Brukeravtale for PayPal-tjenesten

 

>> Vis alle juridiske avtaler

Henvisningsnotater for brukeravtale

Sist oppdatert: 20. desember 2019

 

 

 

Hvis et dokument refererer til avsnittsnumre eller definerte ord i brukeravtalen, kan du bruke dette dokumentet for å finne den aktuelle bestemmelsen eller det definerte ordet i brukeravtalen som trer i kraft etter 11. desember 2019.  

1) Avsnitt:

Avsnitt i brukeravtalen som er gyldig frem til 11. desember 2019

Hvor bestemmelsen omtales i gjeldende brukeravtale

Introduksjon

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

 • Andre juridiske termer – Kommunikasjon med deg – Språk og oversettelse av avtalen

 • Andre juridiske vilkår – Erstatning og begrensning av ansvar – Frigjøring av PayPal

 • Motta betalinger – Refusjon og tilbakeføring av betalinger – Tilbakeføringer

 • Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse

 • Begrensede aktiviteter og reservasjoner – Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – Reservekonto

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Begrensninger og reservasjoner – Reservasjoner

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Hvor lang tid tar betalingen?

 • Om kontoen din – Informasjon om oss og tjenesten vår

1. Vårt forhold til deg
 

1.1 PayPal er bare en betalingsleverandør.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Informasjon om oss og tjenesten vår

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

 • Andre juridiske vilkår – Erstatning og ansvarsbegrensning – Vår rolle som leverandør av betalingstjenester

1.2 Ditt personvern

Andre juridiske termer – Diverse – Personvern

1.3 Overdragelse.

Andre juridiske termer – Diverse – Overdragelse

1.4 Kommunisere med deg.

1.4.1 Språk. 

Andre juridiske termer – Diverse – Oversettelse av avtalen

1.4.2 Merknader for deg. 

Andre juridiske termer – Kommunikasjon mellom deg og oss – Merknader for deg

1.5 Merknader for PayPal

Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Kontakt oss

1.6 Endringer i denne avtalen

Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

1.7 Berettigelse. 

Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

2. Dine kontoer og saldoer

2.1 Privat- og bedriftskontoer.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Privatkontoer og bedriftskontoer

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

2.2 Saldo.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Legge til penger

2.3 Kontoinformasjon (herunder informasjon om saldo og transaksjoner) 

Om kontoen din – Kontoutskrifter og forespørsel om kontoopplysninger

2.4 Motregning.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Refusjon for ditt økonomiske ansvar

2.5 Beløp du skylder oss. 

Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

2.6 Saldoer i flere valutaer.

Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

2.7 Sikkerhetsinteresser.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Sikkerhetsinteresser

3. Betalingsmetode

3.1 Tilknytte en betalingsmetode. 

Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

3.2 Kort.

Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Din kontinuerlige tillatelse til å la oss belaste betalingsmetodene dine

3.3 Bankkontoer. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Din kontinuerlige tillatelse til å la oss belaste betalingsmetodene dine

 • Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

3.4 SEPA Direct Debit (for brukere med registrerte adresser på Kypros eller i Estland, Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia)

Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Din kontinuerlige tillatelse til å la oss belaste betalingsmetodene dine

3.5 Særskilte finansieringsordninger

Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Særskilte finansieringsordninger

3.6 Foretrukket betalingsmetode.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Velge en foretrukket betalingsmetode

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

3.7 Ingen foretrukket betalingsmetode valgt/tilgjengelig? 

Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

3.8 Begrensninger av betalingsmetoder.

Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

4. Overføre penger

4.1 Vår behandling av dine betalingsoppdrag.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Hvor lang tid tar betalingen?

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Annullere betalingsinstruksjoner

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

4.2 Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker. 

Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

4.3 Betalingsoppdrag for overføring til egen bankkonto

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

4.4 Ikke nok penger på saldoen din.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

 • Foreta en betaling – Refusjoner til kontoen din – Hvis PayPal-kontoen mottar en refusjon

4.5 Overføringsgrenser.

Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Overføringsgrenser

4.6 Avviste transaksjoner.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når mottakeren ikke godtar betalingen

 • Foreta en betaling – Refusjoner til kontoen din

4.7 Forsinkelse ved forhandlerens behandling av betalingen. 

Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalinger forsinket av selger

4.8 Forhåndsgodkjente betalinger (også kalt automatiske betalinger).

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalingsavtalebetalinger

 • Motta betalinger – Godta faktureringsavtalebetalinger

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg – tabell (kolonnen Uforutsett faktureringsavtalebetaling)

4.9 Annullere forhåndsgodkjente betalinger.

Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalingsavtalebetalinger

4.10 Overføre e-penger i ulike valutaer. 

Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

5. Motta penger

Introduksjon

Motta betalinger – Generelle bestemmelser for mottak av betalinger

5.1 Fjerne mottaksgrensen

Motta betalinger – Generelle bestemmelser for mottak av betalinger – Mottaksgrenser

5.2 Betalingsgjennomgang.

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Betalingsgjennomgang

5.3 Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav

Motta betalinger – Refusjon og tilbakeføring av betalinger – Tilbakeføringer

5.4 PayPal og kundene dine (og 5.5 for tyske brukere)

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Motta betalinger – Presentasjon av PayPal

Motta betalinger – Regler om tilleggsavgifter

5,5 motta penger i forskjellige valutaer. (5,6 for tyske brukere)

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

 • Motta betalinger – Generelle bestemmelser for mottak av betalinger

5.6 Skatter og avgifter. (5.7 for tyske brukere)

Motta betalinger – Skatter og avgifter og informasjonsrapportering

5.7 Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, datavern, personvern og sikkerhet.

(5.8 for tyske brukere)

5.7.1 Refusjoner og avviste betalinger

Motta betalinger – Refusjon og tilbakeføring av betalinger – Refusjon, dine retningslinjer for refusjon og din personvernerklæring

5.7.2 Retningslinjer for refusjon

Motta betalinger – Retningslinjer for refusjon og personvern

5.7.3 Beskyttelse av data og personvern

Andre juridiske termer – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

5.7.4 Sikkerhet

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Restriksjonsbelagte aktiviteter – siste punkt på punktlisten

5.8 PayPal Business-betalinger. (bare Storbritannia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Estland, Gibraltar, Hellas, Guernsey, Ungarn, Irland, Isle of Man, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Romania San Marino, Slovakia, Slovenia («relevante land»))

Ikke brukt

5.9 Reservasjoner i henhold til dine instruksjoner. (5.8 utenfor de relevante landene, Tyskland og Østerrike) 

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner knyttet til dine instruksjoner

5.10 Ny løsning for betalingssiden (5.9 utenfor de relevante landene) 

Motta betalinger – Ny løsning for betalingssiden

6. Overføre og innløse e-penger

6.1 Slik overfører/innløser du e-penger. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

6.2a Overførings- og innløsningsgrenser.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.2b Implementeringsmetoder og tidsrammer.

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.2c Transaksjonsgjennomgang. 

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.3 Fjerne overføringsgrensen

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.4 Overføre penger i flere valutaer. 

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6a. Kauf auf Rechnung (bare Tyskland)

Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

6b. PayPal PLUS (bare Tyskland)

Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

6c. Betaling etter 14 dager (kun Tyskland)

Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

7. Termin og avslutning av kontoen

Hele teksten

Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen

8. Gebyrer og valutakonvertering

8.1 Gebyrer.

Om kontoen din – Gebyrer

8.2 Valutakonvertering.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Hvordan vi konverterer valuta

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Alternativer for valutakonvertering

8.3 Alternativer for valutakonvertering. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Hvordan vi konverterer valuta

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Alternativer for valutakonvertering

9. Restriksjonsbelagte aktiviteter

9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Restriksjonsbelagte aktiviteter

9.2 Opprettholde en sikker betalingsmåte.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

9.3 Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

10. Ditt økonomiske ansvar – Tiltak vi kan iverksette

10.1 Ditt økonomiske ansvar.

10.1a

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

 • Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Ditt økonomiske ansvar

10.1b Økonomisk ansvar for krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse.

Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

10.1c Refusjon for ditt økonomiske ansvar.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Refusjon for ditt økonomiske ansvar

10.1d Midlertidig reservasjon av penger for omstridte transaksjoner

 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Begrensninger og reservasjoner – Reservasjoner

 • Motta betalinger – Selgere på markedsplasser

10.2 Handlinger som utføres av PayPal.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

 • Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen

10.3 Begrenset tilgang.

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Kontobegrensninger

10.4 Reserver.

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reserver

10.5 Reservert betaling

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Begrensninger og reservasjoner – Reservasjoner

10.6 Informasjon om deg (10.7 for brukere i Tyskland)

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – informasjon om deg

10.6 Reservasjon av eBay-varer (bare Tyskland)

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Begrensninger og reservasjoner – Reservasjoner

 • Motta betalinger – Selgere på markedsplasser

10.7 Fremlegging av årsakene til handlingene våre (10.8 for brukere i Tyskland)

Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Fremlegging av årsakene til handlingene våre

11. Program for selgerbeskyttelse

Generelt

Koblinger til separate retningslinjer for kjøperbeskyttelse, som nevnt nedenfor, fra Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse

1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Se avsnitt 1 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.2 Tilgjengelighet av PayPals selgerbeskyttelse

Se avsnitt 2 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.3 Hvor god beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

Se avsnitt 3 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.4 Hva skjer når en kjøper registrerer et krav, en tilbakeføring eller en reversering?

Se avsnitt 4 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.5 

Se avsnitt 5 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.6 Kvalifikasjonskrav

Se avsnitt 6 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.7 Hva er leveringskravene?

Se avsnitt 7 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.8 Hva er et forsendelsesbevis?

Se avsnitt 8 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.9 Hva er et leveringsbevis?

Se avsnitt 9 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke kvalifiserer for PayPals selgerbeskyttelse?

Se avsnitt 10 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

12. Feil og uautoriserte transaksjoner

12.1 Identifisere feil og/eller uautoriserte transaksjoner

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Kontoutskrifter og forespørsel om kontoopplysninger

 • Løse problemer – introduksjon

 • Løse problemer – Hvis du finner et problem …

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg …

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

12.2 Varsle PayPal om feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet.

Løse problemer – Hvis du finner et problem … – Trinn 2: Fortell oss om problemet

12.3 Gjennomgang av feilrapporter

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg …

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

12.4 Økonomisk ansvar ved uautoriserte transaksjoner.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg … – en uautorisert betaling til en annen PayPal-konto

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

12.5 Rett til refusjon av en betalingstransaksjon som er foretatt i henhold til en betalingsfullmakt

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg … en uforutsett avtale faktureringsavtalebetaling

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg … – uforutsett faktureringsavtalebetaling

12.6 Feil.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg …

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg … – en feil betaling til en annen PayPal-konto

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

13. PayPals kjøperbeskyttelse

Generelt

Koblinger til separate retningslinjer for kjøperbeskyttelse, som nevnt nedenfor, fra:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

13.1 Hva er PayPals kjøperbeskyttelse? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 1 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.2 Er PayPals kjøperbeskyttelse riktig for meg? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 2 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.3 Hva skjer hvis PayPal tar en endelig avgjørelse i favør av kunden … (bare relevante land)

Se avsnitt 3 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.4 Betingelser for refusjon (kun i relevante land)

Se avsnitt 4 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.5 Hvordan løser jeg problemet? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 5 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.6 Samarbeide med PayPal for å løse problemet (bare relevante land)

Se avsnitt 5 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.7 Hva gjør jeg hvis kjøpet mitt ikke kvalifiserer for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 6 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.8 Hva Avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB)? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 7 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.9 Overdragelse av rettigheter (bare relevante land)

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Overdragelse av rettigheter

13.10 Ingen doble tilbakebetalinger (bare relevante land)

Se avsnitt 8 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.11 Arrangementsbilletter (bare relevante land)

Se avsnitt 9 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

14. Tvister hos PayPal

14.1 Ta kontakt med PayPal først. 

Løse problemer – Klager – Rapportere tvister mellom deg og PayPal i forbindelse med tjenestene våre

14.2 ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF.

Løse problemer – Klager – Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klageprosessen …

15. Generelt

15.1 Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon. 

Andre juridiske termer – Diverse – Gjeldende lovgivning

15.2 Ingen frafall av rettigheter. 

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Ingen frafall av rettigheter

15.3 Ansvarsbegrensninger.

Andre juridiske vilkår – Erstatning og ansvarsbegrensning – Ansvarsbegrensning

15.4 Ingen garanti. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Andre juridiske vilkår – Erstatning og ansvarsbegrensning – Ingen garanti

 • Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen

 • Andre juridiske vilkår – Erstatning og begrensning av ansvar – Frigjøring av PayPal

15.5 Skadeserstatning/refusjon.

Andre juridiske vilkår – Erstatning og ansvarsbegrensning – Erstatning

15.6 Fullstendig avtale og tredjepartsrettigheter. 

Andre juridiske termer – Diverse – Fullstendig avtale og tredjepartsrettigheter

15.7 Immaterielle rettigheter – Tildeling av programvarelisens. 

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – Tildeling av lisens, generelt

15.8 Immaterielle rettigheter – Tildeling av innholdslisens.

15.8a Lisenser tildelt av PayPal

Andre juridiske termer – Immaterielle rettigheter – PayPals varemerker

15.8b Lisenser tildelt av deg – Dine bedriftsrelaterte immaterielle rettigheter

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – Lisens tildelt fra selgere til PayPal-selskaper

15.8b Lisenser tildelt av deg – Ditt innhold

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – Lisens tildelt fra deg til PayPal-selskaper; garantier om immaterielle rettigheter

15.9 Tredjepartstillatelser.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

15.10 PayPal som påloggingsmetode. 

Andre juridiske termer – Diverse – PayPal som påloggingsmetode

15.11 Bedriftskunder. 

Andre juridiske termer – Diverse – Bedriftskunder

16. Definisjoner

All tekst

Se tabellen Definerte ord nedenfor

Tidsplan 1. Gebyrtabell

Introduksjon

Om kontoen din – Gebyrer

Vilkår i en forhandlersats fra A2.2.3

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Gebyrer

 • Motta betalinger – Forhandlersats

Resterende

Bestemmelsene i denne tidsplanen er nå oppført på vår dedikerte side for avgifter (Avgifter).  Kobling fra:

 • Om kontoen din – Gebyrer

 

2) Definert ord:

Definerte ord i brukeravtalen som er gyldig frem til 11. desember 2019

Behandling av det definerte ordet i brukeravtalen som trer i kraft 11. desember 2019

«Konto» eller «PayPal-konto» 

Se heller «konto» og «PayPal-konto»

Legge til penger 

Se heller «Legge til penger», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Legge til penger

Avtale 

Se heller i brukeravtalen

AIS-leverandør 

Se heller «tredjepartsleverandør», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

Godkjenne eller Godkjenning 

Se heller «godkjenne» og «godkjenning», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din

Balanse 

Se heller «penger på kontoen din» generelt og penger i «PayPal-saldoen» og på «reservekontoen» avhengig av omstendighetene, som introdusert i:

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

Prosess for bekreftelse av bankkonto 

Se heller «Prosess for bekreftelse av bankkonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

 • Våre Hjelp og kontakt-sider

Betaling finansiert av bankkonto 

Se heller en vilkårlig henvisning til en betaling fra kontoen din, som er finansiert av en betaling fra bankkontoen din.

Bedriftskonto 

Se heller «bedriftskonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Privatkontoer og bedriftskontoer

Virkedager 

Se heller Virkedag, som introdusert i:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

kjøper 

Se heller henvisninger til «kjøper»

kalenderår 

Ikke lenger definert

Avtale om behandling av kort 

Se heller Forretningsmessige avtaler, som ble introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Forretningsmessig status

Endre

Se heller «endre» slik det brukes i:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

Tilbakeføring 

Se heller «tilbakeføring», som introdusert i:

 • Motta betalinger – Refusjon og tilbakeføring av betalinger – Tilbakeføringer

Krav 

Se heller «krav» som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

Kommersiell transaksjon 

Se heller Gebyr-siden vår

Region for betalingskortoverføring 

Se heller følgende for å finne tilgjengelige overføringer til betalingskort:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

Grensekryssende

Se heller Gebyr-siden vår

Kundeservice 

Se heller «kontakt oss» i:

 • Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Kontakt oss

«datakontrollør»  «databehandler» «den registrerte»

Se heller disse termene som ble introdusert i:

 • Andre juridiske termer – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Vår personvernerklæring

Databeskyttelseslover

Se heller «databeskyttelseslover», som introdusert i:

 • Andre juridiske termer – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Vår personvernerklæring

Ukedager 

Ikke lenger definert

Standard betalingsmetoder 

Se heller «følgende kilder» i:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

Tvist 

Se heller «tvist», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

Innenlands

Se heller Gebyr-siden vår

eBay 

Ikke lenger definert

eCheque 

Se heller «eCheque», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din og Når eCheques kan forekomme

E-penger 

Se heller «elektroniske penger» i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode – introduksjon

Europa I

Se heller Gebyr-siden vår

Europa II

Se heller Gebyr-siden vår

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller EØS 

Ikke lenger definert

Arrangement

Se heller «arrangement», som introdusert i:

 • Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse

Gebyr 

Se heller Gebyr-siden vår

Bruker av fullstendig program 

Ikke lenger definert

Betalingsmetode 

Se heller «betalingsmetode», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

Urettmessig kontotilgang 

Se heller «Sikkerhets-/svindelproblem», som introdusert i:

 • Løse problemer – Hvis du finner et problem … – Trinn 1: Bruk litt tid på å identifisere problemtypen

Informasjon 

Ikke lenger definert

Direkteoverføring 

Se heller «direkteoverføring», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

Prosess for å tilknytte og bekrefte kort.

Se heller «Prosess for å tilknytte og bekrefte kort», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

Massebetalinger 

Se vår Gebyr-side

Forsinkelse ved forhandlerens behandling av betalingen. 

Se heller «Betalinger forsinket av selger», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalinger forsinket av selger

Mikroforetak 

Se heller «mikroforetak», som introdusert i:

 • Andre juridiske termer – Diverse – Bedriftskunder

Nord-Europa

Se vår Gebyr-side

Ikke mottatt 

Se heller «ikke mottatt», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

Risiko uten dekning 

Se heller «reverseringsrisiko», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din og Når eCheques kan forekomme

Betalingskonto 

Se heller «PayPal-saldo», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

Betalingsinstrument 

Se heller «PayPal-konto» og «konto».

Betalingsoppdrag 

Se heller «betalingsinstruksjoner», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

Betalingsmottaker 

Se heller «betalingsmottaker», som introdusert i:

 • Retningslinjer for PayPals selgerbeskyttelse

Gjennomgang av betalinger 

Se heller «gjennomgang av betalinger», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Betalingsgjennomgang

«PayPal», «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» 

Se heller «PayPal», som introdusert i:

 • Det første avsnittet i delen Velkommen til PayPal

 • Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Kontakt oss

Se «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» i hele brukeravtalen.

PayPal Business-betalinger 

Ikke lenger definert

PayPals kjøerbeskyttelse 

Se heller «PayPals kjøperbeskyttelse», som introdusert i:

 • Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse

PayPal Credit 

Se heller «PayPal Credit» på PayPal-nettstedet

PayPal-gruppe

Se heller «PayPal», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Erstatning og ansvarsbegrensning

PayPals stedsbaserte betalingsfunksjon 

Der den fortsatt tilbys av PayPal, og som sådan har PayPal-merket, kan brukere benytte seg av denne funksjonen for å motta betalinger på salgsstedet uten behov for en kortterminal. 

PayPal Mobile-appen 

Ikke lenger i bruk

PayPals POS-funksjon 

Ikke lenger i bruk

PayPal-nettsted(er) 

Se heller «PayPal-nettsted» eller «nettstedet vårt».

Privatkonto 

Se heller «privatkonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Privatkontoer

Personopplysninger

Se heller «personopplysninger», som introdusert i:

 • Andre juridiske termer – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Vår personvernerklæring

Personlig transaksjon 

Se heller Gebyr-siden vår

PIS-leverandør 

Se heller «tredjepartsleverandør», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

Retningslinjer eller Flere retningslinjer

Se heller «PayPals retningslinjer», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Betalingsgjennomgang

Oppdatering av retningslinjer 

Se heller «merknad på siden Oppdatering av retningslinjer på nettstedet vårt», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

Forhåndsgodkjent betaling

Se heller «forhåndsgodkjent betaling», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalingsavtalebetalinger

Foretrukket betalingsmetode

Se heller «foretrukket betalingsmetode», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Velge en foretrukket betalingsmetode

behandling

Se heller «behandle», som introdusert i:

 • Andre juridiske termer – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Vår personvernerklæring

PSD2 

Se heller «PSD2» som ble introdusert i:

 • Andre juridiske termer – Diverse – Bedriftskunder

Relevante land (hvis aktuelt)

Se heller landene som er oppført i følgende avsnitt i brukeravtalen for Storbritannia:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal.

Reserver 

Se heller «reserve», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reserver

Reservekonto 

Se heller «reservekonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – Reservekonto

Løsningssenter 

Se heller «Løsningssenter», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Hva er reservasjoner, begrensninger og reserver?

Se også retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse.

Resten av EU

Ikke lenger i bruk eller definert.

Restriksjonsbelagte aktiviteter

Se heller «restriksjonsbelagte aktiviteter», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Restriksjonsbelagte aktiviteter

Reversering 

Se heller «reversering», som introdusert i:

 • Motta betalinger – Refusjon og tilbakeføring av betalinger – Tilbakeføringer

Selger og Forhandler 

Se heller «selger» og «forhandler» slik de er brukt i hele brukeravtalen.

Overføre penger 

Se heller «Overføre penger», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

Tjenester 

Se heller «PayPal-tjenester» eller «våre tjenester» slik de er brukt i hele avtalen.

Avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB) 

Se heller «avviker vesentlig fra beskrivelsen» eller «AVFB», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

Særskilte finansieringsordninger 

Se heller «særskilte finansieringsordninger», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Særskilte finansieringsordninger

Transaksjonsrisiko (henvises til sammen med «risiko eller eksponering knyttet til kontoen din»)

Se heller listen over vanlige situasjoner som er oppført i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Begrensninger og reservasjoner – Reservasjoner

Uautorisert betaling (bare omtalt i avsnitt 11)

Se heller «Uautorisert betaling» som introdusert og brukt bare i PayPals retningslinjer for selgerbeskyttelse.  Koblinger til disse retningslinjene fra:

 • Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse

Unik identifikator 

Se heller «obligatorisk informasjon» slik det brukes i:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

Storbritannia eller UK 

Ikke lenger definert

«Bruker», «du» eller «din/ditt/dine» 

Se heller «bruker», «dere» eller «deres» i hele brukeravtalen.

Verifisert 

Se heller dine forpliktelser i:

 • Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – informasjon om deg