>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

 

Informacje dotyczące zasad ochrony danych

Data wejścia w życie: 16 grudnia 2020 r.

 

 1. Najważniejsze informacje
 2. Jakie Dane Osobowe gromadzi firma PayPal?
 3. Dlaczego firma PayPal przechowuje Dane Osobowe?
 4. W jaki sposób firma PayPal przetwarza Dane Osobowe? 
 5. Czy firma PayPal udostępnia Dane Osobowe? 
 6. W jaki sposób firma PayPal współpracuje z innymi usługami i platformami?
 7. Przekazywanie danych za granicę 
 8. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia?
 9. Jakie możliwości wyboru w zakresie ochrony danych są dla Ciebie dostępne?
 10. Jakie prawa Ci przysługują?   
 11. W jaki sposób firma PayPal chroni Twoje Dane Osobowe?
 12. Czy dzieci mogą korzystać z usług firmy PayPal? 
 13. Co jeszcze należy wiedzieć?
 14. Kontakt
 15. Definicje
 16. Informacje dodatkowe (w tym powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego)

 

1. Najważniejsze informacje

Firma PayPal przygotowała niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych, aby wyjaśnić, w jaki sposób PayPal jako Administrator Danych może zbierać, przechowywać, przetwarzać, udostępniać i przesyłać Twoje Dane Osobowe, gdy odwiedzasz jej Witryny lub korzystasz z jej Usług. Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają zastosowanie do Twoich Danych Osobowych podczas odwiedzania Witryn lub korzystania z Usług, ale nie mają zastosowania do witryn internetowych ani usług, których firma PayPal nie jest właścicielem ani których nie kontroluje, w tym witryn internetowych lub usług innych Użytkowników systemu PayPal.

Jako europejski bank zarejestrowany w Luksemburgu firma PayPal przestrzega wymogów ochrony danych i przepisów finansowych. Informacje dotyczące zasad ochrony danych nie stanowią „umowy ramowej” w rozumieniu unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) ani implementacji tej dyrektywy w ustawodawstwie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mają natomiast ułatwić Użytkownikowi poznanie i zrozumienie stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie ochrony danych, aby Użytkownik mógł wybrać odpowiednie opcje podczas korzystania z Witryn i Usług PayPal. Oferta Usług świadczonych przez firmę PayPal może się różnić w zależności od regionu. W zależności od Witryny lub Usługi niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mogą zostać uzupełnione o dodatkowe powiadomienia.  Informacje uzupełniające znajdują się w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i technologii służących do śledzenia oraz Powiadomieniu dotyczącym przepisów prawa bankowego.

Wybrane terminy stosowane w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych mają określone definicje. Znaczenie terminów (pisanych wielkimi literami) można znaleźć w punkcie zatytułowanym Definicje.

W razie pytań dotyczących stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie ochrony danych nieujętych w niniejszym dokumencie prosimy o kontakt.

 

2. Jakie Dane Osobowe gromadzi firma PayPal?

Firma PayPal gromadzi Twoje Dane Osobowe, gdy korzystasz z Witryn lub Usług firmy PayPal. Dane te obejmują m.in.:

 • Informacje na temat rejestracji w Usługach oraz ich używania — jeśli na potrzeby korzystania z Usług PayPal założysz Konto, firma PayPal zbierze Dane Osobowe niezbędne do oferowania i realizacji Usług, które zamówisz.  W zależności od wybranych Usług firma PayPal może wymagać od Ciebie podania imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail oraz informacji umożliwiających identyfikację, które potrzebne są do założenia Konta. W toku korzystania z Usług firma PayPal może prosić o podanie dodatkowych Danych osobowych.

 • Informacje na temat transakcji i jakości obsługi — kiedy korzystasz z Usług lub Witryn firmy PayPal w celu zakupów u handlowców, odbierania pieniędzy, przetwarzania płatności lub wysyłania pieniędzy do znajomych i rodziny, firma PayPal zbiera informacje o transakcji, a także inne informacje z nią związane, w tym m.in. informacje dotyczące wysłanej lub żądanej kwoty, kwoty zapłaconej za produkty lub usługi, informacje o handlowcu, informacje o wszelkich instrumentach finansowania użytych do sfinalizowania transakcji, Informacje o Urządzeniu, Dane Techniczne Dotyczące Używania oraz Informacje Geolokalizacyjne.
 • Dane osobowe uczestnika transakcji kiedy korzystasz z Usług lub Witryn firmy PayPal lub uzyskujesz do nich dostęp, firma PayPal zbiera przekazywane przez Ciebie Dane Osobowe pozostałych uczestników transakcji.
 • Wysłanie pieniędzy lub żądanie zapłaty: gdy wysyłasz pieniądze lub żądasz zapłaty za pośrednictwem Usług, PayPal zbiera Dane Osobowe uczestnika transakcji, który otrzymał od Ciebie pieniądze lub wysłał je do Ciebie, w tym jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje finansowe o koncie.  Zakres wymaganych Danych Osobowych dotyczących uczestnika transakcji może się różnić w zależności od Usług, z których korzystasz do wysyłania pieniędzy lub żądania zapłaty.  
 • Opłacenie rachunku lub żądanie, aby opłaciła go inna osoba:  jeśli korzystasz z Usług PayPal do płacenia rachunków innych osób lub jeśli żądasz od innego użytkownika zapłaty własnych rachunków, firma PayPal zgromadzi od Ciebie Dane Osobowe posiadacza konta, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i numer konta wskazanego na rachunku, który zamierzasz zapłacić albo którego zapłaty żądasz od innego użytkownika.
 • Dodanie środków do Twoich kont: jeśli korzystasz z Usług PayPal w celu dodania środków do swojego Konta lub do dowolnego innego posiadanego przez siebie konta albo jeśli prosisz innego Użytkownika o dodanie środków do któregokolwiek z takich kont, firma PayPal może w celu realizacji takiego żądania zebrać od Ciebie Dane Osobowe drugiej strony albo zebrać od drugiej strony Twoje Dane Osobowe. Jeśli na przykład korzystasz z Usług PayPal w celu doładowania konta telefonu komórkowego lub zażądania dodania środków do konta mobilnego, firma PayPal może zebrać od drugiego uczestnika transakcji Dane Osobowe oraz inne informacje, w tym numer konta telefonu komórkowego.
 • Informacje o Twoim profilu publicznym oraz znajomych i osobach z listy kontaktów — przeprowadzanie transakcji ze znajomymi i osobami z listy kontaktów może być jeszcze prostsze, jeśli powiążesz listę znajomych lub kontaktów ze swoim Kontem i udostępnisz profil Konta. Jeśli powiążesz Konto ze swoim urządzeniem bądź kontem w serwisie społecznościowym, firma PayPal zbierze informacje z listy kontaktów (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail) i użyje ich do poprawy Twoich wrażeń podczas korzystania z Usług. Jeśli udostępnisz profil swojego Konta publicznie, inni użytkownicy będą mogli go znaleźć, aby wysłać Ci pieniądze, wyszukując go według imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w witrynie PayPal i upewniając się, że to Ty, na podstawie Twojego zdjęcia. W każdej chwili możesz ustawić profil swojego Konta jako prywatny w ustawieniach PayPal.Me.
 • Dane Osobowe, które zechcesz udostępnić firmie PayPal w celu uzyskania dostępu do dodatkowych Usług lub określonych Usług online — jeśli używasz opcjonalnych funkcji Witryny lub zażądasz do nich dostępu bądź jeśli zażądasz dostępu do rozszerzonych Usług lub innej opcjonalnej funkcji, firma PayPal może zebrać od Ciebie dodatkowe informacje. Jeśli zakres użycia tych Danych Osobowych będzie różnić się od zakresu opisanego w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych, Użytkownik otrzyma od firmy PayPal oddzielne powiadomienie w momencie zbierania przez nią tych danych. 
 • Twoje Dane osobowe w przypadku korzystania z Usług nieoznaczonych marką – niektóre Usługi są dostępne bez konieczności logowania się lub zakładania konta. Firma PayPal będzie gromadzić Dane Osobowe, gdy będziesz korzystać z usług płatniczych i dokonywać płatności na rzecz handlowców przy użyciu naszych usług płatniczych za pomocą karty, które nie są oznaczone marką PayPal, oraz podczas realizacji transakcji w systemie PayPal bez konieczności logowania się na konto. W przypadku usług płatniczych nieoznaczonych marką kontaktujesz się z handlowcem na jego platformie. Jeśli jesteś posiadaczem konta lub jeśli utworzysz Konto w późniejszym terminie, firma PayPal może gromadzić informacje o transakcjach nieoznaczonych marką i wiązać je z Twoim Kontem, aby poprawić obsługę posiadacza konta oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami i w celach analitycznych. Jeśli nie jesteś posiadaczem konta, firma PayPal będzie gromadzić i przechowywać wszystkie podane przez Ciebie informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.
 • Twoje Dane Osobowe ze źródeł zewnętrznych — tam, gdzie obowiązujące prawo na to zezwala, firma PayPal uzyskuje informacje ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. od handlowców, dostawców danych oraz biur informacji kredytowej.
 • Pozostałe informacje gromadzone przez firmę PayPal w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryn lub Usług PayPal — firma PayPal może gromadzić dodatkowe informacje od Ciebie lub na Twój temat, kiedy komunikujesz się z firmą PayPal, kontaktujesz się z zespołem ds. obsługi klienta lub bierzesz udział w ankiecie.

 

3. Dlaczego firma PayPal przechowuje Dane Osobowe?

Firma PayPal przechowuje Dane Osobowe w formacie umożliwiającym identyfikację przez najkrótszy czas wymagany przez prawo, który jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji celów biznesowych.  Firma PayPal może jednak przechowywać Dane Osobowe przez czas dłuższy niż wymagany przepisami prawa, jeśli wynika to z uzasadnionych interesów firmy PayPal i nie jest zakazane przez prawo.  Jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte, firma PayPal może poczynić kroki, aby zamaskować Dane Osobowe i inne informacje, jednak zastrzega sobie możliwość przechowywania danych i uzyskiwania do nich dostępu tak długo, jak jest to wymagane, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Firma PayPal będzie dalej używać takich Danych osobowych oraz ujawniać je zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.

Pliki cookie, którymi posługuje się firma PayPal, mają zdefiniowany okres ważności. Jeśli nie będziesz korzystać z Witryn lub usług PayPal w tym okresie, pliki te zostaną automatycznie wyłączone, a przechowywane dane — usunięte.  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i technologii służących do śledzenia.

 

4. W jaki sposób firma PayPal Przetwarza Dane Osobowe?

Firma PayPal może Przetwarzać Twoje Dane Osobowe z różnych powodów, o ile są one uzasadnione przepisami w zakresie ochrony danych, które obowiązują w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Szwajcarii. 

 • Obsługa Witryn i świadczenie Usług, w tym:

  • rozpoczynanie płatności, wysyłanie pieniędzy lub żądanie zapłaty, dodawanie środków do konta lub opłacanie rachunków;
  • uwierzytelnianie Twojego dostępu do Konta;
  • komunikowanie się z Tobą w sprawach związanych z Kontem, Witrynami, Usługami lub firmą PayPal;
  • połączenie Twojego Konta z kontem lub platformą zewnętrzną;
  • przeprowadzania kontroli zdolności kredytowej i kondycji finansowej, dokonywania oceny wniosków i porównywania informacji na potrzeby sprawdzenia ich poprawności oraz innego rodzaju weryfikacji;
  • aktualizowanie Twojego Konta i informacji finansowych.
 • Wykonywanie rutynowych czynności biznesowych, takich jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie działania i funkcji Usług i Witryn. Przykładowo firma PayPal analizuje zachowanie Użytkownika i bada sposób, w jaki korzysta on z jej Usług.
 • Zarządzanie ryzykiem i ochrona Ciebie, Witryn, Usług przed oszustwami poprzez weryfikację Twojej tożsamości. Narzędzia firmy PayPal do zarządzania ryzykiem i ochrony przed oszustwami wykorzystują Dane OsoboweInformacje o UrządzeniuDane Techniczne Dotyczące Używania oraz Informacje Geolokalizacyjne z naszych Witryn i stron internetowych, w których dostępne są Usługi PayPal, w celu wykrywania oszustw i naruszeń Usług oraz zapobiegania im.
 • Wywiązywanie się przez firmę PayPal ze zobowiązań oraz egzekwowanie warunków dotyczących jej Witryn i Usług, w tym przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Zabezpieczanie uzasadnionych interesów firmy PayPal, w tym:
  • egzekwowanie warunków Witryn i Usług firmy PayPal;
  • wykonywanie rutynowych czynności biznesowych, w tym monitorowanie i prowadzenie analiz;
  • zarządzanie ryzykiem, oszustwami i naruszeniami związanymi z Usługami firmy PayPal;
  • anonimizacja Danych Osobowych w celu udostępniania podmiotom zewnętrznym, w tym innym firmom i obywatelom, zagregowanych danych statystycznych na temat sposobu, czasu i powodu korzystania przez Użytkowników z Witryn i Usług firmy PayPal;
  • prowadzenie działalności marketingowej typu B2B oraz
  • świadczenie spersonalizowanych Usług (zwanych również usługami marketingu opartego na zainteresowaniach) oferowanych przez firmę PayPal za pośrednictwem witryn i usług internetowych podmiotów zewnętrznych.  Firma PayPal może korzystać z Twoich Danych Osobowych i innych informacji zgromadzonych zgodnie z tymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych, aby zapewniać dopasowane do Twoich potrzeb układ, funkcje oraz ofertę w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych.
  • Aby ułatwić Ci znajdowanie i docieranie do innych osób. Jeśli na przykład zezwolisz firmie PayPal na dostęp do swoich kontaktów lub udostępnisz publicznie profil Konta, firma PayPal będzie mogła sugerować Ci nawiązanie kontaktu z osobami, które możesz znać, oraz pomagać innym w docieraniu do Ciebie w celu wysłania pieniędzy, umożliwiając im znalezienie Twojego profilu poprzez wyszukanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w PayPal. Firma PayPal może również powiązać informacje na Twój temat, które uzyskała w toku korzystania z Usług przez Ciebie i osoby z Twojej listy kontaktów, z informacjami podanymi przez Ciebie oraz przez inne osoby, aby wskazać osoby, które możesz znać lub z którymi możesz chcieć realizować transakcje przy użyciu Usług firmy PayPal. Funkcje społecznościowe zaprojektowane w celu ułatwienia używania Usług z innymi różnią się w zależności od Usługi.
 • Za Twoją zgodą Przetwarzanie odbywa się m.in. w następujących celach:
  • Promowanie produktów i Usług firmy PayPal oraz promowanie produktów i usług podmiotów niestowarzyszonych.  Firma PayPal może również Przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu dostosowywania treści marketingowych i pewnych Usług lub Witryn, by lepiej dopasować je do Twoich zainteresowań, w serwisie PayPal i witrynach innych podmiotów zewnętrznych.
  • Korzystanie z plików cookie oraz innych technologii służących do śledzenia w celu zapewnienia dopasowanych do Twoich potrzeb wyglądu, funkcji, Usług i oferty lub w celu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z handlowcami, agencjami reklamowymi lub firmami świadczącymi usługi analityczne, by świadczyć takie spersonalizowane usługi (zwane także usługami marketingu opartego na zainteresowaniach).
  • Udostępnianie określonych, zależnych od Twojej lokalizacji opcji, funkcji lub ofert, jeśli zdecydujesz się udostępniać swoje Informacje Geolokalizacyjne za pośrednictwem Usług. Firma PayPal będzie używać tych informacji do poprawy bezpieczeństwa w Witrynach i Usługach oraz do udostępniania Usług dopasowanych do Twojej lokalizacji, w tym reklam, wyników wyszukiwania i innych spersonalizowanych treści (zwanych także usługami marketingu opartego na zainteresowaniach).
  • Odpowiadanie na Twoje prośby, na przykład kontaktowanie się w związku z zadanym przez Ciebie pytaniem do Działu Obsługi Klienta.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.  Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Możliwości wyboru dotyczące zachowania poufności”.

 

5. Czy firma PayPal udostępnia Dane Osobowe? 

Firma PayPal może udostępniać Twoje Dane Osobowe lub inne informacje na Twój temat innym osobom i podmiotom na różne sposoby, zgodnie z opisem w tym punkcie Informacji dotyczących zasad ochrony danych. Firma PayPal może udostępniać Twoje Dane Osobowe lub inne informacje w następujących celach:

Innym podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw PayPal: firma PayPal może udostępniać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw PayPal m.in. w celu świadczenia zamawianych lub autoryzowanych przez Ciebie Usług, zarządzania ryzykiem, wykrywania czynów potencjalnie niezgodnych z prawem i oszustw oraz innych naruszeń zasad firmy PayPal i zawartych z firmą PayPal umów, a także zapobiegania takim czynom, oszustwom i naruszeniom, oraz w celu zarządzania dostępnością i obsługą produktów i Usług PayPal oraz komunikacją.

Innym firmom, które świadczą usługi na rzecz firmy PayPal: firma PayPal udostępnia Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą swoje usługi w imieniu firmy PayPal oraz zgodnie z otrzymanymi od niej wytycznymi.  Tacy zewnętrzni dostawcy usług mogą na przykład świadczyć dla Ciebie Usługi, weryfikować Twoją tożsamość, pomagać w przetwarzaniu transakcji, przesyłać Ci reklamy produktów i usług firmy PayPal, a także prowadzić obsługę klienta. 

Innym instytucjom finansowym: firma PayPal udostępnia Dane Osobowe innym instytucjom finansowym, z którymi nawiązała współpracę w celu wspólnego tworzenia i oferowania produktu.  Te instytucje finansowe mogą korzystać z tych informacji wyłącznie do prowadzenia działań marketingowych i oferowania produktów powiązanych z firmą PayPal, chyba że uzyskały Twoją zgodę na wykorzystywanie tych danych w innych celach. Firma PayPal może również udostępniać Dane Osobowe, aby przetwarzać transakcje, zapewniać Ci korzyści związane z Twoimi kwalifikującymi się kartami oraz aktualizować Twoje informacje finansowe.

Innym stronom transakcji, gdy korzystasz z Usług, w tym innym Użytkownikom, handlowcom i ich dostawcom usług: firma PayPal może udostępniać informacje o Tobie i Twoim Koncie innym podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu Twoich transakcji. Obejmuje to innych Użytkowników oraz handlowców, którym wysyłasz środki lub od których je otrzymujesz, a także ich dostawców usług. Informacje te mogą obejmować:

 • Dane Osobowe i informacje o Koncie niezbędne do realizacji transakcji;
 • Dane Osobowe umożliwiające innym uczestnikom transakcji rozstrzyganie sporów oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im;
 • anonimowe dane i analizy dotyczące działania Usług mające na celu pomóc handlowcom w lepszym poznaniu sposobów korzystania z Usług oraz w poprawie jakości obsługi przez Użytkowników. 

Innym podmiotom zewnętrznym w celach biznesowych lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo: firma PayPal może udostępniać informacje o Tobie podmiotom zewnętrznym do celów biznesowych firmy PayPal lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przepisami prawa, w tym:

 • stosownie do potrzeb, by przestrzegać przepisów prawa oraz stosować się do otrzymanych pism sądowych i innego rodzaju regulacji;
 • przedstawicielom organów ścigania lub innym urzędnikom administracji państwowej, lub innym podmiotom zewnętrznym na podstawie wezwania sądowego, nakazu sądowego lub innego dokumentu sądowego, lub innego rodzaju wymogu mającego zastosowanie do firmy PayPal lub jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal;
 • jeśli firma PayPal stwierdzi według własnego uznania, że ujawnianie Danych Osobowych jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie lub stracie finansowej lub w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym podejrzanych lub faktycznie nielegalnych działań;
 • w celu ochrony istotnych interesów określonej osoby;
 • agencjom kredytowym i podmiotom przetwarzającym dane na potrzeby kontroli zdolności kredytowej oraz w celu zapobiegania oszustwom i zapewniania zgodności z przepisami;
 • w celu zbadania naruszeń lub wyegzekwowania realizacji Umowy z Użytkownikiem lub innych obowiązujących warunków mających zastosowanie do dowolnej Usługi;
 • w celu ochrony własności, Usług i praw ustawowych firmy PayPal;
 • w celu ułatwienia zakupu lub sprzedaży całości lub części firmy PayPal;
 • w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów dokonanych za pomocą Usługi;
 • aby pomóc w ocenie ryzyka dotyczącego oszustw przeciwko firmie PayPal i jej Użytkownikom oraz oszustw związanych z Witrynami lub z korzystaniem z Usług, m.in. oszustw, które mają miejsce u partnerów biznesowych, partnerów strategicznych oraz innych osób, w tym fizycznych, oraz handlowców, takich jak eBay, Inc., lub osób które są z tymi podmiotami powiązane, oraz aby pomóc w zarządzaniu takim ryzykiem i w zapobieganiu oszustwom;
 • partnerom bankowym zgodnie z wymogami zasad stowarzyszeń wystawców kart dotyczącymi umieszczania podmiotów na czarnej liście handlowców;
 • agencjom badającym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym;
 • firmom, z którymi firma PayPal planuje się połączyć w drodze fuzji lub przejęcia;
 • na potrzeby przeprowadzania audytów, zapewniania zgodności z przepisami i realizowania nadzoru korporacyjnego w firmie PayPal.

Za Twoją zgodą: firma PayPal będzie również udostępniać Twoje Dane Osobowe i inne informacje za Twoją zgodą lub zgodnie z otrzymanymi od Ciebie instrukcjami, w tym na przykład jeśli autoryzujesz połączenie swojego Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego.

Dodatkowo firma PayPal może udostępniać podmiotom zewnętrznym, w tym innym firmom i osobom postronnym, zagregowane dane statystyczne dotyczące sposobu, ram czasowych i powodów korzystania przez Użytkowników z Witryn i Usług PayPal. Identyfikacja Twojej tożsamości na podstawie tych danych nie jest możliwa. Na ich podstawie nie będzie również można uzyskać informacji na temat Twojego korzystania z Witryn lub Usług.  Firma PayPal nie udostępnia Twoich Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych bez Twojej zgody.

 

6. W jaki sposób firma PayPal współpracuje z innymi usługami i platformami? 

Niezaprzeczalną korzyścią i innowacyjną funkcją Usług PayPal jest możliwość powiązania Konta Użytkownika z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego. Na potrzeby niniejszych Informacji dotyczących zasad ochrony danych powiązanie konta z takim podmiotem zewnętrznym oznacza autoryzowane lub umożliwione przez Ciebie powiązanie Twojego Konta z kontem, instrumentem płatniczym lub platformą firmy innej niż PayPal, które zgodnie z prawem posiadasz lub kontrolujesz.  Kiedy autoryzujesz takie powiązanie, firma PayPal i podmiot zewnętrzny bezpośrednio wymienią się Twoimi Danymi Osobowymi oraz innymi informacjami.  Do przykładów powiązania kont należą między innymi:

 • powiązanie Konta z kontem w mediach społecznościowych lub z komunikatorem w serwisie społecznościowym;
 • powiązanie Konta z usługami agregowania danych lub usługami finansowymi świadczonymi przez podmiot zewnętrzny, jeśli Użytkownik udostępni takiemu podmiotowi zewnętrznemu dane uwierzytelniające do swojego Konta;
 • korzystanie z Konta w celu dokonywania płatności na rzecz handlowca lub zezwalanie handlowcowi na obciążanie Konta.

Jeśli skorzystasz z opcji powiązania konta, firma PayPal może otrzymać od podmiotu zewnętrznego informacje na Twój temat oraz na temat Twojego korzystania z usługi tego podmiotu zewnętrznego.  Jeśli na przykład powiążesz swoje Konto z kontem w mediach społecznościowych, firma PayPal w ramach takiego powiązania otrzyma od dostawcy mediów społecznościowych Dane Osobowe.  Jeśli powiążesz swoje Konto z innymi kontami w usługach finansowych, bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług, firma PayPal może uzyskać dostęp do salda Twojego konta oraz informacji o przeprowadzonych na nim transakcjach, np. o zakupach lub przelanych środkach.  Firma PayPal będzie używać wszelkich informacji uzyskanych w ten sposób od podmiotu zewnętrznego zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych. 

Informacje, które firma PayPal udostępni podmiotom zewnętrznym w ramach powiązania kont, będą używane i ujawniane zgodnie ze stosowanymi przez dany podmiot zewnętrzny praktykami w zakresie ochrony prywatności.  Zanim dokonasz autoryzacji powiązania kont, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi u podmiotu zewnętrznego, który wskutek takiej autoryzacji uzyska dostęp do Twoich Danych Osobowych.  Przykładowo Dane Osobowe, które firma PayPal udostępnia w ramach powiązania Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego, np. kontem w mediach społecznościowych, mogą być z kolei udostępniane określonym podmiotom zewnętrznym, w tym udostępniane publicznie, w zależności od stosowanych na danym koncie lub danej platformie praktyk w zakresie ochrony prywatności. 

 

7. Przekazywanie danych za granicę

Operacje wykonywane przez firmę PayPal są realizowane przy pomocy sieci komputerowych, serwerów chmurowych oraz innej infrastruktury i technologii informatycznych, między innymi przy udziale zewnętrznych dostawców usług. 

Wspomniane powyżej strony mogą mieć swoje siedziby w krajach innych niż Twój oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią.  Ustawodawstwo obowiązujące w takich krajach nie zawsze zapewnia równoważny poziom ochrony danych.  Firma PayPal podjęła określone działania zgodnie z obowiązującymi w EOG przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, aby chronić Twoje Dane Osobowe.  W przypadku Danych Osobowych przekazywanych w ramach firm powiązanych z firmą PayPal firma PayPal stosuje się do Wiążących zasad firmowych zatwierdzonych przez stosowne organa nadzoru (dostępnych tutaj).  Innego rodzaju przekazania danych mogą podlegać ochronie zapewnianej na mocy stosownej umowy.  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z firmą PayPal.

Jeśli realizujesz transakcje ze stronami spoza EOG lub Szwajcarii lub dokonujesz powiązania Usługi PayPal z innymi platformami, np. mediami społecznościowymi, spoza EOG lub Szwajcarii, firma PayPal musi przekazywać Twoje Dane Osobowe takim stronom w celu zapewnienia zamówionej przez Ciebie Usługi.

 

8. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia? 

Kiedy korzystasz z Witryn lub Usług firmy PayPal lub korzystasz z witryn podmiotów zewnętrznych, którym firma PayPal udostępnia swoje usługi online, firma PayPal i jej partnerzy biznesowi oraz dostawcy mogą używać plików cookie i innych technologii służących do śledzenia (nazywanych zbiorczo „Plikami Cookie”), aby rozpoznać Cię jako Użytkownika oraz odpowiednio dostosować usługi online, używane przez Ciebie Usługi oraz wyświetlane online treści i reklamy, zweryfikować skuteczność promocji i wykonać stosowne analizy, a także ograniczyć ryzyko, zapobiegać potencjalnym oszustwom oraz promować zasady zaufania i bezpieczeństwa w Witrynach i Usługach firmy PayPal.  Niektóre aspekty i funkcje Usług i Witryn firmy PayPal wymagają użycia Plików Cookie. Jeśli wyłączysz lub zablokujesz Pliki Cookie, korzystanie przez Ciebie z Witryn i Usług może być ograniczone lub całkowicie niemożliwe.

DNT (ang. Do Not Track) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które pozwala określić preferencje dotyczące śledzenia przez reklamodawców i inne podmioty zewnętrzne. Firma PayPal nie odpowiada na sygnały DNT.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki firma PayPal używa Plików Cookie, można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i technologii służących do śledzenia.

 

9. Jakie możliwości wyboru w zakresie ochrony danych są dla Ciebie dostępne?

W przypadku praktyk w zakresie ochrony danych i komunikacji opisanych w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych masz różne możliwości.  Wiele z nich może zostać wyjaśnionych, kiedy rejestrujesz się w Usłudze lub rozpoczynasz korzystanie z Usługi, lub w kontekście Twojego korzystania z Witryny.  Podczas korzystania z Usług mogą zatem wyświetlać się stosowne instrukcje.

 • Możliwości wyboru w zakresie Danych Osobowych gromadzonych przez firmę PayPal
  • Dane Osobowe.  Możesz odmówić podania Danych Osobowych, gdy firma PayPal Cię o nie prosi. Jednak jeśli odmówisz, niektóre lub wszystkie Usługi mogą być dla Ciebie niedostępne. 
  • Informacje o lokalizacji oraz inne informacje uzyskiwane z urządzenia.  Urządzenie, którego używasz do korzystania z Witryny lub Usług, może gromadzić informacje na Twój temat, w tym Informacje Geolokalizacyjne i dane dotyczące korzystania przez Ciebie z urządzenia, które następnie mogą być zbierane i używane przez firmę PayPal.  Informacje na temat możliwości ograniczenia zbierania i używania takich informacji znajdziesz w ustawieniach danego urządzenia. 
 • Możliwości wyboru w zakresie korzystania przez firmę PayPal z Twoich Danych Osobowych
  • Śledzenie online i usługi marketingu opartego na zainteresowaniach.  Firma PayPal współpracuje z partnerami i zewnętrznymi dostawcami usług, aby wyświetlać reklamy z wykorzystaniem związanych z nimi plików cookie i sygnalizatorów WWW.  Możesz zrezygnować z korzystania ze związanych z reklamami plików cookie i sygnalizatorów WWW podmiotów zewnętrznych. W takim przypadku reklamy firmy PayPal nie powinny być więcej do Ciebie kierowane.  Nadal jednak będziesz widzieć reklamy firmy PayPal w witrynach podmiotów zewnętrznych.

   • Więcej informacji na temat korzystania ze związanych z reklamami plików cookie podmiotów zewnętrznych oraz usług marketingu opartego na zainteresowaniach, a także sposobu rezygnowania ze wspomnianych wyżej praktyk w przypadku podmiotów, które w ramach samoregulacji branżowej udostępniły taką możliwość, można znaleźć na stronie Możliwości wyboru podczas korzystania z Internetu.
  • Wyszukiwanie innych osób i nawiązywanie z nimi kontaktu.  Jeśli taka opcja jest dostępna, możesz zarządzać preferencjami wyszukiwania innych osób i nawiązywania z nimi kontaktu z poziomu swojego Konta w Usłudze.
 • Możliwości wyboru w zakresie powiązania kont
  • Jeśli autoryzujesz powiązanie konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego, na przykład kontem w mediach społecznościowych, możesz zarządzać preferencjami takiego powiązania za pośrednictwem swojego Konta lub konta bądź platformy podmiotu zewnętrznego. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w zasadach ochrony prywatności mających zastosowanie do platformy podmiotu zewnętrznego.
 • Możliwości wyboru dotyczące plików cookie
  • Możesz mieć różne opcje zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie.  Przykładowo Twoja przeglądarka lub urządzenie z dostępem do Internetu mogą pozwalać na usunięcie, wyłączenie lub zablokowanie określonych plików cookie albo innych technologii służących do śledzenia.  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w witrynie AboutCookies.org.  Możesz włączyć te opcje, jednak może to uniemożliwić Ci korzystanie z wielu podstawowych funkcji Usługi lub Witryny.
  • Możesz mieć możliwość wybrania, czy korzystać z plików cookie i innych technologii służących do śledzenia, kiedy korzystasz z Usługi lub określonych części Witryny.  Możesz na przykład zobaczyć pytanie, czy chcesz, aby Usługa lub Witryna „zapamiętały” określone informacje o Tobie, a firma PayPal będzie wówczas używać plików cookie i innych technologii służących do śledzenia w zakresie uzyskanej od Ciebie zgody.
  • Więcej informacji na temat stosowanych przez firmę PayPal plików cookie i technologii służących do śledzenia można znaleźć na stronie Oświadczenia dotyczącego plików cookie i technologii służących do śledzenia.
 • Możliwości wyboru w zakresie informacji dotyczących rejestracji i Konta
  • Jeśli posiadasz Konto, zasadniczo możesz przeglądać i edytować swoje Dane Osobowe, logując się na nie i aktualizując informacje bezpośrednio lub kontaktując się z firmą PayPal. Jeśli nie masz Konta lub masz pytania dotyczące informacji o Koncie lub innych Danych Osobowych, skontaktuj się z firmą PayPal.
 • Możliwości wyboru dotyczące komunikacji
 • Powiadomienia, alerty i aktualizacje od firmy PayPal:  
  • O charakterze marketingowym: firma PayPal może przesyłać Ci informacje marketingowe dotyczące Witryn, Usług i produktów PayPal, produktów, które firma PayPal oferuje wraz z instytucjami finansowymi, a także produktów i usług zewnętrznych podmiotów niestowarzyszonych oraz jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym np. w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS, wyskakujących oknach, powiadomieniach push i za pośrednictwem aplikacji do komunikacji.  Możesz zrezygnować z otrzymywania od firmy PayPal takich informacji marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednich wiadomościach.  Jeśli masz Konto, możesz też dostosować swoje preferencje dotyczące komunikacji w ustawieniach Konta. W przypadku powiadomień push stosowne preferencje ustawia się z poziomu urządzenia.
  • O charakterze informacyjnym i innym: firma PayPal będzie wysyłać Ci informacje, których wysłanie do Użytkowników Usług firmy PayPal jest potrzebne lub niezbędne, powiadomienia, które zawierają ważne informacje, oraz innego rodzaju wymagane przez Ciebie komunikaty.  Nie możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.  Możesz jednak dostosować media, za pośrednictwem których otrzymujesz te informacje, oraz format powiadomień.

 

10. Jakie prawa Ci przysługują?

Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w obowiązujących na terenie EOG przepisach prawa dotyczących ochrony danych przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych.  W szczególności masz prawo dostępu do danych, korygowania danych, ich ograniczania, zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich usunięcia i przeniesienia. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z firmą PayPal. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dostęp do wszystkich danych osobowych, które Cię dotyczą i które znajdują się w posiadaniu firmy PayPal, musisz przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Jeśli posiadasz Konto w dowolnej z Usług firmy PayPal, zasadniczo możesz przeglądać i edytować swoje Dane Osobowe, logując się na Konto i aktualizując je bezpośrednio.  Firma PayPal może podejmować zautomatyzowane decyzje w przypadku decyzji dotyczących kredytu za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy bądź gdy zezwalają na to przepisy prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego UE.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, skontaktuj się z firmą PayPal.

 

11. W jaki sposób firma PayPal chroni Twoje Dane Osobowe?

Firma PayPal stosuje techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które mają zapewnić należytą ochronę Twoich Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem oraz zmianą.  Wspomniane zabezpieczenia obejmują zapory, szyfrowanie danych, środki kontroli dostępu fizycznego do centrów danych oraz mechanizmy kontroli autoryzacji dostępu do informacji.  Chociaż firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby należycie zabezpieczać swoje systemy i Usługi, to Ty ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł oraz informacji podanych podczas rejestrowania Konta lub profilu, a także za zweryfikowanie, czy Twoje Dane Osobowe przechowywane przez firmę PayPal są dokładne i aktualne. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za ochronę żadnych Danych Osobowych udostępnionych podmiotom zewnętrznym na podstawie autoryzowanego przez Ciebie powiązania kont. 

 

12. Czy dzieci mogą korzystać z usług firmy PayPal?

Witryny ani Usługi nie są przeznaczone dla dzieci ani żadnych osób, które nie ukończyły 16 lat. Firma PayPal nie zbiera świadomie informacji, w tym Danych Osobowych, od dzieci lub innych osób, które nie są według przepisów prawa zdolne do korzystania z Witryny i Usług PayPal. Jeśli firma PayPal uzyska informacje o tym, że zebrała Dane Osobowe od dziecka poniżej 16. roku życia, niezwłocznie usunie takie dane, chyba że z mocy prawa będzie zobowiązana do ich przechowania. Jeśli uważasz, że firma PayPal omyłkowo lub nieumyślnie zgromadziła informacje od dziecka, które nie ukończyło 16 lat, skontaktuj się z nami.

 

13. Co jeszcze należy wiedzieć?

Zmiany w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. 

Firma PayPal może wprowadzać zmiany w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych w celu odzwierciedlenia zmian w prowadzonej działalności, Witrynach, Usługach lub przepisach obowiązującego prawa.  Zmienione Informacje dotyczące zasad ochrony danych wejdą w życie z opublikowaną datą ich wejścia w życie. 

Jeśli taka zaktualizowana wersja Informacji zawiera istotną zmianę, firma PayPal powiadomi Cię o tej zmianie z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Aktualizacja zasad w witrynie PayPal. Firma PayPal może również poinformować Użytkowników o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. 

 

14. Kontakt

Możesz skontaktować się z firmą PayPal w przypadku ogólnych pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych i uzupełniającymi uwagami lub sposobem, w jaki firma PayPal postępuje z Twoimi Danymi Osobowymi. 

Firma PayPal chce mieć pewność, że Twoje pytania trafią w odpowiednie miejsce.

 • Kliknij tutaj, aby skontaktować się z firmą PayPal w sprawie konta PayPal, transakcji bądź płatności kartą dokonanej na rzecz handlowca.

 • Kliknij tutaj, aby skontaktować się z firmą PayPal w sprawie konta w usłudze Xoom.

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki firma PayPal odpowiada na Twoje wątpliwości, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi przed stosownym organem nadzorczym ds. ochrony danych znajdującym się w jego kraju.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować online lub pisząc na adres PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Definicje

 • Konto oznacza konto PayPal lub konto w usłudze Xoom.

 • Administrator Danych oznacza, że PayPal określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 • Informacje o Urządzeniu oznaczają dane, które można automatycznie zbierać z dowolnego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług. Mogą one obejmować m.in. typ urządzenia; informacje o połączeniach sieciowych nawiązanych przez urządzenie; nazwę urządzenia; adres IP urządzenia; informacje o przeglądarce i połączeniu internetowym używanych przez Użytkownika na potrzeby uzyskania dostępu do Witryny lub Usług; Informacje geolokalizacyjne; informacje o aplikacjach pobranych na urządzenie oraz dane biometryczne.

 • Informacje Geolokalizacyjne oznaczają informacje, które umożliwiają w miarę dokładne określenie Twojej lokalizacji np. poprzez wykorzystanie współrzędnych geograficznych uzyskanych za pośrednictwem sieci GPS lub Wi-Fi lub metody triangulacji z wykorzystaniem sieci komórkowej. 

 • PayPal oznacza firmę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. i podmioty zależne lub stowarzyszone. W niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych firma PayPal jest czasami określana jako „my”, „nasze” itp. lub PayPal w zależności od kontekstu.

 • Dane Osobowe to informacje, które mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osobą fizyczną. Mogą one obejmować m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i wysyłkowy), numer telefonu, adres e-mail, numer karty płatniczej, inne informacje finansowe dotyczące konta, numer konta, datę urodzenia lub dane uwierzytelniające wystawione przez organ administracji państwowej (np. numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer paszportu). 

 • Przetwarzanie oznacza dowolną metodę lub dowolny sposób postępowania przez firmę PayPal z Danymi Osobowymi lub ich zestawami, zarówno przy użyciu środków zautomatyzowanych, jak i tradycyjnych, taki jak gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych.

 • Usługi oznaczają wszelkie produkty, usługi, treści, technologie lub funkcje oraz wszystkie powiązane witryny internetowe, aplikacje i usługi oferowane przez firmę PayPal.

 • Witryny to witryny, aplikacje mobilne, oficjalne platformy społecznościowe lub inne zasoby online, za pośrednictwem których firma PayPal oferuje Usługi oraz które zostały wymienione lub do których zamieszczono łącza w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych.

 • Dane Techniczne Dotyczące Używania to informacje zbierane przez firmę PayPal z Twojego telefonu, komputera lub innego urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z Usług lub Witryn lub uzyskujesz do nich dostęp.  Pozwalają one firmie PayPal ustalić, w jaki sposób korzystasz z Witryn i Usług, np. co wyszukujesz i wyświetlasz w Witrynach oraz jak korzystasz z Usług. Dane te obejmują m.in. Twój adres IP, statystyki dotyczące sposobu ładowania lub wyświetlania stron, informacje o witrynach otwartych przed odwiedzeniem Witryn oraz inne informacje dotyczące używania i przeglądania zebrane za pośrednictwem Plików Cookie.

 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług lub uzyskuje dostęp do Witryn.

 

16. Dodatkowe informacje

Informacje zawarte w tym punkcie mogą dotyczyć określonych klientów w zależności od Twojego regionu lub sposobu, w jaki korzystasz z Usług. Informacje te są przekazywane firmie PayPal przez podmioty zewnętrzne, z którymi możesz wchodzić w interakcję podczas korzystania z Usług.

 • Powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego
 • System reCAPTCHA firmy Google

 

Powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego

Zasadniczo prawo luksemburskie, któremu podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych oraz tajemnicy bankowej) wymaga większej przejrzystości niż większość przepisów prawa obowiązujących w Unii Europejskiej. Z tego względu, w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia w swoich Informacjach dotyczących zasad ochrony danych wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym może ujawnić dane użytkowników, wraz z celem ujawnienia oraz rodzajem ujawnionych danych. Łącze do tych podmiotów zewnętrznych znajduje się tutaj.  Akceptując niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych i zachowując konto w systemie PayPal, wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych tym podmiotom zewnętrznym w wymienionych celach.

PayPal może co kwartał uaktualniać listę wspomnianych podmiotów zewnętrznych (tzn. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października). PayPal rozpocznie przekazywanie danych nowemu podmiotowi, w nowych celach lub nowych typów danych opisanych w poszczególnych aktualizacjach po upływie 30 dni od daty opublikowania listy w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. Co kwartał, w dni podane powyżej, należy zapoznać się ze zaktualizowaną listą w witrynie PayPal. Niezgłoszenie zastrzeżeń do zmian w ujawnianiu danych w ciągu 30 dni od daty opublikowania uaktualnionej listy podmiotów zewnętrznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian na liście i w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wprowadzone zmiany, możesz zamknąć swoje konto i przestać korzystać z usług PayPal.

W celu świadczenia Usług PayPal może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych przez firmę PayPal informacji (jak określono w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych) innym przedsiębiorstwom powiązanym z firmą PayPal lub innym podmiotom, w tym wymienionym w tym punkcie jako dostawcy usług płatniczych, podmioty przetwarzające płatności lub posiadacze kont (bądź podmioty o podobnych kompetencjach).  Przyjmujesz do wiadomości, że zgodnie z przepisami lokalnymi takie podmioty mogą podlegać przepisom, regulacjom, dochodzeniom, zapytaniom lub zamówieniom, które mogą wymagać ujawnienia informacji odpowiednim władzom danego kraju. Korzystanie z Usług PayPal jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług PayPal.

W szczególności zlecasz firmie PayPal i zgadzasz się na następujące działania związane ze swoimi informacjami:

 1. Ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ścigania, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym oraz ponadnarodowym, uprawnionym agencjom, wydziałom, organom regulacyjnym, organom lub organizacjom samoregulującym (w tym m.in. agencjom określonym w punkcie „Agencje” na liście Zewnętrznych dostawców usług, która znajduje się tutaj) oraz innym podmiotom zewnętrznym, w tym spółkom z Grupy PayPal, (i) jeśli firma PayPal jest do tego zobligowana prawnie i spełnia warunki objęcia m.in. luksemburską ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczącą amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych („Ustawa FATCA”) oraz luksemburską ustawą z dnia 18 grudnia 2015 r. o wspólnych normach sprawozdawczości w OECD („Ustawa CRS”); (ii) co do których firma PayPal ma podstawę wierzyć, że dla firmy PayPal jest stosowne, by współpracować przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub (iii) przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego naruszenia Umowy z Użytkownikiem (w tym m.in. dotyczącego źródła finansowania płatności lub wystawcy karty kredytowej lub debetowej).

  Jeśli podlegasz ustawie FATCA lub CRS, firma PayPal ma obowiązek poinformowania Cię o informacjach, które Cię dotyczą, a które firma PayPal może przekazywać różnym organom. Należy zapoznać się z informacjami na temat zobowiązań firmy PayPal wynikających z ustaw FATCA i CRS oraz tego, jak przepisy tych ustaw mogą Cię dotyczyć, oraz na temat ujawniania informacji przez firmę PayPal.

  Firma PayPal oraz inne organizacje, w tym strony, które akceptują system PayPal, mogą również udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (w tym informacje z innych krajów), aby pomóc firmie PayPal i tym organizacjom w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym, między innymi, aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej). Więcej informacji na temat odpowiednich agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej można uzyskać, kontaktując się z firmą PayPal. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych Agencji, agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i innych podmiotów zewnętrznych, kliknij tutaj.

 2. Ujawnianie Informacji o Koncie właścicielowi praw własności intelektualnej, jeżeli, powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi on roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal (np. punkt 19, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych lub punkt 101, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o prawach autorskich).

 3. Ujawnianie wymaganych informacji, do czego jesteśmy zobowiązani w związku z wymaganiami stowarzyszeń kart kredytowych lub toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym.

 4. Aby opublikować Twoje imię i nazwisko oraz łącze PayPal w katalogu użytkowników usługi PayPal. Dzięki temu użytkownik usługi PayPal wyszukujący Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu bądź część tych informacji otrzyma potwierdzenie Twoich danych. Ma to na celu zapewnienie użytkowników, że dokonują płatności na rzecz właściwego użytkownika. Tę funkcję można wyłączyć w ustawieniach profilu PayPal.

 5. Jeśli jesteś handlowcem i korzystasz z usług podmiotów zewnętrznych w celu uzyskiwania dostępu do Usług PayPal lub ich integracji, firma PayPal może ujawniać takiemu partnerowi niezbędne informacje w celu ułatwienia zawarcia i wywiązania się z takiej umowy (w tym między innymi informacje o stanie takiej integracji Usług PayPal, o tym, czy posiadasz aktywne konto PayPal, oraz o Twojej współpracy z innym partnerem integracji Usług PayPal).

 6. Ujawnianie niezbędnych informacji podmiotom przetwarzającym płatności, audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawcom usług operacyjnych, firmom należącym do grupy, agencjom, platformom handlowym i innym podmiotom zewnętrznym wymienionym tutaj. Celem takiego ujawnienia jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia dla Ciebie Usług PayPal. Na liście podmiotów zewnętrznych w każdej kategorii podano otwartą listę przykładowych podmiotów zewnętrznych (w tym ich cesjonariuszy i następców prawnych), którym w chwili obecnej firma PayPal ujawnia informacje lub może rozważać ujawnienie Informacji o Twoim koncie, wraz z celami tego ujawnienia oraz rodzajem ujawnianych informacji. O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, podmioty te na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów nie mogą korzystać z tych informacji w celach innych niż cele, w których informacje te zostały im udostępnione.

 7. Ujawnianie wymaganych informacji Twojemu agentowi lub przedstawicielowi prawnemu (pełnomocnikowi lub opiekunowi, którego dla Ciebie wyznaczono).

 8. Udostępnianie zagregowanych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Możemy na przykład ujawnić, że określony procent naszych użytkowników mieszka w Warszawie. Takie informacje ogólne nie są jednak powiązane z danymi osobowymi.

 9. Udostępnianie wymaganych Informacji o koncie niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym (wymienionym tutaj) w następujących celach:

  1. Zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub ocenie ryzyka i zarządzaniu nim. Jeśli na przykład korzystasz z Usług PayPal, aby kupować lub sprzedawać towary za pośrednictwem serwisu eBay Inc. lub jego podmiotów stowarzyszonych („eBay”), firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie, aby chronić Twoje konta przed nieuczciwymi działaniami, ostrzec Cię, jeśli takie działania na Twoich kontach zostaną wykryte, lub aby ocenić ryzyko kredytowe.

   W ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może również udostępnić firmie eBay wymagane Informacje o koncie w przypadkach, w których firma PayPal nałożyła na Twoje konto blokadę lub inne ograniczenie w wyniku sporu, roszczenia, obciążenia zwrotnego lub innego problemu związanego ze sprzedażą lub zakupem towarów. Ponadto w ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie na potrzeby obsługi przez firmę eBay odpowiednich programów oceny kupujących i sprzedających.

  2. Pomoc Działu Obsługi Klienta: w celach świadczenia usług przez Dział Obsługi Klienta, w tym pomocy przy obsłudze Twoich kont lub rozstrzyganiu sporów (np. związanych z rozliczeniami lub transakcjami).

  3. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych przy pomocy Usług PayPal.

  4. Zgodność z prawem: aby pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

  5. Dostawcy usług: aby umożliwić dostawcom usług na mocy zawartych z firmą PayPal umów obsługę naszej działalności biznesowej, np. w celu zapobiegania oszustwom, prowadzenia windykacji, realizacji działań marketingowych, obsługi klienta i świadczenia usług technologicznych. Zgodnie z naszymi umowami tacy dostawcy usług korzystają z Twoich informacji wyłącznie w powiązaniu z usługami, które dla nas wykonują, a nie dla własnych korzyści.

 

System reCAPTCHA firmy Google

Firma PayPal używa w Witrynach i Usługach systemu reCAPTCHA. Korzystanie z system reCAPTCHA podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług firmy Google.

System reCAPTCHA służy tylko do walki ze spamem i nadużyciami.