Wykaz podmiotów zewnętrznych

>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

Wykaz podmiotów zewnętrznych (innych niż klienci PayPal), którym można udostępniać dane osobowe

Wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Poprzedni „Wykaz podmiotów zewnętrznych (innych niż Klienci PayPal), którym można udostępniać dane osobowe”, jest dostępny tutaj.

Dlaczego PayPal udostępnia tę listę?

Licencja bankowa systemu PayPal została wydana w Luksemburgu. Oznacza to, że oprócz innych przepisów europejskich PayPal musi przestrzegać luksemburskich przepisów bankowych, w tym tajemnicy bankowej.

PayPal publikuje tę listę zgodnie z wymaganiami, aby upewnić się, że klienci PayPal w UE, EOG i Szwajcarii, którzy są objęci luksemburskim prawem bankowym, są informowani o tym, które inne firmy („podmioty zewnętrzne”) mogą otrzymywać dane klientów, kiedy korzystają z usług PayPal.

Dlaczego na liście jest wymienionych tak wiele firm?

PayPal ma znaczną liczbę klientów w UE, EOG i Szwajcarii, którzy wybierają system PayPal w celu bezpiecznego przetwarzania płatności. Skuteczne świadczenie tych usług wymaga czasami od firmy PayPal korzystania z usług innych firm.

Lista ta obejmuje również firmy, z których usług korzystają także inni członkowie Grupy PayPal, w tym Hyperwallet, iZettle i Xoom.

Uwaga dotycząca usług zlecanych zewnętrznie. Niektóre podmioty zewnętrzne i podmioty z Grupy PayPal świadczą usługi na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. et cie, S.C.A. („firma PayPal”), aby firma PayPal mogła oferować te usługi Użytkownikowi. Firma PayPal może udostępniać tym podmiotom dane, które mogą obejmować informacje o koncie, w tym informacje o Użytkowniku i firmie Użytkownika oraz informacje o transakcjach Użytkownika. Wspomniane podmioty zewnętrzne mogą mieć siedziby w Unii Europejskiej (m.in. we Francji, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Włoszech, Polsce, Szwecji, Austrii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze), Tunezji, Egipcie, Salwadorze, Stanach Zjednoczonych i na Filipinach. Zgodnie z przyjętą w Luksemburgu ustawą o sektorze finansowym poniższa lista została uaktualniona o szczegółowe informacje wymagane w związku z przekazywaniem wspomnianych danych.

Kategoria

Nazwa podmiotu i obszar jego jurysdykcji (w nawiasach)

Cel:

Ujawnione dane

1. Centra rozliczeniowe

Barclays Bank PLC (Wielka Brytania), HSBC Bank PLC (Wielka Brytania, Irlandia), HSBC Merchant Services LLP (Wielka Brytania), Bank of America N.A. (EMEA, Stany Zjednoczone), BA Continuum India Private Limited (Indie), Discover Financial Services (Stany Zjednoczone), JPMorgan Chase Bank (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), BNP Paribas (Francja), Netgiro (Szwecja), Wells Fargo (Irlandia, Stany Zjednoczone), American Express (Stany Zjednoczone), National Westminster Bank PLC (Wielka Brytania), OmniPay Limited (Irlandia), Australia i Nowa Zelandia Banking Group Limited (Australia) , ANZ National Bank Limited (Nowa Zelandia), Transaction Network Services UK Limited (Wielka Brytania).

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika, numer identyfikacyjny dokumentu.

BNP Paribas (Francja)

Umożliwienie przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi BNPP.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres fizyczny, adres IP, data urodzenia, numer konta PayPal, informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

VTB24 (Rosja)

Umożliwienie przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi VTB 24.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Deutsche Bank AG (Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania)

Umożliwienie przetwarzania poleceń zapłaty w regionie SEPA.

Imię i nazwisko, data transakcji, kwota, waluta oraz informacje o rachunku bankowym użytkownika.

Royal Bank of Scotland plc (Wielka Brytania) („RBS”)

Umożliwienie przetwarzania płatności i rozstrzygania sporów dla transakcji użytkowników serwisu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi RBS.

Wszystkie informacje o koncie z wyjątkiem szczegółów dotyczących instrumentów finansowych użytkownika.

VISA Europe Ltd (Wielka Brytania), w tym system VMAS firmy Visa; Mastercard Europe (Master Card International Incorporated. (Stany Zjednoczone), w tym system MATCH firmy Mastercard

Udostępnianie informacji o ryzyku i nadużyciach w tworzonej obligatoryjnie bazie danych wystawcy karty kredytowej w związku z prowadzeniem konta handlowca, przez co zmniejsza się podejmowane ryzyko związane z oszustwami i naruszeniami zasad i standardów.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konta handlowca, okoliczności i prowadzenia konta.

Global Payments UK LLP (Wielka Brytania)

Umożliwienie przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi Global Payments.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

WorldPay (Wielka Brytania) Limited, WorldPay AP Limited (Wielka Brytania), WorldPay (Holandia)

Umożliwienie przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi Worldpay.

Wszystkie informacje o koncie z wyjątkiem szczegółów dotyczących instrumentów finansowych użytkownika.

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Identyfikator sprzedającego.

Kod MCC sprzedającego

Administrator bazy danych sprzedającego

Upoważniony sygnatariusz

Adres, kod pocztowy i kod kraju sprzedającego

Numer telefonu sprzedającego.

Adres e-mail sprzedającego

Adres URL witryny sprzedającego

Data urodzenia (tylko w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Tylko w przypadku niepublicznych Sponsorowanych handlowców (na przykład spółek prywatnych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) – następujące informacje dotyczące Istotnego posiadacza (zdefiniowanego poniżej):

  • Imię i nazwisko
  • Adres domowy, kod pocztowy i kod kraju
  • Numer ubezpieczenia społecznego lub data urodzenia

„Istotny posiadacz” to osoba fizyczna, która posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Identyfikator sprzedającego*

Kod MCC Sponsorowanego handlowca

Administrator bazy danych Sponsorowanego handlowca

Lokalizacja Sponsorowanego handlowca (miejscowość, ulica, kod pocztowy i kod kraju)

Numer telefonu Sponsorowanego handlowca.

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Zasady zapobiegania praniu pieniędzy, wykaz sankcji i weryfikacja zgodności z przepisami.

Imię i nazwisko, kraj stałego zamieszkania i rodzaj działalności biznesowej.

Adyen B.V. (Holandia)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Allied Irish Bank PLC (Wielka Brytania)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Europie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Coinbase Inc. (Stany Zjednoczone)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Heartland Payment Systems, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Merchant e-Solutions, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Kanadzie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

National Australia Bank Ltd. (Australia)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Australii.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Network Merchants, LLC. (Stany Zjednoczone); Network Merchants Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Stockholms Enskilda Bank AB (Szwecja)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Europie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

WorldPay, Inc. (Stany Zjednoczone); WorldPay Ltd. (Wielka Brytania)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Carta Worldwide (Wielka Brytania)

Przetwarzanie danych płatniczych i marketingowych dla portfela Vodafone.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, miejscowość, województwo, kod pocztowy, kraj), identyfikator płatnika, identyfikator umowy rozliczeniowej, nadany identyfikator formy płatności, identyfikator metadanych klienta.

Nostrum Group Limited (Wielka Brytania)

Przetwarzanie składanych przez klientów PayPal wniosków o produkty kredytowe.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, źródło finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji. Wszystkie informacje przesłane podczas procesu rejestracji w celu uzyskania produktu lub funkcji konta (w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub danych dotyczących reputacji dostępnych online).

TSYS (Wielka Brytania), TSYS (Niemcy)

System rejestracji odnawialnej linii kredytowej (Wielka Brytania) i produktu ratalnego (Niemcy).

Nazwa klienta, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów, dochód.

Amex Multi-Currency (za pośrednictwem Digital River)

Zapewnienie dostępu do systemu PayPal i możliwości korzystania z niego za pośrednictwem systemów PLC we Francji, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard i Bancomer.

Dane autoryzacyjno-rozliczeniowe.

Sofort GmbH (Niemcy)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, numer telefonu.

Currence (Holandia)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

J.P. Morgan AG.(Niemcy)

Umożliwienie przetwarzania poleceń zapłaty w regionie SEPA.

Imię i nazwisko, data transakcji, kwota, waluta oraz informacje o rachunku bankowym użytkownika.

Scotiabank (Kanada), Westpac (Stany Zjednoczone)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta, data urodzenia, numer dowodu osobistego i cel transakcji.

Swish (Szwecja)

Usługi w zakresie przetwarzania płatności

Numer telefonu

Klarna (Szwecja),

Usługi w zakresie przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom

Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, numer ip

Access Payments System (Grecja), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (Chile), Agente de Cambio Caribe Express (Dominikana), Allied Bank Limited (Pakistan), Axis Bank Ltd (Indie), Banco Agricola S.A. (Salwador), Banco America Central SA (Gwatemala), Banco Azteca de El Salvador (Salwador), Banco Azteca de Guatemala S.A. (Gwatemala), Banco Azteca de Honduras S.A. (Honduras), Banco BHD, S.A. - Banco Multiple (Dominikana),

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Banco Davivienda S.A. (Kolumbia), Banco De Credito Del Peru (Peru), Banco de Guayaquil S.A. (Ekwador), Banco de la Producción (Nikaragua), Banco de Oro a.k.a. BDO Unibank, Inc (Filipiny), Banco de Reservas de la

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Republica Dominicana Banco de Servicios Multiples S.A. (Dominikana), Banco Industrial S.A. (Gwatemala), Banco Internacional Del Peru S.A. (Peru), Banco Pichincha C.A. (Ekwador), Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Multiple (Dominikana), Banco Rendimento (Brazylia), Bancolombia S.A. (Kolumbia), Bancomer Transfer Services Inc. (Boliwia, Kolumbia, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Peru, Salwador, Urugwaj)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Bank Alfalah Limited (Pakistan), Bank Negara Indonesia (BNI) (Indonezja), Bank of the Philippine Islands (Filipiny), Barclays Wealth Intermediaries (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Cebuana Lhuillier Services Corporation, „Continental Exchange Solutions, Inc, „RIA” (Stany Zjednoczone)”, Dutch Bangla Bank Ltd (Bangladesz), Earthport (Francja, Hongkong, Irlandia, Włochy, Holandia, Singapur, Wietnam, Rumunia, Szwecja, Węgry, Bułgaria, Czechy, Dania, Chorwacja, Norwegia)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Envoy Services Limited a.k.a. Worldpay (Kanada, Niemcy, Hiszpania, Polska, Nowa Zelandia, Szwajcaria), eTranzact International PLC (Nigeria), Everest Bank (Nepal), Exchange4Free (Republika Południowej Afryki), Extole (Stany Zjednoczone), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Kolumbia), First Global Money (Gujana) Inc., GCS Systems, Ltd. (Dominikana), Globalenvios S.A. (Ekwador), G-Xchange Inc.(Filipiny)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Hatton National Bank PLC (Sri Lanka), HDFC Bank Limited (NEFT) (Indie), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Jamajka), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam „Vietcombank” (Wietnam), Landbank of the Philippines (Filipiny), LBC Express, Inc. (Filipiny), Metropolitan Bank and Trust Company (Filipiny), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Filipiny),

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Money Swap Exchange Limited (Chiny), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly SA (Argentyna, Boliwia, Chile, Urugwaj), MSBB Money Ltd (Brazylia), Muslim Commercial Bank Limited, National Bank of Pakistan, Nepal Investment Bank Ltd. (Nepal), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (Meksyk),

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Meksyk), PayKii Inc.(Meksyk), Philippine National Bank, Poczta Polska (Polska), Prabhu Group (Bangladesz, Nepal), Pronet S.A. (Gwatemala), Punjab National Bank (Indie)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Punto Express S.A. de C.V. (Salwador), Punto Facil S.A. (Nikaragua), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC) , Red Efectiva S.A. de C.V. (Meksyk), Remesas Teledolar S.A. (Kostaryka), Royal Exchange (Stany Zjednoczone) Inc „Muthoot” (Indie), Rupali Bank Limited (Bangladesz), Sai Gon Thuong Tin Commercial Join Stock Bank (wietnam), Sampath (Sri Lanka)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

SBM Bank Limited (Kenia) , Social Islamic Bank Limited (Bangladesz), Sonali Bank Limited (Somalia) , TENGO a.k.a. Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (Stany Zjednoczone)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

TransNetwork Corporation (Kolumbia, Ekwador, Meksyk, Kostaryka, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Salwador)", Ultra Chile Sociedad Anonima (Argentyna), United Bank Limited (Pakistan), Uniteller Financial Services, Inc. a.k.a. Banorte (Gwatemala, Meksyk, Honduras), Unitransfer S.A. (Haiti), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Jamajka), Westpac Banking Corporation (Australia), Yes Bank Limited (Indie)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Bank of Montreal (Kanada), Cardpro (FIS) (Stany Zjednoczone), Citibank (Stany Zjednoczone), D-Local (Wielka Brytania), Danske Bank (Dania), Earthport PLC (Wielka Brytania), Fidor Bank AG (Germany), FIS (Stany Zjednoczone), GoCardless (Wielka Brytania), Meta Payment Systems (Stany Zjednoczone), Moneygram (Stany Zjednoczone), The Bancorp Inc. (Stany Zjednoczone), Transact Payments Limited (Gibraltar), Valitor (Islandia), VFX Financial (Wielka Brytania), Western Union (Stany Zjednoczone), Western Union Business Solutions (WUBS) (Stany Zjednoczone)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Skandinaviska Enskilda Banken (Szwecja), Adyen B.V, (Szwecja), Elavon Financial Services Limited, oddział brytyjski, Bambora AB (Szwecja)

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Chargebee (Indie)

Zarządzanie płatnościami za produkty lub usługi oraz relacjami z klientami, np. wypełnianie zobowiązań wynikających z umów zawartych między firmą PayPal a handlowcem i dostarczanie Użytkownikowi informacji, produktów i usług, które Użytkownik zamówił od firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły zamaskowanej płatności

Stripe (Stany Zjednoczone)

Zarządzanie zamówieniami lub zakupami

Imię i nazwisko, adres e-mail i dane karty (tylko ostatnie cztery cyfry, data ważności i typ karty)

Modulr Finance Ltd (Wielka Brytania)

Umożliwienie przetwarzania płatności

Imię i nazwisko, numer rachunku, kod rozliczeniowy

2. Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Oprócz wymienionych celów PayPal używa danych osobowych użytkownika do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem oraz do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków naruszeń obowiązujących zasad i odpowiednich umów z użytkownikiem.

Socure Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i adres IP

PIPL Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i data urodzenia

White Pages Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data otwarcia konta i adres IP

Full Contact Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Adres e-mail.

CRIF S.p.A (Włochy), Cerved B.I (Włochy), Synectics Solutions Limited (Wielka Brytania), GB Group plc (Wielka Brytania), Graydon (Wielka Brytania), Capita Plc (Wielka Brytania), UK Data Limited (Wielka Brytania), ICC Information Limited (Wielka Brytania), Payment Trust Limited (Wielka Brytania), 192.com (Wielka Brytania), 192.com Limited (Wielka Brytania), i-CD Publishing (UK) Limited (Wielka Brytania), Experian Netherlands BV (Holandia), Experian Bureau de Credito SA (Hiszpania), Informa D&B SA (Hiszpania), CRIBIS D&B S.r.l. (Włochy) i Ellisphere (Francja), La Banque de France (Francja), SysperTec Communication (Francja), LexisNexis Risk Solutions Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikowanie tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych.

Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą zostać zachowane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, miejsce urodzenia, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer VAT, unikatowy identyfikator przedsiębiorstwa, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, a także ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji i w stosownych przypadkach NIP lub numer przyjętego w danym kraju dowodu osobistego.

Callcredit plc. (Wielka Brytania), w tym baza danych SHARE administrowana przez firmę Callcredit, Experian Limited (Wielka Brytania), w tym bazy danych administrowane przez firmę Experian używane na potrzeby zbierania informacji handlowych oraz informacji o konsumentach, między innymi danych o zapytaniach kredytowych CAPS oraz danych o kontach kredytowych CAIS, Equifax Ltd (Wielka Brytania), w tym baza danych Insight administrowana przez firmy Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), Equifax Ibérica S.L. (Hiszpania), Transunion LLC

Weryfikacja tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta (podmiotów prawnych i zarządu, zasad, autoryzowanych użytkowników i właścicieli faktycznych).

  • Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych podmiotów.
  • Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i zatwierdzania nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka w podmiocie w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywaniu przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, imię i nazwisko upoważnionego użytkownika, adres e-mail, ewentualnie numer dowodu osobistego, data urodzenia, czas zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, numer konta oraz ewentualnie informacje dotyczące danej transakcji, saldo konta, wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie oferowanych w Wielkiej Brytanii produktów „Płatności za pośrednictwem witryny”, „Terminal wirtualny” i „PayPal Here” oraz nazwa źródła finansowania płatności, za pośrednictwem którego zapłacono za należące do użytkownika urządzenie z włączoną usługą „PayPal Here”.

CIFAS (Wielka Brytania) oraz baza danych firmy CIFAS

Tylko dla użytkowników mających konto PayPal w Wielkiej Brytanii: wykrywanie oszustw i zapobieganie im (co może wiązać się ze sprawdzaniem danych osób starających się o pracę oraz pracowników, jak również informacji o wnioskach i roszczeniach dotyczących wszystkich typów ubezpieczeń).

Należy pamiętać, że dane przekazane do tej bazy danych mogą:

  • zostać zachowane w tej bazie danych na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom;
  • być ujawniane innym instytucjom finansowym w celach wykrywania oszustw i zapobiegania im (w tym w celu zapobiegania praniu pieniędzy) przykładowo podczas sprawdzania informacji podanych na wnioskach o kredyt lub inne funkcje, zarządzania rachunkami i funkcjami kredytowymi oraz rachunkami i funkcjami związanymi z kredytem, odzyskiwania należności, sprawdzania informacji na roszczeniach ubezpieczeniowych oraz sprawdzania danych kandydatów do pracy oraz pracowników;
  • być używane do określenia profilu ryzyka Użytkownika oraz na potrzeby współpracy z odpowiednimi władzami zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Luksemburgu ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym oraz przepisów w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy, terroryzmowi i oszustwom (z wyłączeniem sposobu postępowania z danymi osobowymi w związku z wypłacalnością osób, o których mowa w art. 14(1)(d) obowiązującej w Luksemburgu ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym); oraz
  • być przesyłane poza obszar UE do dowolnego kraju.

Wszystkie szczegółowe informacje i okoliczności dotyczące prowadzenia konta.

DueDil Limited (Wielka Brytania)

Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, nazwiska, adresy, daty urodzenia dyrektorów

Deltavista GmbH (Niemcy, Austria, Polska)

Szacowanie ryzyka związanego z adresem, weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

Accumio Finance Services GmbH (Niemcy), Creditreform Boniversum GmbH (Niemcy), CRIF Bürgel GmbH (Niemcy), Informa Solutions GmbH (Niemcy)

Weryfikacja tożsamości, adresu i numeru telefonu oraz odzyskiwanie kontaktowych numerów telefonów i adresów.

Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej konsumentów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, status konta, saldo konta oraz w przypadku, gdy przekazanie takich informacji jest prawnie uzasadnione, także pewne dane o negatywnej historii konta klienta, dla którego firma PayPal wystąpiła o sprawdzenie zdolności kredytowej na podstawie innej stosownej bazy danych, adres sieciowy, numer VAT/umsatzsteuerid oraz ewentualnie numer referencyjny dostawcy danych.

SCHUFA Holding AG (Niemcy), Infoscore Consumer Data GmbH (Niemcy) (Holandia)

Weryfikacja tożsamości i adresu, przeprowadzanie kontroli mających na celu wykrywanie nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty. Sprawdzanie powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym oraz określanie zdolności kredytowej.

Wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy,

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, płeć, dane rachunku bankowego (w tym numer IBAN i kod BIC), informacje z rachunku bankowego na temat nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty, informacje na temat negatywnej historii konta.

Creditreform Berlin Wolfram KG (Niemcy), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Niemcy), Axesor (Hiszpania), Ignios (Portugalia). UC AB (Szwecja), Dynamic Business Information Limited (Wielka Brytania), Trillium (Stany Zjednoczone),

Określanie zdolności kredytowej handlowców.Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, i w celu przeprowadzenia testów usprawnień procesu weryfikacji.

Nazwa (w tym firmy, pod którymi prowadzi się działalność), adres, adres e-mail, numer telefonu, unikatowy identyfikator przedsiębiorstwa.

World-Check (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości.

Wszystkie informacje o koncie.

Global Data Corporation (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

RSA Security Inc. (Stany Zjednoczone) oraz RSA Security Ireland Limited (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości.

Wszystkie informacje o koncie.

Mitek Systems B.V. (dawniej ID CHECKER.NL B.V.) (Holandia) (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług; szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dokument tożsamości, adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Aristotle International, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Acxiom Ltd (Wielka Brytania), Acxiom Deutschland GmbH (Niemcy) i Acxiom France SAS (Francja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta PayPal, data założenia konta i płeć.

Creditinfo Decision (Czechy) oraz DecisionMetrics Limited (Wielka Brytania)

Uzyskanie pomocy przy ocenie ryzyka związanego z handlowcem.

Wszystkie informacje o koncie handlowca.

ThreatMetrix Inc. (Stany Zjednoczone)

Pozyskiwanie informacji o ryzyku związanym z adresem IP i urządzeniem, z którego klient uzyskuje dostęp do systemu PayPal.

Adres IP oraz informacje o urządzeniu (identyfikator urządzenia, adres IP użytkownika i pliki cookie). Adres e-mail i inne informacje zebrane podczas procesu zakładania konta.

TeleSign Corporation (Stany Zjednoczone, Belgia)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,

AddressDoctor GmbH (Niemcy),

Zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

Deutsche Post Direkt GmbH (Niemcy), AZ Direct GmbH (Niemcy), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Niemcy)

Sprawdzanie i zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

Mitek Systems Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie zdjęć dokumentów tożsamości oraz szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, NIP (numer ubezpieczenia społecznego (SSN)), dokumenty i zdjęcia potwierdzające tożsamość (o ile dostarczono), własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Jumio Inc (Stany Zjednoczone)

Zbieranie i weryfikowanie dowodów tożsamości i adresów.

Wszystkie dane zapisane na dokumentach tożsamości i dokumentach potwierdzenia adresu klienta.

Au10tix Limited (Cypr),

Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, NIP, dokumenty tożsamości (o ile dostarczono), zdjęcie potwierdzenia adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Telovia SA (Luksemburg)

Potwierdzanie tożsamości i procedury „Know Your Customer” („Poznaj swojego klienta”) przeprowadzane w celu zapobiegania praniu pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokument tożsamości i potwierdzenie adresu.

Syniverse Technologies, LLC (Stany Zjednoczone)

Potwierdzanie numerów telefonów i kontrole jakości danych dla numerów telefonów. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Signicat AS (Norwegia)

Weryfikowanie i poświadczanie tożsamości.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości.

ArkOwl LLC (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie adresu e-mail.

Adres e-mail.

Fraudscreen Ltd (Wielka Brytania)

Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw.

Imię i nazwisko oraz adres, identyfikator klienta, data urodzenia, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, szczegółowe informacje i okoliczności dotyczące prowadzenia konta, istotne informacje dotyczące transakcji, informacje dotyczące podejmowanych decyzji i wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii.

Trustev Ltd (Irlandia)

Identyfikacja osoby na podstawie danych z serwisów społecznościowych, powiązań i danych uwierzytelniających.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer konta.

Tracesmart Ltd (Wielka Brytania)

Identyfikacja klientów, pomoc w wykrywaniu przypadków, zapobieganiu przypadkom i likwidowaniu skutków oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem oraz wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom i likwidacja skutków naruszeń obowiązujących zasad lub odpowiednich umów z użytkownikiem.Ocena usprawnień procesu weryfikacji.

Tytuł, imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

MaxMind, Inc. (Stany Zjednoczone)

Wykrywanie oszustw.

Wszystkie informacje o koncie, adres IP i dane karty kredytowej.

Future Route Ltd (Wielka Brytania)

Analizy danych księgowych użytkowników komercyjnych na potrzeby przeprowadzanej na bieżąco oceny ryzyka w czasie rzeczywistym.

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail i data urodzenia.

Kount, Inc. (Stany Zjednoczone)

Ułatwienie procesu wykrywania oszustw na potrzeby globalnego przetwarzania płatności.

Imię i nazwisko, adres, dane dotyczące odcisków palców oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Artefacts Solutions LLC (Stany Zjednoczone)

Wykrywanie oszustw i ograniczanie ryzyka związanego z przetwarzaniem transakcji.

Skrócony numer karty, kwota transakcji, współczynnik obciążeń zwrotnych, współczynnik kredytowy i współczynnik odrzuceń.

Experian Information Solutions, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej handlowców, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy.

Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą zostać zachowane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom.

Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, nazwa przedsiębiorstwa, firma przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej, służbowy numer telefonu.

Trulioo Information Services, Inc. (Stany Zjednoczone), (Luksemburg) , Global Data Company (Hiszpania), EDM BV (Holandia)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości oraz inne informacje dotyczące tożsamości.

Soda Software Labs Limited (Wielka Brytania), Aire Labs Limited (Wielka Brytania), DueDil Limited (Wielka Brytania), Creditsafe (Wielka Brytania), Creditsafe Business Solutions Limited (Wielka Brytania), Creditsafe USA Inc. (Stany Zjednoczone), Creditsafe Deutschland GMBH (Niemcy), Solvabilite Enterprise (Francja), Creditsafe I Sverige AB (Szwecja), Creditsafe Ireland Limited (Irlandia), Creditsafe (Szwecja), Safe Information Group NV (Holandia), Yodlee Inc. (Stany Zjednoczone), Imagini Europe Limited (notowana jako VisualDNA) (Wielka Brytania); Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Wielka Brytania), Company Watch Limited (Wielka Brytania), The Sage Group plc (Wielka Brytania), Xero (Wielka Brytania), Ethoca Limited (Kanada), Xero Inc. (Stany Zjednoczone), Ethoca Limited (Kanada)

Weryfikowanie tożsamości, weryfikowanie powiązań między klientem i jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta.

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta (podmiotów prawnych i zarządu, zasad, autoryzowanych użytkowników i właścicieli faktycznych).

Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych podmiotów.

Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i zatwierdzania nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka w podmiocie w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywaniu przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer paszportu lub numer innego oficjalnego dokumentu tożsamości. Okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorstwa, w tym firmy, pod którymi prowadzona jest działalność, adres przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa lub inny numer identyfikacyjny, taki jak numer rejestracyjny przedsiębiorstwa oraz właściciele, właściciele faktyczni i ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. Imię i nazwisko, adres, daty urodzenia dyrektorów. Źródło finansowania płatności, w tym dane rachunku bankowego i ewentualnie karty kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji. Wszystkie informacje przesłane podczas procesu rejestracji w celu uzyskania produktu lub funkcji konta (w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub danych dotyczących reputacji dostępnych online).

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej (Rosja)

Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta.

Numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, firma, adres prowadzenia działalności, nazwiska, adresy, daty urodzenia dyrektorów, firmy, listy spółek, w których działalność są zaangażowani wspomniani dyrektorzy, oraz data założenia/rejestracji spółki.

Focum Solutions B.V. (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer i typ dokumentu tożsamości oraz numer telefonu.

ID Scan Biometrics Ltd (Wielka Brytania), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Turcja)

Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów, porównywanie dokumentów i wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, NIP, dokumenty tożsamości, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Paycasso Verify Limited (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, w tym wszystkie zawarte w nich informacje.Informacje z osadzonego w dokumencie układu RF (w odpowiednich przypadkach).

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Wielka Brytania), LexisNexis Risk Solutions (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, oraz pomoc w uwierzytelnieniu klienta.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, w tym wszystkie zawarte w nich informacje.NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu

QGen Limited (Malta)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, w tym wszystkie zawarte w nich informacje.

SmartKYC Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), Dun & Bradstreet, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Global Data Consortium, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu

CRIF GmbH (Austria), CRIF Ltd (Szwajcaria), CRIF AG (Szwajcaria)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

UPC BVK (Belgia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Regulatory Data Corporation (Stany Zjednoczone), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikowanie tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy; wyszukiwanie list ostrzeżeń i negatywnych wiadomości.

Nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres, numer telefonu

Soliditet AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Publicis Groupe, i-Cover / Advisedata SARL, Mediapost, Zecible (Francja])

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

Blue Shape SRL (Włochy)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

PostNL (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Compta S.A. (Portugalia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Deyde Calidad de Datos S.L. (Hiszpania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Global Business Register Limited, prowadzi działalność pod nazwą Kyckr (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta.

Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych klientów.

Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i walidacji nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącego klienta. Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer VAT, numer NIP lub inny oficjalny numer identyfikacyjny, dokument tożsamości, adres, status prawny, nazwa przedsiębiorstwa, znane aliasy, nazwa handlowa, numer telefonu, właściciele, właściciele faktyczni i ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. Imię i nazwisko, adres, daty urodzenia dyrektorów.

.

Simunix Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Royal Mail Group Ltd (Wielka Brytania)

Sprawdzanie i zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonów.

Credit Kudos Limited (Wielka Brytania)

Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw lub ryzyka kredytowego, weryfikacja dochodów i wydatków.

Imię i nazwisko oraz adres, identyfikator klienta, data urodzenia, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, szczegółowe informacje i okoliczności dotyczące prowadzenia konta, istotne informacje dotyczące transakcji, informacje dotyczące podejmowanych decyzji i wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii.

Acton International Ltd (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu

Bisnode Norge AS (Norwegia) (Finlandia), Infobel (Francja), B&C Technologies (Francja),

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu.

Bisnode Belgium NV/SA (Belgia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Bisnode Danmark A/S (Dania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu i PESEL.

Bisnode Sverige AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia; numer telefonu i numer identyfikacji w Szwecji.

Bisnode Deutschland GmbH (Niemcy)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Deltavista International AG (Szwajcaria)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

KAPITOL S.A. / NV (Belgia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Orange Espagne S.A.

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

SDS (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Dataxcel Ltd. (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia. NIP lub numer dowodu osobistego (jeśli dotyczy)

Telefónica SA (Hiszpania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, data otwarcia konta i numer telefonu.

CDDN – Communicatie Data Diensten Nederland (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

FrescoData LLC (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Precision Marketing Information Ltd. (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko oraz adres.

Opplysningen 1881 AS (Norwegia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Liteshell Holdings Ltd (Rosja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości.

Infocore, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz historii kredytowej klientów i potencjalnych klientów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer telefonu, zdjęcia dokumentów wydanych przez stosowny urząd: paszporty, dowody tożsamości i prawa jazdy.

Neustar Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i numer identyfikacyjny dokumentu.

Tradle Inc (Stany Zjednoczone)

Otrzymywanie informacji o kliencie w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności. Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, unikatowy identyfikator firmy, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, a także ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji i w stosownych przypadkach kod podatkowy. Dokumenty potwierdzające tożsamość, adres i posiadanie źródła finansowania płatności

BankID (Szwecja), Zetes SA (Belgia), SK ID Solutions AS (Estonia), iDIN B.V. (Holandia), Nets DanID (Dania), BankID Norge AS (Norwegia), D-Trust GmbH (Niemcy), Verimi GmbH (Niemcy), Yes.com (Niemcy), Electronic Identification S.L. (Hiszpania)

Weryfikacja tożsamości

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości

Synnex-Concentrix Limited (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

BBB.org (Stany Zjednoczone)

Dostarczanie informacji i danych biznesowych na potrzeby rejestrowania nowych klientów.

Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i walidacji nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącego klienta. Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, oraz w celu przestrzegania wymogów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres URL i inne dodatkowe informacje na temat przedsiębiorstwa, takie jak (bez ograniczeń) imię i nazwisko osoby do kontaktu, kategoria działalności, ocena BBB

AgFe LLP (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie analiz statystycznych, badań i testów dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemów. Usługi doradztwa finansowego, zwłaszcza w kontekście podejmowania decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (w tym w szczególności w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal); przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy, oraz pomoc w windykacji długów.

Nazwa przedsiębiorstwa, w tym nazwy firmy, pod którymi prowadzona jest działalność, adres przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa lub inny urzędowy numer rejestracyjny, taki jak numer rejestracyjny w KRS, właściciele, dyrektorzy i właściciele faktyczni przedsiębiorstwa. Imię i nazwisko, adres oraz daty urodzenia dyrektorów. Imię i nazwisko, adres oraz data urodzenia osoby składającej wniosek o utworzenie konta PayPal. Wszystkie informacje przesłane podczas składania wniosku o dostęp do produktu lub funkcji konta.

Orange S.A. (Francja)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Bouygues Telecom (Francja)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Free Mobile (Francja)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Societe Francaise du Radiotelephone (Francja)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, data otwarcia konta i numer telefonu.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Niemcy)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Orange Polska S.A. (Polska)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

T-Mobile Polska S.A. (Polska)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Orange Espagne SAU (Hiszpania)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Vodafone España, S.A.U i Vodafone Ono, S.A.U (Hiszpania)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, data otwarcia konta i numer telefonu.

Swisscom (Schweiz) AG (Szwajcaria)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Telefónica UK Limited (Wielka Brytania)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Hutchison 3G UK Ltd (Wielka Brytania)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

JT (Jersey) Limited (Jersey)

Ułatwianie sprawdzania informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta (rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS) poprzez udostępnianie bramy przeznaczonej dla dostawców usług telekomunikacyjnych.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Voxbone (Belgia)

Umożliwianie świadczenia usług uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wiadomości SMS. Testowanie odpowiedniości nowych usług.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Vodafone (Wielka Brytania)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer IMEI urządzenia mobilnego, data otwarcia konta, adres IP, NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zgodności z przepisami oraz weryfikacją tożsamości.

Jersey Telecom (Jersey)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zgodności z przepisami oraz weryfikacją tożsamości.

iConectiv (Stany Zjednoczone)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, NIP, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zgodności z przepisami oraz weryfikacją tożsamości.

DNB ID Solutions AS (Norwegia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Informacje dotyczące dokumentu tożsamości, w tym informacje w formie elektronicznej zapisane w paszportach biometrycznych (jeśli zostały zapewnione przez klienta).

IdentityMind Global, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, data założenia konta, dokument tożsamości (o ile został dostarczony przez klienta).

EZMCOM, Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości; wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, NIP, dokumenty tożsamości (o ile dostarczono), zdjęcie potwierdzenia adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Ocrolus, Inc. (Stany Zjednoczone)

Ocena sytuacji finansowej i zapobieganie oszustwom

Obrazy wyciągów bankowych przekazane przez klientów.

Scanovate Ltd (Izrael), OriginID (Nowa Zelandia), Idenfy (Litwa), IDnow GmbH (Niemcy), Bluink Ltd. (Kanada)

Acuant, Inc. (Stany Zjednoczone), IDMerit (Stany Zjednoczone), Cambridge Blockchain, Inc. (Stany Zjednoczone), Trusona, Inc. (Stany Zjednoczone)

Uwierzytelnianie obrazów dokumentów tożsamości; rozpoznawanie dokumentów; testowanie funkcji uwierzytelniania; zatwierdzanie źródeł finansowania płatności; pobieranie danych.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokumenty tożsamości, zdjęcie potwierdzenia adresu, numer identyfikacji podatkowej.

TransUnion International UK Limited (wcześniej Callcredit), w tym baza danych SHARE administrowana przez firmę TransUnion, Experian Limited (Wielka Brytania), w tym bazy danych administrowane przez firmę Experian używane na potrzeby zbierania informacji handlowych oraz informacji o konsumentach, między innymi danych o zapytaniach kredytowych CAPS oraz danych o kontach kredytowych CAIS, Equifax Ltd (Wielka Brytania), w tym baza danych Insight administrowana przez firmy Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), Equifax Ibérica S.L. (Hiszpania), Transunion LLC, Transworld Services (Chile), Fidelitas (Argentyna), World Box (Wielka Brytania) Limited, Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit

Weryfikacja tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, imię i nazwisko upoważnionego użytkownika, adres e-mail, ewentualnie numer dowodu osobistego, data urodzenia, czas zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, numer konta oraz ewentualnie informacje dotyczące danej transakcji, saldo konta, wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie oferowanych w Wielkiej Brytanii produktów „Płatności za pośrednictwem witryny”, „Terminal wirtualny” i „PayPal Here” oraz nazwa źródła finansowania płatności, za pośrednictwem którego zapłacono za należące do użytkownika urządzenie z włączoną usługą „PayPal Here”.

IDology Inc. (Stany Zjednoczone), iovation Inc (Stany Zjednoczone), Whitepages, Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, uwierzytelnianie, zapobieganie oszustwom

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres oraz wszelkie inne dane wymagane do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub udzieleniem kredytu.

Capita Identity (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnieniem zgodności z przepisami

DUO Security (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

IDM Global Inc.

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnieniem zgodności z przepisami

KYC SiteScan

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko oraz adres.

PhishMe (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail

Sift Science (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator UUID organizacji, informacje o posiadaczu karty (numer karty), dane transakcji CNP (lokalizacja, czas, kwota, numer referencyjny)

Xero (Wielka Brytania)

Pomoc w zarządzaniu rachunkowością

Nazwa handlowca, adres e-mail, adres

Deltavista GmbH (Niemcy, Austria, Polska)

Szacowanie ryzyka związanego z adresem, weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

UC (Szwecja)

Weryfikacja zdolności kredytowej

Imię i nazwisko, nazwa handlowa, adres

Skatteverket SPAR (Szwecja), Skattekontoret Folkeregiste (Norwegia)

CPR-Kontoret (Dania), Fińska Agencja Transportu i Łączności (Finlandia)

Weryfikacja tożsamości

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości

3. Produkty finansowe

Argus Information and Advisory Services (Stany Zjednoczone), FIS Avantguard LLC (Stany Zjednoczone)

Analizy finansowe, rozwiązania do oceniania i usługi doradcze.

Imię i nazwisko, kwota płatności i numer czeku

La Poste (Francja)

Rozwiązywanie problemów technicznych i rozstrzyganie roszczeń użytkowników (w przypadku, gdy handlowiec oferuje usługę PayPal za pośrednictwem rozwiązania płatniczego firmy La Poste).

Wszelkie informacje o Koncie niezbędne do rozwiązania problemu lub rozstrzygnięcia roszczenia.

Santander UK Cards Limited (Wielka Brytania)

Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych kredytu PayPal i karty PayPal MasterCard, modelowanie algorytmów ryzyka, egzekwowanie warunków korzystania z kredytu PayPal i karty PayPal MasterCard.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje o koncie (w tym w szczególności o statusie konta).

PrePay Technologies Limited (notowana jako PrePay Solutions) (Wielka Brytania)

Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych karty przedpłaconej PayPal, modelowanie algorytmów ryzyka i zagrożeń, egzekwowanie warunków korzystania z karty przedpłaconej PayPal.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia i informacje o koncie.

Société Générale (Francja), La Banque Postale (Francja), BNP Paribas (Francja) oraz Crédit Mutuel (Francja)

W celach rozliczeniowych.

Wyłącznie w przypadku handlowców korzystających z usługi PayPal za pomocą rozwiązania płatniczego partnera: identyfikator handlowca, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal oraz data zamknięcia konta PayPal (stosownie do sytuacji).

Findomestic Banca (Włochy), Cetelem S.A., Cofidis (Francja) oraz Cofinoga S.A. (Francja)

Rejestracja karty kredytowej wydanej przez firmę kredytową na koncie użytkownika PayPal oraz przetwarzanie żądań uzupełniania środków złożonych przez tego samego użytkownika.

Imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia (w zależności od sytuacji), numer oraz data ważności karty kredytowej, 3-cyfrowy kod CVV2/CVC2 karty (w zależności od sytuacji), kwota żądania finansowania płatności oraz wszelkie informacje o koncie potrzebne do rozstrzygnięcia kwestii dotyczących oszustw lub sporów.

Cofidis (Francja)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji z Cofidis

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy i adres rozliczeniowy, numer telefonu, data rejestracji, liczba płatności otrzymanych od zweryfikowanych użytkowników systemu PayPal, dane o weryfikacji klienta pod kątem posiadania rachunku bankowego, szczegóły transakcji i nieudanych płatności

Deloitte Consulting Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi wsparcia i doradztwa finansowego.

Imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy, adres klienta lub firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu, numer konta, saldo konta, data utworzenia konta, rodzaj podmiotu prawnego, obywatelstwo.

Paga más Tarde (Hiszpania)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji z Paga más Tarde.

Imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, adres e-mail

adres zamieszkania, miejscowość, stan, kraj, status konta, typ konta, data utworzenia konta, strefa czasowa, lokalizacja, język

Oney (Włochy) (Francja)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji z Oney

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy i adres rozliczeniowy, numer telefonu, data rejestracji, liczba płatności otrzymanych od zweryfikowanych użytkowników PayPal, informacje dotyczące weryfikacji i transakcji.

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Francja)

Umożliwianie powiadamiania o nadmiernym zadłużeniu

Imię i nazwisko oraz informacje o koncie i historii kredytowej.

4. Spółki handlowe

Royal Mail Group Plc. (Wielka Brytania) oraz Pitney Bowes Inc. (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług automatycznego drukowania etykiet dla sprzedających korzystających z rozwiązań PayPal i eBay, aby ułatwić realizację usług pocztowych i dostawczych, usług uzgadniania płatności i oceny ryzyka, oraz wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom lub naprawianie skutków oszustw lub innych potencjalnie nielegalnych działań i naruszeń zasad

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, opłaty pocztowe, szczegóły konta, adres IP, informacje na drukowanych etykietach wysyłkowych, historia sprzedaży i zakupów

Packlink Shipping S.L. (Hiszpania)

Umożliwienie sprzedającym zakupu etykiet wysyłkowych

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres kupującego, numer telefonu kupującego, lista transakcji gotowych do wysyłki, wartość transakcji gotowych do wysyłki, informacje o przedmiocie,

Trustwave (Stany Zjednoczone) (Wielka Brytania)

Dostarczenie dostosowanych usług i pomocy handlowcom korzystającym z systemu PayPal w celu umożliwienia uzyskania zgodności ze standardem PCI DSS.

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer konta PayPal.

Stubhub Services S.à.r.l. (Luksemburg)

Na potrzeby spełnienia jej wymogów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i posiadania odpowiednich informacji o kliencie.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość oraz numer paszportu lub przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości.

Harrow Council (Wielka Brytania)

Wypłata środków na rzecz beneficjentów korzystających z systemu PayPal.

Wszystkie informacje o Koncie.

Cloud IQ (Wielka Brytania)

Telesprzedaż i obsługa klientów biznesowych

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej.

Borderlinx (Wielka Brytania)

Świadczenie niestandardowych usług, w tym usług pomocy, na rzecz klientów biznesowych korzystających z systemu PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej.

WebInterpret (Francja)

Pomoc dla klientów biznesowych usług PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej.

Apple Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz kontrole związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zapobieganiem przestępstwom i wykrywaniem przestępstw, w tym oszustw.

Imię, nazwisko, adres e-mail, informacje o tym, czy adres e-mail został zweryfikowany, numer telefonu, adres, typ konta, status konta, data założenia konta, informacje o tym, czy klient dokonał zakupów za pomocą systemu PayPal w ciągu ostatnich 30 dni (tak albo nie), informacje o tym, czy dane rozliczeniowe uległy zmianie w ciągu ostatnich 30 dni (tak albo nie)

Schenker (Szwecja)

Ułatwienie wysyłki sprzedanych/zakupionych przedmiotów w witrynie

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

DHL (Szwecja)

Ułatwienie wysyłki sprzedanych/zakupionych przedmiotów w witrynie

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

Sello (Szwecja)

Obsługa większych sprzedawców, obsługa sprzedaży, zarządzanie zbiorczymi aukcjami i zamówieniami

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, alias

Twilio Inc (Stany Zjednoczone)

Aby zweryfikować tożsamość klienta i ustanowić łączność telefoniczną, SMS lub innym komunikatorem.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail.

Sutherland Global Services Inc. (Stany Zjednoczone i Filipiny)

Umożliwienie dostępu do telefonicznej i internetowej obsługi klienta oraz świadczenia usług marketingowych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

Nuance Communications Inc. (Stany Zjednoczone)

Kalibracja i optymalizacja wyników rozpoznawania mowy na potrzeby telefonicznej obsługi klienta.

Nagrania próbek rozmów z obsługą klienta, które mogą zawierać niektóre lub wszystkie informacje o koncie przekazywane podczas rozmowy.

ICT Group Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie i ułatwianie telefonicznej obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i numer konta PayPal.

Lithium Technologies Inc. (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług wynikających z kontaktów klientów z firmą PayPal w ramach mediów społecznościowych.

Dane przekazywane przez klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwy w mediach społecznościowych, skrócone i ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

Attensity Europe GmbH

Świadczenie usług wynikających z kontaktów klientów z firmą PayPal w ramach mediów społecznościowych.

Dane przekazywane przez klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwy w mediach społecznościowych, skrócone i ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

ILinc Communications, Inc. (Stany Zjednoczone)

Dostarczanie seminariów internetowych dla handlowców na platformie firmy ILinc.

Imię i nazwisko, adres e-mail handlowca.

ePerformax Contact Centers & BPO (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług płatniczych na całym świecie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bułgaria)

Obsługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer transakcji PayPal, informacje dotyczące zwrotu (kategoria zwracanego przedmiotu, przyczyna zwrotu, kwota zwrotu, waluta, kraj zwrotu, typ zwrotu) i kopie dokumentów wysyłkowych.

Key Performance Group SAS (Francja)

Obsługa programu polecania użytkowników PayPal.

Imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator klienta i informacje o transakcji związane z premiami za polecenie.

New Relic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Analiza danych na potrzeby globalnego rozwiązywania problemów ze świadczeniem usługi.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi.

PagerDuty, Inc. (Stany Zjednoczone)

Globalne powiadamianie odpowiednich techników o nadchodzących wiadomościach e-mail.

Temat wiadomości e-mail dotyczącej problemu.

SumoLogic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Analiza danych na potrzeby globalnego rozwiązywania problemów ze świadczeniem usługi.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi.

IPSA International

Obsługa dochodzeń w sprawie podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub nieprzestrzeganiem globalnych sankcji oraz składanie odpowiednich raportów do regulatorów rynku.

Imię i nazwisko, aliasy, adres, adres e-mail, numery telefonu, strefa czasowa, numer paszportu, narodowość, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, numer prawa jazdy, numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer dokumentu tożsamości, dane transakcji i aktywności na koncie, forma płatności (numer rachunku bankowego, karty kredytowej).

CCC Leipzig (Niemcy)

CCC GmbH (Niemcy)

Outsourcing obsługi klientów na rynku niemieckim w zakresie operacji globalnych.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane finansowe, w tym dane rachunku bankowego oraz kart debetowych i kredytowych, historia transakcji, dane biznesowe, w tym adresy URL, numer ubezpieczenia społecznego (SSN), numer identyfikacyjny podatnika, numer identyfikacyjny pracodawcy, adres IP

Szczegóły dotyczące kontrahenta.

Telus International Europe

Centrum łączności z działem obsługi klienta – sprawdzanie przyczyn braku aktywności i badanie wszelkich problemów technicznych lub awarii

Imię i nazwisko, numer telefonu, typ użytkownika (na podstawie liczby transakcji), adres e-mail, historyczne dane techniczne użytkownika.

24/7 (Filipiny)

Czat internetowy i generowanie leadów

Informacje podane przez klienta, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, informacje dotyczące poprzednich rozmów.

Teleperformance (Szwecja) (Niemcy) (Malezja)

Obsługa pytań naszych klientów za pośrednictwem telefonu, czatu i wiadomości e-mail

wszystkie informacje dotyczące konta

Kundo (Szwecja)

Obsługa klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej

Imię i nazwisko, adres e-mail, numery ip oraz treść wiadomości e-mail

Servit (Szwecja)

Obsługa klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej

Imię i nazwisko, adres e-mail, numery ip oraz treść wiadomości e-mail

Livechat (Polska)

Czat internetowy i generowanie leadów

Informacje podane przez klienta, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, informacje dotyczące poprzednich rozmów.

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Irlandia); Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Irlandia), Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Irlandia)

Wytwarzanie i wysyłanie kart debetowych

Imię i nazwisko, adres wysyłkowy, numer karty, data ważności karty, kod CVV/CVC2, szyfrowany kod PIN karty.

Aplazame SL. (Hiszpania)

Usługi kredytowe

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, istotne informacje dotyczące transakcji.

Ezbob Ltd (Wielka Brytania)

Świadczenie usług ubezpieczeniowych klientom, którzy ubiegają się o finansowanie dla firm.

Imię i nazwisko Handlowca, adres Handlowca, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, informacje na temat członków zarządu, informacje finansowe firmy, nazwa firmy, numer telefonu, kod pocztowy, adres służbowy, adres e-mail i identyfikator PayPal.

Notive B.V. (Holandia)

Ułatwianie rejestracji handlowców i realizacji transakcji.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, identyfikator urządzenia.

Facebook Inc (Stany Zjednoczone)

Ułatwianie przetwarzania płatności dokonywanych w serwisie Facebook na rzecz wspólnych klientów firm Facebooku i PayPal.

Imię i nazwisko klienta, adres e-mail, historia konta i transakcji

Matrix Global Services EAD (Bułgaria), Matrix Global Services EAD (Bułgaria)

Świadczenie usług ubezpieczeniowych klientom firmy PayPal, którzy ubiegają się o finansowanie dla firm. Świadczenie usług zarządzania, zarządzania ryzykiem oraz badawczych i rozwojowych; świadczenie usług wdrożeniowych i pomoc techniczna w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Imię i nazwisko handlowca, adres handlowca, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, dane członków zarządu, informacje finansowe firmy, nazwa firmy, numer telefonu, kod pocztowy, adres e-mail i identyfikator PayPal.

Land Registry Office (Wielka Brytania)

Potwierdzenie adresu fizycznego

Adres

AccountScore Limited (Wielka Brytania), Consents Online (Wielka Brytania)

Oferowanie rozwiązań otwartej bankowości na platformie Ezbob

Dane transakcji na rachunku bankowym i numer rachunku lub kod rozliczeniowy są przechowywane w osobnym systemie danych.

SendGrid Inc (Stany Zjednoczone)

Umożliwienie komunikacji z klientem i przesyłanie wiadomości dotyczących transakcji i wiadomości marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer referencyjny pożyczki, nazwa firmy, faktura maklera, nazwa firmy maklerskiej, numer rachunku bankowego, kod rozliczeniowy, kwota prowizji, forma płatności i ostatnie cztery cyfry.

Interactions Inc (Stany Zjednoczone)

Wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail i wiadomości SMS do klienta.

Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres, numer telefonu, dane firmy.

Logical Glue Limited (Wielka Brytania)

Umożliwienie działania systemu budowania modeli i podejmowania decyzji z kryteriami odrzucania i świadczenia finansowania płatności

Numer referencyjny firmy, imię i nazwisko, data urodzenia, adres, miesięczna kwota płatności.

Impetus Technologies Inc (Stany Zjednoczone), Parkar Consulting Services (Stany Zjednoczone), Blue Ally (Stany Zjednoczone),

Powiększanie zasobów dla partnerów PayPal

Szczegóły rachunku

Mitto (Szwajcaria), Tyntec (Wielka Brytania), Infobip (Wielka Brytania)

Umożliwienie dostarczania kodu sieci komórkowej operatora infrastrukturalnego powiązanego z numerem abonenta sieci komórkowej (MSISDN) dostarczonym przez firmę

Numer telefonu

5. Usługi marketingowe i public relations

Northstar Research Partners (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet na temat obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Ipsos Mori UK Limited (Wielka Brytania), Ipsos GmbH (Niemcy), Ipsos SAS (Francja) and FactWorks GmbH (Niemcy), TNS Deutschland GmbH (Niemcy), The Tryst Market Research Limited (Wielka Brytania), The Modellers LLC (Stany Zjednoczone), Hall and Partners Europe Ltd. (Wielka Brytania), Hall and Partners LLC (Stany Zjednoczone), Factworks LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Lieberman Research Worldwide LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Forrester Research, Inc. (Stany Zjednoczone), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Szwajcaria)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Opinion Labs Inc. (Stany Zjednoczone), Sky Cconsulting (Francja), Acuity ETS Ltd. (Wielka Brytania), I + E Research (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Adwise (Francja) i Axance (Francja)

Przeprowadzanie badań marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

BD Network Limited (Wielka Brytania), Tullo Marshall Warren Limited (Wielka Brytania) oraz MyCash (Francja), Crowd Guru (Niemcy),

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych klienta.

Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.

Salesforce.com, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przechowywanie informacji kontaktowych handlowców oraz innych dodatkowych informacji na temat relacji biznesowych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres URL, identyfikator konta PayPal oraz inne dodatkowe informacje na temat relacji biznesowej, takie jak (bez ograniczeń) imię i nazwisko osoby kontaktowej i informacje kontaktowe handlowca lub partnera, za pośrednictwem którego handlowiec został zarejestrowany, opis sprzedawanych produktów na podstawie notatek z komunikacji z firmą PayPal i informacji rejestracyjnych, wewnętrzne decyzje dotyczące handlowca, obliczenia przychodów i inne informacje na temat firmy handlowca udostępnione przez handlowca, a także informacje stosowne dla konkretnych integracji handlowców, nazwy i adresu banku.

Clue PR (Polska), Daniel J Edelman Ltd (Wielka Brytania), Edelman.ergo GmbH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Edelman Spain, S.A. (Hiszpania), Edelman S.A. (Francja), Edelman S.r.l. (Włochy), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Holandia), Southpaw Productions, s.r.o. (Czechy), Clue PR (Węgry), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Grecja), Comit Communications & Marketing Limited (Irlandia), Spotlight PR AB (Szwecja, Norwegia, Dania)

Udzielanie odpowiedzi na zapytania od mediów dotyczące klientów i pomoc firmie PayPal w działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych.

Imię i nazwisko, adres i wszelkie informacje na temat konta klienta stosownie do jego wytycznych.

Alchemy Worx Ltd (Wielka Brytania)

Umożliwianie sprawozdawczości w zakresie kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail i szczegółowe informacje na temat interakcji z klientem w ramach kampanii.

Carrenza Limited (Wielka Brytania)

Czyszczenie marketingowej bazy danych

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach.

DataProvider B.V. (Holandia)

Uzyskiwanie informacji marketingowych i biznesowych w celach sprzedażowych i marketingowych poprzez pozyskiwanie i wzbogacanie profili danych i informacji biznesowych nowych i istniejących klientów

Identyfikator żądania, adres URL, domena i nazwa firmy

1000Mercis SA (Francja) i 1000Mercis Ltd (Wielka Brytania)

Przechowywanie danych użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych przeprowadzanych w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

A McLay & Company Limited (Wielka Brytania), TNT Post Italia (Włochy)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w przeprowadzaniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach.

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Niemcy), MEILLERGHP GmbH (Niemcy) oraz W & J Linney Ltd (Wielka Brytania)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w przeprowadzaniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal.

Medallia, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet na temat obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Niemcy) oraz Crossover Communication GmbH (Niemcy)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w przeprowadzaniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal.

optivo GmbH (Niemcy)

Wysyłanie wiadomości e-mail, marketing pocztą elektroniczną.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, adres, status, identyfikator klienta i system sklepu.

Rapp (Francja), Rapp (Wielka Brytania), Antics (Stany Zjednoczone), Partner Path

Przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

DemandGen AG (Niemcy)

Przeprowadzanie kampanii marketingowych za pomocą poczty elektronicznej.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Usługi pomocy dla biznesu – b2s, SAS (Francja), Foule Access SAS (Francja)

Przechowywanie danych kontaktowych handlowców na potrzeby kierowanej do nich komunikacji marketingowej.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres URL witryny handlowca.

Consultix (Francja i Hiszpania) oraz Quadro Srl (Włochy)

Przechowywanie informacji dostarczonych przez handlowców oraz wyświetlanie części tych informacji na stronach witryny PayPal, gdzie wymienione są witryny, które akceptują płatności PayPal i oferują promocyjne warunki użytkownikom systemu PayPal.

Wszystkie informacje podane przez handlowców w związku z korzystaniem przez nich z tych stron serwisu PayPal (w tym między innymi nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, logo oraz informacje dotyczące ewentualnych promocji oferowanych użytkownikom systemu PayPal).

AppNexus, Inc. (Stany Zjednoczone), BlueKai, Inc. (Stany Zjednoczone), Adobe Systems Incorporated (Stany Zjednoczone), Mediamath Inc. (Stany Zjednoczone), Criteo SA (Francja) (Szwecja), TubeMogul Inc (Stany Zjednoczone), AdaptTV

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom. Zaszyfrowany adres e-mail powiązany z kontem użytkownika systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie).

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irlandia), Google (Szwecja), DoubleClick Europe Ltd (Wielka Brytania), DoubleClick, oddział Google, Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i urządzenia, zaszyfrowany adres e-mail, zaszyfrowany identyfikator klienta, zaszyfrowany identyfikator handlowca, wartość transakcji.

Conversant Inc. (Stany Zjednoczone), Commission Junction (Stany Zjednoczone), Conversant GmbH (Niemcy), Conversant International Ltd. (Irlandia)

Prowadzenie i ocena skuteczności kampanii retargetingowych w celu identyfikowania internautów i przekierowywania ich na określone strony w ramach spersonalizowanych kampanii reklamowych.

Szyfrowany identyfikator konta PayPal (jeśli wymagany), identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, treści prezentowanych reklam oraz segmentacja w grupie użytkowników na potrzeby działań reklamowych.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia), LinkedIn Corporation (Stany Zjednoczone), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Nazwa przedsiębiorstwa, zaszyfrowany adres e-mail powiązany z kontem użytkownika systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie).

StrikeAd UK Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc. (Stany Zjednoczone), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (Stany Zjednoczone), Exponential Interactive Inc (Stany Zjednoczone), InMobi (Stany Zjednoczone), MoPub Inc. (Stany Zjednoczone), AdMob Inc (Stany Zjednoczone), Millenial Media Inc (Stany Zjednoczone), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Wielka Brytania) Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone), Nanigans, Inc. (Stany Zjednoczone), Eloqua, oddział Oracle Inc., Criteo SA (Francja), Rocket Fuel,

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia w celu segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych dotyczących aplikacji mobilnych PayPal.

Identyfikator urządzenia używany w związku z systemem operacyjnym Apple iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, rejestruje się w Usługach PayPal, loguje się lub ustawia zdjęcie w profilu.

Heaven SAS (Francja)

Przeprowadzanie kampanii marketingowych dla handlowców.

Nazwa handlowca, adres URL witryny handlowca, opis i cena zakupionego przedmiotu.

Wire Stone LLC (Stany Zjednoczone)

Wybór i powiadamianie zwycięzców oraz przekazywanie nagród zwycięzcom loterii związanych z ankietami. Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Francja)

Przechowywanie danych użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych i przeprowadzanie bezpośrednich kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

2engage (Niemcy) oraz Quo Vadis (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, nazwa domeny, adres e-mail, rodzaj i charakter wykorzystywanych usług PayPal, segment rynku i ogólna kategoria wielkości firmy oraz informacje dotyczące udziału we wcześniejszych ankietach.

Facebook, Inc (Stany Zjednoczone), Facebook Ireland Limited (Irlandia), Twitter, Inc. (Stany Zjednoczone), (Irlandia) AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Szwecja).

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie), adres IP, anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklamy i wiadomości e-mail przesyłane użytkownikom. Identyfikator reklamodawcy na urządzenia przenośne, adres IP oraz inne metadane pobrane za pomocą zestawu narzędzi programistycznych dla Facebooka w aplikacjach mobilnych.

SurveyMonkey (Szwecja), (Hiszpania), (Stany Zjednoczone), (Portugalia)

Pomoc w przeprowadzaniu ankiet dotyczących użytkowników, analiz ryzyka i zapobieganiu oszustwom oraz zarządzaniu ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowe informacje na temat interakcji z klientami w ramach kampanii, nazwa handlowca, data rejestracji, data zawiązania, witryna, aktualne i przewidywane koszty obejrzenia (CPV), cel i charakter działalności, analiza ryzyka handlowca, wymagane limity transakcji

.

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (Stany Zjednoczone), Dynamic Logic, Inc. (Stany Zjednoczone), GfK Custom Research LLC (Stany Zjednoczone), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polska), Millward Brown, Inc. (Stany Zjednoczone) oraz Radius Global Market Research, LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Oracle America Inc. (Stany Zjednoczone),

Oracle Corporation UK Ltd

Przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

Nanigans, Inc. (Stany Zjednoczone), Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone), Ad- X Limited (Wielka Brytania); Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte. Ltd

Pomoc w identyfikacji zachowań w aplikacji mobilnej w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu ukierunkowanego; pomoc w efektywnym przeprowadzaniu i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne, pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne w sieciach społecznościowych i innych obszarach Internetu.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia rejestrowane przez aplikację na urządzenia przenośne dotyczące korzystania z tej aplikacji przez daną osobę (w tym logowanie, pomyślne zakończenie transakcji), ale bez szczegółowych informacji o płatności i danych finansowych.

Treści reklamowe przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań marketingowych.

Zeuner S.p.A. (Włochy), Accueil Srl (Włochy) oraz CallCenterNet Italy s.r.l. (Włochy)

Przechowywanie danych kontaktowych handlowców na potrzeby kierowanej do nich komunikacji marketingowej.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres URL witryny handlowca.

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Wysyłanie użytkownikom systemu PayPal wiadomości SMS dotyczących określonych usług oraz (w zależności od ustawień preferencji) wiadomości SMS o charakterze promocyjnym.

Numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie.

Iris (Niemcy)

Przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited (Wielka Brytania)

Prowadzenie badań rynku i wykonywanie analiz.

Anonimowe informacje o kontach i transakcjach.

PaketPLUS Marketing GmbH (Niemcy)

Zarządzanie kampaniami marketingowymi, rozpowszechnianie ulotek wśród handlowców i działania pokampanijne.

Imię i nazwisko konsumenta, lokalizacja, charakter i skala oszustw na koncie, firma.

Eye square GmbH (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Alliance Data FHC, Inc. (prowadząca działalność pod nazwą Epsilon International lub Epsilon Communication Solutions, S.L)

Realizacja komunikacyjnych kampanii wychodzących, w tym w szczególności kampanii e-mailowych i powiadomień aktywnych.

Informacje kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam. Treści przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań komunikacyjnych.

Visual IQ, Inc (Stany Zjednoczone), Visual IQ (Kanada)

Pomiary krzyżowe dotyczące urządzeń i kanałów.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie). Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

aklamio GmbH (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja)

aklamio implementuje program marketingu referencyjnego i zwrotu gotówki, którego celem jest pozyskanie nowych aktywnych klientów PayPal.

Zaszyfrowany identyfikator klienta oraz czas rejestracji i dokonania pierwszej transakcji.

Rakuten (globalna)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Obsługa identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Realzeit GmbH (Niemcy)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych, spersonalizowane działania reklamowe.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia.

Trademob GmbH (Niemcy)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych, spersonalizowane działania reklamowe.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia.

Maple Team Limited (Izrael), Unique Digital Marketing Limited (Wielka Brytania), Havas Media (Francja), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Niemcy), Spark Foundry GmbH (Niemcy)

Dokonywanie przez internetowe domy mediowe zakupów dotyczących obecności w mediach cyfrowych w celu reklamowania produktów i usług PayPal.

Adres e-mail, identyfikatory urządzeń

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – EMEA

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Obsługa identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Pandora

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Obsługa identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Affilio

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Obsługa identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Resultados Digitais

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Obsługa identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Netfluential Ltd. (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Greenberg Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

LatentView Analytics Corporation (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indie)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Hall & Partners Europe Ltd. (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Firefish Ltd. (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

FocusVision Worldwide Inc. (Stany Zjednoczone), Focus Vision Inc (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Clear Score Technology Ltd. (Wielka Brytania)

Prowadzenie ukierunkowanych kampanii w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

VivaKi GmbH (Niemcy)

Zbieranie anonimowych informacji o użytkownikach w celu efektywnego optymalizowania kampanii marketingowych. Pomoc w identyfikacji zachowań w systemie PayPal w celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących ukierunkowanych działań marketingowych i spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam, aplikacji i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom. Informacje o urządzeniu, przeglądarce i odwiedzanych witrynach PayPal.

Adjust GmbH (Niemcy)

Pomoc w identyfikacji zachowań w aplikacji mobilnej w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu ukierunkowanego; pomoc w efektywnym przeprowadzaniu i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne, pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne w sieciach społecznościowych i innych obszarach Internetu.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam, zaszyfrowany identyfikator klienta i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia rejestrowane przez aplikację na urządzenia przenośne dotyczące korzystania z tej aplikacji przez daną osobę (w tym logowanie, pomyślne zakończenie transakcji), ale bez szczegółowych informacji o płatności i danych finansowych.

Treści reklamowe przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań marketingowych.

Quiller Consultants (Wielka Brytania)

Obsługa stosunków z rządem brytyjskim.

Materiały marketingowe i charakterystyki produktów PayPal. Sporadyczne sporządzanie opracowań o handlowcach. Pozostałe udostępniane dane będą znajdować się w domenie publicznej, na przykład odpowiedzi dotyczące konsultacji. Nie będą udostępniane żadne dane klientów lub handlowców.

iProspect

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych na potrzeby obsługi zespołów marketingowych PayPal oraz przekazywanie opinii na temat projektów stron internetowych i problemów z witrynami.

Identyfikator pliku cookie, identyfikator klienta, kraj, typ konta i adres IP.

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Realizacja kampanii retargetingowych i mierzenie ich skuteczności; segmentacja użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych; prowadzenie spersonalizowanych działań reklamowych.

Anonimowe identyfikatory plików cookie, identyfikatory reklam, zagregowane dane dotyczące instalacji, założenia konta i konwersji

Crispin Porter Bogusky CP+B (Wielka Brytania)

Realizacja kampanii reklamowych i mierzenie ich skuteczności

Wartość transakcji (tylko darowizny), identyfikator handlowca

Altares D B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA).

Informacje marketingowe i biznesowe zdobywane w celach sprzedażowych, pozyskiwanie i wzbogacanie informacji biznesowych dotyczących nowych i obecnych klientów.

Zewnętrzne szanse sprzedaży (informacje dotyczące perspektyw biznesowych).

Fiksu Inc. (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych dotyczących aplikacji mobilnych PayPal.

Identyfikator urządzenia wykorzystywany w systemie operacyjnym Apple iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, rejestruje się w usługach PayPal, loguje się lub ustawia zdjęcie profilowe.

Market Bridge (Stany Zjednoczone)

Segmentacja klientów umożliwiająca lepszą obsługę

Identyfikator konta, adres, kod pocztowy, historia konta, dane dotyczące wzrostu (w tym wykorzystania produktu) i dane dotyczące wszelkich transakcji.

Select Media Ltd (Wielka Brytania), AdCompass Ltd (Wielka Brytania), Cheetah Mobile Inc. (Chiny), Fyber GmbH (Niemcy)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia w celu segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

Debby and Ron digital LTD (IL)

LLC Havas Digital (Havas Rosja)

Dokonywanie przez internetowy dom mediowy zakupów dotyczących obecności w mediach cyfrowych w celu reklamowania produktów i usług PayPal.

Domy te często przetwarzają anonimowe identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń i zaszyfrowane listy wysyłkowe, aby dotrzeć do klientów w opisany powyżej sposób.

Ogury Ltd (Wielka Brytania), Adara, Inc (Stany Zjednoczone), RadiumOne, Inc (Stany Zjednoczone),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych, spersonalizowane działania reklamowe.

Anonimowy identyfikator pliku cookie generowany przez pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia.

Integral Ad Science, Inc. (Stany Zjednoczone), Moat, Inc (Stany Zjednoczone)

Usługi weryfikacji reklam podmiotów zewnętrznych

Sygnały zachowań użytkowników spoza PII w odniesieniu do działań reklamowych online

Hypothesis Inc.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet

Borek media GmbH (Niemcy)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w przeprowadzaniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, identyfikator klienta, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal.

LookBookHQ (Kanada)

Świadczenie usług związanych z listami odtwarzania LookbookHQ

Adresy IP obecnych i potencjalnych klientów, adres e-mail klienta

Purestone TFM Limited (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie rozmów z obecnymi i potencjalnymi klientami, badania związane z przygotowywaniem materiałów marketingowych, takich jak opinie i przykłady wdrożeń

Nazwa przedsiębiorstwa klienta, dane kontaktowe, numer telefonu

Snap Inc. (Stany Zjednoczone)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, dane instalacji i dane w aplikacji bazujące na tych identyfikatorach

Mobext (Wielka Brytania)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę

Teads SA (Francja)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, dane instalacji i dane w aplikacji bazujące na tych identyfikatorach

Spotify AB (Szwecja)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, dane instalacji i dane w aplikacji bazujące na tych identyfikatorach

Apple Search Ads (Stany Zjednoczone) (Wielka Brytania)

Konfiguracja, realizacja i pomiar wyników kampanii reklamowych na platformie Apple Search Ads. Apple będzie przesyłać treści reklamowe użytkownikom aplikacji i urządzeń Apple.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, dane instalacji i dane w aplikacji bazujące na tych identyfikatorach

Batch Media GmbH (Niemcy)

Weryfikacja reklam i pomiar liczby wyświetleń

Dane z kampanii (czas trwania, informacje z kampanii, lokalizacja, dane geograficzne, informacje dotyczące przeglądarki) oraz dane kreatywne odczytywane w JavaScript i adres IP.

Qualtrics (Stany Zjednoczone)

Zbieranie opinii użytkowników dotyczących witryny paypal.com w celu uzyskania informacji na temat poziomu ich zadowolenia oraz konkretnych sugestii związanych z udoskonaleniem witryny, a także przekazywanie zgłoszeń dotyczących problemów z witryną bezpośrednio od odwiedzających ją osób

Adres IP; agent użytkownika; przeglądarka; typ urządzenia; rozdzielczość ekranu; rozmiar przeglądarki, adres URL strony; strona polecająca; witryna polecająca; liczba stron; czas pobytu na stronie; czas poświęcony na stronę, data; dzień; godzina, status ankiety (utworzona, rozpoczęta, ukończona) i uzupełnione treści w przypadku jej ukończenia, szyfrowany identyfikator klienta, nazwa strony

RadiumOne (Stany Zjednoczone)

Prowadzenie i ocena zachowań użytkowników (rejestracje i transakcje) oraz prowadzenie i ocena skuteczności kampanii retargetingowych w celu identyfikowania internautów i przekierowywania ich na określone strony w ramach spersonalizowanych kampanii reklamowych.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i urządzenia, zaszyfrowany adres e-mail, identyfikator klienta, identyfikator handlowca, wartość transakcji, numer transakcji, zatwierdzona kwota kredytu.

XING AG (Niemcy)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Nazwy firm obecnych handlowców na potrzeby dopasowania ich do bazy użytkowników platformy

Cosine (Wielka Brytania)

Marketing usługi PayPal Here

Imię, nazwisko, nazwa firmy, łączny wolumen płatności, liczba transakcji, adres, adres e-mail

Blueshift (Stany Zjednoczone)

Zapewnienie automatyzacji i personalizacji marketingu

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, identyfikator użytkownika, miasto, kraj, historia zakupów i odwiedzanych stron

Smartly (Szwecja), (Finlandia)

Zapewnianie reklam w określonych segmentach i znajdowanie nowych potencjalnych klientów. Analiza marketingowa, produktu i klientów.

Adres e-mail, anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i urządzenia, zaszyfrowany adres e-mail, zaszyfrowane imię i nazwisko, zaszyfrowany numer telefonu, zaszyfrowany identyfikator klienta, zaszyfrowany identyfikator handlowca, wartość transakcji.

Precis Digital (Szwecja)

Zapewnianie spersonalizowanych reklam za pośrednictwem AdWords

Adres e-mail.

Pipedrive (Szwecja)

Umożliwianie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej

Identyfikator klienta, nazwa firmy, adres e-mail firmy

Wunderman (Niemcy)

Analizy danych i strategia CRM.

Informacje kontaktowe i informacje o koncie, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator klienta, data urodzenia, anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam, grupa segmentacji, do której przynależy dana osoba, numer transakcji, liczba transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, częstotliwość transakcji, wartość i data transakcji, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na przepływy produktów, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych produktów lub usług PayPal, informacje kontaktowe działu obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji z handlowcami, liczba miesięcy aktywności, inne istotne informacje o transakcjach/kontach.

Marketbridge Corporation (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

ComScore (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Decipher Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Maru Group Llc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

The Nielsen Company (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Factsworks (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Tw Lrw Holdings, Llc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Business Insider (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Aite Group, Llc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Meadowlands Consumer Center Inc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Chadwick Martin Bailey (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

360I Llc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Mmr Research Associates (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Euromonitor International (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Statista (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Zpo_Ac Nielson (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

IDC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Aditi Consulting (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

The Tryst Market Research Limited (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Mercator Advisory Group (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Decision Point Research Inc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Highgate Research Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Nepa Ab (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Siriusdecisions Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Pr Uk Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Consumer Search Hong Kong Ltd. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Launchbox, Llc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Wire Stone (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Kae:Marketing Intelligence Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Macromill,Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Wavelengths Consulting (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Dialogue Research, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Statista Gmbh (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Adcreasians, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Sic Em Advertising Inc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

KPMG

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Access Markets Int'L (Ami) Partners (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Ecommerce Europe (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Tenthwave Digital Ll (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Juniper Research Limited (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Reflect Foretagsutveckling Ab (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Market Resonance (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Duepuntozero Research Srl (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Ivc Research Center (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Lonergan Research (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Delphi Consumer Insights (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Aquent (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Markmonitor Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

TRC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Ponadto dostęp do następujących danych: kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

InSites (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Getfeedback Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet wśród klientów w imieniu firmy PayPal w celu uzyskania opinii klientów.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowy adres e-mail, adres witryny, dane podane przez klienta.

Accuity Inc. (Stany Zjednoczone), AdCreasians (Stany Zjednoczone), Admerasia, Inc. (Stany Zjednoczone), Madad Marketing LLC (Stany Zjednoczone), Mixpanel Inc. (Stany Zjednoczone), Pierry Inc (Stany Zjednoczone), SixthSense Communications LLC (Singapur), Stewardship Marketing Services (Stany Zjednoczone)

Kreatywna strategia i rozwój, w tym badania, usługi kreatywne, badania rynku, marketing.

Zgodnie z wymaganiami: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ryzyko związane z materiałami marketingowymi, ryzyko związane z przepływem produktów, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakt z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

CallRail Inc (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych

Numer telefonu i lokalizacja

Chili Piper (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwa firmy

Marketo (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych

Dane identyfikacyjne w postaci elektronicznej

Zapier (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych

Numer telefonu i lokalizacja

Mixpanel (Stany Zjednoczone)

Analiza marketingowa, produktu i klientów. Przetwarzanie to stanowi podstawę dla rozwoju strategii marketingowej, procesów i systemu, w tym testowania. Ma to na celu ulepszenie asortymentu produktów i optymalizację oferty dla klientów.

Nazwa użytkownika, miejscowość, kraj, region

Appointed (Wielka Brytania)

Pomoc w zarządzaniu klientami i działaniach marketingowych

Imię i nazwisko leada lub klienta oraz adres e-mail do rezerwacji spotkań z działem sprzedaży. Adres e-mail pracownika oraz imię i nazwisko.

Eventbrite

Zarządzanie konkursami i wydarzeniami

Imię i nazwisko, adres e-mail

HotJar

Analiza marketingowa, produktu i klientów.

Adres IP urządzenia (przechwycony i przechowywany w zanonimizowanym formacie); rozdzielczość ekranu urządzenia, typ urządzenia, system operacyjny i typ przeglądarki; położenie geograficzne (tylko kraj); preferowany język używany do wyświetlania

Die Botschaft Communication GmbH
(Niemcy)

Przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

Scholz & Friends Group GmbH (Niemcy)

Opracowywanie, ocena i przeprowadzanie kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

6. Usługi operacyjne

Rackspace Inc (Stany Zjednoczone)

Udostępnianie usług hostingu i pamięci masowej w celu umożliwienia firmie PayPal świadczenia usług na rzecz użytkowników systemu PayPal.

Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.

Netherlands Infoscore B.V. (Holandia i Belgia), KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Niemcy), Australian Receivables Limited (Australia), Tesch mediafinanz GmbH, Arvato Polska (Polska), Transcom (Włochy), Akinika Debt Recovery Limited (Wielka Brytania), Capita Plc (Wielka Brytania), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francja), Wescot Credit Services Limited (Wielka Brytania), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Irlandia).

Windykacja należności.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Team 4 Collection and Consulting (Hiszpania), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunia), Gothia Financial Group AB (Szwecja), Gothia AS (Norwegia), Gothia A/S (Dania), Gothia Oy (Finlandia), Credit Solutions Ltd (Wielka Brytania).

Pomoc w procesie windykacji należności, w tym wysyłanie korespondencji oraz zgłoszeń do biur informacji kredytowej na temat klientów zalegających z płatnościami.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, odpowiednie informacje o operacjach na koncie oraz kopie wszelkiej korespondencji, zwłaszcza związanej ze sprawozdaniami dla biur informacji kredytowej, w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Begbies Traynor Group plc (Wielka Brytania), Moore Stephens LLP (Wielka Brytania), Moore Stephens Ltd (Wielka Brytania), Moore Stephens International Ltd (Wielka Brytania), Moorhead James LLP (Wielka Brytania), Comas Srl (Włochy), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Niemcy), LLC Elitaudit (Rosja), National Recovery Service (Rosja), TDX Group Limited (Wielka Brytania)

Badanie (w tym w szczególności przeprowadzanie kontroli aktywów i obiektów lub analiz biznesowych) oraz windykacja (lub pomoc w windykacji) należności od potencjalnie i rzeczywiście niewypłacalnych klientów.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Webbank (Stany Zjednoczone)

Tylko w przypadku użytkowników będących jednocześnie klientami Bill Me Later, Inc.: pomoc w świadczeniu usług w zakresie księgowości i przywracania danych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności.

Research in Motion Limited (Stany Zjednoczone)

Zapewnienie użytkownikowi dostępu do usług PayPal i możliwości korzystania z nich za pośrednictwem urządzeń przenośnych (na przykład telefonu komórkowego lub urządzenia PDA).

Odpowiednie informacje dotyczące konta Użytkownika przesyłane w ramach korzystania przez niego z usług PayPal za pośrednictwem urządzenia przenośnego.

Digital River Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług PayPal i możliwości korzystania z nich za pośrednictwem systemów PLC we Francji, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard i Bancomer.

Dostęp do danych autoryzacyjno-rozliczeniowych.

mediafinanz AG (Niemcy)

Ściąganie należności, pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i przekazywanie informacji tym podmiotom w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, ocena kredytowa otrzymana od biura informacji kredytowej, dane o historii konta.

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Niemcy), PNO inkasso AG (Niemcy), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Niemcy)

Windykacja należności i zarządzanie nimi, pomoc w windykacji należności od niewypłacalnych klientów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy i nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, saldo konta, data i kwota ostatniej płatności, wynik weryfikacji zdolności kredytowej.

Informa Solutions GmbH (Niemcy)

Pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i przekazywanie informacji tym podmiotom w firmie ID Checker oraz od tej firmy i w jej imieniu.

Imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, forma prawna, adres, adres e-mail, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer VAT, numer telefonu, czas zamieszkania pod danym adresem, okres prowadzenia działalności, czas korzystania z usług PayPal, instrumenty finansowania, w tym informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej oraz istotne informacje dotyczące transakcji, ocena kredytowa otrzymana w imieniu firmy PayPal od biura informacji kredytowej, numer konta, typ konta, status konta, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, dane o negatywnej historii konta.

W celach związanych z weryfikacją tożsamości również: inne informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez firmę PayPal w związku z oceną ryzyka lub zapewnieniem zgodności z przepisami.

P K Consultancy Limited (Wielka Brytania)

Ocena ryzyka oraz pomoc w wykrywaniu czynów potencjalnie niezgodnych z prawem i przypadków naruszania zasad i w zapobieganiu im.

Imię i nazwisko, numer telefonu, numer konta, adres e-mail, typ konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, status konta i informacje dotyczące wykorzystania konta istotne dla określonego Celu.

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Wielka Brytania)

Konsultacje w zakresie oceny ryzyka związanego z określonymi handlowcami i transakcjami z handlowcami.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, dane kontaktowe firmy, nazwa domeny, adres e-mail, typ konta, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, status konta i informacje dotyczące historii konta istotne dla określonego Celu.

Accenture (Wielka Brytania)

Konsultacje oraz przeglądy i analizy danych zgodnie z właściwymi dla klienta wydatkami i wskaźnikami KPI w zakresie globalnej obsługi operacyjnej z uwzględnieniem uwag i reklamacji klienta, analizy wydajności zespołów w kontekście takich wskaźników, jak CSAT, wskaźnik transferów i wskaźnik powtórnych kontaktów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta, dane kontaktowe, typ konta, saldo konta, informacje na temat transakcji i zobowiązań na koncie, status konta i informacje dotyczące historii konta istotne dla Celu.

Yesmail Inc. (Stany Zjednoczone), Responsys (Stany Zjednoczone), Silverpop Systems Inc. (Stany Zjednoczone) i e-Dialog, Inc. (Stany Zjednoczone), Oracle America Inc. (Stany Zjednoczone), Adobe Systems Incorporated (Stany Zjednoczone), Teradata Corporation

Wykonywanie operacji związanych z pocztą elektroniczną dotyczących usług PayPal (zwłaszcza operacji związanych z obsługą klienta, zbieraniem danych, programami marketingowymi i promocjami).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, firma, dane kontaktowe przedsiębiorstwa, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie.

Salesforce, Inc. (Stany Zjednoczone)

Wykonywanie operacji związanych z pocztą elektroniczną dotyczących usług PayPal (zwłaszcza operacji związanych z obsługą klienta, zbieraniem danych, programami marketingowymi i promocjami).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, firma, dane kontaktowe przedsiębiorstwa, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie. Identyfikatory UUID klientów usługi iZettle i osób do kontaktu oraz inne dodatkowe informacje na temat relacji biznesowych

Blue Media S.A. (Polska)

Weryfikacja tożsamości użytkowników kont PayPal. Przetwarzanie żądań natychmiastowego uzupełniania środków zgłaszanych przez Użytkownika za pomocą usług firmy Blue Media.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Consultix GmbH (Niemcy)

Pomoc w tworzeniu kont firmowych PayPal dla handlowców rejestrujących się za pośrednictwem bramy płatności lub usługi swojego banku lub bramy płatności lub usługi innego kontrahenta.

Wszystkie informacje przekazywane przez handlowca (bezpośrednio lub za pośrednictwem jego banku lub innego kontrahenta) w celu utworzenia konta firmowego PayPal (w tym między innymi adres e-mail, adres, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy i szczegółowe dane rachunku bankowego).

azionare GmbH (Niemcy)

Dystrybucja nagród w ramach akcji promocyjnych w serwisie Facebook.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Niemcy); CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Włochy)

Pomoc w tworzeniu innowacyjnych form płatności (np. aplikacji) oraz przetwarzanie płatności przy użyciu tych form.

Wszystkie informacje o koncie.

Trustwave Holdings Inc. (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług w zakresie sprawdzania zgodności ze standardami PCI dla kont handlowców oraz integracji handlowców.

Nazwa firmy, adres, numer rachunku, typ handlowca, używany program zapewniania zgodności z przepisami, poziom PCI, status PCI, data wygaśnięcia PCI, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca.

RR Donnelley and Sons Company (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług w zakresie druku wyciągów i innych materiałów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje o koncie.

Scorex (UK) Limited (Wielka Brytania)

Umożliwienie firmie PayPal dostępu do technologii przetwarzania, wysyłania i otrzymywania informacji o zdolności kredytowej użytkowników za pośrednictwem biur informacji kredytowej, z którymi ma podpisaną umowę.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, okres pobytu pod danym adresem, numer telefonu, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy i numer VAT (w stosownych przypadkach).

OXID eSales AG (Niemcy)

Usługi związane z tworzeniem i obsługą systemu płatności dla punktów sprzedaży detalicznej.

Wszystkie informacje o koncie oraz ewentualnie informacje o transakcjach.

Ordermotion, Inc. (Stany Zjednoczone)

Zbieranie danych oraz tworzenie i przesyłanie (bezpośrednio do klienta) zamówień na produkt PayPal Here (w tym w szczególności na urządzenie obsługujące produkt PayPal Here).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o karcie kredytowej oraz identyfikator płatnika PayPal.

Ingram Micro, Inc. (Stany Zjednoczone) i Ingram Micro UK Limited (Wielka Brytania)

Działanie w charakterze dystrybutora PayPal w zakresie produktu PayPal Here (w tym w szczególności urządzenia obsługującego produkt PayPal Here).

Imię i nazwisko oraz adres.

Interxion Datacenters B.V.

Pomoc dla centrów przetwarzania danych w zakresie produktu kredytowego Bill Safe.

Wszelkie odpowiednie informacje o koncie i transakcjach.

Lattice Engines, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przygotowanie i optymalizacja modeli predykcyjnych.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail i adres URL witryny handlowca.

Interact CC Ltd (Wielka Brytania)

Pomoc dla użytkowników usługi PayPal.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowy adres e-mail, witryna, branża, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej.

D+S communication center management GmbH (Niemcy)

Pomoc dla klientów biznesowych usług PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej.

The unbelievable Machine Company GmbH

Hosting aplikacji BillSafe na swoich serwerach.

Wszystkie informacje o Koncie.

eBay Enterprise (GSI Commerce) (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie płatności PayPal i obsługa klientów w imieniu handlowców.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, skrócone oraz ograniczone informacje dotyczące dat ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji.

Globalcollect (Holandia)

Przetwarzanie transakcji PayPal, umożliwienie rozliczania środków poza systemem PayPal i raportowanie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, skrócone i ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności, daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji.

Zevas Communications Ltd (Irlandia)

Pomoc dla klientów biznesowych usług PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej.

VoiceSage UK (Wielka Brytania)

Udostępnianie usług obsługi klienta za pośrednictwem wiadomości SMS.

Imię i nazwisko, numer telefonu.

Trustly Group AB

Umożliwianie klientom natychmiastowego przelewania pieniędzy z rachunku bankowego na konto PayPal, weryfikacja tożsamości i upewnianie się, że użytkownik jest posiadaczem konta PayPal; przetwarzanie żądań natychmiastowego uzupełniania środków zgłaszanych przez użytkownika za pośrednictwem usługi błyskawicznego doładowania świadczonej przez partnera.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, status KYC/KYB, informacje o aktywności konta, kod kraju, identyfikator konta PayPal, ograniczenie konta

Mediamedics BV

Umożliwienie klientom błyskawicznych przelewów z rachunku bankowego na konto PayPal.

Imię, nazwisko, adres e-mail i adres IP.

Applause App Quality, Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnienie możliwości pobierania aplikacji PayPal w wersji beta w celu testowania

Adres e-mail i kraj, w którym jest zlokalizowana

Google, Inc. (Stany Zjednoczone)

Obsługa platformy chmurowej, usługi przechowywania i przetwarzania wspomagające i umożliwiające zarządzanie informacjami o kontach użytkowników w systemie PayPal i danymi generowanymi podczas korzystania przez użytkowników z usług PayPal oraz dostarczanie, analizowanie i rozwijanie usług PayPal.

Wszystkie informacje o koncie, dane generowane podczas korzystania z usług lub niezbędne do świadczenia usług PayPal oraz zasadniczo wszystkie informacje określone w Zasadach zachowania poufności (w każdym przypadku, o którym mowa w tej sekcji [8] w formie zredagowanej lub niejawnej).

Accenture (Irlandia)

Optymalizacja technologii i procesów kolejkowania połączeń.

Kraj klienta, zespoły, które mają dostęp do klienta, niepowtarzalny identyfikator klienta końcowego PayPal.

Deloitte Tax LLP (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Luksemburg)

Deloitte Tax LLP jest partnerem PayPal, który zajmuje się kwestiami zgodności z przepisami. Deloitte zbada informacje o kontach klientów i handlowców PayPal w celu ustalenia, czy posiadacz konta powinien zostać zgłoszony władzom Luksemburga w związku z ustawą FATCA, oraz ułatwi złożenie odpowiednich dokumentów we właściwych organach w Luksemburgu.

Konto klienta i handlowca PayPal, informacje o rachunku bankowym, nazwa, adres, adres e-mail. Imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy, adres klienta lub firmy, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty dotyczące konta i podatków klienta (formularze W-9, W8-BEN-E), adres e-mail, numer telefonu, numer konta, saldo konta, data utworzenia konta, rodzaj podmiotu prawnego, obywatelstwo.

iManage LLC (Stany Zjednoczone)

Przechowywanie dokumentów dla działu prawnego

Dokumenty zapisane w systemie mogą także zawierać informacje o klientach, w tym na przykład takie, które mogą być ujęte w reklamacji.

Syniverse ICX Corporation (Stany Zjednoczone)

Rozsyłanie klientom wiadomości SMS

Numery telefonów komórkowych klienta, międzynarodowa tożsamość subskrybenta telefonu komórkowego (IMSI) i treści wiadomości SMS

McKinsey & Company, Inc. (Stany Zjednoczone)

Monitorowanie działu obsługi klienta, przegląd operacji

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon

VXI Global Holdings BV (Wielka Brytania)

Uzyskiwanie informacji potrzebnych w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi klienta

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres e-mail.

Adres fizyczny

Numer telefonu

Informacje finansowe – bankowe, debetowe i kredytowe

Historia transakcji

Dane firmy, w tym adresy URL

Numer ubezpieczenia społecznego / numer identyfikacyjny podatnika / numer identyfikacyjny pracodawcy

Adres IP

Szczegóły dotyczące kontrahenta

BeRuby (Hiszpania)

Zachowanie i obsługa platformy „customer engagement”

(Te same informacje, które są ujawniane handlowcowi) Pełne imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, adres e-mail, adres zamieszkania, miejscowość, województwo, kod pocztowy, kraj, status konta (zweryfikowany), typ konta, data utworzenia konta, strefa czasowa, lokalizacja, język

Gevekom GmbH (Niemcy)

Pomoc dla klientów biznesowych usług PayPal.

Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, adres URL sklepu, system sklepu, branża, numer telefonu, data rejestracji w usłudze PP PLUS, kwalifikacja do PUI, identyfikator konta PP

US Direct E-Commerce Limited (Irlandia)

Zapewnienie handlowcom korzystającym z usług PayPal możliwości zakupu etykiet wysyłkowych na potrzeby wysyłki krajowej i zagranicznej. Zapewnienie handlowcom korzystającym z usług PayPal i ich klientom możliwości śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, lista transakcji gotowych do wysyłki, wartość transakcji gotowych do wysyłki, informacje o przedmiocie,

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (Stany Zjednoczone), Performance Technology Partners LLC (Stany Zjednoczone)

Pomoc zespołom technicznym PayPal w rozwiązywaniu problemów dotyczących routingu/telefonii.

Imię i nazwisko klienta, numer telefonu, numer konta

Fire Spa Consulting & Debt Management (Włochy)

Lowell Investment GmbH (Niemcy)

Simon Bidco Limited (Wielka Brytania)


Ściąganie należności, pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i przekazywanie informacji tym podmiotom w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, ocena kredytowa otrzymana od biura informacji kredytowej, dane o historii konta.

figo GmbH (Niemcy), Tink AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości, weryfikacja powiązania między klientem a jego rachunkiem bankowym, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta, określanie profilu ryzyka klienta; przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, zarządzanie kontami PayPal i wykonywanie analiz statystycznych; włączanie usługi łączenia kont i przekazywania informacji o koncie lub usługi inicjowania płatności.

Dane uwierzytelniające konta bankowego, imię i nazwisko, historia transakcji na koncie, dostępne saldo, waluta istniejącego konta.

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (Stany Zjednoczone)

Ocena wiarygodności witryny sprzedającego

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny.

Optima Legal Services Limited (Wielka Brytania)

Ściąganie należności, pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i przekazywanie informacji tym podmiotom w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, ocena kredytowa otrzymana od biura informacji kredytowej, dane o historii konta.

Behaviometrics AB, nazwa handlowa BehavioSec (Szwecja)

Ocena ryzyka oszustwa. Wykrywanie nielegalnego przejęcia konta.

Adres e-mail, zachowanie klienta w Internecie

Onfido Ltd. (Wielka Brytania)

Microsoft Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dokument tożsamości, adres, własność formy płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

WNS Global Services Limited (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

Gigya, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy; przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, głos klienta, zachowanie klawiatury i kursora klienta podczas korzystania z aplikacji lub witryny PayPal, uwierzytelnienia tożsamości lub loginów w mediach społecznościowych (według uznania klienta).

Boku Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail.

Early Warning Services LLC

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Intrum (Szwecja)

Windykacja niezapłaconych faktur

Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, szczegóły faktury

Crashlytics (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie analizy aplikacji, raportów i statystyk awarii

Identyfikator użytkownika, alias, adres e-mail

LynkMobility (Niemcy)

Rozsyłanie klientom wiadomości SMS

Numery telefonów komórkowych klienta

Datanomers (Stany Zjednoczone)

Oceny ryzyka związanego z handlowcem. Badania nastrojów społecznych.

Imię i nazwisko, zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa, data urodzenia, adres, numer telefonu, NIP, numer dowodu osobistego, adres e-mail, witryna internetowa przedsiębiorstwa, właściciel przedsiębiorstwa / relacje biznesowe, ocena działalności oraz nastroje społeczne.

Booyami, Inc (działająca pod firmą Finagraph) (Stany Zjednoczone)

Oceny ryzyka związanego z handlowcem. Badanie sprawozdań finansowych.

Nazwa przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe.

BESS Software Solutions GmbH (Niemcy)

Dostawa oprogramowania do firmy PayPal w celu wypełnienia zobowiązań prawnych w zakresie sprawozdawczości

Imię i nazwisko, wszystkie informacje o koncie, informacje kredytowe dla handlowców

Lowell Group (Wielka Brytania), Moorcroft Debt Recovery (Wielka Brytania), Robinson Way Limited (Wielka Brytania), Moreton Smith Receivables (Wielka Brytania), Fire Spa Consulting & Debt Management (Włochy), HFG Inkasso GmbH (Niemcy)

Windykacja należności

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Credit Management outsourcing Solutions (CMOS) Ltd. (Irlandia), Lucas Credit Services Ltd (Wielka Brytania), Bridgewood Financial Solutions Limited (Wielka Brytania), ARC (Europe) Ltd (Wielka Brytania)

Windykacja należności

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności i kopia korespondencji.

Lowell Financial Ltd (Wielka Brytania)

Lowell Portfolio Ltd (Wielka Brytania)

Otrzymywanie informacji dotyczących długów i kont do celów gromadzenia

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, szczegóły zobowiązań na koncie, kopie korespondencji dotyczącej należnych kwot.

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (Stany Zjednoczone)

Ocena ryzyka karnego i prawnego. Weryfikowanie i monitorowanie klientów (sankcje, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne). Kluczowe elementy dotyczące dochodzeń międzynarodowych.

Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, lokalizacja w kraju, miejsce urodzenia i obywatelstwo

Sitel Group

Pomoc dla użytkowników usługi PayPal.

Nazwa klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej

Cedar Rose Int. Services Ltd (Cypr) (Rumunia)

Elektroniczne potwierdzanie tożsamości klienta.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia.

Emailage Corp (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data otwarcia konta, adres IP

Amazon Web Services (Stany Zjednoczone), Apptimize, Inc. (Stany Zjednoczone), Atlassian Corporation Plc (Australia), Bodega Technologies, LLC (Stany Zjednoczone), Call Copy/Uptivity (Stany Zjednoczone), Caribbean Airmail (Stany Zjednoczone), Contentful (Stany Zjednoczone), DataSafe, Inc (Stany Zjednoczone), Dropbox (Stany Zjednoczone), Duo Security (Stany Zjednoczone), Elasticsearch, Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie usług w zakresie hostingu, kopii zapasowych, doradztwa i obsługi klientów, w tym zarządzanie połączeniami telefonicznymi i analizami, zarządzanie interfejsami API, przechowywanie danych, udostępnianie dokumentów, uwierzytelnianie, zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi kurierskie, rozwiązania mobilne, komunikaty push, wiadomości e-mail i ogólne testowanie.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, wszystkie informacje o koncie i powiązane informacje

ePlus Technology, Inc. (Stany Zjednoczone), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc.(Stany Zjednoczone), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (Stany Zjednoczone), JetBrains Americas, Inc.(Stany Zjednoczone) , Level 3 Communications, Inc (Stany Zjednoczone) Microsoft Corporation (Stany Zjednoczone), NCC Group Security Services Inc. (Wielka Brytania), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Filipiny), Soluciones BK SA (Gwatemala), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (Salwador), SynapsIndia (Indie), TWILIO, Inc. (Stany Zjednoczone), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Filipiny), VXI Global Solutions,LLC (Filipiny)

Zapewnianie usług w zakresie hostingu, kopii zapasowych, doradztwa i obsługi klientów, w tym zarządzanie połączeniami telefonicznymi i analizami, zarządzanie interfejsami API, przechowywanie danych, udostępnianie dokumentów, uwierzytelnianie, zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi kurierskie, rozwiązania mobilne, komunikaty push, wiadomości e-mail i ogólne testowanie.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, wszystkie informacje o koncie i powiązane informacje

1099 Pro, Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi podatkowe

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania i dokument wydany przez organ administracji państwowej

Agreement Express (Stany Zjednoczone)

Rejestracja klientów

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, dane karty płatniczej i rachunku bankowego oraz dokumenty wydane przez organ administracji państwowej

Arroweye (Stany Zjednoczone)

Wytwarzanie i dystrybucja kart

Imię i nazwisko, adres, informacje dotyczące karty użytkownika

BC Records Management Services (Kanada)

Zarządzanie dokumentacją

Imię i nazwisko oraz informacje o koncie

Blackline (Stany Zjednoczone)

Usługi księgowe

Imię i nazwisko oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania

Caseware (Kanada)

Zapobieganie praniu pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania i transakcjach płatniczych

Citrix Sharefile, LLC (Stany Zjednoczone)

Usługi księgowe

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych

IRS Compliance (Stany Zjednoczone)

Usługi podatkowe

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania i dokument wydany przez organ administracji państwowej

Kyriba Corp (Stany Zjednoczone)

Zarządzanie finansami

Informacje o koncie

Logmein (Stany Zjednoczone)

Oprogramowanie do zdalnego dostępu

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail

Netsuite, Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi księgowe

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i numer rachunku bankowego

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Kanada), Switch Ltd. (Stany Zjednoczone)

Centra danych

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania i transakcjach płatniczych

Thames Card Technology Limited (Wielka Brytania)

Imię i nazwisko, adres, informacje dotyczące karty użytkownika

TransPerfect (Stany Zjednoczone)

Usługi tłumaczeniowe

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych

Venio LLC (Stany Zjednoczone)

Usługi w zakresie rzeczy nieodebranych

Imię i nazwisko, adres, informacje o koncie i saldo konta

WalkMe (Stany Zjednoczone)

Raportowanie i analizy

Nazwa użytkownika

Textalk (Szwecja)

Zarządzanie zamówieniami lub zakupami.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VAT, informacje o karcie lub płatności

Tableau (Stany Zjednoczone)

Raportowanie i analizy

Identyfikatory UUID organizacji, transakcje i wartość transakcji

Smartling (Stany Zjednoczone)

Wsparcie w zakresie korzystania z serwisu (user experience)

Nazwa firmy, imię i nazwisko Handlowca, wszelkie treści w witrynach publicznych, adres e-mail, informacje o lokalizacji

Sinch (globalny)

Świadczenie usług i produktów firmy PayPal, w celu realizacji określonych umów z handlowcami oraz w celu zarządzania relacjami biznesowymi z handlowcami.

Nazwa handlowca („Prowadzący działalność jako”), numer telefonu klienta końcowego

Sentry.io (Stany Zjednoczone), Papertrail (Stany Zjednoczone), Fabric Inc (Stany Zjednoczone), AppSignal (Holandia)

Analiza klientów, zarządzanie usługami iZettle, przeprowadzanie działań wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania i cele statystyczne.

Rejestry handlowców

Mandrill (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług i produktów firmy PayPal, w celu realizacji określonych umów z handlowcami oraz w celu zarządzania relacjami biznesowymi z handlowcami.

Imię i nazwisko, adres e-mail

Mailchimp

Komunikacja z handlowcem

Imię i nazwisko, adres e-mail

Webbhuset (Szwecja), Magento (Stany Zjednoczone)

Platforma handlu elektronicznego – zamówienia online składane przez klienta administracyjnego oraz wewnętrzne zamówienia administratora

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VAT, informacje o karcie lub płatności

Grafana

Udoskonalanie usług świadczonych przez firmę PayPal i ogólne cele związane z rozwojem działalności, takie jak udoskonalanie modeli ryzyka kredytowego m.in. w celu zminimalizowania liczby oszustw, opracowywania nowych produktów i funkcji oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych.

Informacje o handlowcu i historia konta

Google Cloud Platform (Stany Zjednoczone)

Usługi hostingu i przetwarzania oparte na chmurze

Informacje o koncie, a także dane uzyskane w wyniku korzystania z usługi iZettle w celu dostarczania, analizowania i udoskonalania usług iZettle.

InfluxData

Udoskonalanie usług świadczonych przez firmę PayPal i ogólne cele związane z rozwojem działalności, takie jak udoskonalanie modeli ryzyka kredytowego m.in. w celu zminimalizowania liczby oszustw, opracowywania nowych produktów i funkcji oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych.

Informacje o handlowcu i historia konta

Google Firebase (Stany Zjednoczone)

Analiza klientów, zarządzanie usługami iZettle, przeprowadzanie działań wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania i cele statystyczne.

Informacje o handlowcu i historia konta

Online Partner AB - G Suite (StanyZjednoczone)

Zachowanie zgodności z procedurami wewnętrznymi.

Wszystkie informacje o koncie, dane generowane podczas korzystania z usług lub niezbędne do świadczenia usług iZettle oraz zasadniczo wszystkie informacje określone w Informacjach dotyczący zasad ochrony danych.

Hunter.io, Vitamina

Komunikowanie się z handlowcami PayPal w związku z usługami PayPal.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o przeglądarce, adres IP

Infrasec Sweden AB (Szwecja)

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymogów dotyczących znajomości konsumentów (ang. know your customer, KYC), w celu zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, organów ścigania i organów nadzorczych.

Numer organizacji handlowca, nazwa firmy handlowca, adres firmy, transakcje finansowe, informacje związane z fakturami

Jeeves Information Systems AB (Szwecja)

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymogów dotyczących znajomości konsumentów (ang. know your customer, KYC), w celu zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, organów ścigania i organów nadzorczych.

Klienci iZettle z kontami osobistymi zawierającymi pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu

Atlassian (Australia)

Zachowanie zgodności z procedurami wewnętrznymi.

Imię i nazwisko, adres e-mail

Looker (Stany Zjednoczone)

Wewnętrzny proces decyzyjny/raportowanie.

Identyfikatory UUID organizacji, transakcje i wartość transakcji

FreeIPA

System zarządzania tożsamością

Imię i nazwisko handlowca, adres e-mail, informacje o koncie

Amplitude Inc. (Stany Zjednoczone), RStudio

Analiza klientów

Zachowania aplikacji, zdarzenia w witrynie internetowej

24 Solutions AB (Szwecja)

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymogów dotyczących znajomości konsumentów (ang. know your customer, KYC), w celu zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, organów ścigania i organów nadzorczych.

Klienci iZettle z kontami osobistymi zawierającymi pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu

Skopenow Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, data urodzenia, historia zatrudnienia, szkoły

Daon, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Numer telefonu, zdjęcie (o ile zostało dostarczone przez klienta), nagrania dźwiękowe, zachowanie śledzone za pomocą witryny lub aplikacji PayPal.

Selz.com Pty Ltd. (Australia)

Zezwalanie handlowcowi na korzystanie z platformy handlu elektronicznego i usługi

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, nazwa firmy, identyfikator firmy, właściciel firmy

Scrive AB (Szwecja)

Rozwiązanie do obsługi podpisu elektronicznego

Adres e-mail, imię i nazwisko

Redpill Linpro MS AS (Norwegia)

Operacje informatyczne (usługi przechowywania danych dla bezgotówkowych systemów kasowych)

Adres IP, nazwa użytkownika, identyfikator urządzenia

Codat Limited (Wielka Brytania)

Standaryzacja integracji oprogramowania do obsługi rachunkowości w celu przesyłania danych pomiędzy pakietami oprogramowania do obsługi księgowości a usługą iZettle

Adres e-mail, imiona i nazwiska, informacje księgowe

Selz.com Pty Ltd. (Australia)

Zezwalanie handlowcowi na korzystanie z platformy handlu elektronicznego i usługi

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, nazwa firmy, identyfikator firmy, właściciel firmy

Mailgun Technologies Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja adresu e-mail

Adres e-mail.

Zecible (Francja), iCOVER (Francja)

Mediapost (Francja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia.

Temenos AG (Francja)

System rejestracji na potrzeby kredytów i pożyczek celowych (Francja)

Nazwa klienta, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów, dochód.

Integreon Managed Solutions Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi wsparcia i doradztwa prawnego

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres URL, identyfikator konta PayPal oraz inne dodatkowe informacje na temat relacji biznesowej, takie jak (bez ograniczeń) imię i nazwisko osoby kontaktowej i informacje kontaktowe handlowca lub partnera, za pośrednictwem którego handlowiec został zarejestrowany, opis sprzedawanych produktów na podstawie notatek z komunikacji z firmą PayPal i informacji rejestracyjnych, wewnętrzne decyzje dotyczące handlowca, obliczenia przychodów i inne informacje na temat firmy handlowca udostępnione przez handlowca, a także informacje stosowne dla konkretnych integracji handlowców, nazwy i adresu banku.

Cisco Systems Inc (Stany Zjednoczone)

Bezpieczny przesył danych

Informacje o koncie

GiroSolution AG (Niemcy)

Aby umożliwić użytkownikom z Niemiec natychmiastowe dodanie środków na ich konto PP przez Giropay (system płatności internetowych w Niemczech).

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP

Nordea Bank PLC (Finlandia), Swedbank LC & I, Svenska Handelsbanken AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości

Belgian Mobile ID NV (Belgia), Telia Sverige AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości

Vonage Holdings Corp. (Stany Zjednoczone), Nexmo Ltd. (Wielka Brytania), NewVoiceMedia Ltd. (Wielka Brytania), Vonage Business, Inc. (Stany Zjednoczone), Nexmo Inc. (Stany Zjednoczone), Plivo, Inc. (Stany Zjednoczone), Mitto AG (Szwajcaria)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail

Intrado Corporation (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego oraz adres e-mail.

Zumigo Inc. (Stany Zjednoczone), Payfone Inc. (Stany Zjednoczone), Prove Inc. (Stany Zjednoczone)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail

iconectiv LLC (Stany Zjednoczone), Netnumber Inc. (Stany Zjednoczone), Twilio, Inc. (Stany Zjednoczone), Tyntec, LTD (Wielka Brytania), X-Connect (Wielka Brytania), Open Market (Stany Zjednoczone), TMT Analytics (Wielka Brytania)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Numer telefonu

Sekura LTD (Wielka Brytania), TMT Analysis LTD. (Wielka Brytania), Hutchison Drei Austria GmbH (Austria), Proximus (Belgia), Hi3G (Dania), Vodafone Ukraine (Ukraina), Vodafone GmbH (Niemcy), Koninklijke KPN N.V. (Holandia), Vodafone Netherlands (Holandia), Play P4 (Polska), Telenor Norway (Norwegia), Hutchison Telecom (Irlandia, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania), T-Mobile (Niemcy), BICS SA/NV (Belgia)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Numer telefonu, imię i nazwisko, adres

Google Inc. (Stany Zjednoczone), Google Ireland, Ltd. (Irlandia), Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Badania i testowanie adekwatności nowych produktów i usług; szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów; rozpoznawanie twarzy i porównywanie. Zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, zdjęcie klienta, dokument tożsamości i potwierdzenie adresu lub inne dokumenty wymagane przez PayPal i dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

EE (Wielka Brytania), Three (Hongkong), O2 (Wielka Brytania, Grecja), Telekom Deutschland (Niemcy, Grecja), Eircom Limited (Irlandia), Grupo MásMóvil „Yoigo” (Hiszpania), Telecom Italia TIM S.p.A. (Włochy), Wind Tre S.p.A. (Włochy), PJSC VimpelCom „Beeline” (Rosja), MegaFon (Rosja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, data otwarcia konta.

Play (Luksemburg), Polkomtel, „Plus” (Irlandia), Millicom International Cellular SA (Luksemburg), Mobile TeleSystems „MTS” (Rosja), Rostelecom „Tele2” (Rosja), Deutsche Telekom AG (Niemcy, Grecja), Virgin Group Ltd, „Virgin Mobile” (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, data otwarcia konta.

7. Przedsiębiorstwa grupowe

PayPal może udostępniać dane wewnętrznie swoim podmiotom należącym do grupy PayPal na całym świecie. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt „Informacji dotyczących zasad ochrony danych” zatytułowany „Przekazywanie danych za granicę”.

8. Partnerzy handlowi

eBay Inc. (Stany Zjednoczone), eBay Europe S.à r.l. (Luksemburg), eBay Services S. à r.l. (Luksemburg), eBay International AG (Szwajcaria), eBay Corporate Services GmbH (Niemcy), eBay France SAS (Francja), eBay (Wielka Brytania) Limited (Wielka Brytania), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (Stany Zjednoczone), eBay Internet Support (Szanghaj) Co Ltd (Chiny), eBay Enterprise Marketing Solutions (Stany Zjednoczone), wcześniej GSI Commerce, Inc (Stany Zjednoczone), VendorNet Inc (Stany Zjednoczone), PepperJam Network (Stany Zjednoczone), GSI Media Inc. (Stany Zjednoczone), M3 Mobile co., Ltd. (Korea), MBS (Stany Zjednoczone), ClearSaleing (Stany Zjednoczone), True Action Network (Stany Zjednoczone), True Action Studio (Stany Zjednoczone), GumTree.com Limited (Wielka Brytania), Kijiji International Limited (Irlandia), Kijiji US Inc. (Stany Zjednoczone), mobile.de & eBay Motors GmbH (Niemcy), Shopping.com Inc. (Stany Zjednoczone), Shopping Epinions International Limited (Irlandia), Marktplaats B.V. (Holandia), Private Sale GmbH (Niemcy), StubHub, Inc. (Stany Zjednoczone), Viva Group, Inc. (Stany Zjednoczone), StubHub Europe S.à r.l. (Luksemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luksemburg), Viva Group, Inc. (Stany Zjednoczone), ProStores Inc. (Stany Zjednoczone), MicroPlace, Inc. (Stany Zjednoczone), Internet Auction co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Niemcy), Zong Inc. (Stany Zjednoczone) oraz X.commerce, Inc. (Stany Zjednoczone). eBay Europe Services Limited (Irlandia), eBay GmbH (Niemcy), Vitamina,

Udostępnianie wspólnych treści oraz usług dla klientów (związanych m.in. z rejestracją, obsługą transakcji, obsługą klienta, awaryjnym mechanizmem obsługi rozliczeń z operatorami), ocena ryzyka, pomoc w wykrywaniu potencjalnie nielegalnych działań oraz przypadków naruszeń zasad i zapobieganiu im, a także doradztwo w sprawach produktów, usług i komunikacji w celu umożliwienia obsłudze klienta serwisu eBay zaoferowania pomocy wspólnym klientom potrzebującym wsparcia związanego z kontem.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, wszystkie informacje o koncie, numer transakcji, identyfikator roszczenia w serwisie eBay, data transakcji, typ roszczenia (nie otrzymano przedmiotu, znacząca niezgodność przedmiotu z opisem, żałowanie zakupu itd.), kwota roszczenia, typ waluty, kwota odzyskanych należności, kwota utraconych należności

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Niemcy), Coeo Inkasso GmbH (Niemcy)

Świadczenie niestandardowych usług, w tym usług pomocy, na rzecz klientów biznesowych korzystających z systemu PayPal

Numer transakcji, identyfikator konta PayPal, kwota, data transakcji, źródło finansowania płatności.

W odniesieniu do kolumny zatytułowanej „Cel” każdy podmiot zewnętrzny z wyjątkiem regulatorów rynku, niektórych podmiotów obsługujących płatności oraz biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej, a także przedsiębiorstw grupowych wymienionych na końcu niniejszej tabeli, wypełnia zobowiązania określone w umowie z firmą PayPal. Regulatorzy rynku będą realizować swoje cele zgodnie z własnymi założeniami i wymogami prawnymi. W przypadkach, w których zostało to wyraźnie określone w tabeli, podmioty obsługujące płatności oraz biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej mogą używać danych znajdujących się w ich stosownych bazach danych i przekazywać informacje podmiotom zewnętrznym na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz oceny zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi warunkami.