Oppdatering av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdatering av retningslinjer

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 16. juni 2020

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, da disse endringene vil tre i kraft automatisk

 

14. september 2020.

 

Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre dette før 14. september 2020 uten å bli belastet for noen ytterligere gebyrer.

Alle endringer og oppdateringer av de juridiske avtalene er på denne siden uthevet i kursiv. Denne uthevingen skal sikre bedre sporbarhet for endringer og oppdateringer som gjøres.

Endringer som gjøres for språklig tilpasning, for å korrigere eller fjerne ortografiske og grammatiske feil, eller endringer i formateringer er ikke uthevet. Dette gjelder også der vi har korrigert eller standardisert nummerering og referanser.

Oppdateringer av PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 14. september 2020

·       Klikk HER   for å se en oppdatert kopi av de planlagte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Foreta en betaling – Kjøperbeskyttelse

I dette avsnittet har vi igjen inkludert retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse i brukeravtalen og omformulert vilkårene for global tilpasning og anvendelse.