Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 30. januar 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 30. jan 2019

 

Du kan finne den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

  • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

Punkt

Endring

Punkt 2.6 (Saldoer i flere valutaer)

Dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hvordan PayPal kan tillate deg å konvertere pengene på saldoen din til en saldo i en annen valuta. 

Avsnitt 5 (mottak av penger)

Starten av dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hvordan ytterligere vilkår for bruk gjelder for forhandlere når de har integrert i sin elektroniske betaling/plattform som er ment å gjøre det mulig for kunder uten en konto å sende en betaling til forhandlerens Konto (f.eks ved hjelp av alternative lokale betalingsmetoder). 

 

Se også påminnelse i forhold til lokale betalingsmetoder (LPMer) i varsel om endring i PayPal-brukeravtale med dato for Ikrafttredelse 29. April 2019 nedenfor.

Punkt 5.5 (mottak av penger i forskjellige valutaer.)

Dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hva PayPal kan tillate deg å gjøre når du mottar penger i forskjellige valutaer.

  • rette mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 29. april 2019

 

Du kan finne den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Lokale betalingsmetoder (LPMer)

Som en påminnelse for forhandlere som bruker PayPal til å motta kommersielle transaksjoner, begynte PayPal 13. november 2018 å tillate noen kunder uten kontoer å sende betalinger til selgeres PayPal-kontoer med alternative lokale betalingsmetoder. 

For dette formålet ble det første avsnittet i del 5 i PayPal-brukeravtalen endret 13. november 2018 for å klargjøre hvordan ytterligere vilkår for bruk gjelder for forhandlere når de integrerer funksjonalitet i sin elektroniske betalingsside/plattform som er ment å gjøre det mulig for kunder uten en PayPal-konto å sende en betaling til forhandlerens PayPal-konto (f.eks ved hjelp av alternative lokale betalingsmetoder). Dette omfatter PayPal-avtalen for lokale betalingsmetoder. 

På datoen for denne meldingen det første avsnittet i del 5 lyder og gjelder (og vil fortsette å lyde og anvendes, inkludert på og etter datoen for ikrafttredelsen) som følger:

            «5. Motta penger

PayPal kan tillate hvem som helst (uansett om de har PayPal-konto eller ikke) å igangsette en betaling som resulterer i en elektronisk pengeoverføring til PayPal-kontoen din. Ved å integrere funksjonalitet i din elektroniske betaling/plattform som er ment å tillate en betaler uten en konto å sende en betaling til kontoen din, godtar du alle ytterligere vilkår for bruk av denne funksjonen som PayPal vil gjøre tilgjengelig for deg på hvilken som helst side på et PayPal eller Braintree nettsted (inkludert hvilken som helst side for utviklere og våre sider for juridiske avtaler eller på nett-plattformen. De ytterligere vilkårene omfatter PayPal-avtalen for lokale betalingsmetoder

2. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring i PayPals personvernerklæring

Vi foretar endringer i personvernerklæringen, som gir informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Vi har lagt frem ytterligere informasjon om hvordan vi bruker dataene når du utfører transaksjoner med vennene dine, samt mer informasjon om hvordan vi bruker dataene til å forhindre svindel og risiko.

Du kan gå gjennom den gjeldende personvernerklæringen og endringene her.