stałą opłatę za płatności z tytułu transakcji komercyjnych i prywatnych w złotych polskich w przypadku płatności krajowych z opłatami stałymi za płatności z tytułu transakcji komercyjnych i prywatnych w złotych polskich w przypadku płatności międzynarodowych

 

AKTUALIZACJE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG PŁATNOŚCI ONLINE KARTĄ W SYSTEMIE PAYPAL

4. Bezpieczeństwo informacji; ochrona danych; przenoszenie danych

Zmieniono punkt 4.6., aby traktował raczej o dodatku dotyczącym ochrony danych, a nie o harmonogramie (w związku z tym usunięto harmonogram 2), a ponadto dodano nowy punkt 4.7. na temat przenośności danych.

 

AKTUALIZACJE UMOWY Z PODMIOTEM HANDLOWYM

Usunęliśmy ograniczenia dotyczące kont PayPal Premier lub Business z pierwszego paragrafu Umowy z podmiotem handlowym.

 

AKTUALIZACJE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD OCHRONY DANYCH

Aktualizujemy nasze zasady dotyczące przetwarzania danych, aby odzwierciedlały fakt, że firma PayPal jest administratorem danych w zakresie usług przetwarzania płatności i przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

 

iZETTLE

Dodaliśmy nowe warunki dotyczące naszej usługi iZettle na stronie Umowy prawne.