Oppdatering av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjer

Oppdatering av retningslinjer

 

Melding om endring(er) i avtale(r) for Norge

Utstedt: 11. august 2021

 

Denne siden

Denne siden viser oppdateringer av retningslinjer som varsler brukere om viktige endringer i PayPals brukeravtale for Norge eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer. Gå til Tidligere oppdateringer av retningslinjer for å se tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer. Hvis du foretrekker å avvise slike endringer, må du avslutte PayPal-kontoen før den aktuelle ikrafttredelsesdatoen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelse: 10. november 2021

  • Vi reviderer PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å avklare kvalifisering for visse krav som involverer reisebilletter solgt av reiseoperatøren.
  • Vi krever at selgere som er bedriftskunder, varsler oss om eventuelle prisfeil eller avvik innen seksti (60) dager etter at de har fått tilgang til kontoutskriften(e) eller annen informasjon om kontoaktiviteter.
  • Vi fjerner avsnittet om PayPal-utbetalinger og erstatter det med den frittstående avtalen PayPal-utbetalingsavtale i det juridiske senteret.
  • Vi avklarer typene kostnader som brukes til å beregne et rimelig minsteanslag som vi kan kreve inn fra deg hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter.
  • Vi innfører et ekstra servicegebyr på 1,29 % for enkelte internasjonale kommersielle transaksjoner mellom EØS og Storbritannia.
  • Vi endrer de prosentbaserte tilleggsgebyrene for internasjonale kommersielle transaksjoner og forenkler klassifiseringen av markeder/regioner/land for disse gebyrene. Gebyrene endres fra satsene som vises i gjeldende brukeravtale, til de nye satsene som vises på den oppdaterte siden Forhandlergebyrer, som publiseres på eller etter 7. september 2021, som vi nevner nedenfor.

Klikk HER for å lese den oppdaterte brukeravtalen. En oppdatert side for forhandlergebyrer blir tilgjengelig 7. september 2021. Klikk HER for å vise den når den blir tilgjengelig.

 

Endringer i PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

  • Vi reviderer retningslinjene for å gjøre det klart at brudd kan føre til erstatningsansvar for deg. Vi utvider også den eksisterende listen over forbudte aktiviteter og spesifiserer de kommersielle aktivitetene som krever godkjenning.

 

Endringer i tillegget for databeskyttelsesansvarlig for produkter med direkte kortbehandling

  • Vi har endret tillegget for å sikre at referanser til produkter og tjenester er like globalt.

 

Endringer i PayPals avtale om andre betalingsmetoder

  • Vi reviderer avtalen for å forby mottak av betaling for bestemte varer og tjenester.