PAYPALS BRUKERAVTALE

Om kontoen

Denne brukeravtalen trer i kraft for alle brukere fra og med 16. juni 2020.

Velkommen til PayPal!

Dette er vilkårene i kontrakten mellom deg og PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A («PayPal»), som styrer din bruk av PayPal-konto og PayPal-tjenestene, som vi kaller vår brukeravtale. Det gjelder bare for PayPal-kontoer for innbyggere i Norge. Hvis du er en enkeltperson, må du være minst 18 år gammel, og ha full juridisk myndighet til å inngå kontrakten, åpne en PayPal-konto og bruke PayPal-tjenestene.Hvis du er en bedrift, må bedriften være registrert i Norge.

Hvis du vil bruke PayPal-tjenestene, må du åpne en PayPal-konto. Ved å åpne og bruke en PayPal-konto, godtar du å overholde alle vilkårene i denne brukeravtalen. Du godtar også at du skal overholde følgende tilleggsdokumenter og alle de andre dokumentene på siden Juridiske avtaler som gjelder for deg:

Les nøye gjennom alle vilkårene i denne brukeravtalen og alle de andre dokumentene som gjelder for deg.

Vi kan revidere denne brukeravtalen og noen av retningslinjene som er oppført ovenfor fra tid til annen.Den reviderte versjonen blir gjeldende når vi publiserer den, med mindre annet er angitt. Hvis våre endringer begrenser rettighetene dine eller fører til flere forpliktelser, legger vi ut en merknad på siden Oppdatering av retningslinjer på nettstedet vårt og varsler deg om endringen minst to måneder i forveien. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter eventuelle endringer i denne brukeravtalen, godtar du å overholde og er bundet av disse endringene. Hvis du ikke godtar endringene, kan du avslutte kontoen din før endringene trer i kraft.

Informasjon om oss og tjenesten vår

PayPals hovedvirksomhet er utstedelse av elektroniske penger og levering av betalingstjenester ved bruk av elektroniske penger.

Hvis du vil ha mer informasjon om oss og tjenesten vår, kan du lese vårt avsnitt om Viktig betalings- og tjenesteinformasjon.

Denne brukeravtalen, sammen med andre juridiske vilkår og lovpålagt deling som gjelder din bruk av PayPal-tjenesten, leveres deg til enhver tid på PayPals nettside(r), (vanligvis plassert på destinasjonssiden «Juridiske avtaler»). Vi kan også sende denne informasjonen til deg.

Du kan be om en kopi av eventuelle lovpålagte opplysninger (herunder denne brukeravtalen og sentral betalings- og tjenesteinformasjon) fra oss, og vi gir deg dette i en format som lar deg lagre og reprodusere informasjonen (for eksempel via e-post).

Åpne en konto

Vi tilbyr to kontotyper: privatkontoer og bedriftskontoer.

Personlige kontoer

Med en personlig konto kan du sende og be om penger fra venner og familie og betale på nettet for kjøp.

Innehavere av bestemte (eksisterende) privatkontoer kan måtte oppgradere kontoen sin for å kunne bruke alle gjeldende funksjonaliteter i privatkontoen (dette kan innebære å gi PayPal ytterligere informasjon).

Hvis du hovedsakelig skal bruke PayPal-kontoen til å selge ting, må du opprette en bedriftskonto eller oppgradere privatkontoen din til en bedriftskonto.

Bedriftskontoer

Bedriftskontoer er for enkeltpersoner og organisasjoner (enten børsnotert eller ikke) som primært bruker PayPal til å motta betaling på nettet for salg og donasjoner.

Bedriftskontoer kan belastes andre gebyrer enn gebyrene som gjelder for privatkontoer. Se våre Gebyrer for mer informasjon.

Ved å åpne en bedriftskonto eller oppgradere en privatkonto til en bedriftskonto, bekrefter du ovenfor oss at du bruker den primært til bedriftsformål eller forretningsmessige formål.

Forretningsmessig status

Hvis aktiviteten på bedriftskontoen din når visse terskler, eller involverer bestemte forretningsavtaler eller aktiviteter, krever kortnettverkene at du inngår en forhandleravtale direkte med behandlingspartnerne våre, slik at du kan fortsette å godta betalinger med kort. I så fall vil disse forhandleravtalene gjelde for alle betalinger som behandles av PayPal på dine vegne, i tillegg til denne brukeravtalen.

Sikker bruk av PayPal-kontoen din

Du må ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at PayPal-kontoen din blir misbrukt. Du må ha tilstrekkelig sikkerhet og kontroll over alle enheter, varer, ID-er, passord og personlige identifikasjonsnumrene/-koder du bruker for å få tilgang til PayPal-kontoen din og PayPal-tjenestene.Se Viktig betalings- og tjenesteinformasjon for ytterligere retningslinjer.

Du må overholde alle rimelige instrukser vi gir om hvordan du kan holde betalingsinstrumentet ditt sikkert.

Vi kan be deg om å godkjenne eventuelle instruksjoner knyttet til kontoen din (f.eks. gi oss informasjonen vi trenger for å være sikker på at det er du som gir oss instruksjonene, som for eksempel å oppgi korrekt påloggingsinformasjon – dette kan inkludere e-postadresse og passord), og ellers logge på PayPal-kontoen din for å gi oss betalingsinstruksjonene.

Du må holde din adresse, e-postadresse og annen kontaktinformasjon oppdatert i PayPal-kontoprofilen.

Du kan uttrykkelig gi, fjerne og administrere tillatelser for noen tredjeparter til å foreta bestemte handlinger på dine vegne.I enkelte tilfeller kan du gjøre dette når du er logget på kontoen din – i andre tilfeller kan du gjøre dette direkte med den aktuelle tredjeparten. Du erkjenner at hvis du gir tillatelse til en tredjepart for å utføre handlinger på dine vegne, kan vi gi visse opplysninger om kontoen din til denne tredjeparten.

Du kan tillate at tredjeparts tjenesteleverandører etter gjeldende lovgivning:

 • leverer kontoinformasjonstjenester for å få tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne,
 • bekrefter om et beløp som er nødvendig for utførelsen av en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på kontoen din; eller
 • levere betalingsinitieringstjenester for å overføre penger fra kontoen din på dine vegne.

Å gi en tredjepart tilgang til kontoen din på noen som helst måte fritar deg ikke for eventuelle forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen. Er du ansvarlig overfor oss for handlingene som du godkjenner at tredjeparter for å gjennomføre.Vi skal ikke holdes ansvarlig for, og du skal holde oss skadeløse for, ethvert ansvar som oppstår som et resultat av handlingene eller de manglende handlingene til slike tredjeparter i forbindelse med tillatelsene du har gitt, i henhold til dine obligatoriske juridiske rettigheter.

Avslutning av PayPal-kontoen din

Du kan avslutte kontoen din når som helst. Se PayPals hjelpesenter for å finne ut hvordan du gjør dette.

Vi kan avslutte kontoen din når det er hensiktsmessig ved å gi deg to måneders forhåndsvarsel. Vi kan også avslutte kontoen når som helst hvis:

 1. du opptrer i strid med denne brukeravtalen og/eller vi ellers har rett til å avslutte kontoen din i henhold til denne brukeravtalen;
 2. hvis du ikke bruker kontoen din på tre år, eller
 3. vi mistenker at noen har hatt tilgang til kontoen uten din godkjenning.

Hvis vi beslutter å avslutte kontoen din, varsler vi deg om at kontoen stenges, og når det lar seg gjøre begrunner vi hvorfor kontoen stenges og gir deg samtidig muligheten til å overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen.

Når kontoen er avsluttet:

 • denne brukeravtalen avsluttes umiddelbart, med unntak av at denne brukeravtalen fortsetter å gjelde etter opphør i den grad og så lenge vi må håndtere avslutningen av kontoen din, og for å overholde gjeldende lover og regler,
 • kan vi kansellere eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte finansieringsordninger,
 • kan vi sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av tjenestene våre, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene
 • har du fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen som er knyttet til kontoen din før avslutning,
 • kan vi beholde kontoinformasjonen din i databasen vår for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og
 • kan vi holde tilbake de elektroniske pengene dine etter avslutningen i den grad og så lenge det med rimelighet er nødvendig for å beskytte oss og/eller eventuelle tredjeparter mot risikoen for reverseringer, gebyrer, bøter, straffer og andre forpliktelser uansett art. Etter denne perioden kan du overføre eventuelle ubestridte penger som vi har holdt tilbake på kontoen. Ikke nøl med å Kontakte oss hvis du har spørsmål om penger som står på kontoen når den avsluttes.
  Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdød kontoinnehaver, kan du Kontakte oss for å få hjelp.

Hvis vi bestemmer oss for å avbryte noen av våre tjenester eller deler eller funksjoner av tjenestene våre av hvilken som helst grunn, vil vi gi deg minst to måneders varsel før oppsigelse av tjenesten eller funksjonen, med mindre vi i god tro fastslår at:

 • tjenesten eller funksjonen må avbrytes snarest i henhold til loven eller tredjepartsforhold, eller
 • Det kan skape en sikkerhetsrisiko eller en betydelig økonomisk eller betydelig teknisk byrde ved å gjøre det.

Knytte til og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

Alle pengene på kontoen omtales med juridiske termer som «elektroniske penger», og er i EØS-området gjennomgående godkjent som en egnet betalingsform på nettet.

Du kan bruke en betalingsmetode til å betale oss ved å overføre penger til PayPal-kontoen din, eller til å overføre penger fra kontoen til bankkontoen din, som ytterligere beskrevet i denne brukeravtalen (se spesielt Legge til eller overføre penger og Finansiere betalingen.)

Du kan tilknytte eller fjerne tilknytning for et kredittkort, debetkort, et forhåndsbetalt kort (hvis tilgjengelig) en bankkonto eller PayPal-kreditt (hvis tilgjengelig) til PayPal-kontoen din som betalingsmetode.

Vi kan begrense tilgjengeligheten av betalingsmetodene dine for å styre risikoen vår.

Sørg for at betalingsinformasjonen din er oppdatert (f.eks. kredittkortnummer og utløpsdato). Hvis denne informasjonen endres, kan vi oppdatere den å bruke informasjon og tredjepartskilder som er tilgjengelig for oss uten handlinger fra din side. Hvis du ikke vil at vi skal kunne oppdatere kortinformasjonen din, kan du kontakte kortutstederen for å be om dette eller fjerne betalingsmetoden fra PayPal-kontoen. Hvis vi oppdaterer betalingsmetoden din, vil vi beholder eventuelle innstillinger som er knyttet til denne betalingsmetoden. Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren. Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge «Knytt til og bekreft kort»-prosessen (for kort) eller bankkontobekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

Vedvarende tillatelse for at vi skal belaste betalingsmetodene dine

Ved å knytte en betalingsmetode til PayPal-kontoen gir du oss kontinuerlig tillatelse til automatisk å belaste betalingsmetoden (avhengig av denne brukeravtalen og vilkårene i fullmakten som brukes av leverandøren av denne betalingsmetoden din til å sette opp og opprettholde den myndigheten) for den nødvendige verdien av de elektroniske pengene:

 • for å dekke betalingsbeløpet (pluss alle transaksjonsgebyrene som skal betales til oss) når du bruker kontoen din til å sende en betaling til en annen bruker: og
 • for å fylle på kontoen din når du bruker kontogrensesnittet for Legg til penger-funksjonen.

Vi kan belaste betalingsmetoden på nytt hvis tidligere forsøk mislyktes.Hvis du avbryter en løpende tillatelse fra betalingsmetoden din, vil du refundere oss for verdien av eventuelle elektroniske penger som vi allerede har utstedt som en belastning på denne betalingsmetoden fortsatt utestående.

Du kan oppheve tillatelse ved å fjerne tilknytningen til betalingsmetoden fra PayPal-kontoen din.

Single Euro Payments Area (SEPA) er et prosjekt initiert av EU-kommisjonen og den europeiske banknæringen med målsetning om å effektivisere transaksjoner innenfor EU. Når du registrerer en bankkonto med PayPal eller bruker en ny bankkonto for første gang som en betalingsmetode, gir du PayPal en SEPA Direct Debit-fullmakt. Hvis du bruker en fullmakt for SEPA-direktebelastning for vedvarende myndighet:

 • kan du få tilgang til fullmakten og fullmaktsreferansenummeret (MRN) i PayPal-kontoprofilen når du ønsker, og tilbakekalle eller endre fullmakter for fremtidige transaksjoner.
 • PayPal vil informere deg om beløpet for SEPA Direct Debit-betalingen og tidsrammen for når PayPal kommer til å belaste bankkontoen din med beløpet samt kjøpsbekreftelsen. I tilfeller der PayPal sender en ny forespørsel om en SEPA Direct Debit-betaling på grunn av at den opprinnelige betalingen ble reversert, gis det ingen (ytterligere) informasjon om beløpet og belastningstidspunktet før forespørselen sendes på nytt.
 • Du kan fremsette krav om en refusjon fra banken i åtte uker etter datoen da SEPA Direct Debit-betalingen fant sted i samsvar med bankens vilkår.

Risiko for reverseringer til finansieringskilden din og når eCheques kan oppstå

Når vi mottar en betaling via betalingsmetoden din, kan vi oppbevare de resulterende elektroniske pengene på reservekontoen din så lenge vi har grunn til å tro at det er risiko for at betalingsleverandøren kan reversere betalingen. Vi gjør dette fordi vi ikke har all informasjon som er nødvendig for å kunne stille pengene fra betalingen til din disposisjon i PayPal-saldoen mens det finnes en slik risiko for reversering.

Når du ber oss om å foreta en betaling fra kontoen din til en annen bruker ved å finansiere betalingen med penger fra bankkontoen din, og vi oppbevarer de elektroniske pengene på denne måten, kaller vi denne typen betaling fra bankkontoen din en eCheque-betaling. Se Finansiere betalinger du sender fra kontoen din nedenfor for å finne ut hvordan vi bruker eCheques.

Reservere og bruke en PayPal-saldo

Du får ikke renter eller andre inntekter på pengene på kontoen din.Dette er fordi pengene på kontoen din er elektroniske penger, og gjeldende europeisk lovgivning forbyr opptjening av renter på elektroniske penger.Dessuten er ikke elektroniske penger et innskudd eller en investering i henhold til Luxembourg-lov, så Luxembourgs innskuddsgaranti eller garantier om skadeløshet for investorer administrert av Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs kan ikke beskytte deg.

Vi kan lagre og overføre pengene til kontoen din i og mellom:

når som helst med forbehold om denne brukeravtalen.

PayPal-saldo

Den operative delen av kontoen din inneholder PayPal-saldoen din, som er saldoen som er tilgjengelig for betalinger eller uttak.

Når du bruker vår betalingstjeneste til å betale en annen bruker, ber du oss om å overføre penger fra PayPal-saldoen din til mottakerens konto.

Du må ha nok penger i PayPal-saldoen til å dekke beløpet for alle betalinger du foretar og eventuelle transaksjonsgebyrer du skylder oss, på tidspunktet for betalingen. Andre krav gjelder også – se delen Foreta en betaling nedenfor. Hvis du ikke har nok penger i PayPal-saldoen, eller du har valgt en foretrukket betalingsmetode, ber du oss også om å anskaffe midler på dine vegne fra den aktuelle betalingsmetoden din og utstede elektroniske penger til PayPal-saldoen din slik at betalingen kan foretas.

Når du tar ut pengene dine må du ha nok PayPal-saldo til å dekke verdien av alle uttak på tidspunktet for uttaket.

Se Legge til eller overføre penger for å finne ut hvordan du får en PayPal-saldo og hvordan du overfører pengene fra denne saldoen.

Hvis PayPal-saldoen viser et negativt beløp, er dette nettobeløpet du skylder oss på det gitte tidspunktet.

Reservekonto

Penger som er merket i kontooversikten din som «forestående», «ikke klarert», «reservert», eller ellers begrenset eller begrenset på et gitt tidspunktet holdes i delen av kontoen din som fungerer som en reservekonto.Du kan ikke få tilgang til og bruke pengene som er lagret i reservekontoen din.

Legge til eller overføre penger

Legge til penger

For å få elektroniske penger til kontoen din kan du med forbehold om denne brukeravtalen:

 • godta en betaling til kontoen din fra en annen bruker.Vi kan belaste deg for dette, eller
 • motta e-penger fra oss ved å betale oss et tilsvarende beløp.

Du kan motta elektroniske penger fra oss ved å:

 • automatisk bruke de aktuelle betalingsmetodene dine til å dekke beløpene du ber oss om å overføre til andre brukere (samt dekke transaksjonsgebyrene du skylder oss), eller
 • manuelt via «Legg til penger»-funksjonen som er tilgjengelig i kontoen din for å betale oss eller be oss om å belaste din betalingsmetode for e-penger.

Gjennomføringen av enhver betaling til oss fra leverandøren av betalingsmetoden din er din betalingsmetodeleverandørs juridiske ansvar.Vi har ingen kontroll over hvor lang tid betalingen til oss tar.

Overføring av penger til bankkonto

Hvis du har en PayPal-saldo, kan du ta ut eventuelle beløp ved å overføre dem til den foreslåtte betalingsmetoden som er knyttet til PayPal-kontoen din, som vi kan tillate fra tid til annen.Dette kan omfatte din bankkonto eller et betalings- eller kredittkort, avhengig av landet der PayPal-kontoen din er registrert.

Når du ber oss om å overføre et beløp av PayPal-saldoen din, vil vi med forbehold om denne brukeravtalen:

 • konvertere de elektroniske pengene til penger som vi kan overføre til den foreslåtte betalingsmetodene din; og
 • instruere våre egen bank til å overføre disse pengene til den foreslåtte betalingsmetoden din.

Vi har som mål å sende overføringsinstruksjonen til bankkontoen vår innen slutten av neste virkedag (virkedager er dager der bankene i Luxembourg er åpne for allmennheten). Hvis det ikke finnes andre forsinkelser i denne brukeravtalen. Når vår bank mottar vår betalingsinstruksjonen, har vi ingen kontroll over hvor lang betalingen til deg vil ta. På dette tidspunktet overtar banken vår, leverandøren av betalingsmetoden din og betalingssystemene de bruker, ansvaret for å gjøre pengene tilgjengelige for den angitte betalingsmetoden din, og dette kan påvirke hvor lang tid det tar før du mottar pengene. Vi kan gi deg muligheten til å overføre pengene ved å overføre pengene til følgende:

 • en kvalifisert bankkonto (der vi gjør dette tilgjengelig) gjennom:
  • en standard overføring til bankkontoen din som er knyttet til kontoen din (denne funksjonaliteten for overføring/innløsning kalles noen ganger for «overføring til bank»). eller
  • en direkte overføring til bankkontoen som er tilknyttet PayPal-kontoen din.
   Vi kan tillate at de ovennevnte overføringene utføres med betalingskortet som er tilknyttet denne bankkontoen.
  • ditt MasterCard-eller Visa-kort (der vi gjør dette tilgjengelig).

  Det påløper gebyrer for overføringer til egen konto. Vi vil også opplyse deg om gebyrer på forhånd hver gang du utfører slike uttak.

  Betalingsmetoden (for eksempel bankkontoen eller kortet) som du ber om overføringen til må være oppgitt i valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen din eller en annen valuta som PayPal støtter for uttak i landet du bor.

  Du kan bare overføre PayPal-saldoen i den primære valutaen for kontoen din, med mindre vi godtar noe annet. For å kunne overføre PayPal-saldo i en annen valuta må du konvertere valutaen til den primære valutaen for kontoen din, ellers blir den konvertert for deg på tidspunktet for overføringen til egen konto. Transaksjonskursen vår gjelder.

  Dette betyr at hvis du overfører:

  • en PayPal-saldo i en annen valuta enn valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen din, blir du belastet et gebyr for konvertering til den primære valutaen; og
  • til en betalingsmetode (for eksempel bankkonto eller kortet) utstedt i en annen valuta enn valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen din, vil du bli belastet et gebyr for konvertering til valutaen som er utstedt til betalingsmetoden din.

  For å beskytte deg, brukerne våre, og oss mot tap, og for å sørge for at vi overholder våre forpliktelser til forhindring av hvitvasking og andre juridiske forpliktelser, kan vi forsinke en overføring, i visse situasjoner, deriblant hvis vi må bekrefte at du har autorisert uttak eller hvis betalinger til din PayPal-konto har blitt gjenstand for en reversering (for eksempel som et resultat av en tilbakeføring, bankreversering eller tvist av en kjøper).Hvis vi implementerer en begrensning på PayPal-kontoen din, en betaling er reservert, eller kontoen din eller en tilknyttet konto har et underskudd i enhver valuta når en overføring fra PayPal-kontoen din er forestående, må du starte overføringen på nytt så snart begrensningen eller reservasjonen er fjernet eller underskuddet er løst.

  Vi kan angi grensene for overføringer, og du kan se alle uttaksgrenser ved å logge på PayPal-kontoen din.Du må følge trinnene som vi sender deg eller publiserer fra tid til annen (de kan også være oppført i kontooversikten), for å fjerne overføringsgrensen.

Behandle penger i flere valutaer

Når du åpner kontoen din, konfigureres den for bruk med kontoens åpningsvaluta.

Valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen er norske kroner (NOK).

Vi kan konfigurere kontoen din ytterligere, slik at du kan bruke den til å lagre penger og sende og motta betalinger i andre valutaer enn kontoens åpningsvaluta. Hvis du har en PayPal-saldo, kan vi tillate deg å konvertere dem til saldoen i en annen valuta.

Hvis PayPal-saldoen din ikke er nok til å dekke beløpet for en betaling du ber oss om å foreta i en bestemt valuta, kan vi utføre en valutakonvertering fra en PayPal-saldo i en annen valuta for å dekke mangelen.Det kan være begrensninger på hvor du kan sende betalinger i enkelte valutaer.

Vi kan også tillate at du velger måten som kontoen behandler og/eller konverterer betalinger i valutaer som ikke er den primære valutaen for kontoen din. Hvis du vil motta penger i en annen valuta enn den primære valutaen for kontoen din, kan det være nødvendig å opprette en saldo i denne valutaen eller konvertere pengene til en annen valuta som vi tillater at du reserverer.

Betalinger i enkelte valutaer kan bare mottas med automatisk konvertering av penger til en annen valuta som vi tillater at du kan reservere.

Hvis du mottar en betaling fra noen som ikke har en PayPal-konto, og betalingen er i en valuta som kontoen din ikke er konfigurert til å bruke, kan vi automatisk konvertere beløpet som er mottatt i en valuta som kontoen din er konfigurert for bruk på når betalingen er utført.

Se avsnittet Overføring av penger til egen konto ovenfor for å se hvordan overføringer kan utføres i ulike valutaer.

Hvis en av valutasaldoene på kontoen din viser at du skylder oss et beløp av en eller annen grunn, kan PayPal motregne beløpet du skylder oss ved å bruke penger du har på en annen valutasaldo, eller ved å trekke beløpet du skylder PayPal fra penger du mottar på kontoen din, eller penger du forsøker å overføre eller betale fra kontoen din, eller på en annen konto, og ved å trekke penger fra eventuelle overføringer du forsøker å gjøre. Hvis du for en periode på 21 dager, har en saldo som reflekterer et beløp du skylder oss som ikke er i euro, konverterer PayPal beløpet du skylder oss til euro.

Vi kan, etter vårt eget skjønn, innføre begrensninger på hvor mye penger du kan konvertere eller antall konverteringer du kan utføre.Du er ansvarlig for all risiko knyttet til å ha flere valutaer i en PayPal-konto.Du kan ikke administrere eller konvertere valutaer til spekulative tradingformål, valutaarbitrasje, konverteringsalternativer eller enhver annen aktivitet som vi fastslår er utviklet for å få eller å tjene penger basert på konverteringssatsene for valuta.Vi kan reservere, avbryte, eller reversere alle transaksjoner vi fastslår at bryter retningslinjene.

Hvordan vi konverterer valuta

Hvis PayPal konverterer valutaen, vil den bli fullført med transaksjonsvalutakursen som vi fastsetter for den aktuelle valutakonverteringen.

Transaksjonsvalutakursen justeres regelmessig og inkluderer en  basisvalutakurs som vi bruker til å beregne satsen som gjelder for konverteringen. Basisvalutakursen er basert på satsene som gjelder på engrosmarkedene for valuta på selve konverteringsdagen eller forrige virkedag, eller, hvis det er pålagt ved lover eller forskrifter, som angitt av gjeldende offentlige referansekurser.

Vi kan opprette en transaksjonsvalutakurs (inkludert vår ) som er tilgjengelig for din gjennomgang under transaksjonen. Hvis du fullfører transaksjonen, kan transaksjonsvalutakursen gjelde for betalingen for transaksjonen når den behandles; eller den kursen kan være gyldig bare hvis betalingen for denne transaksjonen behandles i en begrenset periode, som er angitt i løpet av transaksjonen.Etter den begrensede tiden, kan vi bruke transaksjonsvalutakursen som gjelder på tidspunktet transaksjonen behandles, eller ikke utføre valutakonverteringen.

Hvis du har godkjent en betaling i henhold til en faktureringsavtale, og vi utfører valutakonvertering for den betalingen, vil vi bruke transaksjonsvalutakursen som gjelder på tidspunktet betalingstransaksjonen behandles.Transaksjonsvalutakursen for hver betaling i henhold til en faktureringsavtale kan variere.

Vi kan gi deg tilgang til et verktøy for valutakonvertering, så du kan se hvilken transaksjonsvalutakurs (inkludert vårt valutakonverteringsgebyr) som gjelder for bestemte valutakonverteringer. Kurser som vises ved hjelp av Valutakonverterer-verktøyet gjelder bare på tidspunktet du bruker verktøyet og kan endres.

Valgmuligheter vedrørende konvertering av valuta

Når betalingen er finansiert med et betalingskort eller kredittkort og PayPal bestemmer at valutakonvertering er nødvendig, kan du samtykke til å gi oss tillatelse til konvertere valutaen i stedet for utstederen av betalingskortet eller kredittkortet.

Du kan ha rett til å få kortutstederen til å konvertere valutaen for kortbetalingen i valutaen som du sender betalingen fra PayPal-kontoen din, hvis det er aktuelt for kortutstederen og nettverket.Dette valget kan presenteres for deg i ulike former, inkludert valg av hvilken valuta som brukes for transaksjonen, enten vi eller kortutstederen utfører konverteringen eller hvilken valutakurs som brukes for transaksjonen, blant annet.Hvis kortutstederen din konverterer valutaen, vil kortutstederen fastslå valutakursen og eventuelle gebyrer som påløper.

PayPal utfører alltid konverteringen for transaksjoner der du bruker en eksisterende saldo, eller den tilknyttede bankkontoen din er betalingsmetoden.

Hvis PayPal avgjør om valutakonvertering er nødvendig for en transaksjon som også krever at en alternativ betalingsmetode blir valgt, kan du kanskje ikke velge om PayPal eller kortutstederen din utfører valutakonverteringen på betalingen fra din alternative betalingsmetode.

Når en valutakonvertering tilbys på salgsstedet av forhandleren og ikke av PayPal, og du velger å autorisere betalingen på grunnlag av forhandlerens vekslingskurs og gebyrer, har ikke PayPal noe ansvar overfor deg for denne valutakonverteringen.

Kontoutskrifter og be om kontoregistrer

Med mindre kontoen din er begrenset, kan du se og laste ned kontoutskriften for PayPal-kontoen ved å logge på PayPal-kontoen din.Du godtar å gå gjennom transaksjonene dine i PayPal-kontologgen i stedet for å motta jevnlige kontoutskrifter per post.

Du får nøkkelinformasjon om betalingene dine på e-post, og transaksjonsloggen blir også oppdatert og gjort tilgjengelig for deg når som helst ved å logge på kontoen din.Du kan også få tilgang til en nedlastbar rapport fra PayPal-kontoen din.Dette viser alle gebyrer og andre beløp som belastes PayPal-kontoen din i den aktuelle perioden.Rapporten blir kun oppdatert og gjort tilgjengelig hvis det har vært aktivitet på PayPal-kontoen din, eller eventuelle gebyrer er påløpt i den aktuelle perioden.Måten vi leverer transaksjonsinformasjonen på tillater deg å lagre og reprodusere informasjonen uendret, for eksempel ved å skrive ut en kopi.

Vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr for å gi deg tilleggsinformasjon eller tilby en transaksjonslogg og annen informasjon om gebyrer på andre måter, men vi belaster deg ikke for logger du ber oss om å sende deg i forbindelse med din påstand (i god tro) om feil på PayPal-kontoen din.

Gebyrer

Vi belaster gebyrer for våre tjenester i henhold til informasjonen på gebyrsiden.

Oppgitte gebyrer inkluderer alle gjeldende skatter og avgifter. Det kan imidlertid finnes andre skatter eller kostnader som ikke betales via eller som pålegges av oss.

Det kan påløpe telefonkostnader og kostnader fra nettleverandøren din eller andre selskaper, eller tilknyttede belastninger, som et resultat av din bruk av tjenestene våre.

Vi kan trekke gebyrene våre fra PayPal-saldoen din.Vi kan trekke våre transaksjonsrelaterte gebyrer fra beløpene vi overfører før de aktuelle midlene krediteres til PayPal-saldoen din.

Vi informerer deg nærmere om beløpene du vil motta, samt våre gebyrer enten via e-post eller i transaksjonsloggen din (tilgjengelig når du er pålogget kontoen din).

Hvis betalingen krever at du betaler et gebyr til oss, kan vi avsløre dette gebyret for deg når du oppgir betalingsinstruksjonen din til oss.

Du kan ikke motregne eller trekke eventuelle beløp fra gebyrene våre.

Vi kan kreve deg for gebyrer for eventuelle ekstratjenester vi besørger utenfor det brukeravtalen omfatter. Vi opplyser deg om disse gebyrene når du vil bruke en slik tjeneste.

For forhandlere som ønsker å søke om å kunne bruke (og beholde) våre volumbaserte forhandlergebyrer, gjelder vilkårene i <Forhandlergebyrer> i avsnittet <Motta betalinger> nedenfor

PAYPALS BRUKERAVTALE

Foreta en betaling

Generelle bestemmelser for å foreta en betaling

Betalingsinstruksjonen din

Vi kan la deg oppgi betalingsinstruksjonen din på hvilken som helst måte som vi kan varsle deg fra tid til annen.Måten du leverer betalingsinstruksjonen din kan avhenge av hvilken type betaling du foretar – for eksempel:

 • Hvis du betaler for et kjøp eller foretar donasjoner, lar mange selgere og/eller pengeinnsamlere deg oppgi betalingsinstruksjonen din til oss på en egen PayPal-betalingsside eller annen PayPal-betalingsinnsamlingsintegrasjon på stedet deres.
 • Du kan bruke funksjonen «Overfør penger» når du logger på PayPal-kontoen din for å sende en betaling til noen.

Vi kan be deg om å godkjenne instruksjonen (f.eks. gi oss informasjon som vi trenger for å være sikker på at det er du som gir oss instruksjonen, som for eksempel å sende inn korrekt påloggingsinformasjon – dette kan inkludere e-postadressen og passordet ditt) og annen måte logge deg på PayPal-kontoen din for å gi oss betalingsinstruksjonen din.

Avbryte betalingsinstruksjonen din

Når du oppgir du betalingsinstruksjonen til oss, kan du ikke avbryte den, unntatt hvis det er en betalingsinstruksjon for en faktureringsavtale (se nedenfor for mer informasjon).

Hvor lang tid tar betalingen min?

Betalingen din til en annen bruker forlater kontoen [i løpet av virkedagen] etter at vi mottar hele betalingsinstruksjonen din.

Betalingen forlater kontoen din innen to virkedager, hvis vi mottar hele betalingsinstruksjonen din:

 • på en dag som ikke er en virkedag, eller
 • etter følgende lokale avskårne tider på en virkedag for kontoer som er registrert i følgende land: kl. 16.00 i Norge.

Vi kan tillate at du ber oss om å foreta betalingen på en bestemt senere dato, i så forlater betalingen kontoen din på den senere datoen.

Andre bestemmelser i denne brukeravtalen kan føre at tidsrammene over utvides.

Når vi kan nekte å foreta betalingen:

Vi kan anse betalingsinstruksjonene dine som ikke fullstendige, og vi kan nekte å foreta betalingen i følgende situasjoner:

 • Du har ikke nok penger i PayPal-saldoen.
 • Vi har grunn til å tro at de tilknyttede betalingsmetodene dine ikke har nok penger til å dekke beløpet som kreves for å foreta betalingen.
 • du oppgir ikke alle obligatoriske opplysninger i den relevante betalings- eller betalingsflyten som vi bruker for å få betalingsinstruksjonene dine (for eksempel tilstrekkelige detaljer om mottakeren som vi kan be om);
 • betalingen overskrider sendegrensen vi fortelle deg om når du prøver å foreta betalingen, eller
 • Vi har grunn til å tro at en restriksjonsbelagt aktivitet har oppstått i forbindelse med kontoen din, eller at du på annen måte bryter denne brukeravtalen.

Når betalingen ikke godtas av mottakeren

Hvis vi lar deg sende en betaling til noen som ikke har en PayPal-konto, kan mottakeren få tilgang til pengene ved å åpne en PayPal-konto.

Hvis mottakeren allerede har en PayPal-konto, kan de nekte å ta imot pengene.

Hvis mottakeren nekter å ta imot pengene eller ikke åpner en PayPal-konto og gjør krav på pengene innen 30 dager etter datoen de sendes, refunderes pengene (inkludert eventuelle gebyrer du ble belastet) til PayPal-kontoen din. Se Refusjoner til kontoen din for å se hva som kan skje når PayPal-kontoen din mottar en refusjon.

Overføringsgrenser

Vi kan, etter vårt eget skjønn, innføre begrensninger på beløp og verdien av betalinger du kan foreta inkludert pengene du sender for kjøp.Du kan se alle sendegrenser ved å logge på PayPal-kontoen. For å heve overføringsgrensen må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din

Betalinger forsinket av selger

Når du betaler enkelte selgere eller betaler for enkelte kjøp (for eksempel kjøp som må sendes til deg eller kan være oppdatert og gjennomført av selgeren), gir du:

 • selgeren en autorisasjon til å innhente betalingen din på et senere tidspunkt, og
 • en instruksjon til oss om å automatisk betale den selgeren når selgeren ber om betaling.

Tillatelsen din gjelder vanligvis i opptil 30 dager, men kan være gyldig lenger. Hvis du har en saldo, kan vi reservere betalingsbeløpet som forestående inntil selgeren innhenter betalingen. Hvis betalingen krever en valutakonvertering på vår side, beregnes og brukes transaksjonens valutakurs (som beskrevet i avsnittet Valutakonvertering) når betalingen behandles.

Autorisasjonen din gir selgeren tillatelse til å oppdatere betalingsbeløpet før selgeren innhenter betalingen (for å muliggjøre eventuelle endringer i kjøpet som du har avtalt med selgeren, f.eks. ekstra avgifter, fraktkostnader, portobelastninger eller rabatter). Vi trenger ikke å bekrefte eventuelle endringer på noe som helst tidspunkt (herunder på tidspunktet for overføring av betalingen).Vi kan overføre ethvert basert på godkjennelsen din og etter mottak av instruksjoner fra selgeren om det endelige betalingsbeløpet.

Avtale for faktureringsbetalinger

Du kan bruke en faktureringsavtale for å administrere betalinger til samme mottaker(e) automatisk.Når du inngår en faktureringsavtale:

 1. har du godkjent at navngitt(e) mottaker(e) innhenter betalinger fra kontoen din slik mottakeren bestemmer (dette kan være for betalinger for beløp du skylder mottakeren for kjøp av varer eller tjenester i henhold til en separat avtale som du har hos mottakeren); og
 2. instruerer du PayPal til å betale navngitt(e) mottaker(e) (eller andre mottaker(e) som navngitt mottaker(e) angir når navngitt(e) mottaker(e) ber PayPal om å foreta betalingen din.

Dette gjør mottakeren til en «godkjent begunstiget person» (det juridiske begrepet for noen du forteller oss er en godkjent mottaker) for alle betalinger som utføres under denne faktureringsavtalen, så vi vil ikke be deg om å godkjenne (f.eks. logge på) betalingene når de er gjennomførte.

Betalinger som foretas i henhold til faktureringsavtalen, kan være i ulike beløp og kan skje på forskjellige datoer. Vi er kun en betalingstjenesteleverandør og kan dermed ikke (og vennligst ikke forvent at vi gjør det) vite hva du har eller ikke har avtalte med mottakeren eller vite hvorfor mottakeren valgte å hente betalingen.Vi er ikke forpliktet til å verifisere eller bekrefte beløpet mottakeren fremlegger til oss med det formål å behandle betalinger som foretas i henhold til faktureringsavtalen.

Vi bruker flere navn for betalinger som kan administreres av en faktureringsavtale – herunder «automatiske betalinger», «abonnementsbetalinger», «regelmessige betalinger», «referansetransaksjoner» «forhåndstillatte overføringer» eller «forhåndsgodkjente betalinger».

Du kan når som helst avslutte faktureringsavtalen med umiddelbar virkning i kontogrensesnittet, eller ved å Kontakte oss. Hvis en betaling i henhold til denne faktureringsavtalen var planlagt å sendes på slutten av den påfølgende virkedagen etter at du ba oss om å annullere den, kan vi annullere faktureringsavtalen etter at denne betalingen er fullført. Hvis du avslutter en faktureringsavtale, kan du fortsatt skylde mottakeren penger for varer eller tjenester som du har mottatt, men ikke betalt.

Hvis vi fastslår at valutakonvertering er nødvendig for en faktureringsavtalebetaling, og vi utfører konverteringen, bruker vi transaksjonsvalutakursen (inkludert gebyret vårt for valutakonvertering) gjeldende på tidspunktet betalingen er behandlet.Valutakursen for hver betalingstransaksjon kan variere.

Refusjoner til kontoen din

Slik kan refusjoner foretas

Vi kan tillate at mottakeren av betalingen:

 • nekter å godta den eller
 • velger å godta den og deretter bruke tjenestene våre til å sende deg en refusjon på hele eller deler av betalingsbeløpet senere.

Vi vil returnere beløpet for enhver avvist betaling eller refundert betaling til saldoen din.Vi vil returnere beløpet på en ikke-hevet betaling til saldoen din innen 30 dager etter datoen du startet betalingen. Hvis et beløp for alle betalinger returneres til deg på noen av måtene som er beskrevet ovenfor, kan det hende at vi konverterer det returnerte beløpet til deg:

 • valutaen for saldoen du brukte for den opprinnelige betalingen (før eventuell konvertering til valutaen som er mottatt av mottakeren har skjedd);
 • den opprinnelige åpningsvalutaen for kontoen din, eller
 • Amerikanske dollar (som åpner en saldo i denne valutaen for deg, hvis du ikke har en allerede).

Hvis den opprinnelige betalingen du sendte, involverte en valutakonvertering, konverterer vi det returnerte beløpet fra valutaen som mottakeren har mottatt, som følger:

 • Hvis beløpet returneres innen 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen fra datoen for den opprinnelige betalingen, slik at du mottar det opprinnelige beløpet (inkludert konverteringsavgiften du betalte) i den opprinnelige valutaen du konverterte fra, for den opprinnelige betalingen; og
 • Hvis beløpet returneres senere enn 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen som gjaldt på tidspunktet for konverteringen av det returnerte beløpet.
 • Du godtar at du skal dekke valutakonverteringsgebyrer for beløp som returneres til deg for refusjoner eller avviste betalinger.

Hvis ikke annet er angitt ovenfor i dette avsnittet, godtar du at du skal dekke eventuelle valutakonverteringsgebyr for beløp som returneres til deg i form av refusjoner eller avslåtte betalinger når du konverterer eventuelle beløp som returneres til deg ved hjelp av metodene som er beskrevet ovenfor. Transaksjonsvalutakursen kan implementeres umiddelbart og uten varsel til deg.

Det kan også hende at vi automatisk trekker det returnerte beløpet fra saldoen din og overfører pengene til betalingsmetoden du brukte ved den opprinnelige betalingen. Overføringer kan også involvere en valutakonvertering – se avsnittet Overføre til bankkonto ovenfor.

Risikoer ved mottak av refusjoner

Refusjonsbeløpet kan ha lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Dette kan skje som et resultat av:

 • Mottakeren sender deg en refusjon med lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Da vi bare er en betalingstjenesteleverandør, vet vi ikke hva du har rett til fra mottakeren av originalbetalingen som en refusjon eller hvorfor mottakeren sendte refusjonen som et bestemt beløp.
 • Svingninger i valutakursen for transaksjonen.

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tap som skyldes mottakerens beslutning om å avvise eller refundere betalingen, med unntak av i den grad en refusjon som er sendt av mottakeren, ble feil utført av PayPal.

Vi skal ikke holdes ansvarlig ovenfor deg for eventuelle differanser mellom verdien av den opprinnelige betalingen og verdien av den resulterende refusjonen, unntatt i den grad refusjonen er en feilaktig betaling (se avsnittet Løse problemer).

Finansiere betalingen

Velge en foretrukket betalingsmetode

Du kan velge en foretrukket betalingsmetode når du er logget på kontoen din.I henhold til denne brukeravtalen er den foretrukne betalingsmetoden standard betalingsmetode for betalinger du sender fra kontoen din.

Du kan angi separate foretrukne betalingsmetoder for enkelte faktureringsavtalebetalinger.

Særskilte finansieringsordninger

Enkelte betalinger kan betales med særskilte finansieringsordninger som er knyttet til PayPal-kontoen din, som forhandler/transaksjonsspesifikk saldo, gavekuponger eller andre kampanjefinansieringsordninger.Bruken og prioriteringen av disse særskilte finansieringsordningene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og oss. Det nominelle beløpet i de særskilte finansieringsordningene dine kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke elektroniske penger, det anses ikke som en del av PayPal-saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter – det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden oppsummert i) de ytterligere vilkårene for bruk av den særskilte finansieringsordningen. Hvis en betaling som er finansiert av en særskilt finansieringsordning trekkes tilbake senere, av en hvilken som helst grunn, beholder vi beløpet som representerer den delen av betalingen som ble finansiert av den særskilte finansieringsordningen og (gitt at den særskilte finansieringsordningen ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte finansieringsordningen.

Finansiering av betalinger som du sender fra din konto

Vi vil innhente e-penger for betalingen du sender fra kontoen din fra følgende kilder i følgende rekkefølge i den grad de er tilgjengelige:

 1. Særskilte finansieringsordninger (hvis tilgjengelig for den aktuelle transaksjonen)
 2. Foretrukket betalingsmetode (hvis valgt og tilgjengelig)
 3. Forhåndseksisterende PayPal-saldo
 4. Bankkonto (direkte overføring via bankfullmakt)
 5. PayPal Credit – (der det er tilgjengelig)
 6. PayPal-merkede debetkort – (der det er tilgjengelig)
 7. PayPal-merkede kredittkort – (der det er tilgjengelig)
 8. Debetkort
 9. Betalingskort
 10. Bankkontoen din (eCheque)

PayPals kjøperbeskyttelse

Vi kan kompensere deg for et problem i forbindelse med kjøp som er betalt med PayPal, i henhold til bestemmelsene i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse. PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse utgjør en del av denne brukeravtalen.

PAYPALS BRUKERAVTALE

Motta betalinger

Generelle bestemmelser for å motta betalinger

PayPal kan tillate hvem som helst (uansett om de har konto eller ikke) å foreta en betaling som resulterer i en elektronisk pengeoverføring til kontoen din.

Ved å integrere funksjoner (inkludert de som alle er integrert) som tillater at en betaler uten PayPal-konto sender betalinger til PayPal-kontoen, i den elektroniske betalingsløsningen eller på betalingsplattformen godtar du alle ytterligere bruksvilkår for denne funksjonen, som PayPal gjør tilgjengelig på alle sidene på nettstedet til PayPal eller Braintree (inkludert sidene for utviklere og på siden Juridiske avtaler eller på nettplattformen. Slike ytterligere vilkår omfatter PayPals avtale om alternative betalingsmetoder.

Selv om du har mottatt en betaling til kontoen din, er ikke pengene nødvendigvis klarerte. Et varsel om at en betaling er overført til deg, betyr ikke at e-pengene er mottatt på kontoen din med mindre du har godtatt betalingen.

Vi kan tillate deg å godta betalinger i en valuta som støttes av tjenesten vår fra tid til annen.

Der du (i stedet for PayPal) tilbyr betaler på salgsstedet en valutakonvertering av et beløp du mottar via PayPal, informerer du kjøperen om valutakursen og eventuelle gebyrer som må påregnes for betalingstransaksjonen.PayPal har ikke ansvar for eventuelle kjøpere hvis du unnlater å informere kjøperen om valutakursen og kostnadene.Du aksepterer at hvis du unnlater å opplyse om vekslingskursen og kostnadene til kjøperen, kan dette utgjøre en straffbar handling fra din side.

Enhver betaling som sendes til deg, kan være gjenstand for en reversering, betalingsgjennomgang, begrensning, reserve eller reservasjon som er tillatt i henhold til denne brukeravtalen.

Mottaksgrenser

Vi kan, etter vårt eget skjønn, innføre begrensninger på beløp og verdien av betalinger du kan motta, inkludert pengene du mottar for kjøp.For å heve mottaksgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

Ny betalingsløsning inkludert i PayPal Commerce Platform

PayPal Commerce Platform inkluderer vår nye betalingsløsning. Den nye betalingsløsningen består av:

 • Vårt dedikerte totale betalingsalternativ på plattformen/betalingssiden din på Internett, som lar kunden sende penger til PayPal-kontoen din enten de har en PayPal-konto eller ikke.
 • Svindelbeskyttelse.

Vi kan tilby deg hele, deler av, eller en hvilken som helst kombinasjon av deler av betalingsløsningen. Hvis vi tilbyr betalingstjenesten og du velger å bruke den, i tillegg til denne brukeravtalen, godtar du følgende tilleggsvilkår knyttet til følgende alternativer:

Gebyrer som kan være fastsatt i PayPals avtale om alternative betalingsmetoder og PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester, gjelder ikke for din bruk av den nye betalingsløsningen. I stedet gjelder vår spesifikke gebyrer for å bruke betalingsløsningen.

Regler om tilleggsavgifter

PayPal oppfordrer ikke til tilleggsavgifter fordi det er en kommersiell praksis som kan straffe forbrukeren og skape unødvendig forvirring, hindringer og det kan føre til kjøp ikke blir gjennomført.

Ellers kan du bare ta tilleggsbetalt for bruk av tjenestene våre i samsvar med enhver lov som gjelder for deg og som ikke overstiger tilleggsavgifter som du tar i bruk for bruk av andre betalingsmetoder.

Hvis du tar tilleggsbetalt fra en kjøper, vil du, og ikke vi, informere kjøperen om kostnaden.Vi er ikke ansvarlig overfor kjøpere du har unnlatt å informere om eventuelle tillegg.Du samtykker i at du kan begå en straffbar handling hvis du tar tilleggsbetalt og/eller ikke opplyser om tillegget til en kjøper.

Presentasjon av PayPal

Du må behandle PayPal som betalingsmåte eller et betalingsmerke minst på linje med andre betalingsmetoder som tilbys på salgspunktet ditt, inkludert nettsteder eller mobilapper.Dette omfatter også minst like stor eller vesentlig lik:

 • plassering av logoen,
 • stilling innenfor et salgspunkt,
 • behandling hva gjelder betalingsflyt, vilkår, betingelser, begrensninger eller gebyrer, i hvert tilfelle sammenlignet med andre merker og betalingsmetoder på salgspunktet ditt.

I uttalelser til kundene dine eller i offentlig kommunikasjon, må du ikke gi villedende opplysninger om PayPal som betalingsmåte eller utvise en preferanse for andre betalingsmetoder over PayPal.

Skatter og avgifter og rapportering av informasjon

Det er ditt ansvar å finne ut hvilke eventuelle skatter og avgifter som gjelder for betalingene du foretar eller mottar, og det er utelukkende ditt ansvar å vurdere, innhente, rapportere eller oversende riktige skatter og avgifter til riktig myndighet. Vi er ikke ansvarlig for å fastslå om det pålegges eventuelle avgifter for transaksjonen din, eller for å beregne, samle inn, rapportere eller sende inn eventuelle avgifter som følge av en transaksjon. Banktjenesteleverandører pålegges ingen merverdiavgifter for PayPal-tjenester innenfor EU.

Retningslinjer for refusjon og personvern

Du må publisere retningslinjer for retur og refusjoner, samt retningslinjer for personvern.

Markedsplass selgere

Hvis du er en selger på en markedsplass eller via en tredjepartsapplikasjon der PayPal er tilgjengelig, må du overholde alle regler som gjelder for markedsplassen eller tredjepartsapplikasjonens kjøperbeskyttelse for salg du foretar via dette forumet.Alle slike beskyttelser kan be deg om å utføre visse handlinger, og kan påvirke hvordan krav behandles.

Vi kan tillate at du gir enkelte markedsplasser tillatelse til å bruke kontoen din for å betale beløp du skylder markedsplassen eller kjøperen (avhengig av situasjonen) og som er et resultat av et krav i henhold til vilkårene i markedsplassens løsningsprosess (Forfallsbeløp for markedsplassen). Hvis du gir en slik godkjenning og markedsplassen varsler oss om kravet, ber du oss om å behandle betalinger av alle og eventuelle forfallsbeløp knyttet til dette kravet fra PayPal-kontoen din til markedsplassen eller til kjøperen (som kan være tilfelle) i henhold til markedsplassens instruksjoner til oss. Vi kan behandle anvisningen for betaling av et aktuelt markedsplassbeløp som avbrutt hvis vi fastslår at kravet vil ha blitt fastslått i din favør dersom det hadde blitt sendt inn som et krav til oss. Du kan også annullere disse instruksjonene ved å Kontakte oss. Alle krav som registreres direkte på markedsplassen, styres utelukkende av retningslinjene for markedsplassen. Vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke deg for krav kjøperne dine sender inn direkte med markedsplassen.

Godkjennelse av fakturaavtaleutbetalinger

Hvis vi lar deg godta betalinger fra en betaler i henhold til en faktureringsavtale, når du presenterer til oss en betalingsforespørsel i henhold til denne faktureringsavtalen, er det slik at du:

 • garanterer overfor oss at beløpene du forelegger er godkjent og samtykket til av betaleren som eier kontoen som skal belastes (herunder endringer i disse beløpene), og at du vil gi forhåndsvarsel om trekket til personen som betaler, og
 • godtar at du vil varsle personen som betaler minst 4 uker på forhånd om beløpet de innhenter hvis dette beløpet har økt på en slik måte at personen som betaler ikke med rimelighet kan forvente å betale dette beløpet, når det tas hensyn til vedkommendes tidligere forbruksmønster og betalingsomstendighetene og at du vil være ansvarlig overfor oss for eventuelle refusjoner av slik betaling i henhold til vilkårene i denne brukeravtalen.

Refusjoner og tilbakeføringer av betalinger

Når du mottar en betaling, kan den bli refundert eller tilbakeført. Vi kan tillate at du sender betaleren en refusjon av betalingen. I enkelte tilfeller kan vi foreta en reversering av betalingen. Du finner mer informasjon under dette punktet.

Refusjoner

Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:

 • de juridiske og kontraktsmessige forpliktelsene overfor betaler for et hvilket som helst beløp du returnerer til betaler; og
 • eventuelle differanser mellom kostnadene som betaleren må legge ut for å foreta den opprinnelige betalingen, og det faktiske beløpet som tilbakebetales til betaleren (f.eks som følge av svinginger i valutakursen for transaksjonen), unntatt i den grad refusjonen gjelder en feilaktig betaling fra PayPal (se Løse problemer).

  Se Gebyrer hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer du har betalt til oss som mottaker av den opprinnelige betalingen. Vi belaster disse gebyrene når du bruker den spesielle funksjonen for refusjon av kommersielle transaksjoner på PayPal-kontoen din. Vi tillater slike refusjoner fra tid til annen. Unntatt i den grad refusjonen er en feilaktig betaling (se punktet Løse problemer).

Tilbakeføringer

Hvis du mottar en betaling på kontoen din, skylder du oss hele beløpet for betalingen og våre tap som følge av behandlingen av betalingen.Dette kan omfatte vårt ansvar (inkludert eventuelle gebyrer, kostnader og straffeerstatning) overfor en tredjepart (herunder betaleren og betalerens betalingsmetodeleverandør).

En tilbakeføring skjer når vi utøver vår rett til å motregne de ovennevnte beløpene fra kontoen din i henhold til punktet Refusjon for ditt økonomiske ansvar i denne brukeravtalen. Hvis PayPal-saldoen din for en bestemt valuta ikke er tilstrekkelig til å dekke beløpet du skylder oss i denne valutaen, kan vi utføre en valutakonvertering fra en PayPal-saldo i en annen valuta for å dekke det som mangler, og du blir belastet for valutakonverteringen. Hvis du for eksempel er en selger, betyr dette at beløp for betalinger som mottas på kontoen din, kan bli fjernet fra kontoen din etter at du har levert de solgte varene eller tjenestene.

En tilbakeføring kan skje når:

 • vi refunderer betaleren i forhold til et krav i PayPals kjøperbeskyttelse som betaleren har foretatt mot deg.
 • vi kompenserer betaleren eller en kundes betalingsmetodeleverandør (eller begge) fordi vi har mottatt et krav fra betaleren eller deres betalingsmetodeleverandør for betalingsbeløpet under reverseringsprosessen som brukes av denne betalingsmetodeleverandøren.

For eksempel:

 • Hvis betaleren brukte et kort til å finansiere betalingen til deg, kan betaleren be kortutstederen om å foreta en «tilbakeføring». Kortutstederen, ikke oss, avgjør om avsenderen har rett til å be om denne tilbakeføringen. Du kan finne ut mer om tilbakeføringer ved å lese vår tilbakeføringsveiledning, som er tilgjengelig under Sikre salg via PayPals sikkerhetssenter. PayPals sikkerhetssenter er tilgjengelig via PayPals nettsted. Vi belaster deg et gebyr for å motta en tilbakeføring.
 • Hvis betaleren brukte en bankkonto for å finansiere betalingen, kan betaleren eller banken forfølge en tilbakeføring av banken.

Beløpet som kreves kan være større enn det opprinnelige beløpet som du mottok på grunn av svingninger i valutakursen mellom tidspunktet for betalingen og kravet.

 • Vi må kanskje kompensere betaleren hvis de hevder at det var problemer med betalingen (for eksempel hvis betalingen var uautorisert eller feil, eller at faktureringsavtalebetalingen ikke var forventet) – se Løse problemer.

Effekten av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

Du bør lese vår Kjøperbeskyttelse, og hvis du selger varer og tjenester til kunder med PayPal-kontoer i andre land, bør du også være kjent med kjøperbeskyttelsen som PayPal tilbyr til kunder i disse landene, da disse programmene kan påvirke deg som selger. Du finner informasjon om retningslinjene for kjøperbeskyttelse på siden Juridiske avtaler ved å velge kjøperens plassering øverst på siden, og deretter se retningslinjene for kjøperbeskyttelsen som er oppført på denne siden eller i den gjeldende brukeravtalen.

Uavhengig av det som måtte stå i andre deler av denne avtalen, er du forpliktet til å refundere oss for det som utgjør ditt ansvar overfor oss, dersom vi fatter en endelig beslutning om at du taper et krav som er reist direkte hos PayPal.Det økonomiske ansvaret ditt overfor oss omfatter hele kjøpesummen for varen og opprinnelige fraktkostnader (og i enkelte tilfeller får du ikke varen tilbake). PayPal-selgerbeskyttelse kan dekke erstatningsansvaret ditt i enkelte tilfeller, underlagt betingelsene.

PayPals selgerbeskyttelse

Vi tilbyr selgerbeskyttelse i henhold til våre Retningslinjer for selgerbeskyttelse. Retningslinjene for selgerbeskyttelse er en del av denne brukeravtalen.

Forhandlergebyr

Status for forhandlergebyrer er underlagt kvalifikasjon, søknad og godkjenning av oss. Vurderes fra sak til sak, etter bl.a. følgende kriterier: månedlig salgsvolum som oppfyller betingelsene, størrelsen på gjennomsnittlig handlekurv og en konto med god anseelse.

For å være kvalifisert for å søke om (og beholde) vår volumbaserte forhandlergebyr-status må kontoen din:

 • til enhver tid har god anseelse og ikke under etterforskning, og
 • har mottatt mer enn den Tier 1-inntaket (jn den primære valutaen for kontoen din) i kommersielle transaksjonsbetalinger i forrige kalendermåned.

Vi kan når som helst nedgradere kontoen din til standardgebyr hvis:

 • betingelsene ovenfor ikke oppfylles
 • Det finnes uløste tilbakeføringer mot kontoen, eller
 • Du bryter en av våre regler om tilleggsavgifter.

Hvis vi nedgraderer kontoen din, må du søke oss på nytt for å få kontoen til å få status som forhandlergebyr.

Du kan søke om å belastes forhandlergebyrer ved å fylle ut det dedikerte søknadsskjemaet når du er logget på kontoen. Hvis søknaden avvises, kan du bare sende inn en annen søknad etter 30 dager.

Forhandlergebyrer gjelder ikke for betaling av kommersielle transaksjoner som mottas gjennom funksjonen som tilbys i henhold til vilkårene i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester.

PAYPALS BRUKERAVTALE

RESTRIKSJONSBELAGTE AKTIVITETER OG RESERVER

Restriksjonsbelagte aktiviteter

I forbindelse med din bruk av nettstedene våre, PayPal-kontoen din, PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre PayPal-kunder eller tredjeparter må du ikke gjøre følgende:

 • Bryte denne avtalen, PayPals retningslinjer for akseptabel bruk, forhandleravtalene (hvis de gjelder deg) eller eventuelle andre avtaler mellom deg og oss.
 • Bryte eventuelle lover, forskrifter, vedtekter eller forordninger (for eksempel de som regulerer finanstjenester, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, anti-diskriminering eller falsk reklame).
 • Krenke PayPals eller eventuelle tredjeparters opphavsretter, patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter, eller rettigheter til reklame eller personvern.
 • Selge forfalskede varer.
 • Opptre på en måte som er ærekrenkende, injurierende, truende eller trakasserende.
 • Oppgi uriktig, unøyaktig eller villedende informasjon.
 • Betale/overføre eller motta noe som vi med rimelighet kan anta er potensielt bedragerske eller uautoriserte penger.
 • Nekte å samarbeide i en undersøkelse eller bekrefte identiteten din eller annen informasjon du sender oss.
 • Forsøk på «dobbel kompensasjon» i forbindelse med en tvist ved å motta, eller forsøke å motta penger fra både PayPal og selgeren, banken eller kortutstederen for samme transaksjon.
 • Kontrollere en konto som er tilknyttet en annen konto som er involvert i noen av disse restriksjonsbelagte aktivitetene.
 • Drive virksomheten din eller bruke PayPal-tjenestene på en måte som resulterer i eller kan resultere i
  • klager,
  • forespørsler fra kjøpere (registrert hos oss eller hos kortutstedere) om å ugyldiggjøre betalinger til deg,
  • gebyrer, bøter, straffer eller annen skyld eller tap for PayPal, andre PayPal-kunder, tredjeparter eller deg selv.
 • Bruke PayPal-kontoen din eller PayPal-tjenestene på en måte som PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller eventuelle andre nettverk for elektronisk overføring av penger med rimelighet kan anses å være misbruk av kortsystemet eller brudd på kortforenings- eller nettverksregler.
 • Tillate at PayPal-kontoen har en saldo som gjenspeiler et beløp du skylder oss.
 • Gi deg selv kontantforskudd fra betalingskortet ditt (eller hjelpe andre med å gjøre det).
 • Få tilgang til PayPal-tjenestene fra et land som ikke er oppført på vår liste over tillatte land.
 • Utføre handlinger som fører til uforsvarlig eller uforholdsmessig stor belastning på nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller PayPal-tjenestene.
 • Legge til rette for virus, trojanske hester, skadelig programvare, ormer eller andre dataprogrammeringsrutiner som forsøker å skade eller kan skade, avbryte, ødelegge, misbruke, negativt påvirke, fange opp eller ekspropriere på hemmelig vis, eller få uautorisert tilgang til eventuelle systemer, data opplysninger eller PayPal-tjenester.
 • Bruke en anonymiserende proxy, bruke eventuelle roboter, søkeroboter eller andre automatiserte enheter eller manuelle prosesser til å overvåke eller kopiere nettstedene våre uten vår skriftlige tillatelse; eller bruke eventuelle enheter, programmer eller rutiner for å omgå vårt ekskluderende robotprogrammer.
 • Forstyrre eller avbryte eller forsøke å forstyrre eller avbryte nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, noen av PayPal-tjenestene eller andre brukeres bruk av PayPal-tjenestene.
 • Utføre handlinger som kan føre til at vi mister noen av tjenestene fra våre Internett-leverandører, betalingsbehandlere eller andre leverandører eller tjenesteleverandører.
 • Bruke PayPal-tjenestene til å teste kredittkortatferd.
 • Omgå eventuelle retningslinjer eller bestemmelser fra PayPal som gjelder PayPal-kontoen din, for eksempel midlertidige eller ubegrensede suspensjoner eller andre kontoreservasjoner, begrensninger eller restriksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, følgende handlinger: forsøk på å åpne nye eller ekstra PayPal-kontoer når en konto som har underskudd eller er begrenset, suspendert eller på annen måte restriksjonsbelagt; åpne nye eller flere PayPal-kontoer med informasjon som ikke er din egen (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, osv.); eller bruk PayPal-kontoen til andre. ELLER
 • Trakassere og/eller true våre medarbeidere, agenter eller andre brukere.
 • Misbruke (enten som kjøper eller selger) vår nettbaserte tvistløsningsprosess og/eller PayPals kjøperbeskyttelse.
 • Forårsake at vi mottar et uforholdsmessig stort antall krav som gjelder PayPal-kontoen eller virksomheten din, som avgjøres i klagerens favør.
 • Få en kredittvurdering fra et kredittvurderingsbyrå, som angir et høyt risikonivå i forbindelse med din bruk av PayPal-tjenestene.
 • Bruke et betalingskort med PayPal-kontoen din for å få et kontantforskudd (eller hjelpe andre med å gjøre dette).
 • Avsløre eller distribuere andre brukeres informasjon til eventuelle tredjeparter eller bruke slik informasjon til markedsføringsformål, med mindre du har brukerens uttrykkelige samtykke til å gjøre det.
 • Sende uoppfordret e-post til en bruker, eller bruke PayPal-tjenestene til å motta betalinger for å sende eller bidra til å sende uoppfordret e-post til tredjeparter.
 • Kopiere, reprodusere, videreformidle til eventuelle tredjeparter, endre, modifisere, lage avledet arbeid, offentliggjøre eller ramme inn innhold fra PayPals nettsteder uten vårt eller gjeldende tredjeparters skriftlige samtykke.
 • Avsløre passordet til kontoene dine til andre, eller bruke andres passord. Vi er ikke ansvarlige for tap du pådras deg, herunder for bruk av kontoen din av andre personer enn deg, som oppstår som følge av misbruk av passord.
 • Utføre, forsøke å utføre eller unnlate å utføre handlinger eller tiltak som kan påvirke driften av PayPal-tjenesten eller aktivitetene som er en del av PayPal-tjenestene, eller på annen måte handle i strid med vilkårene i denne brukeravtalen.
 • Be om eller betale/overføre en personlig betalingstransaksjon for en kommersiell transaksjon.
 • Tillate at din bruk av PayPal-tjenesten innebærer risiko for at PayPal utsettes for brudd på PayPals forpliktelser om forebygge hvitvasking av penger, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til tilfeller der vi ikke kan bekrefte identiteten din, eller der du ikke fullfører trinnene for å fjerne begrensningene for å overføre eller motta penger, eller der du utsetter PayPal for risiko for å bli ilagt lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle transaksjonene dine).
 • Integrere eller bruke PayPal-tjenestene uten fullstendig å overholde alle obligatoriske krav som er formidlet til deg via integrasjons- eller programmererveiledningene, eller annen dokumentasjon som utstedes av PayPal fra tid til annen.
 • Annonsere, fremme, innføre eller beskrive PayPal Credit eller et annet kredittbasert betalingsinstrument med felles PayPal-merke til kundene, uten (1) å få den nødvendige lovbestemte tillatelsen til å gjøre det på forhånd, og (2) skriftlig forhåndstillatelse fra PayPal og (hvis det ikke er PayPal) utstederen til å gjøre det.
 • Bli utsatt for (eller få oss til å fastsette at vi mener det er rimelig stor sannsynlighet for) sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine, som kan føre til uautorisert formidling av kundeinformasjon.

Du godtar at å delta i de ovennevnte restriksjonsbelagte aktivitetene minsker din eller våre andre kunders sikre tilgang og/eller bruk av kontoen din og tjenestene våre generelt.

Tiltak vi kan iverksette hvis du er involvert i restriksjonsbelagte aktiviteter

Hvis vi tror at du har deltatt i disse aktivitetene, kan vi bruke en rekke tiltak for å beskytte PayPal, dets kunder og andre når som helst etter eget forgodtbefinnende. Slike tiltak omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Si opp denne brukeravtalen, begrense kontoen din, og/eller avslutte eller suspendere kontoen din, umiddelbart og uten straff for oss,
 • Nekte å tilby PayPal-tjenestene til deg i fremtiden,
 • Når som helst og uten ansvar, suspendere, begrense eller avbryte din tilgang til våre nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, PayPal-kontoen din, eller noen av PayPal-tjenestene, inkludert begrense muligheten til å betale eller overføre penger med noen av betalingsmetodene som er knyttet til PayPal-kontoen din, begrense muligheten til å overføre penger eller foreta uttak;
 • Vi kan reservere pengene dine i det omfang og for så lenge som med rimelighet er nødvendig for å beskytte oss mot risikoen for ansvar. Du erkjenner at, dette ikke er en uttømmende retningslinje:
 • PayPals ansvarsrisiko for betalinger du mottar som blir foretatt med kort, kan vare over tid frem til risikoen for at en tilbakeføringssak avgjøres i betalers/kjøpers favør (som bestemmes av reglene for kortordningen) er forbi. Dette avhenger av visse faktorer, herunder:
  1. Typen varer eller tjenester som du mottar betaling for, eller
  2. Tidsrammen for levering av varene eller ytelsen av tjenestene som du mottar betaling for (f.eks. salg av arrangementsbilletter måneder i forkant av arrangementsdatoen, kan utgjøre en høyere og mer varig risiko for tilbakeføringer, enn salg av de fleste andre varer eller tjenester),
 • PayPals ansvarsrisiko i forbindelse med et krav eller tvist som stammer fra en betaling som du mottar, varer i den tiden det tar for partene å avslutte kravet eller tvisten og alle klager knyttet til dette kravet eller tvisten, i samsvar med PayPals kjøperbeskyttelse
 • PayPals ansvarsrisiko med hensyn til en eventuell insolvens du pådrar deg, varer så lenge og i den grad lover som gjelder insolvensen begrenser PayPal fra å ta rettslige skritt mot deg, og
 • Hvis du lar PayPal-kontoen din inneha en saldo som gjenspeiler et beløp du er skyldig PayPal, varer PayPals ansvarsrisiko i den tiden og i den grad du er skyldig dette beløpet til PayPal.
 • Vi kan sperre PayPal-kontoen din og/eller plassere penger på Reservekontoen (herunder, i mer enn 180 dager hvis PayPal finner det nødvendig der PayPals rettigheter stammer fra din deltakelse i restriksjonsbelagte aktiviteter),
 • Vi kan til enhver tid avslå en bestemt betalingstransaksjon, uansett årsak, og er bare forpliktet til, på forespørsel, å gjøre tilgjengelig det faktum som ligger til grunn for avslaget og begrunnelsen for avslaget samt hvordan du kan løse problemet, om mulig, forutsatt at det ikke er forbudt ved lov,
 • Reversere en betaling (også til senderens betalingsmetode, hvis aktuelt).
 • Foreta rettslige tiltak mot deg.
 • Gjøre deg ukvalifisert for kjøperbeskyttelsen og/eller selgerbeskyttelsen vår (inkludert i ettertid);
 • Kontakte tredjeparter og opplyse om detaljer i de restriksjonsbelagte aktivitetene innenfor rammen av våre retningslinjer for personvern,
 • Be om eller oppdatere uriktige opplysninger du har gitt oss.
 • Ber om informasjon eller dokumenter fra deg for å bekrefte identiteten din og/eller med hensyn til varene eller tjenestene du har sendt inn, basert på en transaksjon;
 • Hvis du bryter våre Retningslinjer for akseptable bruk, holdes du også ansvarlig for resulterende skader ovenfor PayPal.

Hvis du bruker PayPal-kontoen hovedsakelig i forbindelse med handel, næringsliv, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk:

 • I tillegg til å være underlagt tiltakene ovenfor er du ansvarlig overfor PayPal for beløpet tilsvarende skadene PayPal har lidt på grunn av ditt brudd på retningslinjene for akseptabel bruk.
 • Du bekrefter og godtar at 2 500,00 USD (eller tilsvarende beløp i valutaen i landet du bor i) per overtredelse av retningslinjene for akseptabel bruk er:
  • et rimelig minsteanslag over skadene PayPal lider, tatt i betraktning alle nåværende, eksisterende omstendigheter, herunder forholdet mellom summen og omfanget av skadene PayPal lider, som rimelig kan forventes.
  • rimelig og forholdsmessig i forhold til leveringen av tjenesten til deg.
  • nødvendig, men ikke mer enn tilstrekkelig, for å beskytte PayPal sin legitime interesse i din overholdelse av retningslinjene for akseptabel bruk.
 • PayPal kan trekke slike skader direkte fra den eksisterende saldoen på en PayPal-konto du styrer.

Se også avsnittet Ditt ansvar nedenfor.

Med mindre annet er bestemt av oss, kan du ikke bruke eller forsøke å bruke kontoen din mens den er suspendert eller stengt.Du må sørge for at alle avtaler med selgere eller andre tredjeparter som involverer betalinger igangsatt av en tredjepart (herunder faktureringsavtalebetalinger) som er satt opp fra kontoen din, avsluttes umiddelbart etter oppsigelse, suspensjon eller avslutning av kontoen din.Du er fortsatt ansvarlig i henhold til denne avtalen med hensyn til alle kostnader og andre beløp som påløper ved bruk av kontoen din når som helst, uavhengig av oppsigelse, suspensjon eller stenging.

Reservasjoner, begrensninger og reserver

Hva er reservasjoner, begrensninger, og reserver?

Under visse omstendigheter, for å beskytte PayPal og sikkerheten og integriteten til nettverket av kjøpere og selgere som bruker PayPal-tjenestene, kan PayPal iverksette tiltak for kontonivå – eller – transaksjonsnivå.Hvis vi ikke utfører noen handlinger som er beskrevet her, varsler vi deg vanligvis om våre handlinger, men vi kan, dersom det er rimelig å gjøre det (for eksempel hvis du er i strid med denne brukeravtalen, eller vi anser det tilrådelig av sikkerhetsmessige grunner), foreta oss noen av disse handlingene uten varsel til deg.

Hvis du ønsker mer informasjon i forbindelse med en kontobegrensning, reservasjon eller reserve, kan du besøke vårt Løsningssenter eller følge instruksjonene i e-postmeldingen vi sendte for å varsle deg om en begrensning, reservasjon eller reserve.

Du erkjenner og godtar at eventuelle penger i forvaring i henhold til denne brukeravtalen kan bli plassert i den reserverte kontoen din og at du sender til oss all informasjon som vi med rimelighet kan be om for å avgjøre om risikoen er over.

Reservasjoner

En reservering er en handling som PayPal kan foreta under visse omstendigheter enten på transaksjonsnivå eller kontonivå. Når PayPal reserverer et betalingsbeløp, er ikke pengene tilgjengelig for verken avsenderen eller mottakeren. PayPal vurderer en rekke faktorer før de reserverer en betaling, inkludert: kontoens varighet, transaksjonsaktiviteten, virksomhetstypen, tidligere kundetvister og generell kundetilfredshet. Noen vanlige situasjoner der PayPal reserverer betalinger omfatter tilfeller der vi har grunn til å mistenke følgende:

 • Transaksjonene er høyere risiko, dette kan være der transaksjonen omfatter salg av varer eller tjenester i en høyrisikokategori eller andre fakta kjent for oss som vanligvis resulterer i en økt antall tilbakeføringer, andre krav eller tvister eller ofte er involvert i svindel eller ulovlige aktiviteter;
 • Det er en plutselig og unormal endring i en PayPal-kontoinnehavers salgsaktivitet, inkludert en økning i antall tilbakeføringer, reverseringer eller kjøperklager som er mottatt i forbindelse med denne PayPal-kontoen.
 • Enhver PayPal-konto som brukes i forbindelse med restriksjonsbelagte aktiviteter.
 • En PayPal-konto som er involvert i transaksjonen har blitt kompromittert, eller at stjålne betalingsopplysninger (bank- eller betalingskort) brukes til betalingen, eller hvis en transaksjon ikke er riktig autorisert;
 • En bruker prøver å overføre penger de har mottatt ved hjelp av svindel.
 • En bruker har ikke oppgitt tilstrekkelig informasjon til oss for å gjøre det mulig for oss å bekrefte identiteten deres eller identiteten på virksomhet deres og/eller brukeren har en begrenset handelshistorikk med PayPal,
 • En betaling som er sendt til deg som selger bestrider som en betaling som skal kjennes ugyldig og reverseres.
 • Kjøperen fremmer en tilbakeføring, reversering eller PayPals kjøperbeskyttelseskrav mot en betaling du har mottatt.
 • Kjøperen fremmer et krav under markedsplassens konfliktløsningsprosess.
 • Det er en risiko for reversering av penger på kontoen din til betalingsmetoden din.
 • Det finnes ansvarsrisikoer (du finner en ufullstendig liste med eksempler på slike risikoer i avsnittet Tiltak vi kan iverksette hvis du er involvert i restriksjonsbelagte aktiviteter ovenfor).

Betalingsgjennomgang

Når vi identifiserer en transaksjon med potensielt høy risiko, går vi gjennom transaksjonen nærmere før den kan fortsette. Dette kan skyldes at vi har rimelig mistanke om at en kundes PayPal-konto brukes i forbindelse restriksjonsbelagte aktiviteter, eller av andre grunner slik dette bedømmes av oss etter vårt eget rimelige skjønn. Dette kan omfatte situasjoner der det finnes risiko for økonomisk ansvar (du finner en ufullstendig liste over eksempler på slike risikoer i avsnittet Tiltak vi kan iverksette hvis du er involvert i restriksjonsbelagte aktiviteter ovenfor).

Hvis en betaling er gjenstand for betalingsgjennomgang, kan vi:

 • utføre betalingsoppdraget som ble igangsatt av kjøperen,
 • etter eget skjønn, umiddelbart etter slik utførelse begrense til vedkommendes konto.
 • reservere betalingen [i en kundes konto], og/eller
 • gi beskjed til mottakeren om å forsinke leveringen av kjøpet betalt av betalingen.

Som kjøper, kan dette forsinke mottak av varen du kjøpte. Hvis vi fjerner transaksjonen, vil vi varsle selgeren og be dem om å sende varen.

Hvis vi ikke fjerner transaksjonen, vil vi kansellere den og returnere pengene til deg, med mindre vi er lovpålagt å handle annerledes.

Alle betalinger som utsettes for betalingsgjennomgang kan fortsatt reverseres i henhold til vilkårene i denne brukeravtalen, men er kvalifiserte for selgerbeskyttelse hvis de innfrir kravene for selgerbeskyttelse.PayPal varsler deg på e-post og/eller i kategorien Transaksjonslogg på PayPal-kontoen. En betaling som er gjenstand for betalingsgjennomgang er kun en gjennomgang av betalingen, og er implementert for å redusere risikoen for at PayPal-brukere mottar høyrisikotransaksjoner.En betaling som er gjenstand for betalingsgjennomgang får hverken en vurdering eller en garanti fra PayPal angående den kommersielle forretningen, karakteren eller omdømmet til en part i betalingstransaksjonen, og skal ikke anses som en svekkelse av respekten for en person.

Reservasjoner knyttet til dine instruksjoner

Visse PayPal-funksjoner kan la deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, som for eksempel en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere oss om å reservere pengene dine (inkludert inntekter av betalinger du mottar ved hjelp av PayPal) i den reserverte kontoen din.

I slike tilfeller viser vi deg tilgjengelighetsstatusen av pengene i saldoen din – statusbeskrivelsene kan variere i henhold til funksjonen du brukte til å instruere oss om å sette inn reservasjonen. Vi frigir pengene i henhold til instruksjonene som du (eller enheten som du har gitt tillatelse til å handle på dine vegne) gir til oss, underlagt resten av denne brukeravtalen.

Kontobegrensninger

Begrensninger implementeres for å beskytte PayPal, kjøpere og selgere når vi oppdager restriksjonsbelagte aktiviteter, økt økonomisk risiko eller aktiviteter som vi anser som uvanlige eller mistenkelige. Begrensninger hjelper oss også med å samle inn informasjon som er nødvendig for å holde PayPal-kontoen din aktiv.

Det er flere grunner til at PayPal-kontoen din kan være begrenset, inkludert hvor vi har grunn til å tro at:

 • Noen bruker PayPal-kontoen din uten ditt samtykke, da vil vi begrense den for å beskytte deg og undersøke svindelaktiviteten.
 • Noen har brukt kortet ditt eller bankkontoen din uten din tillatelse, for eksempel hvis utstederen av betalingskortet ditt eller bankkontoen din varsler oss om dette.
 • Du har brutt denne brukeravtalen eller våre Retningslinjer for akseptabel bruk.
 • Ytelsen din som selger indikerer at PayPal-kontoen din har høy risiko.Eksempler: indikasjoner på dårlig selgerytelse fordi du har mottatt et uvanlig stort antall krav og tilbakeføringer, salg av helt nye eller dyre produkter, eller hvis salgsvolumene dine øker raskt.
 • Det finnes ansvarsrisikoer (du finner en ufullstendig liste med eksempler på slike risikoer i avsnittet Tiltak vi kan iverksette hvis du er involvert i restriksjonsbelagte aktiviteter ovenfor).

Vi kan også begrense PayPal-kontoen din for å overholde gjeldende lovgivning.

Du må løse eventuelle problemer med kontoen din før en begrensning kan fjernes.Dette gjøres vanligvis etter at du gir oss informasjonen vi ber om.Hvis vi med rimelighet mener det fremdeles finnes en risiko etter at du har gitt oss denne informasjonen, kan vi fatte tiltak for å beskytte PayPal, våre brukere, en tredjepart eller deg mot reverseringer, gebyrer, bøter, straffer, juridiske og/eller lovbestemte risikoer og annet ansvar.

Reserver

Vi kan sette inn en reserve på PayPal-kontoen din når som helst hvis vi tror at det kan være et høyt risikonivå knyttet til deg, PayPal-kontoen din, forretningsmodellen din eller transaksjonene dine. Når vi setter inn en reserve på PayPal-kontoen din, betyr det at hele eller deler av pengene i PayPal-kontoen din er reservert som ikke tilgjengelig for uttak for å beskytte mot risikoen for at transaksjoner gjort av deg blir reversert eller ugyldiggjort eller annen risiko knyttet til PayPal-kontoen din, eller bruk av PayPal-tjenestene. Vi tar beslutninger om å implementere en reserve basert på en rekke faktorer, inkludert informasjon som er tilgjengelig for oss fra både interne kilder og fra tredjeparter.

PayPal vurderer en liste av ikke-eksklusive faktorer og om og hvordan disse faktorene er endret over tid, inkludert:

 • Hvor lenge du har vært i bedriften.
 • Om bransjen har høyere sannsynlighet for tilbakeføringer.
 • Btalingsbehandlingshistorikken din hos PayPal og andre leverandører.
 • Bedriftens og/eller din personlige kreditthistorie.
 • tidsrammene for levering.
 • Om du har høyere enn gjennomsnittlig antall returer, tilbakeføringer, krav eller tvister.

Det finnes to typer reserver som kan plasseres på din PayPal-konto og én av eller begge kan brukes på samme tid:

 • En rullerende reserve er en reserve der en prosentandel av hver transaksjon du mottar hver dag, blir reservert og deretter frigitt senere i henhold til en tidsplan. For eksempel kan reserven din være angitt som 10 % og holdes i en rullerende periode på 90 dager – dette vil si at 10 % av pengene du mottar på dag 1 blir reservert og deretter frigitt på dag 91, 10 % av pengene du mottar på dag 2 blir reservert til dag 92 osv. Rullende reserver er den vanligste typen reserve.
 • En minimumsreserve er et fast minstebeløp av penger, som du er forpliktet til å ha tilgjengelig i saldoen din til enhver tid. Minimumsreserven tas enten som et forhåndsbeløp som settes inn på kontoen på én gang, eller som etableres på rullerende basis basert på prosentandeler av salgene dine til minimumsreserven oppnås, på liknende måte som en rullerende reserve.

Hvis vi reserverer et beløp på PayPal-kontoen din, flyttes pengene til den reserverte kontoen din og vises som «forestående» og vi gir deg beskjed om dette.

Hvis vi endrer reserven på grunn av en endring i vår risikovurdering, og gir vi deg også beskjed om det.

Du påtar deg, for egen regning, eventuelle ytterligere handlinger som kreves for å etablere en reserve eller en annen form for sikkerhet på en måte som med rimelighet er avgjort av oss. Dette kan innebære å sende inn alle nødvendige dokumenter og registrere en hvilken som helst form for dokumenter som med rimelighet kreves for at vi skal kunne perfeksjonere enhver form for sikkerhetstiltak.

PAYPALS BRUKERAVTALE

LØSE PROBLEMER

Vi anbefaler at du overvåker kontoen nøye på jevnlig basis.

Hvis du finner et problem...

Hvis du har grunn til å tro at det har oppstått et problem med kontoen eller tjenesten vår, følger du disse trinnene:

Trinn 1: Bruk litt tid på å identifisere problemtypen:

 • Uventet faktureringsavtalebetaling

  Dette er hvor du inngikk en faktureringsavtale, men en betaling ble sendt fra kontoen din i henhold til denne faktureringsavtalen der:

  • du ikke på forhånd blir enig med mottakeren om det nøyaktige beløpet, og
  • betalingsbeløpet endte opp med å bli høyere enn du med rimelighet kunne forvente å betale basert på tidligere avgifter og andre omstendigheter.
 • Feil betaling

  Dette er hvor en betaling som er sendt fra kontoen din ikke ble sendt som du oppga da du ba oss om å foreta den (f.eks. for feil beløp, forsinket, feil mottaker) eller du har mottatt en slik betaling.

 • Sikkerhets-/svindelproblem
  • Uautorisert betaling

   Dette er hvor en betaling sendt fra kontoen din ikke var autorisert av deg (eller noen som er autorisert til å foreta betalinger for deg).

  • Andre typer sikkerhets-/svindelproblemer

   Dette er hvor det er et annet sikkerhets- eller svindelrelatert problem, som for eksempel:

   • det har vært annen uautorisert tilgang til kontoen din.
   • passordet eller PIN-koden har blitt kompromittert.
   • en enhet som du har brukt for å få tilgang til tjenestene våre er mistet, stjålet eller deaktivert.

   Følg trinnene i delen Slik håndterer du sikkerhetsproblemer i Viktig betalings- og tjenesteinformasjon så snart som mulig før du kontakter oss.

 • Andre typer probl

  Dette er hvor det er en annen type problem med kontoen din eller med tjenesten vår som ikke er nevnt ovenfor.Vi kan for eksempel ha gjort en faktisk, regnefeil eller matematisk feil relatert til din PayPal når du har lagt til penger til eller har overført penger fra PayPal-kontoen din.

  Hvis et kjøp som du betalte for med PayPal ikke er som beskrevet, eller du ikke har mottatt kjøpsbeløpet, kan Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse gjelde i stedet for dette avsnittet. Se Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse hvis du vil vite hvordan du kan håndtere disse bestemte problemene.

Trinn 2: Fortelle oss om problemet

Kontakt oss så snart som mulig for å fortelle oss om problemet (inkludert problemtypen, slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mulig).

Du må gi oss all informasjon som vi med rimelighet kan be om når det gjelder omstendighetene rundt problemet og ta alle nødvendige forholdsregler for å hjelpe oss med undersøkelsen.

Hvis du varsler oss om problemet muntlig, kan vi be deg om å rapportere problemet skriftlig innen 10 virkedager.

Vi kan gi tredjeparter informasjon som vi anser som relevante i slike tilfeller, i henhold til våre Retningslinjer for personvern (også kalt personvernerklæringen).

Hvordan vi hjelper...

Underlagt resten av denne brukeravtalen, har vi som mål å undersøke problemet og arbeide med deg for å løse det innen 60 dager. I tillegg, hvis problemet ditt er:

 • en uventet faktureringsavtalebetaling, vil vi, innen 10 virkedager etter at du informerte oss om dette, enten
  • refundere deg for betalingsbeløpet eller
  • forklare hvorfor vi kan ikke refundere deg.
 • en feil betaling til en annen PayPal-konto, vil vi
  • gjøre umiddelbare forsøk på å spore betalingen og varsle deg om resultatet uten ekstra kostnader for deg.
  • kompensere deg så langt som mulig (og i alle fall ikke senere enn slutten av virkedagen etter at du fortelle oss om problemet) ved å sette kontoen din i statusen den ville ha hatt hvis den feilaktige betalingen hadde bli sendt som spesifisert av senderen. Dette betyr at:
   • Hvis feilbetalingen resulterte i at du har mindre penger enn du ville hatt hvis betalingen hadde blitt foretatt som spesifisert, vil vi godskrive differansen til kontoen din.
   • Hvis feilbetalingen resulterte i at du har mer penger enn du ville hatt hvis betalingen hadde blitt foretatt som spesifisert, kan vi belaste de ekstra pengene fra kontoen din.
  • refundere deg på kontoen din for tap eller skader som direkte og rimelig forutsigbart er forårsaket av feilbetalingen.
 • en uautorisert betaling til en annen PayPal-konto, så snart som mulig (og under ingen omstendigheter ikke senere enn slutten av virkedagen etter at du forteller oss om problemet), vil vi gjenopprette kontoen din slik den ville ha vært hvis betalingen aldri hadde skjedd. Dette kan inkludere en refusjon av betalingen din.

Når vi ikke kan kompensere deg...

Du har ikke rett til enhver økonomisk kompensasjon fra oss, som beskrevet ovenfor, og du vil skylde oss (og vi kan reversere fra kontoen din) enhver kompensasjon du allerede har mottatt fra oss, i følgende tilfeller:

 • Du gir oss ikke all informasjon som vi med rimelighet ber om når det gjelder omstendighetene rundt problemet (herunder, hvis du forteller oss om problemet muntlig, og du unnlater å etterkomme vår forespørsel om å sende oss en skriftlig beskrivelse av problemet innen 10 virkedager).
 • Du tar ikke alle nødvendige forholdsregler som vi ber om for å hjelpe oss med undersøkelsen.
 • Vi kan vise at du handlet bedragersk.
 • Vi kan vise at omstendigheter utenfor vår kontroll (for eksempel brann eller flom eller tap av Internett-tilkobling) forårsaket problemet, til tross for rimelige forholdsregler;
 • Vi har grunn til å tro at det ikke er noe problem som gir deg rett til kompensasjon. eller
 • Når det gjelder følgende spesifikke problemer:

Uventet faktureringsavtalebetaling

Uriktig betaling

Uautorisert betaling

Det tar deg lenger enn 8 uker etter at betalingen ble foretatt å fortelle oss om problemet; eller

Du har godtatt at vi foretar betalingen din og detaljene ble gjort tilgjengelig for deg av oss eller forhandleren minst 4 uker før betalingen ble foretatt.

Det tar deg lenger enn 13 måneder etter at betalingen ble foretatt å fortelle oss om problemet; eller

Vi kan vise at du gitt oss feil betalingsdetaljer.

Vi kan vise at betalingen ble sendt som betaleren spesifiserte da betaleren ba oss om å gjøre det, eller

Uten at det var vår feil, hadde du ikke nok PayPal-saldo til å fullføre betalingen; eller

Vi kan vise deg at systemet vårt ikke fungerte, og at du visste at det var nede da du startet transaksjonen, eller

En forsinkelse som du hevdet forårsaket den uriktige betalingen, var faktisk et resultat av at PayPal implementerte en reservasjon, begrensning eller reserve i henhold til denne brukeravtalen

Det tar deg lenger enn 13 måneder etter at betalingen ble foretatt å fortelle oss om problemet; eller

Vi kan vise at betalingen ble foretatt fordi du ikke beskyttet kontoen din enten med hensikt eller med grov uaktsomhet (for eksempel valgte du svært uforsiktig å dele din PayPal-ID og/eller passord/PIN-kode med noen andre); eller

Vi oppdaget et annet sikkerhets-/svindelproblem som du ikke rapporterte til oss. Vi betaler ikke kompensasjon for eventuelle uautoriserte betalinger fra kontoen, som ble foretatt før du varslet oss om dette problemet.

Noen ganger kan vi oppdage problemet først. Hvis vi trenger å varsle deg om problemet, gjør vi dette vanligvis via meldingssenteret, som du må logge på kontoen din for å få tilgang til. Hvis det er noe som krever at du handler raskt, kan vi også kontakte deg via e-post.

Dersom en betaling ble gjort til betalingsmetoden din ved en feil, kan PayPal korrigere feilen ved å belaste eller godskrive (avhengig av hva saken gjelder) de(n) aktuelle betalingsmetoden(e).

Klager

Rapportere tvister mellom deg og PayPal angående tjenestene våre

Kontakt oss for å rapportere tvister mellom deg og PayPal som angår våre tjenester.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og PayPal, har vi som mål å sette oss inn i og adressere saken din og, hvis vi ikke klarer å gjøre dette på en tilfredsstillende måte for deg, å gi deg en nøytral og kostnadseffektiv metode for å løse tvisten raskt.

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av klageprosessen ...

Hvis utfallet av klagen angående tjenestene våre, etter fullføring av eskaleringsprosessen, ikke er tilfredsstillende, kan du eskalere det til én av følgende instanser:

PAYPALS BRUKERAVTALE

Andre juridiske begreper

Kommunikasjon mellom deg og oss

Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved å:

 • skrive til oss via post på hovedkontoret vårt: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; eller
 • gå til siden Kontakt oss, der du kan gjøre følgende:
  • Klikk på lenken «Send e-post til oss» for å kontakte oss på nettet, eller
  • Klikk på lenken «Ring oss» for vårt telefonnummer hvis du vil ringe oss.

Juridiske merknader i forbindelse med denne brukeravtalen må sendes til oss via post.

Meldinger til deg

Du godtar at PayPal kan gi varsel eller annen informasjon til deg ved å legge det ut på PayPals nettsted(er) (herunder publisering av informasjon som bare er tilgjengelig for deg ved å logge på PayPal-kontoen din), sende e-post til e-postadressen oppført i kontoen, sende den til gateadressen oppført i kontoen din, ringe deg på telefon, eller sende deg en tekstmelding (SMS).Du må ha tilgang til internett og en e-postkonto for å kunne motta kommunikasjon og informasjon som gjelder tjenestene våre. Med unntak for endringer i denne brukeravtalen, skal et slikt varsel anses som mottatt av deg innen 24 timer etter det er postet på PayPals nettsted eller sendt i e-post til deg. Hvis varslet sendes med post, anser vi det som mottatt av deg tre virkedager etter at det er blitt sendt. Vi forbeholder oss retten til å avslutte PayPal-kontoen din hvis du trekker ditt samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon.

Deling av årsakene til handlingene våre

Våre beslutninger om å reservasjoner, begrensninger og reserver, og eventuelle andre handlinger vi iverksetter i forbindelse med denne brukeravtalen, enten de begrenser eller utvider din tilgang til tjenesten, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne (herunder, uten begrensning, eventuelle blokkeringer, begrensninger, suspenderinger, avslutninger, tilbakeholding og reserveringer), kan være basert på konfidensielle kriterier som er viktige for vår risikohåndtering og for beskyttelsen av PayPal, kundene våre og/eller tjenesteleverandørene. Vi kan bruke proprietær svindel- og risikomodellering ved vurdering av risikoer tilknyttet PayPal-kontoen din. I tillegg kan regelverk eller offentlige myndigheter begrense oss fra å dele visse opplysninger med deg om slike beslutninger. Vi er ikke forpliktet til å dele detaljer om risikohåndtering eller sikkerhetsprosedyrer med deg.

Våre rettigheter

Sikkerhetsinteresse

For å sikre din oppfyllelse av denne brukeravtalen gir du oss et lovlig krav på pengene i kontoen din som sikkerhet for eventuelle beløp du måtte skylde oss. Dette er kjent i juridiske termer som en «retensjonsrett» til og «sikkerhetsinteresse» i PayPal-kontoen din.

Ditt ansvar

Du er ansvarlig for alle reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar pådratt av PayPal, eventuell PayPal-bruker eller eventuelle tredjeparter som er forårsaket av eller som oppstår som følge av ditt brudd på denne brukeravtalen og/eller din bruk av PayPal-tjenester. Uansett oppsigelse, suspensjon eller avslutning samtykker du i å refundere PayPal, en bruker eller en tredjepart for alt slikt ansvar.

Refusjon for erstatningsansvaret ditt.

Du samtykker i at vi kan sette av beløp på kontoer som tilhører eller styres av deg, med eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss, og eventuelle slike beløp du skylder våre tilknyttede selskaper som definert i erstatning og ansvarsfraskrivelse nedenfor (inkludert, uten begrensning, med hensyn til eventuelle tjenester som tilbys av slike tilknyttede selskaper). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen, fra en PayPal-konto som tilhører eller styres av deg.

Hvis det ikke er nok penger på saldoen for å dekke gjelden din, forbeholder vi oss retten til å kreve inn beløpet du skylder oss ved å trekke beløpet (eller deler av det) fra eventuelle innbetalinger mottatt eller penger du legger til PayPal-kontoen din. Ellers godtar du å kompensere oss på andre måter. Vi kan også innkreve beløp du skylder oss, gjennom andre lovlige metoder, herunder bruk av et inkassobyrå.

Overdragelse av rettigheter

Hvis PayPal opphever og reverserer en betaling som du har foretatt til en mottaker (enten på ditt initiativ eller på annen måte), godtar du at PayPal forutsetter dine rettigheter mot mottakeren og tredjeparter knyttet til betalingen, og kan forfølge disse rettighetene direkte eller på dine vegne, etter PayPals eget skjønn. I juridiske termer er dette kjent som din «regress» eller «overdragelse» av rettigheter ovenfor mottakeren og eventuelle tredjeparter som er involvert i betalingen, til PayPal.

Ingen frafall av rett

Vår manglende iverksettelse av tiltak med hensyn til brudd på noen av dine forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen av deg eller andre gjør ikke at vi frasier oss vår rett til å iverksette tiltak for etterfølgende eller lignende brudd.

Informasjon om deg

Vi kan be om informasjon fra deg, som vi med rimelighet kan kreve for å gjøre det mulig for oss å: tilrettelegge for handlingene våre beskrevet i denne brukeravtalen, gjøre det mulig for oss å redusere risikoen for svindel eller overholde våre forskriftsmessige forpliktelser (inkludert anti-hvitvasking av betalingsmidler). Du må etterfølge disse forespørslene innen rimelig tid. Dette kan innebære at du på egen bekostning sender oss legitimasjonsdokumenter og annen informasjon om dine betalingsmetoder og handlinger (for eksempel de nyeste kontoutskriftene forhandlerbehandlingsutskriftene dine) via faks, e-post eller på annen måte.

Skadesløsholdelse og ansvarsbegrensning

I dette avsnittet og i avsnittet Immaterielle rettigheter henviser termen «PayPal» til oss (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A), vårt overordnede selskap, PayPal Holdings, Inc., våre tilknyttede selskaper og alle som arbeider for oss eller dem, eller har myndighet til å handle på våre eller deres vegne. Våre tilknyttede selskaper inkluderer alle enheter som vi kontrollerer eller vi kontrolleres av, eller enheter som kontrolleres sammen med oss. Alle som jobber for oss eller våre tilknyttede selskaper, eller som er autorisert til å handle på vegne av oss inkluderer hver av våre eller deres respektive direktører, ledere, ansatte, agenter, deltakere, leverandører av betalingstjenester og leverandører.

Skadeserstatning

Du må erstatte PayPal for handlinger relatert til din PayPal-konto og din bruk av PayPal-tjenester.

Du samtykker i å forsvare, beskytte og holde PayPal skadesløse fra ethvert krav (inkludert rimelige saksomkostninger) som opprettes eller pådras av eventuelle tredjeparter på grunn av eller som følge av en eller flere av disse alternativene:

 • Brudd på denne brukeravtalen.
 • Feilaktig bruk av PayPal-tjenestene.
 • Brudd på eventuelle lover eller rettigheter som gjelder en tredjepart, og/eller
 • Handlingene eller de manglende handlingene til en tredjepart som du har gitt tillatelse til å bruke PayPal-kontoen din eller tilgang til nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene på dine vegne.

Ansvarsbegrensning

PayPals ansvar er begrenset med hensyn til PayPal-kontoen din og din bruk av PayPal-tjenestene. PayPal skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for

 • direkte eller indirekte tapt fortjeneste eller
 • eventuelle spesielle, tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert uten begrensning skader for tap av data eller tap av omsetning),

som oppstår som følge av eller i forbindelse med våre nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av de PayPal tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av PayPal-tjenestene eller denne brukeravtalen (men som oppstår, inkludert uaktsomhet), med mindre og i den grad det er forbudt ved lov.

Vårt ansvar ovenfor

 • deg eller
 • eventuelle tredjeparter,

i alle tilfeller er det begrenset til det faktiske antall direkte skader (unntatt direkte tap av fortjeneste), med mindre og i den grad det er forbudt ved lov.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er ikke PayPal ansvarlig for, og du godtar at du ikke skal holde PayPal ansvarlig for eventuelle skader eller tap (inkludert, men ikke begrenset til, tap av penger, goodwill, eller anseelse, fortjeneste eller andre immaterielle tap eller andre spesielle, indirekte skader eller følgeskader) som direkte eller indirekte er et resultat av følgende:

 • Din bruk av, eller manglende evne til å bruke nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene.
 • Forsinkelser eller avbrudd som påvirker nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, og noen av PayPal-tjenestene.
 • Virus eller annen skadelig programvare som du har fått ved å bruke nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene eller en vilkårlig nettside eller tjeneste som er koblet til våre nettsteder, programmer eller PayPal-tjenester.
 • Svikter, feil eller unøyaktigheter av noe slag i nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene eller i informasjonen og grafikken innhentet fra dem.
 • Innholdet, handlingene eller de manglende handlingene til tredjeparter.
 • Suspensjoner eller andre handlinger som iverksettes i forbindelse med PayPal-kontoen din, og/eller
 • Ditt behov for å endre praksis, innhold eller atferd, eller ditt tap av eller manglende evne til å gjøre forretninger, som følge av endringer i denne brukeravtalen eller PayPals retningslinjer.

Ingen garanti

PayPal-tjenester leveres «som de er» og uten noen representasjon eller garanti, enten uttrykt, implisitt eller lovbestemt. PayPal fraskriver seg uttrykkelig eventuelle underforståtte garantier som gjelder

 • tittel
 • salgbarhet
 • anvendelighet for særskilte formål og
 • ikke-krenkelse.

PayPal har ikke kontroll over produkter eller tjenester som leverandører/selgere som aksepterer PayPal som betalingsmetode. PayPal kan ikke sikre at en kjøper eller selger som du handler hos faktisk vil gjennomføre betalingen eller har retten til å gjøre det.

PayPal garanterer ikke sammenhengende, uavbrutt eller sikker tilgang til noen deler av PayPal-tjenestene.

Drift av våre nettsteder, programvare eller systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, kan påvirkes av en rekke faktorer utenfor vår kontroll.

Paypal vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at forespørsler om elektroniske debet og kreditter som omfatter bankkontoer, debetkort, kredittkort, sjekkutsteding behandles i tide, men PayPal gjør representasjoner eller garantier angående hvor lang tid det er nødvendig for å fullføre behandlingen fordi PayPal-tjenestene er avhengig av mange faktorer utenfor vår kontroll, som for eksempel forsinkelser i det internasjonale postsystemet.

Enkelte land tillater ikke fraskrivelsen av implisitte garantier, så de nevnte fraskrivelsene gjelder kanskje ikke for deg.

Vi kan ikke garantere nøyaktigheten av informasjonen i vår korrespondanse, rapporter, på nettsiden(e) og gitt muntlig av våre styremedlemmer, offiserer og ansatte i alle situasjoner og sammenhenger, og ingen tiltro til denne informasjonen blir lagt til av deg.

Du må sjekke all korrespondanse mellom oss nøye og melde fra til oss så snart som mulig dersom den inneholder noe som ser feil ut eller ikke er gjort i samsvar med dine instruksjoner.

Frigivelse av PayPal

Hvis du har en tvist med en annen PayPal-kontoinnehaver, frigir du PayPal fra alle:

 • krav
 • krav, og
 • skader (faktiske og følgeskader),

av alle typer og natur, kjente og ukjente, som oppstår som følge av eller på hvilken som helst måte knyttet til slike tvister.

Ved inngåelsen av denne utgaven fraskriver vi oss eventuelle beskyttelser som ellers ville begrense dekningen av denne frigivelsen til å inkludere bare de krav som du kanskje vet eller mistenker eksistere i din favør på det tidspunktet du godtar denne utgaven.

Du alene (ikke PayPal) er ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av tjenestene våre (for eksempel i forbindelse med regulert lisensiert aktivitet, eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta).

Åndsrett

PayPals varemerker

«PayPal.com», «PayPal.no», «PayPal» og alle logoer som er knyttet til PayPal-tjenestene er enten varemerker eller registrerte varemerker for PayPal eller deres lisensgivere. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre eller bruke dem uten å innhente skriftlig samtykke fra PayPal i forkant. I tillegg er alle overskrifter, tilpasset grafikk, knappikoner og skript tjenestemerker, varemerker og/eller varemerker for PayPal. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre eller bruke dem uten skriftlig forhåndssamtykke. Du kan bruke HTML-logoer levert av PayPal for å dirigere nettrafikk til PayPal-tjenestene. Du må ikke endre, modifisere eller forandre disse HTML-logoene på noen måte, bruke dem på en måte som representerer PayPal på feilaktig måte som et varemerke eller PayPal-tjenester, eller som viser dem på en måte som gjenspeiler PayPals sponsorering eller støtte. Alle rettigheter, titler og interesser som er tilknyttet PayPal-nettstedene, deres innhold, PayPal-tjenestene, teknologien som er knyttet til PayPal-tjenestene, samt eventuelle teknologier og eventuelt innhold som er opprettet eller avledet fra noen av de ovennevnte, er den eksklusive eiendommen til PayPal og deres lisensgivere.

Lisensstøtte, generelt

Hvis du bruker programvare levert av PayPal, for eksempel et API, utviklerverktøy eller annet program som kan omfatte programvare levert av eller integrert i programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører som du har lastet ned eller på annen måte har fått tilgang til via Internett- eller annen mobilplattform, gir PayPal deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-lisensiert, ikke-overførbar, royalty-fri, begrenset lisens for tilgang til og/eller bruk av PayPals programvare i samsvar med dokumentasjonen som følger med slik programvare. Denne lisensen gjelder for programvaren og alle oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner og erstatningsprogramvare. Du kan ikke leie ut eller på annen måte overføre rettigheter til programvaren til en tredjepart. Du må overholde implementerings-, tilgangs- og brukskravene som finnes i all dokumentasjon forbundet med PayPal-tjenestene. Hvis du ikke overholder PayPals instruksjoner, implementerings- og brukerkrav vil du holdes ansvarlig for alle resulterende skader som du, PayPal og tredjeparter lider. PayPal kan oppdatere eller avslutte enhver form for programvare etter varsel til deg. Selv om PayPal kan ha (1) integrert bestemte materialer og teknologier fra tredjeparter i eventuelle nettbaserte eller andre apper, inkludert sin egen programvare, og/eller (2) fått tilgang til og brukt bestemte materialer og teknologier fra tredjeparter for å gjøre det enklere å levere PayPal-tjenestene til deg, har de ikke overført eller gitt deg noen rettigheter med hensyn til slike tredjepartsmaterialer. Du godtar at du ikke skal endre, modifisere, manipulere, reparere, kopiere, reprodusere, tilpasse, distribuere, vise, publisere, omvendt utvikle, oversette, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å opprette kildekode som er avledet fra programvaren eller eventuelle materialer eller teknologier fra tredjeparter, eller lage eventuelle derivater fra programvaren eller fra materialer eller teknologier fra tredjeparter. Du erkjenner at alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser ang. PayPals programvare eies av PayPal og materiale fra tredjeparter som er integrert i disse, eies av PayPals tredjepartsleverandører. All annen tredjepartsprogramvare du bruker på PayPals nettsted, er underlagt lisensen du har godtatt overfor tredjeparten som gir deg tilgang til programvaren. Du anerkjenner at PayPal hverken eier, kontrollerer eller har noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle tredjepartsprogrammer du velger å bruke på våre nettsteder, i vår programvare og/eller i forbindelse med PayPal-tjenestene.

Lisensstøtte fra selgere til PayPal; garanti for immaterielle rettigheter

PayPal gjør ikke krav på eierskap av innholdet du oppgir, laster opp, sender eller sender til PayPal. PayPal krever heller ikke eierskap i innhold du er vert for på tredjeparts nettsteder eller applikasjoner som bruker PayPal-tjenestene til å yte betalinger for innholdet ditt. Når du gir PayPal-selskaper tilgang til innhold eller legger ut innlegg via PayPal-tjenestene, gir du PayPal (og partene de samarbeider med) en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, royalty-fri, overførbar og global lisens til å bruke innholdet ditt og tilhørende immaterielle rettigheter og reklamerettigheter for å hjelpe oss med å forbedre, drive og markedsføre våre gjeldende tjenester og utvikle nye tjenester i henhold til neste avsnitt. PayPal-virksomhetene vil ikke kompensere deg for noe av innholdet ditt. Du anerkjenner at PayPals bruk av ditt innhold ikke krenker immaterielle rettigheter eller rettigheter for offentliggjørelse. I tillegg anerkjenner og garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter i forbindelse med innholdet du deler, og du samtykker i å frafalle dine moralske rettigheter og lover å ikke gjøre krav på slike rettigheter ovenfor PayPal.

Lisensbevilgning fra selgere til PayPal

Uavhengig av bestemmelsene i foregående avsnitt, hvis du er en selger som bruker PayPal-tjenester til å godta betalinger for varer og tjenester, gir du herved PayPal en global, ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensbar (på flere nivåer) royalty-fri, fullt betalt rett til å bruke og vise offentlig, under den gjeldende perioden for denne brukeravtalen, varemerket(ene) (inkludert, men ikke begrenset til registrerte og uregistrerte varemerker, varenavn, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre betegnelser som eies, lisensieres til eller brukes av deg) i det formål å (1) identifisere deg som en forhandler som godtar en PayPal-tjeneste som betalingsmåte, og (2) all annen bruk som du spesifikt samtykker i.

Diverse

Overdragelse

Du kan ikke overføre eller overdra rettigheter eller forpliktelser du har i henhold til denne brukeravtalen uten PayPals skriftlige forhåndssamtykke. PayPal kan når som helst overføre eller overdra denne brukeravtalen eller eventuelle rettigheter eller forpliktelser du måtte ha i henhold til denne brukeravtalen.

Gjeldende lovverk

Denne brukeravtalen og forholdet mellom oss er underlagt lovgivningen i England og Wales. Dette påvirker ikke dine obligatoriske rettigheter i henhold til lovgivningen i landet du bor i, som for eksempel rettigheter som forbruker.

Hvis du tar et krav mot oss i retten, underkastes det domstolene i England og Wales som ikke er eksklusiv jurisdiksjon.Dette betyr at hvis du var i stand til å reise et krav som følge av denne brukeravtalen mot oss i retten, for eksempel, ville en kompetent domstol være en domstol i England eller Wales, men hvis loven tillater det, kan du gjøre dette ved å få prøvet kravet i en domstol i et annet land, for eksempel landet du bor i.

Personvern

Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for oss. Les vår Personvernerklæring for å få bedre forståelse av vårt engasjement i å opprettholde personvernet ditt, samt hvordan vi bruker og formidler personopplysningene dine.

Språk og oversettelse av avtalen

Vi kommuniserer med deg kun på engelsk.

Denne brukeravtalen er kun inngått på engelsk.Eventuell oversettelse av denne brukeravtalen tilbys kun for deg og er ikke ment å endre vilkårene i denne brukeravtalen.I tilfelle det oppstår en konflikt mellom den engelske versjon av denne brukeravtalen og en versjon på et språk annet enn engelsk skal den engelske versjonen være den endelige versjonen.

Din bruk av informasjon. Lover om beskyttelse av data

Hvis du mottar informasjon om en annen PayPal-kunde, må du lagre informasjonen konfidensiell og kun bruke det i forbindelse med PayPal-tjenester. Du kan ikke formidle eller distribuere informasjon om PayPal-brukere til tredjeparter eller bruke informasjonen til markedsføringsformål, med mindre du har brukerens samtykke til å gjøre dette. Du kan ikke sende uønsket e-post til en PayPal-kunde eller bruke PayPal-tjenestene til å motta betalinger for å sende eller bistå i sending av uønsket e-post til tredjeparter.

I den grad du (som selger) behandler personlig informasjon om en PayPal-kunde i henhold til denne brukeravtalen, godtar du å overholde gjeldende databeskyttelses- og personvernlover. Du har dine egne fastlagte retningslinjer for personvern, merknader og prosedyrer for slike personopplysninger, som du har som datakontrollør, inkludert en oversikt over dine aktiviterer i forbindelse med behandling av personopplysninger i henhold til brukeravtalen.

Personvern og databeskyttelse som kan gjelde inkluderer eventuelle tilknyttede bestemmelser, lovbestemte krav og forskrifter som gjelder for levering av tjenester som er beskrevet i denne brukeravtalen.Hvis du behandler personopplysninger fra Europa i henhold til denne brukeravtalen, må du overholde EU-direktivet 95/46 EF eller den generelle Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

I henhold til disse lovene skal du gjøre følgende:

 • Implementere og opprettholde alle nødvendige sikkerhetstiltak for behandling av personopplysninger.
 • Vedlikeholde en logg over alle behandlingsaktiviteter som er utført i henhold til denne avtalen.
 • Ikke bevisst gjøre noe eller tillate noe som kan føre til at PayPal bryter med loven for databeskyttelse.

Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter

Denne brukeravtalen angir hele forståelsen mellom deg og oss med hensyn til vår tjeneste.

Hvis en bestemmelse i denne brukeravtalen regnes som ugyldig eller ikke rettskraftig, skal bestemmelsen strykes og de resterende vilkår skal håndheves.

En person som ikke er en part i denne brukeravtalen, har ingen rettigheter i henhold Contracts Act 1999 (tredjepartsrettigheter) når deg gjelder å oppfylle eller håndheve eventuelle vilkår i denne brukeravtalen (med unntak av tredjeparter som faller under definisjonen av «PayPal» i avsnittet Skadesløsholdelse og ansvarsbegrensning ovenfor, med hensyn til deres rettigheter som er spesifisert i denne brukeravtalen), men dette påvirker ikke eventuelle rettigheter eller rettsmidler for tredjeparter som finnes eller er tilgjengelige utenfor denne Contracts Act.

PayPal som påloggingsmetode

Vi kan tillate deg å godkjenne ved hjelp av PayPal når du logger på enkelte eksterne nettsteder eller mobil-apper.Hvis vi gjør det, kan vi dele påloggingsstatusen din med tredjeparter som at du kan logge på denne måten, i tillegg til den personlige informasjonen og kontoinformasjonen som du samtykker i at kan deles, slik at tredjeparten kan gjenkjenne deg.PayPal gir ikke disse tredjepartene tilgang til kontoen din og utfører bare betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt instruksjon og spesifikk tillatelse til det.

Hvis du tillater besøkende å godkjenne med PayPal når de logger på ditt nettsted, app eller kundekontoer, må du godta alle de spesifikke vilkårene som gjelder når denne funksjonen blir tilgjengelig for deg, og du må overholde alle de spesifikke beskrivelsene i bruksanvisningene eller retningslinjene.Vi kan ikke garantere for, og representerer ikke på noen andre måter, identiteten til brukerne av denne påloggingsmetoden. Vi kommer ikke til å gi deg den personlige informasjonen eller kontoinformasjonen til brukeren (heller ikke påloggingsinformasjon) som PayPal er i besittelse av, med mindre brukeren har gitt sitt samtykke til at vi deler den informasjonen med deg.

Bedriftskunder

Når vi henviser til PSD2 i dette avsnittet mener vi det andre EU-betalingsdirektivet (EU2015/2366).

Vi anser deg for å være en «bedriftskunde» hvis du på datoen du har inngått denne brukeravtalen, ikke er:

 • en forbruker, (er en enkeltperson som opptrer med andre formål enn handel, forretning eller profesjon); og
 • en «mikrovirksomhet» (en virksomhet som har færre enn 10 ansatte, og har et årsresultat som ikke overstiger 2 millioner euro).

Vi kan se bort fra visse bestemmelser i PSD2 for din bruk av vår tjeneste hvis du er bedriftskunde.

Hvis du er en bedriftskunde:

 • du har ikke rett til refusjon for betalinger av fakturaavtaler
 • der du identifiserer et problem du har opptil 60 dager fra den datoen problemet skjedde for å varsle oss om det, etter den tiden har vi ingen forpliktelse til å undersøke og tilbakebetale deg. Vi er ikke forpliktet til å overholde informasjonskravene som er beskrevet i tittel III av PSD2 og tilsvarende i eventuelle implementeringer av PSD2 i medlemsstater i EØS-området som kan gjelde for deg («PSD2-implementeringer»), og
 • artikkel 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-innlemmelser gjelder ikke for din bruk av tjenesten, noe som betyr at selv om vi kan si det andre steder i denne brukeravtalen, vil vi ikke være ansvarlig for deg ved tap eller skade som følge av disse artiklene og forskriftene.

Vedlegg 1. Gebyrtabell

Du samtykker i at vi kan trekke gebyrene våre fra beløpene vi overfører, og at vi gjør dette før de aktuelle midlene krediteres kontoen din.

Når du overfører eller mottar en betaling, påløper det gebyrer avhengig av:

 • Hvilken transaksjonstype betalingen tilhører (om den er en kommersiell transaksjon, en personlig transaksjon eller noe annet). OG
 • om betalingen skjer innenlands eller internasjonalt, og/eller betalingsmetoden som brukes.

Det påløper gebyrer også for annen kontoaktivitet og andre hendelser, som beskrevet i denne avtalen.

Gå gjennom ordlisten i punkt A4 i Vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette.

Oppgitte gebyrer inkluderer alle gjeldende skatter og avgifter. Det kan imidlertid finnes andre skatter eller kostnader som ikke betales via PayPal, eller som pålegges av oss. Det kan påløpe telefonkostnader og kostnader fra nettleverandøren din eller andre selskaper, eller tilknyttede belastninger, som et resultat av din bruk av tjenestene.

Vi informerer deg nærmere om beløpene du vil motta, samt våre gebyrer enten via e-post eller i transaksjonsloggen din (tilgjengelig når du er pålogget kontoen din). Med mindre det kan bevises at vi har gjort en feil, skal du betale alle gebyrer til det fulle, uten noen slags fratrekk. Vi kan kreve deg for gebyrer for eventuelle ekstratjenester vi besørger utenfor det avtalen omfatter. Vi opplyser deg om disse gebyrene når du vil bruke en slik tjeneste.

A1. Gebyrer for personlige transaksjoner

Merk: Avsenderen betaler gebyret. Se A4.2.3 i Vedlegg 1 for å få mer informasjon.

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet.

Der det står at det er et prosentbasert gebyr og/eller en fastgebyrkomponent, kan du se A4.5, A4.6 og A4.7 i vedlegg 1 for mer informasjon.

A1.1 Gebyrer for personlige transaksjoner innenlands

Aktivitet

Gebyr

Sende en personlig betaling innenlands

Gratis (når det ikke er valutakonvertering involvert) 

A1.2 Personlige betalingstransaksjoner internasjonalt

A1.2.1 Internasjonale personlige betalinger som sendes til EØS-området i euro eller norske kroner

Aktivitet

Gebyr.

Sende en internasjonal personlig betaling til EØS-området i euro eller norske kroner

Gratis (når det ikke er valutakonvertering involvert) 

A1.2.2 Andre transaksjoner for internasjonale personlige betalinger

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.


Trinn 1. Finn landet mottakeren har registrert adresse i. Se punkt A4.4 i Vedlegg 1 hvis du ønsker flere referanser. Spør mottakeren hvis du ikke er helt sikker.  (andre kolonne).
Trinn 2. Finn det gjeldende transaksjonsgebyret for den personlige transaksjonen (tredje kolonne).

Aktivitet

Landet til mottakerens PayPal-konto

Gebyr for personlige betalinger^^

Sende en personlig betaling internasjonalt

USA, Canada, Nord-Europa, Europa I, Europa II

1,99 EUR

Alle andre land^

3,99 EUR

^Avhengig av tjenestetilgjengelighet for mottakeren som er registrert i det aktuelle landet.

^^ Se A4.7 i vedlegg 1 nedenfor.

A2. Gebyrer for kommersielle transaksjoner

I tilfeller der det erklæres å være en fast gebyrkomponent, kan du finne mer informasjon om dette i punkt A4.6 i vedlegg 1.

Aktivitet eller hendelse

Gebyr

A2.1 Overføre/sende (kjøpe)

Gratis (når det ikke er valutakonvertering involvert) 

A2.2 Motta innenlandsbetalinger (selge)

A2.2.1 Norske standardgebyr:
3,4 % + fast gebyr
A2.2.2 Gebyr for bruk av den nye betalingsløsningen

Betalinger fra kort (Visa eller Mastercard) ved hjelp av vår tjeneste for avanserte betalinger*

Kortfinansierte betalinger fra brukere av tjenesten vår vilkår for betalinger uten PayPal-konto (også kjent som vår grunnleggende kortbetalingstjeneste).

Betalinger fra alternative betalingsmetoder

Andre betalinger

Gebyrstruktur for blandede priser

Interchange Plus-gebyrstruktur

Gebyr

1,90 % + fast gebyr

Interbankgebyr + 1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

Se avsnittet om standardgebyrer (A2.2.1) og avsnittet for forhandlergebyrer (A2.2.3)

* Se PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester for mer informasjon om gebyrstrukturen for Interchange Plus og Blandede priser og hvilke valg du har.


A2.2.2 Forhandlergebyrer (med forbehold om søknad og forhåndsgodkjenning av PayPal). Vurderes fra sak til sak basert på følgende kriterier, inkludert, men ikke begrenset til: kvalifisert månedlig salgsvolum, antall elementer i den gjennomsnittlige handlekurven og konto med god anseelse):

Norske forhandlergebyrer:

Nivå

Samlet pengebeløp fra kommersielle betalingstransaksjoner som ble mottatt i løpet av den foregående kalendermåneden

Gebyr per betaling

1

0,00–20 000,00 NOK

3,4 % + fast gebyr

2

20 000,01–80 000,00 NOk

2,9 % + fast gebyr

3

80 000,01–400 000,00 NOK

2,7 % + fast gebyr

4

400 000,01–800 000,00 NOK

2,4 % + fast gebyr

5

over 800 000 NOK

1,9 % + fast gebyr

A2.3 Motta internasjonale betalinger (selge)

Du pålegges gebyret for mottak av innenlands kommersielle transaksjoner pluss et prosentbasert internasjonalt tilleggsgebyr, som beskrevet i tabellen nedenfor (avhengig av avsenderens land).

Avsenders land

Gebyr for internasjonale transaksjoner

Nord-Europ/Europa I

0,5 %

Europa II / USA og Canada / Resten av verden

2,0 %

Merk: Internasjonale betalinger i euro eller norske kroner, som foretas mellom kontoer som er registrert i EU eller EØS, behandles som innenlandske kommersielle transaksjoner når det gjelder gebyrer.

A3. Andre gebyr

Aktivitet eller hendelse

Gebyr

A3.1 Valutakonvertering

A3.1.1 For valutakonverteringer av beløp på PayPal-kontoen din som ikke utgjør en del av en spesifikk transaksjon inn på eller ut av kontoen (f.eks. konvertering av saldoen til en annen valuta), og for transaksjoner som involverer en valutakonvertering der selgeren har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

3,0 % over basis valutakurs (for å beregne transaksjonens valutakurs).

A3.1.2 For alle andre transaksjoner som involverer valutakonvertering, der selgeren ikke har godtatt å dekke konverteringsgebyr (inkludert konvertering av beløp som returneres til deg, for eksempel refusjoner eller avviste betalinger):

4,0 % høyere enn basis valutakurs (for å beregne transaksjonens valutakurs).

A3.2 Overføre saldoen din

Overføring til en bankkonto (hvis tilgjengelig): kostnadsfritt

A3.3 Tilbakeføringer 

 

For å dekke kostnader for behandling av tilbakeføringer belaster PayPal selgere et oppgjørsgebyr for tilbakeføring av betalinger med betalingskort. (En tilbakeføring kan skje når en kjøper avviser eller reverserer en belastning på kortet sitt gjennom kortutstederen).

Dette gebyret gjelder ikke hvis transaksjonen dekkes av PayPals selgerbeskyttelse.

Tilbakeføringsgebyret er som følger, og er basert på valutaen mottatt som følger:

Australske dollar:

22,00 AUD

Brasilianske real:

35,00 BRL

Kanadiske dollar:

20,00 CAD

Tsjekkiske koruna:

400,00 CZK

Danske kroner:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkong dollar:

155,00 HKD

Ungarske forinter:

4325 HUF

Israelske shekel:

75,00 ILS

Japanske yen:

1 875 JPY

Malaysiske ringgit:

65,00 MYR

Meksikanske peso:

250,00 MXN

Newzealandske dollar:

28,00 NZD

Norske kroner:

125,00 NOK

Filippinske peso:

900,00 PHP

Polske zloty:

65,00 PLN

Russisk rubel:

640,00 RUB

Singaporske dollar:

28,00 SGD

Svenske kroner:

150,00 SEK

Sveitsiske franc:

22,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

625,00 TWD

Thailandske baht:

650,00 THB

Britiske pund:

14,00 GBP

Amerikanske dollar:

20,00 USD

A3.4 Refusjon av kommersielle transaksjoner

Hvis du refunderer en betaling for en kommersiell transaksjon, belaster vi ingen gebyrer for refusjonen, men de opprinnelige gebyrene du betalte for å motta betalingen, blir ikke returnert til deg.

Sende betalinger via PayPal Massebetalinger (også kjent som utbetalinger)

A3.5.1 Gebyr

2 % av det totale betalingsbeløpet

A3.5.2 Øvre grense for transaksjonsgebyr ved bruk av PayPals massebetalinger innenlands

Et maksimalt gebyrtak per betaling gjelder som følger for innenlandske transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

Australske dollar:

16,00 AUD

Brasilianske real:

24,00 BRL

Kanadiske dollar:

14,00 CAD

Tsjekkiske koruna:

280,00 CZK

Danske kroner:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkong dollar:

110,00 HKD

Ungarske forinter:

3080,00 HUF

Israelske shekel:

50,00 ILS

Japanske yen:

1200,00 JPY

Malaysiske ringgit:

50,00 MYR

Meksikanske peso:

170,00 MXN

Newzealandske dollar:

20,00 NZD

Norske kroner:

90,00 NOK

Filippinske peso:

640,00 PHP

Polske zloty:

46,00 PLN

Russisk rubel:

480,00 RUB

Singaporske dollar:

20,00 SGD

Svenske kroner:

100,00 SEK

Sveitsiske franc:

16,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

440,00 TWD

Thailandske baht:

460,00 THB

Britiske pund:

10,00 GBP

Amerikanske dollar:

14,00 USDA3.5.3 Øvre grense for andre betalinger med PayPal Massebetaling

Et maksimalt gebyrtak per enkeltbetaling gjelder som følger for alle andre transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

Australske dollar:

100,00 AUD

Brasilianske real:

150,00 BRL

Kanadiske dollar:

90,00 CAD

Tsjekkiske koruna:

1700,00 CZK

Danske kroner:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkong dollar:

660,00 HKD

Ungarske forinter:

18500,00 HUF

Israelske shekel:

320,00 ILS

Japanske yen:

8000,00 JPY

Malaysiske ringgit:

300,00 MYR

Meksikanske peso:

1080,00 MXN

Newzealandske dollar:

120,00 NZD

Norske kroner:

540,00 NOK

Filippinske peso:

3800,00 PHP

Polske zloty:

280,00 PLN

Russisk rubel:

2800,00 RUB

Singaporske dollar:

120,00 SGD

Svenske kroner:

640,00 SEK

Sveitsiske franc:

100,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

2700,00 TWD

Thailandske baht:

2800,00 THB

Britiske pund:

60,00 GBP

Amerikanske dollar:

90,00 USDMerk:For internasjonale betalinger i euro eller norske kroner som sendes mellom kontoer registrert i EU eller EØS, gjelder den øvre grensen for innenlandske transaksjoner.

A3.6 Gebyr for å tilknytte og bekrefte betalingskort (bekrefte betalingskortdetaljer).

Enkelte brukere kan, for å kunne øke overføringsgrensen eller når PayPal bestemmer det, belastes med et gebyr for å knytte til og få bekreftet betalingskortet sitt.

Avhengig av valuta

1 GBP, 1,5 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2 AUD, 3 CHF, 15 NOK, 15 SEK, 12,5 DKK, 6,50 PLN, 400 HUF, 60 RUB, 50 CZK, 3 SGD, 15 HKD, 3 NZD, 70 TWD, 70 THB, 100 PHP, 4 BRL, 20 MXN eller 8 ILS.


Dette beløpet refunderes når betalingskortets bekreftelsesprosess er fullført.

A3.7 Priser for veldedige organisasjoner

Forutsatt at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning fra PayPal

A3.7.1 Innenlandske gebyrer for veldedige organisasjoner
1,9 % + fast gebyr for veldedige organisasjoner for hver enkelt transaksjon.

A3.7.2 Fast gebyr for veldedige organisasjoner
Avhengig av betalingsvalutaen:

Australske dollar:

0,30 AUD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Kanadiske dollar:

0,30 CAD

Tsjekkiske koruna:

10,00 CZK

Danske kroner:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Ungarske forinter:

90,00 HUF

Israelske shekel:

1,20 ILS

Japanske yen:

40 JPY

Malaysiske ringgit:

2 MYR

Meksikanske peso:

4,00 MXN

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Norske kroner:

2,80 NOK

Filippinske peso:

15,00 PHP

Polske zloty:

1,35 PLN

Russisk rubel:

10,00 RUB

Singaporske dollar:

0,50 SGD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Sveitsiske franc:

CHF 0,55

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Thailandske baht:

11,00 THB

Britiske pund:

0,20 GBP

Amerikanske dollar:

0,30 USD


A3.7.3 Internasjonale gebyrer for veldedige organisasjoner: Det internasjonale gebyret for veldedige organisasjoner er det samme som gebyret for å motta internasjonale kommersielle betalinger.Merk:For internasjonale betalinger i euro eller norske kroner, som sendes mellom kontoer registrert i EU eller EØS, gjelder innenlandske transaksjonsgebyrer.

A3.8 Motta mikrobetalinger

Forutsatt at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning fra PayPal, kan du oppgradere en eksisterende konto for å kvalifisere for mikrobetalingssatsen – ta kontakt med oss hvis du vil gjøre det. Denne satsen gjelder alle betalinger for kommersielle transaksjoner, som mottas på PayPal-kontoen din.

A3.8.1 Gebyr for mikrobetalinger innenlands

5 % + fast gebyr for mikrobetalinger

A3.8.2 Gebyr for internasjonale mikrobetalinger

6 % + fast gebyr for mikrobetalinger

A3.8.3 Fast gebyr for mikrobetalinger

Som spesifisert av mottatt valuta

Australske dollar:

0,05 AUD

Brasilianske real:

0,10 BRL

Kanadiske dollar:

0,05 CAD

Tsjekkiske koruna:

1,67 CZK

Danske kroner:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkong dollar:

0,39 HKD

Ungarske forinter:

15 HUF

Israelske shekel:

0,20 ILS

Japanske yen:

7 JPY

Malaysiske ringgit

0,20 MYR

Meksikanske peso:

0,55 MXN

Newzealandske dollar:

0,08 NZD

Norske kroner:

0,47 NOK

Filippinske peso:

2,50 PHP

Polske zloty:

0,23 PLN

Russisk rubel:

2,00 RUB

Singaporske dollar:

0,08 SGD

Svenske kroner:

0,54 SEK

Sveitsiske franc:

0,09 CHF

Nye taiwanske dollar:

2 TWD

Thailandske baht:

1,80 THB

Britiske pund:

0,05 GBP

Amerikanske dollar:

0,05 USD


Merk:For internasjonale betalinger i euro eller norske kroner, som sendes mellom kontoer registrert i EU eller EØS, gjelder innenlandske transaksjonsgebyrer.

A4. Ordliste

A4.1 Betaling av en kommersiell transaksjon involverer kjøp og salg av varer eller tjenester, eller andre kommersielle transaksjoner eller mottak av betalinger som er et resultat av at du sender betalingsforespørsler via PayPal.

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (startet fra fanen Venner og familie i flyten Overfør penger) til, og mottak av penger på, PayPal-kontoen din fra venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Vær også oppmerksom på at:

A4.2.1 Fra bestemte land, inkludert Kina og (i noen tilfeller) Tyskland, kan du ikke betale/overføre penger for en personlig transaksjon;

A4.2.2 Kontoer som er registrert i India eller Brasil, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i India eller Brasil, og

A4.2.3 Avsenderen betaler gebyret.

A4.3 En innenlandsbetaling er en betaling der både avsender og mottaker er registrert hos PayPal som bosatt i samme land.

A4.4 A En internasjonal betaling er en betaling der avsender og mottaker er registrert hos PayPal som bosatt i forskjellige land. Bestemte land grupperes på følgende måte for å gjøre det enklere å beregne gebyrer for internasjonale betalinger:

Navn på gruppe

Land

Nord-Europa

Åland, Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Europa I

Belgia, Estland, Frankrike (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion og Mayotte), Gibraltar, Hellas, Irland, Isle of Man, Kanaløyene, Kypros, Italia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tyskland, Vatikanstaten og Østerrike.

Europa II

Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Georgia, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia, Sveits, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn.

A4.5 Prosentbaserte gebyrer (f.eks. 3,4 %) viser til et beløp som tilsvarer denne prosentandelen av betalingsbeløpet, som (med mindre annet er oppgitt) belastes i valutaen som betalingen mottas i.

A4.6 Faste gebyrer for betaling av kommersielle transaksjoner og personlige transaksjoner (med mindre annet er oppgitt) beregnes basert på valutaen som betalingen mottas i:

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Kanadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15,00 PHP

Tsjekkiske koruna:

10,00 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russisk rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporske dollar:

0,50 SGD

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forinter:

90,00 HUF

Sveitsiske franc:

CHF 0,55

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Japanske yen:

40,00 JPY

Thailandske baht:

11,00 THB

Malaysiske ringgit:

2,00 MYR

Britiske pund:

0,20 GBP

Meksikanske peso:

4,00 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

A4.7 Gebyrer belastet i forskjellige valutaer for å sende betalinger: Noen gebyrer skal betales av deg til PayPal i andre valutaer enn valutaen for saldoen(e) som du sender betalingsbeløpet fra. I slike tilfeller utfører vi en valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2, som vi belaster deg et valutakonverteringsgebyr for, som fastsatt i punkt A3.1 i vedlegg 1) fra valutaen for hver relevante innledende saldo til valutaen som det betales et gebyr for, og vi vil samle inn gebyrene fra den konverterte saldoen.