Protokół zabezpieczeń 3DS czyli bezpieczniejsze zakupy online

Osoby prywatneFirmy

Jestem kupującym

Na czym polega nowy protokół zabezpieczeń, z którego mam korzystać?

3D-Secure to protokół zabezpieczeń zaprojektowany z myślą o zapewnieniu Ci lepszych zabezpieczeń i silnego uwierzytelniania, gdy używasz swojej karty debetowej lub kredytowej do zakupów online. W zależności od typu karty protokół ten nazywa się „MasterCard SecureCode” lub „Verified by Visa”, a w przypadku kart American Express – „Safekey”. Podczas przyszłych transakcji na stronie płatności PayPal możesz zostać poproszony o podanie specjalnego kodu bezpieczeństwa bankowi będącemu wystawcą karty, aby mógł on autoryzować transakcję internetową. Wystawcy kart mają różne metody generowania i dostarczania tych kodów, więc jeśli nie znasz swojego kodu lub hasła 3D-Secure i odpowiednia opcja rejestracji nie została wyświetlona w wyskakującym okienku na stronie banku, musisz skontaktować się ze swoim bankiem. Pamiętaj, że nie jest to hasło do Twojego konta PayPal.

Dlaczego PayPal włącza ten nowy zestaw dodatkowych zabezpieczeń?

Dla wszystkich użytkowników systemu PayPal, zarówno kupujących, jak i sprzedających, oznaczają one jeszcze większe bezpieczeństwo. Włączenie protokołu 3D-Secure zapewnia silniejsze uwierzytelnianie i sprawia, że Twoje transakcje będą jeszcze bardziej bezpieczne niż wcześniej. Korzystamy z uwierzytelniania kart za pomocą protokołu 3D-Secure w uzupełnieniu do innych środków, jakie podejmujemy w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i uproszczenia płatności.

Jak to działa?

Uwierzytelnianie 3D-Secure to interakcja między Twoim bankiem, będącym wystawcą karty, a Tobą, podczas której może pojawić się może pojawić się prośba o podanie specjalnego kodu bezpieczeństwa w celu weryfikacji, że jesteś prawowitym posiadaczem karty, gdy rejestrujesz się w systemie PayPal lub korzystasz z niej w celu realizacji płatności online. Jeśli podasz poprawny kod bezpieczeństwa, możesz dodać swoją kartę debetową lub kredytową do konta PayPal. W pewnych okolicznościach w kolejnych transakcjach może również pojawić się prośba o ponowne potwierdzenie Twojego kodu lub hasła 3D-Secure, będzie to jednak bardziej wyjątek niż norma. Jeśli kod bezpieczeństwa będzie niepoprawny i uwierzytelnienie 3D-Secure nie powiedzie się, nie będziesz w stanie użyć danej karty do sfinansowania płatności online, dopóki pomyślnie nie odpowiesz na monit Twojego banku o hasło 3D-Secure.

Dlaczego teraz żądacie tego dodatkowego poziomu zabezpieczeń? Czy moje konto jest bezpieczne?

Tę dodatkową formę sprawdzania zabezpieczeń wprowadzamy w sytuacjach, w których jest ona wymagana w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich transakcji. Nie będziemy za każdym razem prosić o podanie dodatkowego kodu, ale na wszelki wypadek miej pod ręką kod 3D-Secure swojego banku, jeśli bank będący wystawcą karty go zażąda.

Kiedy będzie trzeba podać ten kod? Czy muszę to robić za każdym razem?

Naszym celem jest optymalizacja wygody i zabezpieczeń, w pewnych przypadkach dodajemy zatem ten dodatkowy poziom zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta. Nie będziemy prosić o dodatkowy kod za każdym razem i w rzeczywistości przeważnie będziesz w stanie bezpiecznie i łatwo płacić w systemie PayPal, uwierzytelniając swoją tożsamość za pomocą swojego adresu e-mail i hasła PayPal.

Gdzie mogę uzyskać ten dodatkowy kod? Czy nie jest taki sam jak moje hasło PayPal?

Nie, kod 3D-Secure wydaje Ci bank będący wystawcą karty i nie jest on taki sam jak hasło PayPal. Bank, który wystawił kartę dodaną do Twojego portfela PayPal, może podać Ci szczegóły dotyczące sposobu zarejestrowania się w celu uzyskania kodu 3D-Secure. Może się również okazać, że bank nawet Ci to ułatwił, jeśli jeszcze nie masz kodu 3D-Secure dla karty. Przykładowo na ekranie weryfikacji 3D-Secure, który jest kontrolowany przez bank, możesz zobaczyć pomocne opcje, jak np. „nie pamiętasz kodu?” lub podobny komunikat. Jeśli nie ma żadnego komunikatu, musisz skontaktować się ze swoim bankiem. W wielu krajach możesz również płacić bezpośrednio za pomocą swojego rachunku bankowego (w Polsce opcja ta nie jest jeszcze aktywna) lub z konta PayPal, o ile masz już środki na koncie PayPal, bez potrzeby podawania kodu 3D-Secure. Każdy bank stosuje inny proces, musisz zatem skontaktować się ze swoim bankiem, jeśli powyższe opcje nie dadzą pomyślnego rezultatu.

Czy ten dodatkowy krok trzeba będzie wykonywać przy każdej płatności z PayPal?

Nie. Będziemy prosić o ten dodatkowy kod od Twojego banku, gdy będzie to konieczne. W większości przypadków będzie można płacić w systemie PayPal w kilku łatwych krokach. Ten dodatkowy krok został wdrożony dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników systemu PayPal w ramach naszego stałego dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich pieniędzy.

Ile prób jest dozwolonych przed zablokowaniem dostępu?

Na pomyślne uwierzytelnienie karty masz od 3 do 5 prób. Gdy kilkakrotnie wprowadzisz zły kod, pojawi się prośba o użycie innego instrumentu finansowego w celu realizacji płatności, np. Twojego rachunku bankowego lub Twojego salda PayPal. Alternatywnie, jeśli w procesie 3D-Secure w wyskakującym okienku pojawi się opcja zarejestrowania Twojej karty, lub jeśli nie pamiętasz hasła, możesz kliknąć wyświetlone łącza. W przeciwnym razie musisz skontaktować się ze swoim bankiem.

Co się dzieje, jeśli nie otrzymasz swojego hasła 3DS lub zostanie ono odrzucone przez bank / jest niepoprawne?

Jeśli na stronie płatności PayPal nie zostanie wyświetlone okienko z opcją zarejestrowania się lub przypomnienia hasła, musisz skontaktować się ze swoim bankiem.

Czy inni dostawcy usług płatniczych wymagają tego procesu 3D-Secure?

Tak. Wszyscy dostawcy usług płatniczych w Unii Europejskiej powinni wdrożyć protokół 3D-Secure do 1 sierpnia 2015 r.

Czy mogę poprosić o zwolnienie z konieczności wprowadzania kodu 3D-Secure?

Nie, jeśli chcesz korzystać z płatności online finansowanych za pośrednictwem karty debetowej lub kredytowej. O ten kod będziemy jednak prosić tylko w nielicznych przypadkach podczas online. W większości przypadków będzie można nadal korzystać z systemu PayPal w taki sam sposób jak dotąd, podając adres e-mail zapisany na koncie PayPal i hasło PayPal (które różni się od hasła 3D-Secure karty bankowej).

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Jestem sprzedającym

Co to jest 3D-Secure?

3D-Secure to protokół zabezpieczeń zaprojektowany z myślą o zapewnieniu silnego uwierzytelniania klientom dokonujących płatności online z wykorzystaniem kart debetowych lub kredytowyh. W zależności od typu karty protokół ten nazywa się „MasterCard SecureCode” lub „Verified by Visa”, a w przypadku kart American Express – „Safekey”. Jest on stosowany w trakcie dokonywania transakcji. Zazwyczaj wystawca karty żąda od klienta wprowadzenia kodu lub hasła w celu weryfikacji, że jest on prawowitym posiadaczem karty. Wystawcy karty mają różne metody generowania i dostarczania tych kodów, więc klienci muszą skontaktować się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarejestrować się w celu uzyskania kodu 3D-Secure. Gdy zostaną o to poproszeni, muszą podać kod/hasło dla swojej karty, a nie kod/hasło dla swojego konta PayPal.

Dlaczego PayPal włącza protokół 3D-Secure na mojej stronie płatności PayPal?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wymaga od dostawców usług płatniczych oraz ich handlowców stosowania silnego uwierzytelniania ze strony wystawców kart, gdy prawowity posiadacz karty rejestruje się po raz pierwszy za pomocą swojej karty w portfelu oraz w trakcie transakcji podwyższonego ryzyka – co w efekcie oznacza zastosowanie protokołu 3D-Secure. Uwierzytelnianie kart za pomocą protokołu 3D-Secure to jedna z wielu inicjatyw, jakie podejmujemy w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i uproszczenia płatności.

Jak działa 3D-Secure?

Uwierzytelnianie 3D-Secure to bezpieczna i bezpośrednia interakcja między bankiem będącym wystawcą karty a klientem, w czasie której system PayPal nie ma dostępu do informacji bankowych dotyczących posiadaczy karty, ale generuje bezpieczną sesję pomiędzy bankiem będącym wystawcą karty i posiadaczem karty, aby zweryfikować, że klient jest posiadaczem karty, którą próbuje dodać do swojego portfela. Sprzedający, którzy realizują transakcje w systemie PayPal, nie muszą robić nic więcej – stosujemy protokół 3D-Secure, gdy jest on wymagany do zachowania zgodności z przepisami. Gdy karta płatnicza klienta zostanie dodana do portfela, będzie bardzo niewiele przypadków, kiedy poziom ryzyka transakcji będzie na tyle wysoki, aby wymagany był wyższy poziom weryfikacji. Wyjątkami będą sytuacje, w których będziemy podejrzewać, że ryzyko transakcji można zmniejszyć przy użyciu protokołu 3D-Secure – zamiast odrzucić płatność, będziemy przetwarzać takie transakcje poprzez systemy 3D-Secure, żądając, aby bank będący wystawcą karty zweryfikował, że klient jest prawowitym posiadaczem karty. Jedną z zalet korzystania z realizacji transakcji w systemie PayPal jest to, że w większości przypadków potrafimy rozróżnić dobre i złe transakcje, wywołać zastosowanie protokołu 3D-Secure tam, gdzie jest on potrzebny, a także minimalizować zakłócenia po stronie klientów spowodowane przeciążeniem systemu. Jesteśmy pewni, że ten proces zwiększy Twoje obroty dzięki większej liczbie „dobrych”, zatwierdzonych transakcji.

Jak 3D-Secure wpływa na moją działalność?

Prawdopodobnie zauważysz wzrost w konwersji sprzedaży dla transakcji, które wcześniej były uważane za transakcje wysokiego ryzyka i odrzucane. Sprzedający nie powinni jednak oczekiwać zwiększenia obciążeń zwrotnych, ponieważ zastosowanie protokołu 3D-Secure spowoduje, że odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje skategoryzowane, jako podlegające 3D-Secure zostanie przejęta przez wystawcę karty. Możliwe, że niektórzy klienci, którzy zapomnieli kodu/hasła dla swojej karty, zrezygnują z transakcji. Co ważniejsze, protokół 3D-Secure będzie zniechęcać oszustów. Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że sprzedający zwiększyli sprzedaż oraz oferują kupującym i sprzedającym wygodniejsze i bezpieczniejsze możliwości płatnicze w systemie PayPal.

Czy muszę coś zrobić?

Nie. Jeśli kupujący zgłasza jakiś problem z płatnością, ponieważ nie pamięta on kodu/hasła dla swojej karty, skieruj go do łącza „Nie pamiętam hasła” na ekranie 3D-Secure lub do wystawcy karty w celu zresetowania kodu/hasła albo poproś go o kontakt z systemem PayPal, a wtedy my zajmiemy się całym procesem. Nie musisz podejmować żadnych działań. Proces 3D-Secure to jedna z wielu form sprawdzania zabezpieczeń, jakie stosujemy w celu ochrony sprzedających i kupujących.

Jakie są korzyści dla mnie teraz, gdy ktoś płaci za pośrednictwem systemu PayPal, w porównaniu z tym, co było przedtem?

W przypadku klientów płacących za pośrednictwem systemu PayPal możesz korzystać z protokołu 3D-Secure bez konieczności wprowadzania go oddzielnie do swojej witryny oraz określić własne zasady dotyczące sytuacji, w których ma on być wymagany. Według naszych ustaleń klienci są zadowoleni z dodatkowych wymogów zabezpieczeń, ponieważ zabezpieczenia kart 3D-Secure stają się normą w Europie i na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, możesz tak samo jak wcześniej mieć pewność, że system PayPal zajmie się wszystkim i stanowi wygodne, proste i bezpieczne środowisko płatności. Jeśli coś pójdzie nie tak, zajmiemy się tym za Ciebie, postępując zgodnie z naszymi zasadami ochrony kupujących i sprzedających. Zabezpieczenia 3D-Secure niczego nie zmieniają pod tym względem.

Czy mogę poprosić, aby moja witryna internetowa była wyłączona z zabezpieczeń 3D-Secure przy transakcjach PayPal?

Nie, zastosowanie uwierzytelnienia przez wystawcę karty jest obowiązkowe w Europie w określonych sytuacjach, np. gdy klient rejestruje swoją kartę w portfelu (np. systemie PayPal), w przypadku transakcji podwyższonego ryzyka itp. Staramy się, żeby zastosowanie technologii 3D-Secure przez system PayPal nie wpłynęło negatywnie na Twoją sprzedaż – po pierwsze dysponujemy ogromnym doświadczeniem i możliwościami rozróżnienia dobrych i złych transakcji oraz minimalizowania niepotrzebnego użycia protokołu 3D-Secure. Po drugie nowy standard 3D-Secure wkrótce stanie się standardem europejskim i klienci będą przyzwyczajeni do tego podwyższonego poziomu zabezpieczeń podczas zakupów w Internecie dokonywanych przy użyciu wszelkich form płatności opartych na kartach.

Czy mogę pomóc mojemu klientowi w przeprowadzeniu transakcji, jeśli miałby jakiś problem z nowymi zabezpieczeniami 3DS w portfelu PayPal?

Możesz próbować, ale pamiętaj, że kod/hasło 3D-Secure to dane poufne klienta i wystawcy jego karty. Jeśli nie pamięta on kodu/hasła dla swojej karty, powinien skorzystać z łącza „nie pamiętam hasła” w trakcie sesji 3D-Secure lub skontaktować się z wystawcą swojej karty w celu jego zresetowania. We wszystkich innych sytuacjach sugerujemy, aby kierować klientów do naszego Działu Obsługi Klienta, a my wspólnie z nimi będziemy pracować nad znalezieniem alternatywnych rozwiązań płatności lub metod uwierzytelnienia, aby pomóc im w realizacji transakcji.

Czy wprowadzenie tych nowych zabezpieczeń 3DS wpłynie na obejmujący mnie program ochrony sprzedających?

Nie. Twoje prawa pozostają niezmienione. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nowe zabezpieczenia tylko pomogą zwiększyć obroty, liczbę zatwierdzeń i zadowolenie klientów.

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.