Oppdatering av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdatering av retningslinjer

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 19. mars 2020 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer da disse endringene vil finne sted automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Oppdateringer i PayPals avtale om alternative betalingsmetoder

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den gjeldende versjonen av PayPals avtale om alternative betalingsmetoder ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Ingen tilleggsgebyrer for å ta imot internasjonale ABM-betalinger

Vi har endret avsnitt 3 (Bruk av ABM-funksjonen) for å tydeliggjøre at det prosentbaserte tilleggsgebyret for å ta imot internasjonale kommersielle transaksjoner som er fastsatt i brukeravtalen, ikke gjelder når du tar imot ABM-betalinger.

 

Oppdateringer i PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den nyeste versjonen av PayPals retningslinjer for akseptabel bruk ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Kontaktopplysninger

Kontaktopplysningene i avsnittene «Aktiviteter som krever godkjenning» og «Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk» er oppdatert. I stedet for å sende e-post til PayPal kan du bruke et nettskjema til å sende inn forespørselen

 

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Ny betalingsløsning

På og fra ikrafttredelsesdatoen kan vi eventuelt referere til følgende produkter/funksjonalitet (nevnt i avsnittene knyttet til den nye betalingsløsningen i PayPals brukeravtale) med sine nye navn på nettstedet vårt og annet skriftlig materiale:

Gjeldende navn Nytt navn

Gjeldende navn

Nytt navn

Tilpassede kortfelter

Avanserte kortbetalinger

Svindelverktøy / egendefinerte kortfelt svindeladministrasjonsfiltre

Svindelbeskyttelse (Fraud Protection)

API for tilpassede kortfelter

API for avanserte kortbetalinger

De nye navnene vises i PayPals brukeravtale på og fra 16. juni 2020. Klikk HER for å se en oppdatert kopi av endringene som er ment å tre i kraft 16. juni 2020.

2. Massebetalinger

På og fra den effektive datoen, kan vi eventuelt henvise til massebetalinger med sitt nye navn «Utbetalinger» på våre nettsider og annet skriftlig materiale. Det nye navnet vises PayPals brukeravtale fra om med 16. juni 2020. Klikk her for å se en oppdatert kopi av endringene som er ment å tre i kraft den 16. juni 2020.

3. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Oppdateringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den gjeldende Paypal-avtalen om nettbaserte kortbetalingstjenesterpå nettet ved å klikke her eller få tilgang til den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» som finnes på de fleste PayPal-sidene på nettstedet.

1. Endringer i navn på ulike produkter og funksjoner

På og fra den effektive datoen, vil vi alternativt referere til følgende produkter/funksjonalitet med sine nye navn på våre nettsider og annet skriftlig materiale:

Gjeldende navn

Nytt navn

Tilpassede kortfelter

Avanserte kortbetalinger

Svindelverktøy / egendefinerte kortfelt svindeladministrasjonsfiltre

Svindelbeskyttelse (Fraud Protection)

API for tilpassede kortfelter

API for avanserte kortbetalinger

2. Andre endringer

Deler av Paypals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 16. juni 2020

 • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter – brudd på retningslinjene for akseptabel bruk (nytt avsnitt)

Vi har lagt til et nytt avsnitt som beskriver våre rettigheter til å trekke fra beløp for skader som oppstår når du bruker PayPal-kontoen hovedsakelig i forbindelse med handel, næringsliv, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk. Det nye avsnittet lyder som følger (vises med overskriftene til rotklausulene for kontekst, og er forkortet for kortfattethetens skyld, med endringene understreket):

“…

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner

Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

Hvis du bruker PayPal-kontoen hovedsakelig i forbindelse med handel, næringsliv, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk:

 • I tillegg til å være underlagt tiltakene ovenfor er du ansvarlig overfor PayPal for beløpet tilsvarende skadene PayPal har lidt på grunn av ditt brudd på retningslinjene for akseptabel bruk.
 • Du bekrefter og godtar at 2 500,00 USD (eller tilsvarende beløp i valutaen i landet du bor i) per overtredelse av retningslinjene for akseptabel bruk er:
  • et rimelig minsteanslag over skadene PayPal lider, tatt i betraktning alle nåværende, eksisterende omstendigheter, herunder forholdet mellom summen og omfanget av skadene PayPal lider, som rimelig kan forventes.
  • rimelig og forholdsmessig i forhold til leveringen av tjenesten til deg.
  • nødvendig, men ikke mer enn tilstrekkelig, for å beskytte PayPal sin legitime interesse i din overholdelse av retningslinjene for akseptabel bruk.

PayPal kan trekke slike skader direkte fra den eksisterende saldoen på en PayPal-konto du styrer.

…”

2. Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg

Vi har endret avsnittet «Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg» for å avklare dine forpliktelser til å gi PayPal informasjon om deg for å: tilrettelegge for handlingene våre beskrevet i brukeravtalen, gjøre det mulig for oss å redusere risikoen for svindel eller overholde våre forskriftsmessige forpliktelser (inkludert anti-hvitvasking av betalingsmidler). Avsnittet «Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg» lyder nå som følger (vises med overskriftene til rotklausulene for kontekst med endringene understreket):

“…

Andre juridiske begreper

Våre rettigheter

Informasjon om deg

Vi kan be om informasjon fra deg som vi med rimelighet kan kreve for å: tilrettelegge for handlingene våre beskrevet i denne brukeravtalen, gjøre det mulig for oss å redusere risikoen for svindel, eller overholde våre forskriftsmessige forpliktelser (inkludert anti-hvitvasking av betalingsmidler). Du må etterfølge disse forespørslene innen rimelig tid. Dette kan innebære at du på egen bekostning sender oss legitimasjonsdokumenter og annen informasjon om dine betalingsmetoder og handlinger (for eksempel de nyeste kontoutskriftene forhandlerbehandlingsutskriftene dine) via faks, e-post eller på annen måte.

…”

3. Gebyrer – refusjon av kommersielle transaksjoner

Som en påminnelse (varslet 2. januar 2020) ble avsnitt A3.4 (Refusjon av kommersielle transaksjoner) i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) endret 5. mars 2020 for å forklare at når du refunderer en kommersiell transaksjon, blir ingen gebyrer som du opprinnelig betalte for å motta betalingen, tilbakebetalt til deg. Endringen i avsnitt A3.4 (Refusjon av kommersielle transaksjoner) i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) som trådte i kraft 5. mars 2020 tas i bruk på og etter ikrafttredelsesdatoen.

4. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil, deriblant disse avsnittene:

Avsnitt

Endring

Om kontoen din – Velkommen til PayPal (siste avsnitt)

Henvisningen til «60 dager» er endret til «to måneder».

Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen din (siste avsnitt)

Henvisningen til «60 dager» er endret til «to måneder».

 

Oppdateringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Ikrafttredelsesdato: 16. juni 2020

Du finner den endrede versjonen av PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester under den gjeldende versjonen av dokumentet ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Vaulting-verktøyet

Det er en glede å introdusere vårt nye Vaulting-verktøy. Vi har lagt til avsnitt 7.2 (Vaulting-verktøyet) og oppdatert avsnitt 10 (definisjoner) med vilkår som er spesifikke for det nye Vaulting-verktøyet.

2. Regnskapstjenester

Vi er også glade for å introdusere våre nye Regnskapstjenester. Vi har lagt til avsnit 7.3 (Regnskapstjenester) og oppdatert avsnitt 10 (Definisjoner) med begreper som er spesifikke for de nye Regnskapstjenestene.

3. Omfanget av produktene

Vi har endret delen med overskriften «Om denne avtalen» og avsnitt 10 (Definisjoner) for å avklare at:

 • Hvis du blir tilbudt og velger å bruke et produkt, nettbasert betalingstjeneste eller funksjonalitet (inkludert teknologi) som er nevnt i Paypals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester, gjelder vilkårene for Paypals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester som relaterer til dette produktet, tjenesten eller nettbasert betalingstjeneste for deg.

 • Svindelbeskyttelse er nå også en valgfri ekstratjeneste i Website Payments Pro-pakken med funksjoner.
 • Følgende funksjoner er nå også valgfrie tilleggstjenester i pakken med funksjoner for de avanserte kortbetalingene:
 • all Website Payments Pro-funksjonalitet,
 • Vaulting-verktøyet, og
 • Regnskapstjenester.

 • Virtual Terminal er nå en nettbetalingstjeneste som er tilgjengelig for forhandlere, og er en del av Website Payments Pro-funksjonene.

Avsnittet «Om denne avtalen» og de relevante delene av avsnitt 10 er nå lest som følger (forkortet for enkelhet og vist med overskrifter for grunnleggende standardbestemmelser for kontekst, med endringer understreket):

Om denne avtalen

Ved å integrere eller bruke Produktet og den nettbaserte kortbetalingstjenesten godtar du at du skal være bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du blir tilbudt og velger å bruke et produkt, nettbasert kortbetalingstjeneste eller funksjonalitet (inkludert teknologi) som nevnes i denne avtalen, gjelder vilkårene i denne avtalen som er knyttet til dette produktet, nettbasert kortbetalingstjeneste eller funksjonalitet.

Produktet kan beskrives slik:

 • Avanserte kortbetalinger – en pakke med funksjoner som består av avanserte kortbetalinger-API-en som standard, og svindelbeskyttelse som tilleggstjeneste. Vi kan også tilby deg følgende som valgfrie tilleggstjenester:
 • all Website Payments Pro-funksjonalitet,
 • Vaulting-verktøyet, og
 • Regnskapstjenester.

Produktet omfatter en eller flere nettbaserte kortbetalingstjenester. De nettbaserte kortbetalingstjenestene er:

 • Avanserte kortbetalinger API Funksjonalitet for å utføre kreditt- og debetkorttransaksjoner, der kortinformasjonen legges inn på nett av kortholderen.
 • Virtuell Terminal - Funksjonalitet som tilbys av PayPal for å motta kortbetaling ved å manuelt skrive inn kortdata som har blitt gitt til deg av kortholderen.

…”

…”