>> Vis alle juridiske avtaler

 

Personvernerklæring

Ikrafttredelsesdato: 19. mai 2020

 

 1. Oversikt
 2. Hvilke personopplysninger innhenter vi?
 3. Hvorfor beholder vi personopplysninger?
 4. Hvordan behandler vi personopplysninger? 
 5. Deler vi personopplysninger? 
 6. Hvordan arbeider vi med andre tjenester og plattformer?
 7. Internasjonale overføringer 
 8. Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier?
 9. Hvilke personvernvalg er tilgjengelige for deg?
 10. Hva er rettighetene dine?   
 11. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?
 12. Kan barn bruke tjenestene våre? 
 13. Hva annet bør du vite?
 14. Kontakt oss
 15. Definisjoner
 16. Tilleggsinformasjon (inkluderer varsel om bankbestemmelser for kunder i EØS-området)

 

1. Oversikt

PayPal har utviklet denne personvernerklæringen for å forklare hvordan PayPal, som behandlingsansvarlig, kan samle inn, beholde, behandle, dele og overføre personopplysningene dine når du besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysningene dine når du besøker nettsteder eller bruker tjenester, og gjelder ikke for nettsteder eller tjenester på nettet som vi ikke eier eller kontrollerer, inkludert nettsteder eller tjenester fra andre PayPal-brukere.

Som en europeisk bank registrert i Luxembourg, er vi i overensstemmelse med kravene til datavern og finans. For å unngå tvil presiseres det at denne personvernerklæringen ikke utgjør en «rammeavtale» i tråd med EUs betalingstjenestedirektiv (2007/64/EC) og heller ikke en implementering av dette direktivet i EØS-området.

Denne personvernerklæringen er utformet for å hjelpe deg med å få informasjon om vår personvernpraksis og for å hjelpe deg med å forstå personvernvalgene du har når du bruker nettstedene og tjenestene våre. Vær oppmerksom på at tjenestetilbudet vårt kan variere etter område. Denne personvernerklæringen kan suppleres av flere varsler, avhengig av nettstedet eller tjenesten det gjelder.  Du finner tilleggsinformasjon i Erklæring om informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier og Varsel om bankbestemmelser.

Vi har definert noen av termene vi bruker i personvernerklæringen. Du kan finne betydningen av en rekke ord som benyttes, i avsnittet Definisjoner.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om vår personvernpraksis som ikke tas opp i denne personvernerklæringen.

 

2. Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi samler inn personopplysninger om deg når du besøker nettstedene våre eller bruke tjenestene våre, inkludert følgende:

 • Registrering og bruksinformasjon – Når du registrerer deg for å bruke våre tjenester ved å opprette en konto, samler vi personopplysninger etter behov for å tilby og oppfylle de tjenestene du etterspør.  Avhengig av tjenestene du velger, kan vi kreve at du oppgir navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og legitimasjonsinformasjon for å opprette en PayPal-konto. Vi kan kreve at du gir oss ytterligere personopplysninger når du bruker tjenestene våre.

 • Informasjon om transaksjonen og opplevelsen – Når du bruker tjenestene våre og besøker nettstedene våre, for eksempel for å kjøpe fra forhandlere, motta penger, behandle transaksjoner eller overføre penger til venner og familie, samler vi informasjon om transaksjonen så vel som annen informasjon forbundet med transaksjonen, som beløpet sendt eller bedt om, beløpet betalt for produkter eller tjenester, forhandlerinformasjon, inkludert informasjon om eventuelle betalingsmetoder brukt til å fullføre transaksjonen, enhetsinformasjon, tekniske bruksdata og informasjon om geolokasjon.
 • Deltakeres personopplysninger Når du bruker tjenestene våre eller får tilgang til våre nettsteder, samler vi inn personopplysningene du gir oss om de andre deltakerne som er knyttet til transaksjonen.
 • Overføre eller be om penger:  Når du sender eller ber om penger via tjenestene, samler vi inn personopplysninger, som for eksempel navn, postadresse, telefonnummer og finansregnskapsinformasjon, om deltakeren som mottar penger fra deg eller overfører penger til deg.  Omfanget av personopplysninger som kreves om deltakere, kan variere avhengig av tjenestene du bruker til å overføre eller be om penger.  
 • Betale eller be noen andre om å betale en regning:  Hvis du bruker tjenestene våre til å betale en regning for noen andre, eller hvis du ber en bruker om å betale en regning for deg, samler vi inn personopplysninger fra deg om kontoinnehaveren, for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontonummer på regningen du har tenkt å betale eller be om betaling for.
 • Legg til verdi på kontoene dine:  Hvis du bruker tjenestene våre til å legge til verdi i PayPal-kontoen din eller en annen konto du har, eller hvis du ber en bruker om å legge til verdi i noen av disse kontoene, kan vi samle inn personopplysninger fra deg om den andre parten, eller fra den andre parten om deg, for å legge til rette for forespørselen.  Hvis du bruker tjenestene våre for eksempel til å laste inn en mobiltelefon på nytt eller til å be om at det legges til verdi på mobilkontoen din, kan vi samle inn personopplysninger og annen informasjon, inkludert mobilkontonummer, fra den andre deltakeren.
 • Personopplysninger om venner og kontakter – Det kan være enklere for oss å hjelpe deg med å overføre penger til venner og kontakter hvis du velger å koble kontaktlisteinformasjonen din til kontoen din. Hvis du oppretter en kontotilkobling mellom enheten din eller en sosial medieplattform og kontoen din, vil vi bruke kontaktlisten din (for eksempel navn, adresse, e-postadresse) for å forbedre opplevelsen din når du bruker tjenestene våre.
 • Personopplysninger som du velger å gi oss for å få ytterligere tjenester eller bestemte nettjenester – Hvis du ber om eller deltar i en valgfri funksjon på nettstedet eller ber om tilpassede tjenester eller andre valgfrie funksjoner, kan vi innhente ytterligere informasjon fra deg. Vi gir deg et separat varsel på tidspunktet for innsamling, hvis bruken av de personopplysningene er forskjellig fra brukene som er oppgitt i denne personvernerklæringen.  
 • Personopplysninger om deg hvis du bruker umerkede tjenester – enkelte tjenester er tilgjengelige uten at du må logge på eller opprette en konto. Vi samler inn personopplysninger når du samhandler med og betaler forhandlere som bruker våre kortbetalingstjenester, som ikke bærer PayPal-varemerket, og når du betaler med PayPal uten å logge på en konto. For de umerkede betalingstjenestene våre foregår samhandlingen din med forhandleren på forhandlerens plattform. Hvis du er en kontoinnehaver, eller oppretter en konto på et senere tidspunkt, kan vi samle inn informasjon om umerkede betalinger og knytte dem til kontoen din for å forbedre kundeopplevelsen din som kontoinnehaver og for samsvars- og analyseformål. Hvis du ikke er kontoinnehaver, samler vi inn og lagrer all informasjon du oppgir, og vi bruker denne informasjonen i henhold til denne personvernerklæringen.
 • Personopplysninger om deg fra tredjeparter – Vi innhenter informasjon fra tredjeparter, som for eksempel forhandlere, dataleverandører og kredittbyråer, der det er tillatt ved lov.
 • Annen informasjon vi innhenter knyttet til bruken din av våre nettsteder eller tjenester – Vi kan innhente ytterligere informasjon fra eller om deg når du kommuniserer med oss, tar kontakt med vårt kundeserviceteam eller svarer på en undersøkelse.

 

3. Hvorfor beholder vi personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysninger i et identifiserbart format i den korteste tiden som er nødvendig for å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser, og for forretningsformål.  Vi kan beholde personopplysninger i lengre perioder enn lovpålagt hvis det er i våre rettmessige forretningsinteresser og ikke er forbudt ved lov.  Hvis kontoen din er avsluttet, kan vi ta forholdsregler for å skjule personopplysninger og annen informasjon, men vi forbeholder oss retten til å tilbakeholde og få tilgang til dataene for så lenge som nødvendig for å overholde gjeldende lover. Vi vil fortsette å bruke og videreformidle slike personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Informasjonskapslene vi bruker, har definerte utløpstider. Med mindre du besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre innen den tid, deaktiveres informasjonskapslene automatisk, og beholdte data slettes.  Vi henviser til vår Erklæring om informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier for mer informasjon.

 

4. Hvordan behandler vi personopplysninger?

Vi kan behandle personopplysningene dine av en rekke årsaker som er berettiget i henhold til lover om beskyttelse av data i EØS-området og Sveits. 

 • Drifte nettstedene og leverer tjenestene, inkludert til å:

  • igangsette en betaling, overføre eller be om penger, legge verdi til en konto eller betale en regning
  • godkjenne tilgang til en konto for deg
  • kommunisere med deg angående kontoen din, nettstedene, tjenestene eller PayPal
  • opprette en kontoforbindelse mellom kontoen din og en tredjepartskonto eller -plattform
  • utføre kredittverdighet og andre sjekker for finansiell anseelse, evaluere søknader og sammenligne informasjon med hensyn til nøyaktighet og verifisering
  • hold kontoen din og økonomiske informasjonen din er oppdatert
 • For å imøtekomme forretningsbehovene våre, for eksempel overvåke, analysere og forbedre tjenestene og ytelsen og funksjonaliteten til nettstedene. Vi analyserer for eksempel brukeratferd og utfører undersøkelser om hvordan du bruker tjenestene våre.
 • For å håndtere risiko og beskytte nettstedene, tjenestene og deg mot svindel ved å verifisere identiteten din. PayPals risiko- og svindelverktøy bruker personopplysninger, enhetsinformasjon, tekniske bruksdata og geolokasjonsinformasjon fra nettstedene våre og nettstedene som tilbyr PayPal-tjenester, for å spore og forhindre svindel og misbruk av tjenestene.
 • For å overholde forpliktelsene våre og håndheve vilkårene som gjelder for nettstedene og tjenestene våre, inkludert for å overholde alle gjeldende lover og regler.
 • For våre legitime interesser, inkludert for å:
  • håndheve vilkårene som gjelder for nettstedene og tjenestene våre;
  • imøtekomme våre daglige forretningsbehov, for eksempel overvåking og analyser;
  • administrere risiko, svindel og misbruk av PayPal-tjenestene;
  • anonymisere personopplysninger for å gi samlet statistiske data til tredjeparter, inkludert andre bedrifter og allmennheten, om hvordan, når og hvorfor brukere går til nettstedene våre og bruker tjenestene våre; og
  • utføre alt fra forretninger til forretningsmarkedsføring; og
  • gi tilpassede tjenester (også kalt interessebasert markedsføring) som tilbys av PayPal på tredjepartsnettsteder og nettjenester.  Vi kan bruke personopplysningene dine og annen informasjon som samles inn, i henhold til personvernerklæringen for å levere en målrettet visning, funksjon eller et målrettet tilbud til deg på tredjepartsnettsteder.
 • Med ditt samtykke, inkludert:
  • For å markedsføre PayPals produkter og tjenester, og produkter og tjenester fra ikke-tilknyttede bedrifter, til deg.  Vi kan også behandle personopplysningene dine for å tilpasse visse tjenester eller nettstedopplevelser slik at de passer bedre med dine interesser på PayPal og andre tredjepartsnettsteder.
  • For å bruke informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til å levere målrettede visninger, funksjoner, tjenester eller tilbud til deg og/eller samarbeide med andre tredjeparter, for eksempel forhandlere, reklamebyråer eller analyseselskaper, slik at vi kan levere disse personlig tilpassede tjenestene (også kalt interessebasert markedsføring).
  • For å gi deg plasseringsspesifikke alternativer, funksjoner eller tilbud hvis du velger å dele informasjon om din geolokasjon gjennom tjenestene.  Vi bruker denne informasjonen til å forbedre sikkerheten på nettstedene og tjenestene og gi deg stedsbaserte tjenester, som for eksempel reklame, søkeresultater og annet personlig tilpasset (også kalt interessebasert markedsføring) innhold.
  • For å gjøre det enklere for deg å finne og få kontakt med andre kan vi bruke informasjonen du har delt med tjenesten, til å foreslå forbindelser mellom deg og personer som du kanskje kjenner. Vi kan for eksempel knytte informasjonen som vi får vite om deg gjennom din og kontaktene dine sin bruk av tjenestene, til informasjonen du og andre oppgir, for å foreslå personer du kanskje kjenner eller kanskje vil handle med gjennom tjenestene.  Sosial funksjonalitet og funksjoner som er utformet for å forenkle din bruk av tjenestene med andre, varierer etter hvilken tjeneste det er snakk om. 
  • For å svare på forespørslene dine, for eksempel for å kontakte deg angående et spørsmål du har sendt til vårt kundeserviceteam.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, kostnadsfritt.  Se avsnittet «Dine personvernvalg» hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette.

 

5. Deler vi personopplysninger? 

Vi kan dele personopplysningene dine eller annen informasjon om deg med andre på en rekke måter som beskrevet i denne delen av personvernerklæringen. Vi kan dele personopplysningene dine eller annen informasjon av følgende årsaker:

Med andre medlemmer av PayPal-konsernet: Vi kan dele personopplysningene dine med medlemmer av PayPal-konsernet, blant annet for å tilby tjenestene du har bedt om eller autorisert, for å styre risiko, for å bidra til å oppdage og forhindre svindel og potensielt ulovlige handlinger og andre brudd på våre retningslinjer og avtaler og hjelpe oss med å administrere tilgjengelighet og tilkoblingen til PayPal-produkter, -tjenester og -kommunikasjon.

Med andre selskaper som tilbyr tjenester til oss: Vi kan dele personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører som utfører tjenester og funksjoner på våre påbud og våre vegne.  Disse tredjeparts tjenesteleverandørene kan for eksempel levere PayPal-tjenester, bekrefte identiteten din, bistå i forbindelse med behandling av transaksjoner, sende deg reklame for våre produkter og tjenester eller tilby kundeservice. 

Med andre finansinstitusjoner: Vi deler personopplysninger med andre finansinstitusjoner som vi har inngått samarbeid med for sammen å skape og tilby et produkt.  Disse finansinstitusjonene kan bare bruke denne informasjonen til å markedsføre og tilby PayPal-relaterte produkter, med mindre du har gitt samtykke for annen bruk. Vi kan også dele personopplysningene dine for å behandle transaksjoner, gi deg fordelene forbundet med kort som oppfyller betingelsene og holde den økonomiske informasjonen din oppdatert.

Med de andre transaksjonspartene når du bruker PayPal-tjenestene, for eksempel andre brukere, forhandlere og deres tjenesteleverandører: Vi kan dele informasjon om deg og kontoen din med andre parter som er involvert i transaksjonene dine. Dette omfatter også andre brukere du overfører penger til eller motta penger fra og forhandlere og deres tjenesteleverandører. Denne informasjonen kan omfatte følgende:

 • personopplysninger og kontoopplysninger som kreves for å utføre transaksjonen
 • personopplysninger som kan hjelpe andre deltakere løse tvister og oppdage og forhindre svindel, og
 • anonym data og ytelsesanalyser for å hjelpe forhandlere med å bedre forstå bruken av tjenestene våre og for å hjelpe forhandlere med å forbedre brukernes opplevelser 

Med andre tredjeparter for våre bedriftsformål eller som tillatt eller lovpålagt: Vi kan dele informasjon om deg med andre parter for PayPals forretningsformål eller som tillatt eller i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert:

 • hvis vi trenger å gjøre det for å overholde en lov, juridiske prosesser eller forskrifter;
 • til politimyndigheter eller andre myndigheter eller andre tredjeparter i henhold til en stevning, en rettskjennelse eller andre juridiske prosesser eller krav som gjelder for PayPal eller PayPals konsern;
 • hvis vi tror, etter eget forgodtbefinnende, at til deling av personopplysninger er nødvendig for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap eller i forbindelse med etterforskning av mistenkte eller faktiske ulovlige aktiviteter;
 • for å beskytte kjerneinteressene til en person;
 • med kredittselskaper og databehandlere for kredittreferansesjekk og antisvindel- og overholdelsesformål;
 • for å undersøke brudd på eller håndheve en brukeravtale eller andre juridiske begreper som gjelder en tjeneste;
 • for å beskytte våre rettigheter, tjenester og juridiske rettigheter;
 • for å legge til rette for et kjøp eller salg av hele eller deler av PayPals bedrift;
 • i forbindelse med frakt og relaterte tjenester for kjøp gjort via en tjeneste;
 • for å vurdere og håndtere risiko og forhindre svindel mot oss, våre brukere og svindel som involverer våre nettsteder eller bruk av tjenestene våre, inkludert svindel som forekommer i eller involverer våre forretningspartnere, vår strategiske virksomhet eller andre personer og forhandlere, for eksempel eBay, Inc.;
 • til bankpartnere i henhold til regler for inkludering på listen over avsluttede forhandlere;
 • til kredittrapportering- og innsamlingsbyråer;
 • til selskaper som vi planlegger å fusjonere med eller bli oppkjøpt av, og
 • for å støtte våre funksjoner for revisjon, overholdelse og styring.

Med ditt samtykke: Vi deler også dine personopplysninger og annen informasjon med ditt samtykke eller påbud, herunder hvis du autoriserer en kontoforbindelse med en tredjepartskonto eller -plattform.

I tillegg kan PayPal gi samlede statistiske data til tredjeparter, inkludert andre bedrifter og allmennheten, om hvordan, når, og hvorfor brukere kan gå til nettstedene våre og bruke tjenestene våre. Disse dataene vil ikke personlig identifisere deg eller gi informasjon om din bruk av PayPal-nettsteder eller -tjenester.  Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt samtykke.

 

6. Hvordan arbeider vi med andre tjenester og plattformer? 

En stor fordel og innovasjon ved PayPals tjenester, er at du kan koble deg til kontoen din med en tredjeparts konto eller plattform. I denne personvernerklæringen er en «kontotilkobling» med en slik tredjepart definert som en tilkobling som du har godkjent eller aktivert mellom kontoen din og en konto som ikke er en PayPal-konto, et betalingsinstrument, eller en plattform som du lovlig kontrollerer eller eier.  Når du godkjenner en slik tilkobling, vil PayPal og den aktuelle tredjeparten utveksle personopplysningene dine og annen informasjon direkte.  Eksempler på kontotilkoblinger:

 • å knytte kontoen din til en konto på sosiale medier eller sosial meldingstjeneste;
 • å koble kontoen din til en tredjeparts selskap som driver med datasamling eller finanstjenester, hvis du gir selskapet påloggingsinformasjonen til kontoen din, eller
 • å bruke kontoen din til å betale en forhandler eller å la en forhandler belaste kontoen din.

Hvis du velger å opprette en kontotilkobling, kan vi motta informasjon fra tredjeparten om deg og din bruk av tredjepartens tjeneste.  Hvis du for eksempel kobler PayPal-kontoen din til en konto på sosiale medier, mottar vi personopplysninger fra leverandøren av det sosiale mediet via kontoforbindelsen.  Hvis du kobler PayPal-kontoen din til andre finanskontoer, direkte eller gjennom en tredjeparts tjenesteleverandør, kan vi ha tilgang til kontosaldo og transaksjonsinformasjon, for eksempel kjøp og pengeoverføringer. Vi vil bruke all slik informasjon som vi har mottatt fra en tredjepart via en kontotilkobling, i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. 

Informasjon som vi deler med en tredjepart basert på en kontoforbindelse, vil bli brukt og videreformidlet i henhold til tredjepartens personvernpraksis.  Før du godkjenner en kontotilkobling, bør du gjennomgå personvernerklæringen til en eventuell tredjepart som du har autorisert til å være tilkoblet kontoen, og som vil få tilgang til dine personopplysninger som en del av kontotilkoblingen.  For eksempel kan personopplysninger som PayPal deler med en tredjeparts konto eller plattform, slik som en sosial medieplattform, deles videre med visse andre parter, inkludert allmennheten, avhengig av kontoens eller plattformens personvernpraksis. 

 

7. Internasjonale overføringer

Virksomheten vår støttes av et nettverk av datamaskiner, skybaserte servere og annen infrastruktur og informasjonsteknologi, inkludert, men ikke begrenset til, tredjeparts tjenesteleverandører. 

Partene som nevnes ovenfor, kan være etablert i jurisdiksjoner andre enn dine egne og utenfor EØS-området og Sveits.  Disse landene og områdene gir ikke alltid et tilsvarende nivå av personvern.  Vi har foretatt oss konkrete ting, i henhold til personvernlovgivningen for EØS, for å beskytte personopplysningene dine.  Spesielt for overføringer av personopplysningene dine mellom PayPal-relaterte selskaper, er vi er avhengige av selskapets bindende vedtekter som er godkjent av kompetente tilsynsmyndigheter (tilgjengelig her).  Andre overføringer kan være basert på kontraktsmessig beskyttelse.  Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du gjør transaksjoner med parter utenfor EØS eller Sveits, eller kobler tjenesten vår til plattformer, slik som sosiale medier, utenfor EØS eller Sveits, er vi pålagt å overføre personopplysningene dine til disse partene for å kunne tilby den forespurte tjenesten til deg.

 

8. Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier? 

Når du besøker nettstedene våre, bruker tjenestene våre eller går til en tredjeparts nettsted som vi tilbyr nettjenester for, kan vi og våre partnere og forhandlere bruke informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi (samlet kalt «informasjonskapsler») til å gjenkjenne deg som bruker og tilpasse nettopplevelsene dine, tjenestene du bruker, og annet elektronisk innhold og annen elektronisk reklame, måle effektiviteten av kampanjer og utføre analyser, redusere risiko, forhindre svindel, og fremme tillit og sikkerhet på tvers av våre nettsteder og tjenester.  Enkelte sider ved og funksjoner i våre tjenester og nettsteder er bare tilgjengelig gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies), så hvis du velger å deaktivere eller avvise informasjonskapsler (cookies), kan bruken din av nettsteder og tjenester bli begrenset eller umulig.

«Do not track» (DNT) er en valgfri nettleserinnstilling som lar deg uttrykke preferansene dine når det gjelder sporing av annonsører og andre tredjeparter.  Vi svarer ikke på DNT-signaler.

Se gjennom vår Erklæring om informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier for å finne ut mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies).

 

9. Hvilke personvernvalg er tilgjengelige for deg?

Du har valg når det kommer til personvernpraksis og kommunikasjon, som er beskrevet i denne personvernerklæringen.  Mange av valgene dine kan bli forklart når du registrerer deg for eller bruker en tjeneste eller i forbindelse med bruken din av et nettsted.  Du kan motta instruksjoner innenfor grensesnittet når du navigerer i tjenestene.

 • Alternativer som er knyttet til personopplysninger vi samler inn
  • Personopplysninger.  Du kan avslå å oppgi personopplysninger når PayPal ber om det, men visse tjenester, eller alle tjenestene, kan da være utilgjengelige for deg. 
  • Plassering og annen informasjon på enhetsnivå.  Enheten du bruker til å få tilgang til nettstedene eller tjenestene, kan samle inn informasjon om deg, inkludert geolokasjon og bruksdata som PayPal deretter kan innhente og bruke.  Hvis du vil ha informasjon om muligheten til å begrense innsamling og bruk av denne informasjonen, bruker du innstillingene du finner inne på enheten. 
 • Alternativer som er knyttet til vår bruk av dine personopplysninger
  • Elektronisk sporing og interessebasert markedsføring.  Vi samarbeider med partnere og tredjeparts tjenesteleverandører for å gi deg annonsering med annonserelaterte informasjonskapsler (cookies) og sporingsbilder.  Du kan velge bort annonserelaterte tredjeparts informasjonskapsler og sporingsbilder. I så fall skal ikke annonsene våre være målrettet mot deg.  Du vil fortsette å se annonsene våre på tredjeparts nettsteder.

   • Hvis du vil ha mer informasjon om annonserelaterte tredjeparts informasjonskapsler (cookies) og interessebasert markedsføring, og for å finne ut hvordan du kan velge bort denne praksisen med selskaper som deltar i bransjens selvregulering, kan du gå til Dine valg på nettet.
  • Finne og få kontakt med andre.  Hvis det er tilgjengelig, kan du administrere innstillingene for å finne og koble deg til andre fra kontoen din i den tjenesten du bruker.
 • Alternativer for kontotilkoblinger
  • Hvis du autoriserer en kontotilkobling til en tredjepartskonto eller -plattform, for eksempel en konto på sosiale medier, kan du muligens administrere tilkoblingsinnstillingene fra kontoen din eller fra tredjepartskonto eller -plattformen.  Se personvernerklæringen som regulerer tredjepartsplattformen for mer informasjon om alternativene du kan ha.
 • Valg vedrørende informasjonskapsler (cookies)
  • Du kan ha muligheter til å administrere innstillingene for informasjonskapsler (cookies).  For eksempel kan nettleseren eller Internett-enheten din tillate at du sletter, deaktiverer eller blokkerer bestemte informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier.  Du kan finne ut mer ved å gå til AboutCookies.org.  Du kan velge å aktivere disse alternativene, men det kan hindre deg i å bruke mange av kjernefunksjonene som er tilgjengelig på tjenesten eller nettstedet.
  • Du kan ha et alternativ om bruken av informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier når du bruker en tjeneste eller går til deler av et nettsted.  For eksempel kan du bli spurt om du vil at tjenesten eller nettstedet skal «huske» visse ting om deg, og vi vil bruke informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier i den grad du tillater det.
  • Du kan finne ut mer om våre informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier ved å gå til siden med Erklæring om informasjonskapsler (cookies) og sporingsteknologier.
 • Alternativer som er knyttet til registrering og kontoinformasjon
  • Hvis du har en konto, kan du vanligvis gå gjennom og redigere personopplysninger ved å logge på og oppdatere informasjonen direkte eller ved å kontakte oss. Kontakt oss hvis du ikke har en konto, eller hvis du har spørsmål om kontoinformasjonen din eller andre personopplysninger.
 • Alternativer som er knyttet til kommunikasjon
 • Merknader, varsler og oppdateringer fra oss: 
  • Markedsføring: Vi kan sende deg markedsføringsmateriell om våre nettsteder, tjenester, produkter, produkter som vi tilbyr sammen med finansinstitusjoner, samt produkter og tjenester til ikke-tilknyttede tredjeparter og medlemmer av PayPal-konsernet gjennom flere kommunikasjonskanaler, for eksempel e-post, tekstmelding, popup-vinduer, push-varslinger og direktemeldingsapper.  Du kan velge bort disse markedsføringsmaterialene vi sender, ved å følge instruksjonene i kommunikasjonen du mottar.  Hvis du har en konto hos oss, kan du også justere innstillingene for kommunikasjon i kontoinnstillingene. For meldinger som sendes via push-varslinger, kan du endre kommunikasjonsinnstillingene i enheten din.
  • Informasjon og annet: Vi vil sende deg kommunikasjoner som er påkrevd eller nødvendige å sende til brukere av tjenestene våre, varsler som inneholder viktig informasjon, og annen kommunikasjon som du ber om å få tilsendt.  Du kan ikke reservere deg mot å motta denne kommunikasjonen.  Men du kan justere mediene og formatet som du mottar disse varslene via.

 

10. Hva er rettighetene dine?

Underlagt begrensningene som er nedfelt i EØS-områdets lover om beskyttelse av data, har du visse rettigheter med hensyn til dine personopplysninger.  Spesielt har du rett på tilgang, rettelse, begrensning, opposisjon, sletting og datamobilitet. Kontakt oss hvis du ønsker å utøve disse rettighetene.  Hvis du vil fullføre en tilgangsforespørsel til alle personopplysninger som PayPal har om deg, må du være oppmerksom på at du må fremvise foto-ID for å bekrefte identiteten din.

Hvis du har en konto hos noen av tjenestene våre, kan du vanligvis gå gjennom og redigere personopplysninger i kontoen ved å logge på og oppdatere informasjonen direkte.  Vi kan bruke automatiserte beslutninger for beslutninger om kreditt med ditt samtykke eller der det er nødvendig for inngåelse eller utøvelse av en kontrakt, eller der det er autorisert av EU-lov eller loven i et medlemsland.

Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om automatisk beslutningstaking.

 

11. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi har tekniske, fysiske og administrative sikkerhetstiltak, utformet for å gi rimelig beskyttelse til dine personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, deling og endring.  Sikkerhetstiltakene inkluderer brannmurer, datakryptering, fysiske tilgangskontroller til våre datasentre og autoriseringskontroller for informasjonstilgang.  Selv om vi er opptatt av å beskytte våre systemer og tjenester, er du ansvarlig for å sikre og opprettholde passordet ditt / passordene dine og registreringsinformasjonen for kontoen/profilen og for å bekrefte at personopplysningene vi har om deg, er riktige og gjeldende.  Vi er ikke ansvarlige for å beskytte personopplysninger som vi deler med en tredjepart basert på en kontoforbindelse som du har autorisert. 

 

12. Kan barn bruke tjenestene våre?

Nettstedene og tjenestene er ikke beregnet for barn under 16. Vi samler ikke bevisst inn informasjon, inkludert personopplysninger, fra barn eller andre personer som ikke er i stand til å bruke nettstedene og tjenestene på en lovlig måte. Hvis vi får kjennskap til at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn under 16, vil vi umiddelbart slette opplysningene, med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde slike data. Kontakt oss hvis du tror at vi har feilaktig eller utilsiktet innhentet informasjon fra et barn under 16.

 

13. Hva annet bør du vite?

Endringer i denne personvernerklæringen. 

Vi kan revidere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i virksomheten, på nettstedene, i tjenestene eller i gjeldende lover.  Den reviderte personvernerklæringen blir gjeldende fra og med den publiserte ikrafttredelsesdatoen. 

Hvis den reviderte versjonen inneholder en betydelig endring, vil vi gi deg 30 dagers forhåndsvarsel ved å legge ut varsel om endringen på siden «Oppdatering av retningslinjer» på nettstedet vårt. Vi kan også varsle brukere om endringen ved hjelp av e-post eller på annen måte. 

 

14. Kontakt oss

Du kan kontakte oss hvis du har generelle spørsmål om denne personvernerklæringen og supplerende varsler eller om måten vi behandler personopplysningene dine på. 

Vi vil sørge for at spørsmålene dine havner på riktig sted:

 • Klikk her for å kontakte oss om PayPal-kontoen eller transaksjonen din, eller en kortbetaling som er gjort til en forhandler.

 • Klikk her for å kontakte oss angående Xoom-kontoen din

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer saken din på, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for datavern i landet ditt.

Vår datavernsansvarlige kan kontaktes på dpo@paypal.com eller PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Definisjoner

 • Konto betyr en PayPal- eller Xoom-medlemskonto.

 • Behandlingsansvarlig betyr at PayPal bestemmer formålene med og virkemidlene for behandling av personopplysninger.

 • Enhetsinformasjon betyr data som kan samles inn automatisk fra alle enheter som brukes til å få tilgang til nettstedet eller tjenestene. Denne informasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, enhetstypen din, enhetens nettverkstilkoblinger, enhetens navn, enhetens IP-adresse, informasjon om enhetens nettleser og Internett-tilkoblingen du bruker til å få tilgang til nettstedet eller tjenestene, geolokasjon, informasjon om apper lastet ned til enheten din, og biometriske data.

 • Informasjon om geolokasjon betyr informasjon som identifiserer, med rimelig spesifisitet, plasseringen din ved å bruke for eksempel lengde- og breddegradekoordinater hentet fra GPS eller Wi-Fi-tilkobling eller triangulering. 

 • Betaling uten PayPal-konto betyr en persons bruk av tjenestene uten å logge på og/eller opprette en konto.

 • PayPal betyr PayPal (Europa) S.a.r.l. et CIE, S.C.A. og datterselskaper eller tilknyttede selskaper. I denne personvernerklæringen kalles PayPal noen ganger «vi», «oss» eller «vår», avhengig av konteksten.

 • Personopplysninger betyr informasjon som kan knyttes til en identifisert eller direkte eller indirekte identifiserbar fysisk person.  «Personopplysninger» kan inkludere, men er ikke begrenset til, navn, adresse (inkludert fakturerings- og fraktadresser), telefonnummer, e-postadresse, betalingskortnummer, annen finansregnskapsinformasjon, kontonummer, fødselsdato og offentlig utstedt legitimasjon (f.eks. førerkortnummer, nasjonalt ID-kortnummer, passnummer). 

 • Prosess betyr en betalingsmetode eller måten vi behandler personopplysninger eller personopplysningssett på, enten det er ved automatiserte metoder eller ikke, for eksempel innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting og konsultasjon, deling ved overføring, formidling eller annen måte å gjøre opplysningene tilgjengelige på, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse av personopplysninger.

 • Tjenester betyr alle produkter, tjenester, innhold, funksjoner, teknologier eller funksjoner og alle relaterte nettsteder, applikasjoner og tjenester som tilbys deg av PayPal.

 • Nettsteder betyr nettstedene, mobilappene, de offisielle sosiale medieplattformene eller andre elektroniske stedene som PayPal tilbyr tjenestene gjennom, og som har lagt ut eller publisert en lenke til denne personvernerklæringen.

 • Tekniske bruksdata betyr informasjonen vi innhenter fra telefonen, datamaskinen eller enheten din som du bruker for å få tilgang til nettstedene eller tjenestene.  Tekniske bruksdata forteller oss om hvordan du bruker nettstedene og tjenestene, som for eksempel hva du har søkt etter og vist på nettstedene, og måten du bruker tjenestene våre på, inkludert statistikk om hvordan sider er lastet eller vist, IP-adressen på nettstedene du besøkte før du kom til våre nettsteder, og annen bruker- og leserinformasjonen som samles inn via informasjonskapsler (cookies).

 • Bruker betyr en person som bruker tjenestene eller får tilgang til nettstedene.

 

16. Tilleggsinformasjon

Informasjonen i dette avsnittet kan være særegen for kundene, avhengig av ditt område eller hvordan du bruker tjenestene. Denne informasjonen formidles til PayPal fra tredjeparter som du kan kommunisere med når du bruker tjenestene.

 • Varsel om bankbestemmelser for kunder i EØS-området
 • Google ReCaptcha

 

Varsel om bankbestemmelser for kunder i EØS-området

PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Det er derfor PayPal, i motsetning til de aller fleste andre leverandører av nettbaserte tjenester eller finansielle tjenester i EU, i denne personvernerklæringen har oppført leverandørene av tredjepartstjenester og forretningspartnerne vi kan dele dataene dine med, og vi tilkjennegir også formålet med overleveringen av slike data samt typen informasjon vi videreformidler. Du finner en lenke til disse tredjepartene her.  Ved å godta denne personvernerklæringen og fortsette å ha en konto hos PayPal, samtykker du uttrykkelig i at vi kan overføre dataene dine til nevnte tredjeparter til de formål vi har oppført.

PayPal kan oppdatere listen over tredjeparter det refereres til hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Det er først 30 dager etter at denne listen gjøres tilgjengelig gjennom denne personvernerklæringen, at PayPal vil begynne å overføre de nye datatypene, data ifm. de nye formålene eller data til de nye enhetene angitt i hver oppdatering. Du bør ta en gjennomgang av denne listen på PayPal-nettstedet hvert kvartal på datoene angitt ovenfor. Hvis du ikke motsier deg de nye typene dataoverlevering innen 30 dager etter at den oppdaterte listen over tredjeparter publiseres, blir du ansett som å ha godtatt endringene i listen og i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke kan godta endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.

For å kunne tilby PayPal-tjenestene må bestemte deler av informasjonen vi innhenter (som definert i denne personvernerklæringen), kanskje overføres til andre PayPal-relaterte selskaper eller andre enheter, inkludert de som er nevnt i dette avsnittet angående deres kapasitet som betalingsleverandører, betalingsbehandlere eller kontoinnehavere (eller lignende kapasitet).  Du erkjenner at i henhold til lokal lov og rett, kan slike enheter bli underlagt lover, forskrifter, forespørsler, undersøkelser eller bestillinger som kan kreve videreformidling av informasjon til relevante myndigheter i det aktuelle landet. Din bruk av PayPal-tjenestene innebærer ditt samtykke til at vi overfører slik informasjon for å gi deg PayPal-tjenestene.

Du samtykker spesifikt i og ber PayPal gjøre alt eller deler av følgende med informasjonen din:

 1. Videreformidle påkrevd informasjon til: politiet og andre politimyndigheter, militære styrker, ansvarshavende statlige, mellomstatlige eller overstatlige organer, ansvarshavende organer, departementer, reguleringsmyndigheter, selvregulerende myndigheter eller organisasjoner (inkludert, uten begrensninger, organene som omtales i «Organer»-delen på listen over tredjepartsleverandører her) samt andre tredjeparter, inkludert selskaper i PayPal-konsernet, som (i) vi er juridisk påkrevd og har tillatelse til å samarbeide med, inkludert, uten begrensning, Luxembourg-lovene fra 24. juli 2015 angående amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA-loven») og 18. desember 2015 angående standard for OECD-fellesrapportering («CRS-loven»), (ii) vi har grunn til å mene at det er formålstjenlig for oss å samarbeide med i forbindelse med etterforskning av svindel eller annen ulovlig aktivitet eller potensielt ulovlig aktivitet, eller (iii) for å foreta undersøkelser av brudd på brukeravtalen vår (inkludert, uten begrensninger, betalingsmetoden eller betalingskortutstederen din).

  Hvis du dekkes av FATCA- eller CRS-loven, er vi påkrevd å varsle deg om informasjonen om deg vi kan overføre til forskjellige myndigheter. Les mer om PayPals forpliktelser i henhold til FATCA- og CRS-loven, hvordan lovene kan påvirke deg, og vær oppmerksom på informasjonen vi kan dele som følge av disse.

  Vi og andre organisasjoner, herunder parter som aksepterer PayPal, kan også dele, lese og bruke (også fra andre land) den informasjonen som trengs (inkludert, uten begrensninger, informasjon som er registrert av selskaper som jobber med å forebygge svindel) for å hjelpe oss og dem med å ta en vurdering av og håndtere risiko (inkludert, uten begrensninger, for å forebygge svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorister). Vi ber deg ta kontakt hvis du vil motta mer informasjon om relevante svindelforebyggingsbyråer. Hvis du vil finne ut mer om disse myndighetene, selskapene som bekjemper svindel eller andre tredjeparter, kan du klikke her.

 2. Videreformidle kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis vedkommende, i henhold til gjeldende lov og rett i et EU-land, har et krav mot PayPal for utenrettslig videreformidling av informasjon på grunn av et brudd på sine immaterielle rettigheter som PayPal-tjenestene har blitt brukt til (for eksempel, men uten begrensning, punkt 19, avsnitt 2, underavsnitt 3 av den tyske varemerkeloven eller punkt 101, avsnitt 2, underavsnitt 3 av den tyske varemerkeloven).

 3. Videreformidle informasjon som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivilrettslig eller strafferettslig prosess.

 4. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi videreformidle all informasjon som er nødvendig for at et slikt samarbeid skal kunne opprettholdes eller vedlikeholdes (inkludert, uten begrensninger, statusen til PayPal-integreringen, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto og hvorvidt du allerede samarbeider med andre partnere om integrering av PayPal), til den aktuelle tredjeparten.

 5. Videreformidle nødvendig informasjon til betalingsbehandlere, revisorer, leverandører av kundeservice, kredittkontrollselskaper og byråer som bekjemper svindel, leverandører av finansielle produkter, kommersielle partnere, reklame- og PR-byråer, konsernselskaper, byråer, markedsplasser og andre tredjeparter som står oppført her. Vi videreformidler slik informasjon med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene til deg. Under hver kategori i listen over tredjeparter har vi dessuten oppført ikke-eksklusive eksempler på de tredjepartene (kan omfatte deres stedfortredere og etterfølgere) som vi i dag videreformidler eller kan komme til å videreformidle kontoinformasjonen din til. Her oppgir vi dessuten hvorfor vi gjør dette, samt den faktiske informasjonen vi videreformidler (disse tredjepartene er, unntatt slik det uttrykkelig fremgår, begrenset av lov eller kontrakt hva gjelder bruk av opplysningene til andre formål enn det som er hensikten med denne videreformidlingen).

 6. Videreformidle informasjon til agenten eller den juridiske representanten din (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).

 7. Utlevere kollektive statistiske data til våre forretningspartnere eller for markedsføringsformål. Vi kan f.eks. formidle at en bestemt prosent av våre brukere bor i Manchester. Men denne kollektive informasjonen er ikke knyttet til personopplysninger.

 8. Dele nødvendig kontoinformasjon med ikke-tilknyttede tredjeparter (oppført her), slik at disse kan bruke denne informasjonen til følgende formål:

  1. Forebyggelse av svindel eller risikostyring: for å forebygge svindel eller ta en vurdering av og styre risiko. Hvis du for eksempel bruker PayPal-tjenestene til å kjøpe eller selge varer via eBay Inc., eller dets partnere («eBay»), kan vi dele kontoinformasjon med eBay med det formål å beskytte kontoene dine mot svindelaktivitet, varsle deg om vi avdekker svindelaktivitet på kontoene dine eller evaluere kredittrisiko.

   Som del av arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel, kan vi også dele nødvendige kontoopplysninger med eBay i tilfeller der PayPal, som følge av tvister, krav, tilbakeføringer eller andre omstendigheter i forbindelse med salg eller kjøp av varer, har ilagt kontoen din restriksjoner eller andre midlertidige begrensninger. I tillegg kan vi som ledd i arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel også dele kontoopplysningene dine med eBay for å gjøre det mulig for dem å kjøre sine egne programmer for vurdering av kjøpere eller selgere.

  2. Kundeservice: til kundeserviceformål, herunder kontotjenester og tvisteløsing (f.eks. ifm. fakturering eller transaksjoner).

  3. Frakt: for frakt eller tilknyttede tjenester i forbindelse med kjøp via PayPal.

  4. Overholdelse av lover og forskrifter: for å hjelpe dem med å overholde verifiseringskrav i forbindelse med tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

  5. Tjenesteleverandører: for å hjelpe tjenesteleverandører som er kontraktsbundet til å hjelpe oss med forretningsdriften vår, blant annet i forbindelse med forebygging av svindel, fakturainnfordring, markedsføring, kundeservice og teknologiske tjenester. Våre kontrakter regulerer at disse tjenesteleverandørene bare kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med tjenestene de utfører for oss og ikke på egne vegne.

 

Google ReCaptcha

PayPal bruker ReCaptcha på nettstedene og i tjenestene sine. Din bruk av ReCaptcha er underlagt Googles personvernregler  og  vilkår for bruk.

ReCaptcha brukes bare til å bekjempe søppelpost og misbruk.